- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 11. Militärkonventioner - Nådaval /
853-854

(1887) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Nationalmuseum i Stockholm - Nationalpark (rikspark), ett inom ett land för statens räkning afsöndradt område, hvars naturmärkvärdigheter hållas fredade för enskildas besittning och åverkan för att kunna utgöra likasom ett bestående monument af fosterlandets natur - Nationalrepresentation l. folkrepresentation, samlingen af de män, som, på grund af val, utnämning eller arfsrätt, utöfva de nationen l. folket såsom ett politiskt helt tillkommande rättigheter - Nationalverkstäder (Fr. ateliers nationaux) kallades de arbetsföretag, som efter Februarirevolutionen 1848 anordnades i Paris för att sysselsätta och lemna uppehälle åt de arbetslösa massorna - Nationel, utmärkande för en nation

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

utöfvar en kontrollerande verksamhet. Dess befogenhet
omfattar äfven Lifrustkammaren. Intendenten
och amanuenserna vårda och bearbeta hvar sin af
samlingarnas tre arbetsgrupper, af hvilka den
första omfattar skulpturarbeten och målningar,
den andra handteckningar och gravyrer, den tredje
konstslöjdföremål. Konservatorns verksamhet rör frågor
af konstnärligt-teknisk art. Derjämte finnas extra
ordinarie tjenstemän. Under intendentens öfverinseende
stå jämväl de staten tillhöriga samlingarna af konst
och konstslöjdföremål å Drottningholms, Gripsholms,
Rosersbergs, Haga och Ulriksdals slott samt i
offentliga inrättningar i hufvudstaden befintliga
konstverk, för så vidt desamma ej äro ställda under
annan myndighets vård. – Inköp af lefvande svenska
konstnärers arbeten verkställes af K. M:t, efter
föregånget hembud och på förslag af en särskild, af
11 personer sammansatt nämnd, »Statens inköpsnämnd»,
bestående af museinämndens fem ledamöter jämte tre
af Akademien för de fria konsterna bland konstnärer
och tre af museinämnden bland konstälskare
valda ledamöter. Öfver konstsamlingarnas tillväxt
och förvaltning afgifves årligen berättelse till
K. M:t. Dessa berättelser äro tryckta fr. o. m. 1881
och hafva under de sista 4 åren varit åtföljda af
smärre konstvetenskapliga uppsatser.

Nationalmuseets ordinarie stat utgör f. n. 47,350
kr. Härtill kommer ett under de senare åren
beviljadt extra anslag af 4,000 kr. till
konstslöjdsamlingen. Tillfälliga inkomster af
inträdesafgifter och katalogförsäljning m. m. uppgå
i medeltal till omkr. 3,500 kr. årligen. Af
samtliga dessa belopp äro till löner och arvoden
anvisade 27,300, till byggnadens och samlingarnes
vård och underhåll 13,050 samt till inköp för
samlingarna 14,500. Af inköpssumman utgå till
lefvande svenska konstnärers arbeten 6,000 kr.,
»till samlingarnes ökande» 6,500 kr. (hvaraf
3,000 böra användas företrädesvis till inköp
af norska och danska konstnärers arbeten) och
till inköp af konstslöjdföremål 2,000 kr. Till
inköp för de egentliga konstsamlingarna nyttjas
äfven inkomsten af en donation, hvilken tillfallit
Nationalmuseets konstafdelning genom testamente af
fröken Julia Sofia Giesecke, som afled den 15 Maj
1880. Donationskapitalet utgöres af tvänne egendomar i
Stockholm, taxerade till 160,000 kr. och lemnande en
årlig inkomst af f. n. omkr. 8,000 kr. Testamentet
föreskrifver, att åtminstone hvart femte år ett
värdefullare konstverk skall inköpas. Till detta
ändamål skall för hvarje femårsperiod samlas ett
belopp af 25,000 kronor, rörande hvars användning
nämnden skall till K. M:t inlemna förslag. Återstoden
af behållningen kan när som hälst af nämnden
disponeras. – Nationalmuseets konstafdelning hålles
för allmänheten tillgänglig 6 dagar i veckan under 50
veckor om året. De besökandes antal uppgår till 140
à 150 tusen årligen. Frikort för idkande af studier
eller för kopiering pläga utdelas till något öfver
250 personer (1886 till 268, hvaraf 133 män och 135
qvinnor). 1886 utfördes i tafvelsamlingen 192 olika
kopior, och i konstslöjdsamlingen 141, oberäknadt teckningar efter
gipser, enstaka ornament o. d. samt skisser, för
hvilkas utförande ej särskild sittplats erfordrats. De
tagna målningskopierna uppgå för femårsperioden
1881–85 till 1,160. Ur handtecknings och
gravyrsamlingen, hvars portföljer på begäran framlemnas två dagar
i veckan, utlemnades 1886 till genomseende eller
rådfrågning 549 n:r. – Rörande Statens historiska
museum
och Myntkabinettet samt Lifrustkammaren se
dessa ord. Upk.

Nationalpark (rikspark), ett inom ett land för statens
räkning afsöndradt område, hvars naturmärkvärdigheter
hållas fredade för enskildas besittning och åverkan
för att kunna utgöra likasom ett beståndande monument
af fosterlandets natur. Sådana nationalparker äro
inom Förenta staterna det vulkaniska, på varma
springkällor rika höglandet Yellowstone national
park
(se d. o.) och Mariposalunden (se Mariposa). En
1885–86 afsöndrad nationalpark i Canada omfattar de
naturliga varma svafvelbaden och källorna vid Banff i
närheten af canadiska pacifikbanan. – I Sverige har
frih. A. E. Nordenskiöld (i uppsatsen »Förslag till
inrättandet af riksparker i de nordiska länderna»,
tryckt i festtidningen »Per Brahes minne», 1880)
framkastat den tanken, att staten borde anslå någon
obygd i trakten af fjällryggen till en nationalpark,
hvilken skulle kunna ännu efter århundraden gifva
en åskådlig bild af Sveriges nuvarande växt- och
djurverld, vildmarks- och odlingsfysionomi.

Nationalrepresentation l. folkrepresentation,
samlingen af de män, som, på grund af val,
utnämning eller arfsrätt, utöfva de nationen
l. folket såsom ett politiskt helt tillkommande
rättigheter, såsom rätt att lagstifta (eller deltaga
i lagstiftningen), rätt att sig sjelf beskatta,
välja statschef, ställa ministrarna till ansvar
o. s. v. Nationalrepresentationen bär i olika land
olika namn, t. ex. riksdag, storting, parlament,
nationalförsamling, kongress.

Nationalverkstäder (Fr. ateliers nationaux) kallades
de arbetsföretag, som efter Februarirevolutionen 1848
anordnades i Paris för att sysselsätta och lemna
uppehälle åt de arbetslösa massorna. Man inrättade
dock ej egentliga verkstäder för handtverk, utan
arbetareskarorna fingo under ledning af ingeniören
E. Thomas en halft militärisk organisation samt
användes till planeringsarbeten o. d. Dagspenningen
var 1 fr. 50 ctms, och arbetarnas antal öfversteg
slutligen 100,000. L. Blancs socialistiska idéer om
inrättande af ateliers sociaux (socialverkstäder)
undanskötos på detta sätt. Men ministern för de
allmänna arbetena, Marie, insåg snart sjelf de faror,
som denna konstlade anordning innebar, och efter
få månader fann man oundvikligt att upphäfva hela
institutionen, hvilket dock lyckades först efter
kufvandet af det blodiga s. k. Juni-upproret i Paris
(1848).

Nationel, utmärkande för en nation; som har afseende
på hela folket; inhemsk, folklig, fosterländsk. Jfr
National-.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:53:27 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfak/0433.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free