- Project Runeberg -  Kyrkohistorisk Årsskrift /
Trettioandra årgången, 1932

(1900)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
SKRIFTER UTGIVNA AV KYRKOHISTORISKA FÖRENINGEN. 1:32

KYRKOHISTORISK ÅRSSKRIFT

UTGIVEN AV D. EMANUEL LINDERHOLM PROFESSOR I KYRKOHISTORIA VID UPPSALA UNIVERSITET

TRETTIOANDRA ÅRGÅNGEN 1932

UPPSALA OCH STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. I DISTRIBUTION UPPSALA 1933 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. 33739

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till årsskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, 3, 4, 107, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, 3, 4, 107, baksida
Kyrkohistoriska Föreningens årsmöte 1932 - v, vi, vii
Kyrkohistoriska Föreningens arbetsutskott - viii
Meddelanden från Redaktionen - viii
    Undersökningar - 1, (blank), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, plansch, (blank), 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Nils Söderlind, Striden om Uppsala ärkebiskopsstol åren 1432—1435 - 1, (blank), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    Källor och litteratur - 5, 6, 7
    Kap. I. Påvedöme och statsmakt i sitt förhållande till domkapitels rätt att välja biskop - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
    Domkapitlen de biskopsväljande korporationerna - 8
    Påvedömets strävan att övertaga utnämningsrätten - 9
    Statsmakten och biskopsvalen, förhållandet mellan påvemakt och statsmakt - 10
    Den konciliära reformrörelsens försök att hävda biskopsvalens frihet - 11
    De äldsta svenska biskopsvalen - 12
    De svenska biskoparnas makt och statsrättsliga befogenheter - 15
    Det kyrkopolitiska läget likartat i Sverige som i västerlandet i övrigt, senmedeltida svensk kungapolitik och kyrkan - 19
    Kyrklig opposition i Sverige mot påvedöme och statsmakt - 20
    Kap. II. Ärkebiskopsvalet i Uppsala 1432 och tvistens uppkomst - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
    Uppsalakapitlets val av Olaus Laurentii, konungen underrättas om valet - 22
    Konungens plan att få biskop Thomas till ärkebiskop, åberopar sig på gammal sed och rätt - 27
    Efter Thomas avböjande blir Arnold Klemensson konungens nye kandidat - 31
    Stridens första skede t. o. m. Eugenius provision av Olaus maj 1432 - 33
    Kap. III. Valstriden inför påven - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
    Danmarks biskopar mobiliseras till konungens stöd, biskoparnas uttalanden om skick och sed vid svenska biskopars väljande, orsakerna till konungens stora inflytande på ärkebiskopsvalen i Sverige: den svenska ärkebiskopens stora statsrättsliga befogenheter - 38
    Uppsalakapitlets motaktion: vittnesförhören i Uppsala i okt. 1432 - 42
    Det svenska episkopatets sympatiuttalande till Olaus förmån - 48
    Olaus stärker sin ställning vid kurian genom servitie-inbetalningar - 53
    Kap. IV. Valstriden drages inför baselkonciliet - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
    Eugenius och baselkonciliet - 56
    Gynnad av den oklara kyrkopolitiska situationen söker Erik tränga på uppsalakapitlet sin ärkebiskopskandidat - 57
    Kapitlet protesterar och drager valstriden inför baselkonciliet - 58
    Ökad kunglig aktivitet i Rom - 61
    Olaus’ tvekan att hänskjuta sin sak till konciliets avgörande - 64
    Orsaken till att kapitelombuden överlämnade tvisten till konciliets prövning - 67
    Arnolds död, prosten Torlaff blir kungens nye kandidat - 74
    Påvens hållning kommer även Erik att vända sig till konciliet - 75
    Kap. V. Engelbrektupprorets utbrott och kyrkostridens slut - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    Engelbrektupproret gör slut på valstriden, resningens orsaker - 78
    Svenska kyrkan och frihetskampen - 83
    Uppsalakapitlet och upprorets förberedelser, magister Christoferus’ brev - 86
    Valstriden en bidragande orsak till att frälset och prelaterna vinnas för Engelbrekts sak - 89
    Urkunder till belysande av kyrkooppositionens roll vid upprorets utbrott - 91
    Olaus’ hemkomst och stridens slut - 99
Erich Burger, Deutsche Kirchenmelodien in Schweden. Ein Beitrag zur Geschichte der schwedischen Reformation - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, plansch, (blank), 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
    Vorbemerkung - 108
    Quellenangabe - 109, 110, 111, 112, 113
    Literaturverzeichnis - 114, 115, 116, 117
    Abkürzungen - 118
    I. Einleitung - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, plansch
    1. Einführung in die Geschichte der schwedischen Musik - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
    2. Die Einführung der Reformation und des deutschen Kirchenliedes - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
    3. Die Stufen der schwedischen Musikentwicklung bis 1700 (Graphische Darstellung) - plansch
    II. Liedvergleiche - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
    III. Anhang zu den Liedvergleichen - 226, 227, 228, 229, 230, 231
    IV. Ergebnisse der Vergleiche - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
    1. Folgerungen für die Entstehungsgeschichte der schwedischen Choralsammlungen - 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
    2. Tabelle über das Vorkommen deutscher (evangelischer) Kirchenmelodien - 239
    3. Zusammenhänge und Unterschiede in der Entwicklung des schwedischen und deutschen Kirchenliedes im 16. u. 17. Jahrhundert - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
    4. Die »Mora-Psalme» - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
    V. Schluss - 259, 260, 261, 262
    Register der schwedischen (und dänischen) Lieder - 263, 264, 265, 266, 267
    Register der deutschen (und lateinischen) Lieder - 268, 269, 270, 271
Sten Engström, Ett aktstycke rörande Birger Gregerssons och biskop Alfons’ Birgittaofficier - 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
Helge Kjellin, Reformationen i Estland och den kyrkliga konsten - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Axel Nelson, Johannes Trithemius’ skrift: »Questiones in euangelium Ioannis» - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
Till redaktionen insänd litteratur - 334, 335

Project Runeberg, Sun Jun 4 19:00:17 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kyrkohist/1932/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free