- Project Runeberg -  Jernkontorets annaler /
Bihang till Jern-Kontorets annaler 1910

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BIHANG
TILL
JERN-KONTORETS ANNALER.

REDAKTIONSKOMMITTÉ:
WALFR. PETERSSON, J. A. BRINELL, OTTO TINGBERG
OCH
JOH. ALB. LEFFLER.

ELFTE ÅRGÅNGEN
1910.

STOCKHOLM
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
1910
[092809]


Förord till den elektroniska utgåvan

Bihanget till årgång 1910 digitaliserades i september 2004. Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii
    Häfte 1 - 1
    Uppsatser - 1
Undersökningar av barrvedstjära, af Carl D. Kjellin - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tabell IV, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Rissling af träkol och anordningar därför m. m., af Joh. Alb. Leffler - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Pl. I, Pl. II, Pl. III
    Ekonomiska meddelanden - 27
Järnmarknaden under fjärde kvartalet 1909 - 27, 28, 29
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 29
Den skotska järnmalmsmarknaden - 29
Tullbehandling af träkolsjärn vid införsel till Amerika - 29, 30
Rysslands plåttillverkning - 30
Utförsel af spansk järnmalm - 30
Bergshandteringens vänner inom Örebro län - 31
    Tekniska meddelanden - 32
Om användning af brunkolsbriketter i järn- och stålgjuterier - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Ett nytt tillsatsmedel för järn och stål - 38, 39
Magnesitverk i Österrike - 39
Förhållandet mellan anlöpningstemperatur och hårdhet vid anlöpning af härdadt eller kallbearbetadt stål - 39, 40, 41, 42
    Meddelanden om svenska patent - 43
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 43
N:r 2233/08. Förfarande vid framställning af alkohol. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, Falun - 43
N:r 153/09. Sätt att rena terpentin. C. G. Schwalbe, Darmstadt - 43, 44
N:r 982/09. Sätt att afkyla murverk vid metallers behandling uti elektriska smältugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 44
N:r 2064/08. Anordning vid elektriska smältugnar. K. O. E. Olausson, Domnarfvet - 44, 45
N:r 2251/07. Sätt att framställa rörformiga metallgöt med olika hårdhet på utsidan och insidan. F. G. Stridsberg, Stockholm - 45, 46
N:r 1016/08. Sätt och apparat för omedelbar reduktion af järnmalm. Montague Moore, Melbourne, Thomas James Heskett. Brunswick, Australien - 46, 47
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 47
N:r 27 886. Anordningar vid elektriska induktionsugnar. Sebastian Ziani de Ferranti, Grindleford, Derby, England - 47, 48
N:r 27 920. Sätt att framställa metaller i elektrisk induktionsugn. Nils Wallin, Charlottenburg, Tyskland - 49, 50, 51, 52
N:r 27 947. Sätt att framställa råmaterial för exempelvis kättingar, jämte sålunda framställd produkt. Karl Vilhelm Svensson, Iggesund - 52
N:r 27 957. Apparat för magnetisk separering af malm. Metallurgiska Patentaktiebolaget. Tillägg till patentet n:r 18 275. (Uppfinnare P. Härden.) - 52, 53, 54
N:r 27 964. Sätt att tillverka elektroder af smälta järnoxider. Chemische fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a/M. - 54, 55
    Meddelanden om utländska patent - 56
    Tyskland - 56
Kl. 18 c, n:r 208 746. Förfarande och anordning för framställning af härdade, i tvärsnitt rundade föremål, företrädesvis gevärspipor. Paul Hesse, Düsseldorf - 56
Kl. 24 c, n:r 208 953. Anordning af värmekanalerna vid generatorer med sneda förgasningskammare. Hans Ries, München - 56, 57
Kl. 35 b, n:r 206 391. Tång för göt med olikformigt tvärsnitt, Ernst Lutz, Kiel - 57, 58
Kl. 35 b, n:r 206 470. Tilläggspatent till n:r 206 391 - 58
Kl. 7 a, n:r 207 589. Universalvalsverk med två horisontalvalsar och en eller två vertikalvalsar, hvilkas axlar ligga i samma vertikalplan som horisontalvalsarne. Hugo Sack, Rath/Düsseldorf - 58, 59
Kl. 21 h, n:r 208 967. Anordning vid elektriska ugnar, Charles Albert Keller, Paris - 59, 60
Kl. 31 e, n:r 209 788. Kylanordning vid apparat för framställning af stänger, rör, tråd och dylikt direkt ur smält metall. Mathieu Douteur, Lüttich - 60
Kl. 31 e, n:r 209 617. Anordning för framställning af ämnesjärn, stänger, rör o. d. direkt ur smält metall. Mathieu Douteur, Lüttich - 60, 61
Kl. 7 b, n:r 210 089. Förfarande för framställning af skrufformigt korrugerade rör. Mannesmann-Röhrenwerke, Düsseldorf - 61
Kl. 24 f, n:r 210 599. Vridbar rost för generatorer. Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau- und Hüttenbetrieb, Oberhausen 2, Rheinland - 61, 62
Kl. 7 a, n:r 210 736. Valsverk med lodrätt mot hufvudvalsarne och i samma vertikalplan som dessa anordnade hjälpvalsar. Benrather Maschinenfabrik. Akt. Ges. Benrath/Düsseldorf - 62
    Österrike - 62
N:r 34 722. Anordning vid reduktion af malmer. Friedrich Gross, Wien - 62, 63
    England - 64
N:r 14 933. Desoxidering af stål. A. Reynolds, London - 64
N:r 22 948. Förfarande och ugn för smältning och raffinering af järn. H. Johnson, Lincoln - 65
    Förenta Staterna - 65
N:r 935 937. Anordning vid ugnar. International Acheson Graphite Company, Niagara Falls, N. Y. - 65, 66
N:r 937 120. Anordning vid härd för elektriska ugnar. J. Tone - 66, 67
N:r 937 486. Raffinering af stål i elektrisk ugn. O. Thallner Bismarckshütte, Tyskland - 67, 68
    Meddelanden till redaktionen - 68
Användning af afloppsgaser från elektriska masugnar i gasmotorer, af E. Hubendick - 68
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 69
Tidskriftsöfversikt - 70
    Häfte 2 - 71
    Uppsatser - 71
    Om erfarenheter rörande bergborrmaskiner - 71
I. Om bergborrmaskinen »Rex» och några borrningsförsök med densamma, af Hjalmar Eriksson - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, Pl. IV
II. Maskinborrningens utveckling i Sverige under de senaste åren, af E. Mossberg - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, Tabell II, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Bergshandteringens vänner inom Örebro län - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
    Statistiska meddelanden - 121
Uppgifter öfver Sveriges tillverkning och utförsel af järn och stål samt järnverksföreningens normalnoteringar, meddelade af järnverksföreningens sekreterare - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 127
Tysklands import från Sverige under de tre första kvartalen 1909 - 127, 128
Utförsel af spansk järnmalm - 128
Tyska stålverksförbundets utvidgning under de senaste åren - 128, 129, 130, 131, 132
Järnmalmsmarknaden i Tyskland under 1909 - 132, 133
Järn- och kolmarknaden i Skottland under 1909 - 133, 134
    Tekniska meddelanden - 134
Om tillverkning af muffrör af gjutjärn - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Om kvalitetsfordringar å gjuterikoks - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Den första masugnen i norra England - 155
Elementaranalyser å träkol från milor och ugnar, af H. B-m. - 155, 156, 157
    Insända böcker
Technologie der Holzverkohlung, af M. Klar - 158
    Meddelanden om svenska patent - 159
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 159
N:r 1363/08. Bränslebriketter af torf jämte sätt att tillverka dem. P. G. Karlson, Gefle - 159
N:r 2596/09. Anordning vid elektriska masugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 159, 160
N:r 39/08. Förfarande och anordning för metallurgisk behandling resp. smältning af malmer och andra material. Kristian Birkeland, Kristiania - 160, 161
N:r 773/08. Förfaringssätt och elektrisk ugn för framställning af metaller och metallprodukter och för raffinering af metaller - 161, 162
N:r 1223/08. Sätt att separera malm. M. Ruthenburg, Lockport, N. J., Nordamerikas Förenta Stater - 162
N:r 2466/08. Förfarande vid behandling af malmer medelst masugnsprocessen. F. A. Kjellin, Stockholm - 163
N:r 1561/09. Förfaringssätt vid smältning i elektriska ugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 163
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 163
N:r 27 979. Pulveriseringsbrännare för tunga, flytande kolväten. Aug. Rohrbach, Erfurt - 163, 164, 165, 166
N:r 27 985. Reningsapparat för brännbara gaser. Ernst Schmiedt, Aschaffenburg, Bayern - 166, 167
N:r 28 003. Förfarande och apparat för att af stålband framställa ett till tjocklek och form varierande band för framställning af knifämnen m. m. Ingvald Aasmund Bach, Trondhjem - 167, 168, 169, 170, 171
N:r 28 025. Sätt att framställa tjärfri träättika. L. Meyer, Hannover, Heinholz, Tyskland - 171, 172
N:r 28 026. Anordning vid kolningsretorter och dylikt. K. W. Dillström, Mora - 172, 173
N:r 28 037. Våg för uppvägning och inmatning af beskickningen i kupolugnar och dylikt. Lindells Vågfabriks Aktiebolag, Jönköping - 173, 174, 175
N:r 28 039. Ugn för rusbränning af pulverformig malm. G. Geijer, Stockholm - 175, 176
N:r 28 054. Anordning vid elektriska ugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 176, 177
N:r 28 122. Anordning vid kolningsugnar. C. A. Björklund, Sunds bruk, Sundsvall - 177, 178
N:r 28 123. Tjärugn. F. G. G. Åkerlund, Lidensboda - 178, 179, 180
    Meddelanden om utländska patent - 180
    Tyskland - 180
Kl. 24 e, n:r 210 889. Gasgenerator med centralt anbragt vridrost. Heinrich Kuppers, Peine, Hannover - 180
Kl. 24 c. n:r 211 625. Omkastningsventil för regenerativa ugnar. G. von Bechen, Kalk b. Köln - 180, 181
Kl. 18 a. n:r 213 720. Förfarande och ugn för framställning af tackjärn eller smidbart järn. Nils Wikström, Högfors, Finland - 182
Kl. 18 b, n:r 213 480. Stållegering för pansarplåt. Société Schneider & Co., Le Creusot - 182
    Frankrike - 182
N:r 398 916. Förfarande för torkning af masugnsbläster. Félix Adolphe Daubiné, Maidières, Meurthe-et-Moselle - 182, 183
N:r 399 666. Wolframstål för skjutvapen och verktyg. Joseph de Wyckhoff, London - 183
    Förenta Staterna - 183
N:r 903 353. Förfarande för torkning af masugnsbläster. Louis Block, Marmaroneck, New York - 183
N:r 921 607. Sätt att framställa kiselkalcium, Hans Goldschmidt, Wien - 183, 184
N:r 938 758. Förfarande för framställning af kiselkalcium med hög procent af kalcium. Hans Goldschmidt och O. Weil - 184
N:r 940 665. Legering för stålraffinering. Fred. M. Becket, The Electric Metallurgical Company - 184, 185
N:r 936 530. Stål för permanenta magneter. S. E. Gertler - 185
N:r 939 930. Användning af kisel i stället för aluminium vid thermitprocessen. Frank J. Tone, Carborundum Company - 185
N:r 939 570. Modifikation af patent n:r 939 930 - 185, 186
N:r 935 180. Sätt att framställa grafitelektroder. International Acheson Graphite Company. Niagara Falls, N. Y. - 186
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 187
Tidskriftsöfversikt - 188
Rättelser - Obs.! (tryckfel)
    Häfte 3 - 189
A. M. T. Palmberg, nekrolog af E. N. - 189, 190
    Uppsatser - 191
    Om erfarenheter rörande bergborrmaskiner - 191
III. Borrmaskinanläggningen vid Gellivare malmfält, af Harry J. H. Nathorst - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, Pl. V
Krossmaskiner för laboratorier, af B. G. Markman - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 217
Tysklands tackjärnsproduktion - 217, 218, 219
Järnmarknaden i Tyskland under år 1909 - 220, 221, 222
Stahlwerks-Verband Aktiengesellschafts försäljning af produkter A - 222, 223, 224
Utförsel af spansk järnmalm - 224
Järnmalm från grufvorna i Minnesota - 224
    Tekniska meddelanden - 225
Om användning af kiselkalcium som raffineringsmedel för metaller, i synnerhet stål - 225, 226
Elektrogalvanisering - 226, 227, 228
Om apparater för bestämning af hastigheten hos gaser i ledningar - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Om inverkan af öfverhettad vattenånga på järn och stål - 237, 238, 239, 240, 241
Blåsningsresultat från amerikansk masugn - 241, 242
    Meddelanden om svenska patent - 243
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 243
N:r 1288/09. Anordning för reglering af elektroderna vid stjälpbara elektriska ugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 243
N:r 1667/05. Förfaringssätt för rening af tackjärn i elektrisk induktionsugn. P. Gredt, Luxemburg - 243, 244
N:r 1126/07. Förfaringssätt för direkt framställning ur malm af stål eller smidesjärn jämte därför afsedd blandning. H. W. Lash, Cleveland - 244, 245
N:r 1149/08. Sätt att behandla orent kiseljärn till förekommande af fara vid transport och lagring. J. Landin, Stockholm - 245
N:r 1923/08. Sätt att framställa stål af kromhaltigt tackjärn. The Pennsylvania Steel C:o., Steelton, Penn., U. S. A - 245
N:r 1622/09. Anordning vid ugnsluckor. P. Riecke, Dessau - 246
N:r 2353/05. Förfarande för behandling af pulverformiga svafvel- och oxidmalmer. Horace Fowler Brown, Chicago, U. S. A - 246, 247
N:r 897/08. Sätt att raffinera stål. Firman Bismarckhütte, Bismarckhütte b. Schwientochlowitz - 247, 248
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 248
N:r 28 204. Sätt att bringa finfördelad malm till sammanhängande stycken. W. Thomlinson, Seaton Carew, West Hartlepool - 248, 249, 250
N:r 28 205. Malmseparator. E. M. Simpson, Wellington, Nya Zeeland - 250, 251, 252, 253
N:r 28 206. Förfaringssätt för att skilja partiklar med olika elektrisk ledningsförmåga från hvarandra. A. R. Lindblad, Ludvika - 253, 254, 255
N:r 28 210. Förfarande och apparat för framställning af järn och andra metaller. A. E. Bourcoud, Clapham Park, Surrey, England - 255, 256, 257
N:r 28 249. Anordning vid stående kolningsretorter. A. Löfqvist, Ugerups gård, Gärds-Köpinge - 257, 258
N:r 28 260. Anordning vid elektriska smältugnar, som arbeta med flerfasström. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 258, 259
N:r 28 297. Magnetisk malmseparator. E. F. Hammarström, Örebro - 260, 261
N:r 28 323. Anordning vid pressar för pressning och kolning af torf och dylikt. G. A. von Mentzer, Fogelsta, Tumba - 262, 263
    Meddelanden om utländska patent - 264
    Tyskland - 264
Kl. 12 e, n:r 212 794. Anordning för renande af gaser, t. ex. masugngas, medelst centrifugering. Wilhelm Witter, Hamburg - 264
Kl. 31 e, n:r 211 840. Bottenplatta med löst midtstycke för kokiller. Gelsenkirchener Bergwerks-Act. Ges., Aachen, Rothe Erde - 264, 265
Kl. 18 a, n:r 213 721. Förfarande för framställning af kiseljärn ur svafvel- och järnhaltiga malmer eller ur svafvelhaltiga hyttprodukter, innehållande järn. Elektrochemische Werke G. m. b. H., Bitterfeld - 265
    Österrike - 265
N:r 35 423. Förfarande att hindra öfvervarm ugnsgång vid den basiska bessemerprocessen. Eisenhütten-Actien-Verein Düdelingen, Luxemburg - 265, 266
    Förenta Staterna - 266
N:r 943 142. Sätt att defosforera stål Ernest Humbert - 266, 267
N:r 941 419. Elektrisk stålugn. C. A. Keller, Paris - 267
N:r 936 339. Metallegering med låg specifik vikt. J. G. Mellen - 267, 268
N:r 941 553. Sätt att framställa ferro-titan. F. M. Becket, Electro Metallurgic Co. - 268
N:r 944 826. Legering med högt elektriskt motstånd. Wilbur B. Driver - 268
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 269
Tidskriftsöfversikt - 270
    Meddelanden till redaktionen - 271
Svenskt järn och stål i Amerika, af Lilienberg - 271
Internationaler Kongress für Bergbau, Hüttenwesen, angewandte Mechanik und praktische Geologie, Düsseldorf 1910. Preliminära vetenskapliga program - 1, 2, 3, 4, 5, 6
    Häfte 4 - 273
Henrik Evald Tholander, nekrolog af Tg - 273, 274, 275, 276, 277
    Uppsatser - 278
    Om erfarenheter rörande bergborrmaskiner - 278
III. Borrmaskinanläggningen vid Gellivare malmfält, af Harry J. H. Nathorst - 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, Pl. VI, Pl. VII
Förekomst af högmolekulära feta syror i trätjära m. m., af Hilding Bergström - 297
Öfverläggningsämnen vid tekniska diskussionsmötet i Jernkontoret den 26 maj 1910 - 298
Den nya franska tulltariffen - 298, 299, 300, 301, 302, Tryckfel, 303, 304, 305, 306
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 307
Öfver Tysklands in- och utförsel af malm, järn och järnvaror under år 1909 - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Tysklands tackjärnsproduktion - 325
Införseln af svenskt stångjärn till Nantes under år 1909 - 325
Rysslands järnimport via Riga - 325, 326, 327
Den ryska järn- och kolindustrien - 327, 328
Englands järnmarknad under år 1909 - 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
Utförseln af spansk järnmalm - 335
    Statistiska meddelanden - 336
Den tyska järnindustriens utveckling - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
Frankrikes in- och utförsel af järnmalm, järn och stål under 1909 - 349, 350, 351
Förenta staternas tillverkning af järnvägsskenor - 351, 352
Tackjärnsproduktionen i Förenta staterna under 1909 - 353, 354
    Ekonomiska meddelanden - 355
Järnmarknaden under första kvartalet 1910 - 355, 356, 357
    Tekniska meddelanden - 357
Torkning af masugnsbläster medelst kalciumkarbid - 357, 358, 359, 360
Om aducering med oxiderande gasblandningar - 361, 362, 363, 364
Den första elektriska stålugnen af Stassanos typ i Österrike - 364, 365
    Meddelanden till redaktionen - 365
För grufmätare, af Alarik Larson - 365, 366
    Meddelanden om svenska patent - 366
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 366
N:r 2274/04. Anordning vid ugnar. The Incandescent Heat C:o., London - 366, 367
N:r 1651/07. Sätt att rena furuolja, furutjärolja och trätjärolja. O. P. Pellnitz, Delmenhorst, Oldenburg - 367, 368
N:r 2000/08. Sätt att framställa cement af masugnsslagg eller dylikt. W. Lessing, Troisdorf, Rheinland - 368
N:r 58/09. Förfaringssätt vid behandling af malmer och dylikt för magnetisk separering. A. A. Lockwood och M. R. A. Samuel, London - 368, 369
N:r 2102/09. Elektrisk smältugn. Hugo Hellberger, G. m. b. H., München - 369
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 370
N:r 28 408. Sätt att behandla torrdestillationsgaser R. Jürgensen, Prag-Ziskow, Österrike - 370, 371, 372
N:r 28 409. Maskin för formning af torf och andra plastiska ämnen. J. G. Tirlicien och A. A. Buronfosse, Paris - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379
N:r 28 430. Elektrisk induktionsugn. H. Röchling och W. Rodenhauser, Völklingen a/Saar - 379, 380, 381, 382
N:r 28 450. Vagn för släckning af koks. H. Ries, München - 382, 383, 384, 385, 386, 387
N:r 28 463. Sätt att framställa rörformiga metallgöt med olika hårdhet på utsidan och insidan. F. G. Stridsberg, Stockholm - 388, 389
N:r 28 466. Sätt och apparat för omedelbar reduktion af järnmalm, M. Moore och T. J. Heskett, Melbourne, Brunswick, Victoria - 389, 390
N:r 28 566. Bränslebriketter af torf jämte sätt att tillverka dem. P. G. Karlsson, Gäfle - 391
    Meddelanden om utländska patent - 391
    Tyskland - 391
Kl. 18 c, n:r 211 422. Förfarande och anordning vid utglödgning af tråd. John Henry Roberts, Darlington, England - 391, 392
    Österrike - 392
N:r 36 286. Specialstål för pansarplåt. J. Brauns Söhne. Schöndorf bei Vöcklabruck - 392
    Förenta Staterna - 393
N:r 927 097. Förfarande vid duplexprocessen. Thomas S. Blair, Elmhurst, Ill. - 393
N:r 930 764. Förfarande vid reduktion af järnmalm. John T. Jones, Iron Mountain, Mich. - 393
N:r 948 190. Sätt att framställa kiselkalcium. Georges Strauss, Paris - 393, 394
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 395
Tidskriftsöfversikt - 396
Till Sveriges industriidkare och köpmän - 1, 2
    Häfte 5 - 397
    Uppsatser - 397
    Om erfarenheter rörande bergborrmaskiner - 397
III. Borrmaskinanläggningen vid Gellivare malmfält, af Harry J. H. Nathorst - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, Pl. VIII
Igensättning medelst spolning vid tyska stenskolsgrufvor, af Georg Fagerberg - 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
Värmländska Bergsmannaföreningens 62:a årsmöte - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427
    Statistiska meddelanden - 427
Uppgifter öfver Sveriges tillverkning och utförsel af järn och stål samt järnverksföreningens normalnoteringar, meddelade af järnverksföreningens sekreterare - 427, 428, 429, 430
Belgiens in- och utförsel af järnmalm, järn och stål under 1909 - 431, 432, 433, 434
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 434
Tysklands tackjärnsproduktion - 434
Utförsel af spansk järnmalm - 435
    Tekniska meddelanden - 435
Om gjutning af rör med användande af permanenta formar och kärnor - 435, 436, 437, 438
Om gjutjärns egenskap att växa vid upprepade upphettningar - 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
Manganmalmsanalyser - 450, 451, 452, 453
    Meddelande till redaktionen - 454
Om malmers stupning af Hjalmar Nordqvist - 454, 455, 456, 457, 458
    Meddelanden om svenska patent - 458
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 458
N:r 2787/07. Anordning vid apparater för formning och utläggning af torf i strängar. A. Anrep, Markaryd - 458, 459
N:r 600/08. Förfaringssätt och apparat för att bestämma kolhalten hos järn och stål. A. Gr. R. Lennström, Schebo bruk - 459
N:r 1836/09. Sätt att direkt ur malm framställa smidbart järn. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 459, 460
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 460
N:r 28 613. Anordning vid elektriska masugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 460, 461
N:r 28 634. Anordning vid fältpressar för formning af bränntorf och dylikt. N. Fredriksson, Svedala - 461, 462, 463
N:r 28 639. Förfarande vid behandling af malmer medelst masugnsprocessen. F. A. Kjellin, Stockholm - 463, 464
N:r 28 643. Sätt att separera malm. Rothenburg, Lockport, N. Y., U. S. A. - 464
N:r 28 646. Förfarande och anordning för elektrometallurgisk behandling af malmer och andra materialier. A. Birkeland, Kristiania - 464, 465, 466
N:r 28 648. Förfaringssätt vid smältning i elektriska ugnar, Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 466, 467
N:r 28 685. Anordning vid transformatorugnar. E. A. A. Grönvall, A. R. Lindblad och O. Stålhane, Ludvika - 467, 468, 469, 470
N:r 28 686. Förfaringssätt och elektrisk ugn för framställning af metaller eller metallprodukter och för raffinering af metaller. T. G. Rennerfelt, Stockholm, och N. Kjellberg, Djursholm - 470, 471, 472
N:r 28 687. Förfaringssätt vid elektrisk smältning af järn och stål och därför afsedd smältugn. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 472, 473, 474
N:r 28 688. Anordning för reglering af elektroderna vid stjälpbara elektriska ugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 474, 475, 476
    Meddelanden om utländska patent - 476
    Tyskland - 476
Kl. 24 c. n:r 215 108. Ny konstruktion af gas- och luftgluggar vid martinugnar. Richard Dietrich, Bochum - 476, 477
Kl 24 e, n:r 216 160. Anordning för aflägsnande af aska och slagg från gasgeneratorer med vridbar rost. Poetter & Co. Akt.-Ges., Dortmund - 477, 478
    Förenta Staterna - 478
N:r 949 575. Behandling af järnföremål afsedda för galvanisering eller förtenning. Henry Howard, Boston, Mass. - 478
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 479
Tidskriftsöfversikt - 480
    Häfte 6 - 481
    Uppsatser - 481
    Om erfarenheter rörande bergborrmaskiner - 481
IV. Maskinborrning i Stollbergsgrufvan med elektriskt drifna borrmaskiner, af Th. Dahlblom - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Bidrag till kännedomen om sammansättningen af svensk töreolja, af Hilding Bergström och Oscar Fagerlind - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, Pl. IX
Förslaget till ny japansk tulltaxa - 508, 509, 510, 511, 512
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 513
Tysklands tackjärnsproduktion - 513
Införseln af svensk järnmalm till Rotterdam - 514
Utförsel af spansk järnmalm - 514
    Tekniska meddelanden - 515
Inflytande af kisel på järns magnetiska och elektriska egenskaper - 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
Driftresultat från världens största elektriska stålugn - 523, 524, 525
Newfoundlands mineraltillgångar - 525, 526
    Meddelanden om svenska patent - 527
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 527
N:r 1880/09. Apparat för afskiljande af ättiksyra, myrsyra och formaldehyd ur den produkt, som erhålles genom behandling af sågspån eller annat finfördeladt trä med en syra. Compagnie Industrielle des Alcools de l'Ardéche, Paris - 527, 528
N:r 119/07. Ugn för åstadkommande af kemiska reaktioner med tillhjälp af en elektrisk ljusbåge. H. F. Albihn, Stockholm - 528
N:r 2715/08. Sätt att behandla stål. Schneider & C:o., Le Creusot - 528, 529
N:r 1336/08. Sätt att behandla järnmalm jämte härför tjänande anordning. Jones Step-Process C:o., St. Louis. Minn - 529, 530
N:r 2534/08. Sätt och apparat för reducering af järnmalm. G. Gröndal, Djursholm - 530, 531, 532
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 532
N:r 28 717. Förfaringssätt för rening af tackjärn i elektrisk induktionsugn. P. Gredt, Luxemburg - 532, 533, 534
N:r 28 718. Sätt att framställa stål af kromhaltigt tackjärn. The Pennsylvania Steel C:o, Steelton, Pa., U. S. A. - 534, 535
N:r 28 719. Sätt och apparat för extrahering af produkter ur trä. F. Pope, New York, och W. C. Clark, Pittsburg - 536, 537, 538, 539, 540
N:r 28 733. Lock för elektriska ugnar. Société Anonyme Électrométallurgique Procédés Paul Girod - 540, 541
N:r 28 792. Sätt att raffinera stål. Firman Bismarckhütte, Bismarckhütte b/ Schwientochlowitz - 541, 542
N:r 28 800. Förfarande och ugn för nedsmältning af pulverformiga malmer. H. T. Brown, Chicago, U. S. A. - 542, 543, 544, 545, 546, 547
N:r 28 824. Sätt att rena furuolja furutjärolja och trätjärolja. O. P. Pellnitz, Delmenhorst, Oldenburg - 547, 548
N:r 28 831. Förfaringssätt för direkt framställning ur malm af stål eller smidesjärn jämte därför afsedd blandning. H. W. Lash, Cleveland, Ohio - 548, 549, 550
N:r 28 838. Förfaringssätt vid behandling af malmer och dylikt vid magnetisk separering. A. A. Lochwood och M. R. A. Samuel, London - 550, 551
N:r 28 875. Sätt att framställa legeringar, lämpliga för pansarplåtar och dylikt. E. Schneider, Le Creusot - 551, 552, 553
    Meddelanden om utländska patent - 553
    Tyskland - 553
Kl. 21 h, n:r 216 222. Anordning vid induktionsugnar. Poldihütte, Wien - 553
Kl. 12 e, n:r 216 483. Anordning för afskiljande af mull och sot i gaskanaler. Arno Müller, Leipzig-Schleussig - 553, 554
Kl. 18 c, n:r 217 622. Förfarande vid härdning af stål för pansartorn o. d. Robert Abott, Hadfield, Sheffield - 554
Kl. 18 c, n:r 218 307. Förfarande att medelst gaser aducera järn. F. Wüst, Aachen - 554, 555
Kl. 18 c, n:r 217 083. Förfarande att hindra sprickbildning vid afkylning af stål, i synnerhet pansarplåt. Société Schneider & Co., Le Creusot - 555
    Schweiz - 555
N:r 44 856. Förfarande för desoxidering af stål. Elektrostahl, Ges. m. b. H. Remscheid-Hasten - 555, 556
    Frankrike - 556
N:r 400 820. Anordning vid bessemerkonvertrar. Compagnie Général des Aciers, Belgien - 556
    Förenta Staterna - 556
N:r 952 392. Specialstål för pansarplåt. Carnegie Steel Co. - 556, 557
N:r 952 290. Stål för transformatorplåt. W. R. Whitney, General Electric Co. - 557
    Meddelande till redaktionen - 557
Svenskt järn och stål i Amerika, af Lilienberg - 557, 558
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 559
Tidskriftsöfversikt - 560
    Häfte 7 - 561
    Uppsatser - 561
Kolningshastighetens inflytande på utbytet af kolningsprodukter och deras kvalitet af Evert Norlin - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, Pl. X vänster, Pl. X höger
Hydraulisk luftkompressor vid Clausthal, af Georg Fagerberg - 577, 578, 579, 580, Pl. XI
    Ekonomiska meddelanden - 580
Järnmarknaden under andra kvartalet 1910 - 580, 581, 582
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 582
Tysklands tackjärnsproduktion - 582, 583
Om den tyska järnmarknaden - 583, 584
Den tyska järn- och stålmarknaden - 584
Införseln af järnmalm till Nederländerna - 585
Införseln af järn och stål till Lissabon - 585
Utförsel af spansk järnmalm - 585
    Statistiska meddelanden - 586
Världens stenkolsproduktion - 586, 587
    Tekniska meddelanden - 588
Ättiksyra vid sulfitkokning af ved, af H. B-m. - 588
Brikettering af järnmalm i rullugn - 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594
Luftgranulering af flytande slagg vid Buderus järnverk - 594, 595, 596, 597
En triplex stålprocess - 597, 598
    Meddelanden om svenska patent - 598
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 598
N:r 3029/09. Anordning vid elektriska smältugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 598, 599
N:r 2208/07. Sätt att genom pressning aflägsna vatten ur torf och dylikt, jämte därför afsedd anordning. N. K. H. Ekelund, Jönköping - 599, 600
N:r 1244/08. Sätt och anordning för magnetisk separering. Matts Fröding. Lindesberg - 600, 601
N:r 1682/09. Anordning vid kolningsugnar. C. A. Björklund, Sundsvall - 601, 602
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 602
N:r 28 929. Valsverk med flera par valsar med ovala kalibrar. Benrather Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Benrath/Düsseldorf - 602, 603
N:r 28 989. Anordning vid valsverk för valsning af spiktråd och dylikt. K. Edström, Kårberg, Skyllbergs bruk - 603, 604, 605
N:r 29 019. Förfaringssätt och apparat för att bestämma kolhalten hos järn och stål. A. G. R. Lennström, Schebo bruk - 605, 606, 607
N:r 29 035. Universalbalkvalsverk. H. Sack, Rath v. Düsseldorf - 607, 608, 609, 610, 611, 612
N:r 29 065. Elektrisk smältugn. Hugo Hellberger G. m. b. H., München - 612, 613, 614
    Meddelanden om utländska patent - 614
    Tyskland - 614
Kl. 12 e, n:r 216 211. Apparat för rening af luft eller andra gaser. Gutehoffnungshütte, Oberhausen - 614
Kl. 12 e, n:r 217 475. Anordning för renande af luft och andra gaser. Adolf Deters, Bremen - 615
Kl. 24 e, n:r 217 279. Gasgenerator med vattenlås och horisontalt anordnad, vridbar rost. John Stewart, Alfreton, England - 615
Kl. 24 f, n:r 216 786. Vridbar rost för gasgeneratorer. Hugo Rehmann, Mülheim an der Ruhr - 616
    Frankrike - 616
N:r 404 786. Förfarande att brikettera masugnsmull, slig o. s. v. Hasper Eisen- und Stahlwerk, Haspe - 616
N:r 405 911. Upphettningsförfarande för metallurgiska ändamål, särskildt för stålframställning. Eisenhüttenverein Düdelingen. Düdelingen, Luxemburg - 616, 617
    England - 617
N:r 14 399. Brikettering af masugnsmull. Wilhelm Schumacher, Osnabrück - 617
N:r 26 851. Briketteringsförfarande för slig och masugnsmull - 617
N:r 26 266. Elektrisk ugn. The Gröndal-Kjellin Co., London - 618
    Förenta Staterna - 618
N:r 955 378. Stålraffinering. Halcomb Steel Co., Syracuse - 618, 619
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 620
Tidskriftsöfversikt - 621
    Häfte 8 - 623
    Uppsatser - 623
Den basiska martinmetodens nuvarande ståndpunkt, af Otto Petersen - 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658
Olja från granved, af Hilding Bergström - 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, Pl. XII
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 666
Tysklands tackjärnsproduktion - 666
Stahlwerks-Verband Aktiengesellschafts försäljning af produkter A - 666, 667
    Insända böcker - 667
The Iron Ore Resources of the World - 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674
Hütte, Taschenbuch für Eisenhüttenleute - 674, 675, 676
    Tekniska meddelanden - 676
Om vätets och kväfvets inverkan på temperkol vid olika temperaturer - 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683
Masugn med tunn infodring - 684, 685
Bakelit - 684, 686, 687, 688, 689
Om Calypsolsmörjning - 689, 690, 691, 692
    Meddelanden om svenska patent - 693
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 693
N:r 1450/09. Smälthärd för elektriska induktionsugnar C. Grunwald, Bredeney, Tyskland - 693
N:r 2759/09. Elektrisk ugn. A. Helfenstein, Wien - 693, 694
N:r 2392/09. Anordning af smältrummet i elektriska järnsmältningsugnar- F. V. L. Hiorth, Kristiania - 694
N:r 292/09. Förfaringssätt för framställning af titanfritt järn. H. B. Landmark, Kristiania - 694, 695
N:r 2108/07. Pulverformigt bränsle af torf samt sätt att framställa detsamma. N. K. H Ekelund, Jönköping - 695
N:r 1896/09. Förfaringssätt vid magnetisk våtseparering. Friedr. Krupp Akt.-Ges., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau - 695, 696
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 696
N:r 29 016. Grufstämpel. F. Nellen och A. Voigt, Essen/ Ruhr - 696, 697, 698
N:r 29 104. Anordning vid apparater för formning och utläggning af torf i strängar. A. Anrep, Markaryd - 698, 699
N:r 29 105. Anordning för mekanisk bearbetning af torf. A. Hendunen, Moskva - 699, 700, 701, 702, 703
N:r 29 154. Grufstämpel. F. Nellen och A. Voigt, Essen/ Ruhr - 703, 704, 705, 706
N:r 29 155. Anordning vid stötborrmaskiner. W. C. Stephens, Carn Brea, Cornwall - 706, 707, 708, 709, 710, 711
N:r 29 190. Sätt att behandla stål. Schneider & C:ie., Le Creusot - 712, 713
N:r 29 212. Sätt att behandla malmer innehållande ädla metaller. Clancy Metals Process C:o, New York - 714, 715
    Meddelande till redaktionen - 716
Om malmfall och fältstupning. af P. J. Holmquist - 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 723
Tidskriftsöfversikt - 724
    Häfte 9 - 725
    Uppsatser - 725
Terpentinolja från tallved, af Hilding Bergström - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, Pl. XIII
Kortfattad jämförelse mellan svenska och amerikanska metoder för magnetisk anrikning samt brikettering af järnmalmer enligt intryck från en resa i Nord-Amerika 1909, af Emil Örn - 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743
Canadas järnmalmer, reseberättelse af Einar Lindeman - 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, Pl. XIV del 1, Pl. XIV del 2, Pl. XIV del 3, Pl. XIV del 4
En ny borrskärpningsmaskin, af Hjalmar Eriksson - 755, 756, 757, 758
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 759
Tysklands tackjärnsproduktion - 759
Förbrukning af järn och stål i Turkiet - 759, 760
Utförsel af spansk järnmalm - 760
    Tekniska meddelanden - 760
Transportförhållandena för träkol och malm i södra Ural - 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
Om ytcementering - 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774
Praktiska råd vid ytcementering - 774, 775, 776
Några resultat rörande olika bergborrmaskinstyper - 776, 777
    Meddelanden om svenska patent - 778
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 778
N:r 2244/09. Magnetisk malmseparator. P. Härden, Stockholm - 778, 779
N:r 1397/07. Sätt och anordning för rostning och reducering af järnmalm och dylikt. N. K. H. Ekelund, Jönköping - 779
N:r 125/09. Anordning vid magnetiska malmseparatorer. K. V. A. Eriksson, Falun - 780
N:r 1318/09. Magnetisk malmseparator. A. Kühn, Marehegg v. Wien, och G. Rietkötter, Hagen, Tyskland - 780, 781
N:r 1202/09. Grind för lancashirehärdar. C. W. Tideström och G. H. Wallberg, Jädraås - 781
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 781
N:r 29 249. Förfaringssätt för tillgodogörande af torf, träaffall och dylikt. B. A. Bödtker, Köpenhamn - 781, 782, 783
N:r 29 252. Sätt att behandla järnmalm jämte härför afsedd anordning. Jones Step-Process C:o, St Louis, Minn., U. S. A. - 783, 784, 785, 786, 787
N:r 29 334. Anordning vid elektriska smältugnar. Aktiebolaget Elektrometall, Stockholm - 787, 788, 789
N:r 29 353. Sätt och anordning för aflägsnande af vatten ur torf och dylikt. N. K. H. Ekelund, Jönköping - 789, 790, 791
N:r 29 382. Anordning vid kolningsugnar. C. A. Björklund, Sundsvall - 791, 792, 793
N:r 29 408. Sätt och anordning för magnetisk separering. M. Fröding, Lindesberg - 793, 794, 795, 796, 797, 798
N:r 29 410. Sätt att tillgodogöra elektrodrester för tillverkning af nya elektroder. A. H. Laurell, Notodden, Norge - 798, 799
    Meddelanden om utländska patent - 799
    Tyskland - 799
Kl. 18 b, n:r 219 731. Anordning af gas- och luftinlopp för regenerativa ugnar. Wilhelm Reichpietsch, Bochum - 799, 800
Kl. 18 b, n:r 219 509. Uppsättningsmål för masugnar och generatorer. Deutsche Hüttenbau-Gesellschaft m. b. H., Düsseldorf - 800
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 801
Tidskriftsöfversikt - 802
    Häfte 10 - 803
    Uppsatser - 803
Om konstruktion af Blakes tuggare, af B. G. Markman - 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835
    Ekonomiska meddelanden - 835
Järnmarknaden under tredje kvartalet 1910 - 835, 836, 837
    Statistiska meddelanden - 837
Uppgifter öfver Sveriges tillverkning och utförsel af järn och stål samt järnverksföreningens normalnoteringar, meddelade af järnverksföreningens sekreterare - 837, 838, 839, 840, 841
Utdrag ur Sveriges officiella statistik år 1910 - 842, 843, 844, 845, 846, 847
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 847
Tysklands in- och utförsel af järn och järnvaror - 847, 848
Utdrag ur konsulatets i Lübeck årsberättelse för 1909 - 849, 850
    Tekniska meddelanden - 850
Om nickels och koppars inflytande på hållfastheten hos elektrolytiskt järn - 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864
Nickel-koppar-stål - 864, 865, 866, 867, 868, 869
Kokstillverkning i Indien - 869, 870, 871
    Meddelanden om svenska patent - 871
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 871
N:r 2323/06. Elektrisk induktionsugn. F. A. Kjellin, Stockholm - 871, 872
N:r 1921/08. Roterande elektrisk ugn. A. H. Imbert. Grand Montrouge, Seine, Frankrike - 872
N:r 2658/09. Sätt och anordning för reduktion af malmer på elektrisk väg. O. Frick, Sheffield - 872, 873
N:r 253/07. Anordning för utvalsning af metallblock. Gesellschaft zur Verwertung von Rohrwalz-Patenten m. b. H., Strassburg-Neudorf - 873, 874
N:r 716/08. Förfarande för framställning af för gas genomträngliga briketter af finkornig malm. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk, Köln - 874
N:r 1077/09. Sätt och anordning för torkning af trä. D. E. Lain, Bellingham, Washington, U. S. A. - 874, 875
N:r 2876/09. Gasgenerator. R. V. Farnham, Audley, End, Skelmorlie, Skottland - 875
N:r 2581/08. Sätt och apparat för utbredning af torf å torkfältet. N. K. H. Ekelund, Jönköping - 876, 877
N:r 1659/09. Anordning vid magnetiska malmseparatorer. G. A. Hedin, Grängesberg - 877
N:r 2815/09. Anordning vid elektriska ugnar. O. Frick, Sheffield - 877, 878
N:r 2877/09. Anordningar vid elektriska schaktugnar med utvidgadt smältrum. O. Frick, Sheffield - 878
N:r 709/09. Kontinuerlig process för framställning af tjär- och sotfri generatorgas. W. Ising, Crombach v. Siegen, Westfalen - 879
N:r 1220/09. Elektrisk induktionsugn. A. Hiorth, Kristiania - 879, 880
N:r 1386/10. Elektrisk induktionsugn. K. A. F. Hiorth, Kristiania - 880
N:r 654/09. Anordning vid elektriska induktionsugnar. C. Grunwald, Bredeney, Tyskland - 880, 881
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 881
N:r 29 463. Dornutdragningsanordning vid valsverk. Benrather Maschinenfabrik Akt.-Ges., Benrath v. Düsseldorf - 881, 882
N:r 29 464. Smälthärd för elektriska induktionsugnar. C. Grunwald, Bredeney, Tyskland - 882, 883
N:r 29 465. Elektrisk ugn. A. Helfenstein, Wien - 883, 884
N:r 29 483. Regenerator till retortugnar, varmugnar och dylikt. Höganäs-Billesholms AB., Hälsingborg - 885, 886
N:r 29 516. Pulverformigt bränsle af torf samt sätt att framställa detsamma. N. K. H. Eklund, Jönköping - 886, 887
N:r 29 517. Tillklämningsinrättning för tillslutningsorgan, speciellt dörrar till förgasningskamrar. Ofenbau-Gesellschaft m. b. H., München - 887, 888, 889, 890
N:r 29 530. Sätt att utvinna sönderdelad slagg. H. Stein, Köln - 890, 891
N:r 29 532. Förfaringssätt vid magnetisk våtseparering. Fried. Krupp Akt.-Ges. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau - 892, 893, 894
N:r 29 536. Förfaringssätt för framställning af titanfritt järn. H. B. Landmark, Kristiania - 894, 895, 896
N:r 29 598. Sätt och anordning för röstning och reducering af järnmalm och dylikt. N. K. H. Ekelund, Jönköping - 896, 897
N:r 29 563. Maskin för framställning af formblock för kedjegjutformar. A. Schürhoff, Gevelsberg/W. - 897, 898, 899
    Meddelanden om utländska patent - 899
    Tyskland - 899
Kl. 31 c, n:r 221 627. Förfarande för framställning af nickelfasongjutgods. F. Wüst, Aachen - 899, 900
Kl. 24 e, n:r 221 170. Anordning för bortskaffande af aska från gasgeneratorer med vridbar askbehållare. Anton v. Kerpely, Wien - 900
Kl. 24 e, n:r 219 515. Roterande degelugn med elektrisk ljusbågeupphettning. Antoine Henri Imbert, Grand-Montrouge, Frankrike - 900, 901
Kl. 24 e, n:r 220 856. Elektrisk elektrodugn. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin - 901, 902
Kl. 24 e, n:r 220 707. Dubbelslutande uppsättningsmål. Heinrich Stäbler, Lothringen - 902, 903
    Österrike - 903
N:r 38 655. Härdningsmedel för stål. Casterline Cutlery Co., San Diego, California - 903
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 904
Tidskriftsöfversikt - 905, 906
    Häfte 11 - 907
    Uppsatser - 907
P. E. Martin - 907, 908, 909, 910, 911
Experimentella undersökningar rörande Hoeschprocessen, af Fr. Springorum - 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947
Cementinjektion vid schaktsänkning, af C. H. Hermodsson - 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960
Utlösning af organisk substans ur hvitmossa af Hilding Bergström och Otto Tingberg - 960, 961
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 962
Tysklands tackjärnsproduktion - 962, 963
Af årsberättelsen för Stahlwerks-Verband Aktiengesellschaft, in Düsseldorf - 963, 964, 965, 966, 967, 968
Utförseln af malm från Narvik - 968, 969
Utförsel af spansk järnmalm - 969
    Tekniska meddelanden - 969
Om några fysikaliska egenskaper hos stål med 2 % krom - 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978
Elektriskt järnverk vid Hardangerfjorden i Norge - 978, 979
Mexicos järnhandtering - 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, Pl. XV
    Meddelanden om svenska patent - 994
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 994
N:r 86/09. Sätt att rena tjära, tjäroljor och träolja och liknande destillationsprodukter. O. Sprenge, Bremen - 994, 995
N:r 2955/08. Sätt att desoxidera flytande järn- och stålbad i elektriska ljusbågsugnar - 995
N:r 2494/09. Sätt att ur trä utvinna hartser och oljor. C. P. Ogilvie, Manningtree, Essex, och G. Mitchell, London - 995, 996
N:r 712/09. Förfaringssätt för skiljande af mineral i deras olika beståndsdelar. Aktiebolaget Ortoklas, Skinnskatteberg - 996
N:r 862/10. Förfarande vid framställning af metaller i elektriska ugnar. J. A. Leffler, Stockholm - 996
N:r 2339/09. Anordning för gjutning af blåsfria metallgöt. H. Inden, Düsseldorf - 997
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 997
N:r 29 635. Anordning af smältrummet i elektriska ugnar. F. V. L. Hiorth, Kristiania - 997, 998
N:r 29 669. Magnetisk separator. A. Kühn, Marchegg v. Wien och G. Rietkötter, Hagen - 998, 999, 1000, 1001
N:r 29 693. Grind för lancashirehärdar. C. W. Tideström och G. H. Wallberg, Jädraås - 1001, 1002
N:r 29 696. Sätt att befria lerjordshaltiga ämnen från förorenande järnföreningar. E. L. Rinman Göteborg - 1002, 1003
N:r 29 713. Sätt att separera metalliska beståndsdelar ur malmer. O. H. Andersson och C. A. Schubert Stockholm - 1003, 1004
    Meddelanden om utländska patent - 1004
    Tyskland - 1004
Kl. 27 c, n:r 222 371. Regleringsanordning vid roterande blåsmaskiner för åstadkommande af konstant blästermängd. Dionis Peithner von Lichtenfels, Donawitz - 1004, 1005
Kl. 18 a, n:r 223 329. Förfarande att i schaktugn direkt framställa järn och stål ur malm medelst från denna skildt reduktionskol. Carl Otto, Dresden - 1005
Kl. 31 c, n:r 221 794. Förfarande att lösgöra göt, tappade som stiggöt, från hvarandra. Société Métallurgique de Gorcy, Meurthe et Mosselle - 1005, 1006
Kl. 31 c, n:r 221 971. Behandling af kromhaltigt tackjärn i bessemerkonverter. The Pennsylvania Steel Co., Steelton, U. S. A. - 1006
    Förenta Staterna - 1007
N:r 968 601. Sätt att framställa göt af manganstål med finkornig struktur. Winfield S. Potter, New York - 1007, 1008
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 1009
Tidskriftsöfversikt - 1010
Bestämmelser rörande Jernkontorets stipendier - 1, 2, 3
Bestämmelser rörande Jernkontorets reseunderstöd - 1, 2, 3, 4
    Häfte 12 - 1011
    Uppsatser - 1011
Inflytande af torkad och förvärmd bläster på kolåtgång och produktionsförmåga hos masugnen - 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028
Destillation af metylalkohol i vattenlösning, af Hilding Bergström - 1028, 1029, Pl. XVI
    Statistiska meddelanden - 1030
Uppgifter öfver Sveriges tillverkning och utförsel af järn och stål samt järnverksföreningens normalnoteringar, meddelade af järnverksföreningens sekreterare - 1030, 1031, 1032, 1033, 1034
    Meddelanden från utrikesdepartementets handelsafdelning - 1035
Tysklands tackjärnsproduktion - 1035
Utförsel af spansk järnmalm - 1035, 1036
Rhenland-Westfaliska kolsyndikatets uppfordring - 1036
Frankrikes införsel från Sverige af järnmalm, järn och stål under år 1909 - 1036, 1037, 1038
Införseln af järn och stål till Japan - 1038
Införseln af järn och stål till Transvaal - 1038, 1039
    Tekniska meddelanden - 1039
Framställning och användning af snabbsvarfstål i Förenta Staterna - 1039, 1040
Vällning af verktygsstål - 1040, 1041, 1042
Helvalsade bandage för valskrossar - 1042
Resultat från amerikansk martinugn - 1042, 1043, 1044
Automatisk glödgningsugn - 1044, 1045, 1046
Härdning af sänken för sänksmide - 1047, 1048, 1049, 1050
Ett elektriskt drifvet sandsåll - 1050, 1051, 1052
Nytt elektriskt stålverk i Norge - 1052
Framställning af träsprit vid cellulosatillverkning - 1052
    Insända böcker - 1053
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga grufvestadga - 1053
Elektriciteten och dess användning för belysning och arbetsöfverföring af Karl Wallin - 1053, 1054
    Meddelanden om svenska patent - 1054
    Af Kungl. Patent- och Registreringsverket kungjorda patent - 1054
N:r 2802/08. Förfaringssätt för bearbetande af manganstål. Manganese Steel Rail Company, Mahwah, N. J., U. S. A. - 1054, 1055
N:r 1575/09. Förfaringssätt att behandla malmer och kolhaltiga jordarter. The L. & S. Syndicate Limited, London - 1055, 1056
N:r 2634/09. Sätt och anordning för att undvika hålrum vid framställning af stålgöt. N. Kostileff, Nischne-Saldinsky Sawod, Perm, Ryssland. - 1056, 1057
N:r 2784/09. Sätt att framställa stål af kromhaltigt tackjärn. The Pennsylvanian Steel Company, Steelton, Penns. U. S. A. - 1057
N:r 312/09. Apparat för framställning af brännbar gas. William Prewster Chapman, Brooklyn N. Y., U. S. A. - 1057, 1058
N:r 949/09. Förfaringssätt vid bessemerblåsning. G. J. Stock, Th. Putnam och A. Putnam, Darlington, Durham, England - 1058, 1059
N:r 420/10. Sätt att för elektrodugnar tillgodogöra rester af elektrodkol, F. Tharaldsen, Trondhjem - 1059
N:r 1134/09. Sätt att framställa generatorgas af mindrevärdiga askrika bränslen. N. K. H. Ekelund - 1059, 1060
    Af Kungl. Patent- och Registreringverket meddelade patent - 1060
N:r 29 741. Sätt att framställa ferrihydrat och järnoxid J. Gill, Pendelton, Lancaster, England - 1060, 1061, 1062, 1063
N:r 29 747. Elektrisk induktionsugn. F. A. Kjellin - 1063
N:r 29 775. Roterande elektrisk ugn. A. H. Imbert, Grand Montrouge, Seine, Frankrike - 1063, 1064, 1065
N:r 29 805. Förfarande för framställning af för gas genomträngliga briketter af finkornig malm. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln a. Rhein - 1065, 1066
N:r 29 806. Anordning för utvalsning af metallblock. Gesellschaft zur Verwertung von Rohrwalz-Patenten m. b. H., Strassburg-Neudorf, Tyskland - 1066, 1067
N:r 29 807. Sätt och anordning för reduktion af malmer på elektrisk väg. O. Frick, Sheffield - 1067, 1068, 1069, 1070
N:r 29 852. Anordning vid magnetiska malmseparatorer. G. A. Hedin, Grängesberg - 1070, 1071, 1072
N:r 29 883. Kontinuerlig process för framställning af tjär- och sotfri generatorgas. W. Ising, Crombach v. Siegen, Westfalen - 1072
N:r 29 894. Elektrisk induktionsugn. A. Hiorth, Kristiania - 1072, 1073, 1074
N:r 29 895. Elektrisk induktionsugn. K. A. P. Hiorth, Kristiania - 1074, 1075
    Meddelanden om utländska patent - 1075
    Tyskland - 1075
Kl. 31 c, n:r 224 072. Kokill af stål. Arthur Thiele, Gut Hüls, Aachen, Rothe Erde - 1075
Kl. 21 h, n:r 223 509. Förfarande vid beskickning af elektriska motståndsugnar med i väggarne eller bottnen ingående elektroder. Albert Petersson - 1075, 1076
Kl. 49 f, n:r 222 690. Svetsningsförfarande för gjutjärn. S. Saubermann, Berlin - 1076
    Meddelande till redaktionen - 1076
Om malmers stupning af Hj. Nordqvist och P. J. Holmquist - 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081
Utdrag ur utländska marknadsberättelser - 1082
Tidskriftsöfversikt - 1083
Rättelser - 1084, 1085

Project Runeberg, Mon Dec 17 04:29:09 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/jernkont/1910bih/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free