- Project Runeberg -  Hvar 8 dag / Årg. 10 (1908/1909) /
739

(1899-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:o 47, den 12 september 1909 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

HVAR H DAG

när, och äfven H. 8 D. hindrades
härigenom att utkomma. Vi våga
emellertid hoppas, att våra
prenumeranter skola skänka sitt
öfverseende åt vårt nödtvungna
uteblifvandet och kunna försäkra, att
vi under den återstående delen af
året skola göra hvad vi rimligen
kunna, för att bringa dem möjlig
ersättning, sedan genom nu träffad
öfverenskommelse mellan Svenska
boktryckareföreningen och Svenska
typografförbundet arbetet å vårt
tryckeri åter kunnat från den 6
sept. igångsättas.

Den man, hvars förtjänst det
närmast är, att freds- och
medlingsverket kommit i gång i denna den
absolut största kamp på arbetets
fält, som någonsin i vårt land ägt
rum, och den relativt största, som
världen öfver hufvud fått bevittna,
är förlikningsmannen i Stockholms
distrikt, stadsnotarien Allan
Cederborg. Redan när det visade
sig, att förlikningsmännens sista försök till fredlig
uppgörelse före stridsutbrottet strandat, erhöll
Cederborg k. m:ts uppdrag att med uppmärksamhet följa
konfliktens vidare utveckling och att till k. rmt inkomma
med de förslag, hvartill läget i sinom tid kunde
föranleda. Det är ställdt utom hvarje meningsskiljaktighet,
att han fullgjort detta uppdrag med det berömvärdaste
nit. Länge var uppgiften otacksam, i det ingendera af
de kämpande hutvudparterna syntes villig att inlåta sig
på försök till en uppgörelse. Reda i den 19 augusti
trodde hr Cederborg sig emellertid förmärka, att
jordmånen vore så pass beredd, att en hemställan till
regeringen om tillsättande af en medlingskommission
borde göras. K. rmt fann den 25 augusti, att denna
hemställan för det dåvarande icke borde till någon
åtgärd föranleda, detta, såsom framgick af ett den
29 augusti offentliggjordt protokoll vid ett samma dag,
i anledning af en framställning från Frisinnade
landsföreningens förtroenderåd m. fi. rörande samma ämne,
hållet statsråd, på den grund, att regeringen höll före,
att innan ett ingripande i medlingssyfte från
samhällets sida borde företagas, den del af storstrejken borde
från strejkledningens sida afblåsas, som måste anses
förenad med aftalsbrott eller annars vore riktad mot
samhället själft. Under outtröttlig medverkan från hr
Cederborgs sida kom redan fyra dagar senare denna afblåsning
till stånd i form af en öfverenskommelse mellan
fackföreningarnes Landssekretariat och de tre
arbetsgif-vareorganisationer, hvilka hufvudsakligen drabbats af
arbetsinställelsen, utan att såsom Svenska
arbetsgif-vareföreningen hafva några tvister med
arbetareorganisationerna. Enligt denna öfverenskommelse skulle
arbetet utan förbehåll beträffande påföljderna för
begångna aftalsbrott från och med måndagen den 6
sept. återupptagas hos alla arbetsgifvare, som icke
tillhöra Svenska arbetsgifvareföreningen, medan hr
Cederborg till gengäld utfäste sig att söka utverka
regeringens medling i de kvarstående tvisterna med
sistnämda förening. Detta skedde ock genom en inlaga
till k. rmt redan samma dag. K. m:t har med
anledning häraf förklarat, att han först önskar afvakta den in-

Klichés Bengt Silfiiersparre,

ALLAN CEDERBORG.

hällslagren —

gångna öfverenskommelsens
bringande i verkställighet. Då detta
skrifves, är det ännu icke kändt,
huru härmed kommer att gå. Men
anledning bör saknas att betvifla,
att icke förhållandena skola
utveckla sig så, att det den 3 sept.
inledda fredsverket inom en nära
framtid skall leda till ett
efterlängtadt och för alla parter högst
behöfligt definitivt fredsslut.
Heder och tack åt den man, som
härtill bidragit!

Ty svåra äro de sår striden
slagit, och än svårare skulle de
blifva, om den längre finge
fortsättas. 8 Vi miljoner förspillda
dagsverken — i runda siffror
uppgingo de till detta oerhörda
antal redan i söndags — det
är en produktionsförlust, som
sätter märke icke blott i de
tusentals arbetarhemmens ekonomi,
utan i hela samhällets.
Konsumtionsförmågan hos de breda
sam-icke blott hos arbetarne själfva,
utan äfven hos de många, som hafva sin utkomst af
att tillhandahålla dem deras förnödenheter —
nedsättes härigenom i en grad, som icke kan undgå att
återverka på den produktions afsättningsmöjligheter, som
i första rummet afser att tillfredsställa de inhemska
behofven. Så skapas genom arbetsinställelsen äfven
minskade arbetstillfällen under den vinter, som
tillstun-dar. Samma påföljd är att vänta däraf, att en mängd
företag, som annars under vintern kunnat skänka
arbetstillfällen, till följd af arbetsinställelsen icke hunnit
igångsättas i år, utan måst uppskjutas till våren. I
sanning — bistra månader stunda för den svenske
arbetaren! Måtte emellertid dessa dystra följder af den
stora kampen icke blifva de enda. Måtte den äfven
hos vårt svenska folk hafva inskärpt den lärdomen,
att om de olika samhällsklasserna än för en kortare
tid kunna undvara hvarandra, de dock i längden och
därför i grunden äro för hvarandra oumbärliga och
att den solidaritet, när allt kommer omkring, är den
högsta, som i gemensamt arbete för allmänt välstånd
ser den gemensamma uppgiften för alla lager af vårt
folk.

Under väntan på stridens afblåsning har Red.
gifvetvis hela tiden hållit sig å jour med
dagshändelserna, och ett rikhaltigt fotografiskt materiel ligger nu
hopadt, hvars användning dock nu i hvad beträffar en
längre tid tillbaka synes olämplig af flera skäl.
Mycket ligger redan iärdigt i klichéer — så t. ex. en
samling ypperliga strejkbilder, dem vi emellertid nu
när striden är afblåst, icke vilja återge. H. 8. D., som
ju företrädesvis är dagens händelsers
illustrations-organ, har helt naturligt icke lätt att lämna ersättning
för utebiifna nummer, isynnerhet då dess årgång utgår
med denna månad, men så snart vi kommit i full
ordning skola vi dock se till hvad vi kunna göra
som motsvarighet för hvad vi vilja göra såsom
ersättning till prenumeranter.

BLIF MEDARBETARE I HVAR 8 DAG OCH GULD-AX!

- 739

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 14:20:41 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/hvar8dag/10/0740.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free