- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 9. Fruktodling - Gossensass /
409-410

(1908) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - För efterkommande ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

409

Föreningen för svensk hemslöjd-Föreningen för
välgörenhetens ordnande

410

1900 en officiell, af fackmän
(öfverstelöjtn. L. W:son Munthe och
kommendörkapten D. U. W. Linder) ledd
undersökning, som gaf vid handen, att
Sundsvalls stad och hamn med närliggande
bukter skulle nöjaktigt kunna försvaras mot
öfverrumplingsförsök från sjösidan medelst
minspärrar, fasta batterier och bevakningsbåtar,
hvilka anordningar skulle kosta omkr. 950,000
kr. (vid tiden för undersökningen var
undervattensbåten ännu alltför opålitlig
och torpedens säkra skottvidd jämförelsevis
obetydlig). Vid ett mycket talrikt besökt möte
å Sundsvalls stadshus 12 jan. 1901 beslöts
därpå bildandet af Föreningen för Sundsvalls
med omnejd försvar åt sjösidan. Enl. de 16
febr. s. å. antagna, sedermera i någon mån
ändrade stadgarna har föreningen till syfte att
väcka och underhålla intresset för ordnandet
af ett betryggande försvar åt sjösidan för
Sundsvall och dess omnejd; att söka hopsamla
500,000 kr. för att med erbjudande af detta
belopp förmå regeringen åtaga sig arbetets
utförande efter uppgjord plan; att i hvad på
föreningen kan ankomma dels för framtiden
vårda de blifvande försvarsanstalterna och
öfvervaka deras vidmakthållande, dels jämväl
medverka till ordnande och vidmakthållande af
de försvarskrafter, som i samband med nämnda
anstalter komma att erfordras. Medlemsantalet
uppgick 1907 till 235. Föreningens tillgångar
utgjorde vid 1906 års slut i kontanta medel
23,588 kr. 62 öre, i villkorliga anslag
eller skattningar 398,641 kr. 07 öre.
H. Hdbg.

Föreningen för svensk hemslöjd stiftades 7 okt.

1899 i Stockholm dels för att tillvarataga
och sprida alstren af vår inhemska husflit
samt bereda dess idkare så gynnsamma
försäljningsvillkor, att de kunna uthärda
konkurrensen med fabrikerna, dels för att genom
råd och tillhandahållande af goda modeller och
mönster främja slöjdarnas konstnärliga smak
samt deras arbetens kvalitet. Föreningens
i dec. 1899 öppnade permanenta utställnings-
och försäljningslokal (Biblioteksgatan 12
med filialen Eiddargatan 1) i Stockholm
omfattar dessutom väfnads- och möbellager,
garnbutik och garnlager, snickar-, målar- och
tapetserarverkstad samt profväfnadsanstalt,
det hela sysselsättande 40 personer.
Omsättningssumman för

1900 var i rundt tal 35,000 kr.; för
1907 uppgick den till öfver 260,000 kr.
För driftkostnaderna har bildats ett
förlagsaktiebolag, som mot 5 proc. ränta
ställt 50,000 kr. till föreningens disposition.
Ett årligt statsunderstöd af 15,000 kr. till
hemslöjdens upparbetande och utveckling har
kommit föreningen till del. Penninghjälp har
lämnats äfven af hushållningssällskapen,
hvilkas sträfvanden att befordra hemslöjden
föreningen kraftigt understödt genom talrika
utställningar på skilda platser i de olika
länen. En synnerligen förtjänstfull insats
af föreningen är dess anordnande af en fullt
planmässig undervisning inom textil-, möbel-,
spetsknypplings- och korgflät-ningsbranscherna,
särskildt i landsorten. Betydelsefull var också
föreningens verksamhet, i synnerhet i Norrland,
under nödåret 1902. Medlemsantal 1,660.

Föreningen för upprättande af skandinaviska
sjömanshem i utländska hamnar. Se Sjömanshem.

Föreningen för vård af fallandesjuka sinnesslöa
barn bildades, med prins Karl som ordf., 1891
i Stockholm på initiativ af fru Ebba Eamsay,
som redan förut Tid Yilhelmsro nära Jönköping
upprättat .ett hem för fallandesjuka barn. Under
första tiden

underhöll föreningen några barn i fru Ramsays
hem, men l juli 1892 förhyrde den ett eget hem
vid Mariehäll, nära Sundbyberg, där föreningen
årligen vårdade omkr. 30 barn, af hvilka somliga
varit bildbara och åtnjutit skolundervisning
af därtill anställd lärarinna, andra obildbara
eller asy-lister. l okt. 1902 hyrde föreningen
Åkeshof, nära Drottningholm. Under de första
åren betalades för barnen 250 kr. per år,
men summan ökades sedan till 300 kr. För
återstoden svarar föreningen. Föreningens
inkomster utgöras dels af årsafgifter, dels af
anslag från landsting och Stockholms stad, dels
af frivilliga gåfvor. Dess fonder uppgå till
omkr. 60,000 kr., samt en lifränta på 75,000
kronor. Af tacksamhet för de förtjänster prins
Karl inlagt ändrades efter hans dotter Margaretas
födelse föreningens namn till Margaretahemmet
för vård af fallandesjuka sinnesslöa barn.
E. Wn.

Föreningen för välgörenhetens ordnande,
vanligen betecknad F. V. 0., stiftades i
Stockholm 1889 efter mönstret af de engelska
Charity organisation societies (Föreningar
för välgörenhetens ordnande), som afse att
förekomma olämpligt utöfvande af välgörenhet, af
hvilka den första, London charity organisation,
upprättades 1869 och hvilkas antal inom England,
dess kolonier och Amerikas förenta stater
uppgår till omkr. 300. Deras verksamhet går
hufvudsakligen ut på att förmedla understöd från
redan befintliga institutioner och fonder. De
uppmuntra f. ö. allehanda sträfvanden för
förbättrandet af sociala missförhållanden,
och i Amerika, där den politiska korruptionen
ofta är skulden till dylika missförhållanden,
gå de än längre och söka åstadkomma rörelser till
förmån för reformer i muni-cipal förvaltningen.

Föreningen för välgörenhetens ordnande i
Stockholm har till syfte att "oberoende af
religiösa och politiska meningsskiljaktigheter"
inom hufvudstaden verka för ett "ordnadt
samarbete" i fråga om såväl enskild välgörenhet
som den offentliga fattigvården. Liksom hvarje
rationellt ordnad modern verksamhet på detta
område har F. V. 0. till sin ledande grundsats en
genomförd individualisering, fotad på noggrann
kännedom om den hjälpbehöfvandes person och på
grundlig undersökning af de olika förhållanden,
hvilka man måste taga i betraktande för att
kunna lämna "verksam och varaktig" hjälp. En
följd af denna uppfattning är, att F. V. 0. på
allt sätt motarbetar allmosegifvande till okända
personer samt yrkestiggeri och bettlande. -
Af många anledningar behöfves ett "ordnande"
af välgörenheten, dels för att samla de
spridda krafterna, dels för att undvika
s. k. dubblerande af understöd (då en och
samma person af enskilda och föreningar, som
icke veta om hvarandras åtgöranden, erhåller
hjälp från flera olika håll på ett sätt, som
lägger hyende under lättjan och så är egnadt
att stjälpa i stället för att hjälpa). Vidare
är det uppenbart, att äfven med bästa vilja
den enskilde oftast saknar tid, tillfälle och
förmåga att själf verkställa nödig utredning
af hvarje särskildt fall. Slutligen böra på ett
enda håll uppgifter samlas och tillhandahållas
rörande olika erfarenhetsrön och metoder i
fråga om välgörenhet och fattigvård. För att i
alla dessa afseenden yinna en föreningspunkt
har F. V. 0. inrättat sin centralbyrå, hvars
närmaste ledning är anförtrodd åt en

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 14:42:52 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbi/0223.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free