- Project Runeberg -  Mot bättre vetande : förslag från Uppslagsverkskommittén (SOU 1980:26)
(1980) [MARC] [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
Statens offentliga utredningar 1980:26 Utbildningsdepartementet

Mot bättre vetande

Förslag från uppslagsverkskommittén Stockholm 1980 Omslag Håkan Lindström Jernström Offsettryck AB ISBN 91-38-05582-1 ISSN 0375-250X Norstedts, Stockholm 1980

Förord till den elektroniska utgåvan

Regeringen Fälldin och utbildningsminister Jan-Erik Wikström tillsatte i oktober 1977 en utredning om ett nytt svenskt uppslagsverk, uppslagsverkskommittén, som i juni 1980 avgav detta betänkande. Detta ledde till en upphandling som 1985 vanns av förlaget Bra Böcker och resulterade i Nationalencyklopedin (20 band, 1989-1996; se Wikipedia och NE - Vår historia). Betänkandet från 1980 omfattas inte av upphovsrätt. Det har år 2013 digitaliserats av Kungliga biblioteket, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i november 2018 kopierades till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas.

Samma utredning kan också läsas (utan korrekturläsning) hos Lagen.nu.

Projekt Runeberg grundades i december 1992 och vår digitalisering av Nordisk familjebok (1. och 2. utgåvan, 20+38 band, 1876-1926) genomfördes mellan maj 2000 och augusti 2003. Wikipedia grundades i februari 2001, dess svenskspråkiga gren i maj 2001.

This volume was scanned by Kungl. biblioteket, Sweden's national library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6, 7, baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelbladets baksida, 5, 6, 7, baksida
Till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet - 3
1 Uppdraget. Kommitténs arbete - 9, 10
    1.1 Uppdraget - 9
    1.2 Kommitténs arbete - 10
2 Allmänt om uppslagsverk - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
    2.1 Definition. Olika typer av uppslagsverk - 11
    2.2 En historisk översikt - 12
    2.3 Tillgången på stora uppslagsverk i olika länder - 15
    2.4 Uppslagsverk i Sverige - 18
    2.4.1 Historik - 18
    2.4.2 Aktuella uppslagsverk - 20
    2.4.3 Specialuppslagsverk - 20
3 Behovet av ett stort uppslagsverk - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    3.1 Kunskaps- och informationsförmedling - 23
    3.2 Det stora uppslagsverkets roll - 24
    3.3 Behovet hos olika avnämargrupper - 25
    3.3.1 Inledning - 25
    3.3.2 Folkbiblioteken - 26
    3.3.3 Utbildningsväsendet - 27
    3.3.4 Andra avnämare - 30
    3.4 Sammanfattande bedömning av behov och efterfrågan - 31
4 Förutsättningar för utgivning och spridning av stora uppslagsverk - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
    4.1 Bokbranschen - 33
    4.1.1 Allmänt - 33
    4.1.2 Uppslagsverk - 34
    4.2 Rättsliga förhållanden - 35
    4.2.1 Konsumentlagstiftning - 35
    4.2.2 Näringsfrihetslagstiftning - 36
    4.3 Nordiska förhållanden - 37
    4.4 Diskussion av utgivnings- och försäljningsförutsättningar - 39
    4.5 Behovet av statligt initiativ - 40
5 Ekonomisk kalkyl - 43, 44, 45, 46, 47, 48
    5.1 Inledning - 43
    5.2 Allmänna principer för en bokkalkyl - 43
    5.3 Kostnadsberäkning - 46
    5.4 Räkneexempel - 48
6 Utgivning och produktion - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
    6.1 Utgångspunkt - 49
    6.2 Redaktionell utformning - 49
    6.2.1 Redigeringsprinciper - 49
    6.2.2 Omfång och innehåll - 50
    6.2.3 Kvalitetskrav - 51
    6.2.4 Värderingar - 52
    6.3 Produktions- och utgivningstid - 53
    6.4 Långsiktig utgivning - 53
    6.5 Redaktionella resurser - 54
    6.6 Internationellt samarbete - 55
    6.7 Produktionsteknik - 56
7 Nya medier - 59, 60, 61, 62, 63
    7.1 Inledning - 59
    7.2 Teledata - 59
    7.3 Videoskiva - 61
8 Distribution och försäljning - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
    8.1 Utgångspunkter - 65
    8.2 Olika försäljningskanaler - 65
    8.2.1 Hemförsäljning - 65
    8.2.2 Bokklubb - 66
    8.2.3 Postorder - 66
    8.2.4 Bokhandel - 67
    8.2.5 Sammanfattande bedömning - 68
    8.3 Bruttoprisförbudet - 68
    8.3.1 Att sälja uppslagsverk i ett fritt prissystem - 68
    8.3.2 Möjligheter att lösa bruttoprisproblemet - 69
    8.3.3 Möjligheter att få dispens från bruttoprisförbudet - 72
9 Genomgång av tänkbara stödformer - 73, 74, 75, 76, 77, 78
    9.1 Inledning - 73
    9.2 Immateriellt stöd - 73
    9.3 Ekonomiskt stöd - 74
    9.3.1 Skattelättnader - 74
    9.3.2 Kapitalstöd - 74
    9.3.3 Driftstöd - 75
    9.3.4 Intäktsgaranti - 76
    9.3.5 Kombination av stödformer - 78
10 Sammanfattning och förslag - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
    10.1 Uppdraget - 79
    10.2 Tillgången på uppslagsverk - 79
    10.3 Behovet av ett stort uppslagsverk - 81
    10.3.1 Det stora uppslagsverkets roll - 81
    10.3.2 Användningsområdena - 82
    10.3.3 Bedömning av behov och efterfrågan - 82
    10.4 Valet mellan bokform och ny medieteknik - 83
    10.5 Förutsättningar för framställning och distribution av ett stort uppslagsverk - 84
    10.6 Ekonomisk kalkyl för ett stort uppslagsverk - 86
    10.7 Behovet avstatligt initiativ - 87
    10.8 Avtal mellan staten och förlagssidan - 87
    10.9 Förslag till riktlinjer för ett nytt stort uppslagsverk - 88
    10.10 Stödformer - 89
    10.10.1 Immateriellt stöd - 90
    10.10.2 Ekonomiskt stöd - 90
    10.11 Tidsplan - 91
    Bilagor - 93
Bilaga 1 Uppslagsverkskommitténs direktiv - 93, 94, 95, 96
    1 Bakgrund - 93
    1.1 Tillgången på uppslagsverk på svenska - 93
    1.2 Frågans tidigare behandling - 93
    2 Utredningsuppdraget - 94
    2.1 Utgångspunkter - 94
    2.2 Behovsundersökning - 95
    2.3 Produktionsförutsättningar - 95
    2.4 Distributionsförutsättningar - 95
    2.5 Finansieringsförutsättningar - 96
    3 Hemställan - 96
Bilaga 2 Sammanställning över stora utländska uppslagsverk - 97, 98
Bilaga 3 Förteckning över svenska allmänna uppslagsverk - 99, 100, 101, 102
    Verk utgivna före 1945 - 99
    Verk utgivna efter 1945 - 100
    Aktuella verk - 102
Bilaga 4 Kostnadsberäkningar och räkneexempel - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
    1 Inledning - 103
    2 Huvudkalkylen - 103
    Kostnader och intäkter - 103
    Resultat vid olika pris- och upplagenivåer - 104
    Effekter av statligt stöd - 107
    3 Resultat för uppslagsverk med annat omfång - 109
    75 milj nedslag - 110
    125 milj nedslag - 110
Bilaga 5 Uppslagsverkskommitténs remissvar på hemförsäljningskommitténs betänkande - 111, 112, 113
Statens offentliga utredningar 1980 - 115, 116
    Kronologisk förteckning - 115
    Systematisk förteckning - 116

Project Runeberg, Fri Nov 2 23:30:22 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/motbattre/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free