- Project Runeberg -  Kyrkohistorisk Årsskrift /
Tjuguåttonde årgången, 1928

(1900)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
SKRIFTER UTGIVNA AV KYRKOHISTORISKA FÖRENINGEN. I:28

KYRKOHISTORISK ÅRSSKRIFT

UTGIVEN AV D. EMANUEL LINDERHOLM PROFESSOR I KYRKOHISTORIA VID UPPSALA UNIVERSITET

TJUGUÅTTONDE ÅRGÅNGEN 1928

UPPSALA OCH STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. I DISTRIBUTION UPPSALA 1929 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. 28304

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till årsskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, 5, 6, 196, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, 5, 6, 196, baksida
Kyrkohistoriska Föreningens årsmöte 1928 - v, vi, vii
Kyrkohistoriska Föreningens arbetsutskott - vii
Meddelanden från Redaktionen - vii, viii
    I. Undersökningar - 1, (blank), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Alexander de Roubetz, Sovjet-Rysslands kyrka - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Uppgiften - 3, 4
    Litteratur och källor - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
    I. I allmänhet - 7, 8
    II. Register över dekret och andra regeringens anordningar i RSFSR - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
    1918 - 8
    1919 - 8
    1920 - 9
    1921 - 9
    1922 - 9, 10
    1923 - 10, 11
    1924 - 11, 12
    1925 - 12, 13
    1926 - 13, 14
    Kap. I. Kyrkans rättsliga ställning före revolutionen - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
    1. Stat och patriarkat - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
    2. Den heliga Synoden - 25, 26, 27
    3. Religionstvång och religionsfrihet - 27, 28, 29, 30, 31
    4. Andra bekännelser och deras rättigheter - 31, 32, 33, 34, 35
    Kap. II. Kyrkans ställning efter marsrevolutionen 1917 - 36, 37, 38, 39, 40, 41
    1. Kyrkan och regeringen - 36, 37, 38
    2. Allryska kyrkokonsiliet 1917—1918 - 38, 39, 40, 41
    Kap. III. Kyrkans ställning efter novemberrevolutionen 1917 - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
    A. Religionsfriheten i allmänhet - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
    1. Rätten att ej ha någon religion - 42, 43, 44
    2. Frihet för trosbekännelser och religiösa ritualer - 44, 45
    3. Civila och politiska rättigheter utan trosbekännelse - 46, 47, 48, 49
    B. Kyrkans fri- och rättigheter - 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
    1. Kultens förrättande - 50, 51, 52
    2. Propagandans frihet - 52
    3. Alla medborgares rätt att nyttja kyrkorna i lika mått - 53
    4. Religiösa sammankomster i privata våningar - 53, 54
    5. Hinder för att utföra religiösa ritualer - 54, 55
    6. Begränsning av de religiösa ritualernas fria utövande med hänsyn till platsen - 55, 56
    7. Begränsning av kyrkans frihet med hänsyn till tiden - 56, 57, 58
    8. Begränsning av kultens frihet med hänsyn till proletariatets intressen: - 58, 59, 60
    a. Sanitära bestämmelser - 58
    b. Relikkult - 59
    c. Mirakelkult - 59
    d. Religiösa demonstrationer - 59, 60
    Kap. IV. Religiösa sällskap - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
    1. Historik - 61, 62
    2. De religiösa sällskapens inregistrering - 62, 63, 64, 65
    3. De religiösa sällskapens stadgar - 65, 66, 67, 68
    4. De religiösa sällskapens nuvarande organisation enligt sovjetlag - 68, 69, 70, 71
    5. Jämlikhet mellan alla religiösa sällskap och grupper - 71, 72, 73
    6. De religiösa föreningarnas styrelser - 73, 74
    Kap. V. Kulternas tjänare - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    1. Deras juridiska ställning - 75, 76, 77, 78
    2. Den ortodoxa kyrkans egen kyrkolag - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
    3. Prästerskapets rättsliga ställning - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    a. Ingen valrätt eller valbarhet - 84, 85, 86, 87, 88, 89
    b. Kulttjänarnas restitution i civila rättigheter - 89
    c. Kulttjänarnas civila rättigheter och plikter - 89, 90
    d. Värnplikt m. m. - 90, 91
    e. Skatter - 91
    f. Kulttjänarnas bostadsfrågor - 91, 92, 93
    g. Hyror - 93, 94
    Kap. VI. De religiösa sällskapens funktioner - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    1. Bönemötens ordnande i kyrkolokaler - 95
    2. Kyrkoegendomen och formerna för dess utlämnande till religiösa föreningar - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
    3. Kultbyggnader - 101, 102, 103, 104
    4. Regler för uppförande av de nya byggnaderna eller öppnande av de gamla - 104, 105
    5. De troendes plikter beträffande kultbyggnader samt dessas nyttjande - 105, 106
    6. Utgifter för byggnadernas underhåll - 106, 107, 108, 109, 110
    7. Kyrkokollekter och skatter - 110, 111, 112, 113
    8. Upphävande av de religiösa sällskapens överenskommelse med staten samt templens och klostrens stängning - 113, 114, 115
    Kap. VII. Kyrkoegendom - 116, 117, 118, 119, 120, 121
    1. Kyrkoegendom av historisk och kulturell betydelse - 116, 117, 118, 119
    2. Egendom, som fore sekulariseringen tillhört kyrkliga och religiösa sällskap, samt regler för dess realisering - 119, 120, 121
    Kap. VIII. Huru principen om kyrkans skiljande från staten blivit praktiskt genomförd i statslivet - 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
    1. Edgång - 122, 123, 124
    2. Skolans skiljande från kyrkan - 124, 125, 126, 127, 128, 129
    3. Värnplikten och religiösa övertygelser - 129, 130, 131
    Kap. IX. Kyrkan och civilregistraturet - 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
    1. Historik - 132, 133
    2. Nuvarande ordning - 133, 134, 135
    3. Speciella regler - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
    a. Födelse - 135, 136
    b. Namn - 136, 137, 138, 139
    c. Dödsfall - 139, 140
    d. Begravning - 140, 141
    e. Kyrkogårdar - 141, 142, 143
    f. Äktenskap - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
    g. Äktenskapets upplösning - 154, 155, 156
    Kap. X. Ryska sekterister och dessas reorganisation efter nya kommunistiska principer - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    Kap. XI. Den antireligiösa propagandan i nuvarande Sovjetryssland - 166, 167, 168, 169, 170, 171
    Tillägg: Folkkommisariernas råds dekret angående kyrkans skiljande från staten och skolan från kyrkan - 171, 172
Ivar Simonsson, Stockholms plats i den kyrkliga indelningen - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
Emil Färnström, Om källorna till 1571 års kyrkoordning. En jämförelse mellan Svenska KO. 15 7 1 och Würtembergs KO. 1553 - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
    Litteraturförteckning - 197, 198
    I. Inledande anmärkningar - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214
    1. Tidigare forskning i ämnet - 199, 200, 201, 202
    2. Företalet till KO. 1571 - 203, 204, 205, 206
    3. Laurentius Petri’s kröningspredikan av 1561 - 206, 207, 208, 209, 210
    4. Laurentius Petri’s skrift: Om kyrkostadgar och ceremonier av 1566 - 210, 211, 212, 213, 214
    II. Jämförelse mellan WKO. 1553 och KO. 1571 - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
    1. Kyrkoordningarnas uppställning - 215, 216, 217, 218
    2. Om predikan och kristlig lära - 218, 219, 220
    3. Om dopet - 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
    4. Om nöddop - 229, 230, 231, 232, 233, 234
    5. Om katekesen - 234, 235, 236
    6. Om syndabot, skriftermål och avlösning - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    7. Om nattvarden och mässan - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
    8. Om kyrkosång - 260, 261
    9. Om kyrkor och kyrkoskrud - 262, 263
    10. Om helgdagar - 263, 264, 265, 266
    11. Om äktenskapet - 266, 267, 268
    12. Om besök av de sjuka - 269, 270, 271, 272, 273
    13. Om begravning - 273, 274, 275, 276, 277, 278
    14. Sammanfattning - 278, 279, 280
A. Bode, Östgoternas konst - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Holger Nilsson, J. A. Tingstadius och kyrkohandboken av 1811 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
    II. Meddelanden och aktstycken - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Några statistiska uppgifter om svenska kyrkans prästerskap av F. J. Linders - 303, 304, 305, 306
Kronologisk förteckning över handlingarna i religionsmålet i Lillhärdal, av Carl J. E. Hasselberg - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318
    1771 - 307, 308, 309, 310
    1772 - 310, 311
    1773 - 311, 312
    1774 - 312, 313, 314, 315
    1775 - 315, 316, 317
    1776 - 317, 318
Till redaktionen insänd litteratur - 319, 320

Project Runeberg, Tue Jun 6 22:59:38 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kyrkohist/1928/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free