- Project Runeberg -  Finlands historia från den äldsta tiden intill våra dagar
(1874) [MARC] Author: Sakari Yrjö-Koskinen Translator: Rafael Hertzberg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

FINLANDS HISTORIA

FRÅN DEN ÄLDSTA TIDEN INTILL VÅRA DAGAR AF

YRJÖ KOSKINEN,

PROFESSOR I HELSINGFORS. ----------------- ÖFVERSÄTTNING FRAN FINSKAN AF RAFAEL HERTZBERG. ----------------- AUTORISERAD UPPLAGA. ----------------- HELSINGFORS. K. B. HOLMS FÖRLAG.
STOCKHOLM. ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1874.

Förord till den elektroniska utgåvan

Boken, som tillhör University of Toronto Libraries, har hämtats från The Internet Archive. Den anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i januari 2015 av Bert H.


This volume was scanned by the University of Toronto and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Titelsida, Titelsida, Innehåll, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titelsida, Titelsida, Innehåll, Innehåll, Innehåll
Ethnografisk inledning - 1, 2, 3, 4, 5
    I. De skilda stammarnes tidehvarf, till år 1157 - 7
1. De finska stammarnes invandring till Finland - 7, 8, 9
2. Warägernas välde - 9, 10, 11
3. Bjarmaland, Lappar och Kvener - 12, 13, 14, 15
4. De finska stammarne i Finland - 15, 16, 17, 18
5. Finnarnes seder och inrättningar - 18, 19, 20, 21
6. Finnarnes trolldom, skaldekonst och religion - 21, 22, 23, 24, 25
    II. Den svenska eröfringens tidehvarf, 1157—1323 - 26
1. En blick på Kristendomens utbredning till de nordliga länderna - 26, 27, 28
2. Erik den heliges tåg till Finland. S:t Henrik och hans efterträdare - 28, 29, 30, 31
3. Korstågen till Liffland och Estland - 31, 32, 33, 34
4. Finska kyrkan under biskop Thomas tid - 35, 36, 37, 38
5. Tavastlands eröfring år 1249 och de första regenterna af Folkungaätten - 39, 40, 41, 42, 43
6. Striden om Karelens besittning; Torkel Knntsson, 1290—1301 - 43, 44, 45, 46, 47
7. Fortsättning af Karelska kriget. Freden i Nöteborg 1323 - 47, 48, 49, 50
8. Finlands nya politiska ställning. Österbottens kolonisation - 50, 51, 52, 53
    III. Katolska tiden, 1323—1523 - 54
    Första Tidskiftet. Striden emellan konungamagten och aristokratin, 1323—1399 - 54
1. Magnus Erikssons regering till Hakons kröning 1362 - 54, 55, 56, 57, 58, 59
2. De kyrkliga förhållandena i Finland vid midten af 14:de seklet - 59, 60, 61, 62
3. Albrekt af Mecklenburg och adelsväldet - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
    Andra Tidskiftet. Förra hälften af unionstiden, till år 1470 - 69
4. Konung Erik af Pommern och biskop Magnus Tavast 1399—1438 - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
5. Karl Knutssons tider, 1438—1470 - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
    Tredje Tidskiftet. Sturarnes tid och slutet af unionen, 1470—1523 - 83
6. De första åren af Sten Sture den äldres regering - 83, 84, 85, 86
7. Det stora ryska kriget - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
8. Svante Stures och Hemming Gadds regering - 93, 94, 95, 96
9. Sten Sture den yngres regering och slutet af unionstiden - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
10. Återblick på katolska tiden i Finland - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    IV. Reformationstiden, 1523—1617 - 116
1. Gustaf Vasas regering, 1523—1560; Reformationen - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
2. Gustaf Vasas regering, 1523—1560; de politiska förhållandena - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
3. Gustaf Vasas regering, 1523—1560; den inre förvaltningen - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
4. Erik XIV och hertig Johan, 1560—1568 - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
5. Johan III:s regering, 1568—1592 - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
6. Klubbekrigets tider, 1592—1600 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
7. Karl IX:s regering och Jakob de la Gardie’s krig, 1600—1617 - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
    V. Den svenska magtperioden, 1617—1721 - 205
    Första Afdelningen. Början och utvecklingen af Sveriges magt, 1617—1660 - 205
1. Finlands inre förvaltning under Gustaf II Adolfs regering, 1611—1632 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
2. Det stora tyska kriget, 1630—1648 - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237
3. Pehr Brahes styrelse i Finland och drottning Kristinas tid, 1632—1654 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
4. Karl X Gustafs regeringstid, 1654—1660 - 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
5. En blick på det finska samhället vid midten af 17:de seklet - 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    Andra Afdelningen. Fortsättningen och slutet af Sveriges magtperiod, 1660—1721 - 286
6. Karl XI:s regering, 1660—1697 - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
7. Karl XII:s regering till slaget vid Pultava, 1697—1709 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
8. Stora ofreden. Finlands eröfring, 1710—1714 - 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
9. Stora ofreden. Ryssarnes öfvervälde i Finland, 1714—1721 - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369
    VI. Svenska väldets sista period, 1721—1809 - 370
    Förra Afdelningen. Ständer-regeringen, 1721—1771 - 370
1. Finlands återförkofran efter Stora ofreden, 1721—1738 - 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
2. Svenska politiken under Arvid Horns ledning, 1721—1738, och Hattarnes krigsplaner, 1738—1741 - 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
3. Hattarnes krig, 1741—1742 och ryssarnes välde i Finland, 1742—1743 - 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
4. Det ekonomiska och politiska tillståndet efter kriget, 1743—1751 - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454
5. Adolf Fredriks regering, 1751—1771, samt en blick på tidens kulturförhållanden - 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
    Senare Afdelningen. Konungaväldets period, 1771—1809 - 482
6. Revolutionen år 1772 och början af Gustaf III:s regering - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
7. Slutet af Gustaf III:s regering, 1786—1792; Anjalaförbundet och Treåriga kriget, 1788—1790 - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526
8. Förmyndareregeringen, 1792—1796 och Gustaf IV Adolfs egen regering, 1796—1809. Finska kriget, 1808, 1809 - 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561
9. En blick på kulturförhållandena i ryska och svenska Finland - 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
    VII. Finlands nyaste tid, från år 1809. Finland såsom stat i förening med Ryssland - 573
1. Grundläggandet af Finlands statsskick, 1809—1812 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
2. En blick på förhållandena i Finland efter 1812 - 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633
Om penningevärdet på de olika tiderna - 634, 635, 636

Project Runeberg, Thu Jan 29 16:28:36 2015 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kyfihist/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free