- Project Runeberg -  Kyrkohistorisk Årsskrift /
Trettiofemte årgången, 1935

(1900)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
SKRIFTER UTGIVNA AV KYRKOHISTORISKA FÖRENINGEN. 1:35

KYRKOHISTORISK ÅRSSKRIFT

UTGIVEN AV D. EMANUEL LINDERHOLM PROFESSOR I KYRKOHISTORIA VID UPPSALA UNIVERSITET

TRETTIOFEMTE ÅRGÅNGEN 1935

UPPSALA OCH STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. I DISTRIBUTION UPPSALA 1936 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. 36525

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till årsskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, 48, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, 48, baksida
Kyrkohistoriska Föreningens årsmöte 1935 - v, vi, vii
Kyrkohistoriska Föreningens arbetsutskott - vii, viii
Meddelande från Redaktionen - viii
    I. Undersökningar - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
    Studier till Uppsala Domkyrkas historia - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
I. Den Leijonhufvudska donationen. Av N. J. och Edvard Söderberg - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
    I. Inledning - 1, 2
    II. Grefvinnan Ebba Leijonhufvud och hennes testamente - 2, 3, 4, 5, 6, 7
    III. De Småländska hemmanen - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
    IV. Förvaltningen av donationen samt därför ansvariga myndigheter - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
    V. Förverkligandet av den Leijonhufvudska donationens ändamål. Donationens nuvarande storlek m. m. - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
    VI. Slutord - 45
    Litteratur och källor - 46
II. Orgverk i Domkyrkan. Av N. J. Söderberg - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Inledning - 49, 50, 51
    Första kapitlet - 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
    I. De äldsta orglarna. 1300—1500-talet - 51, 52
    II. Anders Bruses orgel. 1600-talet - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    III. Frans Bolls och Hans H. Cahmans orgel, 1600-talet - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
    IV. Isac Risbergs orgel. 1700-talet - 79, 80
    V. Johan N. Cahmans orgel. 1700-talet - 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
    Andra kapitlet - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
    I. Åkerman & Lunds (P. L. Åkermans) orgel, 1800-talet - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
    1. Före domkyrkans restaurering - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
    2. Under domkyrkans restaurering - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
    3. Efter domkyrkans restaurering - 130, 131, 132, 133, 134
    II. Åkerman & Lunds interimsorgel, 1800-talet - 134, 135, 136, 137
    III. E. A. Setterquist & Sons orgel, 1900-talet - 138, 139, 140, 141, 142, 143
    Slutord - 143, 144
    Källor och Litteratur - 144, 145
    Planscher
1. Project af Orgwärket i Upsala Domkyrka. Ur A. Hulphers, Historisk afhandling om musik och Instrumenter. Westerås 1773 - pl. 1
2. Åkerman & Lunds orgel före restaureringen - pl. 2
3. Åkerman & Lunds orgel efter restaureringen - pl. 3
4. Professor L. I. Wahlmans förslag till orgelfasad och ny orgelläktare, se sidan 131 - pl. 4
Nat. Fransén, Källorna till den svenska reformationstidens liturgiska utveckling - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
    Källförteckning - 149, 150
    Inledande anmärkningar - 151, 152, 153, 154
    1. Liturgihistoria - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
    Förteckning över i Sverige eller för svensk räkning tryckta böcker, med tryck för musikändamål under 1500-talet - 176, 177
    Bilaga I. Kollekter 1531-1553 - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
    Bilaga II. Jämförelser mellan De officiis 1566, KO 1571, Röda boken och HB 1614 - 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Nat. Fransén, Den svenska katekestraditionens historiska ursprung - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Carl-Allan Moberg, Från Abbé Vogler till John Morén. Ledande idéer i 1800-talets svenska koralverk - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
    II. Meddelanden och aktstycken - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
    Akter till det teologiska examens väsen dets ombildning under 1900-talet. Samlade och utgivna av Prof. Em. Linderholm - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
I. Em. Linderholm, Det teologiska examensväsendet. Förslag till nya teologiska examina, 1902 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
II. Petitionen till Kungl. Maj:t från Uppsala teologie studerande i Mars 1902 - 299, 300, 301, 302, 303
III. Kungl. Maj:ts stadga ang. teol.-fil. ex. 30/10 1903 - 304, 305
IV. Kungl. Maj:ts stadga ang. teol. examina 30/10 1903 - 306, 307, 308, 309, 310, 311
V. Kungl. Majts kungörelse 18/12 1908 om rätt att vinna teologie doktors grad i följd av akademiska studier - 312
    III. Granskningar och anmälningar - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Em. Linderholm, Utlåtande rör. G. Kellermans avhandling: »Jakob Ulfsson och den svenska kyrkan» - 313, 314, 315, 316, 317
Salomon Kraft, Yttrande om G. Kellermans avhandling: »Jakob Ulfsson och den svenska kyrkan» - 318, 319, 320
Em. Linderholm, Utlåtande rör. Bengt Jonzons avhandling: »Studier i Paavo Ruotsalainens fromhet» - 321, 322, 323, 324, 325, 326
Till redaktionen insänd litteratur - 327, 328

Project Runeberg, Sat Jun 3 21:53:46 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kyrkohist/1935/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free