- Project Runeberg -  Industritidningen Norden / Femtiosjätte årgången, 1928 /
360

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

360

INDU STRITIDN INGEN NORDEN

ning av vätgas och koloxid, gaser vilka båda låta
framställa sig ur trä eller träkol. De möjligheter, som dessa
båda utvägar erbjuda, böra utforskas och genomarbetas.

Jämsides med denna problemgrupp låta sig med
fördel träkolningens tekniska problem taga under
prövning. Redan ha betydelsefulla ocli för träkolningens
ekonomi omedelbart gynnsamma resultat vunnits, vilka
öppna vidare perspektiv i avseende på biprodukternas
tillvaratagande, bl. a. en allt längre driven förädling av
de i processen utvunna tjärorna. Bland övriga
arbetsuppgifter nämnas direkt utvinning av ättikssyra,
framställning av aceton ur ättikssyra samt bättre
användning av råterpentinoljan.

Dessa frågor rörande möjligheterna till framställning
av motorbränslen skulle ur en annan synpunkt även
kunna rubriceras såsom försök att tillgodogöra trä- och
vedavfallet från landets stora träförädlande
industrigrupper eventuellt från skogarna, frågor vilkas
bekymmersamma läge upprepade gånger varit föremål för
dryftande. Akademin har i det närmaste avslutat en
utredning beträffande mängden och arten av
industriavfallet. Den har därvid haft anledning
uppmärksamma ett utländskt uppslag till förädling av träavfall,
inklusive sågspån, som på senare tid kommit till
praktiskt utförande i fabriksdrift, bl. a. i Tyskland.
Förfarandet avser att genom en kemisk process omvandla
träet i socker, enligt uppgift till ett anmärkningsvärt
billigt pris. Detta uppslag sjrnes akademin icke böra
lämnas obeaktat ur svensk synpunkt, särskilt som det
öppnar utsikter till en ny väg att vinna motorbränsle i
form av sprit.

Europas största skorsten svensk. De sista
tegelstenarna till den 145 m höga Rönnskärsskorstenen, som
hyggts i samband med den av Skellefteå gruvaktiebolag
beslutade smältverksanläggningen på Rönnskär utanför
Skelleftehamn, ha nyligen inmurats. Därmed är
Europas högsta skorsten färdigbyggd. Arbetet, som pågått i
7 månader, har omhänderhafts av Ab. Fabriksskorsten i
Malmö, ett dotterbolag till Ab. Armerad betong. Till
skorstenen, som kostat över 400 000 kr, ha åtgått 4 500
tegel. Den har konstruerats av professor H. Kreuger,
Stockholm. Skorstenen synes 4 à 5 mil ut till havs och
uppgives vara ett utmärkt sjömärke.

Föreningsmeddelanden.

Svenska uppfinnareföreningen sammanträdde den 26 okt.
å restàur. Riehe i Stockholm. Förhandlingarna leddes av
styrelsens ordförande ing. C. A. Hult. Desamma öppnades med några
minnesord av ordf. över avlidna medlemmarna fil. doktor
Hjalmar Braune oeh civilingenjören Birger Carlsson. Ordf. betygade
föreningens stora tacksamhet för dess avlidne medlem ingenjör
Frans Lundgrens frikostiga, enligt testamente till
uppfinnare-föreningen överlämnade gåva av 3 000 kronor, vilken ädla
handling alltid kommer att pryda föreningens historia.

Till medlemmar av föreningen beslöts kalla disp. Nils
Andersson, Perstorp; ing. K. A. Wessblad, Stockholm; prof. H. O.
Dahl, Sthlm; ing. W. Engström, Sthlm; ing. J. S. Grafström,
Halmstad; övering. Fr. Grewin, Hallstavik; fabr. Nils Hansen,
Tyringe; fabr. S. A. Holmgren, Sthlm; dir. Anders Håkansson,
Sthlm; dr-ing. B. A. Kjerrman, Göteborg; eiviling. E. I. Lidman,
Sthlm; ing. D. Swendsén, Norrköping, oeh eiviling. F. E. H. E.
Velander, Stocksund.

Från styrelsen meddelades, att av Sveriges Industriförbund i
skrivelse till K m: t föreslagits pateniav gif temas sänkning, och
hemställdes, att uppfinnareföreningen jämväl och med
instämmande skulle avge ett yttrande i frågan samt att, emedan
ärendet torde vara av brådskande natur, styrelsen skulle å förenin-

gens vägnar uppsätta oeh avlåta yttrande till K. m: t.
Föreningen beslöt emellertid, efter diskussion, att upptaga frågan till
behandling vid nästa dess sammanträde — att hållas i medio
av inst. november — oeh att sålunda ånge den blivande
skrivelsens innehåll. Vidare meddelades, att ombudsmannen ing.
Chr. Sylivan beviljats tjänstledighet 1 nov.—.10 jan. 1929,
varunder ombudsmannasysslan liandhaves av sekreteraren
eiviling. G. Westberg.

Såsom inledning till diskussion i ämnet inrättande av ett s. k.
uppfinnarelaboratorium hade ing. Chr. Sylwan ett anförande
vari påvisades ärendets historia och aktualitet samt riktlinjer
för tankens realiserande. Härpå följde en livlig diskussion
utmynnande i tillsättandet av en utredningskommitté bestående
av ingenjörerna G. A. Betulander, A. E:son Jons och J. Hj.
Sandberg. (Anförandet oeh diskussionen refereras på annan plats
i denna tidn: s föreliggande nr.)

Av fabrikör iS. A. Holmgren demonstrerades ett par av honom
gjorda uppfinningar, nämligen en luftpump för automobilringarr
driven av bilmotorn, oeh en växellåda, närmast för motorfordon.

Slutligen visades en teknisk-historisk biograffilm »Bilder från
Rörstrands porslinsfabrik 1026», vartill intendenten vid Tekniska
museet T. Althin lämnade orienterande och instruktiva
upplysningar.

Under det på förhandlingarna följande samkvämet — efter
gemensam. supé — framhöll bl. a. ombudsmannen Tekniska
museets och hr Althins omättliga hunger på gamla klenoder från
teknikens och industrins uppväxthistoria i vårt land, till
beaktande ej minst av dem bland uppfinnareföreningens ledamöter,
som kunna och vilja öka Tekniska museets värdefulla samlingar.
Carl Möller sjöng visor och drog en ny Söderhavshistoria, däri
han själv spelade en underbar hjälteroll, oeh Edvin Bergström
ackompanjerade med sin kända smak och elegans.

Ibi.

Notiskrönika.

Arbetarna vid Kinnekulleverken» kalk- och
skifferolje-verk anhålla hos k. m:t, att den provkörning med
Kinnekulle-verkens skifferoljeverk, som av deras arbetsgivare, hr O. Jönsson,
begärdes i maj i år, måtte ofördröjligen utföras. I väntan på
denna försöksdrift ligger nu allt nere, enär intet kan göras
förrän verket prövats och den för provet sparade skiffern blivit
uppbruten. Petitionärerna säga sig hela sommaren ha litat på att
detta för landet nyttiga prov skulle ske på den föreslagna tiden

i september och de ha därför ej sökt arbete på annat håll. Då
ännu intet prov hörts av, motse de vintern med bekymmer,
alldenstund de ej nu kunna finna annat arbete och de flesta av
dem äro familjeförsörjare. Inalles äro de 45 personer.

Förbudet mot läderförtyngning skarpes. En gjord anmälan
mot Ab. Pålen & Rydbeck i Nättraby för förseelse mot förbudet
mot läderförtyngning synes få till följd en ändring av
lagstiftningen i detta ämne. Kommerskollegium har nämligen anmodat
statens provningsanstalt och svenska garveriidkareföreningen att
yttra sig över bolagets förklaring. I detta yttrande skall angivas
de åtgärder, som anses böra vidtagas och därvid skall särskilt
beaktas frågan om eventuell ändrad lydelse av kollegii kungörelse 27
mars 1924 ang. provtagning, provberedning oeh analys av läder,
så att ett kringgående av syftet med ifrågavarande lagstiftning
förhindras. Därjämte skall beaktas frågan om höjning av
fastställda gränsvärden beträffande läderförtyngning genom ändring
av k. kungörelsen med iförbud mot förtyngning av vissa
lädersorter.

Med anledning av skrivmaskinsfirman L. C. Smiths
25-årsjubileum har utgivits en minnesskrift. Av särskilt intresse
är att däri återfinna ett fotografi av en av firmans chefer Carl
Gabriel son, vilken är född i Göteborg 18-69. Efter studier i
mekanik reste han till Amerika vid 18 års ålder. Där lyckades
han genom ihärdighet arbeta sig fram och för 2’5 år sedan
konstruerade ban den kända L. C. Smith-maskinen. Han är alltjämt
chef för firmans experimentavdelning.

Norsk kullagerfabrik nedlägges. Enligt vad
»Aftenposten» erfarit, är norska försvarsdepartementet böjt för
nedläggande av kullager.fa!briken på Baxifoss, som endast medfört
förlust. Fabriken förmår icke konkurrera med Svenska
kullager-fabriken. Bauifossfaibriken sysselsätter 26 man. Om
militär-komanittén kommer till samma resultat som
(försvarsdepartementet är det sannolikt, att stortinget beslutar nedläggande
av fabrikens verksamhet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 00:45:37 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/indunord/1928/0362.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free