- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 11. Harrisburg - Hypereides /
383-384

(1909) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Hemfridsbrott - Hemföljd - Hem för sjuksköterskor - Hemförskaffning - Hemgift - Hemgång - Hemi- - Hemiakromatopsi - Hemianestesi - Hemiangiokarp. Se Hymenomycetes - Hemianopsi

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

förelegat eller om den brottslige varit försedd
med vapen, lifsfarligt tillhygge eller annat
skademedel eller gärningen föröfvats af två eller
flera gemensamt. Den nya norska strafflagens
motsvarande bestämmelser äro delvis både mera
omfattande och strängare till sin natur. Straff
finnes sålunda för den, som oberättigadt smyger
sig in eller trots förbud intränger i hus,
fartyg, "järnvägsvagn eller annat tillslutet
ställe", eller trots tillsägelse oberättigadt
kvarstannar på ett sådant. Förskaffar man sig
oberättigadt tillträde till dylika ställen genom
skadegörelse å något till skydd mot inträngandet
egnadt föremål eller medelst dyrk eller falsk
nyckel, belägges gärningen såsom inbrott med ett
strängare straff oberoende af om tjufnadsuppsåt
förelegat eller icke. På samma strängare sätt
behandlas den, som genom ett våldsamt eller
hotfullt uppträdande söker tilltvinga sig eller
annan tillträde till dylika ställen, eller
som gömmer sig undan i bebodt hus eller rum
för att där låta sig instänga, eller som genom
vissa andra bedrägliga åtgärder förskaffar sig
tillträde till ett dylikt. Straffet skärpes
ytterligare, om gärningen är föröfvad af beväpnad
person eller af flera i förening och än mera, om
den är föröfvad i afsikt att tjäna som medel för
någon annan förbrytelse. Dansk strafflag upptager
som brott mot "husfreden" endast oberättigadt
inträngande i annans boning och vägran att efter
tillsägelse lämna densamma (jfr Fridsbrott).
N. S—g.

Hemföljd (fno. heimanfylgð, fsv. hemfylghþ),
jur., enligt 16 kap. Giftermålsbalken de egodelar
i jord, hus eller lösören, som af föräldrar
gifvas åt son eller dotter vid dessas giftermål,
eller då de "utur hus och bo skiljas, eller vid
annat tillfälle", med villkor, att desamma skola
vid ett kommande arfskifte efter hemföljdsgifvare
(i olikhet mot förtida arf, se Arfsförening)
antingen återbäras eller afräknas
å hemföljdstagarens arfslott. Ursprungligen
menades med hemföljd endast den egendom,
som vid giftermål af föräldrarna öfverlämnades
åt barnet, i synnerhet dottern, att följa
hemifrån.
Föräldrarna ha ej någon skyldighet
att gifva hemföljd. Lämnas sådan, har därigenom
icke hemföljdstagaren erhållit någon verklig
eganderätt till de förmögenhetsföremål, som
hemföljden omfattar. Han erhåller i allmänhet
rätt att bruka och nyttja dem och torde väl
äfven vara berättigad att afyttra lösören, men
fast egendom måste han bibehålla och hålla "vid
makt, som lag säger", och eger endast förfoga
öfver afkastningen. Hemföljden är ett slags
lån i hemföljdstagarens hand och kan sålunda
lika litet tillgripas för att tillfredsställa
dennes borgenärer som blifva föremål för dess
makes giftorätt. Hemföljden återgår också,
såsom redan sagts, vid hemföljdsgifvarens död
till dennes bo. Och äfven i andra fall eger en
sådan återgång af hemföljd rum, nämligen 1) vid
hemföljdstagarens död, om denne ej lämnat barn
efter sig; har däremot hemföljdstagaren barn,
så fördelas hemföljden på dessa för att af
dem innehafvas under samma villkor som af den
förste hemföljdstagaren; 2) vid hemföljdsgifvarens
konkurs. — På det att man vid hemföljds
återgång må kunna veta hvad och huru mycket i
hemföljd gifvits, tillråder lagen, att hemföljden
upptecknas och däri ingående lösören värderas,
äfvensom att kvittobref tages till bevis. —
Föräldrarna kunna naturligtvis äfven
lämna barnen egodelar utan de med hemföljd
förenade återbäringsvillkoren; dessa egodelar
äro då till full ego lämnade (se vidare
Arfsförening). — I samma betydelse som hemföljd
brukas jämväl uttrycken hemgift och medgift.
K. H. B.*

Hem för sjuksköterskor, anstalter, som äro
på samma gång sjuksköterskeskola och sjukhem,
finnas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala
och Lund. Se vidare Sjukvård (beträffande Röda
korsets sjuksköterskehem) och Sofiahemmet.
J. Å.

Hemförskaffning, en inmönstrad sjömans
kostnadsfria hemresa till förhyrningsorten, om
han utan sitt eget förvållande nödgats lämna
fartyget å främmande ort; kostnaderna härför
bestridas af rederiet.
R. N.*

Hemgift (fsv. hemgift, hemgæf),
jur., betecknade ursprungligen (enligt
uttryckssättet på ett ställe i Västgötalagen)
det, som af föräldrarna gafs åt en son vid
hans giftermål, likasom hemfylghþ närmast
afsåg det, som lämnades åt dotter. Eljest äro
hemgift och hemföljd i lagspråket fullkomligt
likbetydande (jfr Hemföljd). I det vanliga
språkbruket plägar man däremot med hemgift
beteckna hela den förmögenhet, som kvinnan
vid sitt giftermål för med sig i boet.
K. H. B. (C. G. Bj.)

Hemgång, jur., kallades i Sveriges äldre lagar
en svårare art af hemfridsbrott, hvilken bestod
däri, att man begaf sig hem till en annan i
afsikt att skada honom själf eller någon, som
hörde till hans hus eller i trångmål dit tagit
sin tillflykt. Skedde i ett sådant fall dråp
eller misshandel af viss svårare beskaffenhet,
eller blef någon utan laga skäl "bastad och
bunden", var edsöre brutet och förbrytaren blef
följaktligen biltog samt hade förverkat sitt lösa
gods. Åstadkoms ej sådan skada, måste dock böter
erläggas för hemgången. I 1734 års lag beskrifves
detta brott med orden: "Nu går en eller flera
hem till annan och vilja honom eller them, som
i hans gård äro, skada giöra..." Straffet var,
då skada ej skedde, 40 dalers bot. Egde dråp rum,
miste förbrytaren högra handen och lifvet. Skedde
sår, blånad eller blodvite, träffades han af
det vanliga edsörestraffet: 100 dalers bot
(förutom särskilda böter för misshandeln) och
ärans förlust (hvilken påföljd 1779 utbyttes
emot ett års fängelse å fästning). I 1864 års
strafflag finnes hemgång ej upptagen såsom någon
särskild förbrytelse. Emellertid belägges äfven
där ett olofligt inträngande i annans hemvist med
ett särskildt skärpt straff, för den händelse
det begås "i uppsåt att annan våldföra" (se
Hemfridsbrott).
J. H—r.*

Hemi-, grek. (lat. semi-), i sammansättningar,
half- (se nedan)

Hemiakromatopsi (af grek. hemi-, half, och
akromatopsi, se d. o.), ensidig färgblindhet
(se Färgblindhet).

Hemianestesi (af grek. hemi-, half-, och
anaisthesia, känslolöshet), med., känslolöshet
i ena kroppshalfvan, antingen (sällan) i hela
ena sidan eller (oftare) i en större eller
mindre del däraf. Jfr Anestesi och Hysteri.
F. B.*

Hemiangiokarp, bot. Se Hymenomycetes.

Hemianopsi (af grek. hemi-, half-, nekande
a(n) och ops, öga), med., halfblindhet i den
betydelse, att halfva synfältet är blindt. Då
således synförmågan kvarstår inom den andra
synfältshalfvan, har tillståndet äfven, ehuru
mindre lyckligt,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jan 9 14:19:13 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbk/0212.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free