- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 12. Hyperemi - Johan /
799-800

(1910) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Intertrigo - Interurban, som direkt förbinder - Interusurium, lat., "mellanränta" - Intervall, mellanrum, mellantid. - Intervenera, medla - Intervenient. Se Intervention - Intervention, inblandning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

799

Interurban-Intervention

800

nöta), med., hudlöshet (se E x ko ri ät i ön)
och rodnad, uppkommen genom hudytors gnidning
mot hvarandra samt genom inverkan af urin,
svett m. m.

Interurban (af lat. ifnter, emellan, och urbs,
stad), som direkt förbinder eller eger rum mellan
olika städer (telefonledningar, spårvägar m. m.).

Interusurium (lat.), äfven CVmmodum te’m-poris,
lat., "mellanränta" eller förmån af förtida
betalning, det belopp, som uttrycker en
borgenärs vinst af att få sin fordran (om den
icke löper med ränta eller om särskildt låg
ränta är betingad) betald före förfallodagen. För
beräkningen af detta belopp kan diskont- eller
hellre rabatt -metoden användas. I allmänhet
taget - enligt svensk såväl som utländsk rätt
- är en gäldenär icke befogad att betala sin
skuld i förtid med afdrag af ifrågavarande
belopp; men i särskilda fall, framför allt då
andra borgenärers rätt kommer med i spelet
(i konkurs och liknande tillfällen), måste
borgenärer underkasta sig dylikt afdrag. Se
för svensk rätt konkurslagen § 117 mom. 3,
utsökningslagen § 128 och växellagen § 29.
C. G. Bj.

Intervall (lat. interva/llum, eg. afståndet
mellan två palissader, af Vnter, emellan, och
va’llus, påle), mellanrum, mellantid. - Mus.,
afståndet i "höjd", d. v. s. i svängningstal,
mellan två toner. I vår diatoniska skala
benämnas såväl detta afstånd själft som den
högre tonen i sitt förhållande till grundtonen
med olika, från latinet hämtade namn, alltefter
afståndets storlek, sålunda: prim (c : c =
svängningsförhållandet 1:1), sekund (c : d = 8:9
eller 9:10), t ers (c : e = 4 : 5), kvart (c :
f = 3 : 4), k v i n t (c : g = 2 : 3), s e x t
(c : a = 3:5), sep tim a (c : h = 8 : 15) och
oktav (c : c1 = l : 2). Prim, kvart, kvint och
oktav kallas i denna skala rena; sekund, ters,
sext och septima kallas stora, till skillnad
från lilla sekunden (c : dess - 15 : 16), tersen
(c : ess = 5 : 6), sexten (c : ass = 5:8) och
septiman (c : b - 9 : 16 eller 5 :9). Dessutom
kan en intervall ytterligare genom en halftons
sänkning bli förminskad (se d. o.) och genom en
halftons höjning öfverstigande (se d. o.). Ren
kvart, kvint och oktav, stor och liten ters
och sext kallas konsonerande, emedan de alla,
i högre eller lägre oktavomfång, ingå bland
de hörbara alikvottonerna hos grundtonen;
alla andra intervaller äro dissonerande. Den
s. k. naturliga septiman (4 :7) kunde dock
närmast ha anspråk på att äfven kallas konsonans
och lär nog i framtiden bli som sådan erkänd. Då
intervallerna öfverskrida en oktav, kallas de
n o n a, d e c i m a, u n d e c i m a o. s. v.,
allt med latinska namn, samt följa samma regler
som motsvarande steg inom oktaven (sekund, ters,
kvart o. s. v.). A. L.*

Intervenera (lat. intervemre), komma emellan,
träda emellan, medla. Jfr Intercedera och
Intervention. - Te’rtius interve;ni-ens, lat.,
mellankommande tredje person (i en dispyt
o. s. v.).

Intervenie/nt. Se Intervention.

Intervention (af lat. intervenire, träda
emellan), mellankomst, inblandning, ingripande;
jur., i allmänhet en persons inträdande i en
rättsstrid, som föres mellan andra. - Inom
processrätten betecknar intervention en tredje
persons inträdande i en redan mellan andra
pågående rättegång för att "i saken tala". En
sådan nyinträdande part kallas inter-

v e n i ern t eller, enligt svenskt rättsspråk,
mellankommande part. - I växclrätten förstås
med intervention en persons mellankomst i
växel-affären genom en växels godkännande
(intervention till godkännande) eller betalande
(intervention till betalning), då denna icke af
den däri omedelbart angifna trassaten godkänts
eller betalts. Interventionen kan härvid ske
antingen till följd af ett i själfva växeln
meddeladt uppdrag (nödj allsadress} eller utan
sådant (intervention till heder i inskränkt
mening). Interventionens betydelse ligger däri,
att den förekommer eller åtminstone förkortar
den växel-rättsliga återgångstalan med dess
olägenheter och kostnader. Genom interventionen
befrias nämligen från växelrättsligt kraf
samtliga de växelgäldenärer, som följa efter den,
till hvars heder interventionen skett. Därför
gifver lagen också bland flera villiga
företräde åt den intervenient, genom hvilken de
fleste växelgäldenärer befrias. För en giltig
intervention förutsattes, att växeln lider nöd,
d. v. s. att den protesterats för uteblifvet
eller osäkert godkännande eller för uteblifven
betalning. Godkännande af nöd-fansadressat
och godkännande till heder af trassaten måste
af växelegaren mottagas, men däremot icke
annan intervenients godkännande. Intervenients
betalning får växelegaren aldrig tillbakavisa
(jfr No d-fallsadressoch Växel). - I
folkrätten menas med intervention en främmande
stats inblandning uti en annan oafhängig
stats yttre eller inre angelägenheter genom
användande af internationella medel. Tager man
intervention i mera sträng och egentlig mening,
så karakteriseras den såsom ett ingripande med
våldsamma medel, hvarvid antingen den ingripande
staten handlar såsom hufvudpart eller såsom
medverkande med ettdera af de kämpande partierna
i den andra staten (kooperation). Men man plägar
också ofta under den gemensamma benämningen
intervention föra sådana inverkningar på en
annan stats förhållanden, som antingen bestå
i eventuella hotelser om krig (beväpnad fred)
eller i råd och föreställningar (vänskaplig
intercession, löna officia). Enligt den regel,
som i senare tider inom folkrätten vunnit fullt
erkännande, eger i allmänhet icke en främmande
stat att med våldsamma medel intervenera i en
oafhängig stats angelägenheter; "bona officia"
inå däremot alltid användas. Under vissa säregna
omständigheter måste emellertid åt en stat
tillerkännas befogenhet att jämväl mer eller
mindre våldsamt ingripa i en annan själfständig
stats angelägenheter. Med hänsyn till en stats
yttre förhållanden är en våldsam intervention
först och främst berättigad, då den påkallats af
den stat själf, hvars angelägenheter den gäller,
som t. ex. Västmakternas intervention i det
orientaliska kriget (1853-56) på sultanens
anhållan och Frankrikes intervention i
Kyrkostaten 1867 på påfvens begäran. Har
interventionen icke begärts, så är den
berättigad, endast om den rättsstrid,
som utbrutit, i sin uppkomst eller under
sin fortgång hotar den internationella
rättsordningen. Om sålunda en stat gör sig
skyldig till ett folkrättsvidrigt fredsbrott, så
torde en tredje stat kunna anses berättigad att
hindrande träda emellan, likasom garantimakter
kunna och böra skydda en såsom neutral erkänd
stat mot angrepp. Likaså anser man hvarje stat
befogad att intervenera för att afvärja den fara,
hvarmed en redan öfver-mäktig stats nya krigiska
framgångar hota järn-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:55:35 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbl/0436.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free