- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 15. Kromat - Ledvätska /
251-252

(1911) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kunglig majestäts befallningshafvande - Kunglig majestäts hofkapell och teatrar - Kunglig majestäts kansli - Kunglig majestäts kartsamling - Kunglig majestäts orden - Kunglig majestäts sekret - Kunglig majestäts ständer

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

befallningshafvande, likväl med förpliktelse
att inhämta vederbörande föredragandes
mening. Godkännes icke denna, eger föredraganden
att anteckna den i protokollet; har sådant ej
skett, anses han ha instämt i landshöfdingens
beslut. Utöfvas myndigheten af landssekreteraren
och landskamreraren som landshöfdingämbete och
uppstå skiljaktiga meningar dem emellan, blir den
mening gällande, som föredraganden yttrat. Utom
landssekreteraren och landskamreraren äro hos
K. M:ts befallningshafvande följande tjänstemän
anställda, nämligen å landskansliet: länsnotarier och
landskanslister samt å landskontoret: länsbokhållare
och landskontorister i olika antal. Fr. o. m. 1909
är länsstyrelsernas kassarörelse öfverflyttad på
Riksbankens kontor i residensstäderna, hvarför de
ämbetsmän, som förut handhade densamma,
landträntmästarna, nu stå på öfvergångsstat
och nya sådana ej tillsättas. För verkställandet
af de bud och befallningar, som utgå från K. M:ts
befallningshafvande, finnas som organ inom hvarje af
länets fögderier en kronofogde och en häradsskrifvare
samt inom hvarje länsmansdistrikt en länsman och under
honom fjärdingsman (kronofogdetjänsternas indragning
är ifrågasatt).

Benämningen K. M:ts befallningshafvande härleder
sig utan tvifvel från den maktställning, som gafs åt
ifrågavarande myndighet, när den blifvit i 1634 års
R. F. allmänneligen anordnad som den högsta lokala
myndigheten. I den första landshöfdinginstruktionen
(af 8 jan. 1635) heter det nämligen (§ 6), att
landshöfdingen skall sig först och främst påminna,
att han står där i konungens stad och ställe, den
konungslige staten i H. M:ts frånvaro där uppehåller
och administrerar och fördenskull kallas konungens
ståthållare
) hvarefter han i följande § benämnes
konungens vicarius samt de högbemälte fem kollegiernas
(Hofrätten, Krigskollegium, Amiralitetet, Kansliet
och Räkningekammaren) exekutor.

Organisationen af denna myndighet och de funktioner,
hvilka tillkomma densamma, äro nu bestämda uti
instruktionen af 10 nov. 1855 för landshöfdingarna
i rikets län samt de vid länsstyrelserna anställda
tjänstemän (med ändringar 22 mars 1861, 18 aug. 1871,
31 dec. 1875, 15 aug. 1879, 19 mars 1880, 10 juli
1899 och 27 mars 1908). Till dessa funktioner höra:
uppsikt öfver religions- och sedevården, ärenden, som
angå allmän ordning och säkerhet – hvarför K. M:ts
befallningshafvande utöfvar högsta polismyndigheten
i länet och eger, när konungens befallning ej hinner
afvaktas, i samråd med högste militärbefälhafvaren på
stället förordna om uppbåd af krigsfolk till
afvärjande af in- eller utländskt våld –, tillsyn öfver
lagskipningens gång, handläggning af utsökningsmål,
verkställandet af domar och utslag, vissa delar af
fångvården, handläggning af mål, som angå skatte-
och uppbördsväsendet, vidare mål, som angå e. o. onera
och utskylder, hälso- och fattigvården samt slutligen
en mängd till den allmänna hushållningen hörande
ärenden. Därjämte skola K. M:ts befallningshafvande
lämna såväl hvarandra som öfriga ämbetsmyndigheter
den handräckning och det biträde, som af dem å
tjänstens vägnar äskas. Hvart 5:e år skall till
K. M:t afges utförlig berättelse om länets tillstånd
(se Femårsberättelser),
och en gång om året skola berättelser om årsväxten
insändas till Statistiska centralbyrån. Större
olyckshändelser och andra märkligare tilldragelser
skola af K. M:ts befallningshafvande anmälas hos
chefen för Civildepartementet, på hvars föredragning
äfven såväl landshöfdingen som de af länsstyrelsens
tjänstemän, som ha kunglig fullmakt (landssekreterare
och landskamrerare) utnämnas, och under hvilket
departement K. M:ts befallningshafvande i allmänhet
lyder. Undantagna från K. M:ts
befallningshafvandes myndighet äro den dömande makten samt (på
grund af R. F:s 46 §, som förbjuder förordnandet
af generalguvernörer) allt militärbefäl (dock eger
K. M:ts befallningshafvande, såsom ofvan nämnts,
i visst fall uppbåda krigsmakt; se d. o.). – Af
förut nämnda mål höra i allmänhet de, som angå
allmän ordning och säkerhet, lagskipningens gång,
utsökning, verkställigheten af domar, fångvården,
krigsmaktens rekrytering, hälso- och fattigvården
samt den allmänna hushållningen, till landskansliets
handläggning, de öfriga till landskontorets. Vissa
ärenden handläggas gemensamt.

Vissa beslut af kommunala myndigheter skola
underställas K. M:ts befallningshafvandes stadfästelse
(se Kommun, Kommunalstadgar och Landsting), och
vid besvär öfver beslut af myndigheter i stads-
och landskommuner är K. M:ts befallningshafvande i
första hand forum (utom i vissa under kyrkostämma
hörande mål, öfver hvilka besvär anföras hos
domkapitel). Vid besvär öfver val till landsting och
valnämnd för val på landet till riksdagens Andra
kammare samt vid besvär med anledning af begärd
rättelse i röstlängd för val till samma kammare
är K. M:ts befallningshafvande enda instans, men
annars är regeln, att K. M:ts befallningshafvandes
beslut kunna öfverklagas, i allmänhet hos K. M:t
(i Statsrådet eller Regeringsrätten). Vid fyllande
af plats i Första kammaren mellan ord. valtillfällen
och alltid vid tillsättande af riksdagsmän i Andra
kammaren verkställes röstsammanräkningen af K. M:ts
befallningshafvande. Beslutanderätt om indelning i
valdistrikt af valkrets för val till Andra kammaren
tillhör i första hand K. M:ts befallningshafvande och
likaså pröfning af afsägelse af riksdagsmannauppdrag
i Andra kammaren. Besvär öfver icke godkänd sådan
afsägelse samt öfver riksdagsmannaval ingifvas
till K. M:ts befallningshafvande, men afgöras i
Regeringsrätten.

I Stockholm utöfvas de funktioner, som i länen åligga
K. M:ts befallningshafvande, af en
öfverståthållare (se d. o.). Jfr Län. Th. R. C. W. S. B.

Kunglig majestäts hofkapell och teatrar. Se Hofkapell.

Kunglig majestäts kansli. Se Kansli, sp. 810.

Kunglig majestäts kartsamling. Se Krigsarkivet.

Kunglig majestäts orden (förk. K. M. O.). Se
Serafimerorden.

Kunglig majestäts sekret, förv., jämlikt 23 § R. F.,
sådan den blef lydande 1907, utfärdas alla Högsta
domstolens och Regeringsrättens beslut i konungens
namn och med hans underskrift eller (då han icke
personligen deltagit i beslutet) "under Kungl. maj:ts
sekret" (sigill). Kbg.

Kunglig majestäts ständer. Se Riksdag.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:16:00 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbo/0142.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free