- Project Runeberg -  Latvian-English dictionary : Latviski-angliska vardnica
(1964) Author: Eizenija Turkina - Tema: Latvia, Dictionaries
Title and contents | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

LATVIAN ENGLISH DICTIONARY Latviski-angliska vārdnīca

Dr. phil. E. Turkina Printed in U. S. A. by SAPHROGRAPH CO. 194 Elizabeth Street New York 12, N. Y. Published 1964

Preface to the electronic edition

Project Runeberg digitizes dictionaries such as this one under the assumption that they are not covered by copyright for 70 years, but only by catalog (database) protection for 15 years. This volume was digitized in April 2013, all pages scanned in black and white. In June 2016, all pages were scanned again, this time in 400 dpi colour. It didn't make much difference, however, since the printed pages are not very good. The transcription should use the proper Latvian alphabet with all the accented letters.

According to the book, it was published in 1964. However, it looks like a later facsimile, and it was acquired by Linköping University library in 1993. It is likely that it was reproduced in the early 1990s when the collapse of the Soviet Union made the Latvian language interesting to commerce and trade.

Index - A - Ā - B - C - Č - Ch - D - Dz - - E - Ē - F - G - Ģ - H - I - Ī - Ie - J - K - Ķ - L - Ļ - M - N - Ņ - O - P - R - S - Š - T - U - Ū - V - Z - Ž


The above contents can be inspected in scanned images: title page, verso of title leaf

Korrstapel / Proof bar for this volume

Table of Contents


Title and contents - title page, verso of title leaf
Paskaidrojumi - 3, 4
    

A


A - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
    abāts ... - 5
    adīklis ... - 6
    aizauļot ... - 7
    aizelsies ... - 8
    aizlīmēt ... - 9
    aizplīvurot ... - 10
    aizsiet ... - 11
    aiztramdīt ... - 12
    akmeņains ... - 13
    amats ... - 14
    apbērt ... - 15
    apdraudēt ... - 16
    apgraizīt ... - 17
    apkaunot ... - 18
    aplinkus ... - 19
    apmulsināt ... - 20
    apreibis ... - 21
    apsist ... - 22
    apstarojums ... - 23
    apšuve ... - 24
    apveids ... - 25
    arabs ... - 26
    asarains ... - 27
    atbalsts ... - 28
    atdzert ... - 29
    atjaunot ... - 30
    atklīst ... - 31
    atlūgties ... - 32
    atplūst ... - 33
    atsaukums ... - 34
    atspirgt ... - 35
    atškaidīt ... - 36
    atturībnieks ... - 37
    audums ... - 38
    augšpēdu ... - 39
    avīžnieks ... - 40
    

Ā


Ā - 40, 41
    ātrs ... - 41
    

B


B - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
    balstīt ... - 42
    baznīcēns ... - 43
    bezbēdība ... - 44
    bēdāties ... - 45
    bilst ... - 46
    biezs ... - 47
    bokseris ... - 48
    brišana ... - 49
    brūklene ... - 50
    buŗa ... - 51
    

C


C - 51, 52, 53, 54, 55
    ceļgals ... - 52
    ceturtdiena ... - 53
    cirpt ... - 54
    ciemoties ... - 55
    

Č


Č - 55, 56, 57
    čabēt ... - 56
    čučēt ... - 57
    

Ch


Ch - 57
    

D


D - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    daimons ... - 58
    darījums ... - 59
    dārdēt ... - 60
    delegāts ... - 61
    dēficits ... - 62
    direkcija ... - 63
    divsliežu ... - 64
    dievdots ... - 65
    domīgs ... - 66
    dresēt ... - 67
    dubļi ... - 68
    dūkt ... - 69
    

Dz


Dz - 69, 70, 71, 72
    dzemdības ... - 70
    dziņa ... - 71
    dzīvs ... - 72
    


- 72
    

E


E - 72, 73
    eksplozija ... - 73
    

Ē


Ē - 74
    ēdamais ... - 74
    

F


F - 74, 75, 76
    fantasts ... - 75
    fraka ... - 76
    

G


G - 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
    gaisināt ... - 77
    galvas sāpes ... - 78
    garšot ... - 79
    gārdzēt ... - 80
    glūnētuve ... - 81
    grantsbedre ... - 82
    greizsirdīgs ... - 83
    grieznis ... - 84
    grūtsirdīgs ... - 85
    

Ģ


Ģ - 85, 86
    ģeķis ... - 86
    

H


H - 86
    

I


I - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
    iknedēļas ... - 87
    izārstēt ... - 88
    izbūve ... - 89
    izdienēt ... - 90
    izgāzties ... - 91
    izkaltēt ... - 92
    izkurt ... - 93
    izlikt ... - 94
    izmānīt ... - 95
    iznīcīgs ... - 96
    izpliķēt ... - 97
    izraudināt ... - 98
    izsaucējs ... - 99
    izslinkoties ... - 100
    izstāstīt ... - 101
    izšķērdētājs ... - 102
    iztecēt ... - 103
    izturēšanās ... - 104
    izvemt ... - 105
    izzvejot ... - 106
    

Ī


Ī - 106
    

Ie


Ie - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
    ieāķēt ... - 107
    iedēstīt ... - 108
    iegaŗām ... - 109
    iekarsēt ... - 110
    iekurināt ... - 111
    iemaldīties ... - 112
    ieņēmums ... - 113
    ierādīt ... - 114
    iesējums ... - 115
    iespēt ... - 116
    ietaise ... - 117
    ievērt ... - 118
    

J


J - 118, 119, 120, 121
    jaunava ... - 119
    jēga ... - 120
    jūds ... - 121
    

K


K - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
    kaist ... - 122
    kaltētava ... - 123
    kapsēta ... - 124
    kaska ... - 125
    kauss ... - 126
    kājslauķis ... - 127
    kāst ... - 128
    klepot ... - 129
    knakšķēt ... - 130
    komijs ... - 131
    kopa ... - 132
    korrektūra ... - 133
    krāpt ... - 134
    kritums ... - 135
    krūzmētra ... - 136
    kuplaste ... - 137
    kūka ... - 138
    

Ķ


Ķ - 138, 139, 140
    ķengas ... - 139
    ķitēt ... - 140
    

L


L - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
    labpatika ... - 141
    laikus ... - 142
    lakstoties ... - 143
    laupītājs ... - 144
    lecināt ... - 145
    lēts ... - 146
    līču loču ... - 147
    līdzvainīgais ... - 148
    lieks ... - 149
    lietdreīgs ... - 150
    ložņāt ... - 151
    

Ļ


Ļ - 151, 152
    ļaundaris ... - 152
    

M


M - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
    maisītājs ... - 153
    maltuve ... - 154
    masēt ... - 155
    mazgātājs ... - 156
    mācīts ... - 157
    mārciņa ... - 158
    meli ... - 159
    mežains ... - 160
    mērce ... - 161
    milzums ... - 162
    mīklains ... - 163
    miertiesa ... - 164
    mudīgs ... - 165
    murds ... - 166
    

N


N - 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
    Na! ... - 167
    namīpašnieks ... - 168
    neaicināts ... - 169
    neapstrīdams ... - 170
    nebrīvs ... - 171
    negādīgs ... - 172
    neierasts ... - 173
    nekrietnība ... - 174
    nemākslots ... - 175
    nepamatots ... - 176
    nepiederīgs ... - 177
    nesabaidāms ... - 178
    nesen ... - 179
    netīrums ... - 180
    nevienlīdzība ... - 181
    nīkulis ... - 182
    nobālēt ... - 183
    nocilpot ... - 184
    nodilt ... - 185
    noēst ... - 186
    nogulties ... - 187
    nokauts ... - 188
    nokristīt ... - 189
    nolīdzinājums ... - 190
    nomale ... - 191
    nomoda ... - 192
    noplaucēt ... - 193
    norakstīt ... - 194
    norūkt ... - 195
    noskanēt ... - 196
    noslīcis ... - 197
    nosprostot ... - 198
    nošķirt ... - 199
    notrūkt ... - 200
    novēlēt ... - 201
    nozākāt ... - 202
    numerācija ... - 203
    

Ņ


Ņ - 203
    

O


O - 203, 204, 205
    ogle ... - 204
    orīģināls ... - 205
    

P


P - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
    paaugt ... - 206
    paciemoties ... - 207
    paēdināt ... - 208
    paglabāt ... - 209
    pakaiši ... - 210
    paklejot ... - 211
    palēkāties ... - 212
    paļāt ... - 213
    pamācošs ... - 214
    panest ... - 215
    paplucināt ... - 216
    paraugsaimniecība ... - 217
    parters ... - 218
    paskaidrotājs ... - 219
    pastāstīt ... - 220
    pašaizstāvēšanās ... - 221
    pašnāvnieks ... - 222
    patencināt ... - 223
    patvaldība ... - 224
    pavards ... - 225
    pazeme ... - 226
    pāraugt ... - 227
    pārdēvēt ... - 228
    pārgudrs ... - 229
    pārkrustot ... - 230
    pārmest ... - 231
    pārraidīt ... - 232
    pārskābe ... - 233
    pārsūtīt ... - 234
    pārvaldnieks ... - 235
    pāvs ... - 236
    perētāja ... - 237
    pērkonkaza ... - 238
    pilnskaitība ... - 239
    pirejs ... - 240
    pīkstiens ... - 241
    piebūve ... - 242
    piedienīgs ... - 243
    piejūra ... - 244
    piektdaļa ... - 245
    pieliet ... - 246
    piemuļķot ... - 247
    pieplakt ... - 248
    piesarkt ... - 249
    piesmakt ... - 250
    piešūt ... - 251
    pievilcīgs ... - 252
    plašums ... - 253
    plēne ... - 254
    plombe ... - 255
    pļava ... - 256
    pornografija ... - 257
    pratināt ... - 258
    presēt ... - 259
    pretsvars ... - 260
    priekšdziedātājs ... - 261
    priekšvārds ... - 262
    protestēt ... - 263
    pulcēties ... - 264
    purvains ... - 265
    pusmāsa ... - 266
    putināt ... - 267
    pūsma ... - 268
    

R


R - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
    radītājs ... - 269
    raksti ... - 270
    rau! ... - 271
    rāmīt ... - 272
    redzētājs ... - 273
    rekvizīte ... - 274
    restaurēt ... - 275
    rēķinvedība ... - 276
    rībināt ... - 277
    riekstspiedis ... - 278
    romānists ... - 279
    runa ... - 280
    rūsains ... - 281
    

S


S - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332
    sabojāts ... - 282
    sadalīt ... - 283
    sadūšināt ... - 284
    sagrīļoties ... - 285
    saiņu audekis ... - 286
    sakaltēt ... - 287
    sakopot ... - 288
    salaistīt ... - 289
    saliet ... - 290
    sameklēt ... - 291
    sanitārs ... - 292
    sapņains ... - 293
    saražot ... - 294
    sarmot ... - 295
    saskaldīt ... - 296
    saspert ... - 297
    sasviest ... - 298
    satramdīt ... - 299
    saukums ... - 300
    savedējs ... - 301
    savkārt ... - 302
    sākumburti ... - 303
    secinājums ... - 304
    sendienām ... - 305
    sēnalains ... - 306
    sildīt ... - 307
    sirmis ... - 308
    sīvs ... - 309
    skaitāmais aparāts ... - 310
    skatītājs ... - 311
    skolojums ... - 312
    skrotēt ... - 313
    slapjums ... - 314
    slēģis ... - 315
    sliet ... - 316
    smējējs ... - 317
    sociāldēmokratija ... - 318
    spānietis ... - 319
    spirts ... - 320
    spļaudekļi ... - 321
    sprēgoņa ... - 322
    staigāt ... - 323
    stāvapkaklīte ... - 324
    stingt ... - 325
    strauss ... - 326
    strīds ... - 327
    stūrains ... - 328
    sutoņa ... - 329
    svārstīt ... - 330
    svētīt ... - 331
    sviests ... - 332
    

Š


Š - 332, 333, 334, 335, 336, 337
    še ... - 333
    šķērslis ... - 334
    šķīsts ... - 335
    šņakstināt ... - 336
    šūpulis ... - 337
    

T


T - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
    talja ... - 338
    tautsaimniecība ... - 339
    teksts ... - 340
    tējglāze ... - 341
    tikumība ... - 342
    tīkot ... - 343
    tiešām ... - 344
    traucēt ... - 345
    trīce ... - 346
    tu ... - 347
    turpinātājs ... - 348
    tvirtība ... - 349
    

U


U - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
    uvertīra ... - 350
    uzdot ... - 351
    uzklausīt ... - 352
    uzlocīt ... - 353
    uzpampt ... - 354
    uzrāpties ... - 355
    uzspēlēt ... - 356
    uztrūkties ... - 357
    uzzināt ... - 358
    

Ū


Ū - 358
    

V


V - 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
    Vaba ... - 359
    vairākzilbīgs ... - 360
    valdība ... - 361
    valstsvīrs ... - 362
    varonība ... - 363
    vājprātigs ... - 364
    vārpa ... - 365
    veicinājums ... - 366
    veltīgs ... - 367
    vēcināt ... - 368
    vērpete ... - 369
    viceprezidents ... - 370
    vilkums ... - 371
    viņus ... - 372
    virsvalde ... - 373
    viss ... - 374
    vīst ... - 375
    vieninieks ... - 376
    vientiesīgs ... - 377
    

Z


Z - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
    zaglīgs ... - 378
    zākāt ... - 379
    zemenāji ... - 380
    zināšanas ... - 381
    zīdējs ... - 382
    ziema ... - 383
    zods ... - 384
    zvērot ... - 385
    

Ž


Ž - 385, 386
    žiglums ... - 386
Īpašvārdi - 387, 388, 389, 390, 391, 392
    Abels ... - 387
    Bakchus ... - 388
    Ēgipte ... - 389
    Kalkuta ... - 390
    Nīderlande ... - 391
    Varšava ... - 392

Project Runeberg, Thu Jul 7 22:20:51 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/laen1964/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free