- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 15. Kromat - Ledvätska /
1093-1094

(1911) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Landtbruksundervisning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1093

Landtbruksundervisning

1094

(1828), Montpellier (1872) och Rennes, teoretiska
mellanskolor, écoles régionales, 2-3 års praktiska
landtbruksskolor, fermes-écoles, hvarjämte
sedan 1875 statsunderstöd lämnas ät praktiska
landtbruksskolor, écoles praiiques d’agricullure,
inrättade af lokala myndigheter eller föreningar på
enskildas egendomar. - Italien har sedan början af
1870-talet två högre teoretiska landtbruksläroverk,
i Milano och Portici, samt ett större antal
praktiska landtbruksskolor, enligt lag af 6 juni
1885 inrättade af provinsiella eller kommunala
myndigheter med . bidrag af statsmedel. - I Belgien,
där landtbruks-undervisningen är ordnad efter franskt
mönster, finnes ett statens landtbruksinstitut i
Gembloux (inrättadt 1870), mellanskolor i jordbruk
och trädgårdsskötsel i Gent, Vilvorde och Huy
samt ett antal enskilda med statsmedel understödda
landtbruks- och trädgårdsskolor. - Holland har en
"rikslandtbruks-skola" i Wageningen (sedan 1876),
omfattande 4 af delningar, näml. högro landtbruks-
och skogsskola, landtbruksskola, trädgårdsskola
och högre borgarskola, 6 landtbruksvinterskolor,
4 vinterträdgårdsskolor, hvartill komma fria
landtbrukskurscr samt undervisning af vandringslärare,
allt på statens bekostnad. - I Ryssland finnas sedan
1865 en landtbrukshögskola vid Petrovski nära Moskva
samt ett landtbruksinstitut vid Nova j a Alexandria
i Polen, ett antal landt-bruksmellanskolor, närmast
motsvarande de tyska landwirtschaftsschulen,
samt lägre landtbruksskolor för utbildning af
mindre jordbrukare och arbetsför-män. - I England
och Skottland, som länge varit föregångsländer
i afseende på jordbrukets och kreatursskötselns
praktiska drift, har rätt litet intresse egnats
åt landtbruksundervisning. Sedan långt tillbaka
verka två landtbruksinstitut, i Cirencester i
västra England (sedan 1845) och South-eastern
agri-cultural college vid Wye i Kent (1894), och ett
liknande institut finns sedan 1838 i Glasnevin på
Irland. Ända sedan 1790 finns en lärostol i jordbruk
vid uni-rersitetet i Edinburgh, och dylika ha senare
inrättats vid flera andra brittiska högskolor. Sedan
1899 finns ett agricidtural college i Glasgow
och sedan 1901 ett dylikt i Edinburgh, det förra
utan, det senare med statsbidrag. Undervisningen
är dels teoretisk, dels praktisk (vid erkända
jordbruk). De ledande landtbrukssällskapen ha
anställt examina i jordbrukskunskap med utdelning
af diplom. Äfven har man på enskild väg sökt anordna
landtbruksundervisning vid skolkurser och på Irland
äfven genom vandrings-lärare och mönsterjordbruk,
men dessa spridda företag, som saknat eller haft
blott obetydligt understöd af staten, ha haft föga
framgång. F. n. lämnas undervisning i jordbruk vid
ett antal af landets elementarskolor (colleges)
och vid ett antal lokala landtbruksskolor, som
upprätthållas af grcfskapsråden i England och Wales
med understöd af allmänna medel. - Utom Europa är
det företrädesvis i Nord-Amerikas förenta stater,
som landtbruksundervisnin-gen fått någon större
utveckling. Genom ett kongressbeslut 1862 blefvo
alla läroanstalter, som upp-togo landtbruk i sin
undervisningsplan, begåfvade med betydlig jordareal,
och 1890 reglerade kongressen ånyo deras ekonomi. 1903
hade de 65 då bestående landtbruksläroverken en
sammanlagd inkomst af nära 10 mill. dollars. Af
dessa läroverk voro somliga afdelning af universitet,
andra f"renade med andra fackskolor och åter andra
fristående. I

allmänhet äro dessa läroanstalter förenade med en
försöksstation och experimentalfält samt ge fristående
kurser; de ha härigenom blifvit centralpunkter för
landtbrukets utveckling inom distriktet.

Det första uppslaget till ordnad undervisning i
jordbruk gafs i Sverige genom en af J. T. N a t
h o r s t författad och af Landtbruksakad. 1832
prisbelönad skrift om organisationen af en
undervisningsanstalt till bildande af skickliga
och kunniga landt-hushållare. De däri framställda
tankarna blefvo snart därefter tillämpade i det
landtbruksinstitut, som E. X ön n en 1834 öppnade
å Dege-bcrg (se d. o.), likasom i de statens
landtbruksinstitut, som inrättades å Ultuna
1848 och å Alnarp 1862. Vid båda dessa statens
landtbruksinstitut ha alltjämt funnits en högre och
en lägre kurs. Den förra motsvarade närmast de tyska
akademierna och var således afsedd att lämna eleverna
såväl teoretisk, på den i de högre allmänna skolorna
meddelade allmänna kunskaperna grundad undervisning
i landtbruk och dess binäringar som också praktisk
öfning i landtmannaarbeten och arbetets ledning vid
den stora jordegendom, hvaröfver hvartdera institutet
förfogade. Då emellertid den praktiska öfningen vid
icstitutsegendomarna ansågs vara af ringa värde och
borttaga en för den teoretiska undervisningen väl
be-höflig tid samt därjämte institutsegendomarna under
förvaltning af läroverkens föreståndare ansågos lämna
för liten inkomst, har enligt förslag af en 1882
tillsatt landtbruksläroverkskommitté institutens
organisation så ändrats, att instituten blifvit
uteslutande teoretiska läroanstalter, hvars elever
skola före inträdet ha skaffat sig såväl nödig
teoretisk allmänbildning (ungefär realskoleexamen)
som praktisk öfning i landtbruket genom minst ett års
allvarligt deltagande i landtbruksarbetcn, samt den
förra lägre afdelningen förvandlats till en vanlig
landtbruksskola (se nedan), hvars föreståndare ock
är förvaltare af egendomen, och inkomsten af denna
redovisas direkt till statsverket. Institutskursen
är tvåårig med en fortsättningskurs för blifvande
lärare vid statsunderstödda landtbruksläroverk,
konsulenter m. fi. Såväl de båda landtbruksinstituten
som landt-bruksskolorna och vid Ultuna och Alnarp
förefintliga andra lärokurser och institutioner
lyda under en af K. M:t tillsatt styrelse. Äfven
lärarpersonalen vid do olika läroanstalterna
är gemensam. Gällande reglementen äro utfärdade
3 juni 1904. (Se Alnarp och U 11 u n a.) Lägre
landtbruksundervisning meddelas vid landtbruks-
och landtmanna-skolor. Landtbruksskolorna meddela
såväl teoretisk undervisning i räkning, skrifning
och naturlära samt i landtbrukskunskap som äfven
praktisk öfning i jordbruksarbeten och arbetets
ledning. Den första inrättades 1840. Antalet ökades
småningom, så att minst en dylik skola fanns i
hvarje län, men på grund af ringa tillgång på
lärlingar ha åtskilliga af dessa skolor upphört,
så att de 1911 utgjorde blott 19, oberäknadt de
båda redan nämnda skolorna vid Ultuna och Alnarp,
och förslag ha gjorts till ytterligare minskning
af deras antal till 13. Dessa skolor, hvilka
alltmer öfvergått till utbildningsanstalter
för landtbruksarbctsförmän - de kallas därför
ofta rät-tarskolor -, äro förlagda till egendomar
tillhörande enskilda eller hushållningssällskap, stå
under vederbörande hushållningssällskaps tillsvn och
åtnjuta statsunderstöd. För inträde fordras ålder af

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 14:43:13 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbo/0581.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free