- Project Runeberg -  Hvar 8 dag / Årg. 10 (1908/1909) /
322

(1899-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Moritz Fraenckel - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

MORITZ FRAENCKEL.


TILL PORTRÄTTET Å FÖREGÅENDE SIDA.Efter fleråriga förarbeten har i dagarna fullbordats ett
statistiskt kartverk öfver Sveriges landtbruk vid
1900-talets början, som i sitt slag är enastående i
världslitteraturen och som det både från synpunkten af
innehållet och den praktfulla utstyrseln är en heder för
vårt land att hafva frambragt. Äran härför
tillkommer icke blott utgifvarne, prof. Juhlin-Dannfelt,
kanslirådet Flach och d:r Gustav Sundbärg, utan lika
mycket den man, genom hvars storartade frikostighet det
mycket dyrbara verkets utgifvande först möjliggjorts.
Handlanden Moritz Fraenckel i Göteborg har, sedan
tanken på företaget väl väckts till lif, med aldrig
svikande intresse följt dess förverkligande och ånyo
häfdat sin ställning som den Svenska
landtbruksforsk-ningens främste Mascenas i nutiden. Otrolig möda
har nedlagts, otaliga svårigheter måst öfvervinnas för
att bringa till stånd detta monumentalverk, som för
framtiden skall bära vittne om vårt landtbruks
nuvarande förhållanden. För eftervärlden skall det tillika
blifva en »oförgänglig minnesvård öfver sin
upphofs-mans kärlek till och intresse för Sveriges modernäring.

Handlanden Moritz Fraenckel är liii börden tysk.
Han är nämligen född i Aschersleben den 2 oktober
1846 och tillhör en därstädes mycket bekant
köp-manssläkt. Redan i sin tidiga ungdom flyttade han
emellertid öfver till Sverige, som snart blef honom
hans verkliga fädernesland. Han bosatte sig i
Göteborg, där han öppnade en speditions- och
kommissionsaffär. Redan från början inriktade han denna i
främsta rummet på konstgjorda gödselmedel och
råvaror för tillverkning af sådana. Vid denna tid
(1870-talet) började landtbrukets målsmän först få blicken
öppen för kalisalternas betydelse för jordbruket. De
rika kaligrufvorna i Tyskland började brytas — detta
land intager en absolut förhärskande ställning på
kaliproduktionens område — och de resultat, som
därstädes vunnos med det nya gödselmedlet, väckte
snart intresset för detsamma äfven i Sverige. Tack
vare personliga förbindelser lyckades Fraenckel
förvärfva agenturen för ett af de kaliverk, som vid denna
tid funnos i trakten kring Stassfurt, och handhade
den med sådan framgång, att då det första
kalisyndikatet 1876 bildades af fem verk, generalagenturen för
det samma for Sverige anförtroddes åt honom.
Fraenckel ägnade sig från denna tid uteslutande åt
kalihandeln, hvars stora framtid han med skarp blick
förutsåg, på samma gång som han icke var blind för att
det fordrades den största energi och outtröttlig möda
för att väcka den tyvärr äfven i sådana stycken, som
röra jordbrukets skötsel,- konservativa svenska
landtbefolkningen till insikt om nödvändigheten af
kalisalternas användning i ett rationellt jordbruk.

Den uppgift, Fraenckel för sig uppställt, blef icke
lättare på den grund, att i Sverige vid denna tid
stora missförhållanden ännu voro rådande inom
handeln med konstgjorda gödningsämnen. Någon garanti
för varornas innehåll lämnades aldrig, men priserna
voro högt uppdrifna. Landtbrukarne fingo oftast
betala oerhörda priser för ej sällan nära nog fullständigt
värdelösa gödselmedel. Det är lätt att inse, att det
under sådana förhållanden skulle vara svårt att:
öfvertyga dem om fördelarne af artificiella gödselämnens
fördelar. Häruti inträdde till följd af Fraenckels ingripande
en fullkomlig omhvälfning. Först och främst inriktade
han sin sträfvan på att från de enskilda
detaljhandlarnes sida framtvinga garanterade uppgifter om
beskaffenheten af de gödselämnen, de sålde, hvilka
uppgifter kunde kontrolleras medelst kemisk analys. Själf
gjorde han början med kalisalterna. Det var ett stort
arbete, som erfordrades för genomförande af denna
sunda affärskutym, men det kröntes också slutligen
med den framgång, att en särskild lagstiftning till
förhindrande af förfalskningar vid ifrågavarande handel
då den för ett par år sedan ifrågasattes, af riksdagen
ansågs i stort sedt öfverflödig. — Men vidare grep
sig Fraenckel an med att söka reglera priserna. Detta
skedde hufvudsakligen genom införande af
försäljningsvillkor, hvilka dels afsågo att ställa priserna för
kalisalter lika öfver hela landet, så att sålunda
landtbrukaren i trakten af Haparanda kunde erhålla sin
gödsel lika billigt som landtbrukaren i närheten af
Ystad, och dels garanterade köpmännen en viss fast
vinst i förhållande till deras försäljning. Genom denna
åtgärd blef det möjligt att kontrollera, att
försäljnings-* priserna på kali höllos i öfverensstämmelse med hvad
skäligt var, i det bestämmanderätten Öfver desamma
faktiskt öfverflyttades till generalagenturen. Icke
minst tack vare dessa båda kloka
anordningar—’garantien för varans halt af nyttiga ämnen och de
bestämda, efter förnuftiga köpmansgrundsatser beräknade
priserna — tog handeln med kalisalter ett snabbt
uppsving. Och hvad för landtbrukarne kanske betydde
ännu mera: de af Fraenckel införda affärskutymerna
inom kalihandeln tjänade till mönster äfven inom
handeln med öfriga konstgjorda gödselämnen och det blef
nu möjligt för landtbrukarne att vid deras användning
utföra ordentliga och tillförlitliga rentabilitetskalkyler.

Har Fraenckel kanske i främsta rummet härigenom
gjort sig förtjänt om det svenska jordbruket, har han
som ofvan antyddes äfven mera direkt varit dess
främjare som frikostig mecenat. Svenska
mosskulturföreningens direktörer skulle kunna hafva åtskilligt att
förtälja om hans städse redobogna villighet att lämna
bistånd och hjälp åt föreningens välsignelsebringande
verksamhet, och äfven den större allmänheten känner
väl, huru han bidragit till vidgande af
föreningens-uppgifter. Dessa stå för öfrigt i intim förbindelse medi
Fraenckels verksamhetsområde inom handeln: för
mossodling äro kalisalterna oumbärliga, då nämligen,
mossarnes ofruktbarhet väsentligen beror på
kalibrist.

En annan betydelsefull institution, åt hvilken
Fraenckel skänkt ett värdefullt ekonomiskt stöd, är den af;
d:r Paul Hellström ledda växtbiologiska anstalten i:
Luleå Det behöfver icke särskildt framhållas, att Norr-i
land i landtbrukshänseende intager en särställning!
äfven därigenom, att det i långt mindre grad än
landets sydliga och mellersta delar är i stånd att dragas
nytta af utlandets under helt andra klimatiska
inflytelser vunna rön och forskningsresultat. Växtbiologiska
anstalten i Luleå är här i egentligaste mening
banbrytare. Det är betecknande för arten af Fraenckels
agrikulturella intressen, att han just här trädde stödjande till.

Det samma gäller om hans bidrag till det så viktiga
praktiska försöksväsendet inom jordbruket. Detta hade
delvis på grund af bristande statsanslag icke vunnit
samma utveckling i vårt land som i andra länder,
framför allt i Danmark. Fraenckel har nedlagt stor möda
och kostnad att härutinnan åstadkomma en förändring,
och det kan väl äfven sägas, att han härutinnan har
lyckats.

Vidare har Fraenckel visat stort intresse för egna
hems- och småbruksrörelsen på landet. Besökande
vid Norrköpingsutställningen hafva helt säkert ännu i
lifligt minne den mönstergård, som där på hans
bekostnad utställdes.

Bland utmärkelser, som kommit Fraenckel till del
på grund af hans intresse för och omvårdnad om
jordbruket, märkes särskildt, att han år 1906
utnämndes till hedersledamot af landtbruksakademien. För
öfrigt är han känd och högt uppskattad inom
landtbrukskretsar äfven i Norge, Danmark och Finland.

Att till fullo uppskatta hvad Fraenckel gjort och
gör för jordbrukets höjande, är framtiden förbehållet.
Säkert är emellertid redan nu, att hans namn i det
svenska landtbrukets historia under årtiondena kring
sekelskiftet intager ett af de mest framstående rummen.*

* Efter pressläggningen ingår meddelande om att MORITZ FRAENCKEL tilldelats K. Landtbrusakademiem stora skådepänning i guld.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 20 23:06:28 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/hvar8dag/10/0323.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free