- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 15. Kromat - Ledvätska /
1095-1096

(1911) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Landtbruksundervisning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1095

Landtbruksundervisning

1096

fyllda 18 år, godkända folkskolekunskaper och minst
l års landtbrukspraktik. Kursen är tvåårig, vid de
norrländska skolorna dock blott ettårig. Lärlingarnas
antal bör vara minst 6 i hvarje kurs, men flertalet
skolor mottar ett något större antal. Undervisning,
bostad och kost lämnas fritt, och därjämte är rätt
vanligt, att understöd till undervisningsmaterial
lämnas samt stundom äfven klädpengar. Det första
reglementet för dessa skolor utfärdades 14 jan. 1851,
det nu gällande 9 juni 1903. - Då det visat sig,
att jordbrukares söner icke sökte sig in till
landt-bruksskolorna, väl hufvudsakligen på grund
af motvilja mot den tvungna ställningen och det
stränga kroppsarbetet, ha enligt förslag af ofvan
nämnda 1882 års landtbruksläroverkskommitté och
närmast efter mönster af Danmarks landboskolcr (se
d. o.) inrättats l a n d t m a n n a s k o l o r,
d. v. s. för allmogesöner afsedda skolor, där under
minst 20 veckor, i regel under vintern (undantagsvis
sommaren), endast teoretisk undervisning i landtbmk
och naturlära lämnas, grundad på något högre mått af
allmänna kunskaper, än folkskolorna meddela. Dessa
skolor, hvaraf 1911 inalles 30 voro i verksamhet,
äro i de flesta fall förenade med folkhögskola
som en andra årskurs. De åtnjuta understöd
af staten odi vanligen äfven af landsting eller
hushållningssällskap. För hvarje 1,000 kr. statsanslag
skall finnas en friplats. Lärjungarna betala en låg
afgift för undervisning samt ha att själfva betala
bostad och kost, men dels lämnar staten understöd
åt bchöf-vande lärjungar, dels äro vid många skolor
billig bostad och kosthållning anordnade. Vid några
af dessa skolor ges en kortare kurs för kvinnor
under sommarmånaderna, och vid vissa af dem hållas
utbildningskurser för kontrollassistenter. Särskilda
stadgar äro fastställda för hvarje särskild skola. För
fullständigande af lärjungarnas praktiska utbildning
söker man att efter skolkurscrnas slut skaffa
dem platser som arbetande elever vid välskötta
jordbruk. Jämte dessa af staten understödda och
under Landtbruksstyrelscns öfvcrinseende stående
läroverk finnes dels ett fåtal enskilda skolor,
vanligen närmast motsvarande landtmannaskolorna,
men med mindre sträng kursindelning, dels en praktisk
undervisningsanstalt, Bollerups landtbruksinstitut,
stiftad på en donation af enskild man (se B o
11 e r u p). För kvinnor meddelas undervisning
i landthushållning vid två enskilda skolor,
Fredrika-Bremer-förbundcts å Rim-forsa i Östergötland
och Fackskolans för huslig ekonomi i Uppsala å
Bro gård i Uppland. - Dessutom meddelas numera
undervisning i landtbrukets teoTi vid kortvariga
kurser, ofta kallade landtmanna-veckor, ofta i stort
antal anordnade af vederbörande hushållningssällskap
med understöd af statsmedel. Vid dessa kurser,
som hållas ute i bygderna, lämnas undervisningen
hufvudsakligen af konsulenter, hvaraf de flesta
hushållningssällskap ha flera anställda i sin tjänst,
delvis med statsbidrag till deras aflöning. Till
undervisningsanstalter i landtbruk kunna också räknas
de studieresor för mindre jordbrukare, som anordnas af
hushållningssällskapen med understöd af statsmedel (so
vidare M e j e r i u n-dervisning och Trädgårdsskola).

I Finland upprättades 1840 på förslag af finska
hushållningssällskapet och delvis på dess bekostnad
ett landtbniksinslitiit i Mustiala med en tvåårig kurs
för manliga landtbrukselever samt ettåriga kurser för

manliga schäferi- och kvinnliga ladugårdselever. 1858
blef landtbruksundervisningen delad på en högre och
en lägre afdelning, livardera tvåårig, och samtidigt
öfverflyttades institutet från hushållningssällskapets
till senatens tillsyn. 1881 tillkommo en
mejeriafdelning och 1883 en af vederbörande
lärare skött försöksstation med afdelningar för
agrikultur-kemi, mejeriväsen och skogshushållning. Vid
Kronoborg i Viborgs län inrättades 1874 ett
finskspråkigt landtbruksinstitut eller rättare
en landtbruksskola med en treårig afdelning för
rättarlärlingar, en tvåårig för dejor och en ettårig
för drängar. Därjämte har från 1840-talet inrättats
ett antal lägre jordbruksskolor med tvåårig kurs,
förlagda på statens eller enskildas egendomar, men
underhållna med statsmedel. På 1890-talet blef den
högre landtbruksundervisningen i Finland omorganiserad
så, att de mer vetenskapliga studierna samt den
af-slutande utbildningen af landtbruksingenjörer,
stats-och länsagronomer samt andra dylika
landtbruks-tjänstemän förlades till universitetet
i Helsingfors, där en agrikulturckonomisk sektion
bildades inom den filosofiska fakulteten, undci det
att däremot Mustiala institut fick till uteslutande
uppgift att utbilda praktiska jordbrukare. Den
lägre landtbruksundorvisnin-gen ombildades
1896 så, att jordbruksskolornas undervisning
utvidgades och nya skoltyper inrättades. 1911
funnos följande med statsmedel understödda
lägre landtbruksläroverk: 11 jordbruksskolor,
hvaraf 9 tvååriga, l ett-och-ett-halftårig och
l ettårig, samt 18 fasta landtmannavinterskolor,
hvaraf 2 tvååriga och 16 ettåriga, 6 ambulerande
landtmannaskolor, hvarjämte landtbruksundervisning
lämnas vid åtskilliga folkhögskolor. Undervisning
i kreaturs- och mejcriskötsel lämnades i 4
mejeriskolor (två- och ettåriga), 4 teoretiska och
31 praktisk-teoretiska kreatursskötarskolor samt 4
tvååriga kreatursskötar-och mejeriskolor. Dessutom
utstationeras ett stort antal praktikanter för of ning
i kreatursskötsel och mejerihushållning och erhåller
understöd af statsmedel.

I Danmark inrättades på .1830- och 1840-talen några
landtbruksskolor, afsedda att lämna både teoretisk
undervisning och praktisk öfning, men de upphörde
snart. En skola af samma, typ, men större betydelse
öppnades 1849 å Nsesgaard på Falster (jfr Glassen,
J. F.). Vidare bör nämnas Fyns stifts patriotiska
sällskaps teoretiska landtbrukskola, 1855 - 1902. Den
landtbruksskoletyp, som blifvit förhärskande i
Danmark, är emellertid byggd på folkhögskolans
grundsatser. Den första skolan af detta slag, öppnad
1867 af J. C. L a Co u r, var landboskolen på Lyngby
på Själland, och liknande skolor ha sedan upprättats
till rätt stort antal (se L a n d b o-s ko l er). Hvar
o-ch en af dessa skolor, som blifvit godkänd, åtnjuter
statsbidrag, hvarjämte äfven statsunderstöd lämnas
bchöfvande elever. Från landt-bruks- och folkhögskolor
utgående elever erhålla i rätt stort antal fortsatt
utbildning på det sätt, att de genom skolans försorg
erhålla plats som arbetande lärlingar vid enskilda,
välskötta egendomar. Denna anordning infördes först
af Landhusholdningsselska-bct (se d. o.), hvars
lärlingar skulle tjänstgöra ett år på hvardcra af
tro anvisade egendomar, hvarvid deras verksamhet
i viss mån kontrollerades från sällskapets sida. -
För den högre landtbruksundervisningen och särskildt
för utbildningen af lärare i landtbruk,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:55:47 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbo/0582.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free