- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 14. Kikarsikte - Kroman /
787-788

(1911) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Konossement - Konossementklausuler - Konotop - Konow, Karl Johan von

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

787

Konossementsklausuler-Konow

om befälhafvaren gitter visa omständigheter, som ge
vid handen, att godset under resan minskats eller
skadats genom sjöolycka eller på grund af dess
egen beskaffenhet att lätt fördärfvas eller på
grund af bristfällig inpackning, är han fri från
ansvarighet, i sistnämnda fall dock endast om han
i konossementet gjort anmärkning om förhållandet,
såvida detta vid inlastningen kunnat tydligen
skönjas. Denna af hänsyn till lastemottagarens
intresse påkallade stränghet i bcfälhaf vårens och
rederiets ansvarighet kan emellertid inskränkas
genom förbehåll (konossementsklausuler, se d. o.). -
Äfven såtillvida är konossementet grundläggande
för rättsförhållandet mellan lastemottagarea och
befälhafvaren, att den senare icke kan mot den
förre göra gällande transaktioner, som han ingått
med aflastarcn, eller fordringsanspråk mot denne,
t. ex. för frakt eller öfverliggcdagscrsättning, med
mindre anteckning därom skett å konossementet. Dessa i
hela den handelsidkande världen antagna grundsatser
medföra, att varuomsättningen kan med full trygghet
ske genom konossementet, ty detta "representerar
varan". Denna omsättning befordras ytterligare
därigenom, att på konossementet tillämpas reglerna om
orderpapper, så att en formellt behörig innc-hafvare
af konossement eger utbekomma varan, äfven om den,
som till honom öfverlät det, i själfva verket
icke egde rätt att förfoga däröfver. Endast
såtillvida lider regeln, att med konossementet
själfva varan anses öfverlämnad, ett undantag, som
under vissa förhållanden medgifves stoppningsräll
(se d. o.) eller rätt för säljare att innehålla ännu
icke till lastemottagaren lossad last. - Liksom växeln
ut-ställes konossementet vanligen i flera exemplar,
hvilka alla måste vara lika lydande. Därigenom har
man velat bereda konossementsomsättn ingen flera
fördelar, såsom att de olika exemplaren kunna på
olika vägar of versändas till lastemottagaren,
eller att ett exemplar, utan öfverlåtelse, bin
sändas till en köpare, ett annat, med öfverlåtelse,
till en mellanhand för att utlämnas mot accept å den
för köpeskillingen dragna växeln. Emellertid medför
detta förhållande, att konflikt kan uppstå mellan
flera innehafvare af konossement, hvilka samtidigt
påyrka lastens utlämnande; denna konflikt eger
befälhafvaren icke lösa, utan åligger det honom i
sådant fall att upplägga lasten för vederbörandes
räkning. I vanliga fall måste företrädet mellan
pretendenterna bestämmas så, att innehafvaren af det
exemplar, hvilket öfverlåtaren först lämnat från sig,
eger rätt till varan; endast om förutsättningarna
för stoppningsrätt föreligga, blir förhållandet ett
annat. För att emellertid göra en undersökning om,
hvilket exemplar först utlämnats, obehöflig medger
Sjölagen numrering af de särskilda exemplaren; har
detta skett, bestämmes företrädet efter nummerordning,
så att åt lägre nummer ges företräde framför ett
högre. Har, när innehafvare af ett exemplar, som efter
nyss angifna regler skulle ge företräde, anmäler sig,
lossning redan skett till annan behörig innehafvare af
konossementet, eger denne behålla, hvad han bekommit,
såvida han var i god tro. Konossementet afser
transport af gods från ort till annan med ett visst
fartyg; skall godset från bestämmelseorten befordras
vidare, erfordras ett nytt fraktaftal. Under senare
årtionden har emellertid vid styckegodsbefraktning
utvecklat sig den

sedvana, att transporten i sin helhet verkställes på
grund af ett i lastningsorten utfärdadt konossement,
hvilket sålunda afser äfven annat fartyg, måhända
äfven andra transportmedel, men enligt hvilket godset
skall i den slutliga bestämmelseorten aflämnas
till den angifne lastemottagaren. Med afseende
å dylika s. k. genomgående konossement inträda
väsentliga modifikationer i de för konossement i
allmänhet gällande regler, och deras användning
har framkallat tvistefrågor, hvilka ännu icke i den
sjörättsliga lagstiftningen erhållit någon lösning.
L Afz.

Konossementsklausuler, s;ör., förbehåll, hvarigenom
befälhafvaren i ett eller annat afseende fritager sig
från den stränga ansvarighet, som eljest skolat åligga
honom enligt konossementet (se d. o.). Huruvida det
bör tillåtas befälhafvaren att genom dylika klausuler
befria sig från ansvarighet, är en under senare tid
mycket omstridd fråga. Otvifvel-aktigt berättigadt
är ett dylikt förbehåll, när befälhafvaren icke
är i tillfälle att kontrollera riktigheten af
aflastarens uppgift ang. den inlastade varans
myckenhet eller vikt ("mått. vikt eller mängd
obekant") eller att undersöka innehållet i packar,
kistor eller kärl ("innehåll obekant"); i dylika
fall ansvarar befälhafvaren icke’för riktigheten
af den i konossementet i sådant hänseende lämnade
uppgiften. Likaså är det i sin ordning, att när vid
inlastningen icke kunnat säkert utrönas, huruvida
af-lämnadt gods var oskadadt och behörigen bcklädt,
befälhafvaren genom klausulen "fri från läck,
bräck eller skada" inskränker den ansvarighet,
som eljest skulle åligga honom i förhållande till
lastemottagaren. Men ofta nog användas klausuler,
hvilka innebära vida längre gående begränsning af
befälhafva-rens och rederiets ansvarighet för godset
och stundom fullständigt upphäfva denna. Särskildt
å de stora traderna, som faktiskt monopoliseras af
vissa rederier, kunna dessa enväldigt f öreskri
f va villkoren för transporten. Man har därför
ifrågasatt att stadga förbud mot dessa långt gående
klausuler och betaga dem laglig giltighet. De nordiska
sjölagarna innehålla icke någon sådan bestäm* melse.
L Afz.

Konotop [-tåp], kretsstad i ryska guv. Tjernigov,
n. ö. om Kiev, vid järnvägen mellan denna
stad och Kursk. 19,404 inv. (1897). Handel med
landtbruks-produkter. Staden anlades af polacker
1635. (J. F. N.)

Könow [-av], Karl Johan von, krigare, f. 2 jan. 1773
i Akkas socken i Tavastland, d. 23 juli 1855
i Helsingfors, genomgick Haapanicmi krigsskola
och deltog i kriget 1788-90, hvarunder han vann
löjtnantsgrad. Han deltog som kapten i 1807 års
fälttåg i Pommern, men återvände därifrån vid
underrättelsen, att 1808 års krig utbrutit i
Finland. K. utmärkte sig vid flera tillfällen,
i synnerhet vid Lappo-Storby. Eftor freden (1809)
förblef han i svensk krigstjänst till 1810, då han
tog afsked med majors rang. Därefter återvände han
till hemlandet samt blef 1812 bataljonschef vid
Kuopio bataljon af andra finska jägarregementct,
1819 öfverstelöjtnant och 1824 chef för Tavastehus’
bataljon. 1825 tog han afsked med öfverstes rang och
lefde därefter som jordbrukare. Han skildras från
donna tid som en barsk herre, hvilken gärna uppehöll
sig vid minnena från sitt krigarlif, drag, som man
återfinner i den bild Runeberg i sitt bekanta skalde-

Ord, som saknas under K, torde sökas under C.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:55:42 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbn/0420.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free