- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 2. Armatoler - Bergsund /
867-868

(1904) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Bankhelgdagar - Bank holidays, eng. Se Bankhelgdagar. - Ban-kilometer, järnv. Se Kilometer. - Baninspektör - Bankir - Bankiva-höns, vild hönsart - Bankning. Se Banka upp. - Banknot - Banko - Bankodeputation - Bankodiskontverket. Se Diskont. - Bank of England. Se Bank. - Bankofullmäktige l. Fullmäktige i riksbanken. - Banko-kommisarier - Bankoreglemente - Bankorsning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

i Skottland juldagen och nyårsdagen (eller, om dessa
inträffa på en söndag, den påföljande måndagen),
långfredagen, första måndagen i maj och första
måndagen i aug.; dessutom i Edinburgh 18 april och
19 sept. samt i Glasgow 16 juli. Bankhelgdagarna
infördes genom ett parlamentsbeslut 1871, på motion
af Sir John Lubbock, hvarför de äfven kallas "Saint
Lubbock’s days".

Bank holidays [bä’nk hå’lideis], eng. Se
Bankhelgdagar.

Ban-kilometer, järnv. Se Kilometer.

Bankinspektör kallas chefen för den inom
finansdepartementet upprättade särskilda byrån för
bankkontrollen. Finansdepartementet började på
1860-talet offentliggöra månatliga öfversikter af bankernas
ställning, och år 1868 förordnades ett biträde till
finansministern för den honom åliggande kontrollen
öfver de enskilda bankerna. 1876 erhöll detta biträde
titel af bankinspektör. 1889 års riksdag beviljade å
k. m:ts proposition anslag till en assistent åt
bankinspektören hufvudsakligen för att möjliggöra tätare
undersökningar af bankerna i landsorten, och i sammanhang
därmed inrättades för bankkontrollen en särskild byrå,
med en af k. m:t på förordnande tillsatt bankinspektör
såsom byråchef, en assistent och en amanuens.

De viktigaste af bankinspektörens åligganden äro:
att bereda ärenden angående dels lagstiftning rörande
banker och hypoteksinrättningar, dels bolagsordningar
för enskild solidarisk bank, aktiebank,
hypoteksförening eller annan låneanstalt; att tillse,
att de uppgifter, som från nämnda kreditanstalter skola
ingifvas till finansdepartementet, behörigen upprättas
och insändas; att utarbeta och låta offentliggöra ett
månatligt sammandrag af de enskilda bankinrättningarnas
rapporter till finansdepartementet samt en öfversikt af
bankinrättningarnas och hypoteksföreningarnas ställning
efter hvarje års bokslut; att tillse, att gällande
författningar och fastställda bolagsordningar behörigen
iakttagas samt att verkställa de undersökningar, om
hvilka chefen för finansdepartementet förordnar, och
afgifva utlåtande på grund af de undersökningar
byråassistenten utför.

Denna kontroll från statens sida jämte den för
bankerna stadgade publiciteten har i icke ringa mån
bidragit till den stadga och soliditet, som så
fördelaktigt utmärka det svenska bankväsendet.

Frö.*

Bankir (fr. banquier), växel- och
penninghandlare. Se Bank.

Bankiva-höns, Gallus bankiva, zool., en af de
vilda hönsarter, från hvilka våra tama höns
härstamma. Bankiva-hönset lefver i de tätaste skogarna
i Indien och på Java. Det är mindre än våra vanliga
landthöns, men har en färgteckning, som rätt ofta
återkommer hos dessa. Tuppen är rödgul öfver
stjärtroten äfvensom från hufvudet ned på de långa,
nedhängande fjädrarna i nacken; hans svarta vingar
täckas af kastanjebruna och grönglänsande fjädrar;
stjärten och bröstet skimra i grönsvart. Hönan är
ännu mindre och har på hufvudet endast antydan
till kammar; på hufvudet och nacken är hon rödgul,
långspräcklig af svart; på ryggen rödbrun, vattrad
af svart; på buksidan brunröd, strimmig af gult.
Ehuru bankiva-hönsen förekomma rätt talrikt i sitt
hemland, äro de svåra att iakttaga, emedan de
vanligen gömma sig djupt i de ogenomträngligaste
skogsmarkerna. Hvad man vet om deras lif häntyder
emellertid på en nära öfverensstämmelse med de tama
hönsen. I juni och juli lägger hönan 8–12 ägg i
ett konstlöst rede.

F. A. S.*

Bankning. Se Banka upp.

Banknot (eng. banknote), banksedel, sedel.

Banko (af it. banco, penningbank) kallades i forna
tider Riksens ständers banks sedel- och skiljemynt
(riksdaler, skilling, runstycke), till åtskillnad å ena
sidan från samma banks silfvermynt, specie, och
å den andra från Riksgäldskontorets sedlar,
riksgälds. Värdeförhållandet emellan dessa olika
myntarter var: 1 rdr specie = 2 2/3 rdr bko = 4 rdr
riksgälds. Vanligast förekommande och ännu ej
alldeles i glömska fallen är skillnaden mellan
banko (mynt) och riksgälds (mynt).
Det förra har 50 % högre värde. När, enligt 1854 års
riksdagsbeslut, decimalsystemet år 1863 infördes i
Sveriges myntväsende, upphörde det lagliga räknandet i banko.

J. H.*

Bankodeputationen, en afdelning af Sekreta utskottet.

Bankodiskontverket. Se Diskont.

Bank of England [bä’nk *v i’nglend]. Se Bank.

Bankofullmäktige l. Fullmäktige i riksbanken
kallas de personer, som enligt 72 § R. F.
hafva att förvalta riksbanken. De äro till antalet 7,
nämligen en ordförande, förordnad (jämte en
suppleant) för tre år i sänder af konungen, samt sex
valda för tre år (jämte tre suppleanter för 1 år) af
riksdagen genom 48 valmän, 24 från hvardera
kammaren. Två afgå hvart tredje år. Omval är
medgifvet. Fullmäktige utse bland sig vice ordförande.
Förvaltningen af banken sker enligt af konungen
och riksdagen gemensamt stiftad lag (af 12 maj
1897) samt efter ett s. k. bankoreglemente,
som vid hvarje riksdag utfärdas. För sin
förvaltning ansvarar fullmäktige enligt särskild
ansvarighetslag (af 12 maj 1897). Enligt reglementets
bestämmelse skola två af fullmäktige vara
deputerade, hvilka, efter reglementet och af fullmäktige
fastställd instruktion äfvensom bestämd fördelning af
göromålen dem emellan, föredraga ärenden inför
fullmäktige, tillse utförandet af fullmäktiges beslut,
verkställa köp och försäljning af utländska växlar,
utöfva tillsyn öfver göromålen inom riksbanken samt
handhafva den löpande förvaltningen i öfrigt.
Dessutom skall finnas en vikarierande
deputerad
, åt hvilken ock vissa uppdrag kunna anförtros.
För tillsyn öfver riksbankens tryckeri och Tumba
pappersbruk utses en bland de fullmäktige, som ej
äro ordinarie deputerade. Ordföranden får, enligt
reglementet, ej innehafva annan befattning inom riksbanken.

R. Tdh.

Banko-kommissarier äro, jämte bankosekreteraren,
de förnämste tjänstemännen vid Sveriges riksbanks
hufvudkontor. De äro till antalet 4, af hvilka 3 tjänstgöra
vid bankkontoret och 1 vid sedelkontoret.

Bankoreglemente, reglemente för bankofullmäktige (se d. o.).

Bankorsning mellan tvenne järnvägar kan ske
antingen i olika eller i samma plan. Det senare
bör emellertid ske endast i undantagsfall samt
under förutsättning att betryggande säkerhetsanordningar
(förreglade signaler, afvisande växlar m. m.) därvid
anordnas, hvilka icke blott utesluta möjligheten
för tåg från olika banlinjer att samtidigt närma

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 21 18:59:11 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbb/0468.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free