- Project Runeberg -  Mose och lambsens wisor : Evangeliske läro- och böne-psalmer
(1877) [MARC] [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Mose och Lambsens Wisor.

Evangeliske Läro- och Böne-Psalmer;

eller Andeliga Sånger öfwer alla Sön-, Fest- och Helgedags-Evangelier, hwilka hela året igenom äro bruklige. Sednare Delen.
Kalmar. Westinska Boktryckeriet. 1877.

Förord till den elektroniska utgåvan

Den svenska sångsamlingen Mose och lambsens wisor utkom första gången 1717 och har en egen artikel i Wikipedia. Utgåvan från 1877 är tryckt i Kalmar. Efter de 324 sidorna kommer i direkt sidnummerföljd Evangeliske läro- och böne-psalmer fram till sidan 648. Libris-katalogen redovisar dessa som två separat verk, som råkar vara sammanbundna. Boken digitaliserades i augusti 2017. Exemplaret var i någorlunda gott skick, men det syrahaltiga papperet är skört och mer brunt än gulnat. Några av sidorna är lite trasiga och några lagade (173, 441), men så gott som hela texten är ändå läsbar.


The above contents can be inspected in scanned images: 1, 325

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - 1, 325
    Mose och lambsens wisor - 1
Förmaningar - 2
    Öfwer wår Herres Jesu födelse - 3
1. Hwad är jag ser - 3, 4, 5, 6, 7, 8
2. Wi wilje dig till ära, O Jesu, nu begå - 8, 9
3. Gud, som kärlek är - 9, 10, 11, 12
4. Du som utaf början - 12, 13, 14
    Öfwer Söndagen efter Jul - 15
5. O söte Jesu! jag har - 15, 16, 17, 18
    Öfwer Nyåret - 18
6. Ett steg till ewigheten - 18, 19, 20
7. Detta år war aldrig - 20, 21, 22, 23, 24
    Om Jesu Dop. Söndagen efter Nyårsdagen - 25
8. Man ser ett underwerk - 25, 26, 27, 28, 29
    En Bönesuck - 29
9. Som du, min Jesu söt - 29
    En Trettondedags-Psalm - 29
10. Hwar är du nu, du - 29, 30, 31
    Öfwer Förste Sönd. efter Trettondedagen - 32
11. Jesu mitt exempel - 32, 33, 34
    Öfwer Söndagen Septuagesima - 34
12. O store Jehovah - 34, 35, 36, 37, 38, 39
    Öfwer Fastlags-Söndag - 39
13. Ack, Jesu, wi här - 39, 40
    Jesu stod upp af Nattwarden, och lade af kläden; och tog ett linnet kläde, och bandt om sig - 40
14. Hjelp mig att lägga af - 40, 41, 42
    Och Jesus begynte twå Lärjungarnas fötter - 42
15. Jag må wäl blygas - 42
    Om Jesu lidande - 42
16. Jag lyfter upp med - 42, 43, 44, 45
17. O lifsens must - 45, 46, 47, 48, 49
18. Hwad tog Pilatus - 49, 50, 51, 52, 53
19. O törnekrona! - 53, 54
20. Jesu! låt mig se - 54, 55, 56
21. O hjelte hwit och röd - 56, 57, 58, 59, 60
    På Mariæ Bebådelsedag - 60
22. Si! nu allt efter Guds behag - 60, 61, 62, 63, 64
    Om Christi uppståndelse - 65
23. O Jesu, wår öfwerste prest - 65, 66, 67, 68
24. Wak upp, min själ! si nattens timmar Med - 69, 70, 71
25. O Jesu Christe, segerhjelte - 72, 73, 74, 75
26. O Jesu, kom till oss - 75, 76, 77, 78, 79
27. Hwi söken I den - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
    Om den Helige Ande - 85
28. Ack, hjertans Jesu! se - 85, 86, 87, 88
29. Helge Ande ljufwa - 88, 89, 90
30. Oändlighet af lust - 90, 91
    Konung Davids första Psalm - 92
31. Säll är den, som ej med - 92, 93
32. Som en hjort, när - 93, 94, 95
33. O Jesu Christ, wår bäste - 96
34. Jesu wänner sorgse så - 96
    Om menniskans förderf och elände - 96
35. Nu had’ den wrånga hop - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
36. Mitt sorgebundna hjerta - 102, 103, 104, 105
37. Min själ! hwad will - 106, 107, 108, 109
    Om bättringen - 109
38. Flyten ymnigt mina tårar - 109, 110
39. Ack, Herre, wår Gud - 111, 112, 113, 114
40. Waker nu upp och bättring gören - 115, 116
41. Min själ, brist ut - 117, 118, 119
42. Tag bort från mig min swåra syndabörda - 119, 120, 121
43. Si, för dina fötter - 121, 122
44. Jag är försänkt - 122, 123, 124
45. Med sorgfullt hjerta - 124, 125
46. O Jesu, du är min - 126, 127
47. O Gud, gif oss din Andas - 127
    Om Bönen - 127
48. O Jesu, full af nåd - 127, 128, 129, 130, 131
49. Heligste wår Fader - 131, 132, 133, 134, 135
50. Si, jag kommer, Konung - 135, 136
51. Abba, hjertans Fader god - 136, 137
52. Högste prest, du, som - 137
    Om den heliga Nattwarden - 137
53. Nu, min själ, min - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
54. Kläd dig präktigt - 143, 144, 145
    Om den lefwande Tron - 145
55. Ack, hwad wållar - 145, 146, 147, 148
56. Du qwinnors krona - 148, 149
57. I mina systrar - 149, 150
    Om Jesu efterföljelse - 150
58. Heligste Jesu, lifsens - 150, 151, 152, 153
59. Den smala wäg är - 153, 154, 155
    Brudens längtan - 155
60. Kom, o Jesu! Jesu, kom - 155, 156, 157, 158, 159
61. Du, wår brudgum - 159
62. O Jesu! huru söt - 159, 160, 161
63. Jesu, min längtan - 161, 162
64. Tag in min själ, tag in mitt sinne - 162, 163, 164
65. Hur ljufligt är - 164, 165, 166
66. O att jag fick min - 166, 167
    Om andelig waksamhet - 167
67. Hjertans Jesu, lär mig - 167, 168, 169, 170
68. Waker upp, I Christne tröga! Besinnen att - 170, 171
69. Fridsförste! statt oss bi - 171, 172, 173
    Uppmuntring till att betrakta wår dödlighet - 173
70. O menniska! tänk - 173, 174, 175
    Om kärlekens rätta beskaffenhet - 175
71. På tal är ingen brist - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
72. Jag släpper Jesum ej - 185, 186
    Om en sann Ödmjukhet - 186
73. O Jesu! tag mig upp - 186, 187, 188, 189, 190
    Om Guds Försyn - 191
74. Hwi will du för morgon - 191, 192, 193
    Om werldens fåfänglighet - 193
75. Min Jesus är mitt - 193, 194, 195
76. Bort, werld! din flärd - 195, 196
77. Fåfängligt är allt hwad - 197, 198, 199, 200, 201
    Öfwer Pesten - 201
78. Wäktare! hwad lider natten? - 201, 202, 203
    Om andlig kamp, strid och seger - 204
79. Jesu hjelp segra - 204, 205, 206
80. Herre! stilla du mitt hjerta - 206, 207, 208, 209, 210, 211
81. Upp, upp, I Christi barn, Som - 211, 212, 213
82. Min Jesu hör - 214, 215
83. Min själ sig till sitt - 215, 216, 217
84. Att wara Christen är - 217, 218
85. Den som i Christo - 218, 219, 220
86. Skaffer, skaffer, arme - 220, 221, 222
    Zions klagan - 222
87. Ack, Jesu Christ, Guds - 222, 223
88. Store Immanuel! nådigast - 223, 224, 225
    Zions hopp - 225
89. Upp, Guds barn och er nu gläder - 225, 226
90. Min Jesu! du som mig - 226, 227
    Om Kyskhet - 228
91. O Gud, som helig är - 228
    Om ett Christligt Lefwerne - 229
92. Gå wägen ända fram - 229
93. Hemställ din’ wägar - 229, 230, 231
94. I fröjd samt nöd - 231, 232
    Om den gode herdens, Jesu letande efter sitt borttappade får, själen - 232
95. Hwar är mitt får - 232, 233, 234
96. Det är min tröst - 234, 235
97. Guds Lamb, du - 235, 236, 237
    Om kärleken till Jesum - 237
98. Jag älskar dig Jesu - 237, 238, 239, 240
    Om fröjd i Gudi - 240
99. Söte Jesu, glädjekälla - 240, 241
100. Det dyra Jesu namn - 241, 242, 243
101. All ting Jesus - 243, 244
102. Jesu, du min själaskatt - 244, 245
103. Hjertans Immanuel - 245, 246
104. Gif dig upp, min själ - 246, 247, 248
105. För hwad orsak skall jag - 248, 249, 250
    Den trogna själens samtal med Jesus - 250
106. Af ditt winträds - 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
    Den trogna själens hjertoffer - 261
107. Du, min Jesu! är - 261, 262
108. Min Gud, se här mitt - 262, 263, 264, 265
    Om en sann och falsk Christendom - 265
109. En Christen heter du - 265, 266, 267
110. Ack, menniska! erkänn - 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
    Om anfäktning - 273
111. Immanuel! hwem kan - 273, 274, 275, 276, 277
112. Gud! på de fiender - 277, 278, 279
    Om tålamod och beständighet - 279
113. War ej orolig, men förnöjder, Du, min själ! - 279, 280, 281, 282
    Om Helgelse - 282
114. Hur’ få beflita sig - 282, 283
    Lofsånger - 284
115. Lofsjunger Herran den - 284, 285, 286
116. Tack, lof och pris till ewig tid - 286, 287, 288, 289
117. Nu tacker Herran - 289, 290
    Måltids-Psalmer - 290
118. Nu kommer du igen - 290, 291, 292
119. Gode Fader, som oss ger - 292, 293
120. Du ursprung af - 293, 294
121. Herre, som oss låtit smaka - 294
    Morgon-Psalmer - 295
122. Jag waknar, Jesu, nu - 295, 296
123. O Jesu, som är - 296, 297
124. Du lifsens ljus, o - 297, 298
125. Jesu, ljufwa själawän - 298, 299
126. Gud, som dag och natt - 299, 300
    Afton-Psalmer - 301
127. Wår pilgrimsfärd nu till sin ända lider - 301, 302
128. En dag nu åter är - 302, 303, 304
129. Nådesol, o Jesu kära - 304, 305
130. O Fader, som har gjort - 306, 307
    Om det ewiga lifwet - 307
131. Brudgummen lär - 307, 308
132. O äregirighet, all’ lasters mor - 309, 310
133. Jesu, du Guds Lamb - 310, 311, 312
134. O Gud! du har dig - 312, 313, 314, 315
135. Min Jesus är min - 315, 316, 317
    En härlig Lof- och Bönesång. Om Guds wäsende och egenskaper - 317
136. Upp, upp min själ, nu redo war - 317, 318, 319, 320
Register - 321, 322, 323, 324
    Evangeliske läro- och böne-psalmer - 325
    Första Söndagen i Adventet - 327
1. Hwad har dig, o Jesu! drifwit - 327, 328
    Andra Söndagen i Adventet - 329
2. Si, de sista tecknen synas - 329, 330
    Tredje Söndagen i Adventet - 330
3. Ack, hwad är det för en usel ting - 330, 331, 332
    Fjerde Söndagen i Adventet - 332
4. Gif, Jesu! att jag all’ min’ dagar - 332, 333, 334
    Juldagen - 334
5. I dag är wisst en glädjetid - 334, 335
6. Nu bådas frid och fröjd - 335, 336, 337, 338
    Andredag Jul - 338
7. Trä’r fram, I riddersmän - 338, 339, 340
    Tredjedag Jul - 340
8. O Jesu, som så mildelig - 340, 341, 342
    Fjerdedag Jul - 342
9. Herren sörjer för de sina - 342, 343
    Söndagen efter Jul - 344
10. Kom kära själ! Och dig förundra - 344, 345, 346
    Nyårsdagen - 346
11. O min själ! kan du besinna - 346, 347, 348
    Söndagen efter Nyåret - 348
12. Min wän! är du en Christ? - 348, 349, 350, 351
    Trettondedagen - 352
13. O hur’ förskräckter werlden blir - 352, 353
14. O Jesu! du all werldens ljus - 353, 354, 355
    Första Söndagen efter Trettondedagen - 356
15. Hwar är nu min Jesus blifwen - 356, 357, 358
    Andra Söndagen efter Trettondedagen - 358
16. O huru hjertligt fröjdas - 358, 359, 360, 361
    Tredje Söndagen efter Trettondedagen - 361
17. Jag arme! ack, jag - 361, 362
    Fjerde Söndagen efter Trettondedagen - 362
18. Ack! mitt skepp will sjunka neder - 362, 363, 364
    Femte Söndagen efter Trettondedagen - 364
19. O Gud! din säd, ditt helga ord - 364, 365
    Söndagen Spetuagesima - 365
20. O glädjerika trösteord - 365, 366, 367
    Söndagen Sexagesima - 367
21. Fröjda dig, min själ, att höra - 367, 368
    Fastlags-Söndag - 368
22. Min kär’ste Jesu, dig - 368, 369, 370, 371
23. Kom, du blinde, kom till wägen - 371, 372
    Första Söndagen i Fastan - 373
24. Ho kan det dock utgrunda - 373, 374
    Andra Söndagen i Fastan - 374
25. Ack! nu gäller möda - 374, 375, 376
26. Gack ut, min själ! nu är det tid - 377, 378
    Tredje Söndagen i Fastan - 378
27. Omöjligt är, att någon tror - 378, 379, 380
    Midfasto-Söndagen - 380
28. Tror du wäl Gud är din - 380, 381, 382
    Femte Söndagen i Fastan - 382
29. Ho Christum rättlig känner - 382, 383
    Palm-Söndag - 383
30. Wisst är här sjelfwer Herren - 383, 384, 385
    Lång-Fredag - 385
31. Nu har han all ting - 385, 386, 387
    Öfwer Christi sju Ord - 387
32. Då jag den dagen rätt betänker - 387, 388, 389
33. Hur’ skall jag älska dig - 389, 390, 391, 392
    Öfwer Frälsarens sår och blod - 392
34. Min Frälsare god - 392, 393, 394, 395
    Öfwer Christi Begrafning - 395
35. Ack we! min Jesus ligger döder - 395, 396, 397
    Påskdagen - 398
36. Wak upp, min själ! din natt - 398, 399
    Annandag Påsk - 399
37. Du uppståndne Jesu kära - 399, 400, 401
    Tredjedag Påsk - 402
38. Si, märker här, I sorgse själar - 402, 403, 404
39. Wälsignad ware Herren - 404, 405
    Fjerdedag Påsk - 405
40. O Jesu, kärleksbrunn - 405, 406, 407
    Första Söndagen efter Påsk - 407
41. Du sorgebundna matta själ - 407, 408, 409
    Andra Söndagen efter Påsk - 409
42. O hwilka ljufste namn - 409, 410, 411
    Tredje Söndagen efter Påsk - 411
43. O stora salighet - 411, 412, 413
    Fjerde Söndagen efter Påsk - 413
44. Kommer hit, I arme själar - 413, 414, 415
    Böne-Söndag - 415
45. Fader! si, jag kommer här - 415, 416, 417, 418
    Christi Himmelsfärdsdag - 418
46. Hör till, du arma, säkra själ - 418, 419, 420, 421
    Sjette Söndagen efter Påsk - 421
47. Jesu, dyre sanningsmun - 421, 422
    Pingst-Dagen - 423
48. Mitt hjerta! ack, bepröfwa dig - 423, 424, 425
49. O jemmer, jemmer, ack - 425, 426
    Annandag Pingst - 426
50. Så högt, så ganska högt - 426, 427
    Tredjedag Pingst - 428
51. Sannerlig, ja sannerlig - 428, 429
    Fjerdedag Pingst - 430
52. Jag tror att jag - 430, 431, 432
    Heliga Treenighets Söndag - 432
53. Statt upp, min själ! och kom - 432, 433, 434
    1:sta Söndagen efter Trinitatis - 434
54. Jag manar hela jorden - 434, 435, 436, 437
    2:dra Söndagen efter Trinitatis - 437
55. Ack! huru mången sig - 437, 438
    3:dje Söndagen efter Trinitatis - 438
56. I syndbetyngde, kommer - 438, 439, 440
    4:de Söndagen efter Trinitatis - 440
57. O himladygd, barmhertighet - 440, 441, 442
    5:te Söndagen efter Trinitatis - 442
58. Säll är den, som natt och dag - 442, 443, 444
    6:te Söndagen efter Trinitatis - 444
59. Den faste grunden blifwer stånde - 444, 445, 446
    7:de Söndagen efter Trinitatis - 446
60. I himmelen, i himmelen - 446, 447, 448
61. O Jesu, som dig så warkunnar - 449, 450
    8:de Söndagen efter Trinitatis - 450
62. Wakter er, I fromme alle - 450, 451, 452
    9:de Söndagen efter Trinitatis - 452
63. I menskor alle, alle - 452, 453, 454, 455
    10:de Söndagen efter Trinitatis - 455
64. Hwi gråter du? min kär’ste - 455, 456
65. Hwi gråter du, min Herre - 456, 457, 458
    11:te Söndagen efter Trinitatis - 458
66. Låter oss till Jesum gå - 458, 459, 460, 461
    12:te Söndagen efter Trinitatis - 461
67. Är du, själ! döf, stum och - 461, 462
    13:de Söndagen efter Trinitatis - 462
68. Säll’ äro de, som Jesum se - 462, 463, 464
    14:de Söndagen efter Trinitatis - 465
69. O jemmer och elände - 465, 466
    15:de Söndagen efter Trinitatis - 466
70. Baals wänner! hur’ länge så wiljen I halta - 466, 467, 468, 469, 470
    16:de Söndagen efter Trinitatis - 470
71. Farwäl o werld! jag far i frid - 470, 471, 472, 473
    17:de Söndagen efter Trinitatis - 473
72. Betänk, o menska! Guds behag - 473, 474, 475
    18:de Söndagen efter Trinitatis - 475
73. Märker dock, och noga känner - 475, 476, 477
    19:de Söndagen efter Trinitatis - 477
74. Arma själ, som älskar mer - 477, 478, 479, 480
    20:de Söndagen efter Trinitatis - 480
75. Wänd om, wänd om - 480, 481, 482
76. Upp, upp, o själ! uppmuntra dig - 482, 483
    21:sta Söndagen efter Trinitatis - 483
77. Si hwad nytta korset ger - 483, 484, 485
    22:dra Söndagen efter Trinitatis - 486
78. Ho werldenes lefwerne skådar - 486, 487, 488
    23:dje Söndagen efter Trinitatis - 488
79. Du gamle orm och Antichrist - 488, 489, 490, 491
    24:de Söndagen efter Trinitatis - 491
80. Så ligger du i bloden röd - 491, 492, 493
    25:te Söndagen efter Trinitatis - 493
81. De fordna Judars fall nu borde oss förskräcka - 493, 494, 495, 496
    26:te Söndagen efter Trinitatis - 496
82. I wälmente själar! gifwer - 496, 497, 498, 499
    27:de Söndagen efter Trinitatis - 499
83. Skräcken er I dödsens barn - 499, 500, 501, 502
    Psalmer öfwer Evangelierna uppå särskildte Högtidsdagar - 502
    Den helige Andreæ dag - 502
84. Säll den, som Jesus innerlig - 502, 503
    Den helige Thomæ dag - 504
85. Hwart hän skall jag mig wända - 504, 505
    Den helige Pauli Omwändelsedag - 505
86. Mycket hör man derom sägas - 505, 506
    Mariæ Kyrkogång - 506
87. Jesus gaf sig under lagen - 506, 507, 508, 509
    Den helige Matthiæ dag - 509
88. I blinde werldens dårar - 509, 510
    Jungfru Mariæ Bebådelsedag - 510
89. O store Konung, Jesu kär - 510, 511, 512
    Den helige Philippi och Jacobi Dag - 512
90. Du, all sannan glädjes källa - 512, 513
    Den helige Johannis Döparens Dag - 513
91. Du arma säd och mörksens stunder - 513, 514, 515, 516
    Beslut om Midsommarsdagen - 516
92. O! att all’ Christne måtte fira - 516, 517
    Den helige Petri och Pauli Dag - 517
93. O Jesu, dyre själawän - 517, 518, 519
    Jungfru Mariæ Besökelsedag - 519
94. Ser här ett exempel - 519, 520
    Den helige Jacobs Dag - 520
95. O huru wänligt sig köttet - 520, 521, 522
    Den helige Bartholomei Dag - 522
96. O djupt inbitne bett - 522, 523, 524
    Den helige Matthei Dag - 524
97. Kär’ste Jesu! låt mig höra - 524, 525, 526
    Den helige Michaelis Dag - 527
98. Hjelp, Jesu, hwad fall - 527, 528, 529
    Den helige Simons och Jude Dag - 529
99. O Jesu! som utsände - 529, 530, 531
    All Helgona Dag - 531
100. Kommer, alle Herrans wänner - 531, 532, 533, 534
    Första Bönedagen - 534
101. Gud! dig ske lof för - 534, 535, 536
102. Gud war mig nådelig - 536, 537, 538
    Andra Bönedagen - 538
103. O Jesu! som oss bedja lärt - 538, 539
    Tillökning - 540
    Lof- och Bönesång wid slutet af ett år - 540
104. Nu, i Jesu Namn, wi - 540, 541
    Om den saliga Ewigheten - 542
105. O ewighet! du fröjdeord - 542, 543
    Morgon-Psalm - 543
106. O skönsta sol, som - 543, 544, 545, 546
    Afton-Psalm - 546
107. Den sköna solens ljus och prakt - 546, 547, 548
    Uppmuntring till trones frimodighet - 548
108. Gud lefwer ju! - 548, 549, 550
    Om Guds ljufliga kärlek - 550
109. Min själawän! - 550, 551, 552
    Om kärlek till Jesum - 552
110. Högsta lust och hjertefägnad - 552, 553
111. De ljufliga blickar, som Jesus mig ger - 553, 554
    Om all tings försakelse - 555
112. Mitt hjerta! hur wacklar - 555, 556
113. Afsöndrer er, I matte krafter - 556, 557, 558
    Om Christelig kärlek - 558
114. Hur’ står med er kärlek - 558, 559, 560
    Christeliga Själars Gudeliga Bröllops-Tankar - 561
115. I Jesu Namn begynne - 561, 562
    Brudgummens - 562
116. O store Gud! som gaf - 562
    Brudens - 562
117. Min Jesu! jag för dig - 562, 563, 564
    Själens himmelska Bröllops-Betraktelse - 564
118. Ej någon glädje liknas kan - 564, 565, 566, 567, 568, 569
119. Lofsjunger, lofsjunger, lofsjunger wår Herra - 570
    Tredje Söndagen efter Trinitatis - 570
120. Alle I, som er anfäkten - 570, 571, 572, 573, 574, 575
    Själens ledsnad wid Jorden och dess boning, samt längtan till Himmelen och de sälla Boningar - 575
121. Hwad gagnar wäl, att - 575, 576, 577, 578, 579, 580
    En trogen själs swanesång - 580
122. Nu, Gudi lof! till slut - 580, 581
    Ytterligare Tillökning - 581
123. Du ädla kors, de Christnas - 581, 582, 583
124. Hos Christna städs glänser - 583, 584, 585
125. Ho är min like uppå jorden - 585, 586
126. Hjelp, Jesu! hjelp winna - 587, 588, 589, 590
    Om Andelig kamp och seger - 590
127. O Jesu! se här till, och hjelp - 590, 591, 592
    En Christens Testamente - 592
128. Jag längtar hädan fara - 592, 593
129. Kär’ste Jesu! Jesu käre - 594, 595
130. Kommer hit, I, som arbeten - 595, 596
    Ett gyllene ABCD - 596
131. Ack, mitt hjerta, will du börja - 596, 597, 598, 599, 600, 601
    Kärlig trängtan efter Jesum - 601
132. Min ende Jesu! som mig - 601, 602, 603
    Den sin Jesum saknande och sökande själen - 603
133. Jesu min! hwar blifwer du? - 603, 604, 605
134. Du werldens lust, du själens galla - 605, 606, 607, 608
    Själens trängtan efter Jesum - 609
135. Hwar är min wän - 609, 610
    Själens fägnesång, sedan hon återfunnit Jesum - 610
136. Jag funnit har min - 610, 611, 612
137. Mitt hjerta skall nu helt - 612, 613, 614
    Om Trones frimodighet - 614
138. Nu sörje ho som will - 614, 615, 616
    Menniskans naturliga och andeliga tillstånd - 616
139. Jag ängslas högt - 616, 617, 618, 619, 620, 621
140. Att wara Christen är ej swårt - 621, 622, 623
    Om Trones frimodighet - 623
141. Wik djefwul, werld och - 623, 624
    Än Ytterligare Tillökning - 624
    Om ett Christeligt lefwerne - 624
142. O Jesu, nådekälla - 624, 625
143. Upp mitt hjerta med min tunga - 626, 627
    Om Jesu lidande - 628
144. Korsfäste Jesu kär - 628, 629
    Om den Helige Ande - 629
145. Kom regn utaf höjden - 629, 630, 631, 632
    Om andelig kamp och strid - 632
146. Förlossa mig, min Gud! från - 632, 633, 634
147. Kom Juda Lejon - 634, 635, 636
    Böner - 637
En Bön om upplysning och rätt förstånd till Guds Ords hörande, läsande och betraktande - 637
Bön om en sann bättring och omwändelse - 637, 638
Bön om syndernas förlåtelse - 638, 639, 640
En botfärdig syndares lofoffer, Herranom, för en sann omwändelse - 640
Bönesuckningar om nåd och Anda, att kunna wakta sig för synden - 640, 641, 642, 643
Dagelig Bön, att man icke må komma på timmelig och ewig skam - 643
Dagelig Bön om en salig ändalyckt - 643, 644
Register - 645, 646, 647, 648

Project Runeberg, Sun Aug 20 04:17:56 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/lambsens/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free