- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 9. Fruktodling - Gossensass /
459-460

(1908) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Förlossningstång ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

459

Förmyndarräkning-FörmögenhetsgemensRap

460

tioner angående förmyndarstyrelse, hvilka
skulle efterlefvas. Funnes ej sådana, skulle
presidenten i kansliet och de fyra äldsta
riksråden utgöra förmyndarstyrelse. Hertig Karl
af Södermanland var, på grund af Gustaf III :s
testamente, förmyndar-regent under Gustaf IV
Adolfs omyndiga år (1792 -96). 1809 års E. F. (§
93) öfverlämnade åt representationen att, när
sådant kunde kräfvas, ordna rikets styrelse
genom förmyndarregering, hvars sammansättning
den själf egde bestämma. Föreningen med
Norge föranledde ytterligare bestämmelser om
förmyndarregering, hvilken naturligen måste
blifva gemensam för unionen (jfr E. 0. § 67;
E. A. §§ 6. 8; Norges grundlov § 39). Enligt nu
gällande grundlagsbestämmelser ställer sig saken
sålunda. När konung dör och lämnar efter sig
tronföljare, som är omyndig, d. v. s. icke fyllt
18 år, skall statsrådet utfärda kallelse till
riksdag. Denna kallelse skall kungöras inom 15
dagar efter konungens . död, eljest tillkommer
det hofrätterna att kungöra förhållandet,
"på det att riksdagen må kunna sammankomma att
sin och rikets rätt iakttaga och skydda". Sådan
riksdag sammanträder å tjugonde dagen efter
den, då statsrådet sist bort kungöra kallelse
därtill. Valdagen bestämmes af riksdagen,
men får ej sättas senare än till 7 :e dagen
efter riksdagens öppnande. Innan det egentliga
valet kan företagas, måste förmyndarnas antal
bestämmas. Antalet skall vara l, 3 eller
5. Äro riksdagens kamrar oense om antalet,
afgöres saken af en af bägge kamrarna tillsatt
gemensam nämnd af 64 personer. Valet sker
"utan afseende på något den aflidne konungens
testamente angående riksstyrelsen" och utföres
af en nämnd af 64 personer, som dagen efter
riksdagens öppnande utses till hälften af
hvardera kammaren. Grundlagarna uppställa
inga valbarhetsvillkor för dem, som må utses
till förmyndare. Men med grundlagarnas anda
och mening öfverensstämmer, att förmyndarna
måste vara svenska medborgare af manligt kön
och evangelisk-luthersk trosbekännelse samt
ha uppnått myndig ålder..- Förmyndarregering
har att utöfva styrelsen, till dess konungen
blir myndig, och regerar i konungens»namn,
med fullkomligt konungslig makt och myndighet,
samt intager samma ställning till statsrådet
som myndig konung. Förmyndarregeringen
har sitt säte i Stockholm. Om någon
ansvarighet för förmyndarna tala icke
grundlagarna. Till dess att förmyndarregering
hunnit ordnas, skall riksstyrelsen föras
af statsrådet såsom interimsregering.
K. H. B. (Ask.)

Förmyndarräkning. Se Förmyndare.

Förmynderskap. Se Förmyndare.

Förmynderskapsbok. Se Förmyndare.

Förmynderskapsprotokoll. Se Förmyndare.

Förmåga, psyk., grund för verksamhet,
kraft, som yttrar sig i funktioner. Detta
begrepp har särskildt varit af grundläggande
betydelse i den äldre psykologien, alltsedan
Aristoteles’ dagar (se Själsförmögenhet).
S-e.

Förmånsrätt, jur., den egenskapen hos vissa
fordringar, att de framför andra skola betalas,
i händelse gäldenärens egendom ej räcker till för
betalning af alla hans skulder. I hvarje lands
rätt är i sådant hänseende en särskild ordning
(förmånsrättsordning) uppställd, enligt hvilken
fordringar af olika slag äro mer eller mindre
gynnade (prioriterade). Förmånsrätten säges vara
speciell, då

den gäller blott visst eller vissa
förmögenhetsobjekt, hvilka då skola, så långt
de räcka, användas till betalning af en särskild
fordran med tillbakasättande af andra; motsatsen
är allmän 1. generell förmånsrätt, som afser
antingen hela gäldenärens förmögenhet eller
åtminstone all hans lösa egendom. Vår rätts
bestämmelser i ämnet, hvilka tid efter annan
undergått ändringar, återfinnas i Handelsbalkens
17 kap. med dithörande lagar och förordningar
samt 11 kap. af Sjölagen. Här upptages en stor
mängd olikartade fordringar. Såväl speciella som
allmänna förmånsrätter förekomma, de förra delvis
förenade med panträtt eller retentionsrätt,
i hvilket fall förmånsrättens objekt,
äfven om gäldenären af händer sig detsamma,
likväl kan få tagas i anspråk för fordringens
gäldande. Förmånsrättsordningen tillämpas framför
allt i gäldenärens konkurs, men äfven, hvad
angår de speciella förmånsrätterna, då dessas
föremål utmätts. Främst i förmånsrättsordningen
äro placerade vissa fordringar, som enligt
sjölagen äro förenade med s. k. sjöpanträtt,
med förmånsrätt i dennas föremål, fartyg och
frakt eller fartygslast. Så följa de fordringar,
till säkerhet för hvilka lös sak pantsatts
eller .eljest innehafves af borgenären under
panträtt, med förmånsrätt i denna särskilda
sak. Vidare följer en del fordringar med
förmånsrätt i gäldenärens hela förmögenhet,
däribland tjänstehjonslöner för sista året samt
aflöning, sjukhjälp och lifränta (på grund af
timadt olycksfall) åt gäldenärens arbetare
för de senaste tre månaderna. Bland öfriga
förmånsrätter äro att märka de, som medfölja
inteckning, vare sig förlags-, fartygs- eller
fastighetsinteckning, samtliga gällande (för
kapital och högst tre års räntor) blott i den
in^ecknade egendomen; de båda sistnämnda slagen
af inteckning ge förmånsrätt, äfven om egendomen
kommer i ny egares hand (eller m. a. o. panträtt
i fartyget resp. fastigheten). Utmätning för
en fordran bereder också densamma förmånsrätt
i den utmätta egendomen. Sist bland de
prioriterade fordringarna komma åtskilliga
med allmän förmånsrätt, bland andra - i den
ordning, i hvilken de här nämnas - myndlingars
fordringar hos sina förmyndare för hvad dessa i
och för förmynderska^et "ha om händer, allmänna
kassors fordringar hos sina uppbördsmän på
innestående uppbörd samt oguldna krono- och
kommunalutskylder. Fordringar utan förmånsrätt
(oprioriterade) få i förhållande till sina
belopp likvid ur hvad som kan återstå af
gäldenärens förmögenhet,’ sedan alla prioriterade
fordringar gul-dits. Ådömda, obetalta böter
få dock ej konkurrera med andra fordringar,
utan "ega minsta rätt" (de förvandlas till
frihetsstraff, om de ej kunna utgå fullt).
C. G. Bj.

Förmånsrättsordning. Se Förmånsrätt.

Förmärsbolin. Se Bolin, sjöv.

Förmärsstång, sjöv. Se Fö r st å n g.

Förmäskare. Se Brännvinsbränning, sp. 431.

Förmögenhet. 1. Filos., detsamma som förmåga (se
d. o.). - 2. Jur., sammanfattningen af en persons
rättigheter till eller i yttre ting och öfver
immateriella nyttigheter samt till prestationer
af ekonomiskt värde af andra personer eller
korteligen sammanfattningen af de till en persons
disposition stående ekonomiska nyttighetefna
med eller utan afdrag af skulderna. Se vidare
Egendom. Rid.

Förmögenhetsgemenskap, jur., det förhållande,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:55:18 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbi/0248.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free