- Project Runeberg -  Kyrkohistorisk Årsskrift /
Trettiosjätte årgången, 1936

(1900)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
SKRIFTER UTGIVNA AV KYRKOHISTORISKA FÖRENINGEN. 1:36

KYRKOHISTORISK ÅRSSKRIFT

UTGIVEN AV D. EMANUEL LINDERHOLM PROFESSOR I KYRKOHISTORIA VID UPPSALA UNIVERSITET

TRETTIOSJÄTTE ÅRGÅNGEN 1936

UPPSALA OCH STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. I DISTRIBUTION UPPSALA 1937 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. 36202

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till årsskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, 6, 7, 149, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, iii, 6, 7, 149, baksida
Kyrkohistoriska Föreningens årsmöte 1936 - v, vi
Kyrkohistoriska Föreningens arbetsutskott - vi
Meddelande från Redaktionen - vii
    I. Undersökningar - 1, (blank), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, pl. 5, pl. 6, pl. 7, pl. 8, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
Gunnar Westin, John Wyclif och hans reformidéer. Första delen - 1, (blank), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Förord - 3, 4, 5
    Källor och litteratur - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
    I. Källor - 8, 9, 10, 11, 12, 13
    II. Litteratur - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
    Burrows ... - 14
    Feltén ... - 15
    Heine ... - 16
    Loserth ... - 17
    Müller ... - 18
    Rosenkranz ... - 19
    Varillas ... - 20
    Inledning - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
    I. Wyclif som universitetslärare och kyrkopolitiker till 1377 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    Kap. I. Drag i Englands politiska och kyrkliga liv i mitten av 1300-talet - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
    1. Den antipapalistiska strömningen - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
    2. Kamp mot fattigdomsidealet och läran om dominium - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
    3. Kamp mot pelagianismen - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
    Kap. II. Wyclifs studieår och tidigaste skrifter - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
    Kap. III. Wyclif och kyrkopolitiken - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
    Kap. IV. Wyclifs stora arbeten om dominium - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    (För andra delen, se Kyrkohistorisk Årsskrift 1937.)
Studier till Uppsala Domkyrkas historia: III. Domkyrkans återställande efter 1702 års brand. Av N. J. Söderberg - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, pl. 5, pl. 6, pl. 7, pl. 8
    Källor och litteratur - 150
    Inledning - 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
    Reparationen åren 1702—1711 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    I. Konungens och Rådets åtgärder - 165, 166, 167, 168, 169, 170
    II. Domkapitlets och Domkyrkorådets insatser - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
    1. Domkapitlet - 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
    2. Domkyrkorådet - 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
    III. Kort återblick på reparationens förlopp och resultat samt utdrag ur domkyrkans inventarium år 1693 - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
    IV. Räkenskaper - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    1. Sammandrag af ärkebiskopens och domprostens samt landshövdingens räkningar åren 1703—1710 - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    2. Sammandrag av domkyrkosysslomannens räkningar åren 1703—1711 - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
    3. Detaljer: räkningar m. m. - 259, 260, 261, 262, 263, 264
    Planscher - pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, pl. 5, pl. 6, pl. 7, pl. 8
    1. Domkyrkans södra fasad kort före 1702 års brand - pl. 1
    2. Domkyrkans södra fasad, C. Grundström 1873 - pl. 2
    3. Bild 1. Kyrkan från väster, Grundström 1873. Bild 2. Kyrkan från öster, Grundström 1873 - pl. 3
    4. Bild 1. Genomskärning av koret, Grundström 1873. Bild 2. Bild av domkyrkan, ingjuten på en av ringklockorna (Massan) - pl. 4
    5. Kyrkans plan, Grundström 1873 - pl. 5
    6. Klockstolarna i det norra tornet - pl. 6
    7. Bild 1. Bänkarna på sidorna om mittgången. Bild 2. Vinden över det nordöstra sidoskeppet - pl. 7
    8. Porträtt av ärkebiskop Erik Benzelius d. ä. och domprosten, sedermera biskopen Jesper Swedberg - pl. 8
Salomon Kraft, Kaniken Nils Sigvastssons rapport om kyrkliga förhållanden i Sverige - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Helge Ljungberg, Vårdtecken. En liturgisk-etymologisk undersökning till 1529 års handbok - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
    II. Meddelanden och aktstycken - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
Mats Åmark, Studier i svensk kyrklig arkeologi - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Em. Linderholm, Ritual vid Teologiska Fakultetens promotion den 30 maj 1936 - 329, 330, 331
Skrifter av Em. Linderholm. Bibliografi till förf:s 65-årsdag den 4 april 1937 och avgång från ämbetet den 31 maj 1937 - 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
Till redaktionen insänd litteratur - 339, 340

Project Runeberg, Sat Jun 3 20:46:57 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/kyrkohist/1936/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free