- Project Runeberg -  Naturlærens mechaniske Deel
(1859) [MARC] Author: Hans Christian Ørsted With: Carl Holten
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Naturlærens mechaniske Deel

af H. C. Ørsted. Tredie Udgave ved C. Holten. Med 161 i Texten indtrykte Træsnit. Kjøbenhavn. C. A. Reitzels Forlag. 1859. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle.

Förord till den elektroniska utgåvan

Naturlærens mechaniske Deel utkom 1844 (361 sidor) och ett tillägg 1847 (34 sidor). Efter författarens död kom genom C. Holten andra utgåvan 1854 (313 sidor) och tredje utgåvan 1859 (329 sidor). Dessutom kom en tysk översättning: Der mechanische Theil der Naturlehre 1851 (349 sidor). Ett exemplar av tredje utgåvan har i juli 2009 digitaliserats av norska Nasjonalbiblioteket, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i juli 2020 kopierades till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, titelbladets bagside, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - titelside, titelbladets bagside, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi
Forfatterens Fortale til første Udgave - iii, iv, v, vi, vii
Af Udgiverens Fortale til anden Udgave - viii
Udgiverens Fortale til tredie Udgave - ix, x
Første Indledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    1—19. Naturlæren og dens Inddeling - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Anden Indledning - 9, 10, 11, 12, 13, 14
    20—30. Legemernes Egenskaber - 9, 10, 11, 12, 13, 14
Almindelige Grundsætninger af Bevægelseslæren - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    31—33. Bevægelse. Hastighed. Kraft - 15, 16
    34—36. Inertiens Lov - 16, 17, 18
    37—42. Kræfternes Sammensætning og Opløsning - 18, 19, 20, 21, 22, 23
    43—45. Bevægelsens Mængde. Bevægende Kraft - 23, 24
    46. Ligevægt - 24
Faste Legemers Ligevægt - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    47—58. Vægtstangen - 25, 26, 27, 28, 29, 30
    59—67. Tyngdepunktet - 30, 31, 32, 33, 34
    68—79. Vægtstangens Anvendelse. Veiningsredskaber - 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
    80—83. Tridsen. Tridseforbindelser - 41, 42, 43, 44
    84—85. Vinden - 44, 45
    86—87. Skraaplanet - 45, 46, 47
    88—89. Kilen - 47, 48
    90—95. Skruen. Vandskruen. Skruen uden Ende. Sphærometret - 48, 49, 50, 51
    96—97. Almindelige Betragtninger over Maskinerne - 51, 52
Draabeflydende Legemers Ligevægt - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
    98—100. Meddelelse af Trykket i Vædsker. Brahmas Presse - 53, 54, 55
    101—102. Vædskernes Overflade. Vandspeilet - 55, 56
    103—105. Vædskernes Tryk - 56, 57, 58
    106. Vædsker i forbundne Rør - 58, 59
    107—109. Legemers Vægttab i Vædsker - 59, 60
    110—114. Vægtfylde - 60, 61, 62, 63
    115—118. Bestemmelse af Legemernes Vægtfylde - 63, 64, 65, 66
    119—121. Flydevægte - 66, 67, 68, 69
    122. Tabel over forskjellige Legemers Vægtfylde - 69, 70, 71, 72
    123. Anvendelser af Vægtfyldebestemmelser - 72, 73
    124. Ligevægt af Legemer, som flyde paa en Vædske - 73, 74, 75
    125—126. Forskjellige Forhold, som beroe Paa Vægtfylden - 75, 76, 77
Sammenhængskraftens og Vedhængningens Indflydelse paa Vædskernes Ligevægt - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    127—130. Sammenhængskraft og Vedhængning - 77, 78, 79, 80
    131—134. Det Tryk, Vædskens Overflade udøver - 80, 81, 82
    135. Overfladens Figur i Nærheden af neddyppede Legemer - 83, 84
    136. Vædsker imellem parallele Plader - 84, 85
    137—141. Haarrør - 85, 86, 87
    142—143. Vædsker imellem Plader, som ikke ere parallele - 87, 88
    144—145. Haarrør med ulige Vidde - 88
    146—147. Forsøg over Haarrørsvirkningen - 89, 90, 91
    148. Tilsyneladende Tiltrækninger og Frastødninger ved Haarrørsvirkningen - 91, 92
    149. Haarrørsvirkning af porøse Legemer - 92, 93
    150. Gjennemgydning af Vædsker - 93, 94
Luftformige Legemers Ligevægt - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
    151. Luftarter og Dampe - 95
    152—155. Luftens Udvidekraft. Dykkerklokken - 95, 96, 97
    156—158. Luftens Tryk - 97, 98
    159—166. Barometret - 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    167. Sympiezometret - 104
    168. Aneroidbarometret - 104, 105
    169. Veirforandringer - 105, 106
    170. Luftens Tryk paa en given Flade - 106, 107
    171—178. Mariottes Lov - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
    179—187. Luftpompen - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
    188—189. Fortætningspompen - 119, 120, 121
    190—192. Forsøg med Luftpompen - 121, 122
    193. Vindbøssen - 122
    194—197. Vandpompen. Brandsprøiten - 122, 123, 124, 125
    198—202. Hæverten - 125, 126, 127, 128
    203. Mariottes Flaske - 128, 129
    204. Luftens Vægtfylde - 129, 130, 131
    205. Legemernes Vægttab i Luften - 131, 132, 133
    206. Høidemaaling med Barometret - 133, 134, 135, 136, 137
    207—210. Luftskibet - 137, 138, 139
    211—212. Luftarters Indsugning af faste og flydende Legemer - 139, 140
    213—221. Luftarternes Udgydning (Diffusion) - 141, 142, 143, 144
Almindelig Bevægelseslære - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
    222. Jevne, voxende og aftagende Bevægelser - 145
    223—226. Jevnt voxende Bevægelse - 145, 146, 147
    227. Atwoods Faldmaskine - 147, 148, 149, 150
    228. Galilæis Forsøg over Faldet - 150
    229. Jevntvoxende Bevægelse med given Begyndelses-Hastighed - 150
    230—231. Jevnt aftagende Bevægelse - 150, 151
    232. Levende Kraft - 151, 152, 153
    233. Bevægelsen i Almindelighed - 153
    234. Udstrækning af Loven for den levende Kraft - 153, 154
    235. Tyngden - 154
    236. Alle Legemer have lige Tyngde - 154, 155
    237. Vægten er Maal for Massen - 155
    238. Tyngdens Størrelse - 155
    239—240. Tyngden er en almindelig Tiltrækning - 155, 156, 157, 158
    241—242. Tyngden forholder sig omvendt som Afstandens Qvadrat - 158, 159
    243. Sammensat Bevægelse - 160
    244. Fald fra høie Steder - 160, 161
    245. Kastebevægelsen - 161, 162
    246—250. Kredsbevægelse - 162, 163, 164, 165
    251—252. Den midpunktsøgende Kraft - 165, 166
    253—256. Den midpunktflyende Kraft - 166, 167, 168, 169
    257—259. Ligevægt af omdreiende Legemer - 169, 170, 171, 172
    260—261. Den almindelige Tiltrækning. Kepplers Love - 172, 173, 174
    262. Ebbe og Flod - 174, 175, 176, 177
    263. Tyngdepunktets Uforanderlighed under Kredsbevægelsen - 177, 178, 179
    264—266. Himmellegemernes Masser og Tætheder - 179, 180
    267—270. Jordens Figur - 181, 182, 183, 184
    271. Tyngden paa forskjellige Steder af Jorden - 184, 185
    272. Hypothese om Verdenssystemets Udviklnig - 185, 186
Fald paa Skraaplanet og krumme Baner - 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    273—275. Fald paa Skraaplanet - 187, 188, 189
    276. Fald paa krumme Baner - 189, 190
    277. Fald paa Cycloiden - 190, 191
    278—279. Pendulet, det enkelte - 191, 192
    280—283. Svingningstiden - 192, 193, 194
    284. Det legemlige Pendul - 194, 195, 196
    285. Metronomet - 196
    286. Uhret - 196, 197, 198, 199
    287. Varmens Indflydelse paa Uhrenes Gang - 200, 201
    288. Luftens Indflydelse paa Pendulet - 201
    289—293. Pendulet som Maal for Tyngden - 201, 202, 203, 204
    294. Pendulet som Grundmaal - 204, 205
    295. Det coniske Pendul - 205, 206
    296. Foucaults Pendulforsøg - 206, 207, 208
    297. Menneskets Gang - 208, 209
    298—299. Stødet - 209, 210
    300. Stød af uspændige Legemer - 210, 211
    301—303. Stød af fuldkomment spændige Legemer - 211, 212, 213
    304—306. Skjæve og excentriske Stød - 213, 214, 215
    307. Flydende Legemers Bevægelse - 216
    308—312. Vædskers Udstrømning - 216, 217, 218, 219
    313—315. Bevægelse i Rør - 219, 220
    316—318. Vandstraalen - 220, 221, 222, 223
    319—321. Bevægelse i Canaler - 223, 224, 225
    322—324. Vædskers Stød og Modstand. Vandvædderen - 225, 226, 227
    325. Luftformige Legemers Bevægelse - 228
    326—328. Udstrømning af Luftarter - 228, 229, 230, 231
    329—331. Luftens Modstand. Faldskjermen - 231, 232
    332. Vindens bevægende Kraft - 232, 233
    333—343. Hindringer for Bevægelsen - 234, 235, 236, 237, 238
    344. Umuligheden af et perpetuum mobile - 238, 239
    345. Legemernes Spændighed - 240
    346—350. Vædskernes Spændighed - 240, 241, 242, 243
    351—359. Faste Legemers Spændighed og Styrke - 243, 244, 245, 246, 247
Bølgebevægelse - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
    360. Almindelig Forklaring - 248
    361—366. Svingninger af en Streng - 248, 249, 250, 251, 252, 253
    367. Svingninger af spændige Stænger - 253
    368—375. Svingninger af spændige Plader. Klangfigurer - 253, 254, 255, 256, 257, 258
    376. Tversvingninger, Længdesvingninger, Snoeningssvingninger - 258, 259
    377—378. Længdesvingninger - 259, 260
    379. Meddelelse af Svingninger - 260, 261
    380. Snoeningssvingninger - 261
Bølgebevægelse i Vædsker - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
    381. Svingninger i forbundne Rør - 261
    382—387. Fremskridende Bølger i Canaler. Vanddelenes Baner - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
    388. Bølgernes Hastighet - 267, 268
    389. Staaende Bølger - 268, 269
    390. Bølgernes Tilbagekastning - 269
    391—392. Bølger vaa en udstrakt Overflade - 269, 270
    393—394. Bølgernes Vexelindgreb - 270, 271
    395—396. Tilbagekastning af kredsformige Bølger - 271, 272, 273
    397. Bølgers Gjennemgang igjennem Aabninger - 273, 274
    398. Staaende Bølger paa udstrakte Overflader - 274, 275
    399—403. Bølger paa Havet - 275, 276, 277
    404—407. Tidevandsbølger - 277, 278, 279
Bølgebevægelse i luftformige Legemer - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
    408—409. Luftbølger i Rør. Fortætninger og Fortyndinger - 279, 280, 281, 282
    410. Bølger i en udstrakt Luftmasse - 282
    411—413. Vexelindgreb af Luftbølger. Staaende Bølger - 282, 283, 284, 285
    414. Tilbagekastning af Luftbølger - 285, 286
    415—416. Lyd - 286
    417—418. Lydens Hastighed i Luften - 286, 287, 288
    419. Lydens Hastighed i Vandet - 288, 289
    420. Lydens Hastighed i faste Legemer - 289, 290
    421—422. Lydens Udbredelse - 290, 291, 292
    423—425. Talerør. Raaber. Høretragt - 292, 293
    426—427. Lydens Tilbagekastning. Gjenklang. Eccho - 293, 294
    428—431. Toner. Tonemaaling - 294, 295, 296
    432. Stemmegaflen - 296, 297
    433. Grændserne for Tonernes Høide - 297, 298
    434. Tonernes Bølgebreder - 298
    435—437. Knudeflader i Luften - 298, 299
    438—440. Svingning af Luftsøiler - 299, 300, 301, 302
    441—444. Orgelpiber - 302, 303
    445—446. Musikalske Instrumenter - 304, 305
    447. Strengenes Medklingen - 305, 306
    448—449. Tonernes Stød. Combinationstoner - 306, 307
    450—452. Lydens Hastighed i forskjellige Legemer - 307, 308, 309
    453—458. Stemmeorganet - 309, 310, 311
    459—462. Øret - 311, 312, 313, 314
    463—476. Tonernes Virkning - 314, 315, 316, 317, 318, 319
    477—488. Det Skjønne - 319, 320, 321, 322, 323, 324
Tillæg om Maal og Vægt - 325, 326, 327, 328, 329

Project Runeberg, Sat Jul 4 18:27:34 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/naturmech/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free