- Project Runeberg -  Läkarebok
(1919) [MARC] Author: Henrik Berg - Tema: Medicine
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

LÄKAREBOK

AV
HENRIK BERG
MEDICINE OCH FILOSOFIE DOKTOR
PRAKTISERANDE LÄKARE

NORDISKA FÖRLAGS A.-B., GÖTEBORG

ALL RÄTT FÖRBEHÅLLES.
COPYRIGHT 1918,
NORDISKA FÖRLAGS A.-B., GÖTEBORG

GÖTEBORG 1919,
ELANDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG.


Förord till den elektroniska utgåvan

Vid sjukdom, kontakta läkare! Denna Läkarebok har idag främst ett historiskt intresse. Den beskriver hur man såg på olika sjukdomar och behandlingsformer i början av 1900-talet. Texten är alfabetiskt ordnad, som ett uppslagsverk. Författaren har i förordet till första och andra upplagan redogjort för urvalet.

De längsta artiklarna är: Bad (49 sidor), Korpulens och sjuklig fetma (28), Lungsot (28), Neurasteni (28), Kräfta (24), Tuberkulos (23), Benröta (21), Farsotssjukdomar (21), Blindtarmsinflammation (19), Kalkdiet (19), Spanska sjukan (18), Benbrott (17), Coitus (17), Bakterier (16), Hysteri (16), Nervfeber (15), Blindhet (14), Difteri (14), Födoämnen (14), Reumatism (14), Blodbrist och Bleksot (13), Gikt (13), Feber (12), Kvacksalvare (12), Öronhygien (12), Bostad (11), Frossa (11), Förryckthet (11), Idioti (11), Vaccination (11), Alkohol (10), Artificiell uppfödning (10), Benikemask (10), Hygien (10), Jäger-Regim (10), »Priessnitz» (10).

Verket scannades 6 februari 2010 och sidan 187 blev faksimilsida nr. 600.000 inom Projekt Runeberg. Förlagan är en billighetsupplaga, tryckt 1919. Den var inbunden i fyra band som på titelsidorna kallas del 1-2, 3-4, 5-6 och 7-8 och omväxlande tredje eller fjärde upplagan. Sidnumreringen går från 1 till 1824 genom hela verket (sidnumren 929 och 930 är överhoppade i skarven mellan del 4 och 5) och det presenteras på webben som om det vore en enda volym. Det syrahaltiga, träbaserade papperet är starkt gulbrunt och trycksvärtan är svag. Typografin är inte den bästa. Särskilt är registret i slutet av boken svårt att läsa.

Innehåll: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö - Register


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, porträtt, titelsida, del 1-2, titelbladets baksida, del 1-2, titelsida, del 3-4, titelbladets baksida, del 3-4, titelsida, del 5-6, titelbladets baksida, del 5-6, titelsida, del 7-8, titelbladets baksida, del 7-8

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, porträtt, titelsida, del 1-2, titelbladets baksida, del 1-2, titelsida, del 3-4, titelbladets baksida, del 3-4, titelsida, del 5-6, titelbladets baksida, del 5-6, titelsida, del 7-8, titelbladets baksida, del 7-8
Förord till första upplagan - 3, 4, 5
Förord till andra upplagan - 6, 7, 8
Inledning - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
    A
Abscess - 20, 21, 22
Acetyl-salicylsyrepulver, se artiklarna antifebrin och pulverätare - 22
Adenoida vegetationer - 23, 24, 25, 26, 27
Avföring - 27
Avföringsmedel - 28, 29
Avfallsämnen - 29, 30
Avfallsämnenas oskadliggörande - 31
Avlusningsanstalter - 32
Avmagring - 32, 33
Avmagringskur, se under Korpulens - 34
Avträde - 34, 35
Avtvättning - 35, 36
Avrivning - 37, 38
Avvänjning - 38, 39, 40
Aftonmåltid - 40, 41
Akuta sjukdomar - 41, 42
Alkohol - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Det medicinska bruket av alkhol - 52, 53, 54, 55, 56
Alkoholens bekämpande - 56, 57, 58, 59
Alkoholförgiftning, akut - 59, 60
Alkoholförgiftning, kronisk - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Alkoholistasyler - 70
Alkoholisttvångsinternering, se Tvångsinternering - 70
Alimondainstitut - 71
Allopati - 71, 72
Amma - 72, 73, 74
Andedräkt, elak - 74
Andning - 75, 76, 77
Andtäppa - 77, 78
Aneurysm - 78
Anfall - 78, 79
Angina pectoris - 79, 80
Anlag - 80
Ansiktsros, se artikeln Ros - 80
Ansiktsvärk - 80, 81
Antifebrin - 81, 82, 83, 84, 85
Antikolose. Antimorfin - 85, 86, 87, 88, 89
Antiseptik - 89, 90, 91, 92
Antiseptiska medel - 93, 94, 95, 96, 97
Antitoxin - 97
Anämi, se Blodbrist - 97
Anästesi - 97, 98
Apoplexi, Apoplektiskt anfall, se Hjärnblödning - 98
Aptit - 98, 99
Aptitlöshet - 99, 100
Aptit - 100, 101
Arbetarebostäder - 101, 102, 103, 104
Arbete - 104, 105, 106
Arbetets faror - 107
Arbetstid - 107, 108, 109, 110
Arkana - 110
Armbindel - 111
Arsenikförgiftning - 111, 112, 113, 114, 115, 116
Arterioskleros - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Artificiell respiration - 125
Artificiell uppfödning - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Aseptik - 135, 136
Aseptin - 136
Astigmatism - 136
Astma - 137, 138, 139, 140, 141
Astma hos barn - 141, 142
Asyl - 142, 143
Atoni i magsäcken - 143
Atrofi hos barn - 143, 144, 145, 146
Atropin - 146, 147
Autointoxikation - 147, 148
    B
Bad - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Badorter - 197, 198, 199, 200
Badfrågor, städernas - 200, 201, 202, 203, 204, 205
Badrum - 205
Badtjänare - 205, 206, 207, 208
Bakterier - 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Bakteriesjukdomar - 224, 225
Bakterieskräck - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Balsamering - 234, 235
Barfotagång - 235, 236
Barlowska sjukan - 236, 237
Barnavård - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
Barnförlamning - 245, 246, 247, 248
Barnkolera - 248, 249, 250, 251
Barnsjukdomar - 251, 252
Barnsäng - 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
Barnsängsfeber - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
Basedowska sjukan - 266, 267, 268
Begravning - 268, 269
Belysning - 269, 270, 271, 272, 273
Benbrott - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
Benikemask - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
Benröta - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Bensår - 323, 324, 325, 326, 327, 328
Beri-Beri - 328, 329, 330
Bett av djur - 331, 332, 333
Blindhet - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
Blindtarmsinflammation - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
Blod - 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
Blodbrist och Bleksot - 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Blodförgiftning - 388, 389, 390, 391, 392, 393
Blodhosta - 393, 394, 395
Blodiglar - 395, 396
Blodkräkning - 396
Blodpropp - 396, 397
Blodstörtning - 397, 398, 399
Blodåderinflammation - 399
Blyförgiftning - 399, 400, 401
Blåsförlamning - 401, 402
Blåskatarr - 402, 403, 404
Blåskramp - 404, 405
Blåsstenar - 405, 406
Blåsyreförgiftning - 406, 407
Blödaresjuka - 407, 408
Blödning - 408
Borsyreförgiftning - 408, 409, 410, 411, 412
Bostad - 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
Boxning - 423, 424
Brand - 424, 425
Bromförgiftning - 426
Bronkiektasi - 426, 427
Bronkit - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434
Brunn - 434, 435, 436, 437, 438, 439
Bråck - 439, 440, 441, 442, 443
Brännsår - 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449
Brännvin - 449
Bröd - 450, 451, 452, 453
Bröstböld - 453, 454
Bröstvårtor, såriga - 454
Bubon - 454
Bukhinneinflammation - 454, 455, 456
Bukvattensot - 456, 457
Bulnad, se Abscess - 457
Bålbad - 457
Bäckenförträngning - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
Bädd - 463, 464
Bältros - 464, 465
Bär - 465, 466, 467, 468
Böld - 468, 469
    C
Cacao - 469, 470, 471, 472
Carrels antiseptiska sårbehandling - 472, 473
Cigarr. Cigarrett - 474, 475
Circulus vitiosus - 475, 476, 477
Citron - 477, 478
Coitus - 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495
    D
Damm - 495, 496, 497, 498, 499, 500
Dammsugare - 500
Danssjuka - 500, 501, 502, 503
Darrning - 503
Degeneration - 503, 504, 505, 506, 507, 508
Delirium tremens - 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
Desinfektion - 516, 517, 518, 519, 520
Diagnos - 520, 521, 522
Diarre - 522
Diet - 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531
Difteri - 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
Digivning - 545, 546
Disposition - 546, 547, 548, 549, 550
Drag - 550, 551
Drunkning - 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Dryckenskap - 560, 561, 562
Dräkt, se Klädedräkt - 562
Dränering - 562
Dröppel, se Gonorré - 563
Dusch - 563, 564, 565, 566
Dynt, se Benikemask - 566
Dysenteri, se Rödsot - 566
Dyspepsi, nervös - 566, 567, 568
Dysämi - 568, 569
Död - 569, 570, 571, 572
Dövhet - 573, 574, 575
Dövstumhet - 575, 576, 577, 578
Dövstumanstalter - 578, 579, 580, 581
    E
Echinococcus, se Hylsmask - 581
Eklampsi, se Konvulsioner - 581
Egyptisk ögonsjuka, se Trachom - 581
Ekzem - 581, 582, 583
Elefantiasis - 583, 584
Elektricitet - 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593
Elektriska bälten - 593, 594
Emfysem - 594, 595, 596
Engelska sjukan - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605
Epidemi - 606
Epilepsi, se Fallandesot - 606
Erotoman, se Sexuell perversitet - 607
Erytem - 607
Examen och dess beroende av hälsan - 608, 609, 610, 611, 612
    F
Fabriker - 612, 613, 614
Fabriksarbeterskor - 615, 616, 617
Fallandesot - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623
Fango - 623, 624
Farsot, se Epidemi - 624
Farsotssjukdomar - 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645
Fartyg - 645, 646, 647
Fastekurer och Schroth'ska kuren - 647, 648, 649, 650, 651
Fattigvård - 652, 653
Feber - 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665
Fetma, se Korpulens - 665
Fetthjärta - 665, 666
Fettsvulst - 666, 667
Finsenbehandling - 667
Finnar - 667, 668
Fisk, se födoämnen - 668
Fissura ani - 669, 670
Fistel - 670
Flenhus - 670, 671
Floret - 671
Flugor - 671, 672, 673
Fluss, vit - 673
Flygvärk, se reumatism - 674
Fläckfeber - 674, 675
Fosforförgiftning - 675, 676, 677
Fosterbarn - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683
Fotbeklädnad - 683, 684, 685
Fotogenlampor och eldsvådor - 685
Fotsvett - 685, 686
Framfall - 686, 687, 688, 689
Frenologi - 689, 690
Frossa - 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701
Frostknölar - 702, 703
Frukt - 703, 704, 705, 706, 707
Fräknar - 707
Främmande kropp - 707, 708, 709
Fulslag - 709
Fyllerigalenskap, se Delirium tremens - 709
Färgblindhet - 709, 710
Födelsemärke - 710
Födoämnen - 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724
Fönster och barn - 724, 725
Förfalskning - 725, 726
Förgiftning - 726, 727, 728, 729
Förfrysning - 729, 730
Förföljelseidéer - 730
Förkylning - 730, 731, 732, 733
Förlamning - 733, 734
Förlossning - 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
Förryckthet - 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751
Förstoppning - 751, 752
Försträckning - 753
Förträngning av förhuden - 753
Förvirring - 753, 754
    G
Gallvägarnas sjukdomar - 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763
Gasförgiftning - 763, 764
Gangrän, se Brand - 764
Gastrisk feber - 764
Gatubuller - 764, 765, 766, 767
Gikt - 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
Gipsförband - 780
Glaukom - 781, 782
Gonorré - 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791
Grahamsbröd, se Bröd - 791
Grundluft - 792
Grundvatten - 792
Grå starr - 792, 793
Gråsalva - 794, 795
Gula febern - 795, 796
Gulsot - 796, 797
Gymnastik - 797, 798, 799, 800, 801, 802
Gödkur - 802, 803
    H
Havsbad - 803, 804, 805, 806, 807, 808
Havandeskap - 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
Hallucinationer - 814, 815
Halsbränna - 815
Halsböld - 815, 816
Halsfluss - 816, 817, 818
Hampfrövälling - 818, 819
Hem - 819, 820, 821
Heshet - 821, 822, 823, 824, 825, 826
Hettblemmor - 826, 827
Hicka - 827
Hjärnan och dess hygien - 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836
Hjärblödning och hjärnuppmjukning - 836, 837, 838, 839, 840
Blodbrist i hjärnan - 840
Blodöverfyllnad av hjärnan - 840, 841
Hjärnhinneinflammation - 841, 842, 843, 844, 845, 846
Hjärnskakning - 846, 847, 848, 849
Hjärtat och dess hygien - 849, 850, 851
Hjärtsjukdomar - 851, 852, 853, 854, 855
Hjärtsäcksinflammation - 855, 856
Nervösa hjärtlidanden - 856, 857
Hjärtsjukdomarnas behandling - 857, 858, 859, 860, 861, 862
Hjärtsvaghet - 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
Hjärtklappning - 868, 869
Homöopati - 869, 870, 871, 872
Hornhinneinflammation - 872, 873
Hospitalsvård - 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881
Hudsjukdomar - 881
Hudmaskar - 881
Huvudvärk - 881, 882, 883, 884
Humbugsmedicin - 884, 885, 886, 887, 888
Hunger - 888, 889
Husapotek - 889, 890
Hvila - 890, 891
Hydrocephalus, se Vatten i hjärnan - 891
Hygien - 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901
Hydrocephalus, se Vatten i hjärnan - 901
Hypertrofisk pylorusstenos - 901, 902
Hypokondri - 902, 903, 904, 905
Hysteri - 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921
Håll - 922
Hållning - 922, 923
Hår - 923, 924, 925, 926, 927
Hälsa - 927, 928
Hämorrojder - 931, 932
Hängning - 932, 933
Härdning - 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939
Höfeber - 939
Höftsjuka - 939, 940, 941
Höjdklimat - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949
Hönsblindhet - 949
    I
Idioti - 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961
Idrott - 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967
Iglar, se Blodiglar - 968
Impetigo - 968
Impotens - 968, 969, 970
Immunitet - 970
Infektion - 970
Inflammation - 971, 972, 973, 974
Influensa - 974, 975, 976, 977, 978
Inväxt nagel - 978
Isblåsa - 979, 980
Ischias - 980, 981
    J
Japanska bad - 982, 983
Jiu-Jitsu - 984
Jodtinktur - 985
Jäger-Regim - 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995
    K
Kaffe - 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002
Kalla sängkläder - 1002, 1003, 1004
Kalkdiet - 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023
Kallbrand, se Brand - 1023
Katarr - 1023, 1024
Kikhosta - 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031
Kinin - 1031
Kleptomani - 1031, 1032
Klimat - 1032, 1033, 1034, 1035, 1036
Kloral - 1036, 1037
Kloroform - 1037, 1038, 1039, 1040, 1041
Kloros, se Blodbrist - 1041
Klorsyrat kali - 1041, 1042
Klosett - 1042
Klumpfot - 1042, 1043
Klåda - 1043, 1044
Klädedräkt - 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049
Klädlöss - 1049
Kobenthet - 1049
Kolera - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057
Kolerin - 1057
Kolik - 1057, 1058
Kollaps - 1058
Kolosförgiftning (akut) - 1058, 1059, 1060
Koloxidförgiftning (kronisk) - 1060, 1061
Kommunala förlossningsanstalter, se artikeln Förlossning - 1061
Konserver - 1062
Konstitution - 1062
Kontusion - 1062, 1063
Konvalescens - 1063, 1064, 1065, 1066
Konvulsioner - 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071
Kopparförgiftning - 1071
Koppor, se Smittkoppor - 1071
Korv, se artikeln Födoämnen - 1071
Korpulens och sjuklig fetma - 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099
Kroppsrörelser - 1099, 1100, 1101, 1102, 1103
Krupp - 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110
Kräfta - 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134
Kvacksalvare - 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146
Kvicksilverförgiftning - 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154
    L
Lahmanns bomull - 1154
Lapis - 1154, 1155
Ledmöss - 1155
Ledvridning - 1155, 1156, 1157, 1158, 1159
Levnadssätt - 1159, 1160
Leversjukdomar - 1160, 1161, 1162, 1163
Lekar - 1163, 1164, 1165, 1166
Livbinda - 1166, 1167
Liggsår - 1167, 1168
Ljus - 1168, 1169
Ljusbad - 1169, 1170
Lokomotivförarnas hälsovård - 1170, 1171, 1172
Luft, se artikeln Andning - 1172
Luftbad och ljusluftsbad - 1172, 1173, 1174
Luftombyte - 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179
Lunginflammation - 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185
Lungsot - 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213
Lungsäcksinflammation - 1213, 1214, 1215, 1216
Lupus - 1216, 1217, 1218, 1219, 1220
Långsynthet - 1221
Läkareböcker - 1221, 1222
Läkaren och allmänheten - 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230
Löss - 1230, 1231
    M
Magen och dess hygien - 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239
Magsjukdomar - 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244
Magsår - 1244, 1245, 1246
Magkräfta - 1246, 1247
Magsäcksutvidgning - 1247, 1248
Sänkning av magsäcken - 1248, 1249
Magneuroser - 1249, 1250
Malum coxæsenile, se reumatism - 1251
Mag- och tarmsjukdomar hos späda barn - 1251, 1252, 1253
Mani - 1253, 1254, 1255, 1256
Massage - 1256, 1257, 1258
Matteimedel - 1258
Melankoli - 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266
Menstruation - 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274
Metylalkohol - 1274, 1275, 1276, 1277
Migrän - 1277, 1278
Missfall - 1278, 1279, 1280
Mjältbrand - 1280, 1281
Mjöl - 1281, 1282
Mjölk - 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289
Mode - 1289
Moraliskt vansinne - 1290, 1291
Morfinförgiftning - 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298
Morrisons piller - 1298
Mässling - 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303
    N
Navelbråck - 1303
Nervfeber - 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318
Nervositet - 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325
Neuralgi, se de olika slagen därav, ansiktsvärk, ischias, neurit - 1325
Neurasteni - 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353
Neurit - 1353, 1354
Njursjukdomar - 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359
Näringsbehovet hos barn - 1360, 1361
Näringssalter - 1361, 1362, 1363, 1364, 1365
Näsan och dess sjukdomar - 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372
Nässelutslag - 1372, 1373
    O
Ollondröppel - 1373
Olycksfall - 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378
Omskärelse - 1378
Onani - 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385
Opiumförgiftning - 1385, 1386, 1387, 1388, 1389
Ormbett - 1389, 1390
Osedlighet - 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398
    P
Paralys - 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406
Paranoia, se Förryckthet - 1406
Paraphimosis. Phimosis - 1406
Parasiter - 1406
Passioner - 1406, 1407, 1408, 1409
Pasteurisering, se Sterilisering - 1409
Pemphigus - 1410
Peritonit, se artikeln Bukhinneinflammation - 1411
Pest - 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417
Pityriasis versicolor - 1418
Plattfot - 1418, 1419
Polyper - 1419
Pollutioner - 1419, 1420
»Priessnitz» - 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430
Prostataförstoring - 1430, 1431, 1432, 1433
Prostitution - 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439
Prurigo - 1439, 1440
Psoriasis - 1440, 1441
Pubertetsperiod - 1441, 1442, 1443
Puckel - 1443, 1444
Purinämnen - 1444, 1445
Påssjuka - 1446
Pylorusstenos, se Hypertrofisk pylorusstenos - 1446
    R
Rabies - 1447, 1448
Radiumbehandling - 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455
Renlighet - 1456, 1457, 1458, 1459
Reumatism - 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473
Ros - 1473, 1474, 1475, 1476
Roses häftplåsterförband - 1476, 1477, 1478
Rus, se alkoholförgiftning - 1478
Ryggmärgen och dess sjukdomar - 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484
Ryggradskrökningar - 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493
Räddning av dem som »gått ner sig» - 1493, 1494, 1495, 1496, 1497
Röda hund - 1497, 1498
Rödsot - 1498, 1499, 1500
Röntgenbehandling - 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507
    S
Saltgnidning - 1507, 1508
Salthalten i våra födoämnen - 1508
Sanatorier - 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515
Scharlakansfeber - 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522
Schleichs infiltrationsmetod - 1522, 1523
Senknut - 1523
Sexuell hygien - 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532
Sexuell neurasteni - 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540
Sexuell perversitet - 1540, 1541
Schock - 1541, 1542
Sinnessjukdomar - 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549
Sinnesrörelser - 1549, 1550
Sjanker - 1550, 1551
Sjukdom - 1551, 1552
Sjukvård - 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560
Sjösjuka - 1560, 1561, 1562
Skabb - 1562, 1563, 1564, 1565
Skelande - 1565, 1566, 1567, 1568
Skendöd - 1568, 1569
Skodon - 1570
Skolios, se artikeln Ryggradskrökning - 1571
Skrivaresjuka - 1571, 1572
Skrofler - 1572, 1573
Sköldkörteln - 1573, 1574, 1575
Skönhet - 1575, 1576, 1577, 1578, 1579
Skäggsvamp - 1579
Skörbjugg - 1579, 1580
Slag, se Hjärnblödning, Konvulsioner - 1580
Smittkoppor - 1580, 1581, 1582
Smitta - 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588
Smittrening - 1588, 1589
Småmask - 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596
Smörjgummor, om dessa damers verksamhet, se Engelska sjukan - 1596
Snörliv - 1596, 1597, 1598, 1599
Sockersjukan - 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606
Solbad - 1606, 1607, 1608, 1609, 1610
Solkur - 1610
Solsting - 1610, 1611
Spanska sjukan - 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629
Spetälska - 1629, 1630, 1631, 1632
Spolmask - 1632, 1633
Springmask - 1633, 1634, 1635, 1636
Späda barns avvänjning - 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643
Stammande - 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650
Starr, se Grå starr, Glaukom - 1650
Sterilisering - 1650
Struma - 1651
Struplungsot - 1651
Strypsjuka, se Krupp - 1651
Suggestionsbehandling - 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660
Svulster - 1660, 1661
Svagsinthet - 1661, 1662, 1663, 1664, 1665
Svält, frivillig - 1666, 1667
Syfilis - 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672
Sårbehandling - 1672, 1673, 1674, 1675, 1676
Sängkläder - 1676, 1677, 1678, 1679, 1680
Sängvätande - 1680, 1681
Sömn - 1681, 1682, 1683, 1684
Sömngångare - 1684, 1685, 1686, 1687, 1688
Sömnlöshet - 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694
    T
Tandvård och Tandsjukdomar - 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704
Tarmvred, tarmtilltäppning, tarminskjutning - 1704, 1705
Termometer - 1705, 1706
Tobak - 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712
Tobaksförgiftning - 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717
Trakom, se ögonsjukdomar - 1718
Trikinsjukdom - 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724
Träsprit, se Metylalkohol - 1724
Tuberkulos - 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748
Ture Brandts behandling - 1748, 1749, 1750, 1751
Tyfoidfeber, Typhus abdominalis, se Nervfeber - 1751
Tvångsinternering av alkoholister, se artikeln alkoholism - 1751
    U
Underkläder - 1751, 1752
Underlivslidande - 1752, 1753, 1754, 1755
Ungdomssynder - 1755, 1756
Urinorgansernas sjukdomar - 1756
    V
Vaccination - 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767
Vanföreanstalter - 1767, 1768
Vansinne - 1768
Var i näsans bihålor - 1768, 1769, 1770
Vatten i hjärnan - 1771, 1772
Vattenkoppor - 1772
Vattusot - 1772, 1773
Veneriska sjukdomar - 1773
Ventilation - 1773, 1774, 1775, 1776, 1777
Vitaminer - 1777, 1778
Vårtor - 1778
Vägglöss - 1778, 1779, 1780
    Y
Yrkessjukdomar - 1780, 1781
    Å
Åderbråck - 1781, 1782
Ålderdomen och dess hygien - 1782, 1783, 1784, 1785
Åskslag - 1786
    Ä
Äggvitesjuka, se Njursjukdomar - 1786
    Ö
Ögats hygien och sjukdomar - 1786, 1787, 1788, 1789
Ögonsjukdomar - 1789, 1790, 1791
Örats hygien och sjukdomar - 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800
Öronhygien - 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812
    Register
Register - 1813, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824
    Abort ... - 1815
    Basedowska sjukan ... - 1816
    Drag ... - 1817
    Förlamning ... - 1818
    Impetigo ... - 1819
    Livmoder ... - 1820
    Näsputsning ... - 1821
    Senknut ... - 1822
    Tandkaries ... - 1823
    Övningsbehandling av tabes kompensatorisk ... - 1824

Project Runeberg, Sun Feb 7 04:59:13 2010 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/lakarebok/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free