- Project Runeberg -  Hvem skal vinne? : eller de historiske, dansknorske målstræveres standpunkt
(1886) [MARC] Author: Knud Knudsen
Titel og inhåld | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hvem skal vinne? eller De historiske, dansknorske målstræveres standpunkt.

Av K. Knudsen, overlærer. Pris kr. 1,50, hæftet. Kristiania 1886. Trykt på forfatterens kostning av Chr. H. Knudsen. Sæljes ved Alb. Cammermeyer. Spring ikke „Forord“ over!

Förord till den elektroniska utgåvan

Boken digitaliserades i december 2013 av norska Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i januari 2015 kopierades till Projekt Runeberg för korrekturläsning.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, titelbladets bakside, xiii, xiv, xv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og inhåld - titelside, titelbladets bakside, xiii, xiv, xv
Forord - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi
I. Målet, ordmålet, ær egentl. ét i alle nordens land - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
    Tysk og norsk ær dærimot „forskjellige Sprog“ - 5
    Ordstammer i tysk og nordisk - 5
    Bøjningen i nordmålet (el. -målene) og tysk - 8
    Ænnu noget (om dansk og norsk som „forskjel. Sprog“) - 14
    Om muligheten av stegvis overgang fra danskformet bokmål til norsk - 22
    Mere om overgang, „Generalnævner“ - 29
    Ordforråd og ordfælling („Syntax“) - 33
II. Ordenes former, d. e. deres endelser og uttale, av de norsknorske gjort til alt målstrævs hovedsak og kjærne - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
    Sant i usant - 43
    Overmæting (Overvurder.) av formstellet også i andre mål - 44
    Madvig og den klassiske formhærlighed - 46
    Mere om mærkelige egenskaper, som målgranskerne like som målstræverne har funnet sig tjent med å tillægge sine yndlingsmål - 48
    Slutningsord av Madvig - 57
    De norsknorske og latinerne ær dog ikke alene om å dyrke formen med tilsidesættelse av dens inhåld, ordene - 58
    Prof. E. Tegnér - 61
    Ænnu noget om formernes ringe vigtighet jævnført med ordene - 63
    Kan inflyttet utenlandsk mål aldrig få infødsret? - 64
    Den, som bor i et glashus o. s. v. - 67
    Påanket ustøhet i de dansknorskes både tale og skrift - 74
    Landsmaal’sk uttale? - 76
    Hvad læren om formerne som hovedsaken strængt tat’ skulde føre til - 79
    Fælles „Generalnævner“ for hele norden - 80
    Fræmtidig fællesnorsk „Generalnævner“? - 87
    Målstræverne av 1986 - 92
    Insigelse - 94
    Om „Dansken“ som norsk Generalnævner ænnu en gang - 95
    Likestillede bokmål i andre land? - 98
III. Det dansknorske målstrævs krav på ændringer i „Skriftsprogets“ nedarvede form - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
    Ingang - 100
    1. P—t—k for b—d—g - 103
    Hjemmelsmæn for samme p—t—k i højere tale i st. for de danske og til dels norskdanske b—d—g - 106
    Hjemmelsmæn for den nyere staving i norske bøker - 108
    2. Bokstaven d faller til dels bort efter l og n - 110
    Ord med l eller ll for ld - 112
    Ord med n eller nn for nd - 113
    3. D og t faller bort forved s - 114
    4. G og k med bløt uttale - 115
    5. Tror — trodde — (har el. ær) trod’ - 115
    6. Føde — fødde — (har el. ær) fød’ - 117
    7. G’er in og g’er ut - 117
    8. Avkorting av ord - 119
    Avkorting av selve ordkjærnen - 121
    Nyere avkortinger - 122
    Norsknorsk omvendelse - 124
    9. Nogle enkeltstående el. ejnstaka ord - 124
    10. Flertallet i navneordene - 126
    11. „Artikkelen“ på -et - 128
    12. Nogle tyske former bort! - 128
    13—14—15. Hunkjønnet, a’erne og tvilydene op igjen? - 129
    „Er nu dette alt? Gaar Maalstrævet ikke ud paa andet end disse 12 eller kanske 15 Punkter? - 133
Tillæg I. Efterhøst av mærkelige skriftsteder til nærvær. bok - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
    Småningoms eller stegvi’s løsning av vår mål-opgave, forordet (anbefalet) eller støttet fra norsknorsk side - 141
    Lignende uttalelser, men ikke fra norsknorsk side - 144
    Lit målstræv-saga - 146
    Dansknorskheten har dog ikke så klejne eller de norsknorske så glimrende voner, som deres sejervinninger på de siste storting synes å spå - 152
    Hær følger uttalelser 1) av præst Asperheim, 2) av bladet „Dagen“, 3) av biskop Smitt, 4) av Kr. Randers, 5) av bladet „Sarpen“, 6) av „Drammens Blad“, 7) i målmøte i Kristiansand, aug. 85 (lærer Keyser, rektor Voss’, stortingsman Løvland, skolestyrer Qvam), 8) Baagø. Chr. Bruun om hans tale for målstrævet
    Fræmtidsstræv - 168
    Også norsknorske ær med på kråkemålet - 170
    Hærunder flere målprøver. Stortingsinstilling „paa Maal“, av 1886. „Lapskaus“. „Husmanden“ (Fedje) og „En Husmand“; 8 melhusinger
    Andre blads kråkemål - 182
    Ænnu en gang om formen som hovedsak på norsknorsk side og om endeligt omslag, Reaksjon - 184
    Senere tillæg („daudt Maal“ m. m.) - 185
    Men nu omslaget - 189
    Hærunder om opgivelsen av vranglæren om formen
    Formernes høve (Forhold) til ordforrådet - 191
    Et omslag til - 193
    „Danskens“ voner (Udsigter) ær ikke spilt ænnu - 194
    „Norske Gloser i Dansken tjener kun til at opløse dette Sprog, ikke til at gjøre det norsk“ - 203
    Måtehåldne ord av Chr. Bruun - 207
Tillæg II. Målprøver til jævnførelse melllem de to målstræv - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
    Fræmmedordenes talrikhet - 223
Tillæg III. Mot anken over danskhet i vår landsgyld. tale - 227, 228
Tillæg IV. 1) Ænnu en gang om våre „ulyksalige“ fræmmedord - 229, 230, 231, 232
Tillæg V. Inhåldslisten til min bok „Norsk blandkorn III.“ (av 1885) - 233, 234, 235
Förlagets reklam - 236

Project Runeberg, Mon Jan 19 01:55:33 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/hvemvinne/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free