- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 14. Kikarsikte - Kroman /
905-906

(1911) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kontoristförening - Kontorniater - Kontorschef. Se Kontor. - Kontorsdeputation. Se Deputatn, sp. 171. - Kontorsion - Kontorslinje - Kontorsskrifvare. SeKontor. - Kontra- - Kontraalt, mus. Se Alt. - Kontraband

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

905

Kontorniater-Kontraband

906

afgiften utgör 10 kr. Föreningen har sedan 1905 ett
eget tidningsorgan, månadsbladet "Kontoristen". I
Göteborg finnes äfven en kvinnlig kontoristförening,
Kvinnliga kontoristförbundet, stiftadt 1905. -
Bland öfriga liknande svenska föreningar, af hvilka
några äfven omfatta expediter, kunna nämnas den
1907 stiftade Föreningen för kontorister och
butiksbiträden i Malmö (omkr. 500 medlemmar)
och Norrköpings kontoristförening, stiftad 1902
(omkr. 325 medlemmar). - I utlandet finnas motsvarande
sammanslutningar, bland hvilka i synnerhet de
tyska äro mycket stora och väl organiserade. De
största af dessa äro Verein fur nandlungskommis
von 1858 (1909 omkr. 90,000 medlemmar) och
Dvutsch-natio-naler handlungsgehulfen-verband
(grundadt 1893, omkr. 125,000 medlemmar
1909), båda med säte i Hamburg.
Å. W .-son M.

Kontorniater, num., höra till den grupp af
mynt-liknande föremål, som af de gamle romarna
kallades tesserce (polletter). De erhöllo sitt
namn af en strax innanför konturen (it. conlo’rno)
löpande insänkt linje. De äro gjutna i koppar,
ungefär af sestertiens storlek, men något tunnare. Å
dem förekomma bilder, som ha afseende på de offentliga
spelen, hufvud af Alexander den store och af kejsare,
som ansågos vara stora gynnare af sådana spel, af
filosofer, skal-

Kontorniat med skalden Horatius’ bild på åtsidan. (4/s
af orig:s storl.)

der (se fig.) och andra författare, samt inskrifter,
som stundom mycket tydligt hänvisa på spelen. De
anses tillhöra 300- och 400-talen e. Kr. och
vara afsedda som märken åt segrarna, som mot
uppvisande af dem å vederbörlig ort erhöllo
de utfästa prisen. Jfr Sabatier, "Description
générale des médaillons con-torniates" (1860).
Hs Hd.

Kontorschef. Se Kontor.

Kontorsdeputationen. Se Deputation, sp. 171.

Kontorsiön (fr. contorsion, af lat. con, tillsammans,
och torquére, vrida), med., ledvridning.

Kontorslinje, den afdelning af en skola, där
undervisning meddelas i kontorsgöromål. Se
Handelsskolor, sp. 1355.

Kcntorsskrifvare. Se Kontor.

Kontra- (lat. contra), emot, på motsatta sidan.

Kontraalt, mus. Se Alt.

Kontraband (fr. contrebande, it. contrabbando, af
contra, emot, och bando, påbud), jur., sådana föremål,
genom hvilkas införande i ett land man handlar mot
gifna förbud eller antagna rättsgrundsatser och i
allmänhet ådrager sig varans konfiskation. Sålunda
räknas som kontraband de varor, som i en

stat insmugglas med kringgående af gällande
tull-bestämmelser, o. d. - Af synnerlig betydelse är
krigskontraband, d. v. s. sådana varor, som sjöledes
transporteras till någon af de krigförande i trots
af häremot utfärdade förbud af den andra krigförande
makten. Katten att utfärda sådant förbud grundas
därpå, att såväl öppna hafvet som de krigförandes
territorialvatten (se Farvatten) utgör möjlig
krigsskådeplats och att följaktligen de krigförande
där ega att utöfva krigspoliti. Någon obegränsad rätt
för de krigförande att förklara hvilka varor som helst
för krigskontraband finnes ej; endast sådana, som äro
eller kunna vara tjänliga för krigets fullföljande,
få upptagas i de krigskontrabandsför-teckningar,
som af de krigförande pläga utges. Man räknar sålunda
utan tvekan till krigskontraband: vapen, krigsskepp
och annan krigsmateriel, ammunition samt redskap
och råämnen, som äro afsedda för tillverkning af
ammunition, äfvensom andra till krigsbruk omedelbart
användbara artiklar, s. k. absolut krigskontraband,
d. v. s. alla varor, som genom sin beskaffenhet
äro tjänliga och genom sin destination afsedda att
användas för utöfning af sådant våld, som kriget
innebär (krigsvåld). Huruvida en mängd andra föremål,
som på samma gång äro vanliga handelsvaror och
möjliga medel för krigets ändamål, s. k. relativt
eller accidentellt krigskontraband (res ancipi-tis
usiis), t. ex. järn, stål, ångmaskiner, kol,
hästar, penningar, lifsmedelo. d., må kunna som
krigskontraband betraktas och behandlas, torde få
bero af pröf-ning i hvarje fall, såvida icke genom
fördrag närmare bestämmelser gifvits ang. de varor,
som skola räknas som krigskontraband. De krigförande
makterna måste emellertid respektera den rätt till
samfärdsel med dem, som tillerkänts öfriga (neutrala)
makter. De få sålunda icke, under förevändning att det
gäller krigskontraband, söka förhindra all tillförsel
af lifsmedel till fienden; än mindre kunna de som
krigskontraband uppbringa af neutrala fartyg fraktade
varor, som uppenbarligen äro afsedda för fredliga
ändamål. Principiellt är en varas och fartygslasts
möjliga egenskap af krigskontraband beroende af
fientlig eller icke-fientlig destination, och denna
afgöres antingen efter varans eller lastens slutliga
bestämmelse eller ock efter fartygets destination,
d. v. s. efter den ort, där fartyg och last skola
skiljas åt: i förra fallet föreligger krigskontraband,
så snart varans destination till fienden är tydlig,
äfven om lossning skall ske i neutral hamn, dock
endast så länge varan ännu utgör last i fartyget;
i det senare fallet föreligger krigskontraband
endast om lasten skall lossas å ort, som tillhör
eller för tillfället behärskas af fienden, men
ej om lossning skall ske i neutral hamn, äfven om
godset därefter skall befordras vidare till fienden
(voyage continu). Den svenska rätten, som erkänner
endast absolut krigskontraband - ehuru med viss
modifikation beträffande kol - har, genom § 5 i
k. kung. 30 april 1904 ang. hvad till svenska handelns
och sjöfartens betryggande under krig mellan främmande
makter bör iakttagas m. m., antagit varans och icke
fartygets destination som afgörande. Skillnaden
mellan absolut och relativt krigskontraband har
varit föremål för flera regleringsförsök, senast
genom Londondeklarationen af 1909 rörande vissa
sjökriget berörande frågor: enligt denna äro endast
där uppräknade varor absolut krigskontraband, dock
att krigförande makt må, efter diplomatisk noti-

Ord, som saknas under K, torde sökas under C.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 18:42:07 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbn/0485.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free