- Project Runeberg -  Litteratur om Blekinge : en bibliografisk översikt
(1941) [MARC] Author: Gösta Ottervik
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

LITTERATUR OM BLEKINGE

EN BIBLIOGRAFISK ÖVERSIKT AV GÖSTA OTTERVIK BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRBUND KARLSKRONA Lund 1941 Myhrbecks Boktryckeri Kr. 12:—

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1941 digitaliserades i mars 2018 under antagandet att förteckningar som denna inte omfattas av upphovsrätt i 70 år utan enbart av katalogskydd i 15 år.

Denna katalog omfattar 3251 numrerade litteraturhänvisningar, insorterade i 25 ämnesvisa kapitel med underavsnitt. Ett löpnummer anges i fetstil efter en klammer sist i varje hänvisning, t.ex. [1234

Den elektroniska utgåvans innehållsförteckning återger kapitlen och underavsnitten enligt den tryckta innehållsförteckningen. Därutöver anges för varje sida vilket sorteringsbegrepp och löpnummer som sidan börjar med. Kapitel 25. Skönlitteratur omfattar löpnummer 3118-3251 sorterade kronologiskt från 1600-talet till år 1940. För sidan 476 anger innehållsförteckningen "1870 [3163 ...", eftersom den sidan börjar med hänvisning 3163, som handlar om en bok utgiven år 1870.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, xiii, xiv, xv, xvi, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, xiii, xiv, xv, xvi, baksida
Förord - iii, iv, vii, viii, ix, x, xi
1. Bok- och biblioteksväsen - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    a) Bibliografi - 1
    1872 [1 ... - 1
    1909 [6 ... - 2
    b) Arkiv- och biblioteksväsen - 3
    1889 [12 ... - 3
    α) Offentliga arkiv och bibliotek - 3
    Asarum [17 ... - 4
    Brömsebro [22 ... - 5
    Karlshamn [29 ... - 6
    Karlskrona [34 ... - 7
    Karlskrona [41 ... - 8
    Karlskrona [47 ... - 9
    Mjällby [55 ... - 10
    Ronneby [62 ... - 11
    Sölvesborg [69 ... - 12
    β) Lånbibliotek - 13
    Karlshamn [74 ... - 13
    Karlskrona [80 ... - 14
    γ) Enskilda bibliotek - 14
    c) Bokhandel och bokhantverk - 15
    Karlskrona [86 ... - 15
2. Tidningsväsen - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
    a) Allmänna tidningar och tidskrifter - 16
    Karlshamn [90 ... - 16
    Karlshamn [96 ... - 17
    Karlskrona [106 ... - 18
    Karlskrona [114 ... - 19
    Sölvesborg [123 ... - 20
    Tidningshistoria - 20
    Karlshamn [129 ... - 21
    Blekinge Läns Tidning [136 ... - 22
    Carlskrona Wekoblad [143 ... - 23
    b) Tillfällighetstidningar - 23
    1892 [151 ... - 24
    1896 [158 ... - 25
    1902 [167 ... - 26
    1905 [177 ... - 27
    1907 [186 ... - 28
    1908 [192 ... - 29
    1910 [203 ... - 30
    1911 [212 ... - 31
    1914 [221 ... - 32
    1915 [232 ... - 33
    1918 [241 ... - 34
    1922 [252 ... - 35
    1924 [264 ... - 36
    1927 [275 ... - 37
    1934 [287 ... - 38
    1938 [297 ... - 39
3. Allmänna sällskap - 40, 41, 42, 43, 44
    Karlshamn [299 ... - 40
    Karlskrona Amaranther-orden [305 ... - 41
    Karlskrona Frimurare-orden [312 ... - 42
    Karlskrona S:t Michaelsorden [320 ... - 43
    Sölvesborg [326 ... - 44
4. Religion - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    1768 [329 ... - 45
    1832 [335 ... - 46
    1862 [340 ... - 47
    1908 [347 ... - 48
    1925 [354 ... - 49
    1934 [360 ... - 50
    1937 [367 ... - 51
    Blekinge baptistförsamlingar [372 ... - 52
    K.F.U.M. [380 ... - 53
    Nordöstra Skånes missionsförening [385 ... - 54
    Bräkne-Hoby [390 ... - 55
    Karlshamns missionsförening [397 ... - 56
    Karlskrona [406 ... - 57
    Karlskrona amiralitetsförsamling [414 ... - 58
    Karlskrona tyska församling [421 ... - 59
    Karlskrona barn- och missionsvänner [428 ... - 60
    Karlskrona missionsförsamling [437 ... - 61
    Theologiska samfundet [444 ... - 62
    Mörrum [449 ... - 63
    Sölvesborg [456 ... - 64
5. Undervisning - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
    1862 [458 ... - 65
    1932 [464 ... - 66
    Blekinge läns föreläsningsförbund [471 ... - 67
    Asarum [478 ... - 68
    Bräkne-Hoby [481 ... - 69
    Edestad [488 ... - 70
    Karlshamn [494 ... - 71
    Louise Tausons skola [502 ... - 72
    Samrealskolan [510 ... - 73
    Karlskrona [518 ... - 74
    Fischerströmska skolan [525 ... - 75
    Karlskrona högre allmänna läroverk [533 ... - 76
    Karlskrona högre allmänna läroverk [540 ... - 77
    Svenska föreningen [548 ... - 78
    Karlskrona folkskoleförening [554 ... - 79
    Kommunala flickskolan [561 ... - 80
    Tekniska yrkesskolan [569 ... - 81
    Nättraby [575 ... - 82
    Ronneby samrealskola [583 ... - 83
    Sölvesborgs samrealskola [593 ... - 84
6. Språk - 85, 86, 87, 88, 89
    a) Dialekt - 85
    b) Namn - 87
7. Folklitteratur - 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
    a) Sagor, visor, ordspråk och gåtor - 90
    b) Dialektlitteratur - 96
8. Skön konst, musik och teater - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    a) Skön konst - 99
    α) Kyrklig konst - 99
    β) Profan konst - 110
    γ) Konsthantverk - 111
    b) Musik - 114
    c) Teater - 117
9. Arkeologi - 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    Runologi - 125
10. Historia - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    a) Källor - 136
    b) Bearbetningar - 138
    α) Tiden före 1658 - 139
    β) Tiden efter 1658 - 141
    Numismatik - 144
    Heraldik - 144
11. Kulturhistoria - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
    1875 [1002 ... - 146
    1915 [1005 ... - 147
    1926 [1008 ... - 148
    1936 [1013 ... - 149
    Blekinge [1016 ... - 150
    Karlshamn [1023 ... - 151
    Karlskrona [1031 ... - 152
12. Biografi - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
    a) Samlingar och matriklar - 153
    α) Allmänt - 153
    1793 [1033 ... - 153
    1892 [1035 ... - 154
    Karlskrona [1043 ... - 155
    Karlskrona [1050 ... - 156
    β) Särskilda yrken och grupper - 156
    Apotekare [1053 ... - 157
    Jurister [1059 ... - 158
    Köpmän [1066 ... - 159
    Landshövdingar [1071 ... - 160
    Läkare [1077 ... - 161
    Lärare [1081 ... - 162
    Militärer [1085 ... - 163
    Militärer [1090 ... - 164
    Militärer [1098 ... - 165
    Präster [1103 ... - 166
    Präster [1113 ... - 167
    Präster [1123 ... - 168
    Präster [1131 ... - 169
    Präster [1137 ... - 170
    Präster [1142 ... - 171
    Präster [1149 ... - 172
    Riksdagsmän [1153 ... - 173
    Riksdagsmän [1160 ... - 174
    b) Särskilda personer - 174
    Adelborg [1165 ... - 175
    Ahnfelt [1170 ... - 176
    Andersson [1177 ... - 177
    Askenberg [1185 ... - 178
    Blessingh [1193 ... - 179
    Brock [1198 ... - 180
    Carlsund [1202 ... - 181
    Chapman [1208 ... - 182
    Cremer [1219 ... - 183
    Ehrensvärd [1225 ... - 184
    Fahnehjelm [1233 ... - 185
    Feuk [1236 ... - 186
    Fult [1242 ... - 187
    Gyllenskepp [1248 ... - 188
    Götrek [1254 ... - 189
    Hammar [1262 ... - 190
    Hasselberg [1270 ... - 191
    Heimer [1280 ... - 192
    Hildner [1287 ... - 193
    Håkansson [1294 ... - 194
    Håkansson [1302 ... - 195
    Jonsson [1311 ... - 196
    Kock [1316 ... - 197
    Lagerbjelke [1323 ... - 198
    Leopold [1330 ... - 199
    Lundberg [1337 ... - 200
    Melander [1343 ... - 201
    Muhrbeck [1350 ... - 202
    Murbeck [1352 ... - 203
    Murbeck [1354 ... - 204
    Nilsson [1363 ... - 205
    Nordenskjöld [1372 ... - 206
    Pehrsson [1376 ... - 207
    Pihlgaard [1381 ... - 208
    Puke [1389 ... - 209
    Raab [1398 ... - 210
    Rodhe [1403 ... - 211
    Ruuth [1409 ... - 212
    Rösiö [1415 ... - 213
    Santesson [1421 ... - 214
    Schröder [1426 ... - 215
    Sjöbohm [1432 ... - 216
    Sommelius [1439 ... - 217
    Stricker [1446 ... - 218
    Södöö [1452 ... - 219
    Thomasson [1458 ... - 220
    Toll [1468 ... - 221
    Trolle [1475 ... - 222
    Wachtmeister [1483 ... - 223
    Wachtmeister [1490 ... - 224
    Westdahl [1497 ... - 225
    Wolff [1503 ... - 226
13. Genealogi - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
    a) Flera släkter - 227
    b) Särskilda släkter - 227
    Améen [1510 ... - 227
    Centerwall [1512 ... - 228
    von Horn [1520 ... - 229
    Muhrbeck [1526 ... - 230
    Psilander [1532 ... - 231
    Schweder [1539 ... - 232
    Thörn [1546 ... - 233
14. Antropologi och folkkunskap - 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
    a) Antropologi - 234
    b) Folkkunskap - 234
    α) Allmänt - 234
    β) Folkdräkt - 237
    γ) Folklig byggnadskultur - 238
    δ) Fördomar och vidskepelse - 239
    ε) Folkliga fester och högtider - 242
15. Geografi - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
    1650 [1637 ... - 245
    1754 [1643 ... - 246
    1838 [1648 ... - 247
    1849 [1655 ... - 248
    1866 [1663 ... - 249
    1886 [1670 ... - 250
    1901 [1680 ... - 251
    1913 [1689 ... - 252
    1921 [1696 ... - 253
    1926 [1705 ... - 254
    1930 [1715 ... - 255
    1930 [1718 ... - 256
    1936 [1725 ... - 257
    1937 [1731 ... - 258
    Aspö [1740 ... - 259
    Brömsebro [1747 ... - 260
    Fridlevstad [1755 ... - 261
    Hanö [1762 ... - 262
    Hörvik [1770 ... - 263
    Jämshög [1776 ... - 264
    Karlshamn 1875 [1781 ... - 265
    Karlshamn 1915 [1791 ... - 266
    Karlshamn 1934 [1798 ... - 267
    Karlskrona 1732 [1804 ... - 268
    Karlskrona 1852 [1812 ... - 269
    Karlskrona 1891 [1820 ... - 270
    Karlskrona 1903 [1829 ... - 271
    Karlskrona 1911 [1837 ... - 272
    Karlskrona 1915 [1848 ... - 273
    Karlskrona 1922 [1856 ... - 274
    Karlskrona 1925 [1863 ... - 275
    Karlskrona 1927 [1872 ... - 276
    Karlskrona 1930 [1881 ... - 277
    Karlskrona 1934 [1888 ... - 278
    Karlskrona 1937 [1892 ... - 279
    Karlskrona 1940 [1897 ... - 280
    Kristianopel 1919 [1904 ... - 281
    Kristianopel 1939 [1913 ... - 282
    Lister [1919 ... - 283
    Lösen [1929 ... - 284
    Nättraby [1937 ... - 285
    Ronneby 1867 [1946 ... - 286
    Ronneby 1898 [1955 ... - 287
    Ronneby 1918 [1963 ... - 288
    Ryssberget [1972 ... - 289
    Sölvesborg 1874 [1980 ... - 290
    Sölvesborg 1919 [1990 ... - 291
    Torhamn [1999 ... - 292
    Åryd [2010 ... - 293
    Kartor - 293
    a) Landkartor - 294
    1677 [2016 ... - 294
    1700-talet [2022 ... - 295
    1862 [2027 ... - 296
    1901 [2032 ... - 297
    Karlshamn [2040 ... - 298
    Karlskrona [2047 ... - 299
    b) Sjökort - 300
    1686 [2054 ... - 300
    1785 [2058 ... - 301
16. Resor - 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
    a) Svenska resenärer - 302
    b) Utländska resenärer - 311
17. Samhälls- och rättsväsen - 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
    a) Allmänt - 320
    b) Förvaltning - 321
    c) Rättsväsen - 327
    d) Skatte- och tullväsen - 344
    e) Bankväsen - 345
    f) Sociala frågor - 347
    α) Arbetarfrågan - 347
    β) Jordfrågan - 350
    γ) Egnahems- och bostadsfrågan - 351
    δ) Emigration - 351
    ε) Kooperation - 352
    ζ) Fattigvård - 353
    η) Välgörenhet - 354
    θ) Barnavård - 354
    ι) Nykterhetsfrågan - 355
18. Teknologi - 358, 359, 360, 361
    a) Elektrifiering - 358
    b) Väg- och vattenbyggnad - 359
    c) Skeppsbyggeri - 360
19. Ekonomi - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
    a) Allmänt - 362
    b) Lanthushållning - 363
    α) Jordbruk - 364
    β) Husdjursskötsel - 368
    γ) Mejeriväsen - 369
    δ) Biskötsel - 370
    c) Trädgårdsskötsel - 370
    d) Skogsskötsel - 372
    e) Jakt och fiske - 373
    α) Jakt - 373
    β) Fiske - 374
    f) Industri och hantverk - 375
    g) Handel - 382
    h) Försäkringsväsen - 386
20. Kommunikationer - 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
    a) Allmänt - 387
    b) Landsvägar och gator - 387
    c) Järnvägar och spårvägar - 389
    d) Sjöväsen - 392
    e) Postväsen - 397
    f) Telegraf, telefon och radio - 399
    g) Hotellväsen - 399
21. Gymnastik och sport - 401, 402, 403, 404, 405, 406
    Scoutrörelsen - 405
22. Krigsväsen - 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
    1744 [2664 ... - 407
    1940 [2670 ... - 408
    Karlskrona 1870 [2679 ... - 409
    Karlskrona 1932 [2688 ... - 410
    Karlskrona frivilliga [2696 ... - 411
    Karlskrona örlogsstation 1851 [2702 ... - 412
    Karlskrona örlogsstation 1903 [2710 ... - 413
    Karlskrona örlogsstation 1908 [2714 ... - 414
    Karlskrona örlogsstation 1934 [2724 ... - 415
    Artilleri-exercis-skolan [2731 ... - 416
    Båtmanskåren [2738 ... - 417
    Kadettkåren 1769 [2745 ... - 418
    Kadettkåren 1907 [2749 ... - 419
    Skeppsgossekåren [2758 ... - 420
    Karlskrona örlogsvarv 1760 [2765 ... - 421
    Karlskrona örlogsvarv 1841 [2769 ... - 422
    Karlskrona örlogsvarv 1916 [2780 ... - 423
    Karlskrona örlogsvarv 1930 [2789 ... - 424
    Galjonslunden [2798 ... - 425
    Sjöunderofficerssällskapet [2805 ... - 426
    Örlogsmannasällskapet [2811 ... - 427
    Karlskrona grenadjärer [2818 ... - 428
    Kronobergs regemente [2824 ... - 429
23. Naturförhållanden - 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
    a) Allmänt - 430
    b) Astronomi - 431
    α) Kronologi - 431
    β) Geodesi - 432
    c) Meteorologi och hydrografi - 433
    α) Meteorologi - 433
    β) Hydrografi - 434
    d) Geologi och mineralogi - 435
    e) Botanik - 437
    f) Zoologi - 448
    Djurskydd - 451
24. Hälso- och sjukvård - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469
    a) Allmänt - 453
    b) Apotek - 464
    c) Hälsobrunnar - 465
25. Skönlitteratur (utom folklitteratur) - 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
    1600-tal [3118 ... - 470
    1834 [3124 ... - 471
    1844 [3130 ... - 472
    1847 [3137 ... - 473
    1856 [3146 ... - 474
    1861 [3154 ... - 475
    1870 [3163 ... - 476
    1876 [3171 ... - 477
    1886 [3182 ... - 478
    1895 [3192 ... - 479
    1906 [3200 ... - 480
    1909 [3207 ... - 481
    1922 [3217 ... - 482
    1926 [3228 ... - 483
    1934 [3238 ... - 484
    1939 [3249 ... - 485
Register - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
    A.B.F. ... - 487
    Almhult ... - 488
    Anderson ... - 489
    Anderson ... - 490
    Balck ... - 491
    Beskrivning ... - 492
    Blekingska ... - 493
    Bräkne-Hoby ... - 494
    Cavallin ... - 495
    Drake ... - 496
    Ekwall ... - 497
    Erikson ... - 498
    Falkvik ... - 499
    Framtiden ... - 500
    Gasslander ... - 501
    Gynther ... - 502
    Hammar ... - 503
    Henricsson ... - 504
    Holmberg ... - 505
    Holst ... - 506
    Jacobi ... - 507
    Jordfrågan ... - 508
    Karlshamns ... - 509
    Karlskrona ... - 510
    Kronberg ... - 511
    Larsson ... - 512
    Lind ... - 513
    Lotstjänstemän ... - 514
    Magnusen ... - 515
    Minnesblad ... - 516
    Mörner ... - 517
    Nilsson ... - 518
    Odd ... - 519
    Persson ... - 520
    Promemoria ... - 521
    Ronneby ... - 522
    Sahlin ... - 523
    Sjöbeck ... - 524
    Socialdemokratiska ... - 525
    Strömbäck ... - 526
    Swahn ... - 527
    Sydow ... - 528
    Tegnander ... - 529
    Tidningar ... - 530
    Underrettelse ... - 531
    Wallenius ... - 532
    Westerlund ... - 533
    Witt ... - 534
    Åryd ... - 535
Signatur- och pseudonymförteckning - 537, 538
Rättelser - 539

Project Runeberg, Fri Mar 23 14:35:26 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/littblek/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free