- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 8. Kaffrer - Kristdala /
1097-1098

(1884) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kommissorium ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

moderförsamlingen. Då i städer, som bestå af flere församlingar,
till afgörande förekommer fråga, som angår alla
eller flere af dessa, skall sådan fråga handläggas
å gemensam kyrkostämma, under ordförandeskap af den
bland stadens kyrkoherdar, som domkapitlet dertill
förordnar. I Göteborg utgöra stadens 6 territoriella
församlingar i kyrkligt-ekonomiskt hänseende en enhet,
hvars beslutanderätt utöfvas af kyrkofullmäktige
från alla församlingarna, och staden har en gemensam
folkskolestyrelse. Äfven Malmö och Gefle utgöra hvar
för sig ett enda skolområde med för staden gemensam
skolstyrelse. Kyrkofullmäktige förekomma eljest
endast i Stockholm.

3. Verkställighet och förvaltning
tillkomma inom landskommunerna en kommunalnämnd
eller andra för särskilda verkställighetsåtgärder
utsedda styrelser eller personer. Kommunalnämnden,
jämte suppleanter till halfva antalet, utses inom
hvarje kommun af kommunalstämman, som ock bestämmer
ledamöternas antal, hvilket kan vexla mellan 3 och
11. Om valbarhet, afsägelse, tjenstgöringstid och
afgång gälla samma regler som för kommunalfullmäktige,
dock att suppleanterna till hela antalet omväljas
hvartannat år. Vissa personer få med hänsyn
till sin ämbets- eller tjenstemannaställning
icke tillhöra kommunalnämnden; andra ämbets- och
tjenstemän kunna ej emot sin vilja förpligtas
dertill. Kyrkoherden eller hans ställföreträdare
har rätt att i nämndens förhandlingar och beslut
deltaga. Kommunalnämndens ordförande och vice
ordförande väljas af kommunalstämman bland nämndens
ledamöter. Är ordföranden eller vice ordföranden icke
tillstädes, utser nämnden sjelf ordförande. Nämnden
sammanträder, då hon sjelf bestämmer och för
öfrigt så ofta ordföranden finner nödigt eller
minst halfva antalet ledamöter yrkar det. För
beslutmässighet fordras, att mer än halfva antalet
är tillstädes eller alla, om ledamöterna äro blott
3. Vid omröstning och val gälla samma regler som för
kommunalfullmäktige. På nämnden ankommer att, vid
behof, för olika delar af kommunens område antaga till
biträde särskilda personer, hvilka handla på nämndens
ansvar och efter dess föreskrifter. Kommunalnämnden
eger att för erkända öfverträdelser af de särskilda
ordningsstadgar, öfver hvilkas efterlefnad nämnden
har att vaka, ådöma i dessa utsatta böter och viten;
men om den tilltalade nekar till gerningen, anmäles
förhållandet hos vederbörande åklagare till beifran
inför domstol. Kallas någon, som bor eller uppehåller
sig inom kommunen, behörigen till inställelse inför
nämnden för att höras i ordningsmål eller i ärenden,
för hvilka han inför nämnden är skyldig redogörelse,
skall han hörsamma kallelsen. Uteblifver han utan
laga förfall, må böter och förnyade viten till visst
belopp användas och, om detta ej hjelper, K. M:ts
befallningshafvande tillitas. Nämndens ledamöter
ansvara gemensamt för de medel nämnden förvaltar
äfvensom för de säkerhetshandlingar, mot hvilkas
antaglighet de icke till protokollet gjort anmärkning;
denna ansvarighet fortfar, tills förvaltningen af
stämman eller, efter klander, af

domstol godkänts, eller ock ett år klanderfritt
förflutit efter räkenskapernas granskning. –
Inom stadskommunerna tillkomma verkställighet och
förvaltning – under inseende af magistraten, der
sådan finnes – drätselkammaren (se Drätsel) och de
särskilda styrelser eller personer, som för sådant
ändamål af allmän rådstuga eller stadsfullmäktige
utses. I stad, der magistrat ej finnes, tillhöra de
bestyr, som eljest åligga denna, den der särskildt
tillsatta styrelsen. – I hvarje kyrkojörsamling
skola finnas ett kyrkoråd och ett skolråd såsom
förvaltande och verkställande myndigheter i kyrko-
och folkskoleangelägenheter. Inom samma pastorat
eller stad kunna dock flere församlingar förena
sig om gemensamma kyrkoråd och skolråd. Kyrkorådet
och skolrådet kunna förenas till ett gemensamt
kyrko- och skolråd. I båda är kyrkoherden eller
hans ställföreträdare ordförande. Skolrådet
väljer inom sig vice ordförande. Ledamöter äro
i kyrkorådet församlingens kyrkvärdar samt så
många på kyrkostämma valde män, som församlingen
finner lämpligt utse, och i skolrådet på enahanda
sätt till lämpligt antal utsedde män. Antalet
ledamöter, ordföranden inberäknad, må i intetdera
understiga 5. Ledamöterna väljas för 4 års tid. För
valbarhet gälla ungefår enahanda bestämmelser
som för ledamöter af kommunalnämnd, hvarjämte
församlingens redovisningsskyldige och aflönade
betjente ej kunna vara ledamöter af kyrko- eller
skolråd. Dessa sammanträda på ordförandens kallelse,
så ofta han finner det nödigt, eller då minst halfva
antalet af ledamöterna gör framställning derom. I
båda fordras för beslutmässighet, att mer än halfva
antalet ledamöter är närvarande. För omröstning gäller
detsamma som beträffande kommunalnämnd. Kyrkorådet
eger, i fråga om de på dess omvårdnad beroende
ordnings- och sedlighetsmål, enahanda rätt som
kommunalnämnden att till inställelse inför sig
kalla och tvinga inom församlingen boende eller sig
uppehållande personer. Skolrådet har att ställa sig
till efterrättelse de rörande folkskoleundervisningen
gifna stadgar. Ledamöternas af kyrkorådet och
skolrådet ansvarighet är enahanda bestämd som
ledamöternas i kommunalnämnden. Om vård af kyrka och
kyrkoegendom samt af under domkapitlets inseende
ställda medel, äfvensom i fråga om föryttring af
sådan egendom gälla särskilda föreskrifter (jfr
Kyrkoegendom). I Göteborg finnes, utom de särskilda
församlingarnas kyrkoråd, jämväl en för församlingarna
gemensam, af kyrkofullmäktige vald kyrkonämnd.

4. Bidragsskyldighet till kommunens behof,
vidt de medelst beskattning måste fyllas, åligger
på landet i allmänhet en hvar, som inom kommunen,
ehvad han derstädes är bosatt eller ej, eger eller
brukar hemman, hemmansdel eller annan i mantal
satt jord eller från hemman under full eganderätt
afsöndrad eller till allmän bevillning för sig
taxerad fastighet, eller derstädes idkar bergsbruk,
fabriksrörelse, handel, handtverk eller annan till
allmän bevillning taxerad näring; äfvensom en hvar,
som inom

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:53:14 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfah/0553.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free