- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Artikelförfattarna i Nordisk familjeboks första utgåva

(1876-1926) [MARC] [MARC] - Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Redaktörer och medarbetare

Listorna är tagna ur första utgåvan, band 18, utgivet 1894. Framför varje namn anges respektive persons födelse- och dödsår, i de fall de är kända. Efter medarbetarnas namn och titel ges signaturen inom parentes.

En stjärna i fältet för dödsår betyder att personen i fråga var död före 1800-talets utgång.

Redaktörer

Födelse-
och dödsårNamnBand
- Linder, N.(A - Elzheimer)
- Rosén, J.(Em - Öynhausen, utom bokst. S)
- Westrin, Th.(Em - Öynhausen, utom bokst. S)
- Olsson, B. F.(Em - Hemman)
- Meijer, B.(bokst. S)

Medarbetare

Födelse-
och dödsårNamn
- Afzelius, L., Justitieråd (L. Afz.)
- Ahrenberg, J., Förste arkitekt i Öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna i Finland (J. A.)
- Aldén, G. A., Filos. Kand., Redaktionssekreterare i "Aftonbladet" (G. A. A.)
- Alexandersson, A. M., Professor vid Lunds universitet (A. M. A.)
- Alin, O. J., Professor vid Upsala undiversitet (O. A.)
- Almgren, F. A., Öfverdirektör vid Statens jernvägar (V. A.)
- Almgren, G. M., f.d. Öfverkommissarie (G. A-n)
- Almkvist, H. N., Professor vid Upsala universitet (H. A.)
- Almquist, S. O. I., t. f. Rektor (S. A.)
- Almqvist, P. V., Professor vid Tekniska högskolan (P. V. A.)
- Albutz, A. O., Öfveringeniör vid Stockholms vattenledningsverk (A. O. A.)
- Anderson, F. A., Generaldirektör och Chef för K. Statskontoret (A. A.)
-* Andersson, J. O., Professor vid K. Tekniska högskolan (J. O. A.)
-* Andersson, N. J., Professor vid K. Vetenskapsakademien (A-n.)
- Annerstedt, C., Universitetsbibliotekarie i Upsala (C. A.)
- Annerstedt, L., President i K. Kammarrätten (L. A.)
- Arnheim, F., Filos. Doktor, Berlin
-* Arrhenius, E., Notarie i K. Landtbruksakademien (E. A.)
-* Arrhenius, J., Professor och Sekreterare i Landtbruksakademien (J. A.)
-* d'Aubigné, W., Dispachör (W. d'A-é)
- Axelson, G. E., Lektor (G. E. A.)
- Backlund, J. O., Professor vid Pulkova observatorium (O. B.)
-* Bagge, F., Filos. Doktor (F. B.)
- Ballagi Aladar, Professor vid Budapests universitet
- Beckman, K., Lektor (K. B-n)
- Bellinder, A., Lektor (A. B-r)
- Benedixson, A., Filos. Licentiat (A. B-n)
- Berg, F., Folkskolelärare (Frv Brg)
- von Bergen, C., Filos. Kand, Skriftställare (C. v. B.)
- Bergh, S., Filos. Doktor, e. o. amanuens i Riksarkivet (S. B-h)
- Bergman, C. J., f. d. Lektor (C. J. B.)
- Bergroth, H., Lektor vid Helsingfors universitet (H. B.)
- Bergstrand, C. E., Professor (C. E. B.)
-* Bergstrand, P. E., Ingeniör (P. E. B-d)
- Bergström, D., Filos. Licentiat (D. B.)
-* Bergström, R., Filos. Doktor, Bibliotekarie i Kungl. biblioteket (R. B.)
- Billmanson, A. L., Öfverstelöjtnant, Chef för K. Svea Ingeniörbataljon (A. Bi-n)
-* Billmanson, W. G., Öfverstelöjtnant vid Genralstaben, Chef för K. Krigshögskolan (W. G. B.)
- Björkman, C. A. T., Landshöfding i Gefleborgs län (C. A. T. B.)
-* Björnström, F., e. o. Professor vid K. Karolinska institutet (F. B.)
- Björnström, J. H., Domprost i Vesterås (J. H. B.)
-* Björnström, J. V., Kyrkoherde, e. o. K. Hofpredikant (J. V. B.)
- Blomberg, A. B., Filos. Doktor, e. o. Amanuens vid Statens hist. museum (A. B. B.)
- Blomberg, K. H., e. o. Professor vid Upsala universitet (K. H. B.)
- Boëthius, S. J., e. o. Professor vid Upsala universitet (S. B.)
- Bohlin, K. P. T., Docent vid Upsala universitet (K. B.)
- Borg, P. A., Döfstumlärare (P. A. B.)
- Branting, Hj., Skriftställare (Hj. B-g)
- Brate, E., Lektor
- Braune, J. G., Mariningeniör (J. G. B.)
- Broberg, J. V., Bibliotekarie vid Karolinska institutet (Bg.)
- Bååth, A. U., Filos. Doktor, Docent vid Göteborgs högskola (A. U. B.)
- Castrén, R., Filos. Magister (R. C.)
- Cleve, P. T., Professor (P. T. C.)
- Cronquist, A. Werner, Civilingeniör (W. C.)
- Curman, C., Professor (C.)
- Dahlander, G. R., Professor (G. R. D.)
- Dietrichson, L., e. o. Professor (L. D.)
- von Düben, G., Friherre, Professor (G. v. D.)
- Edholm, E., Öfverfältläkare, Medicinalråd (E. E-m)
- Eichhorn, C., Biblioteks-amanuens (-rn)
- Ekgren, C., Kamrer (C. E.)
- Elberling, E., Filos. Kandidat (E. Eg.)
- Erdmann, E., Amanuens (E. E.)
- Fredholm, J. H. G., Civil-ingeniör (J. H. F.)
- Freudenthal, A. O., Docent (F.)
- Fries, T., Akademi-adjunkt (T. F.)
- Geijer, K. R., Filos. Doktor (K. R. G.)
- Gellerstedt, A. T., Civilingeniör (A. T. G.)
- Gyldén, H., Professor (H. G.)
- Hagströmer, J., Docent (J. H-r)
- Hammarskjöld, C. G., Akademi-adjunkt (C. G. H.)
- Hammarsten, O., Akademi-adjunkt (O. H.)
- Hammarstrand, S. F., Akademi-adjunkt (S. F. H.)
- Hellstenius, J. H. C., Aktuarie (J. H.)
- Hofberg, H., Amanuens (H. H.)
- Hultman, F. W., Lektor (F. W. H.)
- Humble, J., Lektor (H-e)
- Häggström, F. W., Professor (F. W. H-m)
- Höjer, M., e. o. Lektor (M. H.)
- Johanson, J. F., Lektor (J. F. J.)
- Jäderholm, A. O. G., e. o. Professor (Jhm.)
- Jäderin, E., Amanuens (E. J.)
- Key, Axel, Professor (A. -y)
- Kinberg, A. W., Kammarskrifvare (Kbg.)
- Kjellberg, A., Adjunkt vid Karolinska institutet (A. K.)
- Klein, J. G., Landtmäterifiskal (J. G. K.)
- Klintberg, C. A., Löjtnant (Klbg.)
- Knös, T., Literatör (T. K.)
- von Krusenstjerna, E., v. Häradshöfding (K.)
- Lagerstedt, N. G. W., Filos. Doktor (Ldt.)
- Lagerström, G. O., Filos. Doktor (G. O. L.)
- Lamm, Axel, Medicine Doktor 1
- Landtmanson, I. S., Professor (I. L.)
- Leffler, L. Fr., Docent (Fr. L-r.)
- Lewysohn, L., Rabbin (L. L.)
- Lindblad, J. W., Filos. Doktor (J. W. L.)
- Lindgren, A., Filos. Kandidat (A. L.)
- Lindqvist, C. A., Adjunkt, t. f. Professor (C. A. L.)
- Linnarsson, J. G. O., Docent (G. L.)
- Lovén, Chr., Professor (C. L.)
- Lundstedt, B., Amanuens (B. L.)
- Meijer, B., Filos. Doktor (B. M.)
- Montan, E. V., Docent (E. V. M.)
- Montelius, O., Amanuens (O. M.)
- Nathorst, A. G., Docent (A. G. N.)
- Nathorst, H., Professor, Föreståndare för Alnarps landtbruksinstitut (H. N.)
- Nielsen, O., Arkivarie (O. N.)
- Nielsen, Y., Amanuens (Y. N.)
- Nissen, J. R. E., Löjtnant vid K. flottan (R. N.)
- Nordling, E. V., Professor (E. V. N.)
- Nordström, Th., Filos. Doktor (Th. N-m.)
- Noréen, Adolf (Ad. N-n.)
- Odhner, C. T., Professor (O.)
- Pallin, J. R., Lektor (J. R. P.)
- Palmén, E. G., Filos. Magister (E. G. P.)
- Pettersen, R., Kapten vid K. flottan (R. P.)
- Poignant, E., Revisions-sekreterare (E. P.)
- Retzius, G., Docent (G. R.)
- Rosén, John, Literatör (R-n.)
- Rosenberg, C., Filos. Doktor (C. R.)
- Rossander, C. J., e. o. Professor (Rsr.)
- Rubenson, R., Professor (R. R.)
- Rydberg, V., Redaktör (V. R.)
- Sandahl, O. T., e. o. Professor (O. T. S.)
- Schlegel, B., Kammarskrifvare (B. S.)
- af Schultzén, K. H. B., Filos. Magister (S.)
- Silfverstolpe, C. G. U., Kammarherre (C. S-e.)
- Sjöberg, G., Lektor (G. S.)
- Smitt, F. A., Professor (F. A. S.)
- Sondén, C. M., Medicine Doktor (M. S-n.)
- Stjernstedt, A., Friherre, Amanuens (A. St.)
- Stjernstedt, A. V., Friherre, Riksheraldiker (A. V. S.)
- Stridsberg, O. A., Filos. Doktor (O. A. S.)
- Tegnér, Esaias, Akademi-adjunkt (Es. T.)
- Tengberg, R., Docent (R. T.)
- Tudeer, O. E., Filos. Magister (O. E. T.)
- Törnbladh, R., Rektor (R. Tdh.)
- Uggla, G. F. O., Löjtnant vid Generalstaben (G. U.)
- Upmark, G., Amanuens (Upk.)
- Vasenius, Valfrid, Filos. Magister (V.)
- Wadstein, A., Filos. Doktor (A. W-n.)
- Weilbach, Ph., Filos. Kandidat (Ph. W.)
- Westling, F., Filos. Kandidat (F. W.)
- Wieselgren, H., Bibliotekarie (H. W.)
- af Wirsén, C. D., Docent (C. D. W.)
- Wisén, Th., Professor (Th. W.)
- Wising, P. J., Docent (P. W.)
- Wittrock, V. B., Docent (V. W.)
- Åberg, L. H., Filos. Kandidat (L. H. Å.)
- Ödmansson, E., e. o. Professor (E. Ö-n.)
- Östrand, E. J., Rektor (E. J. Ö.)


Project Runeberg, Thu Jan 28 14:44:55 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nf/xaforf.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free