- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 8. Feiss - Fruktmögel

(1908) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Leche, V., professor vid Stockholms högskola
Nyström, J. F., lektor vid högre realläroverket å Norrmalm
Warburg, K., professor, bibliotekarie i Svenska Akademiens Nobelinstitut
Westrin, Th., arkivarie i Riksarkivet, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin

ÅTTONDE BANDET
FEISS - FRUKTMÖGEL

Stockholm 1908
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 8:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt. Planscher ur bandet redovisas inte separat, utan finns tillgängliga som PDF-filer i färg från respektive faksimilsida.

Några intressanta artiklar ur detta band:


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - viii
Förteckning öfver illustrationer i åttonde bandet - ix, x, xi, xii
Förkortningar - xiii, xiv, xv
Rättelser - xvi

F


Feiss, Joachim - 1-2
Feith, Rhijnvis - 1-2
Feizi, Abu-l-feiz bin Mubarak - 1-2
Fejan - 1-2
Fejderätt. Se Näfrätt - 1-2
Fejér. Se Fehér - 1-2
Fejér, György - 1-2
Fejérváry, Géza, friherre F. de Komlós-Keresztes - 1-2
Fejjazi, persisk skald. Se Feizi - 1-2
Fejö - 1-2
Fekal - 1-2
Fekundation - 1-2
Fel - 3-4
Fel 1. Fys. Observationsfel - 3-4
Fel 2. Jur. Se Domvilla och Fel eller brist - 3-4
Fel 3. Se Korrektur - 3-4
Fela, mus. Se Fiddel - 3-4
Felanitx - 3-4
Felb l. Felp - 3-4
Feldafing - 3-4
Feldberg - 3-4
Felder, Franz Michael - 3-4
Feldis-nötkreatursrasen - 3-4
Feldkirch - 3-4
Feldls mitaljös. Se kulspruta - 3-4
Feldman, Wilhelm - 3-4
Feldmann, Leopold - 3-4
Félegyháza, Kis-Kun-F. - 3-4
Fel eller brist i gods (å vara) - 3-4
Felestad - 3-4
Feletz, Charles Marie Dorimond - 3-4, 5-6
Feliberförbundet - 5-6
Félibien, André - 5-6
Felicia - 5-6, 7-8
Felicissima notte! - 7-8
Felicitas - 7-8
Felicitas, martyr. Se Perpetua - 7-8
Felicitas Julia - 7-8
Felicitera - 7-8
Felina, zool. Se kattdjuren - 7-8
Felinski, Aloizy - 7-8
Felipe, den spanska namnformen av Filip - 7-8
Felipe, San. Se Jativa - 7-8
Felis. Se kattsläktet - 7-8
Feliu y Codina, José - 7-8
Felix, Antonius (l. Claudius?) - 7-8
Felix, martyr. Se Adauctus - 7-8
Felix, romerska påfvar - 7-8
Felix I. - 7-8
Felix II - 7-8
Felix III - 7-8
Felix IV - 7-8
Felix V. Se Amadeus 2. - 7-8, 9-10
Felix, biskop i Urgellis i Spanien, d. 816. se Adoptianer - 9-10
Felix, Eugen - 9-10
Félix de Valois. Se Felix Valesius - 9-10
Felixstowe - 9-10
Felix Valesius l. Félix de Valois, fransk religionssvärmare. Se Trinitariernas orden - 9-10
Felkin, Ellen. Se Fowler, E. Th. - 9-10
Fellach - 9-10
Fellachins, stad Se Dorak el Atek - 9-10
Fellah - 9-10, 11-12
Fellah-korn. Se Sorghum - 11-12
Fellani, afrikanskt folk. Se Fulbe - 11-12
Fellata, afrikanskt folk. Se Fulbe - 11-12
Fellenberg, Philipp Emanuel von - 11-12
Fellichi. Se Fellihi - 11-12
Fellihi - 11-12
Fellin - 11-12
Felling - 11-12
Fellingsbro. 1. Härad i Örebro län - 11-12
Fellingsbro. 2. Kontrakt i Västerås stift - 11-12
Fellingsbro. 3. Socken i Örebro län - 11-12, 13-14
Fellman, Jakob - 13-14
Fellner, Ferdinand - 13-14
Felloderm, bot. Se Kork - 13-14
Fellogen, bot. Se Kork - 13-14
Felloid - 13-14
Felloplastisk - 13-14
Fellow - 13-14
Fellows, sir Charles - 13-14
Fellowship. Se Fellow - 13-14
Feloni - 13-14
Felp. Se Felb - 13-14
Felräkningspenningar l. Missräkningspenningar - 13-14
Fels. Se Kufiska mynt - 13-14
Felsberg - 13-14
Felsenegg - 13-14
Felsina, stad.. Se Bologna, sp. 1035, och Etrusker - 13-14
Felsing, Georg Jakob - 13-14
Felsit - 15-16
Felsitoid - 15-16
Felsitporfyr - 15-16
Felslut - 15-16
Felsö - 15-16
Felsö-Bánya - 15-16
Fel tauri, lat., oxgalla. Se Galla - 15-16
Felton, John - 15-16
Feltre - 15-16
Feluck l. Felucka - 15-16
Felup (Fulup) - 15-16
Fem. - 17-18
Fembland. Se Blandsäd - 17-18
Femdagsmedia, meteor. Se Medeltemperatur - 17-18
Femdomstolar - 17-18
Femelin-nötkreatursrasen - 17-18
Femern - 17-18
Femfingerberget, berg i Baku. Se Besjbarmak - 17-18
Femfingerört - 17-18
Femhundrarådet l. De femhundras råd - 17-18
Femina - 17-18
Feminell. Se Calendula och Saffran - 17-18
Feminin - 17-18
Feminini generis - 17-18
Femininum. Se Genus - 17-18
Feminism, sträfvan att förbättra kvinnans sociala ställning. Se Kvinnorörelsen - 17-18
Femkamp - 17-18, 19-20
Femmarkshjälpen, kam. Se Kvarntull - 19-20
Femmastskepp l. Femmastare - 19-20
Femme - 19-20
Femmilsakten. Se Episkopalkyrkan, sp. 712 - 19-20
Femmänning - 19-20
Femmänningar - 19-20
Femoral - 19-20
Femsjö - 19-20
Femskiftesbruk - 19-20
Femstenarör. Se Rågång - 19-20
Femtedomen, en 1004 eller 1005 på Island inrättad högsta domstol. Se Allting - 19-20
Femte monarkiens män. Se Fifth monarchy men - 19-20
Femtio äldste, Borgerskapets. Se Äldste - 19-20
Femt-ån - 19-20
Femuddakors. Se Alfkors - 19-20
Femur, lat., anat. Se Lår - 19-20
Femårsberättelser, K. M:ts befallningshafvandes - 19-20, 21-22
Femö - 21-22
Femöreföreningen - 21-22
Fen l. Fan - 21-22
Fena, zool. Se Fiskar - 21-22
Fenacetin - 21-22
Fenakistoskop. Se Fantaskop - 21-22
Fenakit - 21-22
Fenantren - 21-22
Fenazin, Azofenylen - 21-22
Fender l. Fendert, sjöv. Se Frihult - 21-22
Fendi, Peter - 21-22
Fénelon, François de Salignac de la Motte- - 21-22, 23-24, 25-26
Fener. Se Fanar - 25-26
Fenestella - 25-26
Fenestella - 25-26
Fenestrelle - 25-26
Fenetidin. Se Fenacetin - 25-26
Fenetol - 25-26
Fenêtres d´enfer, fr. ("helvetesfönster"). Se Dräkt, sp. 932 - 25-26
Fenfotingar, zool. Se Pteropoda - 25-26
Feng - 25-26
Fenge - 25-26
Fenger, Peter Andreas - 25-26
Fenger, Johannes Ferdinand - 25-26, 27-28
Fenger, Karl Emil - 27-28
Fenger, Ludvig Peter - 27-28
Fengr. Se Feng - 27-28
Fenham. Se Benwell - 27-28
Fenhvalar - 29-30, 31-32
Fenicien - 31-32, 33-34, 35-36
Feniciska språket - 35-36, 37-38
Fenier - 37-38
Fenix. Se Foinix - 37-38
Fenixperioden. Se Kronologi - 37-38
Fenja, nord. myt. Se Grotte - 37-38
Fenknoten, zool. Se Gnodingsläktet - 37-38
Fenkål. Se Fänkål - 37-38
Fenköl l. Kölfena - 37-38
Fenn. Se Venn - 37-38
Fennek, Zerda l .Ökenräf - 37-38, 39-40
Fenner von Fenneberg, Daniel - 39-40
Fenneslunda - 39-40
Fennia - 39-40
Fennia, tidskrift. Se Sällskapet för Finlands geografi - 39-40
Fenningberget - 39-40
Fennofil - 39-40
Fennoman, anhängare af den fennomanska rörelsen i Finland. Se Fennomani - 39-40
Fennomani - 39-40, 41-42, 43-44
Fenol - 43-44
Fennoskandia. Se Finland (Naturbeskaffenhet) - 43-44
Fenolftalein - 43-44, 45-46
Fenologi - 45-46
Fenomen - 45-46
Fenomenal. Se Fenomenell - 45-46
Fenomenalism - 45-46
Fenomenell - 45-46
Fenomenologi - 45-46
Fenrer. Se Fenresulfven - 45-46
Fenresulfven l. Fenrer - 45-46
Fens - 45-46, 47-48
Fensalar - 47-48
Fenton, Great Fenton - 47-48
Fenton, Elijah - 47-48
Fenwick, Charles - 47-48
Fényes, Elek - 47-48
Fényi, Gyula - 47-48
Fenyl - 47-48
Fenyldimetylpyrazolon, farm. Se Antipyrin - 47-48
Fenylhydrazin - 47-48
Fenylnitropropiolsyra, kem. Se Indigoblått - 47-48
Fenzlia, bot. Se Gilia - 47-48
Feo, Francesco - 47-48
Feodal - 47-48
Feodor. Se Fedor - 47-48
Feodosij, ryskt munknamn - 47-48
Feodosij Petjerskij - 47-48
Feodosij Vasiljev - 47-48
Feodosija - 47-48, 49-50
Feodum. Se Feudum - 49-50
Feofan Prokopovitj - 49-50
Feofycéer, bot. Se Phæophycaæ - 49-50
Fer. - 49-50
Feradjé - 49-50
Feræ, zool. Se Rofdjuren - 49-50
Feragen-sjön - 49-50
Ferai - 49-50
Feralia - 49-50
Féraudy, Marie Maurice de - 49-50
Ferber, Johan Jakob - 49-50, 51-52
Ferdausi, persisk skald. Se Firdausi - 51-52
Ferdinand, hertig av Anhalt-Köthen. Se Ferdinand Fredrik - 51-52
Ferdinand, hertigar af Braunschweig - 51-52
Ferdinand Albrekt II - 51-52
Ferdinand - 51-52
Ferdinand, Karl Wilhelm. Se Karl, hertig av Braunschweig - 51-52
Ferdinand I - 51-52, 53-54
Ferdinand, Fredrik - 53-54
Ferdinand, konungar af Neapel och af Bägge Sicilierna - 53-54
Ferdinand I - 53-54
Ferdinand II - 53-54
Ferdinand I - 53-54
Ferdinand II - 53-54, 55-56
Ferdinand, konungar af Portugal - 55-56
Ferdinand I - 55-56
Ferdinand II August Frans Anton - 55-56
Ferdinand, romersk-tyska kejsare - 55-56
Ferdinand I - 55-56
Ferdinand, II - 55-56, 57-58
Ferdinand, III - 57-58
Ferdinand IV - 57-58
Ferdinand, Viktor Albert Meinrad - 57-58
Ferdinand, spanska konungar - 57-58
Ferdinand I, den store - 57-58
Ferdinand II - 57-58
Ferdinand III, den helige - 57-58
Ferdinand IV - 57-58
Ferdinand den rättvise - 59-60
Ferdinand V, den katolske - 59-60
Ferdinand VI - 59-60
Ferdinand VII - 59-60, 61-62
Ferdinand, den sk kardinalinfanten - 61-62
Ferdinand, storhertigar af Toscana - 61-62
Ferdinand I - 61-62
Ferdinand II - 61-62
Ferdinand III - 61-62
Ferdinand IV - 61-62
Ferdinand I - 61-62
Ferdinand ärkehertigar af Österrike-Este - 61-62
Ferdinand, Karl Josef af Este - 61-62
Ferdinand, Maximilian Josef - 61-62
Ferdinand, Frans F. af Österrike-Este, tronföljare till Österrike-Ungern. Se Frans Ferdinand - 61-62
Ferdinand, signatur för K. F. A. Holmström, se denne - 63-64
Ferdinanda - 63-64
Ferdinandea (Nerite, Julia) - 63-64
Ferdinand Fredrik - 63-64
Ferdinandsorden - 63-64
Fère 1. La F. - 63-64
Fère 2. La F.-Champenoise - 63-64
Féré, Charles Octave - 63-64
Feredschik - 63-64
Ferekrates - 63-64
Ferekratiska versen - 63-64
Ferekydes 1. En af de äldste grekiske filosoferna - 63-64
Ferekydes 2. Historieskrifvare - 63-64
Ferenczy, Ferenc - 63-64
Ferentia - 63-64
Ferentino - 63-64
Ferentinum. 1. Stad i det forna Etrurien - 63-64
Ferentinum. 2. Stad i Latinum. Se Ferentino - 63-64
Feret, Jean Baptiste - 63-64, 65-66
Feretrius - 65-66
Fergana (Ferghana) - 65-66
Fergelanda, socken. Se Färgelanda - 65-66
Fergus falls - 65-66
Ferguson, Adam - 65-66
Ferguson, sir Samuel - 65-66
Fergusonit - 65-66
Fergusson, ö. Se Entrecasteauxöarna - 65-66
Fergusson, Robert - 65-66
Fergusson, James - 65-66, 67-68
Fergusson, sir William - 67-68
Fergusson, sir James - 67-68
Feriæ - 67-68
Feriearbete - 67-68
Feriebarn - 67-68
Feriehem - 67-68
Feriekolonier. Se Skollofskoloni - 67-68
Feriekurser - 67-68, 69-70
Ferier - 69-70
Ferik - 69-70, 71-72
Feringhi - 71-72
Ferisjta. Se Firischta - 71-72
Ferla (Färla), Åke Bengtsson - 71-72
Ferlin, Paul Robert - 71-72
Ferm. Se Färm - 71-72
Ferma in posta, it. Se Fermo in posta - 71-72
Ferman - 71-72
Fermanagh - 71-72
Fermanli - 71-72
Fermat - 71-72
Fermat, Pierre de - 71-72
Ferment - 71-72
Fermentceller - 71-72, 73-74
Fermentorganismer, detsamma som organiserade ferment. Se Ferment - 73-74
Fermetet. Se Färm - 73-74
Fermez la porte - 73-74
Fermiers généraux - 73-74
Fermitet. Se Färm - 73-74
Fermo - 73-74
Fermo (l. Lettera ferma) in posta - 73-74
Fermor, Vilim - 73-74
Fermoy - 73-74
Fern, ö. Se Farne islands - 73-74
Ferna - 73-74, 75-76
Fernambuco. Se Pernambuco - 75-76
Fernambucoved. Se Färnbock - 75-76
Fernán Caballero. Se Caballero, Fernán - 75-76
Fernandez, Alvaro - 75-76
Fernandez, Lucas - 75-76
Fernandez, Diego - 75-76
Fernandez, Juan - 75-76
Fernandez Bremon, José - 75-76
Fernandez Caballero, Manuel, spansk tonsättare. Se Caballero, Manuel Fernandez - 75-76
Fernandez de los Rios, Angel - 75-76
Fernandez de Moratin 1. Leandro F. - 75-76
Fernandez de Moratin 2. Leandro F. - 75-76, 77-78
Fernandez Florez, Isidoro - 77-78
Fernandez Guerra y Orbe. 1. Aureliano F. - 77-78
Fernandez Guerra y Orbe. 2. Luis F. - 77-78
Fernandez y Gonzalez, Manuel - 77-78
Fernandina - 77-78
Fernando Noronha - 77-78, 79-80
Fernando Póo (F. Po) - 79-80
Fernanflor, pseudonym. Se Fernandez Florez, Isidoro - 79-80
Fernan Vaz - 79-80
Fernbock. Se Färnbock - 79-80
Fernebo, härad, kontrkt och socknar. Se Färnebo - 79-80
Fernel, Jean - 79-80
Ferner, Bengt. Se Ferrner - 79-80
Ferney - 79-80
Fernissa - 79-80, 81-82
Fernissningsdag. Se Vernissage - 81-82
Fernkorn, Anton Dominikvon - 81-82
Fernow, Erik - 81-82
Fernow, Karl Ludwig - 81-82
Fernström, Erik. Se Fernow, E - 81-82
Feroce - 81-82
Ferolia variegata - 81-82
Feron - 81-82
Feronia - 81-82
Feronia - 81-82
Feronia - 81-82, 83-84
Feronia elephantum - 83-84
Ferozepore. Se Firozpur - 83-84
Ferragus. Se Ulbach, L - 83-84
Ferrai, Eugenio - 83-84
Ferrand, Antoine François Claude - 83-84
Ferrandais-Forze-nötkreatursrasen - 83-84
Ferrara. 1. Provins - 83-84
Ferrara. 2. Hufvudstad - 83-84, 85-86
Ferrara, Francesco - 85-86
Ferrara-Florenskonsiliet - 85-86, 87-88
Ferrari - 87-88
Ferrari, Lodovico - 87-88
Ferrari, Luigi - 87-88
Ferrari, Giuseppe - 87-88
Ferrari, Paolo - 87-88, 89-90
Ferrari, Carlotta - 89-90
Ferrari, Ettore - 89-90
Ferrari, Emilio Pérez - 89-90
Ferrari, Severino - 89-90
Ferraria, bot. Se Tigridia - 89-90
Ferraris, Galileo - 89-90
Ferraris, Carlo Francesco - 89-90
Ferraris, Maggiorino - 89-90
Ferrasch - 89-90
Ferratin - 89-90
Ferazzi, Giuseppe Jacopo - 89-90
Ferreira, Antonio - 89-90
Ferreira de Vasconcellos, Jorge - 89-90, 91-92
Ferrer, S:t Vincentius - 91-92
Ferrera - 91-92
Ferreras, Juande - 91-92
Ferrero, Annibale - 91-92
Ferrers, lord. Se Devereux - 91-92
Ferret, Coldu Grand F. - 91-92
Ferretti, Jacopo - 91-92
Ferretti, Luigi - 91-92
Ferri, Baldassare - 91-92
Ferri, Ciro - 91-92
Ferri, Luigi - 91-92
Ferri, Enrico - 91-92, 93-94
Ferricyankalium, kem. Se Blodlutsalt - 93-94
Ferrières - 93-94
Ferrières, Charles Élie de - 93-94
Ferriföreningar. Se Järn - 93-94
Ferrigni, Piero Francesco Leopoldo Coccoluto - 93-94
Ferrioxalat - 93-94
Ferripyrin l. Ferropyrin - 93-94
Ferrisulfat, sulfat af 3-värdt järn. Se Järn - 93-94
Ferrner, Bengt - 93-94, 95-96
Ferro - 95-96
Ferro, Scipione - 95-96
Ferroaluminium. Se Ferrolegeringar - 95-96
Ferrobakterier, bot. Se Järnbakterier - 95-96
Ferrocyankalium, kem. Se Blodlutsalt - 95-96
Ferrocyanmetaller, kem. Se Blodlutsalt - 95-96
Ferrocyanvätesyra, kem. Se Blodlutsalt - 95-96
Ferroföreningar. Se Järn - 95-96
Ferrokrom. Se Ferrolegeringar - 95-96
Ferrol, El - 95-96
Ferrolegeringar - 95-96, 97-98
Ferromangan. Se Ferrolegeringar - 97-98
Ferromeridianen. Se Ferro - 97-98
Ferromolybden. Se Ferrolegeringar - 97-98
Ferron, Théophile Adrien - 97-98
Ferronickel. Se Ferrolegeringar - 97-98
Ferronnière. La belle F. - 97-98
Ferrooxalat - 97-98
Ferroprussiatprocessen, detsamma som Cyanotopi (se d. o.) - 97-98
Ferropyrin, med. farm. Se Ferripyrin - 97-98
Ferrosilicium. Se Ferrolegeringar - 97-98
Ferroti, Schedo. Se Fircks, T. von - 97-98
Ferrotitan. Se Ferrolegeringar - 97-98
Ferrotypi - 97-98
Ferrovanadin. Se Ferrolegeringar - 97-98
Ferrovolfram. Se Ferrolegeringar - 97-98
Ferrucci, Andrea - 97-98
Ferruginös - 97-98
Ferrum, lat., järn (se d. o.). - F. Pulveratum. Se Järnpulver. - F. reductum. Se Järnmedel - 97-98
Ferry, Gabriel - 97-98, 99-100
Ferry, Jules - 99-100, 101-102
Fersala (Phersala). Se Farsalos - 101-102
Fersan - 101-102
Fersen, von - 101-102
Fersen, Otto Vilhelm von - 101-102
Fersen, Hans von - 101-102, 103-104
Fersen, Fabian von - 103-104
Fersen, Reinhold Johan von - 103-104
Fersen, Hans von - 103-104
Fersen, Fredrik Axel von - 103-104, 105-106, 107-108, 109-110
Fersen, Hans Axel von - 109-110, 111-112
Fersen, Fabian Reinhold von - 111-112
Ferslev, Kristian Lunov Laasby - 111-112
Ferslewska tryckeriet - 111-112
Ferstel, Heinrich von - 111-112
Ferté, La. 1. La F.-Bernard - 111-112
Ferté, La. 2. La F.-Macé - 111-112, 113-114
Ferté, La. 3. La F.-Milon - 113-114
Ferté, La. 4. La F.-sous Jouarre - 113-114
Fertil - 113-114
Fertö - 113-114
Ferula - 113-114
Férussac, André Étienne Juste Pascal Joseph François d´Audebard de F. - 113-114
Ferver. Se Fravaschi - 113-114
Ferverdin - 113-114
Fes - 113-114
Fes - 113-114, 115-116
Fesca, Friedrich Ernst - 115-116
Fescennia. Se Fescennium - 115-116
Fescenninska verser l. Fescennier - 115-116
Fescennium (Fescennia) - 115-116
F. E. Sch. - 115-116
Fesch, Joseph - 115-116
Feschn. Se Faschn - 115-116
Fess - 115-116
Fessan (Fezzan) - 115-116, 117-118
Fessels rotationsapparat. Se Rotationsapparat - 117-118
Fessenden, William Pitt - 117-118
Fessler, Ignaz Aurelius - 117-118
Fessler, Joseph - 117-118
Fest. Se Kyrkofest - 117-118
Festa, Costanzo - 117-118
Festina lente - 117-118
Festiniog, Blaenau F. - 117-118
Festivitet - 117-118
Festivo l. Con festivita - 117-118
Feston - 117-118, 119-120
Festspel. 1. Uppförande af dramatiska - 119-120
Festspel. 1. En serie föreställningar - 119-120
Festtempel. Se Agonaltempel - 119-120
Festuca L., Svingelsläktet - 119-120
Festum - 119-120
Festus, Marcus Porcius - 119-120
Festus, Sextus Pompejus - 119-120
Fet - 119-120
Fet (Fjet), rysk skald. Se Sjensjin-Fet - 119-120
Fetal. Se Foetus - 119-120
Fetaliebröder. Se Vitalianer - 119-120
Fetan - 119-120
Feta oljor. Se Oljor - 119-120
Feta syror, kem. Se Fettsyror - 119-120
Fetblad, bot. Se Sedum - 119-120
Fetbladsfamiljen, Fettbladsväxter, bot. svenskt namn på fam. Crassulaceæ (se d. o.) - 119-120
Fête - 119-120, 121-122
Fetera - 121-122
Fetesci - 121-122
Fetgäss, zool. Pingvinerna - 121-122
Feth Ali, persisk schah 1797-1834. Se Persien (Historia) - 121-122
Feti, Domenico - 121-122
Fetiales - 121-122
Fétis, François Joseph - 121-122
Fetisch - 121-122
Fetischism. Se Fetisch - 121-122
Fetknopp, bot. Se Sedum - 121-122
Fetlar - 121-122
Fetma. Se Fettsot - 121-122
Fetpölsa - 121-122
Fetsill. Se Sillsläktet - 121-122
Fetstil - 121-122
Fetsund - 121-122
Fett - 121-122, 123-124
Fettbildning, fysiol. Se Ämnesomsättning - 123-124
Fettceller. Se Bindväf - 123-124
Fettdegeneration. Se Degeneration, Fetthjärta och Fosforförgiftning - 123-124
Fettdiet, Se Diet - 123-124
Fettfena. Se Fiskar - 123-124
Fettfågeln l. Guacharon - 123-124
Fetthjärta - 123-124, 125-126
Fettinfiltration. Se Degeneration och Fetthjärta - 125-126
Fettisdag. Se Fastlagen - 125-126
Fettistel, bot. Se Sonchus - 125-126
Fettkropp, zool. Se Insekter - 125-126
Fettkörtlar, histol. Se Talgkörtlar - 125-126
Fettlever - 125-126
Fettmetamorfos, detsamma som fettdegeneration. Se Degeneration - 125-126
Fettmottet - 125-126
Fettnjure, med. Se Njursjukdomar - 125-126
Fettorf, bot., geol. Se Torf - 125-126
Fettretention. Se Degeneration och Fetthjärta - 125-126
Fettsamlare - 125-126
Fettseriens föreningar. Se Alifatiska föreningar - 125-126
Fettsot, Fetma, Korpulens - 127-128
Fettsvansfår, zool. Se Fårsläktet - 127-128
Fettsvulst - 127-128, 129-130
Fettsyror - 129-130
Fett-träd - 129-130
Fettvax. 1. Enligt nyaste åsikter - 129-130
Fettvax. 2. Japanskt fettvax - 129-130
Fettväfvnad l. Fettväf, histol. Se Bindväf - 129-130
Fetus, lat., foster (se d. o.) - 129-130
Fetva - 129-130
Feuchtersleben, Ernst von - 129-130
Feuchtwangen - 129-130
Feudum l. Feodum - 129-130
Feuerbach - 129-130
Feuerbach, Paul Johann Anselem von - 129-130, 131-132
Feuerbach, Joseph Anselm - 131-132
Feuerbach, Ludwig Andreas - 131-132, 133-134
Feuerbach, Anshelm - 133-134
Feuillantklubben - 133-134, 135-136
Feuillants - 135-136
Feuillea, bot. Se Fevillea - 135-136
Feuillet, Octave - 135-136, 137-138
Feuillet de Conches, Félix Sébastien - 137-138
Feuilleton. Se Följetong - 137-138
Feuillette - 137-138
Feuk, Lars - 137-138
Feuquières - 137-138
Feuquières, Manassès de Pas - 137-138
Feuquières, Isaac de Pas - 137-138, 139-140
Feuquières, Antoine de Pas - 139-140
Feurs - 139-140
Feu Saint-Antoine. Se Antoniuseld - 139-140
Feussnerska kompensatorn. Se Elektriska mätningar - 139-140
Féval, Paul Henri Corentin - 139-140
Féval, Paul - 139-140
Feverham, stad i England. Se Faversham - 139-140
Fevillea L. (Feuillea L.) - 139-140, 141-142
Fèvre, Claude le. Se Lefebvre, Cl. - 141-142
Feydeau. 1. Ernest Aimé F. - 141-142
Feydeau. 2. Georges F. - 141-142
Feyen-Perrin, François Nicolas Augustin - 141-142
Fez. Se Fes - 141-142
Fezzan. Se Fessan - 141-142
FF (ff) - 141-142
ff. - 141-142
F. F. F. - 141-142
F. F. F. F. - 141-142
F-hål, mus. Se Ljudhål - 141-142
Fi, zool. Se Cerastes - 141-142
Fiaba, plur. fiabe, it. Se Commedia dell´arte - 141-142
Fiaker - 141-142, 143-144
Fial - 143-144
Fiale - 143-144
Fiammingo - 143-144
Fianarantsoa - 143-144
Fiant pilulæ, lat. Se f. pil - 143-144
Fiasco - 143-144
Fiasko. Se Fiasco - 143-144
Fiat - 143-144
Fibbleån, öfre loppet af Ronnebyån (se d. o.) - 143-144
Fiber - 143-144
Fiber. 1. F. l. Växttråd - 143-144
Fiber. 2. Histol - 143-144
Fiber, lat. bäfvern (se d. o. och Sibetråttan) - 143-144
Fibertorf, bot., geol. Se Torf - 143-144
Fibeset. se Bubastis, geogr. - 143-144
Fibich, Zdenko - 143-144
Fibiger, Johan Adolf - 143-144
Fibiger, Jakob Scavenius - 143-144
Fibiger, Ilia - 143-144, 145-146
Fibiger, Johannes Henrik Tauber - 145-146
Fibiger, Mathilde - 145-146
Fibla - 145-146
Fibonacci, Leonardo, italiensk matematiker. Se Pisano Leonardo - 145-146
Fibrill - 145-146
Fibrin - 145-146
Fibrinferment l. Trombin - 145-146
Fibrinogen - 145-146
Fibrinoplastisk substans, kem., detsamma som serumglobulin (se d. o.) - 145-146
Fibrinös. Se Fibrin - 145-146
Fibroid, med. Se Fibrom - 145-146
Fibroin - 145-146
Fibrom l. Fibroid - 145-146
Fibrovasalsträng, bot. Se Kärlsträng - 145-146
Fibrös. Se Fibrill - 145-146
Fibula - 145-146, 147-148
Ficaria Dill., bot. Se Ranunculus - 147-148
Fich, Alma Adèle, operasångerska. Se Almati - 147-148
Fiche, fr. Se Fisch - 147-148
Fichte, Johann Gottlieb - 147-148, 149-150
Fichte, Immanuel Hermann von - 149-150, 151-152
Fichtelberg - 151-152
Fichtelgebirge - 151-152
Fichu - 151-152
Ficinus, Marsilius - 151-152
Fick, Adolf - 151-152
Fick, August - 151-152, 153-154
Fickbarometer - 153-154
Ficker, Adolf - 153-154
Ficker, Anna Maria Franciska Charlotta F., skådespelerska. Se Almlöf 1 - 153-154
Ficker, Fredrika Matilda, den förgåendes syster, sångerska. Se Gelhaar 1 - 153-154
Ficker, Julius - 153-154
Fickstöld, jur. Se Stöld - 153-154
Fickur. Se Ur - 153-154
Ficoideæ, bot. Se Aizoaceæ - 153-154
Ficoroniska cistan. Se Cista - 153-154
Ficquelmont, Karl Ludwig - 153-154
Fictoor, Jan. Se Victors 1 - 153-154
Ficus - 153-154, 155-156, 157-158
Fidalgo, port. Se Hidalgo - 157-158
Fidanza, Johannes. Se Bonaventura [Står felaktigt findanza] - 157-158
Fiddel l. Fela - 157-158
Fide - 157-158
Fidei defensor. Se Defensor och F. D. - 157-158
Fideikommiss - 157-158
Fideikommissarie. Se Fideikommiss - 157-158
Fideikommissbref. Se Fideikommiss - 157-158
Fidel - 157-158
Fideles - 157-158
Fidelio - 157-158
Fidelis - 157-158, 159-160
Fidelis - 159-160
Fidelissimus. Se Fidelis - 159-160
Fidelitas - 159-160
Fidelitet. Se Fidel - 159-160
Fidenæ - 159-160
Fideris - 159-160
Fides 1. Trohet - 159-160
Fides 2. En personifikation - 159-160
Fides - 159-160
Fides Silentii, lat. Se Arcani disciplina - 159-160
Fidias - 159-160, 161-162, 163-164
Fidibus - 163-164
Fiditier. Se Syssitia - 163-164
Fidius dius l. Dius Fidius - 163-164
Fidji-öarna l. Viti-öarna - 163-164, 165-166, 167-168
Fidonia - 167-168
Fiducia - 167-168
Fiduciarius, lat. Se Fideikommiss - 167-168
Fidus - 167-168
Fidus Achates. Se Achates - 167-168
Fieandt, Otto Henrik von - 167-168
Fiedler, Harald Valdemar - 167-168
Fiedler, Bernhard - 167-168
Field, John - 167-168, 169-170
Field - 169-170
Field, David Dudley - 169-170
Field, Stephen Johnson - 169-170
Field, Cyrus West - 169-170
Fielding, Henry - 169-170, 171-172
Fielding, Anthony Vandyke Copley - 171-172
Fields, James Thomas - 171-172
Fiennes - 171-172
Fiennes, James, lord Saye and Seale - 171-172
Fiennes, William, viscount Saye and Seale - 171-172
Fiennes, Nathaniel - 171-172
Fier. Se Fjär - 171-172
Fiera. Se Bergamo 2 - 171-172
Fierabras - 171-172, 173-174
Fieramente - 173-174
Fierasfer - 173-174
Fieschi - 173-174
Fieschi, Giuseppe - 173-174
Fiesco. Se Fieschi, genuesisk släkt - 173-174
Fiesole - 173-174
Fiesole - 173-174, 175-176
Fiesole, Mino da, eg. Mino di Giovanni da - 175-176
Fiévée, Joseph - 175-176, Fiesoles målning Madonna della stella. (Hörande till en relikgömma, förr i S. Maria Novella, Florens.), (blank), 177-178
Fife - 177-178
Fife, earl och hertig af, adelstitlar inom den skotska släkten Duff (se d. o.) - 177-178
Fiflered - 177-178
Fifre - 177-178
Fifth avenue, gata i New York (se d. o.) - 177-178
Fifth monarchy men - 177-178
Fifvelstad - 177-178
fig. - 177-178
Figalia - 177-178
Figaro - 177-178
Figaro l. Le Figaro - 177-178
Figaro, Stockholms - 177-178
Figaro - 177-178, 179-180
Figaro, pseud. för M. J. de Larra (se d. o.) - 179-180
Figaros bröllop. Se Beumarchais och Mozart - 179-180
Figeac - 179-180
Figeholm - 179-180
Figig - 179-180
Figner, Nikolaj Nikolajevitj - 179-180
Figrelius, Edmund. Se Gripenhielm - 179-180
Figrelius, Olof - 179-180
Figueira da Foz - 179-180
Figueras - 179-180
Figueras y Moracas, Estanislao - 179-180
Figueroa, spanska författare - 179-180
Figueroa, Bartolomé Cayrasco de - 179-180, 181-182
Figueroa, Cristóbal Suárez de - 181-182
Figueroa, Francisco de - 181-182
Figueroa, Francisco de - 181-182
Figueroa, Pedro Pablo - 181-182
Figuier, Guillaume Louis - 181-182
Figuier, Juliette - 181-182
Figulus, P. Nigidius - 181-182
Figur - 181-182, 183-184
Figura - 183-184
Figurabilitet - 183-184
Figura cata, mat. Se Mensuralmusik - 183-184
Figuræ honorabiles, lat. Se Heraldiska sköldemärken - 183-184
Figuralmusik. Se Mensuralmusik - 183-184
Figurant - 183-184
Figuration - 183-184
Figurera - 183-184
Figurerad 1. Mus. - 183-184
Figurerad 2. Mat. Figurerade tal. Se Figurtal - 183-184
Figurin - 183-184
Figurlig - 183-184
Figurtal - 183-184, 185-186
Figuråkning, sportv. Se Figur 4 - 185-186
Fiholm 1. Säteri - 185-186
Fiholm 2. Gods - 185-186
Fihrist (Kitab el-F.) - 185-186
Fiji islands, Se Fidji-öarna - 185-186
Fikh - 185-186
Fikkel - 185-186
Fikon, bot. Se Ficus. - Om s. k. indiska fikon se Opuntia - 185-186
Fikonkaffe - 185-186
Fikonkaka - 185-186
Fikonkaktus, bot. Se Opuntia - 185-186
Fikonost - 185-186
Fikonsteklar - 185-186, 187-188
Fikonträd, bot. Se Ficus - 187-188
Fiktion - 187-188
Fikus, bot. Se Ficus - 187-188
Fil - 187-188
Fil - 187-188, 189-190
Filadelfer - 189-190, 191-192
Filadelfi - 191-192
Filadelfia 1. I forntiden stad i östra Lydien - 191-192
Filadelfia 2. I forntiden stad i Peréen - 191-192
Filadelfia, stad i nordamerikanska staten Pennsylvania. Se Philadelphia - 191-192
Filadelfos - 191-192
Filago - 191-192
Filagram (förvrängning af filigran se d. o.), vattenstämpel (se d. o.) å papper - 191-192
Filament, bot. Se Ståndare - 191-192
Filammon - 191-192
Filangieri, Geatano - 191-192
Filangieri, Carlo - 191-192
Filantrop - 191-192
Filantropin l. Philantropin - 191-192
Filare 1. Person som utför filningsarbete (Se Filning) - 191-192
Filare 2. I studentslangen - 191-192
Filaret, ett i den ryska kyrkans historia flerstädes förekommande namn - 191-192
Filaret, hette egentligen Fedor Nikititj - 191-192, 193-194
Filaret, egentl. Vasilij Michailovitj Drosdov - 193-194
Filaret - 193-194
Filarete, Antonio, eg. Antonio Averulino - 193-194, 195-196
Filargi, Pietro, påfve. Se Alexander V - 195-196
Filaria medinensis - 195-196
Filaria sanguinis - 195-196
Filarmikrometer. se Astronomiska instrument, sp. 297 - 195-196
Filarsubstans. Se Cell, sp. 1381 - 195-196
Filateli - 195-196, 197-198
Filbersnötter, bot. Se Hassel - 197-198
Filbåge - 197-198
Filbänk - 197-198
Fildes, Luke - 197-198
File - 197-198
Filé - 197-198
Fileas - 197-198
Filefjeld. Se Fillefjeld - 197-198
Filehne - 197-198
Filelfo, Francesco - 197-198, 199-200
Filemon 1. Grek. myt. - 199-200
Filemon 2. Forngrekisk lustspelsförfattare - 199-200
Filemon - 199-200
Filén, Simon Joakim - 199-200
Filenius, Petrus - 199-200
Filera tonen - 199-200
Filetairos. 1. Grekisk lustspelsförfattare - 199-200
Filetairos. 2. Grundläggare af - 199-200
Filetas - 199-200
Filett. Se Filé - 199-200
Filey - 199-200
Filfras, zool. Se Järfsläktet - 199-200
Filgrad, mek tekn. Se Fil - 199-200
Filharmonisk - 199-200
Filharmoniska sällskapet i Stockholm - 199-200, 201-202
Filhellen - 201-202
Filhol - 201-202
Filhuggning - 201-202
Filhuggningsmaskin, maskinb. Se Filhuggning - 201-202
Filia, lat., dotter. Jfr Filius - 201-202
Filial - 201-202
Filiation - 201-202
Filibe. Se Filippoi och Filippopel - 201-202
Filibedjik. Se Filippoi - 201-202
Filicaja, Vincenzoda da - 201-202, 203-204
Filicales, Filicineæ, Ormbunkar - 203-204
Filices, bot. Se Pteridofyter - 203-204
Filicineæ, bot. Se Filicales - 203-204
Filicites - 203-204
Filicudi - 203-204
Filigran - 203-204, 205-206, 207-208
Filikromen - 207-208
Filinto Elysio. Se Manoël do Nascimento - 207-208
Filioque - 207-208
Filip - 207-208
Filip, hertigar af Burgund - 207-208
Filip I, den djärfve - 207-208
Filip II, den gode - 207-208, 209-210
Filip, franska konungar - 209-210
Filip I - 209-210
Filip II August - 209-210
Filip III, den djärfve - 209-210
Filip IV, den sköne - 209-210, 211-212
Filip V, den långe - 211-212
Filip VI af Valois - 211-212
Filip, franska prinsar - 211-212
Filip I - 211-212
Filip II - 211-212, 213-214
Filip den ädelmodige - 213-214
Filip, maccedoniska konungar - 213-214
Filip I - 213-214
Filip II - 213-214, 215-216
Filip III Arridaios - 215-216
Filip V - 215-216, 217-218
Filip, hertig af Parma - 217-218
Filip araben, Marcus Julius Philippus - 217-218
Filip, spanska konungar - 217-218
Filip I, den sköne - 217-218
Filip II - 217-218, 219-220
Filip III - 219-220
Filip IV - 219-220
Filip V - 219-220, 221-222
Filip af Schwaben - 221-222
Filip Birgersson, Jarl. Se Folkunga-ätten - 221-222
Filipepi, Alessandro di Mariano, vanligen kallad Sandro Botticelli - 221-222, 223-224
Filipinos. Se Filippinerna, sp. 229 - 223-224
Filippa - 223-224
Filippa af Hainaut - 223-224, Botticellis målning Våren. (Till art. Filipepi.), (blank), 225-226
Filipperbrefvet - 225-226
Filippides - 225-226
Filippiker l. Filippiska tal - 225-226
Filippin - 225-226
Filippiner, en andlig orden. Se Oratorianer - 225-226
Filippinerna - 225-226, 227-228, 229-230, 231-232
Filippino Lippi, Se Lippi - 231-232
Filippiska epoken. Se Kronologi - 231-232
Filippiska tal. Se Filippiker - 231-232
Filippister - 231-232
Filippoi - 231-232
Filippo Lippi. Se Lippi - 231-232
Filipponer - 231-232, 233-234
Filippopel - 233-234
Filippopolis. Se Filippopel - 233-234
Filippos, grekisk namnform - 233-234
Filippos, judisk furste - 233-234
Filippov, Danilo - 233-234
Filippovstjina. Se Filipponer - 233-234
Filippus - 233-234
Filippus, evangelist - 233-234
Filip Simonsson. Se Bagler - 233-234
Filipstad - 233-234, 235-236, 237-238
Filipstads bergslags kanal - 237-238
Filipstadsgranit - 237-238
Filipstads landsförsamling. Se Färnebo - 237-238
Filipstads norra bergslags järnväg - 237-238
Filistéen. Se Filistéer - 237-238
Filistéer - 237-238, 239-240
Filister - 239-240
Filistos - 239-240
Filiströs. Se Filister - 239-240
Filit - 239-240
Filitier. Se Syssitia - 239-240
Filius - 239-240
Filixsyra. Se Maskfördrifvande medel - 239-240
Filklofve - 239-240
Filkloppa - 239-240
Fille - 239-240
Fillefjeld - 239-240
Fillér - 239-240
Fillias, Achille Étienne - 239-240
Fillis, James - 239-240, 241-242
Fillmore, Millard - 241-242
Film - 241-242
Film, socken i Uppsala län - 241-242
Filmaron. Se Maskmedel - 241-242
Filmaskin, maskinb. en för handarbetets ersättande vid filning konstruerad maskin (Se Fil och Shapingmaskin) - 241-242
Filmer, sir Robert - 241-242
Filmjölk. Se Mjölk - 241-242
Filmogen - 241-242
Filning - 241-242
Filo, den judiske. Se Filon - 243-244
Filochoros - 243-244
Filochoros, danssällskap. Se Philochoros - 243-244
Filodemos - 243-244
Filogyn - 243-244
Filoktetes - 243-244
Filolaos - 243-244
Filolog, idkare af filologi (se d. o.) - 243-244
Filologi - 243-244, 245-246
Filologie kandidatexamen. Se Filologisk kandidatexamen - 245-246
Filologiens historia - 245-246
Filologisk kandidatexamen - 245-246
Filologmöten - 245-246
Filologos, ett binamn på Eratosthenes (se denne) - 245-246
Filomele - 245-246
Filometor - 245-246
Filon, den judiske - 245-246, 247-248
Filon med förnamnet Herennios - 247-248
Filon - 247-248
Filon, Charles Auguste Désiré - 247-248
Filon, Pierre Marie Augustine - 247-248
Filopator - 247-248
Filopoimen - 247-248, 249-250
Filosellsilke - 249-250
Filosof(se Filosofi) - 249-250
Filosofem - 249-250
Filosofera - 249-250
Filosofi - 249-250, 251-252
Filosofie doktor (magister). Se Doktor - 251-252
Filosofie kandidatexamen och F. licentiatexamen. Se Kandidat och Licentiat - 251-252
Filosofiens historia - 251-252, 253-254, 255-256
Filosofisk - 255-256
Filosofiska stenen l. De vises sten. Se Alkemi - 255-256
Filosofisk rättslära. Se Boström - 255-256
Filosofisk sedelära. Se Etik - 255-256
Filosofisk ämbetsexamen. Se Examen - 255-256
Filostratos, Flavius F. den äldre - 255-256
Filotas - 255-256
Filotion - 255-256
Filoxenianska öfversättningen af bibeln. Se bibelöfversättningar, sp. 246 - 255-256
Filoxenos 1. Grekisk dityrambdiktare - 255-256
Filoxenos 2. Xenaias - 255-256
Fils - 255-256
Filskaft, mek. tekn. Se Fil - 255-256
Filspån, med. tekn. Se Fil - 255-256
Filsö - 255-256
Filt - 255-256, 257-258
Filtand, mek. tekn. Se Fil - 257-258
Filtduk. Se Filt - 257-258
Filter - 257-258
Filtkalander. Se Appretera, sp. 1253, och Kalander - 257-258
Filtra. se Filter - 257-258
Filtrat, vätska, som passerat ett filter (se d. o. och Filtrera) - 257-258
Filtrera - 257-258, 259-260
Filtrerpapper - 259-260
Filtrum. Se Filter - 259-260
Filtz, Anton - 259-260
Filtång, mek. tekn. Se Fil - 259-260
Filur - 259-260
Fimafeng - 259-260
Fimbria, Cajus Flavius - 259-260
Fimbul-Tyr - 259-260
Fimbulvinter - 259-260
Fimreite - 259-260
Fimtardómr, isl. Se Femtedomen - 259-260
Fin. - 259-260
Finæus, latinsk namnform för Finé, O. (se d. o.) - 259-260
Final, Final- 1. Mus. - 259-260
Final, Final- 2. Filos. och språkv. - 259-260
Finale 1. Kommun i italienska prov. Genua - 259-260
Finale 2. F. nell´ Emilia, stad i italienska prov. Modena - 259-260
Final konjunktion. Se Konjunktion - 259-260
Finance, Financier, fr. Se Finanser - 259-260
Finansbetänkande - 259-260, 261-262
Finansdepartementet, Kungliga - 261-262
Finansdepartementet kontroll- och justeringsbyrå. Se Kontroll- och justeringsstyrelsen - 261-262
Finanser - 261-262
Finansexpeditionen i Finlands senat - 261-262
Finanshöghet. Se Höghetsrättigheter - 261-262
Finanskontoret. Se Finansdepartementet - 261-262
Finanslov, da. Se Danmark, sp. 1287 - 261-262
Finansminister. Se Finansdepartementet - 261-262
Finans- og tolddepartementet - 261-262
Finansrätt - 261-262, 263-264
Finanstull. Se Tull - 263-264
Finbränning. Se Finering - 263-264
Finby - 263-264
Finch - 263-264
Finch, Sir Heneage - 263-264
Finch, Sir John - 263-264
Finch, Heneage, 1:e earl af Nottingham - 263-264
Finch, Daniel, 2:e earl af Nottingham - 263-264
Finch, William - 263-264
Finch, Edward - 263-264
Finch, George William - Hatton, earl af Winchilsea och Nottingham - 263-264
Finch-Hatton. Se Finch 6 o 7. - 263-264
Finchley - 263-264
finck, Friedrich august von - 263-264
Fincke, Gustaf - 263-264, 265-266
Fincke, Thomas - 265-266
Finckenstein, Karl Wilhelm, grefve Finck von F. - 265-266
Finderup - 265-266
Fin de siècle - 265-266
Findhorn - 265-266
Findlay - 265-266
Findstrup. Se Holstenhus - 265-266
Fine - 265-266
Finé (Finæus), Oronce - 265-266
Finelli, Carlo - 265-266
Fineman, Karl Olof - 265-266
Finering l. Finbränning - 265-266
Fines herbes - 265-266
Finess - 265-266, 267-268
Fineus - 267-268
Fingal (Finnl. Find Mac Cumaill), "den hvite Finn", hjältegestalt i de irländska Ossiansägnerna. Se Ossian - 267-268
Fingals grotta - 267-268
Finger, anat. Se Fingrar - 267-268
Fingera - 267-268
Fingerad räkning - 267-268
Fingeraftryckssytem. Se Daktyloskopi - 267-268
Fingerborgsblomma. Se Digitalis - 267-268
Fingerborgsörtblad. Se Digitalis, sp. 406 - 267-268
Fingerdjursläktet - 267-268
Fingerhattsläktet - 267-268
Fingerling - 267-268
Fingerspråk. Se Åtbördsspråk - 267-268
Fingersvamp, bot. Se Clavaria - 267-268
Fingersättning l. Applikatur - 267-268
Fingertång, bot. Se Laminaria - 267-268
Fingerörtsläktet, bot. Se Potentilla - 269-270
Fingradt blad, bot. se Blad, sp. 619 - 269-270
Fingrar - 269-270
Fingrar och tår, bot. Se Plasmodiophora - 269-270
Fingu. Se Kaffrer - 269-270
Finguerra, Maso (Tommaso) - 269-270
Finis - 269-270
Finish - 269-270
Finistère - 269-270
Finisterre, Cabo de - 269-270
Finit - 269-270
Finja - 269-270
Finjasjön - 269-270
Finjord - 269-270
Fink, Gottfried Wilhelm - 269-270, 271-272
Finka 1. Järnvägstekn. - 271-272
Finka 2. Vulgärt namn på polishäkte - 271-272
Finkar, zool. Se Finkartade fåglar - 271-272
Finkartade fåglar - 271-272
Finke, Heinrich - 271-272
Finkel l. Finkelbrännvin - 271-272
Finkel, Ludwik - 271-272
Finkelbrännvin. Se Finkel - 271-272
Finkeljockum - 271-272
Finkelnburg, Karl Martin - 271-272, Karta öfver Finland., Karta öfver Finland. (forts.), Karta öfver Finland. (forts.), Karta öfver Finland. (forts.), 273-274
Finkelolja. se Alkohol, sp. 608 och Brännvin, sp. 426 - 273-274
Finkenwerder - 273-274
Finknät - 273-274
Finksläktet - 273-274
Finlaij, R. Se Finlay - 273-274
Finland - 273-274, 275-276, 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286, 287-288, 289-290, 291-292, 293-294, 295-296, 297-298, 299-300, 301-302, 303-304, 305-306, 307-308, 309-310, 311-312, 313-314, 315-316, 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326, 327-328
Finland, hertigdöme - 327-328
Finalnd, storfurste af - 329-330
Finlandism - 329-330
Finlands allmänna slöjdförening - 329-330
Finlands bank. Se Finland, sp. 291-292 - 329-330
Finlands hypoteksförening. Se Finland, sp. 292 - 329-330
Finlands litteratur 1. Den svenskspråkiga - 329-330, 331-332, 333-334, 335-336
Finlands litteratur 2. Den finskspråkiga litteraturen - 335-336, 337-338
Finlands statsarkiv - 337-338, 339-340
Finlands statskontor - 339-340
Finlands stämpelkontor - 339-340
Finlay l. Finlaij, Robert - 339-340
Finlay, George - 339-340, 341-342
Finlayson, James - 341-342
Finländare - 341-342
Finländs-svenska. Se Finsk-svenska - 341-342
Finmålare, de holländske kabinettsmålarna, hvilkas berömdaste representant var Dou, (se d. o.) - 341-342
Finn - 341-342
Finn 1. En dvärg - 341-342
Finn 2. Konung öfver friser och jutar - 341-342
Finn 3. Jätte - 341-342
Finn, Se Fingal - 341-342
Finn, pseudonym för P. A. Gödecke - 341-342
Finn-Alf, med tillnamnet den gamle - 341-342
Finnar - 341-342
Finn Arnesson. Se Arnmödlingarna - 341-342
Finnberg, Gustaf Vilhelm - 341-342
Finnbo. Se Ferna - 341-342
Finnboda - 341-342, 343-344
Finnboge den starke - 343-344
Finnbär, bot. Se Hippophaë - 343-344
Finne - 343-344
Finne, Jan - 343-344
Finne, Edvard Gabriel - 345-346
Finne-Grönn, Stian Herlofsen - 345-346
Finnekumla - 345-346
Finner - 345-346
Finnerödja - 345-346
Finne von Melstedt, Henning - 345-346
Finney, Charles - 345-346
Finnforsen - 345-346
Finngrunden - 345-346
Finnheden, Se Finnved - 345-346
Finn Magnusen. Se Magnusson, Finnur - 345-346
Finnmark. Se Finnskog - 345-346
Finnmarken - 345-346, 347-348, 349-350
Finnmarker - 349-350
Finnmyrten - 349-350
Finnskog l. Finnmark - 349-350
Finnskoga, en kapellförsamling och en socken i Värmlands län. Se Norra Finnskoga och Södra Finnskoga. - Finnskoga pastorat. Se Södra finnskoga - 349-350
Finnur Jónsson. Se Jónsson, Finnur - 349-350
Finnus Johannæus. Se Jónsson, Finnur - 349-350
Finnved (Finnheden, Finnveden) - 349-350
Finnviksheden - 349-350
Finnåker - 349-350
Finnäs - 349-350
Finnö - 351-352
Finow - 351-352
Finowkanalen - 351-352
Finsbury - 351-352
Finsch, Otto - 351-352
Finsen. 1. Hannes - 351-352
Finsen 2. Vilhjálmur Hlöðvér (Ludvig) - 351-352
Finsen, Sören Hilmer Steindór - 351-352
Finsen, Niels Ryberg - 351-352, 353-354
Finshyttan - 353-354
Finska bibelsällskapet - 353-354
Finska deputationen - 353-354
Finska deputationer, utskott tillsatta vid riksdagarna 1742-62. Se Deputation - 353-354
Finska dragonregementet. Se Finska värnpliktiga militären - 353-354
Finska ecklesiastikstatens änke- och pupillkassa - 353-354
Finska fornminnesföreningen - 353-354, 355-356
Finska forstföreningen - 355-356
Finska förlagsföreningen - 355-356
Finska gardesregementet - 355-356
Finska gardet - 355-356
Finska grenadjär-skarpskyttebataljonen - 355-356
Finska handarbetets vänner - 355-356, 357-358
Finska historiska samfundet - 357-358
Finska hushållningssällskapet - 357-358
Finska hästen - 357-358
Finska indelta militären - 357-358
Finska jaktföreningen - 357-358, 359-360
Finska kadettkåren - 359-360
Finska konstföreningen - 359-360
Finska krig - 359-360
Finska kyrkan i Stockholm. Se Finska nationella församlingen - 359-360
Finska litteratursällskapet - 359-360, 361-362
Finska läkarsällskapet - 361-362
Finska militärens änke- och pupillkassa. Se Änke- och pupillkassan för personer anställda vi militärväsendet - 361-362
Finska missionssällskapet - 361-362, 363-364
Finska mosskulturföreningen - 363-364
Finska nationella församlingen i Stockholm - 363-364
Finska sjöekipaget - 363-364
Finska sjömannapensionsanstalten - 363-364
Finska sjömansmissionssällskapet - 363-364, 365-366
Finska skolstatens pensionskassa - 365-366
Finska språket - 365-366, 367-368, 369-370
Finska vetenskapssociteten - 369-370
Finska viken - 371-372
Finska värnpliktiga militären - 371-372
Finsk badstu. Se badstuga - 371-372
Finsk konst - 371-372, 373-374, 375-376
Finsk kvinnoförening - 375-376, 377-378
Finsk militär tidskrift - 377-378
Finsk mytologi. Se Mytologi - 377-378
Finsk nötboskap - 377-378
Finsk oxel. Se Oxelsläktet - 377-378
Finsk stil, konstind. Se Finska handarbetets vänner - 377-378
l. Finländsk svenska - 377-378
Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik - 377-378
Finsk-ugriska språk, Finska, Ugriska, Finsk-ungerska språk - 377-378, 379-380, 381-382
Finsk-ugriska sällskapet - 381-382
Finsk-ungerska språk. Se Finsk-ugriska språk - 381-382
Finslät-fil, mek. tekn. Se Fil - 381-382
Finsmide - 381-382
Finspång - 381-382, 383-384, 385-386, 387-388
Finspånga läns härad - 387-388
Finspånga läns härads domsaga - 387-388
Finspång-Norsholms järnväg. Se Norra Östergötlands järnvägsaktiebolags järnvägar - 387-388
Finspångs revir - 387-388
Finspångsån - 387-388
Finsson, Hannes, Se Finsen 1 - 387-388
Finsta. se Finstad - 387-388
Finsta l. Finsta - 387-388
Finsteraargletschern - 387-388
Finsteraarhorn - 387-388
Finstermünz - 387-388, 389-390
Finsterwalde - 389-390
Finström - 389-390
Fint - 389-390
Fintias (Phintias). Se Damon - 389-390
Finvid den funne. Se Arnmödlingarna - 389-390
Fiol. 1. Populär benämning på violin (se d. o.) - 389-390
Fiol. 2. Biljardt., ett stöd för spelarens kö. Se Biljard, sp. 380 - 389-390
Fiol, Szwajpolt - 389-390
Fiolblock - 389-390
Fionia - 389-390
Fioravanti, Valentino - 389-390
Fiore della Neve, pseudonym för den Holländske författaren M. G. L. van Loghem - 389-390
Fiorelli, Giuseppe - 389-390
Fiorentino, italiensk målare. Se Rossi - 389-390
Fiorentino, Pier Angelo - 389-390
Fiorenzuola d´Arda - 389-390
Fiorillo 1. Johann Dominik - 389-390
Fiorillo 2. Federigo - 389-390
Fioringräs, bot. namn på Agrostis stolonifera (se Agrostis) - 389-390
Fiorino, Fiorino d´oro - 389-390
Fioritur l. Maner - 389-390
Fiotispråket ("negerspråket") - 389-390
Fira - 389-390
Firan - 389-390, 391-392
Fircks, Theodor von - 391-392
Firdafylke. Se Fjordene - 391-392
Firdausi - 391-392, 393-394
Firdusi. Se Firdausi - 393-394
Firendschi. Se Frengi - 393-394
Firengi, Firengistan. Se Frengi - 393-394
Firenze, italienska namnformen för Florens (se d. o.) - 393-394
Firenzuola, Angolo (eg. Michelangiolo Girolamo, af släkten Giovannini, kallad Firenzuola efter stamorten) - 393-394
Firewood - 393-394
Firischta (Ferisjta), Muhammed Kasim Hinduschah - 393-394
Firkin - 393-394
Firle, Walter - 393-394, 395-396
Firma - 395-396
Firmament - 395-396
Firman, oriktig form för ferman (se d. o.) - 395-396
Firmaregister. Se Handelsregister - 395-396
Firmenich, Johann Matthias F. Richartz - 395-396
Firmian 1. Leopold Anton von - 395-396
Firmian 2. Karl Joseph von - 395-396
Firmicus 1. Julius F. Maternus - 395-396
Firmicus 2. En kristen med liknande namn - 395-396
Firmin-Didot. Se Didot - 395-396
Firminy - 395-396
Firmitas, latinsk namnform för La Ferté (se Ferté) - 395-396
Firn l. Firnsnö - 395-396
Firniss, ty., hand. Se Bärnsten, sp. 853 - 395-396
Firnlinje. Se Firn - 395-396
Firnsnö. Se Firn - 395-396
Firozpur, Ferozepore 1. Distrikt i Brittisk-indiska - 395-396
Firozpur, Ferozepore 2. Hufvudstad i nämnda distrikt - 395-396
First comissioner of works. Se Storbritannien (Författning). Jfr Arbetsminister - 395-396
First lord of the admirality och First lord of the treasury, eng. Se Storbritannien (Författning) - 395-396
First rate - 395-396
Firth - 397-398
Firth, Charles Harding - 397-398
Firth of Clyde. Se under Clyde - 397-398
Firth of Forth. Se Forthviken - 397-398
Firth of Tay. Se under Tay - 397-398
Firuzabadi, Medjd ed-din Abu-t-Tahir Muhammed - 397-398
Fiscaliter, på fiskalisk väg. Se Fiskal och Fiskalisk - 397-398
Fiscal reform - 397-398
Fiscanum. Se Fécamp - 397-398
Fisch, spelmark - 397-398
Fisch 1. Vid djurnamn förkortning, för, Gotthelf Fischer von Waldheim - 397-398
Fisch 2. Vid blötdjursnamn förkortning, för, Paul Henri Fischer (se denne) - 397-398
Fischart, Johann kallad Mentzer - 397-398
Fischbach 1. Johann - 397-398
Fischbach 2. Friedrich - 397-398
Fischbacher-alperna - 397-398
Fischbeck-nötkreatursrasen - 397-398
Fischeln - 399-400
Fischer, Johann - 399-400
Fischer, namn på åtskilliga tyska musiker - 399-400
Fischer, Johann - 399-400
Fischer, Johann Christian - 399-400
Fischer, Ludwig - 399-400
Fischer, namn på en mängd tyska målare, bildhuggare och arkitekter - 399-400
Fischer, Johann Martin - 399-400
Fischer, Karl von - 399-400
Fischer, Ferdinand August - 399-400
Fischer, Josaph Anton - 399-400
Fischer, Johan Olfert - 399-400
Fischer, Frederik - 399-400
Fischer, Johan Kristian - 399-400, 401-402
Fischer, Johann Georg - 401-402
Fischer, Ernst Kuno Berthold - 401-402
Fischer, sir Henry Charles - 401-402
Fischer, Paul Henri - 401-402
Fischer, Thomas Alfred (eg. Ernst Ludwig) - 401-402
Fischer, Gustav - 401-402
Fischer, Theobald - 401-402
Fischer, Franz - 403-404
Fischer, Emil - 403-404
Fischer, Peter Frederik Wilhelm - 403-404
Fischer, S. - 403-404
Fischers batteri - 403-404
Fischerström, Johan - 403-404
Fischerström, Per Filip Jakob Waloddi - 403-404, 405-406
Fischer von Erlach, Johann Bernhard - 405-406
Fischer von Waldheim, G. Se Fisch - 405-406
Fischhausen - 405-406
Fischhof, Sigrid Arnoldson-F., sångerska. Se Arnoldson 2 - 405-406
Fischier, Per Edvard Magnus - 405-406
Fischietto, Il - 405-406
Fischy. Se Fichu - 405-406
Fiscus - 405-406
Fisetin. Se Fisett-trä - 405-406
Fisettholts l. fisettholtslack. Se Fisett-trä - 405-406
Fisett-trä l. Fisettholts - 405-406
Fish, Hamilton - 405-406
Fisher, John - 405-406, 407-408
Fisher, John Arbuthnot - 407-408
Fisk - 407-408
Fisk l. Mastfisk - 407-408
Fisk, Clinton Bowen - 407-408
Fiska, sjöv. 1. Medelst dragg uppfånga i vattnet förlorat föremål - 407-408
Fiska, sjöv. 2. Medelst järnskenor, träspiror o.d. - 407-408
Fiska, sjöv. 3. Upplyfta ankarets krona till relingen - 407-408
Fiskal - 407-408
Fiskalisk (Se Fiskal och Fiskus) - 407-408
Fiskaliter, på fiskalisk väg. se Fiskal och Fiskalisk - 407-408
Fiskar - 407-408, 409-410, 411-412, 413-414, 415-416, 417-418
Fiskarholms skans - 417-418
Fiskarna - 417-418, 419-420
Fiskarnas system. Se Fiskar, sp. 417-418 - 419-420
Fiskarringen - 419-420
Fiskars - 419-420
Fiskarskap. Se Fiske sp. 426 - 419-420
Fiskarstek - 419-420
Fiskartorpet - 419-420
Fiskben. Se Barder - 419-420
Fiskblåsa - 419-420
Fiskdrag. Se Drag, fisk - 419-420
Fiskdäfvert l. Kipdäfvert - 419-420
Fiske - 421-422, 423-424, 425-426, 427-428
Fiske, Daniel Willard - 427-428
Fiske, John - 427-428
Fiskebank - 427-428
Fiskeby - 427-428, 429-430
Fiskebåt - 429-430
Fiskebäck, socken. Se Gustaf Adolf - 429-430
Fiskbäckskil - 429-430
Fiskefartyg - 429-430
Fiskegräns - 429-430
Fiskegård. Se Fiskeredskap, sp. 450, 452 - 429-430
Fiskeled. Se Eganderätt 1 - 429-430
Fiskeläge - 429-430
Fiskemaaned, da. Se September - 429-430
Fisken, symbol för Kristus. Se Kristusmonogram och Kristussymboler - 429-430
Fiskepass - 429-430
Fiskeriagent. Se Fiskeritjänstemän - 429-430
Fiskeriassistent. Se Fiskeritjänstemän - 429-430
Fiskerideputationen. Se Deputation, sp. 169 - 429-430
Fiskerifonden 1. En på grund af 1751 års riksdags beslut bildad fond - 429-430
Fiskerifonden 2. F. l. Fonden för fiskerinäringens befrämjande - 429-430
Fiskeriföreningen i Finland - 429-430, 431-432
Fiskriingenjör. Se Fiskeritjänstemän - 431-432
Fiskeriinspektör. Se Fiskeritjänstemän - 431-432
Fiskeriinspektörsassitent. Se Fiskeritjänstemän - 431-432
Fiskeriintendent - 431-432
Fiskerilagstiftning - 431-432, 433-434
Fiskerimuseum i Stockholm - 433-434, 435-436
Fiskeristipendiat. Se Se Fiskeritjänstemän - 435-436
Fiskeritillsyningsman. Se Fiskeritjänstemän - 435-436
Fiskeritjänstemän - 435-436
Fiskernäs - 435-436
Fiskerätt. Se Fiskerilagstiftning - 435-436
Fiskvatten. Se Fiskerilagstiftning - 435-436
Fiskfjäll, zool. Se Fjäll 2 - 435-436
Fiskfjällsutslag, med. Se Ichthyosis - 435-436
Fiskfloden, Stora, namn på floder, Se Stora Fiskfloden - 435-436
Fiskfoderkakor, landtbr. Se Fiskfodermjöl - 435-436
Fiskfodermjöl - 435-436
Fiskgift - 435-436, 437-438, 439-440
Fiskgjusar - 439-440
Fiskgjusen. Se Fiskgjusar - 439-440
Fiskgjussläktet. Se Fiskgjusar - 439-440
Fiskgroddjur, zool. detsamma som gälgroddjur. Se Amfibier, sp. 829 - 439-440
Fiskgråsuggsläktet l. Hafslussläktet - 439-440
Fiskguano - 439-440
Fiskhake, sjöv. Se Fiskdäfvert - 439-440
Fiskholmen - 439-440
Fiskhök, Se Fiskgjusar - 439-440
Fisk Jubilee singers. Se Fisk, C. B. - 439-440
Fisklefverolja - 439-440, 441-442
Fisklim. Se Husbloss - 441-442
Fiskmjöl. Se Födoämnen - 441-442
Fiskmåsen, zool. Se Måssläktet - 441-442
Fiskmärlesläktet, Cymothoa, zool., detsamma som fiskgråsuggsläktet (se d. o.) - 441-442
Fiskodling - 441-442, 443-444, 445-446, 447-448
Fiskolja. Se Fisklefverolja - 447-448
Fiskplanka, skpsb. Se Däck, sp. 1193 - 447-448
Fiskredskap - 447-448, 449-450, 451-452, 453-454
Fiskregn - 453-454
Fisksalamander, Ichthyoidea, zool., benämning för gälgrodjuren (se Amfibier, sp. 829-830) - 453-454
Fiskskinn - 453-454
Fisksluss, fisk. Se Fiskväg - 453-454
Fisktionde - 453-454
Fisktorped. Se Torped - 453-454
Fisktrappa, fisk. Se Fiskväg - 453-454
Fisktärnan, zool. Se Tärnsläktet - 453-454
Fiskumfos - 453-454
Fiskumvandet. Se Ekern - 453-454
Fisk university. Se Fisk, C. B. - 453-454
Fiskus - 453-454
Fiskuttern, zool. Se Uttersläktet - 453-454
Fiskviken, Stora - 453-454
Fiskväg - 453-454, 455-456
Fiskåt - 455-456
Fisködla, paleont. Se Ichthyosaurus - 455-456
Fiskörn, zool. Se Fiskgjusar - 455-456
Fiss - 455-456
Fiss dur - 455-456
Fissibranchiata - 455-456
Fissil - 455-456
Fissilinguia - 455-456
Fissipedia - 455-456
Fissirostres - 455-456
Fissis, mus. Se Fiss - 455-456
Fiss moll - 455-456
Fissot, Alexis Henri - 455-456
Fissur - 455-456, 457-458
Fissura Sylvii, lat. Se Hjärnan - 457-458
Fistel. 1. Med. - 457-458
Fistel. 2. Mus., tysk benämning på falsettrösten (se Falsett) - 457-458
Fistelgång, med. Se Fistel - 457-458
Fistularia, zool. Se Pipfiskar - 457-458
Fistulator. Se Lagerbjelke - 457-458
Fistulina hepatica Fr., Oxtungsvamp - 457-458
Fistulipora - 457-458
Fistulös, Fistelartad. Se Fistel - 457-458
Fit, fnsv., sidländ slätt, i synnerhet utmed vatten; strand. Jfr Agnefit - 457-458
Fit, eng. - 457-458
Fitch, Ralph - 457-458, 459-460
Fitch, John - 459-460
Fitchburg - 459-460
Fitero - 459-460
Fitger, Arthur - 459-460
Fitinghoff, Laura Matilda Bernhardina - 459-460
Fitja - 459-460
Fittig, Rudolph - 459-460
Fittja - 459-460
Fitton, Mary - 459-460
Fittonia - 459-460
Fittri (Bulala) - 459-460
Fituna - 459-460, 461-462
Fitz - 461-462
Fitz, vid djurnamn förkortning för österrikiske zoologen Leopold Joseph Fitzinger - 461-462
Fitzalan - 461-462
Fitzclarence - 461-462
Fitzgeorge. Se Cambridge 2 - 461-462
Fitzgerald, gammal irländsk adelssläkt - 461-462
Fitzgerald, James F. - 461-462
Fitzgerald, William Robert - 461-462, 463-464
Fitzgerald, Lord Edward - 463-464
Fitzgerald, Edward - 463-464
Fitzgerald, Percy Hetherington - 463-464
Fitzgibbon, John, earl af Clarc - 463-464
Fitzherbert, Maria - 463-464
Fitzinger, L. J. Se Fitz - 463-464
Fitzjames - 463-464, 465-466
Fitzmaurice, en af Englands förnämaste och rikaste adelssläkter - 465-466
Fitzmaurice, William Petty, 1:e markis af Lansdowne - 465-466
Fitzmaurice, Henry Petty, 3:e markis af Lan[s]downe - 465-466
Fitzmaurice, Henry Thomas Petty, 4:e markis af Lansdowne - 465-466
Fitzmaurice, Henry Charles Keith Petty, 5:e markis af Lansdowne - 465-466, 467-468
Fitzmaurice, Edmond George Petty, baron Fitzmaurice - 467-468
Fitzpatrick, William John - 467-468
Fitzpatrick, sir James Percy - 467-468
Fitzroy. 1. Flod i Queensland - 467-468
Fitzroy. 2. Flod i norra delen af Väst-Australien - 467-468
Fitzroy, stad i Victoria - 467-468
Fitzroy, engelskt adligt släktnamn - 467-468, 469-470
Fitzroy, Henry, 1:e hertig af Grafton - 469-470
Fitzroy, Augustus Henry, 3:e hertig af Grafton - 469-470
Fitzroy, Sir Charles Augustus - 469-470
Fitzroy, Robert (Fitz Roy) - 469-470, 471-472
Fitz-Roya patagonica, bot. Se Alerze - 471-472
Fitzwalter, Robert - 471-472
Fitzwilliam, William Wentworth, 2:e earl Fitzwilliam - 471-472
Fitzwilliam, Charles William Wentworth, 3:e earl Fitzwilliam - 471-472
Fiume. 1., hamnstad på ungerskt område - 471-472, 473-474
Fiume. 2. Komitat i Kroatien - 473-474
Fiume Valca. Se Cremera - 473-474
Fiumicino - 473-474
Five o´clock tea - 473-474
Fives, eng. Se Bollspel, sp. 1028 - 473-474
Fix - 473-474
Fix. 1. Fixa punkter - 473-474
Fix. 2. Fix idé - 473-474
Fix. 3. Fix luft - 473-474
Fix, Théodore - 473-474
Fix, Théobald - 473-474
Fixaftal, jur. Se Dröjsmål, sp. 951 - 473-474
Fixa punkter. se under Fix - 473-474
Fixation (se Fix), fastställande, bestämmande (i synnerhet af pris o.d.). - Med. Se Extension - 473-474
Fixa vätskor. Se Afdunstning - 473-474
Fixera (Se Fix) - 473-474
Fixera 1. Fot. Se Fixering - 473-474
Fixera 2. Bot. - 473-474
Fixerbad, fot. Se Fixering - 473-474
Fixering - 473-474
Fixeringsvätska, bot. Se Fixera 2 - 473-474
Fixernatron, kem. Se Natriumthiosulfat - 473-474
Fixersalt - 473-474
Fix idé, med. Se under Fix - 473-474
Fixity of tenure, eng. Se F. F. F. - 473-474
Fix luft. Se under Fix - 473-474
Fixpunkter, landtm. Se Nivellering - 473-474
Fixstjärna, astron. Se Stjärna. - Fixerstjärnornas acceleration. Se Acceleration 1 - 473-474
Fizeau, Armand Hippolyte Louis - 473-474, 475-476
Fjæstad, Gustaf Adolf - 475-476
Fjalar, nord. myt. - 475-476
Fjalar och Galar, nord. myt. - 475-476
Fjalar, "Gautiods kung" - 475-476
Fjalar, pseudonym för K. L. Östergren - 475-476
Fjallabaksvegur - 475-476
Fjeldstuer - 475-476
Fjelie - 475-476
Fjellner, Anders - 475-476, 477-478
Fjellstedt, Peter - 477-478
Fjellstedska skolan - 477-478, 479-480
Fjellstedtska studenthemmen - 479-480
Fjellström, Per - 479-480
Fjelstrup, Sören August - 479-480
Fjenneslev - 479-480
Fjolner - 479-480
Fjolsvinn, nord. myt., den mångkloke, ett af Odens namn. F. heter äfven väktaren i Menglods borg. Se Fjolsvinsmal - 479-480
Fjolsvinnsmal - 479-480, 481-482
Fjord - 481-482
Fjord, Niels Johannes - 481-482, 483-484
Fjordene - 483-484
Fjorgyn - 483-484
Fjorsvartner - 483-484
Fjugesta - 483-484
Fjuk - 483-484
Fjäder. 1. Zool. - 483-484, 485-486
Fjäder. 2. Maskinb. - 485-486
Fjäder. 3. Skpsb. - 485-486
Fjäderalun - 485-486
Fjäderboa. Se Boa - 485-486
Fjäderboll. Se Bollspel, sp. 1028 - 485-486
Fjäderborst, zool. Se Pennisetum - 485-486
Fjäderbroms - 485-486, 487-488
Fjädercirkel, mek. tekn., ett ritinstrument (se d.o.) - 487-488
Fjäderdosa, Fjäderhus - 487-488
Fjäderdynamometer. Se Dynamometer 1 - 487-488
Fjäderfil, mek. tekn. Se Fil - 487-488
Fjäderfä - 487-488
Fjäderfäafvel. Se Fjädefäskötsel - 487-488
Fjäderfällning, zool. Se Fjäder 1 - 487-488
Fjäderfält, zool. Se Fjäder 1 - 487-488
Fjäderfäskötsel (Fjäderfäafvel), den gren af husdjursskötseln, som omfattar anka, gås, höns och kalkon (se artiklar rörande dem). Se äfven Sveriges allmänna fjäderfäafvelsförening - 487-488
Fjädergräs, bot. Se Stipa - 487-488
Fjäderhammare, mek tekn. Se Hammare - 487-488
Fjäderhus, mek. tekn. Se Fjäderdosa - 487-488
Fjäderkompensation, fys. Se Pendel - 487-488
Fjädermalen, zool. Se Malfjärilar - 487-488
Fjädermoln, meteor. Se Moln - 487-488
Fjädermotor - 487-488
Fjädermott - 487-488
Fjädermyggor - 487-488
Fjädermyggsläktet, zool. Se Fjädermyggor - 487-488
Fjädernejlika, bot. Se Dianthus - 487-488
Fjädernervig, bot. Se Blad, sp. 616 - 487-488
Fjäderpensel, bot. Se Pensel, bot. - 487-488
Fjäderprofningsmaskin - 487-488
Fjäderrör, maskinb. Se Rör - 487-488
Fjäderspänningsmaskin, maskinb. Se Fjäder 2 - 487-488
Fjädertofsspinnare - 487-488, 489-490
Fjädertång, mek, tekn. Se Pincett - 489-490
Fjäderupphängning - 489-490
Fjädervåg, mek. tekn. Se Våg - 489-490
Fjäderätare, zool. Se Pälsätare - 489-490
Fjädring - 489-490
Fjädrundaland. Se Folklanden - 489-490
Fjälkestad - 489-490
Fjälkinge - 489-490
Fjäll 1. Geogr. - 489-490
Fjäll 2. Zool. - 489-490, 491-492
Fjäll 3. Bot. Se Palea - 491-492
Fjällbacka - 491-492, 493-494
Fjällbenet. Se Däggdjur, sp. 1200 - 493-494
Fjällbete - 493-494
Fjällborstsvansar - 493-494
Fjällboskapen l. Nordsvenska boskapen - 493-494, 495-496
Fjällbromsen, zool. Se Phycis - 495-496
Fjällbrud, bot. Se Saxifraga - 495-496
Fjällbär (Ripbär), bot. Se Arctostaphylos - 495-496
Fjälldaggskålen, bot. Se Alchemilla och Alpväxter, sp. 709 - 495-496
Fjällflora - 495-496
Fjällglansstarar, zool. Se Lamprotornis - 495-496
Fjällglim - 495-496
Fjällgräns, gränsen emellan kalfjället och skogen (i Sverige björkskogen). Jfr Kulturgräns och Odlingsgräns - 495-496
Fjällgräsfjärilen, zool. Se Erebia - 495-496
Fjällgröe, bot. Se Alpväxter och Poa - 495-496
Fjällgröna, bot. Se Diapensia lapponica - 495-496
Fjällgåsen, zool. Se Andfåglar, sp. 966 - 495-496
Fjällhed - 495-496
Fjällhår, bot. Se Eufilicineæ och Palea - 495-496
Fjällig bläcksvamp, bot. Se Coprinus - 495-496
Fjällig taggsvamp, bot. Se Hydnum - 495-496
Fjällkampe, bot. Se Phleum - 495-496
Fjällkloärt, bot. Se Astragalus - 495-496
Fjällklätt, bot. Se Wahlbergella - 495-496
Fjällklöfver, bot. Se Sibbaldia - 495-496
Fjällkoloni - 495-496
Fjällkräldjur, zool. Se Fjällreptiler - 495-496
Fjällkåpa, bot. Se Alchemilla - 495-496
Fjäll-labben l. Berglabben - 495-496
Fjäll-lämmel, zool. Se Lämmelsläktet - 495-496
Fjällnejlika - 495-496
Fjällning - 495-496, 497-498
Fjällnäs - 497-498
Fjällpiparen, zool. Se Piparsläktet - 497-498
Fjällpipharen, zool. Se Pipharsläktet - 497-498
Fjällrackan, zool. Se Räfsläktet - 497-498
Fjällreptiler l. Fjällkräldjur - 497-498
Fjällripan, zool. Se Ripsläktet - 497-498
Fjällros, bot. Se Rhododendron - 497-498
Fjällruta - 497-498
Fjällräfven, zool. Se Räfsläktet - 497-498
Fjällräfven, zool. Se Räfsläktet - 497-498
Fjällsippa, bot. Se Dryas octopetala - 497-498
Fjällsjö - 497-498
Fjällsjöälfven - 497-498
Fjällskiffrar - 497-498
Fjällskifling, bot. Se Lepiota - 497-498
Fjällskred l. Bergskred - 497-498
Fjällskäfte - 497-498
Fjällskära - 497-498
Fjällstugor. Se Fjäldstuer - 497-498
Fjällsyra, bot. Se Oxyria - 497-498
Fjälltraf, bot. Arabis - 497-498
Fjällträdet, paleobot. Se Lepidodendron - 497-498
Fjällugglan, zool. Se Ugglesläktet - 497-498
Fjällvallmo, bot. Se Papaver - 499-500
Fjällveden - 499-500
Fjällvicker, bot. Namn på Phaca frigida - 499-500
Fjällviol, bot. Se Viola - 499-500
Fjällvråken, zool. Se Vråksläktet - 499-500
Fjällört, bot. Se Lathræa - 499-500
Fjär - 499-500
Fjord - 499-500
Fjärdedelsfurste. Se Tetrark - 499-500
Fjärde dimensionen, filos. Se Dimension 3 - 499-500
Fjärde Esra bok. Se Esra bok sp. 921 - 499-500
Fjärdeparter kallades förr delarna eller aktierna i Falu grufva och i Stora Kopparbergs bergslag. Se Falu grufva, sp. 1342 - 499-500
Fjärde partiet - 499-500
Fjärdepartsräfsten. Se Reduktion - 499-500
Fjärde profpredikant. Se Pastorat - 499-500
Fjärde ståndet - 499-500
Fjärdhundra. 1. F. norra kontrakt - 499-500
Fjärdhundra. 1. F. södra kontrakt - 499-500
Fjärdhundra, ett af de tre folklanden (se d. o.) - 499-500
Fjärdhundraland. Se Folklanden - 499-500
Fjärding, fjärdedel. 1. Kärl - 499-500
Fjärding, fjärdedel. 2. Förr en af de fyra delar, hvari ett härad var deladt - 499-500
Fjärding, fjärdedel. 3. Se Allting - 499-500
Fjärdingen l. Fjärdingsroten - 499-500
Fjärdingsbol - 499-500
Fjärdingsbönder. Se Bonde, sp. 1087, och torp - 501-502
Fjärdingsdomar. Se Allting - 501-502
Fjärdingsman - 501-502
Fjärdingsroten. Se Fjärdingen - 501-502
Fjärdingsväg - 501-502
Fjärdsälsläktet, zool. Se Säldjur - 501-502
Fjärdung. Se Fjärding - 501-502
Fjärdvik - 501-502
Fjäre - 501-502
Fjäre och Viske kontrakt - 501-502
Fjärestad (ej Fjerrestad l. Fjärrestad) - 501-502
Fjärilar - 501-502, 503-504, 505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516
Fjärilsblomma - 515-516
Fjärilsfink, zool. Se Bengalist - 515-516
Fjärilslik blomkrona - 515-516
Fjärilsmyggor - 515-516
Fjärlandsfjorden. Se Balestrand - 515-516
Fjärrfotografi. Se Telefotografi - 515-516
Fjärrhållningsbatterier, fortif. Se Fästning - 515-516
Fjärrkraft, fys. Se Fjärrverkan - 515-516
Fjärrpunkt - 515-516
Fjärrverkan - 515-516
Fjärsingar - 515-516, 517-518
Fjärsingsläktet - 517-518
Fjärås - 517-518
Fjärås bräcka - 517-518
Fjäten. 1. Västra F. - 517-518
Fjäten. 2. Östra F. - 517-518
Fjätälfven. Se Dalälfven, sp. 1201 - 517-518
Fjöl, äldre beteckning för plogens vändskifva. Se Plog - 517-518
Fjölne, nord. myt. Se Fjolner - 517-518
Fjörgyn, nord. myt. Se Fjorgyn - 517-518
Fjörsvartnir, nord. myt. Se Fjorsvartner - 517-518
Fjösbenta vråken, zool. Se Vråksläktet - 517-518
F-klarinett, mus. Se Klarinett - 517-518
F-klav, mus. Se Bas-klav - 517-518
f. Kr. - 517-518
Fl. 1. Kem - 517-518
Fl. 2. Förkortning - 517-518
fl. - 517-518
f. l., förkortning för lat favete linguis, (se d. o.) - 517-518
Fla. - 517-518
f. l. a. - 517-518
Flaavand, Se Bandak - 517-518
Flaccus, Cajus Valerius F. Setinus Balbus - 517-518
Flaccus, Quintus Horatius. Se Horatius - 517-518
Flach, svensk adlig ätt - 517-518
Flach, Ulrik Ferdinand - 517-518
Flach, Fredrik Krister Sigismund (Sigge) - 517-518, 519-520
Flach, Axel Vilhelm - 519-520
Flachat, Eugène - 519-520
Flachsbinder, J., nylatinsk skald. Se Dantiscus - 519-520
Flachsenius, Johannes - 519-520
Flacius, Matthias Illyricus - 519-520
Flackarp - 519-520
Flackbanepjäs - 519-520
Flackgraf - 519-520
Flacktång, mek. tekn. Se Tång - 519-520
Flacktänder - 519-520
Flackvall - 519-520
Flacon, fr. flaska. Jfr Fiasco - 519-520
Flacourt, Etienne de - 519-520, 521-522
Flacourtia - 521-522
Flacourtiaceæ - 521-522
Fladdermakien, zool. Se Galeopethecus - 521-522
Fladdermina - 521-522
Fladdermöss, zool. En af åtskilliga författare använd form i st. f. flädermöss (se d. o.) - 521-522
Fladeby, gård. Se Öieren - 521-522
Fladstrand, fiskeläge och fäste. Se Fredrikshavn - 521-522
Flæmingialand, fornnordiskt namn på Belgien. Jfr Flamländare - 521-522
Flæmingiar. Se Flamländare - 521-522
Flagellanter, Gisslare - 521-522
Flagellata, Flagellater - 521-522
Flagellum - 521-522
Flageolett - 521-522
Flageolett 1. Liten pipa - 521-522
Flageolett 2. Ett orgelregister - 521-522
Flageolett 3. Flageolett-ton (se d. o.) - 521-522
Flageolett-ton - 525-526
Flagflöjt - 525-526
Flagga l. Flagg - 525-526, 527-528
Flagga, sjöv. - 527-528
Flaggadjutant - 527-528, (blank), Olika länders nationalflaggor och Genèvekonventionens flagga. (Till art. Flagga.), Olika länders nationalflaggor och Genèvekonventionens flagga. (Till art. Flagga.) (forts.), (blank), 529-530
Flaggdragare - 529-530
Flaggduk - 529-530
Flaggen - 529-530
Flagg i schau. Se Flagga, sp. 528, och schau - 529-530
Flaggjunkare - 529-530
Flaggkapten - 529-530
Flaggkonstapel, sjöv. Se Flaggunderofficer - 529-530
Flaggkontroll - 529-530
Flaggkvartersman, sjöv. Se Flaggunderofficer - 529-530
Flagglina - 529-530
Flaggman - 529-530
Flaggmaskinist - 529-530
Flaggnattskärrsläktet, zool. Se Nattskärrorna - 529-530
Flaggning - 529-530
Flaggrustmästare, sjöv. Se Flaggunderofficer - 529-530
Flaggrätt - 529-530
Flaggskeppare, sjöv. Se Flaggunderofficer - 529-530
Flaggspel - 529-530
Flaggstyrman, sjöv. Se Flaggunderofficer - 529-530
Flaggtafla - 529-530
Flaggtorpedmästare, sjöv. Se Flaggunderofficer - 529-530
Flaggunderofficer - 529-530
Flagrant - 529-530
Flahault, Charles Henri Marie - 529-530, 531-532
Flahault de la Billarderie, Auguste Charles Joseph - 531-532
Flahult - 531-532
Flaischlen, Cäsar - 531-532
Flakaträsk - 531-532
Flakeberg - 531-532
Flakebäck, nu Flabäck - 531-532
Flakkebjerg - 531-532
Flamael, B. Se Flemalle - 531-532
Flaman l. Flamand, A. Se Flamen - 531-532
Flambard, Ranulph - 531-532, 533-534
Flamberge - 533-534
Flamblomma, bot. Se Phlox - 533-534
Flamborough head. Se Bridlington - 533-534
Flamboyant - 533-534
Flamel, Nicolas - 533-534
Flamen - 533-534
Flamen l. Flaman, Flamand, Albert - 533-534
Flameng, Léopold - 533-534
Flameng, François - 533-534
Flameng, Marie Auguste - 533-534
Flame-tree, bot. Se Brachychiton - 533-534
Flamines. Se Flamen - 533-534
Flamingo, zool. Se Flamingofåglar - 533-534
Flamingofåglar - 533-534, 535-536
Flamingosläktet, Se Flamingofåglar - 535-536
Flaminia via - 535-536
Flaminica, Se Flamen - 535-536
Flaminius, Titus Quinctius - 535-536
Flaminius, Cajus - 535-536
Flamiska språket. Se Flamländska - 535-536
Flamljuslampa. Se Båglampa, sp. 806 - 535-536
Flamländare - 535-536
Flamländska - 535-536, 537-538
Flamländska hästen - 537-538
Flamländska konsten. Se Målarkonsten - 537-538
Flammarion, Camille - 537-538
Flammberg, Gottfried, pseudonym. Se Ebrard, A. - 537-538
Flammermont, Jules - 537-538
Flammula, Bitterskifling - 537-538
Flamningstemperatur. Se Bergolja, sp. 1484, och eldfarliga oljor - 537-538
Flamska språket. Se Flamländska - 537-538
Flamsk väfnad. Se Haute-lisse - 537-538
Flamsteed, John - 537-538, 539-540
Flamugn. Se Ugn - 539-540
Flanc, fr. sida. - F. dextre. Se Post, her. - F. sinistre. Se Ginpost - 539-540
Flanconade, fr. Se Fäktkonst - 539-540
Flandern - 539-540, 541-542, 543-544
Flandern, grefve af - 543-544
Flandin, Eugène Napoléon - 543-544
Flandrin, Jean Hippolyte - 543-544, 545-546
Flandriska nötkreatursrasen - 545-546
Flanell - 545-546
Flanera - 545-546
Flank. 1. Befästningsk. - 545-546
Flank. 2. Krigsv. - 545-546, 547-548
Flank. 3. Landtbr. Se Flanker - 547-548
Flankanfall, krigsv. Se Flank 2 - 547-548
Flankbatteri - 547-548
Flanker l. Hungergropar - 547-548
Flankera. Se Flank - 547-548
Flankformering - 547-548
Flankgarde - 547-548
Flankmarsch. Se Flank - 547-548
Flankslag, landtbr. Se Flanker - 547-548
Flankställning, krigsv. Se Flank 2 - 547-548
Flankstöd, krigsv. Se Flank 2 - 547-548
Flankvinkel, befästningsk. Se Bastion - 547-548
Flankörer - 547-548
Flannan islands l. Seven hunters - 547-548
Flanör. Se Flanera - 547-548
Flash-spektrum. Se Solen - 547-548
Flaskbatteri, fys., vanligen liktydigt med elektriskt batteri, består af Leiden- eller laddflaskor. Se Batteri 3 - 547-548
Flaskkurbitsen, bot. Se Lagenaria - 547-548
Flaskpost - 547-548
Flaskträdet, bot. Se Australien, sp. 453 och Brachychiton - 547-548
Flasrig struktur, geol. Se Struktur - 547-548
Flassan, Jean Baptiste Gaëtan de Raxis - 547-548
Flat - 547-548
Flata filar, mek. tekn. Se Fil - 547-548
Flatbow, flod. Se Kootenay - 547-548
Flatey, isl. Se Flatö - 547-548
Flatfiskar, zool. Se Flundreartade fiskar - 547-548
Flathead river. Se Clarks river - 547-548
Flatheads - 547-548
Flatholmen - 547-548
Flatlus, zool. Se Löss - 547-548
Flatow - 547-548
Flatsilke. Se Sidenindustri - 547-548
Flattera - 547-548
Flattör. Se Flattera - 547-548
Flatulens - 547-548
Flatö. 1. En ung. midt i Breidifjorden - 547-548, 549-550
Flatö 2. En ö vida större äm F.1 - 549-550
Flatöboken - 549-550
Flau - 549-550
Flaubert, Gustave - 549-550, 551-552
Flaugergues, Honoré - 551-552
Flautando - 551-552
Flauto - 551-552
Flavescera - 551-552
Flavia cæsarienis. Se Britannia, Stafford 1 och Warwick 1 - 551-552
Flavia Neapolis. Se Nablus - 551-552
Flavianus, romersk biskop. Se Fabianus - 551-552
Flavianus, namn på åtskilliga patriarker - 551-552
Flavianus 1. F., patriark i Antiokia - 551-552
Flavianus 2. F., patriark i Konstantinopel - 551-552
Flavianus 3. F., patriark i Antiokia - 551-552, 553-554
Flaviernas dynasti - 553-554
Flavigny, M. C. S. de. Se d´Agoult, M. C. S. - 553-554
Flavigny, Caroline de - 553-554
Flavin - 553-554
Flavio-Biondo, latinis. Flavius Blondus - 553-554
Flaviska amfiteatern. Se Colosseum - 553-554
Flavitskij, Konstantin Dmitrievitj - 553-554
Flavium brigantium. Se Betanzos - 553-554
Flavius - 553-554
Flavius Blodus. Se Flavio-Biondo - 553-554
Flaxman, John - 553-554
Fl. Dan. - 553-554
Flebile - 553-554
Flebit - 553-554
Flebolit, med. Se Flebit - 553-554
Flèche, La - 553-554
Flechia, Giovanni - 553-554, 555-556
Fléchier, Valentin Esprit - 555-556
Flechsig, Paul Emil - 555-556
Fleck, Johann Friedrich Ferdinand - 555-556
Fleckeisen, Karl Friedrich Wilhelm Alfred - 555-556
Flectamus genua - 555-556
Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo! - 555-556
Fleet-in-beeing - 555-556
Fleetwood, stad i England - 555-556
Fleetwood, engelsk släkt - 555-556
Fleetwood, Georg - 555-556, 557-558
Fleetwood, Charles - 557-558
Flegel, Eduard Robert - 557-558
Flegethon l. Pyriflegethon - 557-558
Flégier, Ange - 557-558
Flegma 1. Slem - 557-558
Flegma 2. Kem. - 557-558
Flegmasi, Phlegmasia, med. Se Inflammation - 557-558
Flegmon - 557-558
Flegreiska fält l. Brinnande fält - 557-558
Flegyas - 557-558
Fleischer, Heinrich Leberecht - 557-558, 559-560
Fleischer, Moritz - 559-560
Fleischer, Oskar - 559-560
Fleischmann, Gustav Friedrich Wilhelm - 559-560
Flekkefjord - 559-560
Flekkerö (Indre F.) - 559-560
Flekkerö slott. Se Flekkerö - 559-560
Flekterande språk, böjande språk. Se Monosyllabiska språk och Polysyndetiska språk - 559-560
Flem, lat. Se Flims - 559-560
Flem. - 559-560
Flemael. Se Flemalle - 559-560
Flemalle, Flemael l. Flamael, Bertholet - 559-560, 561-562
Fleming, svensk-finsk adlig ätt - 561-562
Fleming, Erik Joakimsson - 561-562
Fleming, Klas Eriksson - 561-562, 563-564
Fleming, Lars Ivarsson - 563-564
Fleming, Henrik Klasson - 563-564
Fleming, Erik Henriksson - 563-564, 565-566
Fleming, Klas Larsson - 565-566
Fleming, Herman Klasson - 565-566
Fleming, Lars Klasson - 565-566, 567-568
Fleming, Göran Klasson - 567-568
Fleming, Klas Hermansson - 567-568
Fleming, Otto Hermansson - 569-570
Fleming, Klas Adolf - 569-570
Flemin, Hans - 569-570
Fleming, Flemming l. Fläming, Paul - 569-570, 571-572
Fleming, John. Se Flem - 571-572
Fleming, Williamina Paton - 571-572
Flemming, Paul. Se Fleming, P. - 571-572
Flemming, Jakob Heinrich von - 571-572
Flemming, Friedrich Ferdinand - 571-572
Flemming, Walter - 571-572
Flemminge. Se Boxholm - 571-572
Flemmings lösning. Se Fixera - 571-572
Flen l. Magflen - 571-572
Flen l. Rörflen - 571-572, 573-574
Flen, socken - 573-574
Flen, municipalsamhälle - 573-574
Flenhus, med. Se Aterom - 573-574
Fleninge. Se Flenninge - 573-574
Flenninge - 573-574
Flens - 573-574
Flensborg, stad. Se Flensburg - 573-574
Flensborg, Karl Julius - 573-574
Flensburg, stad - 573-574
Flensburg, svensk släkt - 573-574
Flensburg, Vilhelm - 573-574
Flensburg, Nils Olof Mattias - 573-574, 575-576
Flenört, bot. Se Scrophularia - 575-576
Fleraxlig - 575-576
Fleringe - 575-576
Flers - 575-576
Flersidigt symmetrisk, Flersymmetrisk, bot. Se Blomma, sp. 753 - 575-576
Flerårig växt, bot. Se Hapaxant och Perenn - 575-576
Flesch - 575-576
Flessibile - 575-576
Fletcher, engelsk släkt - 575-576
Fletcher, Giles F. - 575-576
Fletcher, John - 575-576
Fletcher, Phineas - 575-576
Fletcher, Giles - 575-576, 577-578
Fletcher, Andrew, of Saltoun - 577-578
Fletchers cement - 577-578
Fletschhorn - 577-578
Fleuranges, Robert III de La Marck, seigneur de F. Se La Marck - 577-578
Fleur de lis, her. Se Fransk lilja - 577-578
Fleurette - 577-578
Fleurier - 577-578
Fleurist. Se Flörist - 577-578
Fleurs de garance, tekn. Se Krapp - 577-578
Fleurus - 577-578
Fleury, Claude - 577-578
Fleury, André Hercule de - 577-578, 579-580
Fleury, Robert. Se Robert-Fleury - 579-580
Fleury, Émile Félix - 579-580
Fleury, Alice Marie Céleste Henry, fransk författarinna. Se Durand, A. M. C. H. - 579-580
Fleury de Chaboulon, Pierre Alexandre Édouard - 579-580, 581-582
Fleury-Husson, Jules - 581-582
Fleury-sur-Loire - 581-582
Flevo lacus - 581-582
Flexibel - 581-582
Flexion, språkv., böjning (se d. o.) - 581-582
Flexiv - 581-582
Flexorer, anat. Se Böjmuskler - 581-582
Flexur - 581-582
Flgge - 581-582
Fliasia. Se Flius - 581-582
Flibustiär - 581-582
Flickan från Norge. Se Margareta, norska furstinnor - 583-584
Flickan i det gröna, bot. Se Nigella - 583-584
Flickfjärilar - 583-584
Flick- och samskoleföreningen - 583-584
Flickskolemöten. Se Lärarmöten - 583-584
Flickskolor. Se Skolväsen - 583-584
Flicksländor - 583-584
Flickveckan. Se Vecka - 583-584
Fliedner, Theodor - 583-584, 585-586
Fliegende blätter - 585-586
Fligglanden - 585-586
Flikigt blad - 585-586
Flimmerfotometer, Roods, fys. Se Fotometer - 585-586
Flimmerhår, bot. Se Cilier och Flagellata - 585-586
Flimmerskotom - 585-586
Flims - 585-586
Flimssjön. Se Flims - 585-586
Flinck, Govaert - 585-586
Flinders, Matthew - 585-586, 587-588
Flinders river - 587-588
Flinders ö, den största af Furneauxöarna (se d. o.) - 587-588
Flinga, meteor. Se Snö - 587-588
Flink, Gustaf - 587-588
Flinsberg - 587-588
Flint. 1. Grevskap i norra Wales - 587-588
Flint. 2. Hufvudstad i nämnda grefskap - 587-588
Flinta - 587-588
Flintberg, Jakob Albrekt - 587-588
Flintbollar - 587-588
Flintbössa. Se Handeldvapen - 587-588
Flintenberg, Johan David - 587-588
Flintglas. Se Glas - 587-588
Flintlås. Se Handeldvapen - 587-588
Flintporslin. Se Fajans, sp. 1283 - 587-588
Flintrännan - 589-590
Flira, zool. Se Faren - 589-590
Flirt - 589-590
Flis, bergsv. 1. F. l. Flisa - 589-590
Flis, bergsv. 2. En vid de skånska kolgrufvorna antagen benämning - 589-590
Flisa, bergsv. Se Flis - 589-590
Flisby - 589-590
Flisen älf - 589-590
Fliseryd 1. Socken i Kalmar län - 589-590
Fliseryd 2. Fideikomissegendom i nämnda socken - 589-590
Flishult - 589-590
Flis' skans - 589-590
Flistad 1. Socken i Skaraborgs län - 589-590
Flistad 2. Socken i Östergötlands län - 589-590
Flitpengar - 589-590
Flitsch - 589-590
Flius - 589-590, 591-592
Fljótsdalur - 591-592
Fljótshlið - 591-592
Flo, geol., äldre benämning för lager, hvarf. Jfr Floka och Flolägriga berg - 591-592
Flo, landtbr. - 591-592
Flo, socken - 591-592
Flómannasaga - 591-592
Floby - 591-592
Flock, isl. - 591-592
Flock, bot. Se Blomsterställning - 591-592
Flockarv, bot., namn på Androsace septentrionalis (se Androsace) - 591-592
Flockblomstriga - 591-592
Flock och farnöte (någon gång följe eller farnöte) - 591-592
Flocksilke, garn, spunnet af silkesaffall. Se Sidenindustri - 591-592
Flockväxter - 591-592
Flocon, Ferdinand - 591-592
Floconné - 591-592
Flod. 1. Fys. Se Ebb och flod - 591-592
Flod. 2. En jämförelsevis betydlig vattenmassa - 591-592, 593-594, 595-596
Floda. 1. Socken i Kopparbergs län - 595-596
Floda. 2. Socken i Södermanlands län - 595-596
Floda, gods i Skallsjö socken - 595-596, 597-598
Flodbank. Se Flod 2 - 597-598
Flodbrädd. Se Flod 2 - 597-598
Flodden - 597-598
Floddike, landtbr. Se Afloppsdike - 597-598
Floderus, Johannes - 597-598
Floderus, Manfred Mustafa - 597-598
Flodfart - 597-598, 599-600
Flodfåra. Se Flod 2 - 599-600
Flodgudar - 599-600
Flodhästen - 599-600
Flodhästsläktet - 599-600, 601-602
Flodillern. Se Flodillrar - 601-602
Flodillrar - 601-602
Flodin, Samuel Konrad - 601-602
Flodin, Johan Gustaf - 601-602, 603-604
Flodin, Louise Charlotta Kristiana, född Söderqvist - 603-604
Flodin, Karl Teodor - 603-604
Floding, Per Gustaf - 603-604, 605-606
Flodinska stipendier. Se Flodin, S. K. - 605-606
Flodkräftsläktet. Se Kräftsläktet - 605-606
Flodman, Johan Kristofer - 605-606
Flodman, Anders August Eugen - 605-606
Flodman, Karl Samuel - 605-606
Flodmark, Johan Hugo Andreas - 605-606
Flodmusselsläktet l. Målarmusslor - 605-606, 607-608
Flodmusslor - 607-608
Flodnejonögat, zool. Se Nejonögon - 607-608
Flodnymf. Se Najader - 607-608
Flodoard l. Frodoard - 607-608
Flodområde. Se Flod 2 - 607-608
Flodpärlmusselsläktet - 607-608
Flodström, Isidor - 607-608
Flodsystem. Se Flod 2 - 607-608
Flodtid. Se Ebb och flod - 607-608
Flodvatten. Se Vatten - 607-608
Floëm, bot., Se Kärlsträng - 607-608
Flogisticera (se Flogiston), desoxidera - 607-608
Flogistisk kemi. Se Eld - 607-608
Flogiston - 607-608
Floh, Der - 607-608
Flohiade (Floïa). Se Makaronisk poesi - 607-608
Floka, bot. - 607-608
Floka, (pl. flokor) bergsv. och tekn. - 607-608
Flóki Vilgerðarson - 607-608, 609-610
Flokkr, isl. Se Flock - 609-610
Flolägriga berg - 609-610
Flonflon - 609-610
Flood, Konstantius - 609-610
Floorings, eng. träv. Se Bräder - 609-610
Floors Castle. Se Kelso - 609-610
Floquet, Pierre Amable - 609-610
Floquet, Charles Thomas - 609-610
Flor, ett slags tunt, genomskinligt tyg - 609-610
Flor, blomstring - 609-610
Flor, Roger di - 609-610
Flor, Pierre Poumeau - 609-610
Flor Kristian - 609-610, 611-612
Flora, rom. myt. - 611-612
Flora, lat., bot. - 611-612
Flora, astron. - 611-612
Flora danica - 611-612
Flora-danica-servisen - 611-612
Floralia. Se Flora, rom. myt. - 611-612
Floralut. Se Lut - 611-612
Floréal - 611-612
Floreas - 611-612
Floren. Se Florin - 611-612
Florence 1. Franska namnet på Florens - 611-612
Florence 2. Ett slags sidentyg - 611-612
Florence, städer i Nord-Amerikas förenta stater - 611-612
Florens - 611-612, 613-614, 615-616, (blank), Florens., Florens. (forts.), (blank), 617-618, 619-620, 621-622, 623-624
Florenser, munkorden. Se Floriacenser - 623-624
Florens-synoden - 623-624
Florentia - 623-624
Florentina - 623-624
Florentinaren l. Toscanaren - 623-624
Florentinflaska - 623-624
Florentinkyrkomötet. Se Ferrara-Florens-konsiliet - 623-624
Florentinlack - 623-624
Florentinmosaik. Se Mosaik - 623-624
Florentinolja - 623-624
Florentinsk musikreformen - 623-624
Florentinska stråkkvartetten. Se Becker, J. (sp. 1146) - 623-624
Florentinus, Julianus. Se Bugiardini - 623-624
Florera - 623-624
Flores 1. (Floris) Nederländsk ö - 623-624, 625-626
Flores 2. Den västligaste ön bland Azorerna (se d. o.) - 625-626
Flores 3. Departement i Uruguay - 625-626
Flores 4. En västlig förstad till Buenos Aires. Se San José de Flores - 625-626
Flores, Juan de - 625-626
Flores, Juan José de - 625-626
Flores, Benancio - 625-626
Flores Cinæ, farm. Se Maskmedel - 625-626
Florescu, Joan Emanuel - 625-626
Flores García, Francisco, pseudonymen Córcholis - 625-626
Flores och Blanzeflor, medeltida riddardikt. Se Eufemiavisorna och Florios och Platziaflora - 625-626
Florestan I - 625-626
Flores zinci. Se Oxidum zincicum - 625-626
Floretin - 625-626
Florett - 625-626, 627-628
Florettsilke, garn, spunnet af silkesaffall. Se Sidenindustri - 627-628
Florez, Henrique - 627-628
Florez, Juan José de. Se Flores - 627-628
Florez Estrada, Don Alvaro - 627-628
Floriacenser (Florenser, Florienser, Ordo Florensis, oriktigt Fleurienser) - 627-628
Floriacum. Se Fleury-sur-Loire - 627-628
Florian, Jean Pierre Claris de - 627-628
Florianopolis - 627-628
Floribus - 627-628, 629-630
Florida, den sydligaste staten i nordamerikanska unionen - 629-630, 631-632
Florida 1. (Anuda) En af de brittiska Salomonöarna - 631-632
Florida Blanca, Don José Monino - 631-632
Floridaströmmen. Se Atlantiska hafvet sp. 339 - 631-632
Floridasundet - 631-632
Florideæ, Floridéer - 631-632, 633-634
Floridéer. Se Florideæ - 633-634
Floridia - 633-634
Floridsdorf - 633-634
Floridzin - 633-634
Florienser, munkorden. Se Floriacenser - 633-634
Florilegium - 633-634
Florin l. Floren - 633-634
Florina - 633-634
Florinskij, Timofej Dmitrievitj - 633-634
Florios och Platziaflora - 633-634
Floripar, bot. Se Diafys 2 - 633-634
Floris. Se Flores 1. - 633-634
Floris, Frans, eg. Frans de Vriendt - 633-634, 635-636
Florist - 635-636
Floristik. Se Florist - 635-636
Floriszoon l. Florisz., Pieter - 635-636
Florman, Arvid Henrik - 635-636
Florman, Johan Gösta Mauritz - 635-636, 637-638
Flormanska priset. Se Vetenskapsakademien - 637-638
Floroglucin - 637-638
Florsländor - 637-638
Florus, Julius l. L. Annaeus - 637-638
Florvingar, zool. Se Nätvingar - 637-638
Flos Cinæ, farm. Se Maskmedel - 637-638
Floskler - 637-638
Flossa - 637-638
Flosta källa - 637-638
Flotagräs, bot. Se Sparganium - 637-638
Flotow, Friedrich Ferdinand Adolph von - 637-638, 639-640
Flott - 639-640
Flotta, sjöv. 1. Örlogsflotta, en stats sjövapen l. krigsmakt till sjöss - 639-640, 641-642
Flotta 2. En nations handelsflotta (se Handelsflotta) - 639-640
Flotta 3. En större samling örlogsfartyg under befäl af en chef - 639-640, 641-642
Flotta 4. En större samling handelsfartyg, fiskarfartyg o. d., som segla tillsammans - 641-642
Flottans arkiv - 641-642
Flottans konstruktionskår - 641-642
Flottans maskiniststat, en af afdelningarna inom flottans underofficerskår. Se i öfrigt Maskinistofficer - 643-644
Flottans mekaniska kår - 643-644
Flottans pensionskassa - 643-644
Flottans reserv, Flottans nya och permanenta reservstat. Se Reserv - 643-644
Flottans stab - 643-644, 645-646
Flottbek - 645-646
Flottbro. Se Bro, sp. 196 - 645-646
Flottchef. Se Flottning - 645-646
Flotte - 645-646
Flottholmar - 645-646
Flottilj - 645-646
Flottled - 645-646
Flottmo l. Flottsand - 645-646
Flottning - 645-646, 647-648
Flottningsbyggnader. Se Flottning - 647-648
Flottningschef. Se Flottning - 647-648
Flottningsförening. Se Flottning - 647-648
Flottningskostnader. Se Flottning - 647-648
Flottningsmärke. Se Flottning - 647-648
Flottningsreglemente. Se Flottning - 647-648
Flottningsränna. Se Flottning - 647-648
Flottningssmide. Se Flottning - 647-648
Flottningsstadga. Se Flottning - 647-648
Flottningsstämma. Se Flottning - 647-648
Flottsand. Se Flottmo - 647-648
Flottsbro skans - 647-648
Flottyr - 647-648
Flottör - 647-648, 649-650
Flourens, Pierre Marie Jean - 649-650
Flourens, Gustave - 649-650
Flourens, Léopold Émile - 649-650
Flourish, mus., festfanfar (se Fanfar) - 649-650
Flower, William Henry - 649-650, 651-652
Flox, bot. Se Phlox - 651-652
Fl. pl., trädg. förkortning af floribus plenis, d. v. s. med fyllda blommor. Se Fördubbling - 651-652
Flu. Se Eldstad, sp. 182-183 - 651-652
Fluctuat nec mergitur, lat. Se Devis, med fig. 2 - 651-652
Fludd, lat. De Fluctibus, Robert - 651-652
Fluent, mat. Se Fluxion - 651-652
Fluga - 651-652
Flugbaggar - 651-652
Flugblomma - 651-652
Flugblomster, bot. Se Ophrys - 651-652
Flugfångare 1. Bot., namn på växtfamiljen Droseraceæ (se d. o.) - 651-652
Flugfångare 2. Zool. Se Flugsnapparsläktet - 651-652
Flugfällan, bot. Se Dionæa - 651-652
Flugmyggor - 651-652
Flugor - 651-652
Flugpapper - 651-652
Flugsjukan, Myiasis. Se Muscidæ - 651-652
Flugskimmel. Se Skimmel - 651-652
Flugsnapparsläktet l. Flugfångarsläktet - 651-652, 653-654
Flugsvamp - 653-654, 655-656
Flugsvampgift, Muskarin, toxik. Se Flugsvamp - 655-656
Flugumýrr - 655-656
Fluidalstruerad, geol. utbildad med fluidalstruktur (se Struktur) - 655-656
Fluidalstruktur, petrogr. och geol. Se Struktur - 655-656
Fluiditet - 655-656
Fluidum - 655-656
Fluktuation - 655-656
Fluktuationsstruktur, petrogr. och geol., detsamma som fluidalstruktur (se Struktur) - 657-658
Fluktuera - 657-658
Flumendosa - 657-658
Fluminia, bot. Se Scolochloa - 657-658
Flundra. Se Flundreartade fiskar - 657-658
Flundre - 657-658
Flundreartade fiskar l. Flatfiskar - 657-658
Flundresläktet - 657-658, 659-660
Flundre, Väne och Bjärke domsaga - 659-660
Fluor - 659-660
Fluor albus, med. Se Hvit fluss - 659-660
Fluorescein - 659-660
Fluorescens, Fluorescensljus, fys. Se Luminiscens - 659-660
Fluorider. Se Fluorvätesyra - 659-660
Fluorit, detsamma som fluss-spat - 659-660
Fluorofyll, toxik. Se Fagopyrism - 659-660
Fluoroskop. Se Luminiscens 2 - 659-660
Fluorurer. Se Fluorvätesyra - 659-660
Fluorvätesyra l. Fluss-spatsyra - 659-660, 661-662
Flushdäckad, skpsb. Se Däck - 661-662
Flushing 1, Förr villasamhälle i nordamerik. staten New York - 661-662
Flushing 2. Engelskt namn på Vlissingen - 661-662
Fluss 1. Med. - 661-662
Fluss 2. Metall. Kem. - 661-662
Flussfeber, med. Se Fluss 1 - 661-662
Flussmedel, metall. kem. Se Fluss 2 - 661-662
Fluss-spat (Fluorit) - 661-662
Fluss-spatsyra, kem. Se Fluorvätesyra - 661-662
Flustra - 661-662
Fluta-fä - 661-662
Fluvial - 661-662
Fluviales, bot. Se Helobiæ och Potamogetonaceæ - 661-662
Fluviatil. Se Fluvial - 661-662
Fluvioglacial - 661-662
Flux de bouche - 661-662
Fluxion - 661-662
Fluxionskalkyl, mat. Se Fluxion - 661-662
Fly, sjöv. Se Ankare - 661-662
Fly, flod i brittiska delen af Nya Guinea - 661-662
Flyakografi - 661-662
Flück. - 661-662
Flückiger, Friedrich August - 661-662
Flüe, Nikolaus von der - 661-662
Flüela - 661-662
Flüelen - 663-664
Flyer - 663-664
Flygande - 663-664
Flygande draken, Dracosläktet, zool. Se Agamidæ - 663-664
Flygande droppar. Se Desinfektion, sp. 217-218 - 663-664
Flygande ekorrar - 663-664, 665-666
Flygande eskader, sjöv. Se Flygande - 665-666
Flygande holländaren - 665-666
Flygande katten, zool. Se Pälsfladdrarna - 665-666
Flygande kår - 665-666
Flygande pungapan och Flygande pungekorren, zool. Se Flygpungdjur - 665-666
Flygande råttan, zool. Se Flygpungdjur. - 665-666
Flygande segel, sjöv. Se Fast - 665-666
Flygande ödlan, släktet Draco, Se Agamidæ - 665-666
Flygare-Carlén, Emelie. Se Carlen 1 - 665-666
Flygblad - 665-666
Flygbrygga. Se Färja - 665-666
Flygekorrsläktet - 665-666
Flygel. 1. Krigsv. - 665-666
Flygel 2. Bygnk. - 665-666
Flygel 3. Mus. Se Pianoforte - 665-666
Flügel, Johan Gottfried - 665-666
Flügel, Gustav Leberecht - 665-666
Flygeladjutant - 665-666
Flygelaltare. Se Altare - 665-666
Flygelbatterier - 667-668
Flygelbefäl, krigsv. Se Flygel 1 - 667-668
Flygelbyggnad, bygnk. Se Flygel 2 - 667-668
Flygelframdragning, krigsv. Se Flygel 1 - 667-668
Flygelglas - 667-668
Flygelhorn, mus. Se Bygelhorn - 667-668
Flygelman, krigsv. Se Flygel 1 - 667-668
Flygfiskar - 667-668
Flügge, Johann, botanist. Se Flgge - 667-668
Flügge, Karl - 667-668
Flüggen, Gisbert - 667-668
Flyghafre - 667-668
Flyghanesläktet l. Flygsimpsläktet - 667-668, 669-670
Flyghund, zool. Se Flädermöss - 669-670
Flyghundar - 669-670
Flyhönssläktet, zool. Se Stäpphönsen - 669-670
Flygmaskin - 669-670, 671-672
Flygmyra - 671-672
Flygpungdjur - 671-672, 673-674
Flygrönn - 673-674
Flygsand - 673-674
Flygsandsfält. Se Flygsand - 673-674
Flygsapp. Se Sapp - 673-674
Flygsimpsläktet, zool. Se Flyghanesläktet - 673-674
Flygskrift. Se Flygblad - 673-674
Flygvärk, en vanlig benämning på reumatiska smärtor. Se Reumatism - 673-674
Flygödlor, zool., släktet Draco. Se Agamidæ - 673-674
Flyinge - 673-674
Flykt - 673-674
Flykten, en blåsliknande bildning å bindehinnan eller hornhinnan vid skrofulöst ögonlidande. Se Ögonsjukdomar - 673-674
Flyktiga oljor. Se Eteriska oljor - 675-676
Flyktiga vätskor. Se Afdunstning - 675-676
Flyktighet - 675-676
Flyktigt alkali. Se Alkali - 675-676
Flymen - 675-676
Flymosse - 675-676
Flynderborg. Se Helsingör - 675-676
Flypynt, sjöv. Se Ankare - 675-676
Flysch - 675-676
Flytande batteri, sjöv. Se Batteri 2 - 675-676
Flytande docka. Se Docka sp. 601 o. 603 - 675-676
Flytande extrakt, farm. med. Se Extrakt 2 - 675-676
Flytande fenol, kem. Se Fenol - 675-676
Flytande grunder. Se Etsningsgrund, sp. 1011 - 675-676
Flytande karbolsyra, kem. Se Fenol - 675-676
Flytande kristaller, fys. Se Kristall - 675-676
Flytande luft - 675-676, 677-678
Flytande metoden. Se Akvatinta-gravyr - 677-678
Flytblad - 677-678
Flytkrok. Se Fiskeredskap, sp. 448 - 677-678
Flytlera, geol. Se Flottmo - 677-678
Flytnät. Se Fiskeredskap, sp. 450 - 677-678
Flytsand, geol. Se Flottmo - 677-678
Flyttblock, geol. Se Erratiska block - 677-678
Flyttdufvan l. Vandringsdufvan - 677-678
Flyttedag, jur. Se Flyttning - 677-678
Flyttfåglar, zool. Se Fåglar - 677-678
Flyttning 1 Jur. - 677-678
Flyttning 2 Pedag. - 677-678, 679-680
Flyttningsbetyg l. Flyttningsbevis. Se Betyg - 679-680
Flyttningsdag, jur. Se Flyttning - 679-680
Flyttningsexamen. Se Examen - 679-680
Flyttningshjälp - 679-680
Flyveposten - 679-680
Flåhacka, landtbr. Se Flåhackning och Hacka - 679-680
Flåhackning - 679-680
Flåren och Furen - 679-680
Flåsjön. Se Fjällsjöälfven - 679-680
Flått, zool. se Fästing - 679-680
Flächenfachwerk, skogsh. Se Fackverk - 679-680
Fläck - 679-680
Fläcka, skogsh. Se Bläcka - 679-680
Fläckebo - 679-680
Fläckfeber, med. Se Fläcktyfus - 679-680
Fläckpagellen - 679-680
Fläckplanka, skpsb. Se Bärghult - 679-680
Fläckskiffer - 679-680
Fläcktyfus - 679-680, 681-682
Fläckvatten - 681-682
Fläder - 681-682
Fläderblommor. Se Fläder - 681-682
Fläderbär. Se Fläder - 681-682
Flädermärg. Se Fläder - 681-682
Flädermöss - 681-682, 683-684, 685-686
Fläderte. Se Fläder - 685-686
Flädie - 685-686
Fläkt, maskint. Se Blåsmaskin, Centrifugalventilator, Elektromotor och Fläktvanna - 685-686
Fläkt örn - 685-686, 687-688
Fläming - 687-688
Fläming, P. Se Flemming, P. - 687-688
Flänsförbindning, maskinb. Se Rör - 687-688
Flänsrör, maskinb. Se Rör - 687-688
Fläskbaggar - 687-688
Fläskbodal - 687-688
Fläskegrafven - 687-688
Fläskkällaren. Se Aspeboda - 687-688
Fläskänger, zool. Se Fläskbaggar - 687-688
Flätsöm. Se Sömnad - 687-688
Flätter. Se Drätt - 687-688
Flättring, provinsnamn på korn (se d. o.) - 687-688
Flätverk - 687-688
Flödbord l. Skibord - 687-688
Flög, Flöj l. Flöjel - 687-688
Flögel - 687-688
Flöj, sjöv. Se Flög - 687-688
Flöjel. 1. Sjöv. Se Flög - 687-688
Flöjel. 2., sammet - 687-688
Flöjt - 687-688, 689-690
Flöjt l. Flöjtskepp - 689-690
Flöjtdus, mus. Se Flöjt - 689-690
Flöjtskepp, sjöv. Se Flöjt - 689-690
Flöjttravär, mus. Se Flöjt - 689-690
Flöjtverk, mus., den afdelning i orgeln, hvars pipor är försedda med labium (se d. o. och Orgel) - 689-690
Flörett. Se Fleurette - 689-690
Flörist - 689-690
Flöte - 689-690
Flöteskattsmän - 689-690
Föts - 689-690
Flötsformationen, geol. Se Flöts - 689-690
Flötsmalm, geol. Se Flöts - 689-690
f. m. - 689-690
F moll - 689-690
f. n. - 689-690
Fnöske - 689-690, 691-692
Fnösklager. Se Fnöske - 691-692
Fnösksvamp, bot. Se Fnöske och Polyporus - 691-692
Fo - 691-692
Foa, Eugénie - 691-692
Foajé - 691-692
Fob l f. o. b., hand., förkortn. för Free on board (se Fritt ombord) - 691-692
Fobos - 691-692
Foca - 691-692
Foci, lat., plur. af focus (se d. o.) - 691-692
Fock - 691-692
Fock, svensk-finsk adlig ätt - 691-692
Fock, Gideon - 691-692
Fock, Berndt Vilhelm - 691-692
Fock, Alfred Henrik Edvard - 691-692, 693-694
Fock, Otto, tysk historieskrivare - 693-694
Fockbonnett, sjöv. Se Bonnett 2. - 693-694
Focke, Wilhelm Olbers - 693-694
Fockebog-stag, sjöv. Se Stag - 693-694
Fockebolin, sjöv. Se Bolin - 693-694
Fockebukgårding, sjöv, Se Gårding - 693-694
Fockegigtåg, sjöv. Se Gigtåg - 693-694
Fockehals, sjöv. Se Hals - 693-694
Fockehalsdäfvert - 693-694
Fockenockgårding, sjöv. Se Gårding - 693-694
Fockenocktalja, sjöv. Se Nocktalja - 693-694
Fockereftalja l. Fockerefgöling - 693-694
Fockeskot, sjöv. Se Skot - 693-694
Focketopplänta, sjöv. Se Topplänta - 693-694
Fockgaffel, sjöv. Se Gaffel - 693-694
Fockmast - 693-694
Fockrå, sjöv. fockmastens understa rå. Jfr Rå - 693-694
Fockröst, sjöv. Se Röst - 693-694
Fockstag, sjöv. Se Bogspröt och Stag - 693-694
Fockvant, sjöv. Se Vant - 693-694
Focsani - 693-694
Focus, lat. plur. foci, eg. härd, eldstad; fokus, brännpunkt (se d. o.) - 693-694
Fod. Se Fot - 693-694
Fodder, Fother l. Fudder - 693-694
Foder - 693-694
Foder 1. Bot. Se Blomfoder och Blomma, sp. 753 - 693-694
Foder 2. Landtbr. Se Fodermedel - 693-694
Foderberedning, landtbr. Se Fodermedel, sp. 695 - 693-694
Foderberäkning, landtbr. Se Utfodring - 693-694
Foderbeta - 693-694
Foderblad, bot. Se Blad och Blomma (sp. 617) - 693-694
Foderduk, sjöv., förstärkningsduk på ett segel. Se Segel - 693-694
Foderenhet, landtbr. Se Fodermedel - 693-694
Foderholk, bot. Se Malvaceæ - 693-694
Foderhästar, kam. Se Fodring - 693-694
Foderinläggning, landtbr. Se Pressfoder - 693-694
Foderkakor - 693-694
Foderkrubba. Se Ladugård och Stall - 693-694
Foderlista - 693-694
Fodermalt, kam. Se Fodring - 693-694
Fodermarsk - 693-694, 695-696
Fodermarskhafre - 695-696
Fodermarskpenningar, kam. Se Fodermarskhafre - 695-696
Fodermedel - 695-696, 697-698
Fodernorm, landtbr. Se Utfodring - 697-698
Fodernöt, kam. Se Fodring - 697-698
Foderordning, landtbr. Se Utfodring - 697-698
Foderstreck, krigsv. Se Furage - 697-698
Fodersäck, krigsv. Se Furage - 697-698
Fodertabell. Se Utfodring - 697-698
Foderverk - 697-698
Fodervicker. Se Vicia - 697-698
Fodervärde, landtbr. Se Fodermedel - 697-698
Foderväxter - 697-698, 699-700, 701-702, 703-704
Fodja. Se Fokaia - 703-704
Fodor-Mainvielle, Joséphine - 703-704
Fodral - 703-704
Fodring, Foring, Foderhästar - 703-704
Fodvig. Se Fotevik - 703-704
Foe, De. Se Defoe - 703-704
Foedus, fördrag, förbund. - Foederati, förbundne, bundsförvanter. Jfr. Civitas - 703-704
Foeniculum, bot. Se Fänkål - 703-704
Foenum græcum, bot. farm. Se Trigonella fænum græcum - 703-704
Foenus, zool. Se Evaniidæ - 703-704
Foersom, Peter Thun - 703-704
Foersom, Kristen Martin - 703-704
Foerster, tyska författare oxh vetenskapsmän. Se Förster - 703-704
Foësius, Annucius (Foës, Anuce) - 703-704
Foetal. Se Foetus - 703-704
Foetus, foster. - Foetal l. fetal, som angår l. rör foster eller fosterlif. Se Foster - 703-704
Fofanov, Konstantin Michajlovitj - 703-704
Fog, bygnk. - 703-704, 705-706, 707-708, 709-710
Fog - 709-710
Fog, Brun Juul - 709-710
Fogar, Skiktningsfogar l. Skiktningsklyfter - 709-710
Fogaras 1. Komitat i södra Siebenbürgen - 709-710
Fogaras 2. Stor kommun i nämnda komitat - 709-710
Fogarasi, János - 709-710
Fogate. Se Fogde - 709-710
Fogazzaro, Antonio - 709-710, 711-712
Fogde - 711-712, 713-714
Fogdefana, krigsv. Se Fogderrusttjänst - 713-714
Fogdefännicka, krigsv. Se Fogderusttjänst och Fännicka - 713-714
Fogdehästar, kam. Se Fodring - 713-714
Fogden - 713-714
Fogderusttjänst - 713-714
Fogdhytte grufvor - 713-714
Fogdö - 713-714
Fogdön - 713-714
Foged. Se Fogde - 713-714
Fogelberg, Bengt Erland - 713-714, 715-716, 717-718, 719-720
Fogelberg, Johannes - 719-720
Fogelfors, socken. Se Fågelfors - 719-720
Fogelmarck, Fredrik Emil Teodor - 719-720
Fogeltofta, socken. Se Fågeltofta - 719-720
Fogelvik, socker. Se Västra Fågelvik och Östra Fågelvik - 719-720
Fogelås, socknar. Se Norra Fågelås och Södra Fågelås - 719-720
Foggia 1. Provins i Italienska landskapet Apulien - 719-720
Foggia 2. Hufvudstad i nämnda provins - 719-720
Foghati, fsv. 1. Befallningsman, fogde (se d. o.) - 719-720
Foghati 2. En sådan tjänstemans område, fögderi - 719-720
Foglieta, Uberto - 719-720
Foglietta - 719-720
Foglietto - 719-720
Foglossning - 719-720
Foglum, socken. Se Fåglum - 719-720
Fogo - 719-720
Fogstrykning - 719-720
Fohström-von Rode, Alma Evelina - 719-720, 721-722
Foibe - 721-722
Foibidas - 721-722
Foibos, ett af solguden Apollons namn. Se Apollon - 721-722
Foi de gentilhomme - 721-722
Foinix - 721-722
Foix 1. Fordom grefskap och provins i södra Frankrike - 721-722
Foix 2. Fordom hufvudstad i nämnda grefskap - 721-722
Foix, fransk grefvesläkt - 721-722
Foix, Raymond Bernard I - 721-722
Foix, Gaston III, grefve af Foix (1343-91), kallad Phébus - 721-722, 723-724
Foix, Gaston IV - 723-724
Foix, Gaston de, hertig af Nemours - 723-724
Fojano, F. della Chiana - 723-724
Fokaia - 723-724
Fokal - 723-724
Fokaldistans l. Brännvidd, fys. Se Brännpunkt - 723-724
Fokas 1. F., bysantinsk kejsare - 723-724
Fokas 2. Leon F. d. ä. - 723-724
Fokaskolonnen. Se Fokas 1 - 723-724
Fokia. Se Fokaia - 723-724
Fokien. Se Fukien - 723-724
Fokier, invånare i Fokis (se d. o.) - 723-724
Fokion - 723-724, 725-726
Fokis - 725-726
Fokschani. Se Focsani - 725-726
Fokus, fys. Se Brännpunkt, Lins och Spegel - 725-726
Fokylides - 725-726
fol., förkortning för folio - 725-726
Folard, Jean Charles - 725-726
Folcher, Johan - 725-726
Foldalen - 725-726
Folden, två stora fjordar i Norge - 725-726
Folden 1. fjord i Nordre Trondhjems amt - 725-726
Folden 2. fjord i Nordlands amt - 725-726
Fole - 725-726
Folembray - 725-726
Folengo, Gerolamo - 725-726, 727-728
Foley, sir Thomas - 727-728
Foley, John Henry - 727-728
Folgefonnen - 727-728
Folgore da San Gimignano - 727-728, 729-730
Folia. Se Folium - 729-730
Foliaceæ, bot. Se Lefvermossor - 729-730
Foliant (se Folio), bok i folioformat - 729-730
Foliation - 729-730
Folie, tunt metallbleck, Se Folium - 729-730
Folie d'Espagne - 729-730
Foliera - 729-730
Foliering - 729-730
Folies-Bergère - 729-730
Folies-dramatiques, Théâtre des - 729-730
Folies-nouvelles, Théâtre des - 729-730
Foligno l. Fuligno - 729-730
Folio - 729-730
Folium 1. Blad, sida i en bok - 729-730
Folium 2. Metall - 729-730
Folium 3. Med farm. - 729-730
Folkare - 729-730
Folkbad - 729-730, 731-732
Folkbank - 731-732
Folkbeväpning, Folkhär - 731-732
Folkbibliotek - 731-732, 733-734, 735-736
Folkbildningsarbetet - 735-736, 737-738
Folkbildningsförbundet - 737-738, 739-740
Folkböcker - 739-740, 741-742
Folkdanser. Se Dans (om de svenska folkdanserna särskildt sp. 1326) - 741-742
Folkdräkt - 741-742, 743-744, (blank), Svenska folkdräkter. I. (Till art. Folkdräkt.), Svenska folkdräkter. II. (Till art. Folkdräkt.), (blank), 745-746, 747-748, 749-750, 751-752
Folke 1. Namn på flera medlemmar av Folkungaätten (se d. o.) - 751-752
Folke 2. Ärkebiskop i Uppsala. Se Ängel, svensk släkt - 751-752
Folke Algotsson. Se Algotssönerna - 751-752
Folkeforening, Dansk - 751-752
Folkekirke - 751-752
Folkepos. Se Epos - 751-752
Folkestad, Halvor Olssön - 751-752
Folkestone - 751-752
Folketing, den ena av danska riksdagens kamrar. Se Danmark, sp. 1287 - 751-752
Folkets hus - 751-752, 753-754
Folkets kärlek min belöning - 753-754
Folkets palats i östra London - 753-754
Folkets röst - 753-754
Folkets väl min högsta lag - 753-754
Folketymologi - 753-754
Folkförbundet, Svenska. Se Svenska folkförbundet - 753-754
Folkförsäkring, detsamma som arbetarförsäkring (se d. o.) - 753-754
Folkhem - 753-754
Folkhushållningslära. Se Nationalekonomi - 753-754
Folkhär. Se Folkbeväpning - 753-754
Folkhögskolor - 753-754, 755-756, 757-758, 759-760, 761-762
Folkkrig. Se Folkbeväpning - 761-762
Folkkök. Se Ångkök - 761-762
Folkland - 761-762, 763-764
Folklanden - 763-764
Folklands tingstad. Se Folklanden - 763-764
Folklekar - 763-764, 765-766, 767-768
Folklitteratur. Se Folksagor, Folkskrifter och Folkvisor - 767-768
Folklore - 767-768, 769-770
Folklåt, mus. Se Låt - 769-770
Folkmarknad. Se Västerås - 769-770
Folkminskning. Se Befolkningsstatistik, sp. 1178-80 - 769-770
Folknamn. Se Namn - 769-770
Folkomröstning - 769-770
Folkparker. Se Folkträdgårdar - 769-770
Folkpartiet - 769-770
Folkpartiet i Finland, Svenska. Se Svenska folkpartiet i Finland - 769-770
Folkpensionering - 771-772
Folkpsykologi - 771-772
Folkraser. Se Människoraser - 771-772
Folkrepresentation l. Nationalrepresentation - 771-772
Folkriksdag - 771-772
Folkräkning - 771-772
Folkrätt - 771-772, 773-774, 775-776
Folksagor - 775-776, 777-778
Folkskola - 777-778, 779-780, 781-782, 783-784
Folkskola, Högre - 783-784
Folkskolans vänner. Se Svenska folkskolans vänner - 783-784
Folkskoleafgift, Personlig - 783-784
Folkskoleseminarium. Se Folkskollärarseminarium - 783-784
Folkskolinspektör - 783-784, Till art. Folkskolor. I., Till art. Folkskolor. II., Till art. Folkskolor. III., Till art. Folkskolor. IV., Till art. Folkskolor. V., Till art. Folkskolor. VI., Till art. Folkskolor. VII., Till art. Folkskolor. VIII., 785-786
Folkskollärarinneseminarium, en undervisningsanstalt för bildande af folkskollärarinnor. Se Folkskollärarseminarium - 785-786
Folkskollärarmöten. Se Lärarmöten - 785-786
Folkskollärarnas i Finland änke- och pupillkassa - 785-786
Folkskollärarnas pensionsinrättning - 785-786, 787-788
Folkskollärarnas änke- och pupillkassa - 787-788
Folkskollärarseminarium - 787-788, 789-790
Folkskrifter - 789-790
Folkstone. Se Folkestone - 789-790
Folkström - 789-790
Folksång - 789-790
Folkteatern. Se Stockholms teatrar - 789-790
Folktribun. Se Tribun - 789-790
Folktro - 789-790, 791-792
Folkträdgårdar l. Folkparker - 791-792
Folkunga-ätten - 791-792, 793-794
Folkupplysningssällskapet i Finland - 793-794
Folkvandringen, Den stora - 793-794, 795-796, 797-798
Fólkvángr - 797-798
Folkvisedanser. Se Dans, sp. 1324-25 - 797-798
Folkvisor - 797-798, 799-800, 801-802, 803-804, 805-806, 807-808
Folkärna - 807-808
Folkökning. Se Befolkningsstatistik, sp. 1178-80 - 807-808
Folla, nord. myt. Se Fulla - 807-808
Follen (Follenius), August, sedan Adolf Ludwig - 807-808
Follenius. Se Follen - 807-808
Follette. Se Dräkt, sp. 938 - 807-808
Follikel 1. Anat. - 807-808
Follikel 2. Tandläk. - 807-808
Follingbo - 807-808
Follis, fornromers ballongboll. Se Bollspel, sp. 1015. - F. aërostaticus och F. hydrostaticus, föråldrade apparater - 807-808
Folo, Giovanni - 807-808
Folquet l. Foulques de Marseille - 807-808
Foltitscheni, stundom nyttjad namnform för Falticeni (se d. o.) - 807-808
Foltz, Philip von - 807-808
Foltz, Hans - 807-808
Folåsa - 807-808
Fomahaud. Se Fomalhaut - 807-808
Fomalhaut l. Fomahaud - 807-808
Foment. Se Omslag - 807-808
Fomes, bot. Se Polyporus - 807-808
Fon - 807-808
Fonautograf - 807-808, 809-810
Fonblanque, Albany William - 809-810
Foncaude - 809-810
Foncé - 809-810
Fond - 809-810
Fondaco - 809-810
Fondamento, it. (eg. grundval; jfr Fundament), mus., grundstämman, basen - 809-810
Fondbörs. Se Börs, sp. 907 - 809-810
Fonbörsauktion. Se Auktion, sp. 420 - 809-810
Fond du Lac - 809-810
Fonden för fiskerinäringens befrämjande. Se Fiskerifonden - 809-810
Fonden för reserverade medel - 809-810
Fonderade lån. Se Statsskuld - 809-810
Fondi - 809-810
Fondmäklare. Se Mäklare - 809-810
Fonds. Se Fond - 809-810
Fonduk - 809-810
Foneidoskop - 809-810
Fonem - 809-810, 811-812
Fonetik - 811-812, 813-814
Fonetisk (se Fonetik), hvad som afser ljud, särskildt språkljud. - Fonetisk skrift. Se Fonetiska bokstäfver. - Fonetisk stafning, ljudenlig rättstafning. Se Rättstafning - 813-814
Fonetiska bokstäfver - 813-814, 815-816
Fonnesbech, Kristen Andreas - 815-816
Fonograf - 815-816, 817-818
Fonografi - 817-818
Fonolit - 817-818
Fonologi l. Ljudlära - 817-818
Fonoskop - 817-818
Fonotypi. Se Fonografi - 817-818
Fons - 817-818
Fonsagrada - 817-818
Fons Ebraldi. Se Fontevrault - 817-818
Fonseca, M. J. P. do. Se Brasilianska litteraturen, sp. 8 - 817-818
Fonseca, Manoel Deodoro da - 817-818
Fonsecaviken l. Ampalaviken - 819-820
Fons Mariæ - 819-820
Fontaine. Se Fontän. - F. lumineuse, lysande springbrunn - 819-820
Fontaine, Nicolas - 819-820
Fontaine, Pierre François Léonard - 819-820
Fontaine, Hippolyte - 819-820
Fontainebleau - 819-820, 821-822
Fontainebleauskolan - 821-822
Fontaine des Bertins, Alexis - 821-822
Fontaine-l'Évêque - 821-822
Fontainier - 821-822
Fontan, Louis Marie - 821-822
Fontana, italienska konstnärer - 821-822
Fontana, Prospero - 821-822
Fontana, Giovanni - 821-822
Fontana, Domenico - 821-822
Fontana, Carlo - 821-822
Fontanafredda - 821-822
Fontanalia. Se Fons - 821-822
Fontane, Theodor - 821-822, 823-824
Fontanell 1. Anat. - 823-824
Fontanell 2. Kir. - 823-824
Fontanellpapper - 823-824
Fontanellsalva - 823-824
Fontanes, Louis de - 823-824
Fontanetum. Se Fontenoy - 823-824
Fontange 1. Se Fontanges - 823-824
Fontange 2. F. l. Fontang - 823-824
Fontanges l. Fontange, Marie Angélique de Scorailles de Roussilhe - 823-824, 825-826
Fontanini, Giusto - 825-826
Fontaria, zool., toxik. - 825-826
Fontelius, Petrus Olai - 825-826
Fontell, August Gideon - 825-826
Fontenay-aux-Roses - 825-826
Fontenay-sous-Bois - 825-826
Fontenelle, Bernard Le Bovier de - 825-826, 827-828
Fontennoy 1. By i belgiska prov. Hainaut - 827-828
Fontennoy 2. F. - en - Puisaye, kommun i franska dep. Yonne - 827-828
Fontes Mattiaci - 827-828
Fontevrault - 827-828
Fontevraultorden. Se Fontevrault - 827-828
Fontin - 827-828
Fontinalia. Se Fons - 827-828
Fontinalis, Källmossa - 827-828
Fontrailles, Louis d'Astarac, markis de Marestang, vicomte de F. - 827-828
Fontus. Se Fons - 827-828
Fontän - 827-828
Fonvielle, Wilfrid de - 827-828
Fon-Vizin, rysk författare. Se Vizin - 827-828
Foot - 827-828
Foote, Samuel - 827-828
For. Se Dar-Fur - 827-828
Forage, fr., cylindriskt hål, borrhål; krigsv., borrmina. Se Mina - 827-828
Forain, Jean Louis - 827-828
Foramen, lat., hål, öppning. F. magnum. Se Hufvudskål. - F. opticum. Se Öga. - F. ovale, den ovalas öppning, som under fosterlifvet finnes på väggen mellan hjärtförmaken - 827-828
Foraminifera, zool. Se Rhizopoda - 829-830
Forb., vid djurnamn förkortning för Edward Forbes (se Forbes 7) - 829-830
Forbach - 829-830
Forberg, Ernst - 829-830
Forbes, gammal vidutgrenad skotsk släkt - 829-830
Forbes, John - 829-830
Forbes, Sir Arthur - 829-830
Forbes, Sir Arthur, 1:e earl af Granard - 829-830
Forbes, Alexander - 829-830
Forbes, George, 3:e earl af Granard - 829-830
Forbes, James David - 829-830
Forbes, Edward - 829-830
Forbes, David - 829-830, 831-832
Forbes, svenska adliga släkter - 831-832
Forbes, Archibald - 831-832
Forbes, Henry Ogg - 831-832
Forbesius, J. Se Forbes, skotsk släkt, 1 - 831-832
Forbin, Claude de - 831-832, 833-834
Forbin, Louis Nicolas Auguste - 833-834
Forbus, Arvid - 833-834
Forbuþ - 833-834
Forçade, fäktk., tryckning (se Fäktkonst) - 833-834
Forcade La Roquette, Jean Louis Victor Adolphe de - 833-834
Force - 833-834
Forcellini, Egidio - 833-834, 835-836
Forceps, lat., tång; med., förlossningstång (se Chamberlen); krigsv. Se Cuneus - 835-836
Forcera, fr. forcer (se Force), tvinga - 835-836
Forcera. 1. Krigsv. - 835-836
Forcera 2. Sjöv. - 835-836
Forcerad (jfr Forcera), öfverdrifven, konstlad, ansträngd - 835-836
Forceradt drag, tekn. Se Drag - 835-836
Forceringsfart, sjöv. Se Fart 1 - 835-836
Forchhammer, Johan Georg - 835-836
Forchhammer, Peter Wilhelm - 835-836
Forchhammer, Johannes - 835-836
Forchheim - 835-836
Forchtenstein. Se Fraknó - 835-836
Forcit - 835-836
Forckenbeck, Max von - 835-836
Ford, John - 835-836, 837-838
Ford, Edward Onslow - 837-838
Fordell, Hans Hansson - 837-838
Fordicidia - 837-838
Fordon - 837-838, 839-840
Fordonsbroms, maskinb. Se Broms - 839-840
Fordonsfjäder. Se Fjäder 2 - 839-840
Fordran, Fordringsrätt, Obligatorisk rätt - 839-840, 841-842
Fordringsrätt, Se Fordran - 841-842
Foreign office, eng. utrikesdepartementet - 841-842
Forel, François Alphonse' - 841-842
Forel, Auguste Henri - 841-842
Forell. Se Laxsläktet - 841-842
Forellskimmel. Se Skimmel - 841-842
Forenede dampskibssellskab (Förenade ångfartygsaktiebolaget), danskt rederibolag. Se Ångfartygslinjer - 841-842
Forensisk - 841-842
Forestier-Walker, sir Frederick - 841-842, 843-844
Forest of Dean. Se Dean forest - 843-844
Forey, Élie Frédéric - 843-844
Forez - 843-844
Forez, Monts du - 843-844
Forfar. 1. Forfar l. Angus - 843-844
Forfar. 2. Hufvudstad i nämnda grefskap - 843-844
Forfeit - 843-844
Forfex, lat., skära. Se Cuneus - 843-844
Forficula, zool. Se Tvestjärtar - 843-844
Forficulidæ, zool. Se Tvestjärtar - 843-844
Forgách l. Forgács - 843-844, 845-846
Forgács. Se Forgách - 845-846
Forgeot, Nicolas Julien - 845-846
Forges-les-Eaux - 845-846
Foring. Se Fodring - 845-846
Forio - 845-846
Forkel, Johann Nikolaus - 845-846
Forkys - 845-846
Forkärla, socken. Se Förkärla - 845-846
Forlana, Furlana - 845-846
Forli. 1. Provins uti Italien - 845-846
Forli. 2. Hufvudstad i nämnda provins - 845-846
Forli, Melozzo da. Se Melozzo - 845-846
Forligelsecomissioner. Se Förlikningsdomstolar - 845-846
Forlimpopoli - 845-846
Form - 845-846
Form 1. Fys.-kem., kroppars tillstånd med afseende på deras smådelars starkare eller svagare sammanhang (fast, flytande form, gasform). Se Aggregationstillstånd - 845-846
Form 2. Estet. - 845-846
Form 3. Språkv. Se Böjning 3, Genus (verbs) och Kasus - 845-846
Form 4. Mat. Se Binär form och Kvadratisk form - 845-846
Form 5. Krigsv. Se Formering - 845-846
Form 6. Tekn., gjutform, urholkning, hvarigips eller smält metall gjutes för att vid stelnandet forma sig därefter. Se Gjutning - 845-846
Form 7. Boktr. Se Tryckform - 845-846
Form 8. Vid papperstillverkning - 845-846
Form 9. Vid tygtryck - 845-846
Form 10. Sportv. - 845-846
Forma, bot. Se F. (förkortningar), sp. 1210 - 845-846
Forma - 845-846, 847-848
Formal l. Formell - 847-848
Formaldefinition. Se Formal- och Definition - 847-848
Formaldehyd (jfr Aldehyd) - 847-848
Formalgrund. Se Formal- och Grund - 847-848
Formalin. Se Desinfektion och Formaldehyd. Formalin användes äfven för betning af utsädeför att aflägsna smitta af rotsvamp - 847-848
Formalism, Formalist. Se Formal- - 847-848
Formaliter. Se Formal- - 847-848
Formalitet. Se Formal- - 849-850
Formalprincip, teol. Se Formal- - 849-850
Formamid. Se Kloralformamid - 849-850
Forman - 849-850
Formandskab. Se Norge (Författning och förvaltning) - 849-850
Formaksgästeri, kam. Fodermarskhafre - 849-850
Format - 849-850
Formation. 1. Geol. - 849-850
Formation. 2. Krigsv., detsamma som formering (se d. o.) - 849-850
Formbock - 849-850
Formbröst - 849-850
Formcigarr. Se Cigarr, sp. 310 - 849-850
Formel - 849-850
Formel. 1. Mat. - 849-850
Formel. 2. Kem. - 849-850
Formell. Se Formal- - 849-850
Formentera - 849-850
Formera - 849-850
Formering (se Formera). 1. Krigsv. - 849-850, 851-852
Formering (se Formera). 2. Sjöv. - 851-852
Formeringslinje, sjöv. Se Formering 2. - 851-852
Formey, Jean Henri Samuel - 851-852
Formfräs, mek. tekn. Se Fräs - 851-852
Formia - 851-852
Formiæ. Se Formia - 851-852
Formica, zool. Se Myror - 851-852
Formicidæ, zool. Se Myror - 851-852
Formicoxenus, zool. Se Gästmyra - 851-852
Formidabel - 851-852
Formikation - 851-852
Formin. Se Urotropin - 851-852
Forminx - 851-852
Formion - 851-852
Formlära, språkv., den del af språkläran, som redogör för ordens form, d. v. s. deras böjning och syntax. Se vidare Morfologi 2 - 851-852
Formnas, metall. Se Nas - 851-852
Formol, kem. Se Formaldehyd - 851-852
Formos, kem. Se Formaldehyd - 851-852
Formosa ("den vackra"), kin. och jap. Taiwan - 851-852, 853-854, 855-856
Formosa, territotium i Argentina - 855-856
Formosasundet l. Fukiensundet - 855-856
Formosaviken l. Umgamaviken - 855-856
Formosus - 855-856
Formplåt, bergsv. Se Forma - 855-856
Formregal, boktr. Se Regal - 855-856
Formsand. Se Gjutning - 855-856
Formsnitt - 855-856
Formstycken - 855-856
Formstyfhetsmoment, skpsb. Se Styfhet - 855-856
Formtal - 855-856
Formula, lat., formel (se d. o.), formulär (se Censor, sp. 1242) - F. concordiæ. Se Konkordieformeln. - F. consensus helvetica. Se Amyraut och Heidegger, J. H. - F. maulbrunnensis. Se Konkordieformeln och Maulbronn. - F. missæ. Se Gudstjänst - 855-856
Formulera. Se Formulär - 855-856
Formulär - 855-856
Formvägg, metall. Se Catalansmide - 855-856
Formyl - 855-856
Fornaldarsögur - 855-856
Fornander, Abraham - 855-856, 857-858
Fornander, Andreas - 857-858
Fornaria - 857-858
Fornaris y Luque - 857-858
Fornbaktriska. Se Ariska språk och Avestiska - 857-858
Fornborg (borg) - 857-858
Fornbulgariska. Se Bulgarika språket - 857-858
Fornegyptiska. Se Egyptisk skrift, Egyptologi och Hamitiska språk - 857-858
Fornelius, Lars - 857-858
Fornelius, Jonas Laurentii - 857-858, 859-860
Fornell, Bror Edvard - 859-860
Fornengelska. Se Engelska språket - 859-860
Fornfynd, fynd af forntida minnesmärken. Se Fornminnen - 859-860
Forngutniska. Se Gottland - 859-860
Fornhögtyska - 859-860
Fornisländska. Se Fornnordiska språket och Isländska språket och litteraturen - 859-860
Fornjot - 859-860, 861-862
Fornkunskap l. Arkeologi (se d. o.) - 861-862, 863-864, 865-866
Fornlågfrankiska. Se Frankiska och Nederländska (Holländska) språket - 865-866
Fornlågtyska. Se Fornsachsiska - 865-866
Fornlämningar - 865-866, 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876, 877-878
Fornmannasögur - 877-878
Fornminnen - 877-878, 879-880
Fornminnesföreningar - 879-880
Fornnordiska litteraturen - 879-880
Fornnordiska språket - 879-880
Fornnorska. Se Fornnordiska språket och Norska språket - 881-882
Fornovo di Taro - 881-882
Fornpersiska. Se Ariska språk, sp. 1466, och Persiska språket - 881-882
Fornpreussiska. Se Lettiska språk - 881-882
Fornsachsiska (Fornlågtyska i inskränkt mening) - 881-882
Fornsaker. Se Fornminnen - 881-882
Fornskriftsällskapet, Svenska - 881-882
Fornsvenska. Se Svenska språket - 883-884
Fornyrdalag, en mindre god form för fornyrdislag (se d. o.) - 883-884
Fornyrdislag (Fornyrdeslag) - 883-884
Fornåsa - 883-884
Fornäs - 883-884
Foroneus - 883-884
Foroni, Jacopo Giovanni Batista - 883-884, 885-886
Foronomi - 885-886
Forpark - 885-886
Forres - 885-886
Forrest, Edwin - 885-886
Forrest, sir John - 885-886
Fors, rom. myt., personifikation af den oberäkneliga slumpen, se Fortuna - 885-886
Fors. Se Vattenfall - 885-886
Fors. 1. Socken i Jämtlands län - 885-886
Fors. 2. F. d. socken i Södermalands län - 885-886
Fors. 3. Socken i Älfborgs län - 885-886
Fors, hälsobrunn i Fellingsbro socken - 885-886
Fors, järnbruk - 885-886
Fors, ylleväfveri - 885-886
Forsa. 1. Socken i Gäfleborgs län - 885-886
Forsa. 2. Socken i Södermanlands län - 885-886
Forsa. 3. Tingslag i Gäfleborgs län - 885-886
Forsa, bruks- och landtegendom. Se Forssa - 885-886
Forsarum. se Forserum - 885-886
Forsa segel. Se Forcera - 885-886
Forsvattnet. Se Dellen - 885-886
Forsbacka, bruks- och landtegendom - 885-886, 887-888
Forsbacka, kronopark - 887-888
Forsberg, "Lolotte". Se Stenbock (Gustaf Harald) - 887-888
Forsberg, Knut, trädgårdsarkitekt. Se Berzelii park - 887-888
Forsberg, Svante - 887-888
Forsberg, Nils - 887-888, 889-890
Forsberg, Amanda Nestoria - 889-890
Forsberg, Anders Vilhelm - 889-890
Forsberget, Norra - 889-890
Forsby, socken i Skaraborgs län - 889-890
Forsby, gods i Julita socken - 889-890
Forsby, såg i Borgå socken - 889-890
Forsea. Se Forsia - 889-890
Forsedel - 889-890
Forseen, Samuel - 889-890
Forselhjälpen. Se Järnkontoret - 889-890
Forsell (om härstamningen se Forsell, svensk släkt) - 889-890
Forsell, Karl Gustaf af - 889-890, 891-892
Forsell, Jakob - 891-892
Forsell, Karl Johan (John) Jakob - 891-892
Forselles, af, svensk-finsk adlig ätt - 891-892
Forselles, Jakob af - 891-892
Forsells, Jakob Henrik af - 891-892
Forsellön - 891-892, 893-894
Forsellönsersättning - 893-894
Forserum. 1. (Forsarum) Socken i Jönköpings län - 893-894
Forserum. 2. Municipalsamhälle i F. socken - 893-894
Forsete - 893-894
Fors Fortuna. Se Fortuna - 893-894
Fors généraux, fr. Se Basker, sp. 1037 - 893-894
Forsgrén, Karl Robert - 893-894
Forsgrénska fonden. Se Forsgrén - 893-894
Forshæll, Johan Henrik - 893-894
Forshaga - 893-894, 895-896
Forhaga kanal - 895-896
Forsheda - 895-896
Forshem - 895-896
Forsholm - 895-896
Forshälla - 895-896
Forsia l. Forsea - 895-896
Forsius, Sigfrid Aronus - 895-896
Forsk. - 895-896
Forskaolea - 895-896
Forskål, Peter - 895-896
Forslingsskyldighet - 895-896, 897-898
Forsman, Hedvig Charlotta. Se Winterhjelm - 897-898
Forsman, Georg Zachris. Se Yrjö-Koskinen - 897-898
Forsman, Jakob Oskar - 897-898
Forsmander, Erik. Se Manderström - 897-898
Forsmark. 1. Socken i Stockholms lön - 897-898
Forsmark. 2. Gods och f. d. järnbruk - 897-898, 899-900
Forsmo - 899-900
Forsmo bro - 899-900
Forsnäs - 901-902
Forssa, socken och tingslag. Se Forsa - 901-902
Forssa (Forsa), bruks- och landtegendom i Östra Vingåkers socken - 901-902
Forssa, sågverk - 901-902
Forssa, bomullsmanufakturverk - 901-902
Forssberg, Johan Rudolf Ferdinand - 901-902
Forsselius. Se Forsell, svensk släkt - 901-902
Forssell, svensk släkt - 901-902
Forssell, Kristian Didrik - 901-902, 903-904
Forssell, Nils Edvard - 903-904
Forssell, Karl Bror Jakob - 903-904, 905-906
Forssell, Olof Hansson - 905-906
Forssell, Hans Ludvig - 905-906, 907-908
Forssell, Viktor Reinhold - 907-908
Forssjö - 907-908
Forsslund, Jonas - 907-908
Forsslund, Karl-Erik - 907-908, 909-910
Forssman, Edit Teodora. Se Aina - 909-910
Forssman, Magnus John Karl August - 909-910
Forsstena. Se Forstena - 909-910
Forsstrand, Karl Vilhelm - 909-910
Forsström, Edvard August - 909-910
Forsså - 909-910
Forst - 909-910
Forst. 1. (F. in der Lausitz) Stad och stadskrets i preussiska reg.-omr. - 909-910
Forst. 2. Stor fabriksby i preussiska reg.-omr. - 909-910
Forst. - 909-910
Forstén, Ina Blända Augusta - 909-910
Forstén, Filip August Karl - 909-910
Forstén, Georg August - 909-910
Forstena l. Forsstena - 909-910, 911-912
Forstena-släkten, gammal västgötsk frälsesläkt - 911-912
Forstena-släkten. 1. Anders Lennartsson (Lindersson) - 911-912
Forstena-släkten. 2. Torsten Lennartsson (Lindersson) - 911-912
Forstena-släkten 3. Om Lennart Torstenson, den föregåendes son, fältherre, och dennes ättlingar se Torstenson - 911-912
Forster, Hans - 911-912
Forster, Johan Reinhold - 911-912
Forster, Johann Adam Georg - 911-912, 913-914
Forster, François - 913-914
Forster, John - 913-914
Forster, William Edward - 913-914, 915-916
Forstföreningen, Finska. Se Finska forstföreningen - 915-916
Forstinstitut (se Forst), läroverk, där undervisningen meddelas i skogens rationella skötsel - 915-916
Forstlig. Se Forst - 915-916
Forstliga försöksanstalten. Se Statens skogsförsökanstalt - 915-916
Forstmästare (se Forst) I Sverige titel - 915-916
Forststyrelsen i Finland - 915-916
Forstvetenskap (se Forst), vetenskapen om skogens rationella skötsel - 915-916
Forstväsen (se Forst), skogsväsen - 915-916
Forsvik - 915-916
Forsyth, William - 915-916
Forsyth, Sir Thomas Douglas - 915-916
Forsyth, Andrew Russel - 915-916
Forsythia - 915-916
Fort - 915-916, 917-918, 919-920, 921-922
Fort. - 921-922
Fortaleza. Se Ceará 2 - 921-922
Fort Assiniboine - 921-922
Fort Augustus - 921-922
Fortaventura. Se Fuerteventura - 921-922
Fort Beaufort l. Beaufort East - 921-922
Fortbildningsläroverk. Se Finland, sp. 298 - 921-922
Fort d'Aubervilliers. Se Aubervilliers - 921-922
Fort Dauphin - 921-922
Fort-de-France - 921-922
Fort de l'Écluse. Se Écluse - 923-924
Fort Dodge - 923-924
Forte - 923-924
Fortebraccio - 923-924
Forteguerri, Niccolò - 923-924
Fortel, Fottel l. Fåttel - 923-924
Fortepiano - 923-924
Forteresse - 923-924
Fortescue, en 280 km. lång flod - 923-924
Fortescue, gammal engelsk familj - 925-926
Fortescue, Sir John - 925-926
Fortescue, Sir John, den föregåendes brorsons sonson - 925-926
Fortescue, Chichester Samuel F., lord Carlingford - 925-926
Fortes fortuna adjuvat - 925-926
Fortfarighetstillstånd hos maskiner - 925-926
Fortfästning - 925-926
Forth - 925-926
Forthelius, Israel. Se Lagerfelt - 925-926
Forthviken - 925-926, 927-928
Fortifiera - 927-928
Fortifikation - 927-928
Fortifikationen - 927-928, 929-930, 931-932, 933-934, 935-936
Fortifikationsafdelning. Se Marinförvaltningen - 935-936
Fortifikationsbefälhavare, krigsv. 1. Den å fästning placerade fortifikationsofficer - 935-936, 937-938
Fortifikationsbefälhavare, krigsv. 2. Af K. M:t härtill förordnad fortifikationsofficer - 937-938
Fortifikationsbefälhavare, krigsv. 3. Befälhafvare af Fortifikationen kallades förr - 937-938
Fortifikationsbrigad - 937-938
Fortifikationsdepartementet. Se Arméförvaltningen - 937-938
Fortifikationsfältstat - 937-938
Fortifikationsförråd. Se Förråd - 937-938
Fortifikationsförvaltning - 937-938
fortifikationsgeneral - 937-938
Fortifikationskassör - 937-938
Fortifikationskontoret. Se Fortifikationen, sp. 932, 933 och 935 - 937-938
Fortifikationskåren, sp. 935 - 937-938
Fortifikationsområde - 937-938
Fortifikationsordning - 937-938
Fortifikationspark. Se Ingenjörpark - 939-940
Fortifikationsstaben. Se Fortifikationen, sp. 936 - 939-940
Fortifikatorisk rustning. Se Fästningskrig - 939-940
Fortiguerra, Fortiguerri, namnformer för Forteguerri (se d. o.) - 939-940
Fortin - 939-940
Fortios, Leonardos - 939-940
Fortis, språkv. - 939-940
Fortis, Alessandro - 939-940
Fortissimo, mus. Se Forte - 939-940
Fortissimus, lat., den starkaste. Se Accent, sp. 84 - 939-940
Fortiter in re, suaviter in modo - 939-940
Fortlage, Arnold Rudolf Karl - 939-940
Fort Libre. Se Fort-de-France - 939-940
Fort Madison - 939-940
Fort National. Se Fort-de-France - 939-940
Fortnightly review - 939-940
Fort Oranien. Se Albany 1 - 939-940
Fortore - 939-940
Fortoul, Hippolyte Nicolas Honoré - 939-940
Fortplantning. 1. Biol. - 939-940, 941-942
Fortplantning. 2. Bot. - 941-942, 943-944
Fortplantningsblad, bot. Se Blad, sp. 617 - 943-944
Fortplantningscell, bot., zool., detsamma som könscell. Se Befruktning - 943-944
Fortplantningshastighet - 943-944
Fortplantningsskott, bot. Se Stam 1 - 943-944
Fort Riley - 943-944
Fort Royal. Se Fort-de-france - 943-944
Fort Saint George. Se Madras - 943-944
Fortsatt brott, jur. Se Iteration - 943-944
Fortschrittspartiet - 943-944
Fort Scott - 943-944
Fort Smith - 943-944
Fort Sullivan. Se Eastport - 943-944
Fortsätt! - 943-944
Fortuna, Fors Fortuna, rom. myt. - 943-944, 945-946
Fortuna, astron. - 945-946
Fortuna, ett slags spel - 945-946
Fortunatov, Filipp Federovitj - 945-946
Fortunatus - 945-946
Fortunatus, romers skald. Se Venantius - 945-946
Fortune, fr. l. Fortyn - 945-946
Fortune, Robert - 945-946
Fortuny y Carbo, Mariano José Maria Bernardo - 945-946, 947-948
Fortvaro l. Duration - 947-948
Fort Wayne l. Summit city - 947-948
Fort William 1. Stad i Ontario - 947-948
Fort William 2. By i skotska grefsk. Inverness - 947-948
Fort Worth - 947-948
Fortyn. Se Fortune - 947-948
Forum 1. I fornromerska städer namn på en öppen plats - 947-948
Forum 2. Den offentliga verksamhet som utövades på forum - 947-948
Forum 3. Köping l. mindre stad - 947-948
Forum, jur. - 947-948
Forum ecclesiasticum, lat., "kyrklig domstol". Se Domsrätt, sp. 687 - 947-948
Forum privilegiatum - 947-948
Forward, eng., sportt.. anfallsman i fotboll. Se Bollspel, sp. 1028-30 - 947-948
Forzato, Forzando, it., "forceradt", mus. Se Siforzato - 949-950
Foscari, Francesco - 949-950
Foscarini, Marco - 949-950
Foscolo, Niccolò Ugo - 949-950, 951-952
Fosen - 951-952
Fosfat 1. Kem. - 951-952
Fosfat 2. Landtbr. - 951-952, 953-954
Fosfatdiabetes. Se Fosfaturi - 953-954
Fostfaturi - 953-954
Fosfen - 953-954
Fosfor - 953-954, 955-956
Fosforbrons - 955-956
Fosforer, fys., lysstenar. Se Bolognesiska lysstenen - 955-956
Fosforescens 1. Fys Se Luminiscens 1. - 955-956
Fosforescens 2. Bot. Se Fotogena bakterier och Lysved - 955-956
Fosforescens 3. Om hafvets "fosforescens" se Mareld - 955-956
Fosforescerande organ. Se Fiskar, sp. 409 - 955-956
Fosforförgiftning - 955-956, 957-958, 959-960
Fosforism och Fosforist. Se Nyromantiken och Phosphoros - 959-960
Fosforit - 959-960
Fosfornekros, med. Se Fosforförgiftning - 959-960
Fosforos - 959-960
Fosforoskop, fys., apparat för studiet af fosforescens. Se Luminiscens 1 - 959-960
Fosforoxiklorid, kem. Se Fosfor - 959-960
Fosforsalt - 959-960
Fosforseskvisulfid. Se Fosforförgiftning - 959-960
Fosforsyra, kem. Se Fosfor - 959-960
Fosforsyreanhydrid, kem. Se Fosfor - 959-960
Fosforsyrlighet, kem. Se Fosfor - 959-960
Fosfortändstickor. Se Tändstickor - 959-960
Fosforväte, kem. Se Fosfor och Fosforförgiftning - 959-960
Fosgengas - 959-960
Fosie - 959-960
Fosite. Se Forsete - 959-960
Foslie, Mikal Heggelund - 959-960
Foss - 959-960
Foss, Henrik Herman - 959-960
Foss, Harald Fredrik - 959-960
Fossa - 959-960
Fossalta - 959-960
Fossano - 959-960
Fossano, Ambrogio da - 959-960, 961-962
Fossesholm - 961-962
Fossigni. Se Faucigny - 961-962
Fossil - 961-962, 963-964, 965-966
Fossila skogar - 965-966
Fossilt elfenben. Se Elfenben, sp. 387 - 965-966
Fossombrone - 965-966
Fossombroni, Vittorio - 965-966
Fostat. Se Kairo - 965-966
FóstbrŽ½ðrasaga - 965-966
Fostbrödralag - 967-968
Foster - 967-968, 969-970, 971-972
Foster, John - 971-972
Foster, Birket - 971-972
Foster, Stephen Collins - 971-972
Foster, sir Michael - 971-972
Foster, Joseph - 971-972
Fosterapné. Se Apné och Foster - 971-972
Fosterbarn - 971-972
Fosterbarnsnämnd. Se Fosterbarnsvård - 971-972
Fosterbarnsvård - 971-972, 973-974, 975-976
Fosterbrödrasagan. Se FóstbrŽ½ðrasaga - 975-976
Fosterfördrifning - 975-976
Fosterföräldrar - 975-976, 977-978
Fosterhinnor - 977-978
Fosterlandsstiftelsen. Se Evangeliska Fosterlandsstiftelsen - 977-978
Fosterlif, fostrets utveckling i moderlifvet. Se Foster, fysiol. - 977-978
Fosterljud, med. Se Hafvandeskap - 977-978
Fosterläge, med. Se Förlossning - 977-978
Fosterländska förbundet - 977-978
Fosterländska föreningen i Stockholm - 977-978
Fosterperioden, fysiol. Se Foster - 977-978
Fosterrörelse, med. Se Hafvandeskap - 977-978
Fostersvulst, med. Se Förlossning - 977-978
Fostoria - 977-978
Fot - 977-978, 979-980
Fotabjälle - 979-980
Fotangel - 979-980
Fotartilleri - 979-980
Fotbad - 979-980
Fotbeklädnad. Se Skodon - 979-980
Fotbjudning, med. Se Förlossning - 979-980
Fotblock - 979-980
Fotboll. Se Bollspel, sp. 1028-30 - 979-980
Foteviken - 979-980, 981-982
Fotfolk - 981-982, 983-984
Fothergills ansiktssmärta. Se Ansiktssmärta - 983-984
Fotheringhay l. Fotheringay - 983-984
Fotij, ett i den ryska kyrkans historia ej sällsynt namn - 983-984
Fotij 1. Metropolit av Kiev - 983-984
Fotij 2. Petr Nikititj Spasskij - 983-984
Fotios - 983-984, 985-986
Fotknöl, anat. Se Ankel - 985-986
Fotkyss - 985-986
Fotlager, maskinb. Se Axellager, sp. 536 - 985-986
Fotlagsbenen. Se Fot - 985-986
Fotnervigt - 985-986
foto - 985-986
Fotoalgrafi - 985-986
Fotobakterier, bot., detsamma som fotogena bakterier (se d. o.) - 985-986
Fotoelektricitet l. Ljuselektricitet, fys. Se Fotoelektriska fenomen - 985-986
Fotoelektriska fenomen - 985-986
Fotofobi - 985-986
Fotofon - 985-986, 987-988
Fotofonograf. Se Fonograf - 987-988
Fotogalvanografi - 987-988
Fotogalvanoplastik - 987-988
Fotogalvanotypi. Se Fotogalvanografi - 987-988
Fotogelatinografi. Se Ljustryck - 987-988
Fotogen - 987-988, 989-990
Fotogena bakterier - 989-990
Fotogenglödljus. Se Glödljus - 989-990
Fotogenkök. Se Kokapparater - 989-990
Fotogenlampa. Se Lampa - 989-990
Fotogenmotor. Se Explosionsmaskin och Petroleummaskin - 989-990
Fotoglyfi - 989-990
Fotoglypti. Se Woodburytryck - 989-990
Fotograf - 989-990
Fotografi - 989-990, 991-992, 993-994, 995-996, 997-998, 999-1000, Till art. Fotografi., (blank), 1001-1002, 1003-1004
Fotografiska föreningen - 1003-1004, 1005-1006
Fotografisk bild. Om eganderätten till fotografiska bilder se Eganderätt, sp. 1413 - 1005-1006
Fotografisk fotometer. Se Fotometer 2 - 1005-1006
Fotografisk fotometri. Se Fotometer 2 - 1005-1006
Fotografisk mätapparat. Se Astronomiska instrument, sp. 295 - 1005-1006
Fotografisk refraktor. Se Astronomiska instrument, sp. 295 - 1005-1006
Fotografiskt blåtryck. Se Blåkopiering och Cyanotypi - 1005-1006
Fotografisk tidskrift - 1005-1006
Fotografisk stjärnspektrum. Se Astrofotografi - 1005-1006
Fotografitryck - 1005-1006
Fotografofon - 1005-1006
Fotografon. Se Fonograf - 1005-1006
Fotogram - 1005-1006
Fotogrammetri - 1005-1006, 1007-1008
Fotogravyr - 1007-1008
Fotoheliograf. Se Astrofotografi - 1007-1008
Fotokemi - 1007-1008, 1009-1010
Fotokemigrafi. Se Zinkografi - 1009-1010
Fotokemisk reaktion, Fotokemisk syntes. Se Fotokemi - 1009-1010
Fotokeramik - 1009-1010
Fotokollografi. Se Ljustryck - 1009-1010
Fotokromi, Fotokromografi, fotografi i naturliga färger. Se Fotografi, sp. 1000ff - 1009-1010
Fotokromoskop. Se Fotografi, sp. 1002 - 1009-1010
Fotolito, förkortning af fotolitografi (se d. o.) - 1009-1010
Fotolitografi - 1009-1010
Fotolys. Se Fotokemi - 1009-1010
Fotomekaniska tryckförfaranden - 1009-1010
Fotometer 1. Fys. - 1009-1010, 1011-1012
Fotometer 2. Fot. - 1011-1012, 1013-1014
Fotometri 1. Fys. - 1013-1014, 1015-1016
Fotometri 2. Bot. Se Heliotropism - 1015-1016
Fotonastiska rörelser - 1015-1016
Fotoplastik - 1015-1016
Fotopolymerisation. Se Fotokemi - 1015-1016
Fotopsi - 1015-1016
Fotoptometer - 1015-1016
Fotorelieftryck. Se Woodburytrck - 1015-1016
Fotosfären - 1015-1016, 1017-1018
Fotoskulptur. Se Fotoplastik - 1017-1018
Fotosyntes 1. Bot. kolsyreassimilationen under ljusets medverkan. Se Assimilation - 1017-1018
Fotosyntes 2. Kem. Se Fotokemi - 1017-1018
Fototerapi - 1017-1018
Fototypi - 1017-1018
Fotoxylografi - 1017-1018
Fotozinkografi. Se Zinkografi - 1017-1018
Fotozinkotypi. Se Zinkografi - 1017-1018
Fotpunkt - 1017-1018
Fotryggen, anat. Se Fot - 1017-1018
Fotscha, en namnform för Fo‚èa (se d. o.) - 1017-1018
Fotservis - 1017-1018
Fotskabb, veter. Se Skabb - 1017-1018
Fotskäl - 1017-1018
Fotspjärn - 1017-1018
Fotspår - 1017-1018
Fots-ton - 1017-1018
Fotsulan, anat. Se Fot. - 1017-1018
Fotsvett - 1017-1018
Fottel. Se Fortel - 1017-1018
Fotträd. Se Skeppsbyggeri - 1017-1018
Fottvagning - 1017-1018
Fotventil, maskinb. Se Ventil - 1017-1018
Foucart, Paul - 1017-1018, 1019-1020
Foucault, Jean Bernard Léon - 1019-1020
Foucaults pendelförsök - 1019-1020
Foucaults teleskop. Se Astronomiska instrument, sp. 291 - 1019-1020
Foucault-ström, elektrot. Se Hvirfvelström - 1019-1020
Foucaux, Philippe Édouard - 1019-1020
Fouché, Joseph, hertig d'Otrante - 1019-1020, 1021-1022
Foucher, Paul Henri - 1021-1022
Foucher de Careil, Louis Alexandre - 1021-1022
Foucquet, Nicolas Se Fouquet - 1021-1022
Fougères - 1021-1022
Fougt, Henrik - 1021-1022, 1023-1024
Fouillée, Alfred Jules Émile - 1023-1024
Foula - 1023-1024
Foulard - 1023-1024
Fould, Achille - 1023-1024
Foulé - 1023-1024
Foullon - 1023-1024, 1025-1026
Foulpointe l. Marofototra - 1025-1026
Foulques, fransk namnform för Fulco (se d.o.) - 1025-1026
Fouqué, Heinrich August - 1025-1026
Fouqué, Friedrich Heinrich Karl, baron de la Motte-F. - 1025-1026
Fouquet, Jean - 1025-1026, 1027-1028
Fouquet, Jeanne. Se Beauvais, stad - 1027-1028
Fouquet l. Foucquet, Nicolas - 1027-1028
Fouquet l. Foucquet, Charles Louis August och Louis Charles Arnaud, den föregåendes sonsöner. Se Belleisle - 1027-1028
Fouquier, Jacques François - 1027-1028
Fouquier-Tinville, Antoine Quentin - 1027-1028
Fourage, fr. Se Furage - 1027-1028
Fourah bay college. Se Freetown - 1027-1028
Fouras - 1027-1028
Fourcaud, Louis de Boussès de - 1027-1028
Fourchambault - 1027-1028
Fourcroy, Antoine François de - 1027-1028, 1029-1030
Fourcroya - 1029-1030
Foureau, Fernand - 1029-1030
Fourés, Auguste Armand Laurent - 1029-1030
Fourichon, Martin - 1029-1030
Fourier, Jean Baptiste Joseph - 1029-1030
Fourier, François Marie Charles - 1029-1030, 1031-1032
Fourierism, Fouriers system. Se Fourier, F. M. C. - 1031-1032
Four in hand - 1031-1032
Fourmies - 1031-1032
Fourmont, Étienne - 1031-1032
Fourmont, Michel - 1031-1032, 1033-1034
Fourneau, Léon - 1033-1034
Fourneauxöarna. Se Furneauxöarna - 1033-1034
Fournel, Jean François - 1033-1034
Fourneyron, Bénoît - 1033-1034
Fourneyronska turbinen. Se Turbin - 1033-1034
Fournier, Jacques. Se Benedikt XII - 1033-1034
Fournier, Jean Antoine - 1033-1034
Fournier, Marc Jean Louis - 1033-1034
Fournier, Édouard - 1033-1034
Fournier, Hugues Marie Henri - 1033-1034
Fournier, Jean Alfred - 1033-1034
Fournier, August - 1033-1034, 1035-1036
Fournival, Richard de - 1035-1036
Fourpence - 1035-1036
Fourrure, fr. her. Se Foderverk - 1035-1036
Fourth party. Se Fjärde partiet - 1035-1036
Fourtou, Marie François Oscar Bardy de - 1035-1036
Foussier, Édouard - 1035-1036
Fow - 1035-1036
Fovea centralis retinæ - 1035-1036
Foveauxsundet - 1035-1036
Fowey - 1035-1036
Foville, Achille Louis - 1035-1036, 1037-1038
Fowler, sir John - 1037-1038
Fowler, Sir Henry Hartley - 1037-1038
Fowler, Ellen Thorneycroft - 1037-1038
Fowlers arseniklösning. Se Liquor - 1037-1038
Fox, George - 1037-1038
Fox, Sir Stephen - 1037-1038
Fox, Henry F., lord Holland - 1037-1038, 1039-1040
Fox, Charles James - 1039-1040, 1041-1042
Fox, Henry Richard Vasall F., lord Holland - 1041-1042
Fox, William Johnson - 1041-1042
Fox, Gustavus Vasa - 1041-1042, 1043-1044
Fox, Henning, pseudonym. Se Bondesen, Ingvor - 1043-1044
Fox channel - 1043-1044
Foxhound - 1043-1044
Fox river - 1043-1044
Fox terrier - 1043-1044
Foy, Maximilien Sébastien - 1043-1044
Foyatier, Denis - 1043-1044
Foyer, fr. Se Foajé - 1043-1044
Foyle - 1043-1044
Foyn, Svend - 1043-1044
F. p. a. - 1043-1044
f. pil. - 1043-1044
f. pulv. - 1043-1044
F. R., förkortning för lat. forum romanum (Se Forum och Rom) - 1043-1044
f. r. - 1043-1044
Fr. - 1043-1044
Fra - 1043-1044
Fra Angelico. Se Fiesole - 1043-1044
Fraas, Karl Nikolaus - 1043-1044, 1045-1046
Fraas, Oskar - 1045-1046
Fraates, konungar i Partien (se d. o.) - 1045-1046
Fra Bortolommeo - 1045-1046
Fracastoro, Girolamo - 1045-1046
Fraccaroli, Innocenzo - 1045-1046
Frachetta, Girolamo - 1045-1046
Frack. Se Dräkt, sp. 940 och 941 - 1045-1046
Fra Diavolo - 1045-1046
Fraenkel, Karl - 1045-1046
Fraga - 1045-1046
Fragaria - 1045-1046, 1047-1048
Fragil - 1047-1048
Fragment - 1047-1048
Fragmentarisk. Se Fragment - 1047-1048
Fragmentation, bot., direkt kärndelning. Se Cellbildning, sp. 1396 - 1047-1048
Fragmokon. Se Belemnit - 1047-1048
Fragonard, Jean Honoré - 1047-1048
Fragonard, Alexandre Evariste - 1047-1048
Fragrant - 1047-1048
Fraguier, Claude François - 1047-1048
Fraîche, Fraîcheur. Se Fräsch - 1047-1048
Fraikin, Charles Auguste - 1047-1048
Fraipont, Gustave - 1047-1048, 1049-1050
Fraise. Se Fräs - 1049-1050
Fraise - 1049-1050
Fraises - 1049-1050
Fraknó l. Fraknó-Váralja - 1049-1050
Fraknói (urspr. Frankl), Vilmos - 1049-1050
Frakt, sjöv. Se Befrakta - 1049-1050
Fraktaftal - 1049-1050
Fraktdispartiet. Se Differentialtariffer - 1049-1050
Fraktfart - 1049-1050
Fraktion - 1049-1050
Fraktionera, sönderdela. Om fraktionerad destillation se d. o. och Brännvin, sp. 426 - 1049-1050
Fraktsedel - 1049-1050, 1051-1052
Fraktslut, jur. Se Fraktaftal - 1051-1052
Fraktur 1. Med. Se Benbrott. Jfr Basisfraktur - 1051-1052
Fraktur 2. Tandläk. - 1051-1052
Fraktur 3. Boktr. - 1051-1052
Fram - 1051-1052
Fra Mauro - 1051-1052
FrambŽ½sia - 1051-1052
Frameries - 1051-1052
Framfall l. Prolaps - 1051-1052
Framhärd - 1051-1052
Framingham - 1051-1052
Framkallare, Framkallning, fot. Se Fotografi, sp. 990 och 997 - 1051-1052
Framkommande - 1051-1052
Framladdning - 1051-1052
Framljud (Begynnelseljud), språkv. Se Uddljud - 1051-1052
Frammakningsugn, metall. Se Bly, sp. 782 - 1051-1052
Framnäs. Se Balestrand - 1051-1052
Framnäs - 1051-1052
Frampton, George - 1051-1052, 1053-1054
Frampärk. Se Bollspel, sp. 1017-18 - 1053-1054
Framskjutna ställningar. Se Fästningskrig - 1053-1054
Framskjutna utanverk - 1053-1054
Framstam, skpsb., äldre benämning på ett fartygs förskepp. Jfr Bakstam - 1053-1054
Framstegspartiet. Se Fortschrittspartiet - 1053-1054
Framsticka. Se Bollspel, sp. 1017 - 1053-1054
Framtid - 1053-1054
Framtiden, tidskrift för fosterländsk odling - 1053-1054
Framtidsdom - 1053-1054
Framtidsmusik - 1053-1054
Framvals. Se Kardning - 1053-1054
Franangersfors - 1053-1054
Franc - 1053-1054, 1055-1056
Franc - 1055-1056
Français - 1055-1056
Français, François Louis - 1055-1056
Français, Jean Charles, konstnär. Se Färgtryck - 1055-1056
Française, fr., kontradans. Se Fransäs - 1055-1056
Francavilla. Se Francheville - 1055-1056
Francavilla Fontana - 1055-1056
Franc-canton, her. Se Fyrkant - 1055-1056
France, La, fr., Frankrike - 1055-1056
France, La, en i Paris utkommande tidning - 1055-1056
France, Marie de, fransk skaldinna. Se Se Marie de France - 1055-1056
France, egentligen Jacques Anatole Thibault, kallad Anatole France - 1055-1056, 1057-1058, 1059-1060
Francesca, Piero della , eg. Piero di Benedetto de' Franceschi - 1059-1060
Francesca de Rimini - 1059-1060, 1061-1062
Franceschini, Baldasarre - 1061-1062
Franceschini, Marcantonio - 1061-1062
Francesco, italiensk namnform för Frans - 1061-1062
Franceville - 1061-1062
Franch., vid växtnamn förkortning för A. Franchet (se denne) - 1061-1062
Franche-Comté, Frigrefskapet Burgund l. Hög-Burgund - 1061-1062
Franche-Comté-smide - 1061-1062
Franchet, Adrien - 1061-1062
Franchetti, Alberto - 1061-1062, 1063-1064
Francheville l. Francqueville, Pierre (Pietro Francavilla)) - 1063-1064
Franchi, Alessandro - 1063-1064
Franchi, Ausonio - 1063-1064
Franchise - 1063-1064
Franchomme, Auguste - 1063-1064
Francia, José Gaspar Rodriguez - 1063-1064, 1065-1066
Franciabigio, eg. Francesco di Cristofano - 1065-1066
Franciade - 1065-1066
Francien - 1065-1066
Francis, Philip - 1065-1066
Francis, Sir Philip - 1065-1066
Francis, Lydia Maria. Se Child, L. M. - 1065-1066
Francis, John - 1065-1066
Franciscea, bot. Se Brunfelsia - 1065-1066
Francisco Lobon de Salazar, pseudonym. Se Isle, I. F. de - 1067-1068
Franciscus den helige. Se Frans från Assisi - 1067-1068
Franciska - 1067-1068
Franciskanorden - 1067-1068, 1069-1070, 1071-1072
Francis Maro. Se Franzos 2 - 1071-1072
Francis Trollopp. Se Féval 1 - 1071-1072
Franck (Frank), Sebastian - 1071-1072
Franck (Frank), Melchior - 1071-1072
Franck (Franckenius), Johan - 1071-1072
Franck, Johann - 1073-1074
Franck, Maria Kristina, skådespelerska. Se Ruckman, M. K. - 1073-1074
Franck, Adolphe - 1073-1074
Franck, César Auguste - 1073-1074
Francke, August Hermann - 1073-1074, 1075-1076
Francke, Karl Philipp - 1075-1076
Franckenius, Johan. Se Franck, J. - 1075-1076
Franckenstein, Georg Arbogast - 1075-1076, 1077-1078
Franckska stiftelserna. Se Francke, A. H. och Halle - 1077-1078
Franc-maçon - 1077-1078
Franco, postv. Se Franko - 1077-1078
Franco (Franko) - 1077-1078
Franco, Niccolò - 1077-1078
Franco, Giovanni Battista, kallad il Semoleo - 1077-1078
Franco, João (eg. João Ferreira F. Pinto de Castello Branco) - 1077-1078
Francogallia - 1077-1078
François - 1077-1078
Françosi, hamnstad - 1077-1078
François, Jean Charles - 1077-1078, 1079-1080
François, Charles Remy Jules - 1079-1080
François, Alphonse - 1079-1080
François, Luise von - 1079-1080
François, Kurt Karl Bruno von - 1079-1080
François de Neufchâteau, Nicolas Louis - 1079-1080
François Rouel, pseudonym. Se Kullberg, K. A. af - 1079-1080
Francolinus, zool. Se Frankolinsläktet - 1079-1080
Francopan. Se Frankopan - 1079-1080
Franc-quartier, fr., her. Se Fyrkant - 1079-1080
Francqueville, bildhuggare. Se Francheville - 1079-1080
Francs-archers - 1079-1080
Franc-Sparre, B. E. Se Sparre, B. E. F. - 1079-1080
Francs-tireurs - 1079-1080
Francucci, Innocenzio - 1079-1080
Franeker - 1079-1080, 1081-1082
Frangipani - 1081-1082
Frangopulos, Frankopulos - 1081-1082
Frangula - 1081-1082
Frangulabark, Amerikansk - 1081-1082
Frangulaextrakt - 1081-1082
Frangulin. Se Frangula - 1081-1082
Frank - 1081-1082
Frank, Johann. Se Franck - 1081-1082
Frank, Sebastian. Se Franck - 1081-1082
Frank, Melchior. Se Franck - 1081-1082
Frank, Jakob, eg. Leibowicz - 1081-1082, 1083-1084
Frank, Johann Peter - 1083-1084
Frank, Joseph - 1083-1084
Frank, Michael Sigismund - 1083-1084
Frank, Franz Hermann Reinhold von - 1083-1084
Frank, Albert Bernhard - 1083-1084
Frank, Ernst - 1083-1084, 1085-1086
Frank, Tenney - 1085-1086
Frankel, Zacharias - 1085-1086
Franken - 1085-1086
Frankenberg 1. Stad i konungariket Sachsen - 1085-1086
Frankenberg 2. Kretsstad i preussiska reg.-omr. Kassel (Hessen-Nassau) - 1085-1086
Frankenberg, Johann Heinrich von - 1085-1086
Frankenhausen - 1085-1086
Frankenhöhe - 1085-1086, 1087-1088
Frankenstein - 1087-1088
Frankenthal - 1087-1088
Frankenwald - 1087-1088
Franker. 1. Germansk folkstam - 1087-1088, 1089-1090
Franker. 2. i Österlandet vanlig benämning på europeiska kristna - 1089-1090
Frankera (Se Franko) - 1089-1090
Frankeringsförbindelse, postv. Se Frankera - 1089-1090
Frankfort. 1. Hufvudstad i nordamerik. staten Kentucky - 1089-1090
Frankfort. 2. Stad i nordamrik. staten Indiana - 1089-1090
Frankfurt am Main - 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096
Frankfurt an der Oder. 1. Regeringsområde - 1095-1096
Frankfurt an der Oder. 2. Hufvudstad i nämnda område - 1095-1096
Frankfurt-Attentatet - 1095-1096
Frankfurt-freden. Se Frankfurt am Main, sp. 1095 - 1095-1096
Frankfurt-recessen - 1095-1096
Frankiska - 1095-1096, 1097-1098
Frankiska Jura - 1097-1098
Frankiska kejsare l. Saliska kejsare - 1097-1098
Frankiska kretsen, en ef det forna Tyska rikets kretsar. Se Franken - 1097-1098
Frankiska nötkreatursrasen l. Mainthalerrasen - 1097-1098
Frankiska riket. Se Franker och Frankrike - 1097-1098
Frankiska Saale, flod. Se Saale - 1097-1098
Frankiska Schweiz. Se Frankiska Jura - 1097-1098
Frankistan. Se Frengi - 1097-1098
Frankister, sekt. Se Frank Jakob - 1097-1098
Frankl, Ludwig August - 1097-1098
Frankland, Edward - 1097-1098
Franklin, distrikt i Canada (se d. o.) - 1097-1098
Franklin, Benjamin - 1097-1098, 1099-1100
Franklin, Sir John - 1099-1100, 1101-1102
Franklin, Otto von - 1101-1102
Franklinit - 1101-1102
Franklins rör. Se Pulshammare - 1101-1102
Franklins skifva, Franklins tafla - 1101-1102
Franklins tafla. Se Franklins skifva - 1101-1102
Franko. 1. Postv. - 1101-1102
Franko. 2. Hand. - 1101-1102
Franko, två medeltida musiklärde. Se Franco - 1103-1104
Frankofrihet, postv. Se Franko - 1103-1104
Frankokuvert, postv. Se Franko - 1103-1104
Frankolinsläktet - 1103-1104
Frankoman - 1103-1104
Frankopan - 1103-1104
Franko-provensalska dialektgruppen - 1103-1104
Frankopulos. Se Frangopulos - 1103-1104
Frankosedel, postv. Se Frankera - 1103-1104
Frankostämpel, postv. Se Franko 1 - 1103-1104
Frankotecken, postv. Se Franko 1 - 1103-1104
Frankotvång, postv. Se franko 1 - 1103-1104
Frankrike - 1103-1104, (blank), Frankrike., Frankrike. (forts.), (blank), (blank), Frankrike från XV:e årh. till freden i Lunéville 1801., Frankrike från XV:e årh. till freden i Lunéville 1801. (forts.), (blank), 1105-1106, 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116, 1117-1118, 1119-1120, 1121-1122, 1123-1124, 1125-1126, 1127-1128, 1129-1130, 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136, 1137-1138, 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146, 1147-1148, 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156, 1157-1158, 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174
Frankitörer. Se Francs-tireurs - 1173-1174
Frans, konungar af Bägge Sicilierna, F. I - 1173-1174, 1175-1176
Frans, konungar af Bägge Sicilierna, F. II - 1173-1174
Frans, hertigar af Este (se d. o.) - 1175-1176
Frans, franska konungar, F. I - 1175-1176, 1177-1178
Frans, franska konungar, F. II - 1177-1178
Frans, franska furstar, F., hertig af Alençon - 1177-1178
Frans, franska furstar, F. II - 1177-1178
Frans, hertigar af Modena, F. IV - 1177-1178
Frans, hertigar af Modena, F. V - 1177-1178
Frans, romersk-tyska och österrikiska kejsare, F. I Stefan - 1177-1178, 1179-1180
Frans, romersk-tyska och österrikiska kejsare, F. I Josef Karl - 1179-1180
Frans, romersk-tyska och österrikiska kejsare, Frans Josef I Karl, kejsare af Österrike och konung af Ungern. Se Frans Josef I - 1179-1180
Frans Albert - 1179-1180, 1181-1182
Frans de Assisi Maria Ferdinand - 1181-1182
Frans af Assisi (F. af Paolo, F. af Sales). Se Frans från Assisi (F. från Paola, F. från Sales) - 1181-1182
Franscini, Stefano - 1181-1182
Fransecky, Eduard Friedrich - 1181-1182
Frans Ferdinand - 1181-1182
Frans af Assisi - 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186
Frans från Paola - 1185-1186
Frans från Sales - 1185-1186
Frans Josef I - 1185-1186, 1187-1188
Frans Josefs fjord - 1187-1188
Frans Josefs land - 1187-1188
Frans Josefs-orden, österrikisk orden. Se Ordnar - 1187-1188
Franska akademien. Se Institut de France - 1187-1188
Franska befästningsskolan l. Franska skolan. Se Befästningskonst, sp. 1199 - 1189-1190
Franska Guinea - 1189-1190
Franska Guyana. Se Cayenne och Guyana - 1189-1190
Franska Indien. - 1189-1190
Franska Indo-Kina - 1189-1190, 1191-1192
Franska institutet. Se Institut de France - 1191-1192
Franska Kongo - 1191-1192, 1193-1194
Franska litteraturen - 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214
Franska patriotföreningen - 1213-1214
Franska reformerta församlingen (L'église réformée française) i Stockholm - 1213-1214, 1215-1216
Franska revolutionen (Stora franska revolutionen l. 1789 års revolution). Se Frankrike, sp. 1152ff - 1215-1216
Franska revolutionskalendern. Se Kalender - 1215-1216
Franska Somalilandet - 1215-1216
Franska språket - 1215-1216, 1217-1218, 1219-1220
Franska Sudan - 1219-1220
Franska Väst-Afrika - 1219-1220
Fransk-klassisk. Se Pseudoklassisk - 1219-1220
Fransk lilja l. Heraldisk lilja - 1219-1220
Fransk senap. Se Senap - 1219-1220
Fransk-skandinaviska sällskapet - 1219-1220
Fransk sköld - 1219-1220, 1221-1222
Fransk-svenska sällskapet. Se Fransk-skandinaviska sällskapet - 1221-1222
Franskt brännvin. Se Konjak - 1221-1222
Franskt guld - 1221-1222
Fransk trädgårdsstil. Se Trädgårdskonsten - 1221-1222
Franskt vin - 1221-1222
Fransk-tyska kriget 1870-71 - 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226
Fransk violinklav. Se G-klav - 1225-1226
Fransos - 1225-1226
Fransquillon - 1225-1226
Fransyskan - 1225-1226
Fransäs - 1225-1226
Frantzes, Georgios - 1225-1226
Frantzila - 1225-1226
Franz, Johannes - 1225-1226
Franz, Robert - 1225-1226, 1227-1228
Franz, Julius - 1227-1228
Franz, Karl - 1227-1228
Franz, Julius Heinrich Georg - 1227-1228
Franz-Dreber. Se Dreber - 1227-1228
Franzén, Frans Mikael - 1227-1228, 1229-1230, 1231-1232
Franzén, Jöns - 1231-1232
Franzén, August - 1231-1232
Franzenbad - 1231-1232, 1233-1234
Franzensburg. Se Luxenburg - 1233-1234
Franzensfeste - 1233-1234
Franzens-kanalen l. Bács-kanalen - 1233-1234
Franzos, Karl Emil - 1233-1234
Franzos, Marie (Mizi) - 1233-1234
Fraortes - 1233-1234
Frapan, Ilse, pseudonym för tyska författarinnan Ilse Levien (se d. o.) - 1233-1234
Fra Paolo. Se Sarpi, Paolo - 1233-1234
Frapié, Léon - 1233-1234
Frappera - 1233-1234
Fras 1. Uttryck - 1233-1234
Fras 2. Mus. - 1233-1234, 1235-1236
Fras. - 1235-1236
Frascati - 1235-1236
Frasco - 1235-1236
Fraseologi - 1235-1236
Fraser, Great Sandy island - 1235-1236
Fraser, vidt utgrenad skotsk höglandssläkt - 1235-1236
Fraser, Simon - 1235-1236, 1237-1238
Fraser, Simon Joseph, 16:e lord Lovat - 1237-1238
Fraser, John, engelsk botanist. Se Fras - 1237-1238
Fraser, sir William - 1237-1238
Fraser, Alexander Campbell - 1237-1238
Frasera Walt., bot. farm. Se Sweertia - 1237-1238
Fraserburgh - 1237-1238
Frasering. Se Fras - 1237-1238
Fraser river - 1237-1238
Frasers magazine - 1237-1238
Fraserville - 1237-1238
Frat. Se Eufrat - 1237-1238
Frater - 1237-1238
Fraternitas - 1237-1238
Fraternité, fr., broderskap. Jfr Liberté - 1237-1238
Fraticeller. Se Franciskanorden - 1237-1238
Fratres arvales. Se Arvalbröderna - 1237-1238
Fratres bonæ voluntatis, lat. "bröder af den goda viljan". Se Bröder, det gemensamma lifvets - 1237-1238
Fratres calendari. Se Kalandsbröder - 1237-1238
Fratres cellitæ. Se Alexianer - 1237-1238
Fratres communis vitæ, lat., "bröder af det gemensamma lifvet". Se Bröder, det gemensamma lifvets - 1237-1238
Fratres de poenitentia Sancti Francisci. Se Franciskanorden - 1237-1238
Fratres eremitæ de monte Oliveti (eremitbröderna på oljoberget). Se Olivetaner - 1237-1238
Fratres et sorores liberi spiritus, lat. Se Bröder och systrar af den frie anden - 1237-1238
Fratres gaudentes - 1237-1238
Fratres ignorantiæ, lat. Se Ignorantbröderna - 1237-1238
Fratres militiæ Christi. Se Svärdsriddarorden - 1237-1238
Fratres minores, lat. Se Franciskanorden - 1237-1238
Fratres pontifices, lat. Se Brobryggarbröderna - 1237-1238
Fratres prædicatores, lat. "predikarbröderna", benämning på dominikanerna (se Dominikanorden) - 1237-1238, 1239-1240
Fratri allegri, it. Se Fratres gaudentes - 1239-1240
Fratriark. Se Fratrier - 1239-1240
Fratricida - 1239-1240
Fratrier - 1239-1240
Fratri gaudenti, it. Se Fratres gaudentes - 1239-1240
Fratta maggiore - 1239-1240
Fratte di Salerno. Se Salerno 2 - 1239-1240
Frauenburg - 1239-1240
Frauendorf - 1239-1240
Frauenfeld - 1239-1240
Frauenlob - 1239-1240
Frauenstadt. Se Fraustadt - 1239-1240
Frauenstädt, Christian Martin Julius - 1239-1240
Frauenwörth. Se Chiem-See - 1239-1240
Frauenhofer, Joseph von - 1239-1240
Frauenhoferska linjerna - 1239-1240, 1241-1242
Fraustadt (Frauenstadt, po. Wszowa) - 1241-1242
Fravaschi - 1241-1242
Fraxinus, bot. Se Asksläktet - 1241-1242
Fray Bentos - 1241-1242
Fray Candil, pseudonym. Se Bobadilla, E. - 1241-1242
Fray Gerundio, pseudonym för Lafuente, M. - 1241-1242
Frayssinous, Denis Antoine Luc de - 1241-1242
Frazer, James George - 1241-1242, 1243-1244
frcs, förkortning för fr. francs, plur. af franc (se d. o.) - 1243-1244
fr. dl. - 1243-1244
Frech, Friedrich - 1243-1244
Fréchette, Louis Honoré - 1243-1244
Fred. 1. Tillstånd af ro, sämja och laglydnad - 1243-1244
Fred. 2. Ordet F. förekommer någon gång äfven såsom mansnamn - 1243-1244
Fredagar - 1243-1244
Fredegunda - 1243-1244
Fredenberg, Karl Vilhelm Astley - 1243-1244
Fredenheim, Karl Fredrik - 1243-1244, 1245-1246
Fredensborg - 1245-1246
Fredenstierna, Adam (före adlandet Schütz) - 1245-1246, 1247-1248
Frédéric, Léon - 1247-1248
Fredericia - 1247-1248
Frederica kyrka l. Friderici kyrka. Se Finska nationella församlingen - 1247-1248
Frederick - 1247-1248
Fredericksburg - 1247-1248
Fredericq, Paul - 1247-1248
Fredericton - 1247-1248
Frederik - 1247-1248
Frederik Hendrik - 1247-1248
Frederiknagor. Se Serampur - 1247-1248
Frederiksberg - 1247-1248, 1249-1250
Frederiksborg (Fredriksborg), fäste. Se Bergenhus - 1249-1250
Frederiksborg. 1. F. amt - 1249-1250
Frederiksborg. 2. F. slott - 1249-1250
Frederiksborg. 3. F. stuteri - 1249-1250
Frederiksborgsrasen. Se Frederiksborg 3. - 1251-1252
Frederiksdal - 1251-1252
Frederiksen, Nils Kristian - 1251-1252
Frederiksen, Erhard Kristian - 1251-1252
Frederiksgave - 1251-1252
Frederikshaab - 1251-1252
Frederikshavn - 1251-1252
Frederiks hospital - 1251-1252
Frederiksodde. 1. Se Fredericia - 1251-1252
Frederiksodde. 2. (Fredriksodde) Se Larkollen - 1251-1252
Frederiksoord - 1251-1252, 1253-1254
Frederiksort. Se Friedrichsort - 1253-1254
Frederiksstad. Se Friedrichstadt - 1253-1254
Frederikssted - 1253-1254
Frederikssund - 1253-1254
Frederiksværk - 1253-1254
Frederiksöerne. Se Nikobarerna - 1253-1254
Fredholm, Johan Henrik Gotthardt - 1253-1254
Fredholm, Erik Ivar - 1253-1254, 1255-1256
Fredin, Nils Edvard - 1255-1256
Fredlös, en ofta brukad ordform i st. f. fridlös (se Frid och Fågelfri) - 1255-1256
Fredman, Johan. Se Bellman 2, sp. 1290 - 1255-1256
Fredmans epistlar och F:s sånger. Se Bellman 2 - 1255-1256
Fredrek på Rannsätt, pseudonym. Se Dahlgren, F. A. - 1255-1256
Fredrik, Fredrikvin, num., namn på det svenska 2-marksmyntet under Fredrik I:s tid. Jfr Mynt - 1255-1256
Fredrik I - 1255-1256, 1257-1258
Fredrik Adolf, svensk arfprins - 1257-1258, 1259-1260
Fredrik, sorhertigar af Baden - 1259-1260
Fredrik Vilhelm Ludvig - 1259-1260
Fredrik II - 1259-1260
Fredrik och F. Vilhelm, kurfurstar af Brandenburg samt konungar i och af Preussen - 1259-1260
Fredrik I - 1259-1260, 1261-1262
Fredrik II - 1261-1262
Fredrik Vilhelm - 1261-1262, 1263-1264
Fredrik I, den föregåendes och Lovisa Henriettas son - 1263-1264, 1265-1266
Fredrik Vilhelm I - 1265-1266
Fredrik II, den föregåendes och Sofia Doroteas af Hannover son - 1265-1266, 1267-1268, 1269-1270
Fredrik Vilhelm II - 1269-1270, 1271-1272
Fredrik Vilhelm III - 1271-1272, 1273-1274
Fredrik Vilhelm IV - 1273-1274
Fredrik III (F. Vilhelm Nikolaus Karl, ända till sin tronbestigning kallad Fredrik Vilhelm) - 1273-1274, 1275-1276
Fredrik, dansk-norska och danska konungar - 1275-1276
Fredrik I - 1275-1276, 1277-1278
Fredrik II - 1277-1278, 1279-1280
Fredrik III - 1279-1280, 1281-1282
Fredrik IV - 1281-1282
Fredrik V - 1281-1282, 1283-1284
Fredrik VI - 1283-1284, 1285-1286, 1287-1288
Fredrik VII - 1287-1288, 1289-1290
Fredrik VIII - 1289-1290
Fredrik, dansk arfprins - 1289-1290, 1291-1292
Fredrik, engelska prinsar - 1291-1292
Fredrik Ludvig (Frederick Louis) - 1291-1292
Fredrik August (Frederick Augustus) - 1291-1292
Fredrik II med silfverbenet, landtgrefve af Hessen-Homburg - 1291-1292
Fredrik, hertigar af Holstein-Gottorp - 1291-1292
Fredrik II - 1291-1292
Fredrik III - 1291-1292, 1293-1294
Fredrik IV - 1293-1294
Fredrik, Karl Josef, kurfurste af Mainz. Se Erthal 1 - 1293-1294
Fredrik, storhertigar af Meckelnburg - 1293-1294
Fredrik Frans I - 1293-1294
Fredrik Frans II - 1293-1294
Fredrik Vilhelm - 1293-1294
Fredrik Frans III - 1293-1294
Fredrik Frans IV - 1293-1294, 1295-1296
Fredrik Henrik, prins af Oranien - 1295-1296
Fredrik Vilhelm Karl, prins af Nederländerna - 1295-1296
Fredrik, kurfurstar af Pfalz - 1295-1296
Fredrik I den segerrike - 1295-1296
Fredrik II - 1295-1296, 1297-1298
Fredrik V - 1297-1298
Fredrik, romerska kejsare och tyska konungar - 1297-1298
Fredrik I Barbarossa - 1297-1298, 1299-1300
Fredrik II - 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304
Fredrik III, den sköne - 1303-1304
Fredrik IV - 1303-1304, 1305-1306
Fredrik och Fredrik August, kurfurstar och konungar af Sachsen - 1305-1306
Fredrik I den stridbare - 1305-1306
Fredrik II den saktmodige - 1305-1306
Fredrik III den vise - 1305-1306, 1307-1308
Fredrik August I. Se August, kurfurstar af Sachsen 2 - 1307-1308
Fredrik August II. Se August, kurfurstar af Sachsen 3 - 1307-1308
Fredrik August I, konung af Sachsen - 1307-1308
Fredrik August II, konung af Sachsen - 1307-1308
Fredrik August III, konung af Sachsen - 1307-1308
Fredrik, åtskilliga hertigar af Slesvig-Holstein-Sönderborg-Augustenborg Se Augustenborg, hertiglig släkt - 1307-1308
Fredrik, tyska konungar. Se Fredrik, romerska kejsare - 1307-1308
Fredrik III, tysk kejsare. Se Fredrik, kurfurstar af Brandenburg etc., 10 - 1307-1308
Fredrik I Vilhelm Karl - 1307-1308, 1309-1310
Fredrik, "kejsarinnan F." Se Viktoria, tysk kejsarinna - 1309-1310
Fredrika - 1309-1310
Fredrika Dorotea Vilhelmina - 1309-1310
Fredrika-Bremer-Förbundet - 1309-1310, 1311-1312
Fredrik Adolf, hertig af Östergötland. Se Fredrik, sp. 1258 - 1311-1312
Fredrik af Normandie, Hertig, medeltida riddardikt. Se Eufemiavisorna - 1311-1312
Fredrika revir - 1311-1312
Fredrik Karl Nikolaus - 1311-1312
Fredriksberg. Se Gravendal - 1311-1312
Fredriksborg 1. Befästning vid inloppet till Stockholm - 1311-1312, 1313-1314
Fredriksborg 2. Strandverk vid Marstrand - 1313-1314
Fredriks församling - 1313-1314
Fredrikshald - 1313-1314, 1315-1316
Fredrikshald-Sunnanå järnväg - 1315-1316
Fredrikshamn - 1315-1316
Fredrikshof - 1315-1316, 1317-1318
Fredriksholm, befästning vid Flekkerö (se d. o.) - 1317-1318
Fredrikson, Johan Gustaf - 1317-1318, 1319-1320
Fredriksorden, württembergsk orden. Se Ordnar - 1319-1320
Fredriksskans 1. Fordom skans utanför Gäfle - 1319-1320
Fredriksskans 2. Å (den numera med fastlandet förenade) holmen Käringlåret strax n. v. om Kalmar - 1319-1320
Fredriksstad - 1319-1320
Fredriksten - 1319-1320, 1321-1322, 1323-1324
Fredriksværn - 1323-1324
Fredrik Vilhelm, kurfurste af Brandenburg och preussiska konungar. Se Fredrik, sp. 1261-64 - 1323-1324
Fredrik Vilhelm, hertig af Braunschweig-Lünenburg-Öls - 1323-1324
Fredrik Vilhelm, kurfurste af Hessen-Kassel - 1323-1324
Fredro, gammal polsk adelsätt - 1323-1324
Fredro, Andrzej Maksymilian - 1323-1324
Fredro, Aleksander - 1323-1324
Fredro, Jan Aleksander - 1323-1324
Fredsberg - 1323-1324
Fredsberg (oriktig form Fridsberg), Olof - 1325-1326
Fredsbyrån i Bern. Se Fredsrörelsen - 1325-1326
Fredsdomare - 1325-1326
Fredsfot, krigsv. Se Fredsstyrka - 1325-1326
Fredsfurste - 1325-1326
Fredsfördrag, Fredstraktat, Fredsslut - 1325-1326, 1327-1328
Fredsföreningar. Se Fredsrörelsen - 1327-1328
Fredsgaranti. Se Fredsfördrag - 1327-1328
Fredshjälp - 1327-1328
Fredsinstrument. Se Fredsfördrag - 1327-1328
Fredskonferens. Se Fredsrörelsen - 1327-1328
Fredskongress. Se Fredsfördrag - 1329-1330
Fredskyrkor - 1329-1330
Fredsmarsch - 1329-1330
Fredsmil l. Frihetsmil - 1329-1330
Fredsmil 1. Vanligen afses därvid adelns sätesgårdar - 1329-1330
Fredsmil 2. Under godsafsöndringstiden - 1329-1330
Fredspipa - 1329-1330
Fredspreliminärer. Se Fredsfördrag - 1329-1330
Fredspris. Se Fredsrörelsen, sp. 1332 - 1329-1330
Fredsrörelsen - 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336, 1337-1338
Fredsslut. Se Fredsfördrag - 1337-1338
Fredsstyrka - 1337-1338
Fredstraktat. Se Fredsfördrag - 1337-1338
Fredstrup, Petrine - 1337-1338
Free church federation movment. Se England, sp. 597 - 1337-1338
Free church of Scotland. Se Skotska frikyrkan - 1337-1338
Freehold - 1337-1338
Freeman, Edward Augustus - 1337-1338, 1339-1340
Freemans journal - 1339-1340
Free of particular average, eng. Se F. p. a. - 1339-1340
Free on board. Se Fritt ombord - 1339-1340
Freeport - 1339-1340
Free public employment offices. Se Arbetsförmedling - 1339-1340
Free sale, eng. Se F. F. F. - 1339-1340
Freesia - 1339-1340
Freesoilers, "frijordsmän", l. Free soil party - 1339-1340, 1341-1342
Free soil party. Se Freesoilers - 1341-1342
Feetown - 1341-1342
Free-trade, eng., frihandel (se d. o.) - 1341-1342
Free-will-baptists - 1341-1342
Fregatt - 1341-1342
Fregattfågelsläktet - 1341-1342, 1343-1344
Fregatt-tackladt - 1343-1344
Fregellæ - 1343-1344
Fregenal de la Sierra - 1343-1344
Freher, Marquard - 1343-1344
Freiberg - 1343-1344
Freiberger Mulde. Se Mulde - 1343-1344
Freibergit - 1343-1344
Freiburg 1. F. im Breisgau - 1343-1344, 1345-1346
Freiburg 2. F. an der Unstrut - 1345-1346
Freiburg 3. F. unter dem Fürstenstein (F. in Sclesien) - 1345-1346
Freiburg 4. Kanton och stad i Schweiz. Se Fribourg - 1345-1346
Freburg-alperna. Se Fribourg-alperna - 1345-1346
Freiburg-nötkreatursrasen. Se Fribourg-nötkreatursrasen - 1345-1346
Freidank - 1345-1346
Freie bühnen - 1345-1346
Freieck, her. Se Fyrkant - 1345-1346
Freie deutsche presse. Se Freisinnige zeitung - 1345-1346
Freienwalde - 1345-1346
Freiersbach - 1345-1346
Freifrau - 1345-1346
Freight, eng. frakt. Se Cif - 1345-1346
Freiligrath, Ferdinand - 1345-1346, 1347-1348
Freimund Reimar, pseudonym för skalden Friedrich Rückert - 1347-1348
Freinsheim (latiniseradt Freinsheimius l. Freinshemius), Johann - 1347-1348
Freinshemius. Se Feinsheim - 1347-1348
Freising l. Freysing - 1347-1348
Freisinnige zeitung - 1347-1348
Feistadt 1. Stad i Öfre Österrike - 1347-1348
Freistadt 2. Stad i Österrikiska Schlesien - 1347-1348
Freistadt 3. Freystadt, stad i preussiska prov. Schlesien - 1347-1348
Freistadtl - 1347-1348
Freitag, Adam - 1347-1348
Freiwaldu - 1347-1348
Frej - 1347-1348, 1349-1350
Freja - 1349-1350
Freja, astron. - 1349-1350
Freja, namn på en till formatet liten politisk och litterär tidning - 1349-1350
Frejd. Se Medborgerligt förtroende - 1349-1350
Frejdbetyg. Se Betyg - 1349-1350
Frejfaxe - 1349-1350
Fréjus - 1349-1350
Fréjus, Col de - 1349-1350
Freke - 1349-1350
Frekvens - 1349-1350
Frekvensmätare, elektrot. Se Elektriska mätinstrument, sp. 299 - 1349-1350
Frekventativ, lat., språkv. Se Iterativum - 1349-1350
Frelingshuysen - 1349-1350, 1351-1352
Fremantle - 1351-1352
Fremantle, engelsk släkt - 1351-1352
Fremdenblatt - 1351-1352
Frémiet, Emmanuel - 1351-1352, 1353-1354
Frémin, René - 1353-1354
Frémiot, Jeanne Françoise F. de Chantal - 1353-1354
Fremling, Matthæus (Mattias) - 1353-1354
Fremont 1. Stad i nordamerikanska staten Ohio - 1353-1354
Fremont 2. Stad i nordamerikanska staten Nebraska - 1353-1354
Frémont, John Charles - 1353-1354, 1355-1356
Fremont peak - 1355-1356
Fremsynthed, no. Se Andeskådning - 1355-1356
Fremtiden - 1355-1356
Frémy, Arnould - 1355-1356
Frémy, Edmond - 1355-1356
French, Daniel Chester - 1355-1356
French, sir John - 1355-1356
Frenchmans bay - 1355-1356
Frenckell, Johan Kristofer - 1355-1356, 1357-1358
Frenckell, Johan Kristofer, den föregåendes son - 1357-1358
Frenckell, Johan Kristofer, den föregåendes son - 1357-1358
Frenckell, Frans Vilhelm - 1357-1358
Frenckell, Otto Reinhold - 1357-1358
Freneau, Philip - 1357-1358
Frenesi l. Frenitis - 1357-1358
Frengi - 1357-1358
Frengistan. Se Frengi - 1357-1358
Frenitis. Se Frenesi - 1357-1358
Frenk. Se Frengi - 1357-1358
Frenninge - 1357-1358
Frenologi - 1357-1358, 1359-1360
Frenopati - 1359-1360
Frenssen, Gustav - 1359-1360
Frentaner. Se Italienska folk - 1361-1362
Frento, flod. Se Fortore - 1361-1362
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor - 1361-1362
Frenzel, Oskar - 1361-1362
Freppel, Charles Émile - 1361-1362
Frère, Charles Théodore - 1361-1362
Frère, Pierre Édouard - 1361-1362
Frere, Henry Bartle Edward - 1361-1362
Frère-Orban, Hubert Joseph Walthère - 1361-1362
Frères de la charité. Se Barmhärtiga bröder - 1361-1362
Frères ignorantins, fr. Se Ignorantbröder - 1361-1362
Frères pontifes, fr. Se Brobyggar-bröderna - 1361-1362
Fréret, Nicolas - 1361-1362, 1363-1364
Freretown. Se Mombasa - 1363-1364
Frerichs, Friedrich Theodor von - 1363-1364
Fréron, Élie Catherine - 1363-1364
Fréron, Louis Marie Stanislas - 1363-1364
Frescati. Se Djurgården, sp. 574 - 1363-1364
Fresco. Måla al fresco. Se Freskomåleri - 1363-1364
Frescobaldi, Girolamo - 1363-1364
Frese, Jakob - 1363-1364, 1365-1366
Fresenius, Johann Philipp - 1365-1366
Fresenius, Karl Remigius - 1365-1366
Freshman. Se College - 1365-1366
Fresk, freskomålning. Se Freskomåleri - 1365-1366
Freskomåleri - 1365-1366, 1367-1368
Fresnel, Augustin Jean - 1367-1368
Fresnels formler - 1367-1368
Fresnels parallellepiped - 1367-1368
Fresnels spegelförsök. Se Interferens, ljusets - 1367-1368
Fresnillo - 1367-1368
Fresno - 1367-1368
Fresta - 1367-1368
Frestadius, Anton Vilhelm - 1367-1368, 1369-1370
Frestelse - 1369-1370
Frestetid - 1369-1370
Fretum gallicum, lat. Bonifacio-sundet. Se Bonifacio - 1369-1370
Freudenau - 1369-1370
Freudenreich, Josip - 1369-1370
Freudenstadt - 1369-1370
Freudenthal - 1369-1370
Freudenthal, Axel Olof - 1369-1370
Freund, Herman Ernst - 1369-1370, 1371-1372
Freund, Georg Kristian - 1371-1372
Frey, nod. myt. Se Frej - 1371-1372
Frey, tidskrift för vetenskap och konst - 1371-1372
Frey, Jakob - 1371-1372
Frey, Adolf - 1371-1372
Frey, Emil - 1371-1372, 1373-1374
Frey, Hermann, tysk skald. Se Greif, Martin - 1373-1374
Frey, Henri Nicolas - 1373-1374
Frey, Johan Hjalmar - 1373-1374
Freya, nord. myt. Se Freja - 1373-1374
Freyburg. Se Freiburg 2 - 1373-1374
Freycin., vid växt- och djurnamn förkortning för franske världsomseglaren Louis de Freycinet - 1373-1374
Freycinet, Louis Claude de Saulses de - 1373-1374
Freycinet, Charles Louis de Saulses de - 1373-1374
Freydorf, Rudolf von - 1373-1374
Freyfaxi. Se Frejfaxe - 1373-1374
Freyia. Se Freja - 1373-1374
Freylinghausen, Johann Anastasius - 1373-1374, 1375-1376
Freyr. Se Frej - 1375-1376
Freysing. Se Freising - 1375-1376
Freystadt. Se Freistadt 3 - 1375-1376
Freystein, Johann Burchard - 1375-1376
Freytag, Georg Wilhelm Friedrich - 1375-1376
Freytag, Gustav - 1375-1376
Fria församlingar - 1375-1376, 1377-1378
Fria konster - 1377-1378
Fria lekar (Friluftslekar). Se Lek - 1377-1378
Friant, Louis - 1377-1378
Friant, Émile - 1377-1378
Fria rummet - 1377-1378
Frias, president. Se Bolivia - 1377-1378
Fria städer - 1377-1378
Fria Tatariet. Se Turkestan - 1377-1378
Friaul. Se Friuli - 1377-1378
Fri axel, mek. Se under permanent - 1377-1378
Friberg, Charles Vilhelm - 1377-1378
Fribladig, bot. detsamma som eleuteropetal. Jfr Blomkrona och Gamopetal - 1377-1378
Fribonde 1. Så kallades vid indelningsverkets inrättande - 1377-1378
Fribonde 2. Schackt. - 1377-1378
Fribord - 1377-1378
Friboren. Se Frälseman - 1379-1380
Fribourg 1. Kanton i Schweitz - 1379-1380
Fribourg 2. Hufvudstad i ofvannämnda kanton - 1379-1380
Fribourg-alperna l. Freiburg-alperna - 1379-1380
Fribourg-nötkreatursrasen - 1379-1380
Fribref. 1. Jur. - 1379-1380, 1381-1382
Fribref 2. Postv. Se Fribrefsrätt - 1381-1382
Fribrefsrätt - 1381-1382
Fribustiär. Se Flibustiär - 1381-1382
Fribyggare - 1381-1382
Fribrytare. Se Flibustiär - 1381-1382
Friè 1. Josef Václav - 1381-1382
Friè (Tysk namnform Fritsch), Anton - 1381-1382
Fricandeau - 1381-1382
Fricasée - 1381-1382
Fricellbildning, bot. Se Cellbildning - 1381-1382
Frich, Joachim - 1381-1382
Fricke, Gustav Adolf - 1381-1382
Frid - 1383-1384
Frid, Karl Ludvig - 1383-1384
Frida, Emil Bohus, tjechisk skald. Se Vrchlický - 1383-1384
Fridafors - 1383-1384
Frideborg - 1383-1384
Fridene - 1383-1384
Fridericia, Julius Albert - 1383-1384
Friderici kyrka. Se Finska nationella församlingen i Stockholm - 1383-1384
Friderik, Christiane - 1383-1384
Fridhem - 1383-1384, 1385-1386
Fridhem, på Gottland - 1385-1386
Fridigern. Se Fritigern - 1385-1386
Fridlef - 1385-1386
Fridlefstad - 1385-1386
Fridlysning - 1385-1386
Fridlöshet. Se Frid - 1385-1386
Fridolin - 1385-1386
Fridolins visor. Se Karlfeldt, E. A. - 1385-1386
Fridsberg, Olof. Se Fredsberg - 1385-1386
Fridsbrott - 1385-1386
Fridsbudbäraren, tidskrift för den inre missionen. Se Elmblad 1 - 1385-1386
Friskyssen. Se Broderskyssen - 1385-1386
Friðþjofs saga ens frækna. Se Fritjofs saga - 1385-1386
Fridygn - 1385-1386
Frie andens bröder och systrar. Se Bröder och systrar af den frie anden - 1385-1386
Friberg, Frans Alfred - 1385-1386
Fried, Heinrich Jakob - 1385-1386, 1387-1388
Friedberg. 1. Stad i bajerska reg.-omr. - 1387-1388
Friedberg. 2. Stad i Hessiska prov. Oberhessen - 1387-1388
Friedberg. 3. Stad i Schlesien. Se Hoenfriedberg - 1387-1388
Friedberg, Heinrich von - 1387-1388
Friedberg, Emil Albert - 1387-1388
Friedberg, Robert - 1387-1388
Friedeberg - 1387-1388
Friedek - 1387-1388
Friedel, Charles - 1387-1388
Fridenau - 1387-1388
Friedenskirchen. Se Fredskyrkor - 1387-1388
Friedenthal, Karl Rudolf - 1387-1388
Friederich, Andreas - 1387-1388
Friederichs, Karl Heinrich Friedrich Wilhelm - 1387-1388, 1389-1390
Friederike - 1389-1390
Friedland. 1. Stad i norra Böhmen - 1389-1390
Friedland. 2. Stad i Mecklenburg-Strelitz - 1389-1390
Friedland. 3. Stad i preussiska reg.-omr. - 1389-1390
Friedland, Valentin, vanligen kallad Trotzendorf - 1389-1390
Friedlander, Axel Emanuel - 1389-1390
Friedländer, Julius - 1389-1390
Friedländer, Ludwig - 1389-1390
Friedländer, Friedrich - 1389-1390
Friedländer, Max, tysk publicist - 1389-1390
Friedländer, Max, tysk musikskriftställare - 1389-1390
Friedmann, Siegwart - 1389-1390
Friedreich, Nicolaus - 1389-1390
Friedrich - 1391-1392
Friedrich von Hausen l. von Husen - 1391-1392
Friedrich, Kaspar David - 1391-1392
Friedrichdor. Se Friedrichsd´or - 1391-1392
Friedrich Halm, pseudonym för E. F. J. von Münch-Bellinghausen - 1391-1392
Friedrichroda - 1391-1392
Friedrichs, Fritz - 1391-1392
Friedrichsd´or - 1391-1392
Friedrichsfelde - 1391-1392
Friedrichshafen - 1391-1392
Friedrichshagen - 1391-1392
Friedrichshall - 1391-1392
Friedrichshof, lustslott. Se Kronberg - 1391-1392
Friedrichsholmen - 1391-1392
Friedrichskron, palats. Se Potsdam - 1391-1392
Friedrichsort - 1391-1392
Friedrichsruh - 1391-1392
Friedrichstadt. 1. Stad i preussiska prov. Schleswig-Holstein - 1391-1392, 1393-1394
Friedrichstadt. 2. Distriktsstad i ryska guv. - 1393-1394
Friedrichsthal-Bildstock - 1393-1394
Friedrich-Wilhelmshafen - 1393-1394
Friel - 1393-1394
Friele, Kristian Fredrik Gotfried - 1393-1394
Friendly societies - 1393-1394
Friends of peace, eng., fredsvännernas sällskap. Se Fredsrörelsen - 1393-1394
Frierfjorden - 1393-1394
Fries, de, holländska konstnärer och lärde. Se Vries, de - 1393-1394
Fries, svensk släkt, som härstammar från sporrmakaren i Norrköping Adam Jonsson Frijs - 1393-1394
Fries. 1. Elias Magnus - 1393-1394, 1395-1396, 1397-1398
Fries, Teodor (Tore) Magnus - 1397-1398
Fries, svensk släkt, härstammar från Jöns Peter F. i Råå - 1397-1398
Fries, Bengt Fredrik - 1397-1398, 1399-1400
Fries, Samuel Andreas - 1399-1400
Fries, svensk släkt, hvars äldste kände stamfader var Nils Nilsson - 1399-1400
Fries, Patrik Konstantin - 1399-1400
Fries, Ellen - 1399-1400, 1401-1402
Fries, Karl Henrik August - 1401-1402
Fries, Jakob Friedrich - 1401-1402
Fries, Ernst - 1401-1402
Fries, Bernhard - 1401-1402
Friese, Richard - 1403-1404
Friesen, Karl Friedrich - 1403-1404
Friesen, von, gammal sachsisk adelssläkt - 1403-1404
Friesen, Julius Heinrich, grefve von - 1403-1404
Friesen, Heinrich Friedrich, grefve von - 1403-1404
Friesen, Hermann, friherre von - 1403-1404
Friesen, Richard, friherre von - 1403-1404
Friesen, von, svensk släkt - 1403-1404
Friesen, Karl Sebastian von - 1403-1404, 1405-1406
Friesen, Sixten Gabriel von - 1405-1406, 1407-1408
Friesen, Otto von - 1407-1408
Friesendorff, von, friherrlig ätt - 1407-1408
Friesendorff, Johan Fredrik von - 1407-1408
Friesendorff, Karl Gustaf von - 1407-1408
Friesendorff, Fredrik von - 1407-1408
Friesland l. Vriesland - 1407-1408, 1409-1410
Frietzky, Klas de - 1409-1410
Friexemplar. Se Eganderätt, sp. 1417 - 1409-1410
Fri flyttning. Se Flyttning 2 - 1409-1410
Friförsamling. Se Fria församlingar - 1409-1410
Frigel, Per - 1409-1410, 1411-1412
Frigell, Anders - 1411-1412
Frigg - 1411-1412
Frigga - 1411-1412
Friggeråker - 1411-1412
Friggs rock (F:s spinnrock). Se Frigg - 1411-1412
Frigidarium - 1411-1412
Frigifna fångar. Om deras undrstödjande se Fångvårdssällskap - 1411-1412
Frigorifer, ismaskin (se d.o.) - 1411-1412
Frigrefve. Se Femdomstolar - 1411-1412
Frigrefskapet Burgund. Se Franche-Comté - 1411-1412
Frih. - 1411-1412
Frihamn - 1411-1412, 1413-1414, 1415-1416
Frihandel - 1415-1416, 1417-1418, 1419-1420
Frihandelsvänliga centern. Se Center 2 - 1419-1420
Frihandsteckning. 1. På fri hand - 1419-1420
Frihandsteckning. 2. Öfningsämne - 1419-1420
Frihedsstötten - 1419-1420
Frihemman. Se Beställningshemman - 1419-1420
Friherre - 1419-1420, 1421-1422, 1423-1424
Friherrekronor. Se Krona - 1423-1424
Friherreskap, en åt en friherre på vissa villkor gifven förläning. Se Friherre - 1423-1424
Frihet, filos. 1. Negativ frihet - 1423-1424
Frihet, filos. 1. Positiv frihet - 1423-1424
Frihet, jämlikhet och broderskap. Se Liberté - 1423-1424
Frihetsbref - 1423-1424
Frihetskrig - 1423-1424
Frihetsmil. Se Fredsmil - 1423-1424
Frihetsmössa l. Jakobinmössa - 1423-1424
Frihetsrättigheter. Se Medborgerliga rättigheter - 1423-1424
Frihetsstraff - 1423-1424, 1425-1426
Frihetstiden - 1425-1426
Frihetsträd - 1425-1426
Frihetsår - 1425-1426, 1427-1428
Frihult - 1427-1428
Frihultslist, skpsb. Se List - 1427-1428
Friis, namn på flera nu utdöda danska adliga ätter - 1427-1428
Friis, Jörgen - 1427-1428
Friis, Johan - 1427-1428
Friis, Kristian - 1427-1428
Friis, Hans - 1427-1428
Friis, Mogens - 1427-1428
Friis, Kristian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs - 1427-1428
Friis, Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs - 1427-1428
Friis, Peder Claussön - 1427-1428, 1429-1430
Friis, Jens Andreas - 1429-1430
Friis, Frederik - 1429-1430
Friis, Hans Gabriel - 1429-1430
Frijs, Krag-Juel-Vind-F. Se Friis 7 och 8 - 1429-1430
Frijsenborg - 1429-1430
Frikadeller - 1429-1430
Frikallelse - 1429-1430
Frikandå. Se Fricandeau - 1429-1430
Frikassé - 1429-1430
Frikativa ljud - 1429-1430
Frikativor. Se Frikativa ljud - 1429-1430
Frikonis, stad. Se Kyme - 1431-1432
Frikonservativa - 1431-1432
Friktion - 1431-1432, 1433-1434
Friktionsbreccia, geol. petrogr., detsamma som rifningsbreccia. Se Breccia - 1433-1434
Friktionsbroms, maskinb. Se Broms - 1433-1434
Friktionselektricitet. Se Elektricitet - 1433-1434
Friktionshammare, mek. tekn. Se Hammare - 1433-1434
Friktionshjul, maskinb. 1. Detsamma som friktionsrullar (se d.o) - 1433-1434
Friktionshjul, maskinb. 2. Hjul - 1433-1434
Friktionskoefficient. Se Friktion - 1433-1434
Friktionskoppling, maskinb. Se Axelkoppling, sp. 532 - 1433-1434
Friktionsmaskin. Se Elektricitetsmaskin - 1433-1434
Friktionsmätare l. Tribometer (se Friktion, sp. 1431) - 1433-1434
Friktionsrullar - 1435-1436
Friktionsrör - 1435-1436
Friktionsspärr, maskinb. Se Spärrhjul - 1435-1436
Friktionständstickor. Se Tändstickor - 1435-1436
Friktionsvinkel. Se Friktion - 1435-1436
Frikula. Se Friskytt - 1435-1436
Fri kyrka i fri stat - 1435-1436
Frikyrkliga, Frireligiösa - 1435-1436
Frikår - 1435-1436
Frikännelse, jur. 1. Huvudförhandling - 1435-1436, 1437-1438
Frikännelse, jur. 2. Verklig befrielsedom - 1437-1438
Fri kärlek. Se Äktenskap - 1437-1438
Friköp - 1437-1438
Friköping - 1437-1438
Frilager - 1437-1438
Friledning, elektrot. Se Elektriska ledningar - 1437-1438
Frillestad - 1437-1438
Frillesås - 1437-1438
Friluftslekar. Se Lek - 1437-1438
Friluftsmuseum - 1437-1438
Friluftsmåleri - 1437-1438
Frimaire - 1437-1438
Frimann, Klaus - 1437-1438
Frimann, Peter Harboe - 1437-1438, 1439-1440
Frimarknad. Se Marknad - 1439-1440
Frimmel, Theodor von - 1439-1440
Frimodt, Jons Kristian Rudolf - 1439-1440
Frimont, Johann Maria, grefve von F., furste af Antrodocco - 1439-1440
Frimurarbarnhus - 1439-1440, 1441-1442
Frimurare. Se Frimureri - 1441-1442
Frimurarhuset i Stockholm - 1441-1442, 1443-1444
Frimurarkors. Se Kors - 1443-1444
Frimurarloge. Se Frimureri - 1443-1444
Frimurarorden. Se Frimureri - 1443-1444
Frimureri - 1443-1444, 1445-1446
Frimånader - 1445-1446
Frimåndag - 1445-1446
Frimärke - 1445-1446, 1447-1448, 1449-1450, 1451-1452, 1453-1454
Frimärksautomater - 1453-1454
Frimärkshäfte. Se Frimärke, sp. 1451. - 1453-1454
Frimärkssamlarföreningen. Se Filateli - 1453-1454
Frimästare. Se Skråväsen - 1453-1454
Fringilla, zool. Se Finksläktet - 1453-1454
Fringillidæ, zool. Se Finkartade fåglar och Finksläktet. Om den hit hänvisade Alsiskan se Sisksläktet - 1453-1454
Frinnaryd - 1453-1454
Fripon - 1453-1454
Frireligiösa. Se Frikyrkliga - 1453-1454
Friryttare - 1453-1454
Fri rörelse - 1453-1454
Fris, bygnk. - 1453-1454
Fris - 1453-1454, 1455-1456
Frisboken - 1455-1456
Frisbräda. Se Fris, bygnk. - 1455-1456
Frisch, Johann Leonhard - 1455-1456
Frisch, Karl Friedrich - 1455-1456
Frisch, John Didrik - 1455-1456
Frischbier, Hermann - 1455-1456
Frischen, Peter Karl von. Se Ridderstolpe - 1455-1456
Frische nehrung. Se Frisches haff - 1455-1456
Frisches haff - 1455-1456
Frisch, fromm, froh, frei!, ty. Se F. F. F. F. - 1455-1456
Frischlin, Philip Nicodemus - 1455-1456
Frisco, Se San Francisco - 1455-1456
Frisedel. 1. Krigsv. - 1455-1456
Frisedel. 2. Kam. - 1455-1456
Frisel - 1455-1456
Frisenheim, Johan Henrik (före adlandet Frisius) - 1455-1456, 1457-1458
Frisens park - 1457-1458
Friser - 1457-1458
Frisera - 1457-1458
Friseringsmaskin. Se Appretera, sp. 1252 - 1457-1458
Frisholmen. Se Karlshamns kastell - 1457-1458
Frisi, Paolo - 1457-1458
Frisinnade klubben - 1457-1458, 1459-1460
Frisinnade landsföreningen - 1459-1460
Frisiska ryttare, krigsv. Se Spanska ryttare - 1459-1460
Frisiska språket - 1459-1460, 1461-1462
Frisiska öarna - 1461-1462, 1463-1464
Frisius, J. H. Se Frisenheim - 1463-1464
Friska, metall. - 1463-1464
Friska l. Friska i - 1463-1464
Friskbetyg. Se Läkarintyg - 1463-1464
Friskbly. Se Bly - 1463-1464
Friskgymnastik. Se Gymnastik - 1463-1464
Friskilling - 1463-1464
Friskning - 1463-1464
Friskott. Se Friskytt - 1463-1464
Friskulptur. Se Bildhuggarkonst, sp. 359 - 1463-1464
Friskytt - 1463-1464
Friskytten - 1463-1464
Frisla - 1463-1464
Frisland - 1463-1464
Frison - 1463-1464
Frist - 1463-1464
Fristad. Se Asyl, Asylrätt och Fristäder. Jfr Eskilstuna och Frihamn, sp. 1413 - 1463-1464
Fristad, socken - 1463-1464
Fristad (Hemmet Fristad) - 1463-1464
Fristad hed. Se Fristad, socken - 1463-1464
Fristat - 1463-1464
Fristedt, Robert Fredrik - 1463-1464, 1465-1466
Fristående gymnastik. Se Gymnastik - 1465-1466
Fristäder - 1465-1466
Frisyr. Se Frisera - 1465-1466
Frisör, Frisörska, Frisös. Se Frisera - 1465-1466
Fritflugan l. Slökornflugan - 1465-1466
Frith, eng. Se Firth - 1465-1466
Frith l. Fryth, John - 1465-1466
Frith, William Powell - 1465-1466
Frithiofs saga. Se Fritiofs saga - 1465-1466
Fritigern l. Fridigern - 1465-1466
Fritillaria - 1465-1466, 1467-1468
Fritiofs saga - 1467-1468
Fritot - 1467-1468
Fritsch, Ahasverus - 1467-1468
Fritsch, Anton. Se Friè - 1467-1468
Fritsch, Gustav Theodor - 1467-1468
Fritsch, Karl von - 1467-1468
Fritsch, Heinrich - 1467-1468
Fritsla 1. Socken - 1467-1468
Fritsla 2. Järnvägsstation - 1467-1468, 1469-1470
Fritsö - 1469-1470
Fritt fall. Se Fallrörelse - 1469-1470
Fritt farvatten. Se Farvatten - 1469-1470
Fritt för enskild skada utom i strandningsfall - 1469-1470
Fritt gods - 1469-1470, 1471-1472
Fritt haf. Se Mare clausum - 1471-1472
Frittning, Frittugn. Se Glasfabrikation - 1471-1472
Fritt om bord - 1471-1472
Fritto misto - 1471-1472
Frittporslin. Se Porslin - 1471-1472
Fritt skepp. Se Fritt gods - 1471-1472
Frityr - 1471-1472
Fritze, Carl Edvard - 1471-1472
Fritzen, Aloys - 1471-1472
Fritzlar - 1471-1472
Fritzner, Johan - 1471-1472
Fritzsch, Claudius Ditlev - 1471-1472, 1473-1474
Fritänkare - 1473-1474
Friuler l. Furlaner. Se Friuli - 1473-1474
Friuli - 1473-1474
Friuli, hertig af. Se Duroc - 1473-1474
Friuli-alperna - 1473-1474
Friuli-nötkreatursrasen - 1473-1474
Frivakt - 1473-1474
Fri vikt - 1473-1474
Frivillig - 1473-1474, 1475-1476
Frivilliga flottan - 1475-1476
Frivilliga skytteväsendet. Se Skytteväsen - 1475-1476
Frivillig fattigvård. Se Fattigvård - 1475-1476
Frivillig rättsvård - 1475-1476
Frivillig sjukvård i fält. Se Sjukvård - 1475-1476
Frivillig skarpskytteförening - 1475-1476
Frivol - 1477-1478
Friår. Se Jubelår - 1477-1478
Froben, Johannes - 1477-1478
Frobenius, Ferdinand Georg - 1477-1478
Froberger, Johann Jakob - 1477-1478
Frobisher, sir Martin - 1477-1478
Frobishers bay - 1477-1478
Frode - 1477-1478
Frodefriden. Nordens guldålder. Se Frode - 1477-1478
Frodeparken - 1477-1478
Frodoard. Se Flodoard - 1477-1478
Frognersæteren. Se Kristiania - 1477-1478
Frohavet - 1477-1478, 1479-1480
Frohschammer, Jakob - 1479-1480
Frohsdorf - 1479-1480
Froissart, Jean - 1479-1480
Fromage 1. Ost - 1479-1480
Fromage 2. Kokk., fransk benämning på en del efterrätter - 1479-1480
Fromage 3. Fromage de cochon - 1479-1480
Fromage 4. Fromage d'Italie - 1479-1480
Frome - 1479-1480
Fromentin, Eugène - 1481-1482
Froment-Meurice, F. D. Se Meurice - 1481-1482
Frommann, Georg Karl - 1481-1482
Fromma stiftelser. Se Milda stiftelser - 1481-1482
Frommel, Karl Ludwig - 1481-1482
Frommel, Emil Wilhelm - 1481-1482
Frommel, Max - 1481-1482
From sounds to things - 1481-1482
Fron - 1481-1482
Fronde, La - 1481-1482
Fronden - 1481-1482, 1483-1484
Frondera - 1483-1484
Frondescera - 1483-1484
Frondipar, bot. Se Diafys 2 - 1483-1484
Frondosæ, bot. Se Lefvermossor - 1483-1484
Frondör. Se Frondera - 1483-1484
Frons, lat., anat. Se Panna - 1483-1484
Front - 1483-1484, 1485-1486
Frontal - 1485-1486
Frontalitetslagen - 1485-1486
Frontanfall, krigsv. Se Front - 1485-1486
Frontaura y Vázquez, Carlos - 1485-1486
Fronteira - 1485-1486
Frontespis l. Frontispis - 1485-1486
Frontförändring, krigsv. Se Front - 1485-1486
Fronthinder, krigsv. Se Front - 1485-1486
Frontignac. Se Frontignan - 1485-1486
Frontignan - 1485-1486
Frontinus, Sextus Julius - 1485-1486
Frontispis. Se Frontespis - 1485-1486
Frontlinje, krigsv. Se Front - 1485-1486
Frontmarsch, krigsv. Se Front - 1485-1486
Fronto, Cornelius - 1485-1486
Fronton - 1485-1486, 1487-1488
Frontriktning, krigsv. Se Front - 1487-1488
Fronställning, krigsv. Se Front - 1487-1488
Frosch - 1487-1488
Froschauer, Christoph - 1487-1488
Frosinone - 1487-1488
Frossa - 1487-1488, 1489-1490, 1491-1492
Frossard, Charles Auguste - 1491-1492
Frossfeber. Se Frossa - 1491-1492
Frossört - 1491-1492
Frost - 1491-1492
Frosta, halfö. Se Frosten - 1491-1492
Frosta 1. Härad - 1491-1492
Frosta 2. Kontrakt i Lunds stift - 1491-1492
Frostating. Se Frostatingslagen - 1491-1492
Frostatingslagen - 1491-1492, 1493-1494
Frostdimma - 1493-1494
Froste, Jokul - 1493-1494
Frosten (Frosta) - 1493-1494
Frosterus, finsk-svensk släkt - 1493-1494
Frosterus, Henrik - 1493-1494
Frosterus, Johan Gustaf - 1493-1494
Frosterus, Alexandra Teodora F.-Såltin - 1493-1494
Frostfjäril, zool. Se Cheimatobia - 1493-1494
Frostfjärilslim, zool. Se Cheimatobia - 1493-1494
Frostförsäkring - 1493-1494
Frostlister, skogsv. Se Frostsprickor - 1493-1494
Frostminskningsanslag - 1493-1494, 1495-1496
Frostminskningsfonden. Se Frostminskningsanslag - 1495-1496
Frostmätare, fys. Se Kryometer - 1495-1496
Frostnatt, meteor. Se Frost - 1495-1496
Frostnäste - 1495-1496
Frostskada - 1495-1496
Frostsprickor - 1495-1496
Frostvaxskifling, bot. Se Hygrophorus - 1495-1496
Frostviken - 1495-1496
Frottera - 1495-1496
Frottola - 1495-1496
Froude, James Anthony - 1495-1496, 1497-1498
Froward, Kap (Punta de Santa Agueda) - 1497-1498
Froöarna. Se Frohavet - 1497-1498
F. R. S. - 1497-1498
Fr. & Sav., vid växtnamn förkortning för Franchet & Savatier (se Franchet, A.) - 1497-1498
Fru - 1497-1498
Fru Alstad - 1497-1498
Fruchbringende gesellschaft. Se Palmorden - 1497-1498
Fructidor - 1497-1498
Fructifloræ, bot. Se Monocotolydoneæ - 1497-1498
Fructus cocculi, Kockelkärnor. Se Anamirta, farm. - 1497-1498
Fructus juniper. Se En, sp. 500 - 1497-1498
Fru Elisabeth, pseudonym. Se Brummer, T. C. von - 1497-1498
Frug, Semen Grigorjevitj - 1497-1498, 1499-1500
Frugal - 1499-1500
Frugoni, Carlo Innocenzo - 1499-1500
Frugård - 1499-1500
Frugården - 1499-1500
Frugårdit, miner. Se Vesuvian - 1499-1500
Fruholmen - 1499-1500
Fruin, Robert - 1499-1500
Frukoststycke - 1499-1500
Frukt 1. Bot. - 1499-1500, 1501-1502
Frukt 2. I dagligt tal endast större eller saftiga - 1501-1502
Fruktblad, bot. Se Frukt - 1501-1502
Fruktbladstekeln - 1501-1502
Frukdrifning, trädg. Se Drifning 4. - Fruktdrifverier. Se Växthus - 1501-1502
Fruktfjun - 1501-1502
Fruktfäste - 1501-1502
Fruktgudinnan. Se Pomona - 1501-1502
Frukthus, trädg., ett växthus, lämpadt för drifning af trädfukter. Se Drifning 4 och Växthus - 1501-1502
Fruktificera - 1501-1502
Fruktifikation - 1501-1502
Fruktifikativ - 1501-1502
Fruktkropp l. Sporfrukt - 1501-1502
Fruktlager, bot. Se Hymenium - 1501-1502
Fruktmåleri. Se Blomster- och fruktmåleri - 1501-1502
Fruktmögel - 1501-1502, 1503-1504

Project Runeberg, Tue Dec 18 03:24:12 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfbh/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free