- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 16. Lee - Luvua /
463-464

(1912) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Liga ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

463

Liger-Liggetid

464

störa således ej den omedelbara läkningen. Men ungefär
samma egenskap har väl desinfcktcradt silke. Det
försvinner väl ej, men det omgjutcs af naturen med
en hylsa och hvilar däri, oskadlig-gjordt. - Äfven
vid pulsådersvulster, aneurysnier, är ligatur på den
tillförande artären ett ofta användt medel. Då blod
ej mera intränger i säcken, stelnar det, som redan
finnes däri, och organiseras; säcken förvandlas
i en solid klump, som småningom skrump-nar. Denna
operation kan understundom vara en bland de svåraste
inom hela kirurgiens område. Äfven andra tumörer har
man försökt att bringa till förödelse genom att på
detta sätt bcröfva dem näringen. Om ligatur som a f
k n y t n i n g se d. o.

2. Mus. a) I nyare musik den genom en båge
betecknade förbindelsen mellan två noter på samma rum,
hvilken antyder, att båda tonerna skola uthål-las
som en enda. - b) I mensuralmiisik en sammanhängande
notgrupp, hvari noternas tidsvärde berodde icke
egentligen på deras gestalt, utan på deras ställning.
Då mensuralmusiken på 1100-talet utvecklade sig ur
den tidigare koralnotationcn, upptog den äfven de
mera komplicerade former af "neumer" (se d. o.),
som sedan under namn af ligatur bildade ett af de
svåraste kapitlen i mensuralteorien.

3. Boktr., en boktryckstyp med
sammangjutna skriftecken, t. ex. i antikva: ff,
fi, fl (ffl), och i fraktur: ef), ef, fe, fc.
1. Ksr.* 2. A. L.»

Liger, latinsk namnform för Loire.

Ligga an, sjöv. (om fartyg), styra 1. stäfva ett
visst kompasstreck. För att kontrollera rorgängaren
(den, som styr) ropar då och då vakthafvande officern
eller styrmannen till honom: "Hvad (1. hur) ligga
vi an?" Denne uppger då det kompasstreck fartyget
"stafvar" (ligger an). - Uttrycket begagnas äfven
för att beteckna, att ett föremål ligger tätt intill
(vidrör) ett annat: t. ex. seglet ligger an masten.
L. II.*

Ligga bi, sjö-v. Se Bi, sp. 213

Ligga bidevind, sjöv. Se Bidevind.

Liggande, bergsv. Se Hängande.

Liggande virke, bygnk. Se L i g g v i r k e,

Liggare. 1. Eg. bok för anteckningar, som ligger på
en bestämd plats, "ligger framme"; allmän benämning
för något slag af diarium, journal eller dagbok,
hvari vissa uppgifter successivt dag för dag införas,
t. ex. i ett ämbetsverk (jfr Jordebok), på ett kontor,
i en skola. Med beteckningen s k r u f-1 i g g a
r e afses en kontorsbok (vanligen en rcskon-tra)
enligt det moderna lösbladssystemet, d. v. s. med
genom en skrufmekanism sammanhållna blad, som kunna
uttagas och ersättas med nya, när de fullskrifvits. -
2. Den undre stenen i en malgång (se Kvarn, sp. 362
o. fig. 1). - 3. Stort vattenfat (laggkärl) ombord på
fartyg; stort fat för lagring m. m. af vin, konjak, öl
o. s. v. Dylika liggare tillverkas numera icke blott
af trä (stafvar), utan äfven af cement och af papp.
1. Å. W:sonM.

Ligga uppbrassad, sjöv. Se D r e j a bi.

Liggedagar, jur. Se Liggetid.

Liggetid. 1. Jur., den tid en skeppare är skyldig att
för lastning eller lossning bli liggande med fartyget
å lastnings- eller lossningsortcn. Liggetiden indelas
i Jiggedagar och öfverligge-dagar. För hvarje dag af
de senare skall till skepparen betalas ersättning,
hvilken däremot ej utgår under de förra. Liggetidens
längd, liksom er-

sättning för öfverliggedagar, bestämmes genom
frakt-aftalet ("certepartiet"). Innehåller detta
icke någon bestämmelse härom, beräknas liggetiden
enligt en med hänsyn till fartygets storlek bestämd
skala (118-120 §§ Sjölagen), och ersättningen för
öfvcr-liggedagarna utgår för segelfartyg med 30 öre
och för ångfartyg med 40 öre om dagen för hvarje ton
af fartygets dräktighet.

2. Postv., den tid, hvarunder en postförsändelse
må vid adresspostanstalten längst kvarhållas
för att, vid efterfrågan, hållas adressaten till
hända. Försändelse, som är försedd med påskrift
"afhämtas", fr pöste restanle, ty. postlagerna,
eng. to be called for e. d. och som icke utgöres
af postanvisning eller postförskottsförsändelse,
tillhandahålles vederbörande intill 28:e dagen i
månaden näst efter den, under hvilken försändelsen
inkommit. Postanvisning med dylik påskrift hålles å
postkontor till adressatens förfogande till utgången
af giltighetstiden, som för inrikes postanvisning
är en månad från den dag, då anvisningen enligt
datumstämpeln journaliserats vid redovisande
postkontoret, och för utrikes postanvisning i
allmänhet - förutom den månad, hvarunder den
utställts - l månad, då anvisningen för-skrifver
sig från europeiskt, och 5 månader, då den härrör
från utomeuropeiskt land. För postanvisning från
Storbritannien och Irland eller Nord-Amerikas förenta
stater eller ort, hvars postanvisningsutväxling
förmedlas af något utaf dessa länders postverk, eller
från Canada är tidsfristen utöfver utställningsmånaden
utsträckt till 12 månader, för postanvisning från
Egypten eller Tunisien däremot inskränkt till 2
månader. Postanvisning från Ryssland gäller 6 månader
från utställningsdagen. Postförskottsförsändelse
tillhandahålles adressaten 14 dagar, om den utgått
från inländsk, men i regel allenast 7 dagar, om
den utgått från utländsk afsändningspostanstalt,
ankomstdagen i hvartdera fallet oräknad. För
postförsändelser af samtliga de slag, om hvilka nu
är taladt, gäller, att af sändaren kan i förväg
bestämma kortare liggetid än den i allmänhet
fastställda. Har postförsändelse ej inom stadgad
liggetid kunnat tillställas adressaten, behandlas
den som obeställbar. Utgöres den af ett paket,
kan då en i vissa fall betydlig extra liggetid
tillkomma. För obeställbart paket skall nämligen
alltid från afsändarcn infordras besked, huru
med paketet bör förfaras, och hans svar afvaktas,
om det gäller ett inrikes paket, under l och, där
fråga är om ett från utlandet ingånget, under 2,
i några fall 3 till 6 månader. - För inkassering
till postanstalt inkommen handling, som ej inlöses
vid företeendet hos gälde-nären och rörande hvilken
afsändaren ej meddelat särskild bestämmelse (såsom
om dess afläm-nande till protest eller omedelbara
återsändande eller hcmbjudande åt annan person än
gäldenären), hålles till gäldcnärens förfogande
under 7 dagar efter den, då företeendet skedde, men
handling, hvars inlösen gäldenären bestämdt vägrat,
bör omedelbart återsändas. - Bref postförsändelser,
å hvilka of van-nämnda specialförcskrifter icke ega
tillämpning (t. ex. det stora antalet för utdelning
genom bref-bärare afsedda vanliga bref) och som på
grund af felaktig eller otydlig adress icke kunnat
beställas, eller hvilkas adressat aflidit eller ock
afflyttat till okänd bostad eller obekant adressort,
kvarhållas, endast till dess full visshet vunnits
om obeställbar-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 12:30:01 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbp/0256.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free