- Project Runeberg -  Kyrkohistorisk Årsskrift /
Tionde årgången, 1909

(1900)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
SKRIFTER UTGIFNA AF KYRKOHISTORISKA FÖRENINGEN. I:10

KYRKOHISTORISK ÅRSSKRIFT

UTGIFVEN AF HERMAN LUNDSTRÖM

TIONDE ÅRGÅNGEN

1909 A.-B. AKADEMISKA BOKFÖRLAGET, UPPSALA UPPSALA 1909 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, baksida
    Uppsatser och Undersökningar - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
S. Bring. Fördraget i Altranstädt - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
J. E. Berggren. Hvad innehöll den trosbekännelse, som drottning Kristina aflade vid sin offentliga öfvergång till den romerska kyrkan? - 23, 24, 25, 26, 27, 28
O. Theding. M. Luthers lilla katekes i dess tidigaste svenska dräkt - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
    I. De viktigaste bevarade tyska katekestrycken från Luthers lifstid - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
    II. Bibliografiska och textkritiska meddelanden rörande de äldsta svenska katekeseditionerna - 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
    III. Svenska katekestryck från tiden 1593—1617 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
    IV. Den svenska katekesöfversättningens sammansättningsleder, ordningsföljd och text i öfverensstämmelse med 1531 års Schirlentzska upplaga, men äfven med ett sydtyskt tryck från år 1545 - 58, 59, 60, 61, 62, 63
    V. Textkritisk jämförelse mellan de tyska editionerna 1531 och 1545 samt den svenska texten - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
    VI. Förbindelselinjer mellan den lågtyska Magdeburgerkatekesens latinska text och den svenska öfversättningen - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
    VII. Spår i Laurentii Petri kyrko- och skolordning 1571 af att Magdeburgerkatekesens uppställning med dess två olika hufvudafdelningar förekommer äfven i Sverige - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
    VIII. När utkom Luthers lilla katekes första gången på svenska? - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    IX. Finnas några omständigheter, som tyda i högre eller ringare grad på, att 1572 års svenska katekesedition ej är den första? - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
    X. Från hvem härrör den svenska katekesöfversättningen? - 110, 111, 112, 113
Eva Fryxell. Bref rörande ärkebiskop J. O. Wallin - 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
I. Collijn. Bibliografiska Miscellanea - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
    I. När trycktes det Svenska Gradualet? - 129, 130, 131
    II. Tvänne tryckta latinska tideböcker för Linköpings och Skara stift - 132, 133, 134, 135, 136
    III. Några svenska katekesfynd - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
    IV. En hittills okänd upplaga af Odense-breviariet - 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
    V. Munkfisken. Ett nyfunnet flygblad från reformationstiden - 152, 153, 154, 155, 156
    VI. En plattysk copia af ett hittills okändt Karl V:s plakat mot Luthers skrifter 1526 - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
H. Levin. Bidrag till Visby stifts historia (Forts.) - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
H. Lundström. Ur »själfbekännelser» från början af förra århundradet (Forts.) - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
    Meddelanden och aktstycken - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
N. Jacobsson. Några aktstycken från arkivet i Herrnhut till belysande af grefve Zinzendorfs första förbindelser med Sverige och den svenska herrnhutismens uppkomst (forts. och slut från föreg. årg.) - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
H. Lundström. Handlingar från rättegången med Olaus Petri och Laurentius Andreæ i Örebro 1539—40 - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
H. Lundström. Handlingar angående Karl IX:s räfst med professorerna i Uppsala med anledning af deras bref till konung Sigismund år 1598 m. m. - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
    I. Uppsalaprofessorernas bref till konung Sigismund den 20 Sept. 1598 - 85, 86, 87, 88
    II. Joakim Olavi berättelse - 88, 89, 90
    III. L. Paulini Gothi berättelse, inlagd i rätten den 29 juli 1606 - 91, 92, 93
    IV. Tillägg af Paulinus. Zedel i brefwet - 93, 94
    V. Ärkebiskop Abrahamus Andreæ Angermannus’ egenhändiga berättelse - 95, 96, 97, 98, 99
    VI. Egenhändigt cirkulär af ärkebiskop Abraham. Odat. - 99, 100
    VII. Ärkebiskopens egenhändiga motskrift mot professorerna - 100, 101, 102, 103, 104
    VIII. Joachimus Olavi andra berättelse 2/10 1606 (Orig. ibid.) - 104, 105
    IX. Uppsalaprofessorernas berättelse med egenhändiga randanmärkningar af konung Karl IX - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    X. Professorernas svar på Karl IX:s »punkter» - 116, 117, 118, 119, 120
H. Lundström. Biskop Kenicius i Skara supplik af år 1603 hos hertig Karl att erhålla transport till kyrkoherdeämbetet i Gefle - 121, 122
H. Lundström. En drastisk supplik från år 1624 af en sacellan från Strängnäs stift till änkedrottning Kristina d. ä. - 123, 124, 125, 126
K. H. Karlsson. Synodalstatuter af biskop Brynjulf i Skara, utfärdade den 7 juli 1280 - 127, 128, 129, 130
D. Fehrman. Johan Wingårds själfbiografi - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
K. B. Westman. Nicolaus af Cusa och mäster Matthias de Suecia - 145, 146, 147
Underrättelser - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Granskningar och anmälningar - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Jacobsson, N. Den svenska herrnhutismens uppkomst, akademisk afhandling. Uppsala 1908. Anm. af Hj. Holmquist - 156, 157, 158, 159, 160
Curtelius, Elisabeth. Carl Eric Læstadius, en bild ur en norrländsk prästsläkts lif. Uppsala 1908. Anm. af H. Lundström - 160, 161, 162, 163
Sakkunniges utlåtanden angående skickligheten hos de sökande till professorsämbetet i kyrkohistoria och symbolik vid universitetet i Lund 1908/9 - 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
    I. Biskop Ahnfelts utlåtande - 163, 164, 165, 166
    II. Professor Gummerus’ utlåtande - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
    III. Professor Lundströms utlåtande - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
P. H. Brown. History of Scotland, vol. 2. Cambrigde 1902. P. H. Brown. Scotland in the time of queen Mary. London 1904. Andrew Lang. John Knox and the Reformation in Scotland. London 1905. J. P. Whitney. The Reformation. London 1907. Thomas M. Lindsay. A History of the Reformation, vol. II. Edinburgh 1907. J. H. Shepherd. Introduction of the History of the Church in Scotland. London 1906. Anthony Mitchell. A short History of the Church in Scotland. London 1907. Anm. af E. L—ll - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
Skrifter utgifna af Kyrkohistoriska Föreningen - 203, 204, 205, 206
Till redaktionen insända skrifter - 207, 208

Project Runeberg, Tue Nov 10 18:47:08 2015 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kyrkohist/1909/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free