- Project Runeberg -  Idun : Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet / 1889 /
234

(1887)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:r 27. Fredagen den 5 juli 1889 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Med Iduns expeditlon är förenad Iduns uträttningsbyrå, hvilken gratis
verkställer alla uppköp åt Iduns abonnenter i landsorten samt för öfrigt

IDUN

till billigaste pris och på bästa sätt utför alla möjliga uppdrag till tjenst
för Iduns ärade läsarinnor.

Observera!

Att alla äkta

"La Graeieuse"

äro försedda med
nedanstående stämpel:

O^ACJ^^

HENRIC LA BAT T

STOCKHOLM

Alla fördelar framför andra sorter!
Allmänt erk.ändt bästa

Snörlif "La Gracieuse",

såväl i höga som låga former, finnes endast att erhålla hos

Henric Labatt,

ah Kongl. Hofleverantör, ah

Ål Drottning-gatan / /

Stocliliolm.

Obs.! Tillsändes, cm lifvidden uppgifves i centimeter eller decimaltum.
Obs.! Order mottagas äfven genom Iduns Uträttningsbyrå, Stockholm.

Läkareråd.

Är er mor gammal, gör hon klokt
uti att låta bli dessa bad. Närmare kunDa
vi ej yttra oss om saken med ledning blott af
de upplysningar, som lemnats.

Greta. Se svar till A. T. i n:r 22.

Bekymrad moder. Troligen beror
magåkomman på den olämpliga dieten. För ett tre
månaders barn är denna blandning alldeles
för stark. Mjölken — som alltid måste kokas
upp — bör blandas med något mindre än lika
delar vatten (kokt), t. ex. 5 delar mjölk på 4
delar vatten, deraf 1 del Carlsbadervatten.
Ingen annan föda bör användas. — Den
om-skrifna kuren kan ni försöka till hvad kraft
och verkan den hafva kan.

Sudonis. Se svar till Vera i n:r 7. Byt
om strumpor tvä gånger dagligen. Begagna
aldrig samma skodon två dagar å rad.

Susanna. 1) Nej; men den måste aftorkas
lore begagnandet. 2) Beror naturligtvis på,
livad det är tör slags »cysta».

Anna — ss—. Dylika bad serveras väl vid
Loka, Norrtelge, Strömstad m. fi. kurorter.
Möjligt är, att andra bad passa er bättre än
dessa. ^ I alla händelser bör ni naturligtvis
först rådfråga läkaren.

Anna. Tvätta hufvudet grundligt hvar
annan qväll med grönsåpa och varmt vatten samt
ingnid efter aftorkning salicylolja (2 %). Ni
måste fortsätta mycket länge med denna
behandling. — Se svar till Ingeborg i n:r 19.

Skåning. Som vi utan undersökning ej
kunna känna orsaken till det som inträffat
och följaktligen ej heller kunna säga er de af
orsaken beroende försigtighetsmåtten, och hur
ni bör förhälla er i öfrigt, sä råda vi er att
med första vända er till kompetent läkare för
inhämtande af nödiga upplysningar.

D:r -d.

Frågor.

N:r 131. Frågas om någon af Iduns
läsarinnor ville vara god upplysa, hvad slags lera
som användes till modellering, och hvarifrån
man kan få sådan? Nybörjare.

N:r 132. En af Iduns läsarinnor beder, att
någon ville vara af den godheten upplysa,
om hvad som fordras för att blifva inskrifven
i postverket, samt till hvem eller hvart man
i så fall bör vända sig. Maria R.

N:r 133. Vore tacksam, om någon ville
upplysa, om det finnes någon slags billigt
gult tyg (ej för ljust), passande till gardiner
med fiskgarns-spetsar. Hvar kan det
erhållas? Och hvad kostar det? Kerstin.

N:r 134. Anna frågar, om någon af Iduns
läsarinnor kan upplysa om bästa sättet att
konservera smultron.

N:r 135. Om någon af Iduns många
hjelp-samma läsarinnor ville upplysa mig om
någon eller några praktiska hushållsskolor och
uppge deras adress, våre jag mycket tacksam.

Maria.

N:r 136. Vill någon af Iduns läsarinnor
godhetsfullt upplysa mig om bästa sättet att
borttaga kaffefläckar på silkessammet?

Fm Anna.

N:r 137. Skulle någon af Iduns läsarinnor
godhetsfullt vilja underrätta mig, hur man
tvättar ljusa plymer? »Hrrc».

N:r 138. Skulle någon af Iduns
läsarinnor vilja förhjelpa mig till något vackert, men
ej allt för arbetsamt, broderimönster till
finare lakan och motsvarande till kuddar
jemte ett mindre vanligt, men prydligt mönster
till täckstickning, vore jag särdeles tacksam.

Louise.

N:r 139. Finnes något enkelt och bra sätt
att färga eller bleka en hvit halmhatt, som
blifvit gul ? Louise.

N:r 140. Hur skall jag kunna få bort
fläckar ur en mossgrön regnkappa (af helylle),
så att det inte blir några märken efter dem.

Louise.

N:r 141. Finnes något bepröfvadt medel
mot skrifvare-sjulca, och i så fall hvilket?

Maria.

Svar.

N:r 75. Ehuru jag icke kan skryta af
någon rik erfarenhet vid väljandet af
förströelseläsning ät unga flickor, ville jag dock äfven
söka hjelpa »Maria» en smula. Af de, af ?
samt K & A föreslagna böckerna, skulle jag
varmast vilja rekommendera »Doctor Draytons
lärjungar», bäst passande for åldern 15, 16,
samt Louise Alcotts friska, liffulla små
berättelser, hvilka alltid varit mina synnerliga
favoriter, och »Berättelser» af J. — Välj
alltid icke blott sunda och goda böcker, utan
äfven sök sådana, som äro glada, friska och
naturliga, hvilka altid göra godt, samt
biografier öfver män och qvinnor samt
resebeskrifningar, hvilka båda slag af böcker dock
alltid böra vara lättlästa och underhållande.
Spara obetingadt Heimburg och Marlitt till
det 18:de året och välj af dessa endast det
bästa. Välj i stället några af Dickens mest
tilltalande böcker, hvilka bäst egna sig att
läsas högt — jag ville föreslå, t. ex.: ’David
Copperfield», »Dombey och Son»,
’Julhistorier Af andra böcker rekommenderar jag,
för åldern 15, 18: »Silfverakiidskorna» af M.
Mapes Dodge, »Läsning för unga flickor,» en
samling at’ böcker, »En ung flickas dagbok,»
af E. de Pressencé, samt senare: »Utkastad
i verlden^ af Hector Malot, »Dröm och
verklighet» af Marie, »Lajla» af Fries, »Under lås
och bom», »Resan till Belgien» och »Resan
till Konstantinopel» af Reuter. Naturligtvis
måste dock hänsyn tagas till den läsandes
karaktär, lynne och förmåga att förstå det
lästa för att rätt kunna välja det bäst
passande. Aurora.

N:r 77. Visserligen har Signe redan fått
åtskilliga musikalier sig föreslagna, men jag
vågar ändock gifva henne ett par råd dertill,
i feil att hennes smak vore mera lik min än
de förra svarandes, hvilkas smak jag icke kan
helt dela. Mina favoritkompositioner äro:
»Preludes» och »Noctumes» af Chopin, »Aus
dem Volksleben» af Grieg, »Impromptu» op.
90, n:r 3, af Schubert, »La fileuse» af Haff,
»Dagrar och skuggor» af R. Andersson, »8
Pianofortestücke» op. 31, af Waldemar
Bar-giel, vKinderscenen» af Schumann, »Legende»
af Wieniawski, »Chanson sans paroles» af
Tschalkowsky, »lin Walde» af Heller, samt
— något lättare: »Wandeibilder. af Jensen,
»Serenata» af Moscowsky, »Til Sæters», vals
af Svendsen, »Paul & Virginie» af Masset.

Aurora.

Innehållsförteckning i

Ett underbart land ; fragment af en otryckt
reseskildring skänkt åt Ave. III. — Gamla
bref; dikt af Klippans son. — En lektion. —
Litet gammalmodigt prat om huslighet; af
fl—g. — Från våra badorter: V. Mössebergs
kallvattenkuranstalt; af G—s. (Hedersamt
om-nämd vid Iduns femte pristäfliog.) — Ett
storstadsbarn; berättelse för Idun af Johan
Nordling. (Forts.)

Läkareråd. — Frågor. — Svar.

Annonser.
LEDIGA PLATSER.

I undertecknads hem, beläget i
mellersta Sveriges bergslag, önskas en
lärarinna, kunnig att undervisa i de
ämnen, som läsas i elementarläroverkens
andra klass. Hon bör dessutom vara
musikalisk samt villig att på lediga
stunder hjelpa matmodern med
hushållsgöromål. Ansökningar böra
åtföljas af referenser.

Gust. Nauckhoff,
[2S8] Adr.: Grängesberg.

Att undervisa mindre barn

finnes plats för en anspråkslös,
barnkär lärarinna. Ansökningar
adresseras: Fru E. Pripp, Tiarp, Halmstad.

[277]

PLATSSÖKANDE.

En ung, bättre flicka med
flerårig vana vid handel
samt kunnig i bokföring
önskar till den 1 okt. plats
som kassörska eller
kontorsbiträde. Den sökande
innehar kassörskepl. men
önskar göra ombyte. Kefl.
härå torde godhetsfullt sända svar
märkt »E. 22 år», Upsala, p. r.
__[291]

En ung* flicka

önskar plats till hösten för att
undervisa mindre barn i vanliga skolämnen
och musik samt hjelpa till med
förefallande göromål. På lön fästes
mindre afseende. Svar torde sändas till
»S. E. E.», Edane, Vermland. [286]

WT– eller till hösten önskar en
an-ål U sPråkslös flicka plats i familj för
att biträda med husliga
göromål, sömnad m. m. Pretentionerna
små. Rekommendationer finnas. Svar
till »24 år», Filipstad. [287]

En mycket barnkär flicka önskar plats
i någon god familj i Stockholm att
efterse barnen, eller ock i någon finare
handel, hvari sökanden eger flerårig
vana. Betyg finnas. Svar märkt
»Platsombyte» afvaktas inom 14 dagar å
Iduns byrå. [290]

En anspråkslös, huslig, bättre 20-årig
flicka önskar plats i någon
aktningsvärd familj som lärarinna för
mindre barn eller sällskap åt frun i
huset jemte biträde i der förekommande
göromål. Goda betyg och
rekommendationer presteras. Svar till »Esther»
torde sändas till denna tidnings byrå.
_[292]

En tjuguårig flicka, som genomgått
fullständigt elementarläroverk för flickor
och eger vana vid undervisning,
önskar plats i bättre familj såsom
lärarinna; och då den sökande är
förlofvad, ville hon äfven emellanåt deltaga
i husliga göromål. Närmare
underrättelse meddelas af fru A. Linden
-crona, Linköping. [270]

Ett bättre, stadgadt fruntimmer,

som genom sin broders död (hvars hus
hon förestått) blifvit utan
sysselsättning, önskar sig plats till hösten som
värdinna eller hjelp i familj. Van vid
ordning och sparsamhet, kunnig i
sömnad. Svar torde inlemnas till »S. E.»,
Iduns byrå. [271]

DIVERSE.
Doktor A. Afzelius

I/illa Vattugatan 24.

Behandlar företrädesvis mag- och
hudsjukdomar.

Praktiserar 1 juni—1 sept. vid Hjo
vattenkuranstalt. [153]

Doctor Carl Flensburg

14 Lilla Vattugatan 14.

Hvardagar —7z4. Helgdagar 10—11.
Behandlar företrädesvis Barnsjuk-

domar.

[34]

Tandläkaren

Constance Elbe,

Humlegårdsgatan 8, 2 tr.

Kådfrågningstid 1—2. [120]

Doktor G, D. Josephson

Hötorget 11, 1 tr.,

Hvardagar 2—3. Helgdagar 10—11.

Allm. telef. 6910.
Fruntimmerssjukdomar, Förlossningar.

__[133]

234

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 20 23:09:14 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/idun/1889/0238.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free