- Project Runeberg -  Karlebo handbok /
1 upplagan, 1936

(1936) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

KARLEBO
HANDBOK

Teknisk handbok
utgiven av
MASKINAKTIEBOLAGET
KARLEBO
Stockholm

Wezäta
Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B.
Göteborg 1936


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är första upplagan, som kom ut i december 1936. Eftersom den snabbt sålde slut, kom andra upplagan redan i maj 1937. Läs förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, 2-3, 4-5

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, 2-3, 4-5
Förord - 2-3
1. Matematik - 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55
    Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor - 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25
    Hela tal 1-49 - 4-5
    Hela tal 50-149 - 6-7
    Hela tal 150-249 - 8-9
    Hela tal 250-349 - 10-11
    Hela tal 350-449 - 12-13
    Hela tal 450-549 - 14-15
    Hela tal 550-649 - 16-17
    Hela tal 650-749 - 18-19
    Hela tal 750-849 - 20-21
    Hela tal 850-949 - 22-23
    Hela tal 950-999 - 24-25
    Logaritmer - 24-25
    Räkning med logaritmer - 26-27
    De Briggska logaritmerna - 26-27, 28-29
    Vanligast förekommande talvärden - 28-29
    Vinkelfunktioner - 30-31, 32-33
    Cirkelfunktioner - 32-33, 34-35, 36-37
    Trigonometri - 36-37, 38-39, 40-41
    Periferins delning i n delar - 40-41
    Cirkeln - 42-43
    Båglängd, båghöjd, kordlängd och cirkelsegment för radien I - 42-43, 44-45
    Sfärens volym - 44-45
    Planimetri - 46-47
    Stereometri - 46-47, 48-49
    Guldins regel - 50-51
    Primtal och faktorer mellan 1 och 1000 - 50-51, 52-53, 54-55
2. Mått, vikter, enheter - 56-i, ii-57, 58-59, 60-61, 62-63, 64-65, 66-67, 68-69, 70-71, 72-73, 74-75, 76-77, 78-79, 80-81, 82-iii, iv-83, 84-85, 86-87, 88-89, 90-91, 92-93, 94-v, vi-95, 96-97, 98-99
    Engelska och amerikanska mått och vikter - 56-i
    SIS Förvandlingstabell för tum till millimeter - ii-57, 58-59, 60-61
    SIS Förvandlingstabell för millimeter till tum - 62-63
    Engelska kvadrattum = kvadratcentimeter - 64-65
    Omräkning från engelsk (amerikansk) vikt till kilogram - 66-67
    Måttenheter enligt det absoluta centimeter-gram-sekund-systemet (C-G-S-systemet) - 66-67, 68-69
    Tabell över måttenheterna för energi och deras inbördes förhållande - 68-69
    Elektroteknik - 70-71, 72-73, 74-75
    Värme - 74-75, 76-77, 78-79, 80-81
    Jämförelse mellan värmegrader för C, R och F - 80-81, 82-iii
    Ljustekniska enheter och grundbegrepp - iv-83, 84-85, 86-87
    Förbränning - 88-89, 90-91
    Lufttryck - 90-91, 92-93
    Jordens dragningskraft - 92-93
    Industriella och kemiska benämningar på tekniskt viktiga ämnen - 92-93, 94-v
    Litervikter av gaser och ångor - vi-95
    Specifika vikter - 96-97, 98-99
3. Hållfasthetslära, beräkning, tabeller - 100-101, 102-103, 104-105, 106-107, 108-109, 110-111, 112-113, 114-115, 116-117, 118-119, 120-121, 122-123, 124-125, 126-127, 128-vii, viii-129, 130-131, 132-133, 134-135, 136-137, 138-139, 140-141, 142-143, 144-145, 146-147, 148-149, 150-ix, x-151
    Ytinnehåll, tyngdpunktsavstånd, tröghets- och motståndsmoment för några allmännare profiler - 104-105, 106-107
    Elasticitets- och hållfasthetstal för järn och stål - 106-107
    Tillåtna belastningar vid byggnader - 108-109
    Beräkning av olika belastade balkar - 108-109
    I-balkar av normalprofil - 110-111
    U-balkar - 112-113
    Differdingerbalkar - 112-113
    Likflänsiga vinkeljärn - 114-115
    Olikflänsiga vinkeljärn - 116-117, 118-119
    T-järn - 120-121
    Dimensionstabell för nitning av balkar - 122-123
    Dimensionstabell för nitning av profiljärn - 124-125
    Kvadratjärn - 124-125
    Z-järn - 124-125
    Gjutgodsets vikt i förhållande till modellens vikt - 126-127
    Olika kroppars vikt pr kbm. - 126-127
    Lastprofiler - 126-127
    Hållfasthetstal för trä - 128-vii
    Tillåten belastning för byggnadsmateriel - viii-129
    Vikttabell för fyrkant-, sexkant och rundjärn och den omskrivna cirkelns diameter - 130-131, 132-133
    Vikten i kg av 1 m snabbstål - 132-133, 134-135
    Vikten i kg av 1 m plattjärn - 134-135, 136-137, 138-139, 140-141
    Plåtars vikt i kg/m2 - 140-141
    Tillåtna måttavvikelser - 142-143
    Vikten i kg av 1000 kg tråd - 142-143
    Vikter för aluminium - 142-143
    Vikttabell för tunnplåt - 142-143
    Vikt i kilogram per m3 för tunnplåt - 144-145
    Tunnplåt - 144-145
    Trådmått - 144-145
    Plåt- och trådklinkor - 146-147
    Vikt per meter i kilogram å heldragna, runda mässingsrör - 146-147, 148-149
    Vikt- och motståndstabell för koppartråd - 148-149
    Standarddimensioner för ångrör - 150-ix
    Nitar - x-151
4. Järn och stål - 152-153, 154-155, 156-157, 158-159, 160-161, 162-163, 164-165
    Järnets olika beståndsdelar - 154-155, 156-157
    Järnets värmebehandling - 156-157, 158-159, 160-161, 162-163
    Gjutjärnets standardisering - 164-165
5. Material för verktyg - 164-165, 166-167, 168-169, 170-171, 172-173, 174-175, 176-xi
    A. Legerade verktygssstål - 164-165, 166-167, 168-169
    B. Skär- eller hårdmetaller - 168-169, 170-171
    Skärverktygens tillverkning - 170-171
    Slipning - 170-171, 172-173
    Skärhastigheter, spåndjup och frammatning vid användning av Widia-verktyg - 172-173, 174-175
    Skärvinklar - 174-175, 176-xi
6. Hårdhetsmätningar - xii-177, 178-179, 180-181, 182-183
    Brinellhårdhet - 178-179
    Rockwellhårdhet - 178-179
    Tabell för hårdhetstalet - 180-181
    Kulslagshårdhet - 182-183
    Skleroskophårdhet - 182-183
    Jämförelse mellan hårdhetstal för kol- och legerade stål - 182-183
7. Toleranser - 184-185, 186-187, 188-189, 190-191, 192-193, 194-195, 196-197, 198-xiii
    Toleranser för diametermått - 184-185
    ISA-toleranser - 186-187, 188-189, 190-191, 192-193, 194-195
    Toleranser för radialkullager - 194-195, 196-197
    Toleranser för axialkullager - 198-xiii
8. Bearbetning med skärverktyg - xiv-199, 200-201, 202-203, 204-205, 206-207, 208-209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-219, 220-221, 222-223, 224-225, 226-227, 228-229, 230-231, 232-233, 234-235, 236-xv, xvi-237, 238-239, 240-241, 242-243, 244-245, 246-247, 248-249, 250-251, 252-253, 254-255, 256-257, 258-259, 260-261, 262-263, 264-265, 266-xvii, xviii-267, 268-269, 270-271, 272-273, 274-275, 276-277, 278-279, 280-281, 282-283, 284-285, 286-287, 288-289, 290-291, 292-293, 294-295, 296-297, 298-xix, xx-299, 300-301, 302-303, 304-305, 306-307, 308-309, 310-311, 312-313, 314-315, 316-317, 318-319, 320-321, 322-323, 324-325, 326-xxi, xxii-327, 328-329, 330-331, 332-333, 334-335, 336-337, 338-339, 340-341, 342-343, 344-345, 346-347, 348-349, 350-xxiii, xxiv-351, 352-353, 354-355, 356-357, 358-359, 360-361, 362-363, 364-365, 366-367, 368-369, 370-371, 372-373, 374-375, 376-377, 378-379, 380-381, 382-383, 384-385, 386-387
    Användning av kylmedel - 200-201
    Kylning och smörjning - 202-203, 204-205
    Svarvning - 204-205, 206-207, 208-209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217
    Val av svarvstål - 216-217
    Skärvinklar för skärstål - 218-219
    Borrning och brotchning - 218-219, 220-221, 222-223, 224-225, 226-227, 228-229
    Slipning (skärpning) av spiralborrar - 228-229, 230-231
    Brotchning (rivning) - 230-231, 232-233, 234-235, 236-xv
    Gängskärning - xvi-237, 238-239, 240-241, 242-243, 244-245, 246-247, 248-249, 250-251, 252-253, 254-255, 256-257, 258-259, 260-261, 262-263, 264-265, 266-xvii, xviii-267, 268-269, 270-271, 272-273, 274-275, 276-277, 278-279, 280-281, 282-283, 284-285, 286-287, 288-289, 290-291, 292-293, 294-295, 296-297, 298-xix, xx-299, 300-301, 302-303, 304-305, 306-307, 308-309, 310-311, 312-313, 314-315, 316-317, 318-319, 320-321, 322-323, 324-325
    Gängsystem - xvi-237, 238-239, 240-241, 242-243, 244-245, 246-247, 248-249, 250-251, 252-253, 254-255, 256-257, 258-259
    Beräkning av skruvar - 258-259
    Framställning av gängor - 260-261, 262-263, 264-265
    Gängfräsning - 266-xvii
    Gängning medelst rullning - xviii-267, 268-269, 270-271, 272-273
    Beräkning av växelhjul för gängskärning i svarv - 272-273, 274-275
    Tillverkning av innergängor. Gängtappar - 276-277, 278-279, 280-281, 282-283, 284-285, 286-287
    Gängsnitt - 288-289, 290-291, 292-293
    Borrdiametrar för gängade hål - 292-293, 294-295
    Gängtoleranser - 294-295, 296-297, 298-xix, xx-299
    Gängtolkar - 300-301, 302-303, 304-305, 306-307
    Gängmätning med trådar - 306-307, 308-309
    Gängverktyg - 308-309, 310-311
    Avmått för gängor - 310-311, 312-313, 314-315
    Toleransmått för gängor - 314-315, 316-317, 318-319
    Tolerans för gängtolkar - 318-319, 320-321
    Whitworthgängor, täta och fasta - 320-321
    För stagbultar och stagbultsbussningar - 320-321
    Frigående hål för skruvar - 322-323
    Fyrkanter för verktyg - 322-323
    Nyckelvidder - 324-325
    Fräsning - 324-325, 326-xxi, xxii-327, 328-329, 330-331, 332-333, 334-335, 336-337, 338-339, 340-341, 342-343, 344-345, 346-347, 348-349
    Kuggskärning - 350-xxiii, xxiv-351, 352-353, 354-355, 356-357, 358-359, 360-361, 362-363, 364-365, 366-367, 368-369, 370-371, 372-373, 374-375, 376-377, 378-379, 380-381, 382-383, 384-385, 386-387
9. Slipning - 388-xxv, xxvi-389, 390-391, 392-393, 394-395, 396-397, 398-399
10. Pressning - 400-xxvii, xxviii-401, 402-403, 404-405, 406-407, 408-409, 410-411, 412-413, 414-415, 416-417, 418-419, 420-421, 422-423, 424-425, 426-427, 428-429, 430-431
11. Maskinelement etc. - 430-431, 432-433, 434-435, 436-437, 438-439, 440-441, 442-443, 444-445, 446-447, 448-449, 450-451, 452-453, 454-455, 456-457, 458-459, 460-461, 462-463, 464-465, 466-467, 468-469, 470-xxix
    Konor, axlar, kilar, spiralfjädrar - 430-431, 432-433, 434-435, 436-437, 438-439, 440-441, 442-443, 444-445
    Kedjor, kättingar - 446-447, 448-449, 450-451, 452-453
    Enkla lastkrokar - 454-455
    Remmar och remledningar - 456-457, 458-459, 460-461, 462-463, 464-465
    Ståltråds- och hamplinor - 466-467, 468-469, 470-xxix
12. Smörjmedel - xxx-471, 472-473, 474-475, 476-477
13. Patentlag, utdrag - 476-477, 478-479, 480-481, 482-483
14. Normalformat - 482-483, 484-485, 486-487
15. Första hjälpen vid olycksfall - 486-487, 488-489, 490-491
Register - 490-491, 492-493, 494-495, 496-497, 498
Annonser - 56-i, ii-57, 82-iii, iv-83, 94-v, vi-95, 128-vii, viii-129, 150-ix, x-151, 176-xi, xii-177, 198-xiii, xiv-199, 236-xv, xvi-237, 266-xvii, xviii-267, 298-xix, xx-299, 326-xxi, xxii-327, 350-xxiii, xxiv-351, 388-xxv, xxvi-389, 400-xxvii, xxviii-401, 470-xxix, xxx-471
    Index-automaterna - 56-i
    Schütte flerspindelautomater - ii-57
    Radialborrmaskiner - 82-iii
    Borrmaskiner - iv-83
    Bêché Lufthammare - 94-v
    Heller kallsågar - vi-95
    Filmaskin kombinerad med bandsåg - 128-vii
    Moderna elektriska verktyg - viii-129
    Forkardt svarvchuckar - 150-ix
    Widia skärmetall - x-151
    Schiess-Defries arborrverk - 176-xi
    Ugnar - xii-177
    Potter & Johnston's halvautomater - 198-xiii
    Svarvar - xiv-199
    Schütte brotchmaskin - 236-xv
    Schütte självöppnande gänghuvud - xvi-237
    Gängmaskiner och gängverktyg - 266-xvii
    Schiess-Defries karusellsvarvar - xviii-267
    Färgspruta - 298-xix
    Mako elektriska handborrmaskin och skruvidragare - xx-299
    Fräsmaskiner - 326-xxi
    Sandbehandlingsmaskiner - xxii-327
    Maag kugghyvelmaskiner och kuggslipmaskiner - 350-xxiii
    Kugghjulsämnet Ferrozell - xxiv-351
    Schütte verktygsslipmaskin WU - 388-xxv
    Sandblästerapparater och renshus - xxvi-389
    Schuler - 400-xxvii
    Pressgjutmaskiner - xxviii-401
    Bêché-dubbelhejare - 470-xxix
    Formmaskiner - xxx-471

Project Runeberg, Sun Dec 2 17:23:20 2007 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/karlebo/1936/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free