- Project Runeberg -  Kristens resa /
Utgivarens förord 1924

(1924) [MARC] Author: John Bunyan Translator: G. S. Löwenhielm
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Förord.

JOHN BUNYAN föddes den 30 november 1628 i ett anspråkslöst hem i Elstow, en liten stad i mellersta England. Fadern sysslade med metallarbete, förnämligast lagning av kittlar, pannor etc. Detta yrke utövades vid denna tid i huvudsak av zigenare, varför några antagit, att även Bunyan skulle ha haft zigenareblod i sina ådror.

I varje fall var det under torftiga förhållanden den blivande predikanten, siaren och författaren växte upp. Om sin uppfostran säger han: »Oaktat mina föräldrars ringa och oansenliga ställning behagade det Gud att ingiva i deras hjärtan att sätta mig i skola till att lära mig både att läsa och skriva, vilka färdigheter jag också förvärvade i samma grad som andra fattiga mäns barn».

Den unge John Bunyan fick tidigt börja arbeta i sin faders yrke. Han levde ett hårt och glädjelöst barndoms- och ungdomsliv. Själv berättar han, hur han kom ut i ett fördärvligt syndaliv, ehuru han icke torde ha varit sjunken i några särskilda grövre laster. Det var framför allt vanan att tala osanning och att svärja, som tycktes helt ha fått makt med honom. Vid sexton års ålder förlorade han sin mor, och kort därpå gick han in i armén. Han deltog i flera drabbningar under revolutionen. Hans sinne tog djupt intryck av vad han hörde och såg i kriget, och i sitt författareskap senare använder han gärna krigiska bilder.

När Bunyan snart nog lämnade hären, ingick han äktenskap och ägnade sig i sin hemtrakt åt sitt yrke, Hans hustru förde med sig in i hemmet två böcker, som kommo att få stor betydelse för Bunyan. De voro The Plain Man's Pathway to Heaven och The Practice of Piety. Det religiösa innehållet och den allegoriska framställningen i dessa böcker övade ett betydelsefullt inflytande på Bunyan, vilket senare visade sig framförallt i hans Kristens resa.

Så småningom fördes Bunyan in i en religiös kris, som han senare skildrar i boken Grace Abounding. Vid tiden för dessa sina inre strider brukade han då och då gå till den närbelägna staden Bedford för att höra pastor Gifford, baptistpredikanten på platsen. Denne blev till stor hjälp för Bunyan och torde vara förebilden till "Evangelist" i Kristens resa. Pastor Gifford intresserade sig mycket för den unge sökaren, men aldrig kunde han väl tänka, att den okunnige kopparslagaren skulle bli hans efterträdare såsom pastor i Bedford och därtill bli en av historiens namnkunnigaste män.

Snart visade det sig, att Bunyan under pastor Giffords inflytande omfattat baptistiska åsikter. År 1653 lät han döpa sig och blev medlem av den baptistiska församlingen i Bedford, vilken han sedan tillhörde i trettiofem år, d. v. s. till sin död. Ett par år efter sitt inträdande i denna församling flyttade Bunyan från sin födelsestad till Bedford, där han fortsatte med sitt yrke och därjämte snart började predika. När ett par år därefter pastor Gifford dog, började på allvar Bunyans predikogärning. Hans rykte som predikant gick snart vida omkring, Bunyan blev inom kort Englands kanske mest hörde och inflytelserika predikant.

År 1660 blev det emellertid en ny politisk regim i England, varunder en kyrklig reaktion började en häftig kamp mot de frireligiösa. Bunyan blev en av de första, som fick lida för sin tro. Han fängslades under ett möte och anklagades för att han "djävulskt och ondskefullt avhöll sig från att gå i kyrkan och bevista gudstjänsten och ofta höll olagliga möten och konventiklar, varigenom de goda undersåtarna i detta konungarike oroas och förledas". (Ett konventikelplakat hade redan år 1664 utfärdats i England, ett sextiotal år före det svenska av 1726.)

När slutligen Bunyan efter omkring tolv års fångenskap frigavs år 1672, blev han åter ledare för den lilla baptistförsamlingen i Bedford. Under sin fängelsetid hade han författat flera skrifter, och efter frigivningen fortsatte han sin skriftställareverksamhet. Dessutom företog han nu vidsträckta predikoresor och samlade ofantliga skaror kring sig, var han drog fram. Hans stora inflytande förskaffade honom namnet "baptisternas biskop". Årligen brukade han också företaga en predikoresa till London, Under en sådan resa förkylde han sig och insjuknade svårt. Han dog kort därpå den 31 augusti 1688.

Av det sextiotal skrifter, som Bunyan författade, äro de två stora allegorierna Det heliga kriget och Kristens resa de mest kända och lästa. Kristens resa (»The Pilgrim's progress from this world to that which is to come») som härmed ännu en gång utgår i en ny svensk edition, är en fullkomligt enastående skildring av en kristens erfarenheter, en skildring så rik på psykologiska detaljiakttagelser och träffande bilder, att den tills denna dag icke överträffats av någon. I den spännande allegoriska skildringen möter en kristen ännu i dag sitt eget inre livs erfarenheter, strider, frestelser och segrar.

Denna märkliga bok skrev Bunyan under en kortare fängelsetid i mitten på 1670-talet. I februari 1678 annonserades den för första gången till salu och kostade då en och en halv skilling. Redan efter fyra år hade sex upplagor utgivits, och sedan ha nya upplagor och översättningar följt tätt på varandra under de gångna 240 åren, Det torde ej finnas någon bok i hela världslitteraturen med undantag av Bibeln, som haft en sådan spridning. I ett bibliotek i New York finnes 258 engelska upplagor och 73 översättningar. Hela antalet språk, till vilka Kristens resa är översatt uppgår till omkring 120, och antalet växer alltjämt. Till svenska överflyttades den redan år 1727 och har sedan dess översatts ett tjugutal gånger, och varje översättning har gått ut i flera upplagor.

Det är glädjande, att denna märkliga bok nu sändes ut i en ny edition. Varje tids ungdom bör få denna bok i sina händer. Kristens resa blir aldrig för gammal, och ungdomen kan aldrig bli så modern, att den har råd att undvara den. Boken har ett budskap till vår tids ungdom. Må ungdomen förstå det och mottaga det i ödmjuka hjärtan.

Då jag anmodats att med några ord teckna konturerna av den historiska miljö, ur vilken Kristens resa framgick, har jag ansett lämpligt att inskränka mig till ovanstående rader, allra helst som förberedelser äro vidtagna för att å samma förlag utgiva en Bunyanbiografi.

Stockholm den 25 augusti 1924.
Gunnar Westin.


Project Runeberg, Thu Dec 20 01:19:32 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/kristens/forord1.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free