- Project Runeberg -  Hvar 8 dag / Årg. 14 (1912/1913) /
736

(1899-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 46, den 17 augusti 1913 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

VECKAN

TGMXERS

GUSTAF ADOLF TAMM. U.-löjtn. v. Lifreg. drag.-kår 58, afsked 65,
bruksdisp. 65—84, konsult, statsråd 84, finansminister 86—88,
öfverståthål-lare 88-02. Led. af Ridd. o. ad. 65-66, led. af Riksd. A. K. 70—72, 76,
led. af F. K. 86—89, 01—09. Ordf. i tuberkuloskomm. sedan 05, i Sv.
nat.-fören. m. tuberk. till 12. Ordf. f. fullm. i Jernkontoret. Ridd. o. komm. af
K. M. O., komm. m. st. K. V. O. Biografi o. helsid.-portr. årg. III : 13.

WALDEMAR BRETZNER. Sek.-löjtn. v. K. Flott. 65, löjtn. v.
Skärg.-art. 72, löjtn. v. K. Fl. 73, kommendör 97, afsked 99. Chef f. Ekipagedep.
v. stat. i Stockh. 92—94, chef f. Exercis o u. befälsskol. derst. 94—97,
suppl. i Krigshofr. 96—99. Chef f. Marinförvaltintendentafd. 97—99.

GUSTAF NYBLÆUS. U.-löjtn. v. Verml. reg. 74, v. Lifreg. hus.-kår 75
major v. Kronpr. hus.-reg. 99, öfv.-löjtn. v. Skån. drag. reg. 02, öfverste o.
sek.-chef f. Lifreg. hus.-reg. sedan 04; generalmajor o. inspektör f.
kavalleriet 13. Led. af Krigsvet.-akad.

ROBERT DE LA GARDIE. U.-löjtn. i Sk. drag.-reg. 79, major 07.
Gods-egare å Bollerups egendom 98—03 o. innehade derunder en del kom. o.
aflm. uppdrag; bosatt å egen gård i Ystad 03—09, därunder stadsfullmäktig
jämte ett stort antal kommunala uppdrag m. m. Landshöfding i Malmöhus
län sedan 09. Ordf. i styr f. Alnarps landtbr. o. mej.-inst. samt f. Malmö—
Trelleborg o. Hvellinge—Skanör—Falsterbo jernv. a.-b. Led. af styr. f.
Lif- o. brandförsäkr.-a-b. Skåne. Inspektor f. realskolan i Malmö. Ordf.
i Baltiska utställn. styr. m. m. Hedersled, af K Fysiograf. sällsk. i Lund.

AUGUST TUNBERG. Stud.-ex. 69, prestex. 71, prestv. 72, past.-ex. 83,
kyrkoh. i Ullervad 88, prost i Mariestads kontr. 03. Inspektor v.
Mariestads elem.-lärov. f. fl. 98. Komm. nämndsordf. 84, landstingsman 85—86,
ordf. i beredn- o. tax.-nämnderna. Styr.-led. i Löfvenskiöldska stift,
hush.-skola o. understödsfond.

AUGUST LUNDBERG. Afg. fr. Filipstàds bergskola 58, fr. Tekn. inst.
63: Egen kortfabrik fr. 63, delegare i kortfabriken A. Boman fr. 66, ensam
inneh. sedan 79. Startade 91 Svenska Vinfabr. a.-b.. som upphörde 07.
Sedan 25 år led. af Sv. slöjdfören. styr.

EMANUEL LINDSTRÖM. Innehar sedan 04 juvelerareaffär i
Söderköping. Led. af stadsfullmäktige, byggn.-nämnd, kyrko- o. skolråd;
brandchef, ordf. i stadens handtv.-fören., en af hundramännen i sparbanken.
Bildade 87 Söderköpings skyttegille, landstormsbefälh. 89; vid senaste
skytteriksdag Östergötlands ombud.

TORSTEN BERG. Afg. ex fr. Tekn. elem.-skolan i Norrköping 74, fr.
Tekn. högskolan 78, anst. v. Finspångs bruk 78—79, v. Carnegie Steel Co.
i Pittsburg 79—89, Öfvering. v. Homestead steel works 89—02; sedan sistn.
år bosatt i Stockholm o. tekn. repres. f. United States steel corp. i
Europa. För. Stafcas vice gen.-konsul i Stockholm sedan 09.

CARL STEENMARK.’ Intr. i Riksbankens tjänst 83, kamrer vid’dess
kontor i Falun 99, verkst. styr.-led. v. kontoret i Nyköping sedan 09.

FREDRIK ÅMARK. Stud.-ex. 63. fil. dr. 72; lärov.-adj. 71, rektor f.
Enköpings h. allm lärov. 89—09; folkskoleinsp. 78—95. V. ordf. i skolrådet.
Stadsiullm. i Enköping 87—08, ordf. 87—02; landstingsman 91—06. Led. af
två folkskolekomm., led. af läroverkskomm. 99—02, led. af Sv. kyrkans
diakonstyr. 10. På sin tid ordf. i sparbanken. Numera bosatt i Upsala.

GABRIEL GUSTAFSSON. Fil. lic. 89, konservator v. Bergens mus.
hist. antikvar. afd 89, professor i arkeologi o. chef f. Kristiania arkeolog,
mus. sedan 1900. Led. af Vitt.-, hist- o. ant. akad. Biografi o. hels.-portr.
i årg. X:26.

TOM MOLL. Stud.-ex. 72, fil. dr. 88, lektor v. h. reallärov. å Norrmalm
92. Läroverksråd 05—10. Utg. ett flertal läroböcker i fysik m. m.

KARL NORÉN. Stud.-ex. 83, med. lic. 96. Efter skilda läkareförordn.
asylläkare v. Upsala hospital 05; tf. öfverläkare v. Hernösands hospital
sedan 10.

GUS TAF COYET. Eg. egendomarne Torup o. Rönneholm i Malmöh.
län. Kammarjunk. 82, kammarherre 84. Kommunalordf. sedan 76,
landstingsman. V. ordf. i styr. f. Malmö—Genarps jernv. a.-b., ordf. i
lokalfö-ren. f. Steffanstorps o. Klagerups sockerfabriker.

HJALMAR BERGH. Stud.-ex. 72, hofr.-ex. 75, e. o. not. i G. hofr. s. å
tf. domh. 78—90, v. häradshöfd. 79. tjenstgj. i G. hofr. 87; häradshöfd. i
Vifolka Valkebo o. Gullbergs doms. sed. 90.

LUDVIG DANSTRÖM. Stud.-ex. 73, redaktör f. tidn. Halland 75, dess
utg. 88, egare 90—98 Led. af Halmstads stadsfullmäktige 95, af dess
be-redn.-utsk. 96; sedan flera år stadsfullm. v. ordf. På sin tid led. af
drät-selkamm. o. dess ordf. Led. af landstinget, led. af Riksd. F. K. sedan 07.
’ KARL SÖRENSEN. Stud.-ex. 82, hofr.-ex. 90, tjenstgj. de följ. åren h.
Sv. hofr Stockh. rådh.-rätt o. såsom bitr. åt domh.; anst. v. Stockh. stads
byggn.-nämnd 92—98, å Riksbankens ombudsm. exp. 93—05; aktuarieaman.
04, arkivarie s. å., stadsnot. 05, allt v. Stockh. rådhusrätt; rådman i
Stockholm sedan 08.

GOTRIK VON SCHÉELE †. U.-löjtn. v. Dalreg. 56, i armén 58, afsk.
65. Hofintendent 68, förestånd. f. Stat. landtbr.-skola å Kilanda 70, led. af
K. Landtbr.-akad. 77, hedersled. 11. På sin tid v. ordf. i Hush.-sällsk.,
komm.-ordf. Kammarherre 89. Synnerligen framstående agronom.

LUDVIG KOLLBERG †. Sjökapt. o. ångb.-befälh.-ex. 55. Blef, efter
att några år ha seglat på Medelhafvet, anst. v. Hallands ångb -a.-b. samt
var befälh. å olika dess ångare 61—84, då han blef bolagets hufvudredaie
och qvarstod till 07. På sin tid led. af stadsfullmäktige samt direktör o.
ordf. i hamnstyr

JOSEF SVENSSON †. Stud.-ex. 73, veterinarex. 79, distr. vet. 82, adj.
v. Veterinärinst. 90, professor derst. i histol. pat. anatomi o. bakteriologi
93. Utg. afhandl. samt jemte prof. J. Vennerhohn "Handbok i husdjurens
sjukdomar" (92). Led. af K. Landtbr. akad. På sin tid led. af olika
kommittéer.

AUGUST WALLGREN †. Stud. ex. 78, u. löjtn. i Vestmanl. reg. 81,
reg. intendent v. Hels. reg. 84, fältintendent af 2 gr. 02, af 1 gr. 06, f ördeln.
intendent v. IV arméfördeln. sedan 11.

JOHAN (JANNE) LEKSELL †. Stud.-ex. 62, prestv. 65, past.-ex. 69,
kyrkoherde i Björkskog sedan 79; folkskoleinsp. 82. Kommunalt anlitad.
Skicklig trädgårdsodlare.

FRANS PETERSON †. Började egen byggm.-verksamhet 70, hvilken
sedermera utvecklats till en ledande ställning inom Göteborg; har sålnnda
uppfört ett stort antal offentl. byggnader. Led. af Göteborgs
stadsfullmäktige 05—12, af drätselkammaren 01—11; led. af styr f. Rob. Dicksons
stift., led. af länets sparbanksstyrelse på sin tid; led. af k. kommittén f. uta
rbetande af ny byggn.-stadga f. rikets städer.

GABRIEL (ELVIL) LOKRANTZ †. Stud.-ex. 57, afl. landtmät. ex.,
tjenstgj. som komm. landtm. i Norrland, ing. vid Bergslag, jernv. och var
stat.-insp. till 87 då han inköpte Sippersta egendom i Vestm. län.
Mångårig led. af kyrko- och skolråd, ordf. i komm.-stämman, hufvudman i
länssparbanken.

ANDERS ANDERSSON †. Eg. egendomen Backgården i Skarab. län.
Ordf. i komm.-stämma 83—12, mångårig led. af skolråd o. dess v. oidf., af
direktionen f. länslasarettet i Lidköping; en af stiftarne af Saleby
brandst.-bolag o. dess ordf.; led. af hushålln.-sällsk. o. inneh. af dess jub.-medalj.
Landstingsman sedan 79, led. af Riksd. A. K. 94—05.

btt fotografi. DEN FÖROLYCKADE ENGELSKE MILITÄRFLYGAREN ÖFVERSTE CODY.

T. v.: Olycksplatsen vid Aldershot. — T. h.: Öfverste Cody (X)-

Den engelske militärflygaren, öfverste : Cody, företog den 7
aug. i samband med de pågående truppmanövrerna i Aldershot
en flygfärd, vid hvilken som passagerare medföljde en löjtnant
Evans, vid indiska armén. Under färden exploderade motorn
och maskinen störtade ner från en höjd af 200 meter. Båda
de ombordvarande ljöto en ögonblicklig död.

Med öfverste S. F. Cody förlorar den engelska flygkonsten
en af sina bästa representanter, känd icke blott som en
skicklig och utomordentligt djärf flygare utan äfven som
framgångsrik flygmaskinskonstruktör. Född amerikan, men sedan ett
flertal ár bosatt i England och där naturaliserad, var han en af
de första, som ägnade sina krafter åt flygproblemets lösning.

KlicM: JUengt SUftersparr*

Professor Ulrik Qaensel (biografi och helsidesporträtt). —
Bilder från Västkustkriget. — Tyska örlogsfartyg i svenska
farvatten* — Rysk pansar däckskryssare i Stockholm — Franske
konstflygaren Chevillard flyger i Malmö. — Kulturhist. bygzn. —
Skolskeppet Abraham Rydberg. — Milles "Vingarne" af täckes i
Göteborg. — Porträttbyst af Gustaf Fredriksson —
Internationell läkarekongress i London. — Kurs i
trädgårdsanläggnings-konst — Kristliga studentmötet i Strengnäs. — Inlandsbanan. —
Veckans sportevenement — Svenska porträtt i utländska samlingar.
— Veckans porträttgalleri — En skilsmässa. Ber. af Louise Bergh.

Eftertryck af text ellet illustrationer i HVAR 8 DAG utan särskildt medgifvande förbjudes vid laga påföljd.

F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI. GÖTEBORG.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 16:53:32 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/hvar8dag/14/0752.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free