- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 18. Mekaniker - Mykale

(1913) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Leche, V, professor vid Stockholms högskola
Nyström, J. F., lektor vid högre realläroverket å Norrmalm
Warburg, K., professor vid Stockholms högskola
Westrin, Th., förste arkivarie i Riksarkivet, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin

ADERTONDE BANDET
MEKANIKER - MYKALE

Stockholm 1913
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 18:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur detta band: Minnesota, Mission, Morfin, Moskva.

Planscher ur bandet: Ännu ej inlästa


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - viii
Förteckning öfver illustrationer i nittonde bandet - ix, x, xi, xii
Förkortningar - xiii, xiv, xv
Rättelser - xvi

M


Mekaniker l. Mekanikus - 1-2
Mekanisk, hörande till mekaniken - 1-2
Mekaniska bergarter. Se Klastisk - 1-2
Mekaniska celler, bot. Se Stereom - 1-2
Mekaniska kåren. Se Flottans mekaniska kår - 1-2
Mekaniska musikapparater - 1-2
Mekanisk arbetsförmåga. Se Arbetsförmåga - 1-2
Mekaniska värmeekvivalenten, fys. - 1-2, 3-4
Mekaniska värmeteorien l. Termodynamiken - 3-4, 5-6
Mekanisk effekt. Se Arbetsförmåga - 5-6
Mekanisk gymnastik. Se Mediko-mekanisk gymnastik - 5-6
Mekanisk inspirationsteori. Se Ingifvelse - 5-6
Mekanisk jordanalys, lantbr. Se Jordarter - 5-6
Mekanisk kvadratur, mat. Se Kvadratur - 5-6
Mekanisk lampa, tekn. Se Lampa 1. - 5-6
Mekanisk luftväxling. Se Luftväxling - 5-6
Mekanisk mangel. Se Mangel - 5-6
Mekanisk rensning. Se Kvarn - 5-6
Mekanisk rostugn. Se Koppar - 5-6
Mekanisk stege. Se Brandväsende - 5-6
Mekanisk strömbrytare, fys. Se Induktorium - 5-6
Mekaniskt arbete. Se Arbete - 5-6
Mekanisk teknologi - 5-6
Mekaniskt filter. Se Filtrera - 5-6
Mekanisk trämassa. Se Cellulosa - 5-6
Mekaniskt system, bot. Se Stereom - 5-6
Mekanisk verkstad. Se Verkstad - 5-6
Mekanism (se Mekanik) - 5-6, 7-8
Mekanism 1. Ett helt, som är bestämdt af mekaniska lagar - 5-6
Mekanism 2. Mus. - 5-6
Mekanism 3. Biol. - 5-6, 7-8
Mekanist. Se Mekaniker - 7-8
Mekanistisk världsåskådning. Se Mekanism 3. - 7-8
Mekanomorfoser, biol. - 7-8
Mekanoterapi, sjukgymnastik - 7-8
Mekhong. Se Mekong - 7-8
Mekines. Se Meknes - 7-8
Mekitarister. Se Mechitarister - 7-8
Mekka, stad i Arabien - 7-8, 9-10
Mekkabalsam, farm. - 9-10
Mekkagalläpplen. Se Galläpplen - 9-10
Mekkajärnvägen. Se Hedjasbanan - 9-10
Meknes, Mekines, stad i Marokko - 9-10
Mekong, Bortre Indiens hufvudflod - 9-10, 11-12
Mekonin, kem., ett bensolderivat - 11-12
Mekonium, farm., ett annat namn på opium - 11-12
Mekonsyra, kem. Se Opium - 11-12
Mekran, kustlandskap vid Arabiska hafvet - 11-12
Mektild. Se Mechtild - 11-12
Mektubdji, titel - 11-12
Mel, lat., honung. Se Honung - 11-12
Mela, Pomponius - 11-12
Melabok. Se Landnamabok - 11-12
Melac, de, grefve - 11-12
Melaena, äldre namn för flera olika sjukdomar - 11-12
Melafyr, geol. petrogr - 11-12
Melaleuca L., bot., farm - 11-12
Melambo, farm. Se Malambobark - 11-12
Melampus (Grek saga) - 11-12
Melampyrit, kem. Se Dulcit - 11-12
Melampyrum L., bot. - 11-12, 13-14
Melan, Claude. Se Mellan - 13-14
Melancholia. Se Melankoli - 13-14
Melanchthon, Philipp, tysk reformator - 13-14, 15-16, 17-18
Melanconiales, Melanconieae, bot. - 17-18
Melanconieae, bot. Se Fungi imperfecti och Melanconiales - 17-18
Melander, Daniel. Se Melanderhjelm - 17-18
Melander, Adolf Emil - 17-18, 19-20
Melander, Karl Anton - 19-20
Melander, svensk släkt - 19-20
Melander 1. Emil M. - 19-20
Melander 2. Johan Magnus Rikard M. - 19-20
Melander, Peter - 19-20
Melanderhjelm, Daniel - 19-20, 21-22
Melandrium Roehl, bot. - 21-22
Melanemi, med. Se Malaria - 21-22
Melanesien. Se Oceanien. -Melanesier. Se Malajiska rasen och Oceanien - 21-22
Melanesiska l. Melanesisk-mikronesiska språken - 21-22
Mélange, fr., blandning - 21-22
Mélangeur, fr. Se Choklad - 21-22
Melanicterus, med. - 21-22
Melanie, astron., en småplanet - 21-22
Melanin - 21-22
Melanit, miner. (Se Granatgruppen) - 21-22, 23-24
Melankoli - 23-24
Melankoli 1. Sjuklig förstämning - 23-24
Melankoli 2. Psykiatr. - 23-24
Melankoliker - 23-24
Melano, Giov. da. Se Milano - 23-24
Melanocorypha calandra. Kalenderlärkan. Se Lärkor - 23-24
Melanoderma, med. Se Melasma - 23-24
Melanoflogit, miner. - 23-24
Melanogen, med. Se Melanuri - 23-24
Melanokrat, petrogr. Se Leukokrat - 23-24
Melanom, med. Se Sarkom - 25-26
Melanos, brun eller svart pigmentering af huden - 25-26
Melanossarkom. Se Sarkom - 25-26
Melanosinapsis, bot. Se Brassica - 25-26
Melanosis cutis, med. Se Melasma - 25-26
Melanotus, zool. Se Id - 25-26
Melanoxylon, M Brunna Schott, bot., ett jätteträd i Braxilien - 25-26
Melanterit, miner. - 25-26
Melanthiodeae (Giftliljor), bot. Se Liliaceae - 25-26
Melanthios, forngrekisk målare - 25-26
Melanuri, med. - 25-26
Melaphyr. Se Melafyr - 25-26
Melartin, Erik Gabriel - 25-26
Melartin, Erik Gustaf (Errki) - 25-26
Melas, Michael von - 25-26
Melasma, Melanoderma, Melanosis cutis, med. Jfr Melanos - 25-26
Melass - 25-26, 27-28
Melassfoder - 27-28
Melastomataceae, bot. - 27-28
Melaui el-Arisch. Se Mallaui - 27-28
Melazzo. Se Milazzo - 27-28
Melba, Nellie - 27-28
Melbourne, hufvudstad i Victoria, Australien - 27-28, 29-30
Melbourne, viscount - 29-30
Melbu, handelsplats i Norge - 29-30, 31-32
Melbye, danska målare - 31-32
Melbye 1. Daniel Herman Anton M. - 31-32
Melbye 2. Knud Frederik Vilhelm Hannibal M. - 31-32
Melbye 3. Fritz Siegfrid Georg M. - 31-32
Melcer, Henryk - 31-32
Melchers, Julius Gari - 31-32
Melchior. Se Heliga tre konungar - 31-32
Melchior, Hans Böchmann - 31-32
Melchisedek. Se Melki-Sedek - 31-32
Melchthal, Grosses och Kleines, två alpdalar i Schweiz - 31-32
Melcombe Regis, engelsk stadsdel - 31-32
Meldae, stad. Se Meaux - 31-32
Meldahl, Ferdinand - 31-32
Meldalen, härad och socken i Norge - 31-32, 33-34
Melder, folkstam. Se Meaux - 33-34
Meldercreutz, Jonas - 33-34
Melderstein, bruksegendom - 33-34
Meldis, stad.n Se Meaux - 33-34
Meldola, stad i Italien - 33-34
Meldolas blått, Naftylenblått, Naftolblått R, Bomulsblått, kem. - 33-34
Meldolla (Meldola, Medola, Medula), Andrea - 33-34
Meldometer, fys. - 33-34
Meldorf, stad i Schleswig-Holstein - 33-34
Meleager. Se Meleagros - 33-34
Meleagrina (Avicula) margaritifera, zool. Se Pärlmusslan - 33-34
Meleagrinae, Kalkonerna, zool. - 33-34, 35-36
Meleagris, Kalkonsläktet, zool. - 35-36
Melagros - 35-36, 37-38
Melagros 1. Forngrekisk sagohjälte - 35-36, 37-38
Melagros 2. Befälhafvare i Alexander den stores här - 37-38
Melagros 3. Grekisk epigramdiktare - 37-38
Melech, Salomo ben - 37-38
Melecta, zool. Se Melectinae - 37-38
Melectinae, zool., underfamilj af familjen bin - 37-38
Meleda, dalmatisk ö - 37-38
Melée, fr., handgemäng - 37-38
Melegnano, förr Marignano, stad i prov. Milano, Italien - 37-38
Meleguetakusten. Se Pepparkusten - 37-38
Melek, gudomlighet. Se Molok - 37-38
Melek schah. Se Malek schah - 37-38
Melem, Hans von - 37-38
Melen, Beren von - 37-38, 39-40
Melena, Elpis, pseudonym. Se Schwartz M. E. von - 39-40
Meléndez Valdés, Juan - 39-40
Melenki, kretsstad i ryska guv. Vladimir - 39-40
Melelera, blanda, inblanda - 39-40
Meles, en vattenrik bäck vid Smyrna - 39-40
Meles taxus, zool. Se Gräflingen - 39-40
Mélesville, pseudonym för A. H. J. Duveurier - 39-40
Meletianska schismen, kyrkohist. - 39-40, 41-42
Meletios, biskopar. Se Meletianska schismen - 41-42
Mel ex aere, bot. Se Alhagimaurorum - 41-42
Melfi, stad i prov. Potenza, Italien - 41-42
Melfort, earl af. Se Drummond 3. - 41-42
Melgarejo, Mariano - 41-42
Melhus, Härad och socken i Söndre Trondhjems amt, Norge - 41-42
Meli, Giovanni - 41-42
Melia Azedarach L., bot. Se Meliaceae - 41-42
Meliaceae, Meliacéer, bot. - 41-42
Meliacéer, bot. Se Meliaceae - 41-42
Melianthaceae, bot. - 41-42
Meliboea - 41-42
Meliboea 1. Se Chloris - 41-42
Meliboea 2. Astron., en småplanet - 41-42
Meliboia. Se Chloris - 43-44
Melibokus kallas hos Ptolemaios ett berg. - 43-44
Melica L., Slokgräs, bot. - 43-44
Melicertes. Se Melikertes - 43-44
Mellcocca, bot. Se Makassarolja - 43-44
Melik, Melisk poesi. Se Melos - 43-44
Melikertes, grek. myt. - 43-44
Melik es-Salih. Se Egypten sp. 1487 - 43-44
Melikov, rysk statsman. Se Loris-Melikov - 43-44
Melilit (Humboldtilit), miner. - 43-44
Melilitbasalt, petrogr. geol. Se vidare Alnöit - 43-44
Melilla l. Mlila, spansk stad i Marokko - 43-44
Melilli, stad. Se Hybla 2 - 43-44
Melilotplåster. Se Melotenplåster - 43-44
Melilotsyra, kem. farm. Se Kumarin - 43-44
Melilotus Juss., Honungsklöfver, Sötväppling, bot. - 43-44
Melin, Henrik Georg af. - 43-44
Melin, Hans Magnus - 43-44, 45-46
Melin, svensk släkt - 45-46
Melin 1. Paul Henrik M - 45-46
Melin 2. Olof Rikard M - 45-46
Melin 3. Olof Werling M - 45-46
Melin, Karl Alfred - 45-46, 47-48
Melinda (Malindi), hamnstad i Brittiska Öst-Afrika - 47-48
Méline, Felix Jules - 47-48
Melinit, sprängämne - 47-48, 49-50
Melioration, Amelioration, Grundförbättring, Jordförbättring, landtbr. - 49-50
Melipona, zool. Se Meliponinae - 49-50
Meliponinae, "Gaddlösa bin" - 49-50
Melis, Melissocker. Se Socker - 49-50
Melisk. Se Melos (bägge art.) - 51-52
Melism, mus., melodisk utsirning - 51-52
Melissa, frygisk by i Mindre Asien - 51-52
Melissa L., bot., farm. - 51-52
Melissocker. Se Melis - 51-52
Melissos, grekisk fiolsof - 51-52
Melissus. Se Melissos - 51-52
Melita. Se Cittavecchia 2. - 51-52
Melitaea, zool. Se Nattfjärilar - 51-52
Melite, ö. Se Malta och Meleda - 51-52
Melitene, stad. Se Malatia - 51-52
Melito, biskop af Sardes - 51-52
Meliton Fernández, pseud. Se Fernadez Moratin 2 - 51-52
Meliton kryddhonung. Se Hemliga medel - 51-52
Melitopol, kretsstad i ryska guv. Taurien - 51-52
Melitos l. Melitrios, kem., (raffinos) - 51-52
Melittinae, zool., underfamilj af solitära bin - 51-52
Melittobia, zool. Se Pteromalidae - 51-52
Melittofila blommor, bot. (Se Biblommor) - 51-52
Melituri, med. Se Sockersjuka - 51-52
Melius, Spurius. Se Maelius - 51-52
Melk, Stad i Österrike - 51-52
Melart. Se Baal och Fenicien - 51-52
Melkedalen. Se Mjölkedalen - 51-52
Melkioriter, sekt. Se Hoffman, Melchior - 51-52
Melki-Sedek (Bibeln) - 51-52
Melkiter - 51-52
Mell, Johan - 51-52, 53-54
Mell, Alexander - 53-54
Mella, biflod till Oglio - 53-54
Mellago graminis, bot. farm Se Kvickrot - 53-54
Mellan l. Melan, Claude - 53-54
Mellanakt - 53-54
Mellanaxel. Se Fordon - 53-54
Mellanbangård, järnv. Se Bangård - 53-54
Mellanbark, bot. Se Bark 1. - 53-54
Mellanbatteri, befästningsk. - 53-54
Mellanblad, bot. Se Blad - 53-54
Mellanborg, sjöv. Se Borg, sjöv. - 53-54
Mellanbrosk, anat. Se Menisk - 53-54
Mellands papperskrut. Se Krut - 53-54
Mellandäck, skpsb. Se Däck - 53-54
Mellaneuropeisk tid. Se Soltid - 53-54
Mellanfolklig. Se Internationell - 53-54
Mellanfot, Metatarsus, anat. Se Fot, anat. - 53-54
Mellan-Fryken, insjö. Se Fryken - 53-54
Mellangaj, sjöv. - 53-54
Mellangrefvie, socken i Malmöhus län - 53-54
Mellangräs, landtbr. Se Gräsvall - 53-54
Mellanguld. Se Bladmetall 2 - 53-54
Mellangården, anat. Se Förlossning - 53-54
Mellangärdet, Diaphragma, anat. - 53-54, 55-56
Mellanhand - 55-56
Mellanhand 1. Anat. Se Hand - 55-56
Mellanhand 2. Spelt. - 55-56
Mellanhandel, nationalek. Se Handel - 55-56
Mellanjakt. Se Jakt - 55-56
Mellankalf, krigsv. Se Kalf 3 ock Lavettage - 55-56
Mellankambrium, geol. Se Kambrium 3 - 55-56
Mellankommande part. Se Hufvudintervention och Intervention - 55-56
Mellankropp, zool. Se Thorax - 55-56
Mellanled, bot. Se Internodium - 55-56
Mellanlägg, skpsb. Se Innerstråk - 55-56
Mellanmaskiner, Se Maskin 1. - 55-56
Mellanmast, Se Mast - 55-56
Mellanmesan, sjöv. Se Mesan - 55-56
Mellanras, veter. - 55-56
Mellanriksdag, jur. - 55-56, 57-58
Mellansats, mus. Se Fuga - 57-58
Mellanskola - 57-58
Mellanskola 1. Kommunala mellanskolor i S. Se Skolväsen - 57-58
Mellanskola 2. (skola i Norge) - 57-58
Mellanslag - 57-58
Mellanslag 1. Boktr. - 57-58
Mellanslag 2. Mus. - 57-58
Mellansnäpporna och Storsnäpporna, zool. Se Totanini - 57-58
Mellansnäppsläktet, zool. Se Totanus - 57-58
Mellansorken, zool. Se Sorksläktet - 57-58
Mellanspel, mus. Se Interludium - 57-58
Mellanspetten, zool. Se Hackspettsläktet - 57-58
Mellanstagsegel, sjöv. Se Mellanstängstagsegel - 57-58
Mellanstolpe, sjöv. - 57-58
Mellanstycke, krigsv. Se Broning - 57-58
Mellanställning, krigsv. Se Fästningskrig - 57-58
Mellanstämmor, mus. - 57-58
Mellanstängstagsegel, Mellanstäng l. Mellanstagsegel - 57-58
Mellansysslets domsaga. Se Mellansysslets tingslag - 57-58
Mellansysslets tingslag, i Värmlands län - 57-58
Mellantagg, zool. Se Kronhjorten - 57-58
Mellantaggsben, anat. Se Interspinalben - 57-58
Mellantarmen, zool. Se Insekter - 57-58
Mellantillstånd, Se Eskatologi - 57-58
Mellanverk, befästnngsk. - 57-58
Mellan vind och vatten, sjöv. Se Grundskott - 57-58
Mellanvärd. Se Värd - 57-58
Mellby - 57-58
Mellby 1. Socken i Blekinge län - 57-58
Mellby 2. Socken i Jönköpings län - 57-58
Mellby 3. Socken i Kristianstads län. Se Norra Mellby - 57-58
Mellby 4. Socken i Kristianstads län. Se Södra Mellby - 57-58
Mellby 5. Socken i Skaraborgs län - 57-58
Mellby 6. Socken i Älfsborgs län - 57-58
Mellbye, Johan Georg Hansteen - 57-58
Mellbye, Johan Egeberg - 57-58
Melle, kretsstad i Osnabrück - 57-58
Melle, arron.hufvudstad i Deux-Sevres - 57-58, 59-60
Melle, negerfolk. Se Mandenga - 59-60
Melleirenes (l. Melliranes) (Sparta) - 59-60
Mellemfort. Se Köpenhamn - 59-60
Mellempartiet - 59-60
Mellersta akademien. Se Arkesilaos 1 och Lakydes - 59-60
Mellersta (attiska) komedien. Se Grekiska litteraturen - 59-60
Mellersta banföreningen. Se Järnvägsföreningen, Svenska - 59-60
Mellersta Blekinges järnväg. - 59-60
Mellersta Hallands järnväg - 59-60
Mellersta Norrlands öfverjägmästardistrikt - 59-60
Mellersta Roslags domsaga - 59-60
Mellersta Sveriges utsädesförening. Se Sveriges utsädesförening - 59-60
Mellersta Södermanlands järnväg - 59-60
Mellersta Värends domsaga - 59-60
Mellersta Östergötlands järnväg - 59-60
Mellerud, köping i Älfsborgs län - 59-60, 61-62
Melleus humor, bot. Se Alhagi maurorum - 61-62
Mellgren, Karl Magnus - 61-62
Mellin, Jürgen - 61-62
Mellin, Gustaf Henrik - 61-62, 63-64
Mellin, Karl Johan - 63-64
Mellin de Saint-Gelais. Se Saing-Gelais - 63-64
Mellingeholm, fidekomiss - 63-64
Mellinus, zool. Se Rofsteklar - 63-64
Melliranes. Se Melleirenes - 63-64
Mellit. Se Honungssten - 63-64
Mellitsyra, Honungsstensyra - 63-64
Mellituri. Se Sockersjuka - 63-64
Mellivora, zool. Se Honungsgräflingssläktet - 63-64
Melloco, bot. Se Basellaceae och Ecuador - 63-64
Mellon, kem. Se Kvicksilfver - 63-64
Melloni, Macedonio - 63-64
Mellplana. Se Medelplana - 63-64
Mellösa - 63-64
Mellösa 1. Socken i Södermanlands län. Se Lilla Mellösa - 63-64
Mellösa 2. Socken i Örebro län. Se Stora Mellösa - 63-64
Melnikov, Pavel Ivanovitj - 63-64, 65-66
Melo, Fransisco Manuel de - 65-66
Melocanna, ot. Se Gramineae - 65-66
Melodi - 65-66, 67-68
Melodi 1. Mus - 65-66, 67-68
Melodi 2. Äfven talet. Jfr Metrik - 67-68
Melodik, mus - 67-68
Melodikon, (instrument) - 67-68
Melodisk l. Melodiös - 67-68
Melodisk figur, mus. Se Figur 3 - 67-68
Melodium, mus. (se Harmonium) - 67-68
Melodiverk, (del af orgel) - 67-68
Melodiös. Se Melodisk - 67-68
Melodram - 67-68
Melodunum, stad. Se Melun - 67-68
Meloë L. zool. Se Meloidae - 67-68
Melofon, (musikinstrument) - 67-68
Melogno, Col di, pass i Liguriska alperna, Italien - 67-68
Melograf, en maskin - 67-68, 69-70
Meloidae, zool. skalbaggar - 69-70, 71-72
Melolontha, zool. Se Ollonborrar - 71-72
Meloman, "musikfåne" - 71-72
Melon, bot. Se Cucumis - 71-72
Melonit, miner. - 71-72
Melonites Norw. och Ow., paleont - 71-72
Melonträdet, bot. Se Carica - 71-72
Melophagus, zool. Se Fårlusen - 71-72
Meloplast (se Chevéska metoden - 71-72
Melopsittacus undulatus, zool. Se Papegojor - 71-72
Meloria, en ö i Liguriska hafvet, Italien - 71-72
Melos, grek., sång - 71-72
Melos 1. Ett sångföredrag - 71-72
Melos 2. Mus. - 71-72
Melos ö i Egeiska hafvet, räknas till Cykladerna - 71-72
Melotenplåster (eg. Melilot-) - 71-72
Melozzo da Forli - 71-72, 73-74
Melpomene, grek. myt. - 73-74
Melpomene 1. Se Muser - 73-74
Melpomene 2. Astron., en småplanet - 73-74
Melrose - 73-74
Melrose 1. By i skotska grevsk. Roxburgh - 73-74
Melrose 2. Stad i Massachusetts - 73-74
Melrose, earl af. Se Hamilton - 73-74
Melsjin, L., pseudonym för Jakubovitj, P. F. - 73-74
Melsomvik, fiskeläge i Norge - 73-74
Melsted, Henning von. Se Finne von Melsted, H - 73-74
Melsungen, stad i Hessen-Nassau - 73-74
Melton Mowbray, stad i Leicester - 73-74
Meltzer, Gregor. Se Haloander - 73-74
Meltzer, Harald - 73-74
Melun, hufvudstad i dep. Seine-et-Marne - 73-74
Melur, bot. Se Island - 73-74
Melusina, astron., en småplanet - 73-74
Melusina, hjältinna i poesin - 73-74, 75-76
Melville - 75-76
Melville 1. Ö vid Australien - 75-76
Melville 2. En af Parryöarna i Nord-Amerika - 75-76
Melville 3. Halfö vid Foxkanalen i Nord-Amerika - 75-76
Melville 4. (Melville bay), Baffin bay - 75-76
Melville 5. Sjö i Hamilton river - 75-76
Melville skotsk adelssläkt - 75-76
Melville, Andrew - 75-76
Melville, viscount - 75-76
Melville, Herman - 75-76
Melville, George John Whyte - 75-76
Melville bay. Se Melville 4. - 75-76
Melville sund. Se Melville 3. - 75-76
Melvill van Carnbée, Pieter - 75-76, 77-78
Melyridae l. Malachiidae, zool., mjukskaliga skalbaggar - 77-78
Melzi, Francesco - 77-78
Melöy, härad och socken i Norge - 77-78
Mem, lasageplats vid Göta kanal - 77-78
Memalik-i-Osmanije, Turkiska riket - 77-78
Membracidae, zool. Se Stritar - 77-78
Membracis, zool. Se Stritar - 77-78
Membran - 77-78
Membran 1. Anat. och bot., hinna - 77-78
Membran 2. Pergament - 77-78
Membre, fr. medlem - 77-78
Membrée, Edmond - 77-78
Membrum, lat., lem - 77-78
Memel. Se Njemen - 77-78
Memel, kretsstad i Köningsberg - 77-78, 79-80
Memelburg. Se Memel - 79-80
Memeler tief, Memeler gatt. Se Kurisches haff - 79-80
Memento, lat., minneshjälp - 79-80
Memfis, Egyptens äldsta kända hufvudstad - 79-80
Memfitiska. Se Koptiska språket och litteraturen - 79-80
Meminisse juvabit l. Juvat meminisse, lat. (Vergilius) - 79-80
Memleben, landskommun i Merseburg (Sachsen) - 79-80
Memling (Memline, Memlinck), Hans - 79-80, 81-82
Memmi - 81-82
Memmi 1. Simone M. Se Martino - 81-82
Memmi 2. Lippo M - 81-82
Memming - 83-84
Memming 1. Härad i Östergötlands län - 83-84
Memming 2. Kontrakt. Se Norrköpings kontrakt - 83-84
Memmingingen, stad i Schwaben - 83-84
Memmius, plebejisk släkt i Rom - 83-84
Memnon - 83-84
Memnon 1. Grek. myt., en son af Eos - 83-84
Memnon 2. En rhodier - 83-84
Memnonstoderna - 83-84, 85-86
Memoarer - 85-86
Mémoires des antiquaries du Nord. Se Nordiske oldskriftselskabet - 85-86
Memor, Andreas, pseudonym för A. Gramont - 85-86
Memorabel, minnesvärd - 85-86
Memorabilier. Se Memorabel - 85-86
Memorandum, lat., meddelande - 85-86
Memorera, lära sig utantill - 85-86
Memoria, lat., minne - 85-86
Memorial - 85-86
Memorial 1. Jur., betänkande - 85-86
Memorial 2. Hand., handelsbok - 85-86
Memorial-day. Se Decoration-day - 85-86
Memphis - 85-86, 87-88
Memphis 1. Stad i Egypten. Se Menfis - 85-86
Memphis 2. Stad i staten Tennessee - 87-88
Memurua. Se Memurutinderne - 87-88
Memurubraeen. Se Memurutinderne - 87-88
Memurubu. Se Memurutinderne - 87-88
Memurudalen. Se Memurutinderne - 87-88
Memurutinderne, fjällspetsar i Jotunheimen, Norge - 87-88
Memurutungen. Se Memurutinderne - 87-88
Mena, folkslag. Se Kolh - 87-88
Mena, Juan de - 87-88
Menabrea, Luigi Federico - 87-88
Menader. (Bakchos) - 87-88
Menado - 87-88, 89-90
Menado 1. Hufvudstad på Celebes - 87-88, 89-90
Menado 2. en kaffesort - 89-90
Menaechmus. Se Menaichmos - 89-90
Ménage, fr., hushåll - 89-90
Ménage, Gilles - 89-90
Menageri, fr. en samling lefvande djur - 89-90
Menahem, konung i Israel (Bibeln) - 89-90
Menaichmos, grekisk matematiker - 89-90
Menaion, liturgisk bok - 89-90
Menaisundet (England) - 89-90
Menam, Siams hufvudflod - 89-90
Menama, stad på Bahreinöarna - 89-90
Menander - 89-90
Menander 1. Se Menandros - 89-90
Menander 2. Se Gnosticism - 89-90
Menandros, grekisk författare - 89-90, 91-92
Menandros, grekisk-indisk konung - 91-92
Menandros protector, bysantinsk historie skrifvare - 91-92
Menangkabau, ett fordom rike på Sumatra - 91-92
Menant, Joachim - 91-92
Menapier, germanskt folk - 91-92
Menarche, med., Se Menstruation - 91-92
Ménard, René - 91-92, 93-94
Menas (Minas), helgon - 93-94
Menasha, stad i staten Wisconsin - 93-94
Menasse ben Israel - 93-94
Mencetic - 93-94
Mencetic 1. Sisko M. - 93-94
Mencetic 2. Vladislav M. - 93-94
Mencius. Se Meng-tse - 93-94
Mencke, tysk släkt - 93-94
Mencke 1. Otto M. - 93-94
Mencke 2. Johann Burkhard M. - 93-94
Mencke 3. Friedrich Otto M. - 93-94
Mendacem oportet esse memorem, lat. - 93-94
Mendana de Neyra, Alvardo - 93-94
Mende, hufvudstad i Lozere - 93-94
Mendéer, mandéer - 93-94
Mendel, David. Se Neander, J. A. W. - 93-94
Mendel, Johan Gregor - 93-94, 95-96, 97-98
Mendel, Hermann - 97-98
Mendelejev, Dimitri Ivanovitj - 97-98
Mendeliaviken (Asinviken) - 97-98
Mendelism, en vetenskapsriktning - 97-98, 99-100
Mendelska regeln, S Mendel - 99-100
Mendelssohn - 99-100, 101-102
Mendelssohn 1. Moses M - 99-100, 101-102
Mendelssohn 2. Arnold M. - 101-102
Mendelssohn-Bartholdy - 101-102, 103-104
Mendelssohn-Bartholdy 1. Jakob Ludwig Felix M. - 101-102, 103-104
Mendelssohn-Bartholdy 2. Karl M. - 103-104
Menden, stad i Arnsberg (Westfalen) - 105-106
Mendere ( M. tschaj), liten flod i Mindre Asien. Se Skamandros - 105-106
Menderez, en flod i Mindre Asien - 105-106
Mendes, stad i Nedre Egypten - 105-106
Mendés, Abraham Catulle - 105-106
Mendesantilopen, zool. Se Antiloper - 105-106
Mendes Leal, Jose da Silva - 105-106
Mendikant, tiggarmunk - 105-106
Mendip hills - 105-106
Mendizabal, Don Juan Alvarez - 105-106
Mendota, stad i staten Illinois - 105-106
Mendoza - 105-106, 107-108
Mendoza 1. Provins i Argentina - 105-106, 107-108
Mendoza 2. Hufvudstad i M 1. - 107-108
Mendoza, Iñigo López de - 107-108
Mendoza, Fray Iñigo López de - 107-108
Mendoza, Diego Hurtade de - 107-108
Mendoza. Se Alarcon y Mendoza - 109-110
Mendoza, F. D. de. Se Guerrero - 109-110
Mendozit, miner. - 109-110
Meneclidas. Se Menekleidas - 109-110
Mened, jur., en falsk utsaga - 109-110
Menedemos, filosof från Eretria - 109-110
Menefta, egyptisk konung. Se Merenptah - 109-110
Menekleidas, forntida grek - 109-110
Menelaion. Se Menelaos, grek. myt. - 109-110
Menelaos, grek. myt. - 109-110
Menelaos (Bibeln) - 109-110
Menelaos, grekisk bildhuggare - 109-110
Menelaos, grekisk matematiker - 109-110, 111-112
Menelaos teorem. Se Menelaos och Transversal - 111-112
Menelaus, grek. myt. Se Menelaos - 111-112
Menelik. Se Menilek - 111-112
Menéndez Pidal - 111-112
Menéndez Pidal 1. Juan M. - 111-112
Menéndez Pidal 2. Ramón M. - 111-112
Menéndez i Pelayo, Marcelino - 111-112
Menenius, en romersk släkt. Se Agrippa - 111-112
Menerva. Se Minerva - 111-112
Menes, Egyptisk härskare - 111-112, 113-114
Ménestrels, franska musikanter - 113-114
Mene tekel ufarsin, (Bibeln) - 113-114
Ménétrier. Se Ménestrels - 113-114
Menexenos, forngrekiskt mansnamn - 113-114
Menfi (Menfrici), stad i Girgenti, Sicilien - 113-114
Menfrici. Se Menfi - 113-114
Mengden (Mengede), von, livländsk ätt - 113-114
Mengden, Johan v. M. - 113-114
Mengden, Otto v. M. - 113-114
Mengden, Gustaf v. M. - 113-114
Mengden, Otto Reinhard v. M. - 113-114
Mengede, by i Arnsberg, Westfalen - 113-114
Mengede, von. Se Mengden - 113-114
Mengel, Paul Frits - 113-114
Mengelberg, Otto - 113-114, 115-116
Menger - 115-116
Menger 1. Karl M. - 115-116
Menger 2. Anton M. - 115-116
Mengescha. Se Mangescha - 115-116
Mengewein, Karl - 115-116
Menglod. Se Fjolsvinnsmal - 115-116
Mengo, hufvudstad i Uganda - 115-116
Mengs, Anton Rafael - 115-116, 117-118
Mengsska museet. Se Dresten - 117-118
Meng-tse. Se Möng-tsze - 117-118
Meng-tse, kinesisk moralfilosof - 117-118
Menhaden, zool. Se Sillfiskar - 117-118
Menhir, arkeol. Se Megalitiska monument - 117-118
Méniéres sjukdom l. Méniéres svindel, Öronsvindel - 117-118, 119-120
Menighedsfakultet, da. Se Knudsen - 119-120
Menilek, kejsare af Abesinien - 119-120
Menilit, miner. Se Opal - 121-122
Ménilmontant, förstad. Se Paris - 121-122
Menin, stad i Västflandern - 121-122
Meninges, anat., hjärnhinnor - 121-122
Meningitis, med. Se Hjärnsjukdomar och Ryggmärgssjukdomar - 121-122
Meningocele. Se Hjärnbråck - 121-122
Meninski, Francois de Mesgnien - 121-122
Menippe, astron., en småplanet - 121-122
Meniippée. Se Satyre menippée - 121-122
Menippos, cynisk filosof - 121-122
Menisk - 121-122
Menisk 1. Fys. - 121-122
Menisk 2. Anat. broskskivor - 121-122
Menispermaceae, bot - 121-122
Menitarier, en indianstam. Se Hidatsa - 121-122
Menius, Justus - 121-122
Menja, Menjas mjöl, nord. myt. Se Grotte - 121-122
Menkara, egyptisk konubg. Se Egypten - 121-122
Menlös, Daniel - 121-122
Menlösa barns dag. - 121-122
Mennais, La. Se La mennais - 121-122
Mennander, Karl Fredrik - 123-124
Mennoniter. Se Menni Simonis - 123-124
Menno Simonis - 123-124
Meno, mus, mindre - 123-124
Menobranchus lateralis. Se Amfibier - 123-124
Menoikeus, grek. myt. - 123-124, 125-126
Menominee - 125-126
Menominee 1. Stad i staten Michigan - 125-126
Menominee 2. Stad i staten Wisconsin - 125-126
Menomonie. Se Menominee 2 - 125-126
Menon, forngrekiskt mansnamn - 125-126
Menopaus, med. Se Menstruation - 125-126
Menopoma, zool. Se Amfibier - 125-126
Menopon, zool. Se Pälsätere - 125-126
Menorca, öar, Baleariska öarna - 125-126
Menorcahöns. Se Höns - 125-126
Menorragi, med. Se Menstruation - 125-126
Menou, Jacques Francois de - 125-126
Mens agitat molem, lat. (Vergilius) - 125-126, 127-128
Mensalch, strandsjö i Nildeltat - 127-128
Mensalgrund. Se Mensalhemman - 127-128
Mensalhemman, kam. - 127-128
Mensaljord. Se Mensalhemman - 127-128
Menschutkin. Se Mensjutkin - 127-128
Mensdorff-Pouilly, Alexander - 127-128
Menselinsk, kretsstad i ryska Ufa - 127-128
Menses, med. Se Menstruation - 127-128
Mensjikov - 127-128, 129-130
Mensjikov 1. Aleksandr Danilovitj - 127-128, 129-130
Mensjikov 2. Aleksandr Aleksandrovitj - 129-130
Mensjikov 3. Aleksandr Sergejevitj - 129-130
Mensjutkin (Menschutkin), Nikolaj Aleksandrovitj - 129-130
Mens sana in corpore sano, lat. - 129-130
Menstrualkolik, med. Se Menstruation - 129-130
Menstruation, med. - 129-130, 131-132, 133-134, 135-136
Menstruera, genomgå menstruation - 135-136
Menstruum - 135-136
Menstruum 1. Se Menstruation - 135-136
Menstruum 2. Kem., farm., lösningsmedel - 135-136
Mensur - 135-136
Mensur 1. Mus. - 135-136
Mensur 2. Fäktk. - 135-136
Mensur 3. (Mätglas) - 135-136
Mensurabel, mätbar - 135-136
Mensuralmusik - 135-136, 137-138
Mensuration, med. - 137-138
Mensuris, biskop - 137-138
Mental - 137-138
Mental 1. Hörande till själen - 137-138
Mental 2. Hörande till hahan - 137-138
Mentalreservation l. Mentalrestriktion, jur. - 137-138
Mentalrestriktion. Se Mentalreservation - 137-138
Mentan, kem. - 137-138
Mentana, by i italienska Roma - 137-138
Mentawi (Mentawei, Mantawi), ögrupp i Indiska oceanen - 137-138
Mentel, J. Se Mentelin - 137-138
Mentelin, Johann - 137-138, 139-140
Menter, Sophie - 139-140
Mentes. (Homeros) - 139-140
Mentha L. Mynta, bot. - 139-140
Menthol, kem. Se Mentol - 139-140
Mention, fr., omnämnande - 139-140
Mentning, hvitgarfning. Se Läder - 139-140
Mentol, kem. - 139-140
Menton, kem. Se Mentol - 139-140
Menton, stad i Alps maritimes vid Medelhafvet - 139-140, 141-142
Mentone, stad. Se Menton - 141-142
Mentonegrottorna - 141-142
Mentor (Homeros) - 141-142
Mentuhotep, egypisk konung, Se Egypten - 141-142
Mentum, lat. Se Haka - 141-142
Mentzelia L., bot. - 141-142
Mentzer, J. Se Fischart - 141-142
Mentzer, Balthasar, d. ä. - 141-142, 143-144
Mentzer, Ture Alexander von - 143-144
Menu, fr., matsedel - 143-144
Menuett, dansk., mus. - 143-144
Menuf, distrikshufvudstad i Menufije i Egypten - 143-144
Menufije, provins i Egypten - 143-144
Menuki, jap. - 143-144
Menura, zool. Se Lyrfågelsläktet - 143-144
Menus plaisirs, fr. smånöjen - 143-144
Menyanthes L., bot. farm. - 143-144
Menyanthin. Se Menyanthes - 143-144
Menyanthoideae, bot. Se Gentianaceae - 143-144
Menzel, Karl Adolf - 143-144, 145-146
Menzel, Wolfgang - 145-146
Menzel, Adolf Friedrich Erdmann von - 145-146, 147-148, 149-150
Menzen, adelsgård i Livland - 149-150
Menzinsky, Modest - 149-150
Meoniden. Se Meonien - 149-150
Meonien, äldre namn för Lydien - 149-150
Meor hagola. Se Gerschom ben Jehuda - 149-150
Meotissjön. Se Maiotis - 149-150
Meo voto, lat. - 149-150
Mephistopheles. Se Mefistofeles - 149-150
Mephitis, zool. Se Chingan - 149-150
Meppel, stad i nederländska Drenthe - 149-150
Meppeler diep, en segel bar ström Drenthe - 149-150
Meppen, kretsstad i Osnabrük - 149-150
Meprisabel, föraktlig - 149-150
Mequinez. Se Meknes - 149-150
mer., förkortning för meridian - 149-150
Mer, fr., haf - 149-150
Mera, italienska floden Maira - 149-150
Mera, indisk folkstam. Se Kolh - 149-150
Mera, Juan León - 149-150
Meraker, härad och socken i Nordre Tronhjems amt, Norge - 149-150
Meran, stad i Tyrolen - 149-150, 151-152
Meran, Agnes af. - 151-152
Meran, Agnes af. 1. Fransk drottning - 151-152
Meran, Agnes af. 2. Se Hvita frun - 151-152
Merapi, astron., en småplanet - 151-152
Merasch, detsamma som Marasch - 151-152
Mercadante, Giuseppe Saverio Rafaele - 151-152
Mercantini, Luigi - 151-152
Mercator, finsk tidskrift på svenska - 151-152
Mercator, Gerardus - 151-152, 153-154
Mercator, Nicolaus - 153-154
Mercators projektion. Se Kartprojektion ocg Mercator G. - 153-154
Mercedarier l. Nolasker - 153-154
Mercedario, Cerro del, berg i Anderna - 153-154
Mercedes - 153-154
Mercedes 1. Stad i Buenos Aires, Argentina - 153-154
Mercedes 2. Departementshufvudstad i Corrientes, Argentina - 153-154
Mercedes 3. Stad i Uruguay. Se Soriano - 153-154
Mercedonius, en skottmånad i romerska kalendern - 153-154
Mercenär, tillgänglig för mutor - 153-154
Mercerisation. Se Mercerisering - 153-154
Mercerisering l. Mercerisation, ge sidenglans åt bomull - 153-154
Merchweiler, by i Trier (Rhenprovinsen) - 153-154
Merci, fr., tack! - 153-154
Mercia, ett af anglerna stiftadt rike - 153-154, 155-156
Mercie, Marius Jean Antonin - 155-156
Mercier, Louis Sébastien - 155-156
Mercier, Auguste - 155-156
Merck, Jacob Fransz. van der - 155-156
Merck, Johann Heinrich - 155-156, 157-158
Merckelska bordsuppsattsen. Se Guldsmedskonsten - 157-158
Mercaeur, Elisa - 157-158
Mercolint, farm. Se Merkolint - 157-158
Merculint, farm. Se Merkolint - 157-158
Mercure, fransk tidskrift - 157-158
Mercurialia, med. Se Kvicksilfvermedel - 157-158
Mercurialis L., bot. - 157-158
Mercuriol, farm. Se Merkuriol - 157-158
Mercurius, lat. - 157-158
Mercurius, lat. 1. Myt. Se Hermes - 157-158
Mercurius, lat. 2. Astron. Se Merkurius - 157-158
Mercurius, lat. 3. Kem. - 157-158
Mercurius, titel på svenska tidskrifter - 157-158
Mercurius Johannes. Se Johannes, påfvar 2. - 157-158
Mercy - 157-158, 159-160
Mercy 1. Franz - 157-158, 159-160
Mercy, Claudius Florimund - 159-160
Mercy, Florimund Claudius - 159-160
Mer de glace, glaciär på Mont-Blanc - 159-160
Merdj-Hadire. Se Hazor 1. - 159-160
Merdj ibn Amir. Se Jisreel - 159-160
Mer douce, fr. Se Huron - 159-160
Meredith, Owen, pseudonym för E. R. Bulwer-Lytton (se Lytton 2) - 159-160
Meredith, George - 159-160, 161-162
Meregate, stad. Se Margate - 161-162
Merena, ö. Se Espiritu Santo - 161-162
Mere noble, fr., "ädel moder" - 161-162
Merenptah (Menefta), egypisk konung - 161-162
Meres, Francis - 161-162
Meresjkovski. Se Merezjkovskij - 161-162
Mereweather, stad i Nya Sydwales, Australien - 161-162
Merezjkovskij, Dmitrij Sergejevitj - 161-162, 163-164
Mer fermée, fr., slutet haf. Se Mare clausum - 163-164
Mergentheim l. Mergenthal, stad i württembergska Jagstkretsen - 163-164
Mergidae, Skrakar, zool. Se Andfåglar - 163-164
Mergui - 163-164
Mergui 1. Sydligaste distriktet i Nedre Burma - 163-164
Mergui 2. Hufvudstad i M. 1. - 163-164
Merguiarkipelagen. Se Mergui 2. - 163-164
Mergulus, zool. Se Alkekungsläktet - 163-164
Mergus, Skraksläktet, zool. Se Andfåglar - 163-164
Merheim, kommun i Köln - 163-164
Meria, namn på hinduer. Jfr Khond - 163-164
Merian - 163-164, 165-166
Merian 1. Matthäus M. d. ä. - 163-164
Merian 2. Matthäus M. d. y - 163-164, 165-166
Merian 3. Maria Sibylla M - 165-166
Mericarpium, bot. Se Klyffrukt - 165-166
Merici, Angela. Se Ursulinnorna - 165-166
Mérida - 165-166
Mérida 1. Stad i Bajados, Spanien - 165-166
Mérida 2. Hufvudstad i Yucatan, Mexiko - 165-166
Mérida 3. Stat i Venezuela - 165-166
Mérida 4. Hufvudstad i staten M. 3. - 165-166
Meriden, stad i staten Connecticut - 165-166
Meridian - 165-166, 167-168
Meridian 1. Astron. middagslinje - 167-168
Meridian 2. Fys. magnetisk meridian. Se Jordmagnetism - 167-168
Meridian 3. Geogr. - 167-168
Meridian, stad i staten Mississippi - 167-168
Meridiancirkel. Se Astronomiska instrument - 167-168
Meridianfotometer, astron. Se Astronomiska instrument - 167-168
Meridiangrad. Se Grad 3 - 167-168
Meridianhöjd, astron. Se Kulmination - 167-168
Meridiankedja, geogr. Se Berg - 167-168
Meridianpassage, astron. Se Kulmination och Meridianhöjd - 167-168
Meridies, lat., middagstid - 167-168
Meridional. Se Meridies - 167-168
Merier, de ryska krönikornas merja - 167-168
Merijärvi, pastorat i Uleåborgs län, Finland - 167-168
Merikanto, Oskar - 167-168
Merikarvia, socken. Se Sastmola - 167-168
Merikoski. Se Ule älf - 167-168
Méril, E. P. du. Se Duméril - 167-168
Merimasku, kapellförsamling. Se Nådendal - 167-168
Mérimée, Prosper - 167-168, 169-170
Meringer, Rudolf - 169-170
Méringue, fr. Se Maräng - 169-170
Merininerna. Se Marokko - 169-170
Merino - 169-170
Merino 1. Fårart. Se Fårsläktet - 169-170
Merino 2. Ull af merinofår - 169-170
Merino 3. Garn - 169-170
Merino 4. Fint, kypradt kamgarnstyg - 169-170
Merino, Geronimo - 169-170, 171-172
Merinos, Merinosfår. Se Fårsläktet - 171-172
Merinosfår. Se Merinos - 171-172
Meriones (Homeros) - 171-172
Merioneth, wales - 171-172
Merismopëdier. Se Bakteriologi - 171-172
Meristem, Bildningsväfnad, Delningsväfnad, bot. - 171-172
Meristematisk väfnad, bot. Se Meristem - 171-172
Merit, förtjänst - 171-172
Mérite agricole, fr., fransk orden - 171-172
Meritförteckning - 171-172
Meritorisk - 171-172
Meritum, lat., förtjänst - 171-172, 173-174
Merivale - 173-174
Merivale 1. Herman M. - 173-174
Merivale 2. Charles M. - 173-174
Merivale 3. Herman Charles M. - 173-174
Merja, folk. Se Merier - 173-174
Merjelensjön, vid Aletschgletschern - 173-174
Merka, hamnstad på Somalikusten - 173-174
Merkantil, som rör handeln - 173-174
Merkantilsystemet - 173-174, 175-176, 177-178
Merkaptan, kem. - 177-178
Merkaptider, kem. Se Merkaptan - 177-178
Merkara, hufvudstad i Coorg - 177-178
Merkel, Paul Johannes - 177-178
Merkel, Adolf Joseph Matthäus - 177-178
Merkel, Friedrich Siegmund - 177-178
Merkels lösning, bot. Se Fixera - 177-178
Merken, L. W. van. Se Winter 2 - 177-178
Merkolint, Mercolint, Merculint, farm. - 177-178
Merkur, den svenska formen för lat. Mercurius - 177-178
Merkurblände, miner. - 177-178
Merkurial-, kvicksilfverhaltig - 177-178
Merkurialism, med., kvicksilfverförgiftning - 177-178
Merkuriföreningar, kem. Se Kvicksilfver - 177-178
Merkuriol, Mercuriol, marm., med., ett kvicksilfverpreparat - 177-178, 179-180
Merkuriolpulver, med. Se Krita - 179-180
Merkurisalter, kem. Se Kvicksilfver - 179-180
Merkurium, det svenska allmogenamnet på arsenik - 179-180
Merkurius - 179-180
Merkurius 1. Grek.-rom. myt. Se Hermes - 179-180
Merkurius 2. Astron., en planet - 179-180
Merkuroföreningar, kem. Se Kvicksilfver - 179-180
Merkurosalter, kem. Se Kvicksilfver - 179-180
Merie, Jean Toussaint - 179-180
Merie d'Aubigne, Jean Henri - 179-180, 181-182
Meriett (heraldik) - 181-182
Merliano, Giovanni. Se Nola - 181-182
Merlin, krigare, bard och trollkarl - 181-182
Merlin, Philippe Antoine - 181-182
Merlin, Antonine Christophe - 181-182, 183-184
Merlin Cocal. Se Folengo, G. - 183-184
Merlon, befästningsk. - 183-184
Merluccius, zool. Se Kummelsläktet - 183-184
Mermer-deñis, turk. Se Marmarasjön - 183-184
Mermillod, Gaspard - 183-184
Mermnader, gammal konungaätt i Lydien - 183-184
Merobaudes, Flavius - 183-184
Merocyter, anat. - 183-184
Merodak. Se Marduk - 183-184
Merodak Baladan, babylon. (Bibeln) - 183-184
Mérode, belgisk ätt - 183-184
Mérode 1. Jean de M. - 183-184
Mérode 2. Philippe Félix Balthasar Othon Ghislain de M. - 183-184
Meroe, gammal etiopisk stad - 183-184, 185-186, 187-188
Merogoni, biol. - 185-186
Merok. Se Maraak - 185-186
Merom, Meroms vatten, insjö i Palestina - 185-186
Meroplanta. Se Marattiska språket - 185-186
Merope, astron., en stjärna i stjärngruppen Pleiaderna - 185-186
Merope, ett grekiskt kvinnonamn - 185-186, 187-188
Merope 1. En af okeaniderna - 187-188
Merope 2. En af solgudens döttrar - 187-188
Merope 3. En af Atlas döttrar - 187-188
Merope 4. En af Kypselos döttrar - 187-188
Meropenebulosan. Se Merope, astron. - 187-188
Meropidae, Biätarna, zool. (en fågel) - 187-188
Merops, zool. Se Biätare och Meropidae - 187-188
Merostomata Woodw., zool., paleont. (kräftdjur) - 187-188
Merovaeus (Merouechus), frankisk konung - 187-188
Merovingerna, frankisk konungaätt - 187-188, 189-190, 191-192
Merovingiska skor. Se Hofbeslagskonst - 191-192
Meroxen Breith., miner. Se Biolit och Magnesiaglimmer - 191-192
Merrekül, hafsbad i Estland - 191-192
Merrill, stad i staten Wisconsin - 191-192
Merrill, Stuart - 191-192
Merrimac, flod i Nord-Amerika - 191-192
Merrimac, amerikanskt krigsfartyg. Se Ericsson - 191-192
Merriman, John Xavier - 191-192
Merritt, Wesley - 191-192
Merry del Val, Raphael - 191-192
Merry old England, eng. - 191-192
Mersat el-Sahara, oas. Se Djerid - 191-192
Merscheid, stad i Düsseldorf - 191-192
Merseburg - 191-192, 193-194
Merseburg 1. Regeringsområde i Sachsen - 191-192
Merseburg 2. Hufvudstad i 1. - 191-192, 193-194
Merseburg 3. Fordom tyskt markgrefskap - 193-194
Merseburg-besvärjelserna, germansk myt. - 193-194
Mers-el-Kebir, hamnstad i Algeriet - 193-194
Mersen, by i holländska Limburg - 193-194
Mersenne, Marin - 193-194
Mersey, flod i England - 193-194
Mersifun. Se Mersivan - 193-194
Mersina, hamnstad i turkiska Adana - 193-194
Mersivan, Mersifun, stad i Mindre Asien - 193-194
Merson, Luc Olivier - 193-194
Merswin (Delphinus), Ruman - 193-194, 195-196
Merten, Ambrose. Se Folklore - 195-196
Mertens, E. Se Mertenstryck - 195-196
Mertensia Roth, bot. - 195-196
Mertensis, bot., ett slags krusbär - 195-196
Mertenstryck (tryckmetod) - 195-196
Merthen, Eva - 195-196
Merthyr Tydfil, M. Tydvil, grefskap i Wales - 195-196
Mertola, stad portugisiska Beja - 195-196
Mertvyi kultuk, vik i Kaspiska hafvet - 195-196, 197-198
Meru, ind., myt. (ett berg) - 197-198
Meru, en vulkan i Tyska Öst-Afrika - 197-198
Méru, stad i franska Oise - 197-198
Meru, insjö, Se Moero-sjön - 197-198
Merulius, bot. Se Hussvamp - 197-198
Merulo, Claudio - 197-198
Merv, oas och stad i Turkestan - 197-198, 199-200
Merwan, två kalifer. Se Kalifat - 199-200
Merwara, distrikt i indiska Ajmere-M. - 199-200
Merwede, en af Meuses mynningsarmar - 199-200
Merveille, fr., underverk - 199-200
Merveilleuses, Les. Jfr Dräkt - 199-200
Merveilleux, fr., ett mjukt sidentyg - 199-200
Merville, stad i franska Nord - 199-200
Mervärde, nationalek. - 199-200
Merx, Ernst Otto Adalbert - 199-200
Merxem, fabriksort Antwerpen - 199-200
Méry, Joseph - 199-200, 201-202
Merycism, med. - 201-202
Méryon, Charles - 201-202
Meryt, hem för konvalescenter invid Onsala - 201-202
Merz, Georg - 201-202
Merzbacher, Gottfried - 201-202
Merzig, kretsstad i preussiska Trier - 201-202
Mes, kinesisk vikt. Se Kina - 201-202
Mesa, Mesa, Mescha, Mesja (Bibeln) - 201-202, 203-204
Mesa, sp., geogr., ett slags platå. Se Mesas - 203-204
Mesa, stad i Colombia - 203-204
Mesabikedjan, Missabey heights, järnmalmsberg i Nord-Amerika - 203-204
Mesainskriften. Se Mesa, sp.202 - 203-204
Mesair l. Mézair, fr., ridk. - 203-204
Mesallians, vangifte - 203-204
Mesan, sjöv., gaffelsegel - 203-204
Mesanbramstång, sjöv. Se Mesanmast - 203-204
Mesanmast, sjöv. - 203-204
Mesanstagsegel, sjöv., (se Apa, sjöv) - 203-204
Mesanstång, sjöv. Se Mesanmast - 203-204
Mesarna l. Messläktet l. Skogsmessläktet, parus, zool. - 203-204, 205-206
Mesarna, tabell med kännetecken - 203-204, 205-206
Mesas, Mesetas, platåer - 205-206
Mesastenen. Se Mesa, sp. 202 - 205-206
Mescal (Mezkal), Mescalin (Mezkalin), bot. Se Agave och Cactaceae - 205-206
Mescha. SeMesa, sp. 202 - 205-206
Meschatta, ruin s. om Amman - 205-206
Mesched, hufvudstad i persiska Chorassan - 205-206
Mesched Ali, stad i Mesopotamien. Se Nedjef - 205-206
Meschede, kretsstad i preussiska Arnsberg - 205-206
Mesched-Husein, stad. Se Kerbela - 205-206
Meschetta. Se Meschatta - 205-206
Meschtscherskij, V. P. Se Mestjerskij - 205-206
Mesdag, Hendrik Willem - 205-206, 207-208
Mesdames, fr. Se Madame - 207-208
Mesdemoiselles, fr. Se Mademoiselle - 207-208
Mesdid (Mesdschid). Se Moské - 207-208
Mesdid-el-haram. Se Kaba och Medina - 207-208
Mesek, folkstam (Bibeln) - 207-208
Meselberget, kronopark i Vilhelmina socken - 207-208
Mesembrianthemum L., bot. - 207-208
Mesembryanthemum, bot. Se Mesembrianthemum - 207-208
Mesen - 207-208
Mesen 1. Flod i ryska Volodga och Archgelsk - 207-208
Mesen 2. Kretsstad i ryska Archgelsk - 207-208
Mesenterium - 207-208, 209-210
Mesenterium 1. Käx (Tarmkäx), Kröse, anat. - 207-208, 209-210
Mesenterium 2. (koraller) - 209-210
Meseritz, po., kretsstad i Posen - 209-210
Mesetas, sp. Se Mesas - 209-210
Mesfåglarna, Paridae, zool. - 209-210
Mesien, romersk provins - 209-210
Mesitylen, kem - 209-210
Mesja. Se Mesa - 209-210
Mesjirjetsje, po., stad i rysk-polska Siedlce - 209-210
Mesjtsjera. Se Mischhärer - 209-210
Mesjstjerjaker. Se Mischhärer - 209-210
Meskin. Se Mesquin - 209-210
Meskiska bergen, bergskedja i Kaukasien - 209-210
Mesmer, Friedrich Anton - 211-212
Mesmerism. Se Hypnotism ocs Mesmer - 211-212
Mesmes, Claude de. Se d'Avaux 1. - 211-212
Mesna, älf och vattenfall. Se Mesnalien - 211-212
Mesnalien, kurort i Norge - 211-212, 213-214
Mesnavand, sjöar. Se Mesnalien - 213-214
Mesnevi, diktslag - 213-214
Meso-, betecknar midten - 213-214
Mesobar k. Mesobariskt område - 213-214
Mesoblast, groddblad i ägget - 213-214
Mesocarpacaea, bot. Se Conjugatae - 213-214
Mesocarpium, bot. Se Pericarpium - 213-214
Mesocco, Misocco, biflod i Schweiz - 213-214
Mesocefal. Se Hufvudskål - 213-214
Mesocolon, anat. Se Mesenterium - 213-214
Mesodermceller. Se Cell - 213-214
Mesofil, bot. Se Mesofyter - 213-214
Mesofyll, Bladkött, bot. - 213-214
Mesofyter, Mesofila växter, bot. - 213-214
Mesogami, bot. - 213-214
Mesogastrium, anat. - 213-214
Mesogoter, folkslag - 213-214
Mesogotiska språket. Se Codex argentus, Mesogoter och Gotiska språk - 213-214
Mesohippus, zool. Se Hästdjuren - 213-214
Mesol. Se Thomsonit - 213-214
Mesolongion, stad. Se Missolonghi - 213-214
Mesomedes, forngrekisk skald - 213-214
Mesonero Romanos, Ramon de. - 213-214, 215-216
Mesonyx, paleont. - 215-216
Mesopithecus, zool. Se Primates - 215-216
Mesopotamien, land i Asien - 215-216
Mesorectum, anat. Se Mesenterium - 215-216
Mesost. Se Ost - 215-216
Mesostyl, bot. Se Heterostyli - 215-216
Mesotan, med. farm. - 215-216
Mesotherium, zool. Se Typotherium - 215-216
Mesothorax, zool. Se Fjärilar och Insekter - 215-216
Mesotyp, miner. Se Natrilit - 215-216
Mesovelia, zool. Se Vattenlöpare - 215-216
Mesoxalsyra, kem. - 215-216
Mesozoiska serien, paleont. - 215-216
Mespilus L., bot. - 215-216, 217-218
Mesquin, fr. småaktig - 217-218
Mesquinerie, snålhet - 217-218
Mesquitoträt, bot. Se Proposis - 217-218
Mesrop (Mesrob), armenisk lärd - 217-218
Mess., Messrs., engelsk förkortning för fr. messieurs, Herrar - 217-218
Messa di voce, mus. Jfr Filera tonen och Klockton - 217-218
Messager, André Charles Prosper - 217-218
Messageries maritimes, rederibolag. Se Ångfartyg - 217-218
Messala Corvinus, Marcus Valerius - 217-218
Messalla Corvinus, Marcus Valerius - 217-218
Messalianer l. Massalianer, munkskaror - 217-218
Messalina, astron. en småplanet - 217-218
Messalina, Valeria, romersk kejsarinna - 217-218, 219-220
Messana, stad. Se Messina - 219-220
Messapia, forntida namn på Kalabrien - 219-220
Messapier. Se Japyger - 219-220
Messapiska språket, Messapiska inskrifterna. Se Italiens fornspråk - 219-220
Messaria, stad. Se Kythnos - 219-220
Messchaert, Johannes Martinus - 219-220
Messedaglia, Angelo - 219-220
Messel, Alfred - 219-220, 221-222
Messene. Se Messenien och Messina - 221-222
Messenger, eng. budbärare - 221-222
Messenhauser, Wenzel - 221-222
Messenien, landskap i Grekland - 221-222, 223-224
Messeniska krigen. Se Messenien - 223-224
Messeniska viken. Se Koroneviken - 223-224
Messenius - 223-224, 225-226, 227-228, 229-230
Messenius 1. Johannes M. - 223-224, 225-226, 227-228
Messenius 2. Arnold Johan M. - 227-228
Messenius 2. Arnold M. - 227-228, 229-230
Messiad, epos om Messias - 229-230
Messianismen. Se Garzynski - 229-230
Messiansk (Messias) - 229-230
Messias (Bibeln) - 229-230
Messias, dikt af Klopstock - 229-230
Messiasriket. Se Messias - 229-230
Messidor (franska republikanska kalendern). Jfr. Kalendrar - 229-230
Messier, Charles - 229-230
Messierkanalen i Patagonien. - 229-230
Messieurs, fr. - 229-230
Messina - 229-230, 231-232, 233-234
Messina 1. Italiensk provins - 229-230
Messina 2. Hufvudstad i M. 1. - 229-230, 231-232, 233-234
Messina, A. da. Se Antonello - 233-234
Messinasundet, sund mellan Italien och Sicilien - 233-234
Messkirch, stad i Konstenz - 233-234
Messläktet, zool. Se Mesarna - 233-234
Messrs., förkortning. Se Mess - 233-234
Messuby, fi. socken i Finland - 233-234
Messukylä. Se Messuby - 233-234
Messys, målare. Se Matsys - 233-234
Mesterton - 233-234
Mesterton 1. Karl M. - 233-234
Mesterton 2. Karl Benedikt M. - 233-234
Mest gynnad nation. Se Handelsfördrag - 233-234
Mestis - 233-234
Mestjerskij, Vladimir Petrovitj - 233-234
Mestjevsk, kretsstad i ryska Kaluga - 233-234
Mesto, it., mus., sorgbundet - 233-234
Mestom, bot. Se Kärlsträng - 233-234
Mestorf, Johanna - 233-234, 235-236
Mestos, kronopark i Tärendö socken, Norrbotten - 235-236
Mestre, stad i italienska Venezia - 235-236
Mestres, Apales - 235-236
Mesua L., bot. - 235-236
Mesusa, pergamentsblad (Bibeln) - 235-236
Mesvinien, primitiva flintredskap - 235-236
Mesyr, mått och steg - 235-236
Mészáros, Lázár - 235-236
Meta, grekisk preposition - 235-236
Meta, lat., målet - 235-236
Metá, it., hand., hälft - 235-236
Meta, zool. Se Hjulspindlar - 235-236
Meta, La, bergmassiv i Appeninerna - 235-236
Meta, biflod till Orinoco i Syd-Afrika **** skall vara -Amerika - 235-236
Metabasis, grek., öfvergång - 235-236, 237-238
Metabol, zool. Se Insekter - 237-238
Metabole, grek., ret., omställning - 237-238
Metabole, mus., växling af takt eller tonart - 237-238
Metabolism, fysiol., ämnesomsättning - 237-238
Metacarpus, anat., mellanhanden - 237-238
Metacenterhöjd. Se Hydrostatik - 237-238
Metacentrum l. Styfhetspunkt, skpsb. - 237-238
Metachlamydeae, Sympetalae, Monopetalae, Sympetaler, bot. - 237-238
Metaderivat, kem. - 237-238
Metafas, bot. Se Kärndelning - 237-238
Metafor - 237-238
Metafosforsyra, kem. Se Fosfor - 237-238
Metafras, förklarande omskrifning. Jfr. Parafras - 237-238
Metafysik - 237-238, 239-240
Metafysiker, tänkare - 239-240
Metafysisk, översinnlig - 239-240
Metafysiska skolan, litt. hist. Se Donne - 239-240
Metaföreningar, kem. Se Metaderivat - 239-240
Metagenes l. Metagenesis, biol. generationsväxling. Se Fortplantning - 239-240
Metagenesis, detsamma som metagenes - 239-240
Metakarbonat, kem. - 239-240
Metakines, biol., detsamma som metafas. Se Kärndelning - 239-240
Metakloral, kem. Se Kloral - 239-240
Metakolsyra. Se Metakarbonat - 239-240
Metakresol, kem. Se Kresol - 239-240
Metakritik, motkritik - 239-240
Metakromatypi (litografi) se dekalkomani - 239-240
Metakronism, ett tidräkningsfel. Se Anakronism och Parakronism - 239-240
Metaldehyd, kem. - 239-240
Metalepsis - 239-240
Metalik, myntv. Se Besjlik - 239-240
Metall - 239-240
Metall 1. Se Metaller - 239-240
Metall 2. Mus., klar och fyllig -- i sångröster - 239-240
Metallammoniakföreningar, kem. - 239-240, 241-242
Metallbad. Se Bad 2. - 241-242
Metallborrmaskin, maskinb. Se Borrmaskiner - 241-242
Metallduk, Metalltrådsduk - 241-242
Metaller, kem. - 241-242, 243-244
Metallernas förvandling. Se Alkemi - 243-244
Metallernas konung, kem. - 243-244
Metallernas kvintessens. Se Alkemi - 243-244
Metallfil, mek, tekn. Se Fil - 243-244
Metallflugor, zool. Se Vapenflugor - 243-244
Metallfräs, mek. tekn. Se Fräs - 243-244
Metallfärgning. Se Metallokromi - 243-244
Metallföreningar, Organiska, kem. - 243-244
Metallglans, miner. - 243-244
Metallhonungssugaren, zool. Se Honungssugarna - 243-244
Metallhyfvelmaskin, mek. Se Hyfvelmaskin - 243-244
Metalligues, fr. Se Rescriptions métalliques - 243-244
Metalliserad lampa, elektrot. Se Glödlampa - 243-244
Metallisk, som består af metall - 243-244
Metallisk kontakt, telegr. Se Linjestörningar - 243-244
Metallkalker - 243-244
Metallkitt, tekn. Se Kitt - 243-244
Metallmikroskopi. Se Metallografi - 243-244
Metallmoaré. Se Förtenning - 243-244
Metallografi - 243-244, 245-246, 247-248
Metallografi 1. Mikroskopets användande (mikrografi) - 243-244, 245-246
Metallografi 2. fasregeln - 245-246, 247-248
Metalloider, kem. - 247-248
Metallokromi, Metallfärgning - 247-248
Metallorganiska föreningar, kem. - 247-248
Metalloterapi l. Burkism, med. - 247-248
Metallproberingskonst. Se Proberkonst - 247-248
Metallreflexion, Metallspegling, fys. - 247-248, 249-250
Metallsalt, kem. Se Salt - 249-250
Metallsnitt - 249-250
Metallspegel. Se Spegel - 249-250
Metallspegling, fys. Se Metallreflexion - 249-250
Metallstick. Jfr Grafisk konst - 249-250
Metallsyror, kem. - 249-250
Metalltråd - 249-250
Metalltrådsduk. Se Metallduk - 249-250
Metalltrådslampa, elektrot. Se Glödlampa - 249-250
Metallum, stad. Se Melle - 249-250
Metallurg - 249-250
Metallurgi, Hyttkonst, Hyttkunskap - 249-250, 251-252
Metallurgisk - 251-252
Metallvikt. Jfr Mark - 251-252
Metallvåg. Se Järnvåg - 251-252
Metameri, kem. Se Isomeri - 251-252
Metamme - 251-252
Metamme 1. (Metemme) Stad i öfre Nubien - 251-252
Metamme 2. (Matama, Matamme) Stad i östra Sudan. Se Gallabat - 251-252
Metamorfiska bergarter, geol. - 251-252
Metamorfiska formationen l. Metamorfiska systemet, geol. - 251-252
Metamorfism, geol. - 251-252, 253-254
Metamoropsi, oftalm. - 253-254
Metamorfos, omdaning - 253-254
Metamorfos 1. I den antika mytologien - 253-254
Metamorfos 2. Zool. - 253-254
Metamorfos 3. Biol. - 253-254
Metamorfos 4. Geol. Se Metamorfism - 253-254
Metamorfoserade organ, bot. - 253-254
Metan, kem, grufgas. Se Kolväte - 253-254
Metanderivat, kem. - 253-254, 255-256
Metani, Metanni, ett folk (hettiterna). Se Amarna - 255-256
Metanilgult, kem. - 255-256
Metanoia, grek. Se Bot - 255-256
Metanserien, kem. - 255-256
Metanthesis, bot. Se Efterblomstring - 255-256
Metapam, stad i Salvador - 255-256
Metaplasi - 255-256
Metaplasi 1. Bot., förändring af celler - 255-256
Metaplasi 2. Zool. - 255-256
Metapontum, forngrekisk koloni i Nedre Italien - 255-256
Metaral. Se Metallografi - 255-256
Metaspermae, bot. Se angiospermae - 255-256
Metastas, med. - 255-256
Metastasio, Pietro Antonio Domenico Bonaventure - 255-256
Metaställning. Se Metaderivat - 257-258
Meta sudans, mindre ruin vid Colloseum - 257-258
Metatarsus - 257-258
Metatarsus 1. Anat., Mellanfoten. Se Fot - 257-258
Metatarsus 2. Veter. Se Has - 257-258
Metate, flat sten för malning - 257-258
Metates, språkv., förändring i ett ords uttal - 257-258
Metatheria, zool., Marsupialis. Se Däggdjur - 257-258
Metathorax, zool. Se Insekter - 257-258
Metauro, flod i Italien - 257-258
Metaurum, forntida namn på Gioja Tauro - 257-258
Metaurus. Se Metauro - 257-258
Metaxas, Andreas - 257-258
Metaxen, bot. Se Autecisk - 257-258
Métayers, fr. Se Frankrike - 257-258
Metazoa, zool. Jfr Djur - 257-258
Metchnikoff, I. Se Metjnikov, I - 257-258
Mete, fiske med spö. Se Metspö - 257-258
Metelis, stad. Se Fua - 257-258
Metellium, koloni. Se Medellin 1. - 257-258
Metellus, en romersk släkt - 257-258, 259-260
Metellus 1) Lucius Caecilius M. - 257-258
Metellus 2) Quintus Caecilius M. Macedonicus - 257-258, 259-260
Metellus 3) Quintus Caecilius M. Balearicus - 259-260
Metellus 4) Quintus Caecilius M. Celer - 259-260
Metellus 5) Quintus Caecilius M. Nepos - 259-260
Metellus 6) Luciuss Caecilius M. Dalmaticus - 259-260
Metellus 7) Quintus Caecilius M. Numidicus - 259-260
Metellus 8) Quintus Caecilius M. - 259-260
Metellus 9) Quintus Caecilius M. Pius Scipio - 259-260
Metellus 10) Quintus Caecilius M. Creticus - 259-260
Metellus 1) Lucius Caecilius M. - 259-260
Metemme, stad. Se Metamme - 259-260
Metempsykos, själavandring - 259-260
Meteor. se Stjärnfall, Stjärnfallsregn och Radiationspunkt - 259-260, 261-262
Meteora, kloster i Tessalien - 261-262
Meteordamm, meteor. Se Blodregn - 261-262
Meteoriska blommor, bot. - 261-262
Meteorism, med., gaser i tarmen - 261-262
Meteorit. Se Meteorsten - 261-262
Meteorjärn. Se Meteorsten - 261-262
Meteorkratern. Se Meteorstensfall - 261-262
Meteorognosi. Se Väderleksförutsägelser - 261-262
Meteorograf, en apparat - 261-262, 263-264
Meteorlit. Se Meteorsten - 263-264
Meteorolog, en person - 263-264
Meteorologi l. Atmosfärologi, vetenskapen om luftkretsen - 263-264, 265-266, 267-268, 269-270
Meteorologiska centralanstalten (Statens meteorologiska centralanstalt) - 269-270, 271-272, 273-274, 275-276
Meteorologiska centralanstalten i Finland - 275-276
Meteorologiska centralanstalter, Meteorologiska institut - 275-276, 277-278
Meteorologiska institut. Se Meteorologiska centralanstalter - 277-278
Meteorologiska kommissioner. Se Meteorologiska kongresser - 277-278
Meteorologiska konferenser. Se Meteorologiska kongresser - 279-280
Meteorologiska kongresser - 279-280
Meteorologiska observatorier. Se Meteorologiska stationer - 279-280
Meteorologiska stationer - 279-280, 281-282, 283-284
Meteorologiska sällskap - 283-284
Meteorologiska tecken - 283-284, 285-286
Meteorologiska årstider - 285-286
Meteorologisk optik, meteor. - 285-286
Meteoromanti, väderleksspådom - 287-288
Meteoroskop - 287-288
Meteoroskop 1. Meteor. a) apparat för flera instrument - 287-288
Meteoroskop 1. Meteor. b) spå väderapparat - 287-288
Meteoroskop 2. Fys., en apparat för regitrering af stjärnfall - 287-288
Meteorpapper, bot. Se Heterocontae - 287-288
Meteorsilke. Se Konstsilke - 287-288
Meteorsten, Meteorit, Metaorolit, miner. - 287-288, 289-290, 291-292
Meteorstensfall - 291-292, 293-294
Meteorstoft. Se Kosmisk - 293-294
Meteorströmmar, astron. Se Stjärnfall - 293-294
Meteorsvärmar, astron. Se Stjärnfall - 293-294
Meteorvatten, regnvatten - 293-294
Meter - 293-294
Meter 1. Versmått. Se Metrik - 293-294
Meter 2. Längdmått. Se Metersystemet - 293-294
Meteren, Emanuel van. - 293-294
Meterkilogram, detsamma som kilogrammeter - 293-294
Metersystemet - 293-294, 295-296
Metervinkeln, oftalm. konvergensvidden - 295-296
Metetyl, kem. farm. Se Metylklorid - 295-296
Metge, Bernat. Se Katalanska litteraturen - 295-296
Metheg, (hebreisa tecken) - 295-296
Methemoglobin, fysiol. (blodet) - 295-296
Methfesser, Albert Gottlieb - 295-296
Methil, hamnplats i Skottland - 295-296
Methley, stad i engelsk York - 295-296
Methoca, zool. Se Spindelsteklar - 295-296
Méthode Jacotot. Se Jacotot - 295-296
Methodios (Methodius). Se Kyrillos 3. - 295-296
Methomani, dipsomani - 295-296
Methone, zool. Se Gräshoppor - 295-296
Methone, Modon, Modone, stad i grekiska Messina - 295-296, 297-298
Methuen, stad i staten Massachusetts - 297-298
Methuen - 297-298
Methuen 1. John M. - 297-298
Methuen 2. Sir Paul M. - 297-298
Methuen 3. Paul Sanford M - 297-298
Methuenfördraget - 297-298
Methusalah. Se Metusala - 297-298
Métier, fr. yrke - 297-298
Metis, astron., en småplanet - 297-298
Metis, grek. myt., klokhetens gudinna - 297-298
Metis, fordom namn på staden Metz - 297-298
Metjnikov, Ilija - 297-298, 299-300
Metkovic, köping i Dalmatien - 299-300
Metning, fiske med spö. Se Metspö - 299-300
Metod - 299-300, 301-302
Metod 1. I allmän betydelse - 299-300
Metod 2. Log. Vetenskaplig metod - 299-300, 301-302
Metod 3. Pedag. - 301-302
Metodik - 301-302
Metodiker, person - 301-302
Metodisk, som förfar efter metod - 301-302
Metodism - 301-302, 303-304, 305-306, 307-308
Metodism 1. En riktning i protestantismen - 301-302, 303-304, 305-306, 307-308
Metodism 2. Ett medicinskt system. Se Medicin - 307-308
Metodist-episkopal-kyrkan. Se Metodism - 307-308
Metodister - 307-308
Metodlära (Speciell logik). Se Logik - 307-308
Metodologi - 307-308
Metoecus, zool. Se Rhipiphoridae - 307-308
Metoiker l. Skyddsborgare - 307-308
Metokinin, fot. Nyttjas i fotografien som framkallare - 307-308
Metol, fot., framkallare - 307-308
Metomani. Se Methomani - 307-308
Meton, grekisk astronom. Se Enneadekaëteris, Gyllental och Kronologi - 307-308
Metonomasi - 307-308
Metons cykel, kronol. Se Gyllental, Kronologi och Meton - 307-308
Metonska måncykeln l. Måncirkeln. Enneadekaëteris, Gyllental, Kronologi och Meton - 307-308
Metonymi är en trop (retorisk figur) - 307-308
Metop, bygnk. - 307-308, 309-310
Metopoceros cornutus, zool. Se Haïti - 309-310
Metoposkopï. Jfr Fysionomik - 309-310
Metoxyl, kem. - 309-310
Métra, Jules Louis Oliver - 309-310
Metraton, ett frimurerisällskap - 309-310
Métre, fr. Se Meter - 309-310
Metretes, forngrekiskt mått för flytande varor - 309-310
Metrik, läran om versmåtten - 309-310, 311-312, 313-314, 315-316
Metrisk - 315-316
Metrisk 1. Som hävför sig till versmått - 315-316
Metrisk 2. Som hänför sig till metersystemet - 315-316
Metritis, med. Se Kvinnosjukdomar - 315-316
Metrodoros - 315-316
Metrodoros 1. Grekiska filosofer - 315-316
Metrodoros 2. En grekisk epigramdiktare - 315-316
Metrologi, mått-, vikt och myntsystem - 315-316
Metromani. Se Nymfomani - 315-316
Metronom, ett instrument - 315-316
Metronomio, grekiska tjänstemän - 315-316
Metronymikon, namn, hvilket är bildadt efter moders namn. Jfr Partonymikon - 315-316
Metroon, grekiskt tempel - 315-316
Metropol, hufvudstad - 315-316, 317-318
Metropolis, stad i staten Illinois - 317-318
Metropolit. Se Metropol - 317-318
Metropolitain, Le., den underjordiska elektriska stadsbanan i Paris - 317-318
Metropolitan burough, kommun i London - 317-318
Metrorragi, blödning från lifmodern. Se Menstruation - 317-318
Metrisideros Banks, bot. - 317-318
Metroxylon Rottb., bot. - 317-318
Metrum, meter, versmått - 317-318
Metschnikoff, Ilija. Se Metjnikov, I. - 317-318
Metspö, fisk., ett fiskredskap - 317-318
Metsu, Gabriel - 317-318, 319-320
Metsuke, japansk polismyndighet - 319-320
Metsya, flamländska målare. Se Matsys - 319-320
Metsämaa, kapellförsamling. Se Loimijoki - 319-320
Metsäpirtti, pastorat i Viborgs län, Finland - 319-320
Mettenius, Georg Heinrich - 319-320
Metternich, von, österrikisk fursteätt - 319-320, 321-322, 323-324, 325-326
Metternich 1. Franz Georg Karl Joseph Nepomuk - 319-320
Metternich 2. Klemens Wenzel Nepomuk Lothar - 319-320, 321-322, 323-324, 325-326
Metternich 3. Richard Klemens Joseph Lothar Hermann - 325-326
Mettius Fufetius - 325-326
Mettmann, kretsstad i Düsseldorf - 325-326
Mettray, en förbättringsanstalt för vanartiga gossar - 325-326, 327-328
Mettraysystemet, cottage- l. paviljongsystem. Se Arbetarebostäder - 327-328
Mettrie, La. Se La Mettrie - 327-328
Metvurst, hårdstoppad, rökt korf - 327-328
Metyl, kem - 327-328
Metylat l. Formal, kem. - 327-328
Metylalkohol, kem. - 327-328
Metylamin, kem. - 327-328
Metylbensol. Se Toluol - 327-328
Metylen, kem. (se Metyl) - 327-328
Metylenblått. kem. - 327-328
Metylenjodid, kem. - 327-328
Metylera, kem. - 327-328
Metyleter, kem. - 327-328
Metyletylkarbinol, kem. Se Karbinol - 327-328
Metylgrönt, kem. - 327-328, 329-330
Metylguanidinättiksyra, kem. Se Kreatin - 329-330
Metyl-isopropylbensol, kem. Se Cymol - 329-330
Metyljodid, kem. Se Jodmetyl - 329-330
Metylkarbinol, kem., etylalkohol eller vanlig alkohol - 329-330
Metylklorid, kem. farm. - 329-330
Metylmorfin, kem. farm. Se Kodein och Opium - 329-330
Metylpropylpyrrol, kem. - 329-330
Metylsulfat, Dimetylsulfat, kem. - 329-330
Metylteobromin, med. farm., kaffein - 329-330
Metylviolett, kem. - 329-330
Metz, hufvudstad i Lothringen - 329-330, 331-332
Metze, gammalt spannmålsmått - 331-332, 333-334
Metzenheim, se Meissenheim - 333-334
Metzger, Johann Karl - 333-334
Metzingen, stad i Schwarzwaldkretsen - 333-334
Metzner, Franz - 333-334
Metzu. Se Metsu - 333-334
Meubles de boulle, fr., praktmöbler. Se Boulle - 333-334
Meuchen, by i preussiska Merseburg - 333-334
Meudon, stad i Seine-et-Oise - 333-334
Meulan, stad i Seine-et-Oise - 333-334
Meulan, Elisabeth Charlotte Paulino de. Se Guizot 2 - 333-334
Meulebeke, köping i Belgien - 333-334
Meulen, Adam Frans van der. - 333-334, 335-336
Meulen, Cornelis van der. - 335-336
Meulener l. Molenaer, Peeter - 335-336
Meum Jacq., bot - 335-336
Meumann, Ernst - 335-336
Meum est propositum in taberna mori - 335-336
Meung l. Mehun-sur-Loire, stad i Loiret - 335-336
Meung, Jean de, eg. Jehan Clopinel de M. - 335-336
Meunier - 335-336, 337-338
Meunier 1. Jean Baptiste M. - 335-336
Meunier 2. Constantin M. - 337-338
Meunier, Rose Lucille. Se Caron - 337-338
Meuner, Ignatius - 337-338, 339-340
Meurice - 339-340
Meurice 1. François Désiré Froment-M. - 339-340
Meurice 2. François Paul M. - 339-340
Meurisvare, kronopark i Gällivare socken - 339-340
Meurling, Alexander - 339-340
Meurman, Agathon - 339-340, 341-342
Meurs, furstendöme och stad. Se Mörs - 341-342
Meursault, stad i Côte d'Or - 341-342
Meursius, Johannes, d.ä., eg. Jan van Meurs - 341-342
Meurte, flod i Frankrike - 341-342
Meurte-et-Mosell, departement i Frankrike - 341-342
Meuse - 341-342, 343-344
Meuse 1. flod i Frankrike - 341-342
Meuse 2. departement i Frankrike - 341-342, 343-344
Meuse-befästningarna, Maasbefästningarna - 343-344
Meuse-linjen, Franska - 343-344
Meusewitz, stad i Sachsen-Altenburd - 343-344
Meute, eng., sportt. (se Jaktridning) - 343-344
Mevagissey, hamnstad i Cornwall - 343-344
Mewar l. Meywar. Se Udaipur - 343-344
Mewe, stad i Marienweder (Westpreussen) - 343-344
Meves - 343-344
Meves 1. Friedrich Wilhelm M. - 343-344
Meves 2. Ida M. - 343-344
Mevius, David - 343-344
Mevlans. Se Mevlevi-Orden - 343-344
Mevlevi-Orden - 343-344, 345-346
Mexborough, stad i York - 345-346
Mexico, republik i Nord-Amerika - 345-346, 347-348, 349-350, 351-352, 353-354, 355-356, 357-358, 359-360, 361-362, 363-364
Mexico, hufvudstad i republiken Mexico - 363-364, 365-366, 367-368
Mexico, en af staterna i republiken Mexico - 367-368
Mexico, stad i staten Missouri - 367-368, 369-370
Mexikanska fibrer, bot. Se Agave - 369-370
Mexikanska folk. Se Indianer - 369-370
Mexikanska fornlämningar. Se Fornlämningar - 369-370
Mexikanska språk - 369-370
Mexikanska viken (golfen) - 369-370
Mexikansk taggvalmo. Se Argemone - 369-370
Mey., C. A., vid växtnamn, Karl Anton Meyer (se sp. 377) - 369-370
Mey., E., vid växtnamn, E. H. F. Meyer (se sp. 376) - 369-370
Meybusch, Anthon - 369-370, 371-372
Meydell, norsk släkt. Se Meidell - 371-372
Meydenbauer, Albrecht - 371-372
Meyen, Franz Julius Ferdinand - 371-372
Meyendorff, von, rysk adelssläkt - 371-372
Meyer - 371-372, 373-374
Meyer 1. Gerdt M. - 371-372
Meyer 2. Johan M. - 371-372
Meyer 3. Gerhard M. d. ä. - 371-372
Meyer 4. Gerhard M. d. y. - 371-372, 373-374
Meyer, Ernst Fredrik Vilhelm - 373-374
Meyer, Otto Johan Fredrik - 373-374, 375-376
Meyer, Ernst Ludvig Filip - 375-376
Meyer, Markus - 375-376
Meyer, Hendrik de - 375-376
Meyer, Johann Heinrich - 375-376
Meyer, Ernst Heinrich Friedrich - 375-376
Meyer, Karl Anton - 377-378
Meyer - 377-378
Meyer 1. Joseph M. - 377-378
Meyer 2. Heinrich August Wilhelm M. - 377-378
Meyer 3. Herman Julius M. - 377-378
Meyer 4. Hans M. - 377-378
Meyer, Ernst - 377-378, 379-380
Meyer, Christian Erich Hermann von - 379-380
Meyer, Johann Georg - 379-380
Meyer, Georg Hermann von - 379-380
Meyer, Johann Gustaf Heinrich - 379-380
Meyer, Leopold von - 379-380
Meyer, Thorvald - 379-380
Meyer, Jean Fredrik Henrik - 379-380
Meyer, Hans Vilhelm - 379-380
Meyer, Konrad Ferdinand - 379-380, 381-382
Meyer, Jürgen Bona - 381-382
Meyer - 381-382
Meyer 1. Julius Lothar M. - 381-382
Meyer 2. Oscar Emil M. - 381-382
Meyer, Elard Hugo - 381-382, 383-384
Meyer, Marie Luise. Se Dustmann - 383-384
Meyer, Rudolf Hermann - 383-384
Meyer, A. B., vid zoologiska namn, Adolf Bernhard Meyer - 383-384
Meyer, Marie Paul Hyacinthe - 383-384
Meyer, Ernst von - 383-384
Meyer, Victor - 383-384
Meyer, Gustav - 383-384
Meyer, Max Karl Georg Wilhelm - 383-384
Meyer, Eduard - 383-384, 385-386
Meyer, Richard Moritz - 385-386
Meyer, Johan Joakim - 385-386
Meyerbeer, Giacomo - 385-386, 387-388
Meyerberg, C. J. Se Meijerberg - 387-388
Meyer-Foerster - 387-388
Meyerheim - 387-388
Meyerheim 1. Friedrich Eduard M. - 387-388
Meyerheim 2. Wilhelm Alexander M. - 387-388
Meyerheim 3. Friedrich Paul M. - 387-388
Meyerheim 4. Eduard Franz M. - 387-388
Meyer-Helmund, Erik - 387-388
Meyer-Kübke, Wilhelm - 387-388, 389-390
Meyerska madonnan - 389-390
Meyerson, Gerda - 389-390
Meyer von Bremen. Se Meyer, J. G. - 389-390
Meyfart, Johann Mattheus - 389-390
Meymac, stad i franska Corrèze - 389-390
Meyn - 389-390
Meyn 1. Peter M - 389-390
Meyn 2. Antoinette M. - 389-390
Meynert, Theodor - 389-390
Meyr, Melchior - 389-390, 391-392
Meysenburg, Malwida von - 391-392
Meytens, Martin van - 391-392, 393-394
Meywar. Se Udaipur - 393-394
Mez, Karl - 393-394
Meza, Kristian Julius de - 393-394, 395-396
Mézar, fr., ridk. Se Mesair - 395-396
Méze, stad i franska Hérault - 395-396
Mézeray, François Eudes de - 395-396
Mezereïn, farm. Se Daphne - 395-396
Mezger, Johan Gregorius - 395-396
Mézieres, hufvudstaf i franska Ardennes - 395-396
Mézieres, Alfred Jean François - 395-396
Mézieres-skolan, skola för fästningsingenjörer - 395-396
Mezkal, Mezkalin. Se Meskalin - 395-396
Mezovon, bergknut. Se Lakmon - 395-396
Mezquite, bot. Se Bouteloua - 395-396
Mezza. Se Mezzo - 395-396
Mezzadria, it., hälftenbruk. Se Italien - 395-396
Mezzanin, bygnk., halfvåning - 395-396, 397-398
Mezza voce. Se Mezzo - 397-398
Mezzo, mus. - 397-398
Mezzofanti, Giuseppe Gaspardo - 397-398
Mezzoforte, Mexxopiano. Se Mezzo - 397-398
Mezzojuso, stad i italienska Palermo - 397-398
Mezzola, Lago di. Se Comosjön - 397-398
Mezzosopran, kvinnoröst midt emellan sopran och alt - 397-398
Mezzosopranklav, mus. Se C-klav - 397-398
Mezzotintgravyren - 397-398, 399-400
Mezöberény, storkommun i ungerska Békés - 399-400
Mezöhegyes, storkommun i ungerska Arad - 399-400
Mezöség i Siebebenbürgen - 399-400
Mezötúr, stad i ungerska Jász-Nagykun-Szolnok - 399-400
mf, mus., förkortning för it. mezzoforte, halfstarkt - 399-400
M. F., i latinsk inskrifter förkortning för momentum fecit - 399-400
M'Fall, Mc Fall, Frances Elizabeth, (Sarah Grand) - 399-400
Mfini, flod i Kongo - 399-400
m. fl., förkortning för med flera - 399-400
m. f. p., på recept. misce, fiat pulvis - 399-400
Mfumbïro. Se Virungabergen - 399-400
Mg, kem., förkortning för 1 atom magnesium - 399-400
mg., förkortning för milligram - 399-400
m. g., mus. förkortning för main gauche - 399-400
Mglin, kretsstad i ryska Tjernigov - 399-400
Mgoa-kautschuk, bot. Se Mascarenhasia - 399-400
Mgr., förkortning för fr. monseigneur - 399-400
M. H., förkortning = mina herrar - 399-400
Mho, grekisk måttenhet. Se Elektriskt motstånd - 399-400
Mhow, Mau, stad i indiska Indor - 399-400
Mhty., beteckning för medelhögtyska - 399-400
mi, fys., förkortning för mikrofarad (se Laddningskapacitet) - 399-400
Mi, mus. - 399-400
Miagao, stad på filippinska Panay - 399-400
Miami - 399-400, 401-402
Miami 1. Flod i staten Ohio - 399-400, 401-402
Miami 2. Stad i staten Florida - 401-402
Miami-Eire-kanalen i Nord-Amerika - 401-402
Miamum, ett egypiskt namn. Jfr Egypten - 401-402
Mianeh, stad i persiska Aserbeidjan - 401-402
Miani, by n om Haidarabad - 401-402
Mian Mir, garnisionsort. Se Lahore - 401-402
Miao-tse, urinnevånare i Kina - 401-402
Miargyrit l. Kenngottit, miner. - 401-402
Miarus, zool. Se Viflar - 401-402
Miasm l. Miasma, med. - 401-402
Miasmatisk - 401-402
Miasskij (Mijass), bergverkort i ryska Orenburg - 401-402
Miastor, zool. Se Gallmyggor - 401-402
Miaulis - 401-402, 403-404
Miaulis 1. Andreas Vokos M. - 401-402, 403-404
Miaulis 2. Nikolaos Athanasios M. - 403-404
Miau-tau-Öarna, ögrupp i Gula hafvet - 403-404
Miava, storkommun i ungerska Noutra - 403-404
Miavapasset. Se Karpaterna - 403-404
Mica, namn på glimmer - 403-404
Micellarteori, bot. - 403-404
Miceller. Se Micellarteori - 403-404
Mich., förkortning för Michigan - 403-404
Micha, hebr. Se Mika - 403-404
Michael, ärkeängel. Se Mikael - 403-404
Michael, dansk präst - 403-404
Michael, Emil - 403-404
Michaeli, Louise Charlotta Helena - 403-404, 405-406
Michaelis, Johann David - 405-406
Michaelis, Otto - 405-406
Michaelis, Adolph Theodor Friedrich - 405-406
Michaelis - 405-406, 407-408
Michaelis 1. Sophus M - 405-406, 407-408
Michaelis 2. Katarina Marie M. född Bech Br5öndum - 407-408
Michaelisdag. Se Mikael - 407-408
Michaelisgillet - 407-408
Michaelsen, Josef - 407-408
Michaelson, Knut Gottlieb - 407-408
Michailidis, Kleánthos - 407-408, 409-410
Michailovskij. Se Michajlovskij - 409-410
Michajlov, kretsstad i ryska Rjazan - 409-410
Michajlov, Michail Larionovitj - 409-410
Michajlov, Aleksandr Dmitrievitj - 409-410
Michajlovsk, militärpost i ryska Krasnovodsk - 409-410
Michajlovskaja, stanitsa i Donska området - 409-410
Michajlobskij, Nikolaj Konstantinovitj - 409-410
Michajlobskij, Stolan - 409-410
Michajlobskij-Danilevskij, Aleksandr Ivanovitj - 409-410
Michal, hebr. Se Mikael - 409-410
Michal, L. Ch. H. Se Michaeli - 409-410
Michallon, Claude - 409-410
Michaud, Joseph François - 409-410
Michaux, franska botanister - 409-410, 411-412
Michaux 1. André M - 409-410, 411-412
Michaux 2. François André M - 411-412
Michel, ty. Se Mickel - 411-412
Michel, Sankt - 411-412, 413-414
Michel, Sankt 1. Län i Finland - 411-412, 413-414
Michel, Sankt 2. Domsaga, under Viborgs hofrätt - 413-414
Michel, Sankt 3. Härad i M. 1. - 413-414
Michel, Sankt 4. Landsförsamling utanför M. 3. - 413-414
Michel, Sankt, residensstad i Finland - 413-414
Michel, Claude - 413-414, 415-416
Michel, Georger - 415-416
Michel, Claude Étienne - 415-416
Michel, fransk författare. Se Masson - 415-416
Michel, Francisque Xavier - 415-416
Michel, Marc Antoine Amédée - 415-416
Michel, Émile - 415-416
Michel, Louise - 415-416, 417-418
Michel, Julius von - 417-418
Michel, Gustave - 417-418
Michel, André - 417-418
Michelangelo. Se Buonarroti - 417-418
Michelessi, Domenico - 417-418
Michelet, norsk släkt - 417-418
Michelet 1. Hans (Jean) M. - 417-418
Michelet 2. Kristian Fredrik M. - 417-418
Michelet 3. Simon Temstrup M. - 417-418, 419-420
Michelet, Jules - 419-420
Michelet, Karl Ludwig - 419-420
Micheli, Pier' Antonio - 419-420, 421-422
Michelinia de Kon, paleont. - 421-422
Michelozzi, Michelozzo - 421-422
Michelsen, Hans - 421-422
Michelsen, Peter Kristian Hersleb Kjerschow - 421-422, 423-424
Michelson, Ivan Ivanovitj - 423-424, 425-426
Michelson, Albert Abraham - 425-426
Michelsson, Jöns, stamfader för ätten Ehrenborg - 425-426
Michetti, Paolo Francesco - 425-426
Michiels, Joseph Alfred Xavier - 425-426
Michigan, en af Nord-Amerikas förenta stater - 425-426, 427-428, 429-430
Michigan city, stad i staten Indiana - 429-430
Michigansjön, Lake Michigan - 429-430
Michipicoten, ö i Lake superior, Ontario (Canada) - 429-430
Michizane, japansk statsman - 429-430
Michoacan, kuststad i västra Mexico - 429-430, 431-432
Michon, Pierre - 431-432
Michon, Jean Hippolyte - 431-432
Micipsa, konung i Nubien - 431-432
Mickel, kortform för Mikael - 431-432
Mickelskölen, kronopark i Råneå socken, Norrbottens län - 431-432
Mickhake, detsamma som nickhake. Se Nicka - 431-432
Mickiewicz - 431-432, 433-434, 435-436
Mickiewicz 1. Adam Bernard M. - 431-432, 433-434, 435-436
Mickiewicz 2. Wladyslaw M. (Ladislav M.) - 435-436
Mickwitzia Schmidt, paleont - 435-436
Micoque, la, boplats från äldre stenåldern i franska Tayac - 435-436
Micrander, Julius - 435-436
Micraster, paleont - 435-436
Microcentrum, zool. Se Vårtbitare - 435-436
Microchiroptera, zool. Se Flädermöss - 435-436
Miccoccus. Se Mikrokocker - 435-436
Microconodon, paleont. Se Dromantherium - 435-436
Microdiscus Emmons, paleont., trilobitsläkte - 435-436
Microdon, zool. Se Jurasystemet och Syrphidae - 435-436
Microgale, zool. Se Borstigelkottar - 435-436
Microgaster, zool. Se Braconidae - 435-436
Microglossus aterrimus, zool. Se Papegojor - 435-436
Microlepidoptera, zool. Se Fjärilar - 435-436
Microlestes, paleont - 435-436
Micrologus, lat., medeltida titel på handböcker - 435-436
Micropterugidae, zool. Se Käkfjärilar - 435-436
Microsauri, paleont. Se Kräldjur - 435-436
Microspermae, bot. - 435-436
Microsphaera grossularia. Se Krusbärsmjöldagg - 435-436
Microspira comma. Se Bakteriologi - 435-436
Mid. Se Midshipman - 435-436
Midaion, i forntiden stad i Frygien - 435-436
Midas, son af Gordios - 435-436, 437-438
Midasapsläktet, midas, zool. Se Primates - 437-438
Midasgrafven. Se Klippgrafvar - 437-438
Midasöron, "åsneöron". Se Midas - 437-438
Midd., förkortning för Middendorff, A. T. v. - 437-438
Middag, astron - 437-438
Middagsarbete. Se Bestick, sjöv. - 437-438
Middagsförbättring, astron. Se Korresponderande höjder - 437-438
Middagshöjd, astron. Se Meridianhöjd och Middag - 437-438
Middagslinje. Se Meridian - 437-438
Middagsrapport. Se Bestick, sjöv. - 437-438
Middelboe, Bernhardt - 437-438
Middelburg - 437-438
Middelburg 1. Hufvudstad i nederländska Zeeland - 437-438
Middelburg 2. Stad i Transvaal, Syd-Afrika - 437-438
Middelburg 3. Stad i Kapkolonien - 437-438
Middeldorpf, Albrecht Theodor - 437-438
Middelfart, dansk stad på Fyn - 437-438
Middelfartsund. Se Middelfart - 437-438
Middelgrunden, grund i Öresund - 437-438
Middelgrundsfortet, ett af Köpenhamns sjöfort - 437-438
Middelskole, no. Se Mellanskola 2 - 437-438
Middelthun, Julius Olavus - 437-438, 439-440
Middendorff, Alexander Theodor von - 439-440
Middleboro, kommun i staten Massachusetts - 439-440
Middlebury, kommun i staten Vermont - 439-440
Middlesbrough, sjöstad i York (England) - 439-440
Middlesex, grefskap i England - 439-440
Middlesex, earl af. Se Cranfield, Lionel - 439-440
Middle temple. Se Inns of court - 439-440
Middleton - 439-440
Middleton 1. Fabriksstad i engelska Lancaster - 439-440
Middleton 2. Stad i irländska Cork - 439-440
Middleton, Thomas - 439-440, 441-442
Middletown, namn på städer i Nord-Amerika - 441-442
Middletown 1. Stad i staten Connecticut - 441-442
Middletown 2. Stad i staten New York - 441-442
Middletown 3. Stad i staten Ohio - 441-442
Middletown 4. Stad i staten Pennsylvania - 441-442
Middlewich, stad i engelska Chester - 441-442
Middling, eng. Se Handelsbruk - 441-442
Middy. Se Midshipman - 441-442
Mide-wiwin. Se Chippeways - 441-442
Midfastosöndag, fjärde söndagen i fastan - 441-442
Midgley, stad i engelska York - 441-442
Midgård, nord. myt. - 441-442
Midgårdsormen l. Jormundgand, nord. myt. - 441-442
Midhat pascha, turkisk statsman - 441-442, 443-444
Midhurst, stad i engelska Suessex - 443-444
Midi, middagstid - 443-444
Midi, Canal du. Se Languedoc-kanalen - 443-444
Midi, Dent du. Se Dent du Midi - 443-444
Midi, Pic di, namn på flera bergstoppar i Pyrenéerna - 443-444
Midian, Midianiter. Se Midjan - 443-444
Midinette, i Paris skämtsam benämning på arbeterskor - 443-444
Midjan, Midjaniter. (Bibeln) - 443-444
Midjaniter. Se Midjan - 443-444
Midland counties, de mellersta grefskapen i England - 443-444
Midleton, viscount. Se Brodrick 1. - 443-444
Midljud, språkv. - 443-444
Midlothian, skotskt grefskap. Se Edinburgh 1 - 443-444
Midnapur - 443-444
Midnapur 1. Distrikt i Indien - 443-444
Midnapur 2. Hufvudstad i M. 1. - 443-444
Midnatskommittéen - 443-444, 445-446
Midnatt, astron. - 445-446
Midnattsförbättring, astron. Se Korresponderande höjder - 445-446
Midnattssol, astron. Jfr. Cirkumpolarstjärna och Midnatt - 445-446
Midolin, boktr., en frakturstil - 445-446
Midrasch, (rabbinsk litteratur) - 445-446
Midshipman, sjöv. - 445-446
Midskeppssektion, skpsb - 445-446
Midskogsforsen. Se Indalsälfven - 445-446
Midsomer Norton, stad i engelska Somerset - 445-446
Midsommardagen, Kohannes döparens dag - 445-446
Midsommarkransen. Se Liljeholmen - 445-446
Midsommarblomster, bot. - 445-446
Midsvetrarnótt, fno. Se Höknatt - 445-446
Midtbandslist, bygnk. Se Cimaise - 445-446
Midtelbrockbesättning, mek. Se Lås - 445-446
Midtelkolonn, krigsv. Se Kolonn - 445-446
Midtens rike. Se Honan och Kina - 447-448
Midt-Grekland. Se Grekland - 447-448
Midthordland, del af Söndre Bergenhus amt, Norge - 447-448
Midtkvadrat. Se Kyrka - 447-448
Midtlamell, bot. - 447-448
Midtmorän, geol. Se Glaciärer - 447-448
Midtpost, bygnk. Se Fönster - 447-448
Midtpunkt. Se Centrum - 447-448
Midtskepp. Se Skepp, bygnk. - 447-448
Midtskog, norsk gård - 447-448
Midtstolpekyrka. Se Stafkyrka - 447-448
Midtsökare. Se Måttverktyg - 447-448
Midwater, eng., sjöv. - 447-448
Midwayöarna (Hawaiiöarna) - 447-448
Midvinternatten. Se Höknatt - 447-448
Midvinterblot. Se Midvintersfest - 447-448
Midvintersfest, Midvintersblot - 447-448
Midylly, turk. namn på Lesbos - 447-448
Miechowitz, by i preussiska Oppeln - 447-448
Mieczyslaw. Se Mieszko - 447-448
Miedcke. Se Krebs, K. A. - 447-448
Miedzierzecz, po. Se Meseritz - 447-448
Miedzyrzecze, po. Se Mesjirjetsje - 447-448
Mieuikkälä, socken i Finland - 447-448
Miel (Meel, Miele), Jan - 447-448
Mielck, Ernst Leopold Kristian - 447-448
Miele, J. Se Miel - 447-448
Mielikki, finsk myt. - 447-448
Mieres, stad i spanska Oviedo - 447-448
Mierevelt l. Miereveld, Michiel Janzoon van - 447-448, 449-450
Mieris, van, holländsk målarfamilj - 449-450
Mieris 1. Frans van M. d. ä. - 449-450
Mieris 2. Jan van M. - 449-450
Mieris 3. Willem van M. - 449-450
Mieris 4. Frans van M. d. y. - 449-450
Mieroslawski, Ludwik - 449-450, 451-452
Mierzwinski, Ladislaus - 451-452
Mies, bergstad i västra Böhmen - 451-452
Miesbachboskap - 451-452
Mieszko l. Mieczyslaw, polska furstar - 451-452
Mieszko 1. M. I. - 451-452
Mieszko 2. M. II. - 451-452
Mieszko 3. M. III. (Stary) - 451-452
Miethe, Adolf - 451-452
Mietois, pastorat vid Åbo kust - 451-452
Migdal. Se Magdala - 451-452
Miglio, it., mil - 451-452
Migliorati, Cosimo da. Se Inocentius - 451-452
Mignard, franska målare - 451-452, 453-454
Mignard 1. Nicolas M. - 451-452
Mignard 2. Pierre M. d. ä. - 451-452, 453-454
Mignardiser - 453-454
Migne, Jacques Paul - 453-454
Mignet, François Auguste Marie - 453-454
Mignon, fr., boktr. - 453-454
Mignon, fr. (Goethe, romanfigur) - 453-454
Mignon, Abraham - 453-454
Mignon, Léon - 453-454, 455-456
Mignonettes, fr. Se Mignardiser - 455-456
Migos, Indra och Brahma i Japan - 455-456
Migrationsteori, bot. - 455-456
Migrän l. Hemikrani, med. - 455-456
Migränstift, farm. med. Se Mentol - 455-456
Miguel, Maria Evaristo - 455-456, 457-458
Migueliter, anhängare af Miguel - 457-458
Migulitan, by. Se Oaxaca - 457-458
Migula, Walter - 457-458
Migulinskaja (Migulinsk), kosackby i Syd-Ryssland - 457-458
Mihalovitj, Edmund von - 457-458
Mihail Viteazul. Se Valakiet - 457-458
Mihi est propositum in taberna mori - 457-458
Mihmandar, en persisk titel - 457-458
Mihrab Mikrab), arab., bön-nisch - 457-458
Mihtar, tital för fursten i Chitral - 457-458
Miihkali. Se Arhippa - 457-458
Mija, shintokapell. Se Japan - 457-458
Mijass. Se Miasskij - 457-458
Mijl, holl. ("mil"). Se Mil - 457-458
Mijnheer, holl. Se Mynheer - 457-458
Mijtens, målare. Se Mytens - 457-458
Mika - 457-458
Mika 1. M., Jimas son (Bibeln) - 457-458
Mika 2. M. från Moreset (Bibeln) - 457-458
Mikado, regeringen i Japan - 457-458, 459-460
Mikael, ärkeängel (Bibeln) - 459-460
Mikael, despoter af Epirus - 459-460
Mikael 1. M. I Angelos Komnenos - 459-460
Mikael 2. M. II - 459-460
Mikael Korybut Wisniowiecki, konung af Polen - 459-460
Mikael, ryska furstar - 459-460, 461-462
Mikael 1. M. Fedorovitj - 459-460
Mikael 2. M. Pavlovitj - 459-460
Mikael 3. M. Nikolajevitj - 459-460
Mikael 4. M. Aleksandrovitj - 459-460, 461-462
Mikael, furstar af Siebenbürgen. Se Apafi - 461-462
Mikael, östromerska kejsare - 461-462, 463-464
Mikael 1. M. I Rhangabe - 461-462
Mikael 2. M. II Stammaren - 461-462
Mikael 3. M. III Drinkaren - 461-462
Mikael 4. M. IV Paflagoniern - 461-462
Mikael 5. M. V Kalafates - 461-462
Mikael 6. M. VI Stratiotikos - 461-462
Mikael 7. M. VII Dukas - 461-462
Mikael 8. M. VIII Palaiologos - 461-462, 463-464
Mikael 9. M. IX Palaiologos - 463-464
Mikael Attaliates. Se attaliates - 463-464
Mikael Caerularius. Se Caerularius - 463-464
Mikael den tappre. Se Valakiet - 463-464
Mikaelisdag. Se Mikael - 463-464
Mikael Obrenovitj. Se Obrenovitj - 463-464
Mikaelsorden. Se Ordnar - 463-464
Mikaelssöndagen. Se Kyrkoår - 463-464
Mikagrafi, kromlitografiskt tryck - 463-464
Mikal, en af Sauls döttrar (Bibeln) - 463-464
Mikania Willd., bot., farm. - 463-464
Mikanit, elektrot. Se Isolationsmateriel - 463-464
Mikkeli, finsk namnform för Michel, Sankt - 463-464
Mikkelsen, Hans - 463-464
Mikkelsen, Hans, pseud. för L. Holberg - 463-464
Mikkelsen, Kristian - 463-464
Mikkelsen, Einar - 463-464, 465-466
Mikkola - 465-466
Mikkola 1. Jooseppi Julius M. - 465-466
Mikkola 2. Maila M. - 465-466
Miklaborg. Se Kungälf och Ragnhildsholmen - 465-466
Miklagård l. Myklagård. (Konstantinopel) - 465-466
Miklosich, Frans Xavar von - 465-466, 467-468
Miklucha-Maklaj, Nikolaj Nikolajevitj - 467-468
Mikmas (Bibeln) - 467-468
Miknasa, stad. Se Meknes - 467-468
Mikon, forngrekisk målare - 467-468
Mikoto, jap., "höghet" - 467-468
Mikovec, Ferdinand Bretislav - 467-468
Mikra Dili. Se Delos - 467-468
Mikrab. Se Kibla och Mihrab - 467-468
Mikrencefall, med. Se Mikrocefali - 467-468
Mikriter, geol. petrog. - 467-468
Mikro-, betecknar milliondel i sammansättningar med måttenhet - 467-468
Mikrobarograf, meteor. - 467-468
Mikrbarometer. Jfr Mikrobarograf - 467-468
Mikrober - 467-468
Mikrober 1. Se Bakteriologi - 467-468
Mikrober 2. Se Mikrobiologi - 467-468
Mikrobiologi. Se Bakteriologi - 467-468
Mikrobism, härd af smittförande mikrober - 467-468
Mikrocefali, med. - 467-468, 469-470
Mikrocyter, blodkroppar. Jfr Makrocyter - 469-470
Mikrofarad, fys. Se Laddningskapacitet - 469-470
Mikrofon, fys. - 469-470
Mikrofotografi - 469-470, 471-472, 473-474
Mikrofotometer, Hartmanska mikrometern - 473-474
Mikrogamet, bot., hanlig könscell - 473-474
Mikrografi - 473-474
Mikroheterogen - 473-474
Mikrohm. Se Mikro- och Ohm - 473-474
Mikrokardi, med. Se Hjärtsjukdomar - 473-474, 475-476
Mikrokemi, kem. Se Histologi och Mikrokemiska reaktioner - 475-476
Mikrokemiska analysmetoder. Se Mikrokemiska reaktioner - 475-476
Mikrokemiska reaktioner, Mikrokemiska analysmetoder, kem. - 475-476
Mikrokinematograf. Se Mikrofotografi - 475-476
Mikroklin Des Cloizeaux, miner. - 475-476
Mikroklinsten A. E. Törneblom, petrogr. geol. - 475-476
Mikrokocker, bakterier. Se Bakteriologi och Jäsning - 475-476
Mikrokosm, filos. - 475-476
Mikrokosmiskt salt - 475-476
Mikroliter (rymdmått) - 475-476
Mikroliter, miner. - 475-476, 477-478
Mikrometer, fys. (mätapparat) - 477-478
Mikrometerskruf, fys. Se Mikrometer - 477-478
Mikromillimeter l. Mikron (längdmått) - 477-478
Mikron - 477-478
Mikron 1. Se Mikromillimeter - 477-478
Mikron 2. Kem. Se Kolloider - 477-478
Mikronesien - 477-478
Mikronesien, ögrupp. Se Oceanien. - Mikronesier - 477-478
Mikronesien. Se Malajiska Rasen. - Mikronesiska språken - 477-478
Mikronesien. Se Melanesiska - 477-478
Mikroorganismer, biol. - 477-478
Mikroperit, miner. - 477-478
Mikroprojektion. Se Projektion och Solmikroskop - 477-478
Mikropsi, med. - 477-478, 479-480
Mikropyle. Se Befruktning - 479-480
Mikroskemoi. Se Kloster - 479-480
Mikroskop, fys., ett optiskt instrument - 479-480, 481-482, 483-484
Mikroskopi (se Mikroskop), bot., zool., miner. - 483-484
Mikroskopisk - 485-486
Mikroskopisk. Se Makroskopisk och Mikroskop - 485-486
Mikroskopisk. Se Mikroskopisk anatomi. - 485-486
Mikroskopisk. Se Histologi - 485-486
Mikrosomer, bot. Se Cell - 485-486
Mikrosomi, Nannosomnia l. Dvärgväxt - 485-486
Mikrospektroskop. Se Spektroskop - 485-486
Mikrospor, bot. Se Heterospor - 485-486
Mikrosporangieblad, bot. Se Mikrosporofyll - 485-486
Mikrosporangium, bot. - 485-486
Mikrosporofyll, Mikrosporangieblad, bot - 485-486
Mikrostruktur, petrogr. Se Makrostruktur - 485-486
Mikrostyl, bot. Se Heterostyl - 485-486
Mikrotasimeter, fys. Se Tasimeter - 485-486
Mikroteknik, bot. zool. - 485-486
Mikrotelefon. Se Mikrofon samt Telefon - 485-486
Mikrotom, bot. och zool., ett instrument - 485-486
Mikrovåg, fys. Se Våg - 485-486
Mikszáth, Kálmán - 485-486
Mikulicz-Radecki, Johan von - 485-486, 487-488
Mikultschütz, kommun i preussiska Oppeln - 487-488
Mil, längdmått - 487-488
Mila, Kolmila. Se Kolning - 487-488
Mila, stad i Algeriet - 487-488
Miladinov, bröder - 487-488
Miladinov, Dimitrij - 487-488
Miladinov, Konstantin - 487-488
Milan I, konung af Serbien - 487-488, 489-490
Milanaise, fr., guldbroderi - 489-490
Milanaise, Côtelette a la M. (maträtt) - 489-490
Milanés, José Jacinto - 489-490
Milanesiska ediktet, ett toleransedikt - 489-490
Milano - 489-490, 491-492, 493-494, 495-496, 497-498
Milano 1. Fordon hertigdöme i Öfre Italien - 489-490
Milano 2. Hufvudstad i Lombardiet,Italien - 489-490, 491-492, 493-494, 495-496, 497-498
Milano, Melano, Giovanni da, - 497-498
Milanollo, Teresa - 497-498
Milá y Fontanals, Manuel - 497-498
Milazzo l. Melazzo, stad i italienska Messina - 497-498
Milchhöfer, Arthur - 497-498
Milda skiffrar, geol. petrogr. Jfr Köligruppen - 497-498
Milda stiftelser, oftare Fromma stiftelser - 497-498, 499-500
Mild brötling, bot. Se Lactarius - 499-500
Milde, Karl August Julius - 499-500
Mildenstein, bad och sanatorium. Se Leisnig - 499-500
Milder-Hauptmann, Pauline Anna - 499-500
Mildiou, en drufsjukdom. Se Peronospora - 499-500
Mildrande omständigheter, jur. Jfr Latitudsystem - 499-500
Mildura, koloni o Victoria, Australien - 499-500
Mile, engelsk mil. Se Mil - 499-500
Miles, Nelson Appleton - 499-500
Miles gloriosus, lat., "den storskrytande soldaten" - 499-500
Milesier - 499-500
Milesier 1. Invånare i Miletos - 499-500
Milesier 2. Irisk folktyp. Se Irland - 499-500
Milesiska berättelser. Jfr Grekiska litteraturen - 499-500
Milesiska skolan (Miletiska skolan). Se Filosofiens historia - 499-500
Mileto, stad i italienska Catanzaro - 499-500
Miletopolis, två antika städer - 499-500
Miletopolis 1. Stad i Frygien - 499-500
Miletopolis 2. Ett tidigare namn på Olbia - 499-500
Miletos, forntida stad i Karien - 501-502
Miletus. Se Miletos - 501-502
Mileve, stad. Se Mila - 501-502
Milford - 501-502
Milford 1. Stad i engelska Pembroke - 501-502
Milford 2. Kommun i staten Massachusetts - 501-502
Milford 3. Kommun i staten Connecticut - 501-502
Milford 4. (Milford sound) - 501-502
Milford sound. Se Milford 4. - 501-502
Milha, portugisisk mil. Se Mil - 501-502
Milhau, stad. Se Millau - 501-502
Miliana, stad i Algeriet - 501-502
Miliarense, ett romerskt mynt - 501-502
Miliaria, Febris Miliaris, med. Se Frisel - 501-502
Miliarium, Milliarium, romersk milsten - 501-502
Miliarkohort. Se Kohort - 501-502
Miliartuberkel, med. Se Tuberkulos - 501-502
Milic, Jan (Johannes Militius) - 501-502, 503-504
Milicevic, Djakov Milan - 503-504
Milieu, Pic du. Se Maladetta - 503-504
Milinda (Milindra). Se Menandros - 503-504
Milindapañho. Se Menandros - 503-504
Milis, Milishär - 503-504
Milishär. Se Milis - 503-504
Milissystem. Se Milis - 503-504
Milistrupper. Se Milis - 503-504
Militarism, militärvälde - 503-504
Military, eng., "fälttäflan" - 503-504
Militello, stad i italienska Catania - 503-504
Militie-afräkningskontoret. Se Generalmilitie-afräkningskontoret - 503-504
Militieboställe, kam. Se Militiehemman - 503-504
Militieboställskassan - 503-504, 505-506
Militieexpeditionen - 505-506
Militiehemman, Militieboställe - 505-506
Militieombudsman - 505-506
Militius, Johannes. Se Milic - 505-506
Militär, krigsman - 505-506
Militärattaché, officer - 505-506
Militärbefälhafvare - 505-506
Militärbegrafning, krigsv. - 505-506
Militbroar - 505-506
Militärbyrå, förv. Se Generalpoststyrelsen - 505-506
Militärchef. Se Befälhafvande amiral - 505-506
Militärdistanstub, krigsv. Se Distanstub - 505-506
Militärdistrikt - 505-506
Militaere höiskole, Den, i Kristiania - 505-506
Militaere samfund i Kristiania - 505-506
Militärföreningar (Militärsällskap) - 505-506, 507-508
Militärgränsen - 507-508
Militärgymnastik. Se Gymnastik - 507-508
Militärhygien. Se Militärläkarvetenskap - 507-508
Militär hälsovårdslära. Se Militärläkarvetenskap - 507-508
Militär höghet. Se Höghetsinrättningar - 507-508
Militärisk (se Militär) - 507-508
Militärkabinett (i Preussen) - 507-508
Militär kirurgi. Se Militärläkarvetenskap - 507-508
Militärkoloni - 507-508
Militärkompaniet i Stockholm. Se Stadsmilitärkompaniet - 507-508
Militärkonventioner, fördrag stater emellan - 507-508
Militärlitteratusföreningen - 507-508
Militärläkare. Se Fältläkarkår och Marinläkarkåren - 507-508
Militärläkarföreningen. Se Svenska militärläkarföreningen - 507-508
Militärläkarkurs. Se Allmänna garnisonssjukhuset - 507-508
Militärläkarvetenskap - 507-508, 509-510
Militärläroverk, krigsv. - 509-510
Militär medicin. Se Militärmedicinsk författningslära - 509-510
Militär medicin. Se Militärläkarvetenskap - 509-510
Militärmuseum (se Museum) - 509-510
Militärmusik. Se Krigsmusik - 509-510
Militärmärs, skpsb. Se Märs - 509-510
Militäroftalmi. Se Egyptisk ögoninflammation - 509-510
Militär straffrätt. Se Krigslagar - 509-510
Militärsällskapet. Se Militärföreningar - 509-510
Militär tjänsteman. Se Civilmilitär - 509-510
Militärväg - 509-510
Miliium L., bot. - 509-510
Milium l. Grutum, med. - 509-510, 511-512
Miljukov, Pavel Nikolajevitj - 511-512
Miljutin - 511-512
Miljutin 1. Dimitrij Aleksejevitj M. - 511-512
Miljutin 2. Nikolaj Aleksejevitj M. - 511-512
Miljö, midt, sfär, omgifning - 511-512
Milkacidin. Se Yoghurt - 511-512
Milkolning, kem. tekn. Se Kolning - 511-512
Milkom, gudomlighet. Se Ammoniter och Molok - 511-512
Milkontor - 511-512, 513-514
Milkontor 1. Statens järnvägars milkontor - 511-512, 513-514
Milkontor 2. Enskilda järnvägars milkontor - 513-514
Milkontor 3. - 513-514
Milkowski, Zygmunt - 513-514
Mill, amerikanskt räknemynt - 513-514
Mill - 513-514, 515-516, 517-518, 519-520
Mill 1. James M. - 513-514
Mill 2. John Stuart M. - 513-514, 515-516, 517-518, 519-520
Mill, Hugh Robert - 519-520
Mill., vid växtnamn, Philip Miller - 519-520
Millais, John Everett - 519-520, 521-522
Millares, Los, stenåldersfyndort i Spanien - 521-522
Millau l. Millhau, stad i franska AQveyron - 521-522
Millbank penitentiary, fängele i London - 521-522
Millbury, kommun i staten Massachusetts - 521-522
Mille, lat., tusen. Jfr Pro mille - 521-522
Mille, fr, mil, = 1852m - 521-522
Milledgeville, stad i staten Georgia - 521-522
Millefiori, it., "tusen blommor" - 521-522
Millefiori 1. Ett slags parfym - 521-522
Millefiori 2. Tygmönster - 521-522
Millefiori 3. Se Glasfabrikation - 521-522, 523-524
Mille-fleurs. Se Millefiori - 523-524
Millefolium, bot., farm, "röllekan" - 523-524
Millén, Johan Anton - 523-524
Millennium, tusenårsfest. Se Kiliasm - 523-524
Millenniumljus, tek. Se Glödljus - 523-524
Millepora, zool. - 523-524
Miller, Philip - 523-524
Miller, Gerhard Friedrich - 523-524, 525-526
Miller, Johann Martin - 525-526
Miller, William. Se Adventister - 525-526
Miller - 525-526
Miller 1. Ferdinand von M. d. ä. - 525-526
Miller 2. Ferdinand von M. d. y. - 525-526
Miller, Orest Fedorovitj - 525-526
Miller, Joaquin - 525-526, 527-528
Miller, Vsevolod Fedorovitj - 527-528
Miller, Willoughby Dayton - 527-528
Millerand, Alexandre - 527-528, 529-530
Millerit Haidinger (Hårkis, Nickelkis), miner. - 529-530
Milleriter. Se Adventister - 529-530
Millermedaljen. Se Miller, W. D. - 529-530
Millerska kristallformler, miner. Se Kristallografi - 529-530
Millerstiftung. Se Miller, W. D. - 529-530
Milles - 529-530, 531-532
Milles 1. Vilhelm Karl Emil Anderson M., skulptör - 529-530, 531-532
Milles 2. Rut Anna Maria Anderson M., skulptris - 531-532
Millesimo, by i italienska Genua - 531-532
Millesvik, socken i Värmlands län - 531-532
Millet, Jean François - 531-532, 533-534
Millet, Aimé - 533-534, 535-536
Millet, René - 535-536
Milletich, Stefan - 535-536
Millettia W. et Arn., bot. Se Kapkolonien - 535-536
Millevaches-platån, högslätt i Frankrike - 535-536
Millevoye, Charles Hubert - 535-536
Milli-. Se Kilo-. - 535-536
Milli, Giannina - 535-536
Milliampére, fys. Se Ampére - 535-536
Milliard, tusen millioner - 535-536
Milliardär, (rik person) - 535-536
Milliarium. Se Miliarium - 535-536
Millibar, fys. och meteor. Se Bar - 535-536
Millich, Nicolaes - 535-536
Millicurie. Se Radioaktivitet - 535-536
Millien, Achill - 535-536, 537-538
Millier l. Millier metrique, fransk ton om 1000 kg - 537-538
Milligram. Se metersystemet - 537-538
Milligramvåg. Se Medicinalvikt - 537-538
Millimeter - 537-538
Millimikron, en milliondels millimeter - 537-538
Millin, Aubin Louis - 537-538
Millingen, James - 537-538
Million, tal. - 537-538
Millionär, (rik person) - 537-538
Millo. Se Jerusalem - 537-538
Millom, stad i engelska Cumberland - 537-538
Millon, A. N. E. Se Millons reagens - 537-538
Millons reagens, bot. - 537-538
Millport, by på skotska ön Great Cumbrae - 537-538
Millquist, Hugo Viktor - 537-538
Mills, Clark - 537-538
Millville, stad i staten New Jersey - 537-538
Millöcker, Karl - 537-538, 539-540
Milman, Henry Hart - 539-540
Milne, John - 539-540
Milne-Edwards - 539-540
Milne-Edwards 1. Henri M. - 539-540
Milne-Edwards 2. Alphonse M. - 539-540
Milner, Alfred - 539-540, 541-542
Milner-Gibson. Se Gibson T. M. - 541-542
Milnes - 541-542
Milnes 1. Richard Moncton M. - 541-542
Milnes 2. Robert Offley Ashburton Crewe-M. - 541-542
Milnrow, fabriksort i engelska Lancaster - 541-542
Milo, nygrek. Se Melos - 541-542
Milo, Titus Annius Marcus Papianus - 541-542, 543-544
Milo, fransk skriftställare - 543-544
Milon, atlet från Kroton i Syd-Italien - 543-544
Milon, L. J. - 543-544
Miloradovitj, Michail Andrejevitj - 543-544
Milosj Obrenovitj. Se Obrenovitj - 543-544
Milovanovitj, Milovan - 543-544
Milpenningar (extra aflöning) - 543-544
Milreis - 543-544
Milreis 1. Portugisiskt guldmynt - 543-544
Milreis 2. Brasilianskt silfvermynt - 543-544
Milsten. Se Milstolpe - 543-544
Milstolpe, Milsten - 543-544, 545-546
Miltafla - 545-546
Miltenburg, kretsstad i bajerska Unterfranken - 545-546
Miltiades - 545-546
Miltiades 1. Forngrekisk storman - 545-546
Miltiades 2. Forngrekisk storman, son till M. 1. - 545-546
Miltitsch, kretsstad i preussiska Breslau - 545-546
Miltitz, Karl von - 545-546
Miltogramma, zool. Se Parasitflugor och Rofsteklar - 545-546
Milton, orter i Förenta staterna - 545-546
Milton 1. Kommun i Massaschusetts - 545-546
Milton 2. Köping i Pennsylvania - 545-546
Milton, John - 545-546, 547-548, 549-550, 551-552
Milton, lord. Se Fitzwilliam 2. - 551-552
Miltonkläde, ett tvåskaftat helyllekläde - 551-552
Miltzow, Gert Henrikssön - 551-552
Milutinovic, Simo Sarajlija, pseudonym för Cubro Cojkovic - 551-552, 553-554
Milvatten, kem. tekn. Se Kolning - 553-554
Milwaukee, stad i staten Wisconsin - 553-554
Milvedsstock. Se Kolning - 553-554
Milvini, zool. Se Gladorna - 553-554
Milvus, zool. Se Gladsläktet - 553-554
Mim. Se Mimos - 553-554
Mimameid, nord. myt. Se Mimer - 553-554
Mimamsa, ind. filos. - 553-554, 555-556
Mimana, sydspetsen af Korea - 555-556
Mimar-aga (Mimar-baschi), turkisk ämbetsman - 555-556
Mimas, astron., måne till Saturnus - 555-556
Mimbar. Se Minbar - 555-556
Mimeograf, kopieringsapparat - 555-556
Mimer, nord. myt. - 555-556
Mimer, antika folkskådespel. Se Mimos - 555-556
Mimer, svenska tidskrifter - 555-556
Mimer 1. En månadsskrift - 555-556
Mimer 2. En månadsskrift för vitterhet - 555-556
Mimer 3. Svensk tidskrift för nykterhetsfrågor - 555-556
Mimesa, zool. Se Rofsteklar - 555-556
Mimesis, grek., härmning - 555-556
Mimetesit l. Mimetit Breith, miner. - 555-556
Planch mellan dassa sidor om härmande insekter "Mimicry - 555-556, Till art. Mimicry. Förklaring af färgplanschen "Mimicry (härmning l. förklädnad) hos insekter", Mimicry (härmning l. förklädnad) hos insekter., Mimicry (härmning l. förklädnad) hos insekter. (forts.), (blank), 557-558
Blad efter planchen. Förklaring till planchen "Mimicry" - 555-556, Till art. Mimicry. Förklaring af färgplanschen "Mimicry (härmning l. förklädnad) hos insekter", Mimicry (härmning l. förklädnad) hos insekter., Mimicry (härmning l. förklädnad) hos insekter. (forts.), (blank), 557-558
Mimetiska kristaller, miner. - 557-558
Mimetit, miner. Se Mimetesit - 557-558
Mimiamber, "mimer på jamber" (se Mimos) - 557-558
Mimicry, Skyddande likhet, Skyddande förklädnad, biol. - 557-558
Mimik - 557-558
Mimiker. Se Mimik - 557-558
Mimingus, ett skogstroll. Se Mimer - 557-558
Mimir, isl. Se Mimer - 557-558
Mimisk. Se Mimik. Mimiska skådespel. Se Mimos - 557-558
Mimmation, språkv. - 557-558
Mimmizolbalsam. Se Hemliga medel - 557-558
Mimnermos, lyriker från Kolofon i Mindre Asien - 557-558
Mimograf, författare af mimiska skådespel - 557-558
Mimos, eg. "härmare" - 557-558, 559-560
Mimosa L., bot. - 559-560
Mimosabark, bot. Se Garfmedel - 559-560
Mimosoideae, bot. Se Leguminosae - 559-560
Mimulus L., Gyckelblomster, bot. - 559-560
Mimus, lat. Se Mimos - 559-560
Mimusops L., bot. - 559-560
Mimus polyglottus, zool. Se Härmfågeln - 559-560
Min, ansiktsuttryck - 559-560
Min, egypt. myt., en fornegyptisk gud - 559-560
min., förkortning för minut - 559-560
Mina, romerskt-grekisk myntvärde - 559-560
Mina, krigsv., sprängladdning. 1. Landminor - 559-560, 561-562, 563-564, 565-566
Mina 2. Sjöminor - 561-562, 563-564, 565-566
Mina - 565-566
Mina 1. Föråldrad benämning på bergverk - 565-566
Mina 2. Grafitstiftet i blyertspennor - 565-566
Mina Llavé et Lex., bot. - 565-566
Mina, folkstam i Främre Indien - 565-566
Mina - 565-566
Mina 1. Francisco Espoz y M. - 565-566
Mina 2. Xaverio M. - 565-566
Minafdelning, förv. - 565-566
Minahassa, Se Celebes - 565-566
Minamoto, japansk krigarätt - 565-566
Miñano y Bedoya, Sebastián de - 565-566
Minara. Se Menandros - 565-566
Minaret, torn vid moské - 565-566, 567-568
Minas, helgon. Se Menas - 567-568
Minas, Minoides - 567-568
Minas de Rio Tinto, bergsstad i spanska Huelva - 567-568
Minas geraes, stat i Brasilien - 567-568
Minbar (Mimbar), predikstol i moské - 567-568
Minbjörn, vagn i minor - 567-568
Minbrunn. Se Fältmina och Minkrig - 567-568
Minbåt, skpsb. Se Torpedbåt - 567-568
Minch, hafvet mellan Skottland och Hebriderna - 567-568
Minch North Minch - 567-568
Minch Little Minch - 567-568
Mincio, biflod till Po - 567-568
Mincius, Johannes - 567-568
Minckwitz, Johannes - 567-568
Mind, engelsk skrift för psykologi - 567-568
Mindanáo, ö bland Filippinerna - 567-568
Mindcure, Mindcurerörelsen. Se Christian science - 567-568
Minde, da. och no., mynning - 569-570
Mindelheim, kretsstad i bajerska Schwaben - 569-570
Minden - 569-570
Minden 1. Regeringsområde i Westfalen - 569-570
Minden 2. Hufvudstad i M. 1. - 569-570
Mindepartement, sjöv. Se Varfsdepartement - 569-570
Minde-Pouet, Georg - 569-570
Minderers spiritus. Se under Solutio - 569-570
Minderårig, enligt romersk terminologi person under 25 år - 569-570
Minderårig, Jfr Arbetarfrågan, Fabrikslagstiftning - 569-570
Minderårig, Jfr Myndighetsålder och Öfvermage - 569-570
Minderåriga brottslingar, jur. - 569-570, 571-572, 573-574
Mindoro, ö bland Filippinerna - 573-574
Mindove, furste. Se Litauen - 573-574
Mindre Asien (Anatolien) - 573-574, 575-576, 577-578
Mindre bannet. Se Kyrkotukt - 577-578
Mindre folkskolor. Se Folkskola - 577-578
Mindre korsnäbben, zool. Se Korsnäbbsläktet - 577-578
Mindre kreditivet (Lilla kreditivet). Se Kreditiv - 577-578
Mindre kungsådran. Se Kungsådra - 577-578
Mindre sekreta deputationen. Se Deputation - 577-578
Mindre skolor. Se Barnaskolor - 577-578
Mindre teatern. Se Stockholmsteatrar - 577-578
Minéer, sydarabisk folkstam - 577-578
Minehead, stad i engelska Somerset - 577-578
Minelli, Jan (Johannes Minellius) - 577-578
Mineo, stad i italienska Catania - 577-578
Minera, Underminera), undergräfva. Se Mina, krigsv. - 577-578
Mineral. Se Mineralogi - 577-578, 579-580
Mineralbad. Se Bad - 579-580
Mineralbister. Se Bister - 579-580
Mineralblatt se nedan --blått //antydning till cirkel över a i blatt// - 579-580
Mineralblatt //texten handlar även om blåa färger// cs - 579-580
Mineralblått, kem. - 579-580
Mineral da Catorce. Se Catorce - 579-580
Mineralfärger, kem. - 579-580
Mineralgarfning. Se Läder - 579-580
Mineralgång. Se Gång 1. och Malm - 579-580
Mineralisk. Jfr Animal och Vegetabilisk - 579-580
Mineraliska ämnen. Se Födoämnen - 579-580
Mineralkemi - 579-580
Mineralkemist - 579-580
Mineralkermes, Kermes mineralis, med. - 579-580
Mineralkälla. Se Hälsobrunn, Källa och Mineralvatten - 579-580
Mineral magnetism. Se Animal magnetism - 579-580
Mineralmålning. Se Väggmålning - 579-580
Mineralog (se Mineralogi) - 579-580
Mineralogi, vetenskapen om mineralen - 579-580, 581-582
Mineraloljor, kolväten i bergolja mm. - 581-582
Mineralspiritus, kem. - 581-582
Mineralsyror, kem. - 581-582
Mineralvatten, kem. se Brunnsdrickning och Hälsobrunn - 581-582, 583-584
Mineralvattenfond. Se Medicinalfond - 583-584
Mineralvax. Se Ceresin - 583-584
Minerande spindlar, zool. Se Minörspindlar - 583-584
Mineringsskola. Se Minskola - 583-584
Minerva, astron., en småplanet - 583-584
Minerva, rom. myt. - 583-584
Minerva, tidning. Se Svenska Minerva - 583-584
Minerva, dansk månadspublikation - 583-584
Minerva, tysk publikation - 583-584
Minervae promontotium, udde på Kampaniens kust, Italien - 583-584, 585-586
Minerval. Se Minerva, rom. myt. - 585-586
Minervas uggla, zool. Se Ugglor - 585-586
Minervino Murge, stad i italienska Bari - 585-586
Minett, petrogr. - 585-586
Mineur, fr., mus. Se Minore - 585-586
Minförstuga. Se Fästning och Galleri - 585-586
Minförsvar. Se Fästnigskrig och Mina - 585-586
Ming, kinesisk dynasti. Se Kina - 585-586
Mingalleri. Se Fästning, Galleri och Minkrig - 585-586
Mingan-befästningarna. Se Kina - 585-586
Minge, tillflöde till Kurisches haff - 585-586
Minghetti, Marco - 585-586
Mingo, fabriksort. Se Conshohocken - 585-586
Mingotti, Regina - 585-586
Mingranat, krigsv. Se Granat - 585-586
Mingrelien, en del af ryska guv. Kutais - 585-586
Mingrelier, en folkstam. Se Mingrelien - 585-586, 587-588
Mingreliska. Se Kaukasiska språk - 587-588
Mingren. Se Galleri och Minkrig - 587-588
Mingrop. Se Mina och Minkrig - 587-588
Ming-ti, kejsare i Kina - 587-588
Mingång. Se Mina - 587-588
Minho - 587-588
Minho 1. en af Pyreneiska halföns hufvudfloder - 587-588
Minho 2. Provins i Portugal - 587-588
Minho, biflod till Jang-tse-kiang - 587-588
Minia, el-. Se Minja - 587-588
Miniator, Miniaturista, lat., miniaturmålare. Se Miniayr - 587-588
Miniatyr, Miniatyrmålning - 587-588, 589-590, 591-592
Miniatyrist, miniatyrmålare. Se Miniatyr - 591-592
Miniatyrmålning - 591-592
Minié-gevär, krigsv. - 591-592
Miniera, måla i miniatyrteknik - 591-592
Minikoi, Minikai, ö i Indiska oceanen - 591-592
Minima, lat - 591-592
Minima 1. Plur. af minimum - 591-592
Minima 2. Mus. Se Mensuralmusik - 591-592
Minimal, minst - 591-592
Minimalembrasyr. Se Embrasyr och Lavettage - 591-592
Minima non curat praetor, lat. - 591-592
Minimernas orden - 591-592
Minimi fratres, lat. Se Minimernas orden - 591-592
Minimilön. Se Minimal sams Arbetslös och Fackförening - 591-592
Minimiproblem. Se Maximiproblem - 591-592
Minimitermometer, Minimumtermpmeter, fys. o. meteor. - 591-592, 593-594
Minimum, lat., dert minsta - 593-594
Minin, Kuzma (Kosma, Kozma) - 593-594
Miningenjör. Se Varfsdepartementet - 593-594
Minister - 593-594, 595-596, 597-598
Ministeransvarighet - 597-598, 599-600
Ministére public, fr. - 599-600
Minister för allmänna arbeten. Se Arbetsminister - 599-600
Minist för utrikes ärenden. Se Statsråd och Utrikesdepartementet - 599-600
Ministerialböcker. Se Kyrkböcker - 599-600
Ministerialer, frankiska hoftjänare - 599-600
Ministeriell - 599-600
Ministeriella handlingar - 599-600
Ministeriella mål - 599-600, 601-602
Ministeriella protokoll. Se Ministeriella handlingar och Ministeriella mål - 601-602
Ministeriell konselj, stadsr. Se Ministeriella mål - 601-602
Ministerium - 601-602
Ministerkommittén, ryska. Se Ryssland - 601-602
Ministerkonferens. Se Minister - 601-602
Ministerkris - 601-602
Ministerportfölj, statsrådsämbete - 601-602
Ministerpresident. Jfr Konseljpresident och Minister - 601-602
Ministerresident, diplomatisk ämbetsman - 601-602
Ministerråd (Kabinett l. Konselj) - 601-602
Ministerstatssekreterare för storfurstedömet Finland - 601-602, 603-604
Ministerstatssekreteraradjont. Se Ministerstatssekreterare - 603-604
Ministerstyrelse. Se Minister - 603-604
Ministrabel, "i stånd att bli minister - 603-604
Ministrales, katolska kyrkosångare - 603-604
Ministrant, kyrkotjänare. Se Korgosse - 603-604
Ministre plénioptentaire, fr. "befullmäktigad minister" - 603-604
Ministär, kabinett - 603-604
Minitarier. Se Hidatsa - 603-604
Minium, lat., mönja - 603-604
Minius, lat. Se Minho - 603-604
Minjak-kenangan, bot. Se Artabotrus - 603-604
Minje, provins i Öfre Egypten - 603-604
Minkammare. Se Mina - 603-604
Minken, Lutreola vison, zool. Se Flodillrar - 603-604
Minkopier, folkslag. Se Andamanerna och Papua - 603-604
Minkovski, Hermann - 603-604, 605-606
Minkrig, krigsv. - 605-606, 607-608
Minlogement. Se Minkrig - 607-608
Minn., amerikansk förkortning för Minnesota (Jfr Ma.) - 607-608
Minne, psyk. - 607-608, 609-610, 611-612
Minne, ångbåtsanhalt 75 km från Kristiania - 611-612
Minne, Georges - 611-612
Minneapolis, stad i staten Minnesota - 611-612, 613-614, 615-616
Minneopa, statspark. Se Mankato - 615-616
Minnesbild. Se Hjärnan - 615-616
Minnesbok, jur. Jfr Högsta domstolen - 615-616
Minnescentrum. Se Hjärnan ock Kommemorativt centrum - 615-616
Minneskonst. Se Mnemonik - 615-616
Minnesota - 615-616, Karta öfver staten Minnesota., (blank), 617-618, 619-620
Karta öfver staten Minnesota - 615-616, Karta öfver staten Minnesota., (blank), 617-618
Minnesota college - 619-620, 621-622
Minnesota river l. S:t Petersfloden - 621-622
Minnespenning. Se Medalj - 621-622
Minnessång - 621-622
Minniskiöld, Magnus. Se Folkungaätten - 621-622
Miño. Se Minho 1. - 621-622
Minoa, ö. Se Megara - 621-622
Minofficerare. Se Mindepartementet - 621-622
Minor, lat., mindre, yngre. Se Franciskanorden och Kurantel - 621-622
Minor, Jakob - 621-622, 623-624
Minorat, jur., "sistfödslorätt" - 623-624
Minorca. Se Menorca - 623-624
Minore, mus., moll. Se Maggiore - 623-624
Minorerritet. Se Majorennitet och Minderårig - 623-624
Minores, lat. Se Minor - 623-624
Minores fratres, lat. Se Minoriter - 623-624
Minores ordines, (katolska kyrkan) - 623-624
Minorister. Se Minores ordines - 623-624
Minoriter, (franciskanorden) - 623-624
Minoritet, mindretal. Se Majoritet - 623-624
Minoritetsval. Se Val - 623-624
Minorka. Se Menorca - 623-624
Minos, Laurence - 623-624
Minot, Charles Sedgwick - 623-624, 625-626
Minposition, krigsv. Se Mina 2 - 625-626
Minscha (el-Menschije), järnvägsstation i Öfre Egypten - 625-626
Minsjuka. (jfr Koloxidförgiftning) - 625-626
Minsk - 625-626
Minsk 1. Guvernement i Ryssland - 625-626
Minsk 2. Hufvudstad i M. 1. - 625-626
Minskola l. Mineringsskola - 625-626
Min son på galejan. Se Wallenberg, J. - 625-626
Minspel, psyk., muskelrörelser i ansiktet - 625-626
Minspärrning, sjöv. Se Mina 3. - 625-626
Minsta kvadratmetoden, mat. - 625-626, 627-628
Minsta motståndslinjen, krigsv. Se Fältmina - 627-628
Minster, eng. Se Münster - 627-628
Minstrel, eng., spelmän och sångare - 627-628
Mintimmer, skogsh., rundtimmer - 627-628
Minto, baronet- och earltitel - 627-628
Min-tscheng-pu., i Kina namn på ett ministerie - 627-628
Mintub, sjöv. Se Torpedtub - 627-628
Minturnae. Se Minturno - 627-628
Minturno, stad i italienska Caserta - 627-628
Minucius, romersk släkt - 627-628
Minucius 1. Marcus M. Rufus - 627-628
Minucius 2. Marcus M. Felix - 627-628
Minuend, mat. Se Subtraktion - 627-628
Minuetto, M. secondo, it. Se Menuett - 627-628
Minuit, Peter - 627-628
Minus l. Minustecken, mat. - 627-628
Minusinsk, stad i Sibirien - 627-628
Minusinska tataret. Se Kojbaler - 627-628
Minuskel, liten bokstav. Se Majuskel - 627-628
Minustecken. Se Minus - 627-628
Minut - 627-628, 629-630
Minut 1. Vid vinkelmätning sextiondelen af en grad (se Grad 2) - 627-628, 629-630
Minut 1. Vid tidmätning sextiondelen af en timme - 627-628, 629-630
Minut 2. Sjöv. benämning på distansminut - 629-630
Minut 3. Bygnk. Se Modyl - 629-630
Minut 4. Hand. "I minut". Se Minuthandel - 629-630
Minutera, Utminutera. Se Minuthandel - 629-630
Minuthandel (se Minut), handel i smått - 629-630
Minuthandelsförening (Minuthandelsförbund) - 629-630
Minuthandlarnas riksförbund. Se Sveriges minuthandlares riksförbund - 629-630
Minutiös, detaljerad - 629-630
Minyas, sagokonung öfver minyerna - 629-630
Minyer, en urgrekisk folkstam - 629-630, 631-632
Minör, ingenjörssoldat i sprängteknik - 631-632
Minörafdelningen, yrkesafdelning inom kustartilleriet - 631-632
Minörkompani. Se Minörafdelningen - 631-632
Minörspindlar, Minerande spindlar, zool. - 631-632, 633-634
Minörstaten. Jfr Minörafdelningen och Underofficerskåren, Flottans - 633-634
Minörtjänst, krigs. (jfr Minör) - 633-634
Miocenetagen, geol. (se Tertiärsystemet) - 633-634
Mio Cid. Se Cid - 633-634
Mio conto, förkort. M. C., it., hand. - 633-634
Mioko, ö i Bismarckarkipelagen - 633-634
Miolan-Carvalho, Maria Carolina Félix - 633-634
Mionnet, Théodore Edme - 633-634
Miot de Mélito, André François - 633-634
Mi-parti, fr., "delad" - 633-634
Miq., vid växtnamn förkortning för F. A. W. Miquel - 633-634
Miquel - 633-634, 635-636
Miquel 1. Friedrich Anton Wilhelm M. - 633-634, 635-636
Miquel 2. Johannes von M. - 635-636
Miquelon, ö syd on Newfoundland - 635-636
Mir, Se Astronomiska instrument - 635-636
Mir, arab., förkortning af emir - 635-636
Mir, ry., kallas vanligen den storryska byn - 635-636
Mira Bai, en indisk dam på Akbars tid - 635-636, 637-638
Mirabeau - 637-638, 639-640, 641-642, 643-644
Mirabeau 1. Victor de Riquetti - 637-638
Mirabeau 2. Gabriel Honoré de Riquetti - 637-638, 639-640, 641-642, 643-644
Mirabeau 3. André Boniface Louis de Riquetti - 643-644
Mirabell. Se Plommon - 643-644
Mirabile dictu, lat., underbart att omtala - 643-644
Mirabile visu, lat., underbart att skåda - 643-644
Mirabilis L., Underblomster, bot. - 643-644
Mira Ceti, astron., stjärna i Hvalfisken. Se Variabla stjärnor - 643-644
Miracidium, zool. med. Se Distomum - 643-644
Miraculum, lat. Se Mirakel - 643-644
Mira de Amescua, Antonio - 643-644
Mirage, fr., hägring - 643-644
Mirakel, underverk - 643-644
Mirakulopreparat. Se Hemliga medel - 643-644
Mirakulös. Se Mirakel - 643-644
Miramar - 643-644
Miramar 1. Lustslott vid Trieste - 643-644
Miramar 2. Slott på ön Mallorca - 643-644
Miramichi - 643-644
Miramichi 1. En flod i kanadensiska New Brunswick - 643-644
Miramichi 2. Gemensam beteckning för städerna Chatham, Newcastle och Douglastown i M. 1. - 643-644, 645-646
Miramon, Miguel - 645-646
Miranda, stat i Venezuela - 645-646
Miranda, Casa, grefvinna. Se Nilsson Kristina - 645-646
Miranda, F. de, skald. Se Saa de Miranda - 645-646
Miranda, Bartholomeaus de, Se Carranza - 645-646
Miranda, Francesco de - 645-646
Miranda de Ebro, kretsstad i spanska Burgos - 645-646
Mirande, arr.stad i franska Gers - 645-646
Mirandola, kretsstad i italienska Modena - 645-646
Miranha, indiangrupp i brasilianska Amazonas - 645-646
Mirat - 645-646, 647-648
Mirat 1. Division i Indien - 645-646
Mirat 2. Distrikt i M. 1. - 645-646
Mirat 3. Hufvudstad i M. 1. - 645-646, 647-648
Mira-typen, astron. Se Variabla stjärnor - 647-648
Mirb., vid växtnamn förkortning för C. F. B. -Mirbel - 647-648
Mirbanolja l. Konstgjord bittermandelolja, kem. tek. - 647-648
Mirbeau, Octave - 647-648
Mirbel, Charles François Brisseau- - 647-648, 649-650
Mirbt, Karl Teodor - 649-650
Mircea Basarb - 649-650
Mirchond (Mirkhond) Muhammed ibn Chavend-schab ibn Mahmud - 649-650
Mirditer, Mirediter, Miriditer, albanesisk stam - 649-650
Mirecourt, arr.stad i franska Vosges - 649-650
Mirecourt, Eugéne de - 649-650
Mirediter. Se Mirditer - 649-650
Mireio, Mireille). Se Mistral, F - 649-650
Mirepoix, fr., "kryddbuljong" - 649-650
Mirepoix, stad i franska Ariége - 649-650
Mirfield, fabriksort i West-Riding, England - 649-650
Mirgorod, kretsstad i ryska Poltava - 649-650
Miriam, astron., en småplanet - 649-650
Miribel, stad i franska Ain - 649-650
Miribel, Marie François Joseph de - 649-650
Miridae, zool. Se Ängsskinnbaggar - 649-650
Miriditer. Se Mirditer - 649-650
Mirikinan, zool. Se Primates - 649-650
Mirimlagunen, port. Lagoa Mirim, lagun mellan Uruguay och Brasilien - 649-650, 651-652
Mirjam, syster till Mose (Bibeln) - 651-652
Mirkhond, persisk historieskrifvare. Se Mischond - 651-652
Mirmillo. Se Gladiator - 651-652
Miropolje, stad i ryska Kursk - 651-652
Mirsa. Se Mirza - 651-652
Mirtov, pseudonym. Se Lavrov - 651-652
Mirza l. Mirsa, persisk titel - 651-652
Mirza Gulam Ahmed. Se Islam - 651-652
Mirzapur - 651-652
Mirzapur 1. Destrikt i Indien - 651-652
Mirzapur 2. Hufvudstad i M. 1. - 651-652
Misa, astron., en småplanet - 651-652
Misandri, hat till mannen. Jfr Misogyn - 651-652
Misantrop, människohatare - 651-652
Misasagi, grafhögar - 651-652
Misasi, Nicola - 651-652
Misburg, kommuni preussiska Hannover - 651-652
Miscanthus Anderss., bot. - 651-652
Misceatur, lat. Se M, band 17 spalt 327 - 651-652
Misce, da, signa, lat. Se m. d. s., band 17 spalt 1356 - 651-652
Misce, fiat pulvis. Se m. f. p., spalt 400 - 651-652
Miscellanea, lat., blandgods - 651-652
Mischabelhörner, en bergskedja i Penninska alperna - 651-652
Mischmasch, sammelsurium - 651-652
Mischna. Se Talmud - 651-652
Mischocyttarus, zool. Se Getingar - 651-652
Mischärer, Mesjtjerjaker, Mesjtsjerjaker, en turko-tatarisk folkstam - 651-652
Miscophus, zool. Se Rofsteklar - 651-652
Misdemeanour, eng. juridisk term - 651-652, 653-654
Misdroy, hafsbad på ön Wollin - 653-654
Mise-en-scene, fr., "iscensättning" - 653-654
Miseno, Capo, ö vid Neapels golf - 653-654
Miserabel, ömklig - 653-654
Misera contribuens plebs, lat. - 653-654
Misére, fr. Se Misär - 653-654
Miserere - 653-654
Miserere 1. Mus. Miserere mei Deus - 653-654
Miserere 2. Med. Se Ileus - 653-654
Misericordia, lat., ett litet stöd - 653-654
Misericordias Domini - 653-654
Misericors. Se Franciskanorden - 653-654
Mises, Dr Mises, pdeudonym. Se Fechner - 653-654
Misgurnus, zool. Se Gröngölingssläktet - 653-654
Mishawaka, stad i staten Indiana - 653-654
Misilmeri, stad i italienska Palermo - 653-654
Misima, ö. Se Louisiadearkipelagen - 653-654
Misiones, guvernement i Argentina - 653-654
Misj-jakinskaja stanitsa, (i Donska området) i Ryssland - 653-654
Miskal - 653-654
Miskal 1. vikt för pärlor - 653-654
Miskal 2. Ett marokkanskt räknemynt - 653-654
Miskolcz, hufvudstad i ungerska Borsod - 655-656
Misocco. Se Mesocco - 655-656
Misogami, hat till äkta ståndet. -- Misogam, äktenskapshatare - 655-656
Misogyn, kvinnohatare. -- Misogyni, hat till kvinnokönet - 655-656
Misol, Papuaö utanför Nya Guinea - 655-656
Misologi, förnuftshat. -- Misolog, obskurantist - 655-656
Misoneism, ovilja till allt nytt - 655-656
Misopogon, "skägghataren" - 655-656
Mispe (l. Mispa), namn på flera bibliska orter. (4 st.) - 655-656
Mispel, bot. Se Eriobotrya och Mespilus - 655-656
Misr, turkiska namnet på Egypten och Kairo - 655-656
Misrajim (Misraim), hebreiska namnet på Egypten - 655-656
Misrata (Masrata), hamnstad i Tripolis - 655-656
Miss, spelt., felstöt i biljard. -- Missa, icke träffa - 655-656
Miss, eng. - 655-656
Miss 1. Fröken - 655-656
Miss 2. Fordom titel på småflickor - 655-656
Miss., amerikansk förkortning för Mississippi - 655-656
Missa, lat. mässa - 655-656
Missa, spelt. Se Miss - 655-656
Missabey heights. Se Mesabikedjan - 655-656
Missal, boktr. - 655-656
Missale, mässbok. Jfr Inkunabler, Kyrkohandbok och Liber plenarius - 655-656
Missaticum, mlat. Se Missi dominici - 655-656
Missbildning - 655-656, 657-658, 659-660
Missbruk af förmanskap, jur. - 659-660, 661-662
Missbyggnad, kam. Se Byggnadsskyldighet - 661-662
Missfall, Abortus, "oliflig förtidsbörd" - 661-662
Missfirmlig gärning. Se Ärtkränkning - 661-662
Missfoster. Se Missbildning - 661-662
Missgifte, jur. Se Jämbördig - 661-662
Missgärningsbalken. Jfr Lagkommissionen, Strafflagen och Sveriges rikes lag - 661-662
Misshandel, jur. - 661-662
Missi dominici, Missi regis, lat. (kungliga sändebud - 661-662, 663-664
Missilier, kröningsmynt - 663-664
Missinippi, flod i Canada. Se Churchill - 663-664
Missinsig, indianstam. Se Chippeways - 663-664
Missio in bona, lat., jur. Se Konkurslagstiftning - 663-664
Missio in possessionem, lat., jur., detsamma som missio in bona - 663-664
Mission - 663-664, 665-666, 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676, 677-678, 679-680, 681-682
Missionera, verka som missoinär - 681-682
Missionsalfabet, språkv. - 681-682
Missionsdag. Se Kyrkoår - 681-682
Missionsföreningar. Se Mission - 681-682
Missionskonferenser. Se Mission - 681-682
Missionssällskap. Se Mission - 681-682
Missionsvänner, en religös sammanslutning - 681-682, 683-684
Missionär, en person. Se Mission - 683-684
Missi regis, lat. Se Missi dominici - 683-684
Mississippi, stor flod i Nord-Amerika - 683-684, 685-686, 687-688
Mississippi, förkortning Miss, en stat i Nord-Amerika - 687-688, 689-690
Mississippikompaniet. Se Law - 689-690
Missiv, eg. sändebref - 689-690
Missiv 1. Skrifvelse - 689-690
Missiv 2. Err af kyrkostyrelsen utfärdat förordnande - 689-690
Missivera (se Missiv), förordna - 689-690
Missljud. Se Kakafoni 1 och 2. - 689-690
Missne, bot. Se Calla - 689-690
Missnefamiljen, bot. - 689-690
Missnöjesanmälan, jur. - 689-690
Missolonghi (Missolunghi), fästning i grekiska Akarnanien-Etolien - 689-690
Missolunghi. Se Missolonghi - 689-690
Missoula, stad staten Montana - 689-690
Missouri, biflod till Mississippi - 689-690, 691-692
Missouri, förkortning Mo, stat i nordamerikanska unionen - 691-692, 693-694
Missourikompromissen - 693-694
Missourisynoden (kyrklig) - 693-694
Misspickel, ty., miner. Se Arsenik-kis - 695-696
Missräkningspenningar, förv. Se Felräkningspenningar - 695-696
Misstag, filos. Se Illusion - 695-696
Misstroendeadress. Se Misstroendevotum - 695-696
Misstroendevotum, Misstroendeadress, statsr. (se Dagordning och Interpellatoin) - 695-696
Missunde. Se Mysunde - 695-696
Missvisande kurs, sjöv. Se Kurs 1 - 695-696
Missvisning. Se Deklination 3 och Kompass - 695-696
Mist, nord. myt., en valkyria - 695-696
Mist, eng. och holl., sjöv. (dimma) - 695-696
Mistassini, sjö i Canada - 695-696
Mistek, stad i Mähren - 695-696
Mistel, Viscum album L., bot. - 695-696
Mistelfamiljen, bot. - 695-696
Misteltein, mistelten, nord. myt. Se Balder och Mistel - 695-696
Misteltrasten, zool. Se Dubbeltrasten - 695-696
Mistelås, socken i Kronobergs län - 695-696
Mister, eng., herr - 695-696, 697-698
Misterbianco, stad i italienska Catania - 697-698
Misterhult - 697-698
Misterhult 1. Socken i Kalmar län - 697-698
Misterhult 2. Gods i M. 1. - 697-698
Misterioso, it., mus., hemlighetsfullt - 697-698
Misti, vulkan i Peru - 697-698
Mistir. Se Monastir 2 - 697-698
Mistlur (se Mist). Se vidare Signal - 697-698
Mistning af ämbete på viss tid. Se Suspension - 697-698
Mistra, biflod till Rena, hedemarken, Norge - 697-698
Mistra, ruinstad i grekiska Lakonien - 697-698
Mistral (Mistraou, Magistral, Meistre, Cers), häftig vind i Provence - 697-698
Mistral, Frédéric - 697-698, 699-700
Mistraou. Se Mistral - 699-700
Mistress, eng. - 699-700
Mistress 1. Husmoder - 699-700
Mistress 2. Kvinna, som behärskar - 699-700
Mistress 3. Älskarinna - 699-700
Mistress 4. Lärarinna - 699-700
Mistress 5. Fru (Mrs) - 699-700
Mistress 6. fordon fullvuxna ogifta kvinnor - 699-700
Mistress. Jfr Lady, Miss och Mister - 699-700
Mistretta, kretsstad i italienska Messina - 699-700
Mistsignalapparater. Se Signal - 699-700
Misär, elände, nöd - 699-700
Mitani, en forntida stat i stora Eufratkrökningen - 699-700, 701-702
Mitau, hufvudstad i ryska Kurland - 701-702
Mitava. Se Mitau - 701-702
Mitcham, förstad till London i engelska Surrey - 701-702
Mitchell, flod i Queensland, Australien - 701-702
Mitchell, sir Thomas Livingstone - 701-702
Mitchell, Donald Grant - 701-702
Mitchell peak. Se Algehaneybergen - 701-702
Mit der dummheit kämpfer götter selbst vergebens - 701-702
Mitford, Mary Russell - 701-702, 703-704
Mit Ghamr, ort i egyptiska Dakahlieh - 703-704
Mithotyn. Se Mitoden - 703-704
Mithra, persisk gudom - 703-704, 705-706
Mithradates l. Mithridates, fornpersiskt mansnamn - 705-706, 707-708
Mithradates 1. Sex konungar i Pontos - 705-706, 707-708
Mithradates 2. Konungar i Partien. Se Arsaciderna - 707-708
Mithridat, med. (magmedicin). Jfr Teriak - 707-708
Mithridates. Se Mithradates - 707-708
Mitigantia. Se Mitigera - 707-708
Mitigera, mildra, lindra - 707-708
-- Mitigantia, med., lindrande läkemeder - 707-708
-- Mitigantia, jur., lindrande omständigheter - 707-708
Mitilini. Se Lesbos och Mytilene - 707-708
Mi-ti-schen (Mei-ti-chen), svensk missionsstation i Kina. Se Mission - 707-708
Mitis-järn, metall., i degel smält, mjuk götmetall - 707-708
Mitla. Se Oaxaon - 707-708
Mito, stad på japanska Hondo - 707-708
Mito, japansk fursteätt - 707-708
Mitochondria, Trådkorn, histol. - 707-708
Mitoden, nord, myt. - 707-708
Mitos, biol. Se Cellbildning och Kärndelning - 707-708
Mitra, ind. myt. - 707-708, 709-710
Mitra, grek. . lat. - 709-710
Mitra 1. långt skärp - 709-710
Mitra 2. Hufvudbindel eller mössa - 709-710
Mitra 3. biskopsmössa l. infulan. (se Biskopsskrud och Grekisk-katolska kyrkan) - 709-710
Mitra, Rajendra Lala - 709-710
Mit-Rahine, arabby. Se Memfis - 709-710
Mitralisvalfveln, dets. som biskopsmössevalfven. - 709-710
Mitralisvalfveln. Se Hjärtat och Hjärtsjukdomar - 709-710
Mitraljös. Se Kulspruta - 709-710
Mitraria Cav., bot. Se Gesneraceae - 709-710
Mitras, myt. Se Mithra - 709-710
Mitré, Bartolomea - 709-710
Mitrovica, stad i turkiska Kosovo - 709-710
Mitrowitz, stad kroatiska Syrmien - 709-710
Mitscherlich - 709-710, 711-712
Mitscherlich 1. Christoph Wilhelm M. - 709-710
Mitscherlich 2. Eilhart M. - 709-710, 711-712
Mitsu. Se Matsuyama - 711-712
Mitsunari, Ishida, japansk statsman. Se band XII - 711-712
Mittag - 711-712
Mittag 1. Lorens Gustaf M. - 711-712
Mittag 2. Magnus Gustaf M.-Leffler. Se Leffler 5. - 711-712
Mittag-Leffler, M. G. Se Leffler och Mittag - 711-712
Mittag-Lefflers teorem. Se Leffler - 711-712
Mitteis, Ludwig - 711-712
Mittel, boktr. - 711-712
Mitteldeutch. Se Fornhögtyska - 711-712
Mittelfranken, regeringsområde i Bajern - 711-712
Mittelfränkisch, ty. Se Frankiska - 711-712
Mittelgebirge, Böhmisches - 711-712
Mittel-Glärnisch. Se Glärnisch - 711-712
Mittelhochdeutch. Se Medelhögtyska - 711-712
Mittellandkanalen - 711-712
Mittenwalde, stad i preussiska Potsdam - 711-712
Mitterbad, mineralbad i Tyrolen - 711-712, 713-714
Mitterer, Ignaz - 713-714
Mittermaier, Karl Joseph Anton - 713-714
Mitterwurzer - 713-714
Mitterwurzer 1. Anton M. - 713-714
Mitterwurzer 2. Friedrich M. - 713-714
Mittimus, engelsk arresteringsorder - 713-714
Mittnacht, Herrmann von - 713-714
Mittu (Mattu), negerfolk i Nilområdet - 713-714
Mittweida, stad sachsiska Leipzig - 713-714
Mittåälfven, biflod till Ljusnan - 713-714
Mitylene. Se Mytilene - 713-714
Mius, flod i Donska Syd-Ryssland - 713-714
Mivart, S:t George - 713-714
Mixed - 713-714
Mixed 1. Skogsh. - 713-714
Mixed 2. Fonet. Se Mediopalatala språkljud - 713-714
Mixed pickles, eng. Se Pickles - 713-714
Mixet, behållare för smält, flytande tackjärn. Se Martinpricessen - 713-714
Mixolydisk tonart, mus. (se Kyrkotonarter) - 713-714
Mixotrof, bot. (se Insektsätane växter) - 713-714, 715-716
Mixteka. Se Mexikanska språk - 715-716
Mixtekfolk. Se Indianer - 715-716
Mixter, blandning- och omröringsmaskin - 715-716
Mixtum compositum, litet af hvarje - 715-716
Mixtur - 715-716
Mixtur 1. Farm., med., i vatten verkställd lösning - 715-716
Mixtur 2. Mus., blandad stämma i orgeln - 715-716
Mixtura agitanda, Skakmixer, farm., med. - 715-716
Miya, jap., shintotempel - 715-716
Miyako, japanskt ord för hufvudstad - 715-716
Mizar, astron., dubbelstjärna i Stora Björnen - 715-716
Mizbeah, hebr. Se Horn 3 - 715-716
Mizil, stad i Valakiet - 715-716
Mizon, Louis Alexandre Antoine - 715-716
Mizraim, dets. som Misraim. Se Misrajim - 715-716
Mizzonit, miner. Se Skapolit - 715-716
M. I., i latinska inskrifter förkortning för Maximo Jovi - 715-716
Mjaasund l. Mjösund - 715-716
Mjechov, kretsstad i rysk-polska Kielce - 715-716
Mjeldrunga (Mjelldrunga). Se Mjäldrunga - 715-716
Mjele. Se Mjälsand - 715-716
Mjellby. Se Mjällby - 715-716
Mjelsand. Se Mjälsand - 715-716
Mjoll, nord. myt. - 715-716
Mjollner, nord. myt., Tors hammare - 715-716, 717-718
Mjuka konsonanter. Se Muljerande språk - 717-718
Mjuka kräftan. Se Magsjukdomar - 717-718
Mjukbaggar, zool. (skalbaggar) - 717-718
Mjukbast, bot. Se Bast - 717-718
Mjukfeniga fiskar l. Mjukfeningar, zool. Se Fiskar - 717-718
Mjukgrundetsning. Se Etsning och Etsningsgrund - 717-718
Mjuk harspatt, veter. Se Has - 717-718
Mjukstrålar. Se Fiskar - 717-718
Mjukt järn, metall. Se Järn - 717-718
Mjukt vatten. Se Källa och Vatten - 717-718
Mjuktåtelsläktet, bot. Se Holcus - 717-718
Mjuna, landtbr.-geol. Jfr Jordarter 2. - 717-718
Mjäla (Finmo), landtbr.-geol. Se Mo - 717-718
Mjäldrunga (Mjeldrungen, Mjelldrunga, Mjälldrunga), socken i Älfsborgs län - 717-718
Mjäle. Se Mjälsand - 717-718
Mjäll, Mjällbildning. Se Fjällning - 717-718
Mjällby (Mellby), socken i Blekinge län - 717-718
Mjälldrunga. Se Mjäldrunga - 717-718
Mjälsand (Mjäle), mjölsand - 717-718
Mjältbrand, veter., med., infektionssjukdom - 717-718, 719-720
Mjältbrandsdistrikt. Se Mjältbrand - 719-720
Mjältbrandsemfysem, Frasbrand l. Svartbrand, veter. - 719-720, 721-722
Mjältbrandskarbunkel. Se Mjältbrand - 721-722
Mjälten, Splen l. Lien, anat. - 721-722
Mjälthugg. Jfr Håll - 721-722
Mjältsjuka, psykiatr., melankoli - 721-722
Mjältsjukdomar. (se Leukemi). Se Mjältbrand och Mjälthugg - 721-722
Mjärde. Se Fiskredskap - 721-722
Mjöbäck, socken i Älfsborgs län - 721-722
Mjöd, jäst dryck af honung och vatten - 721-722
Mjödört, bot. Se Spirea - 721-722
Mjöhund, fsv., vindthund - 721-722
Mjöl, framställes genom malning af säd - 721-722, 723-724
Mjölbagge, Mjölbill, zool. - 723-724, 725-726
Mjölbill, zool. Se Mjölbagge - 725-726
Mjölby - 725-726
Mjölby 1. Socken i Östergötlands län - 725-726
Mjölby 2. Municipalsamhälle i M. 1. - 725-726
Mjölby-Hästholmens järnväg - 725-726
Mjöldagg, bot. Jfr Krusbärsmjöldagg och Äppelmjöldagg - 725-726
Mjöldaggsvampar, bot. Se Erysibaceae - 725-726
Mjöldryga, Mjölöka, farm. - 725-726, 727-728
Mjölhår, bot. Se Mjölig - 727-728
Mjölig, bot. - 727-728
Mjölis (Mjölnarmatte), ett kortspel - 727-728
Mjölk - 727-728, 729-730, 731-732, 733-734
Mjölkafsöndring, Mjölksekretion, Laktation, med. - 733-734, 735-736, 737-738
Mjölkalånga, by i Finja socken, Kristianstad län - 737-738
Mjölkbråck, detsamma som galaktocele - 737-738
Mjölkcentrifug. Se Centrifug - 737-738
Mjölkcistern. Se Mjölkkörtel 2. - 737-738
Mjölkdiet. Se Diet - 737-738
Mjölkdrifvande medel. Se Galactagoga - 737-738
Mjölkdroppen, (förening för spädbarnsmjölk) - 737-738, 739-740
Mjölke. Se Fiskar - 739-740
Mjölke, bot., namn på Epilobium augustifolium - 739-740
Mjölkedalen (Melkedalen), fjälldal i Norge - 739-740
Mjölkedalsbraeen. Se Mjölkedalen - 739-740
Mjölkedalspigger. Se Mjölkedalen - 739-740
Mjölkedalstind. Se Mjölkedalen - 739-740
Mjölkedöla. Se Mjölkedalen - 739-740
Mjölkfeber - 739-740
Mjölkfeber 1. Med. Se Mjölkafsöndring - 739-740
Mjölkfeber 2. Veter., detsamma som kalfningsfeber - 739-740
Mjölkflytning, med. Se Galaktorré - 739-740
Mjölkförfalskning. Se Mjölk - 739-740
Mjölkgatan. Se Vintergatan - 739-740
Mjölkglas, tekn. Se Ben-glas och Glasfabrikation - 739-740
Mjölkgrottan vid Betlehem - 739-740
Mjölkgångar. Se Mjölkkörtel 2. - 739-740
Mjölkhandel. Se Mjölkhushållning - 739-740
Mjölkhare, svensk folktro. Se Bära - 739-740
Mjölkhushållning - 739-740, 741-742
Mjölkhål, veter. Se Mjölkåder - 741-742
Mjölkhämmande medel, med. Se Mjölkafsöndring - 741-742
Mjölkjufver, veter. Se Mjölkkörtel 2. - 741-742
Mjölkkakao. Se Kakao - 741-742
Mjölkkanaler. Se Mjölkkörtel 2. - 741-742
Mjölkkastning - 741-742
Mjölkkondensering. Se Mjölk - 741-742
Mjölkkonversering. Se Mjölk - 741-742
Mjölkkontroll och Mjölkkontrollanstalt. Se Mjölkprofning - 741-742
Mjölkkur - 741-742, 743-744
Mjölkkvarts, miner. Se Kvarts - 743-744
Mjölkkylare, mejerisk. - 743-744
Mjölkkylare 1. gräddsättningskärl - 743-744
Mjölkkylare 2. Mejeriapparat för hastig afkylning af mjölk - 743-744
Mjölkkärl, bot. Se Mjölksaft - 743-744
Mjölkkörtel - 743-744, 745-746
Mjölkkörtel 1. Med. Se Bröstkörtel, Digifning ock Könsorgan - 743-744
Mjölkkörtel 2. Veter. Mjölkkörtel l. Jufver - 743-744, 745-746
Mjölkmjöl, Mjölkpulver och Torrmjölk - 745-746
Mjölkning - 745-746, 747-748
Mjölkningsmaskiner - 747-748, 749-750
Mjölkomtor, bot. Se AEcidium - 749-750
Mjölkprofning - 749-750, 751-752
Mjölkprofvare - 751-752, 753-754
Mjölkprofvare 1. Laktoskop (galaktoskop) - 751-752
Mjölkprofvare 2. Aerometriska profvare eller laktodensimetrar - 751-752
Mjölkprofvare 3. gräddglas, gräddmätare l. kremometer - 751-752
Mjölkprofvare 4. Apparater för direkt bestämning af fetthalten - 751-752, 753-754
Mjölkprofvare 5. F. Soxhlets aerometriska fettbestämningsapparat - 753-754
Mjölkprofvare 6. R. Wollnys refratometriska metod - 753-754
Mjölkpulver - 753-754
Mjölkpulver 1. Se Mjölkmjöl - 753-754
Mjölkpulver 2. Pulverformiga fodermedel - 753-754
Mjölkpump, sugpump - 753-754
Mjölkpunch, dryck - 753-754
Mjölkras, boskapsras - 753-754
Mjölkriget, franskt folkupplopp. Se Turgot - 753-754
Mjölksaft, bot. - 753-754
Mjölksaft 1. Fysiol. Se Chylus - 753-754
Mjölksaft 2. Bot. - 753-754
Mjölksaftceller, bot. Se Mjölksaft 2. - 753-754
Mjölksaftkärl - 753-754
Mjölksaftkärl 1. Fysiol. Se Chylus - 753-754
Mjölksaftkärl 2. bot. Se Mjölksaft 2. - 753-754
Mjölksekretion. Se Mjölkafsöndring - 753-754
Mjölkskifling, bot., svampsläktet Lactarius - 753-754
Mjölkskorf, eksem - 753-754
Mjölksmör. Se Mjölkhushållning och Smör - 753-754
Mjölksocker, Laktos, kem. - 753-754
Mjölkspegel, veter. - 753-754, 755-756
Mjölkstockning - 755-756
Mjölksvampar, bot., släktet Lactarius - 755-756
Mjölksyra - 755-756
Mjölksyra 1. Kem. - 755-756
Mjölksyra 2. Acidum lactinum, Jäsningsmjölksyra, farm., med. - 755-756
Mjölksyra 3. Bakteriol. - 755-756
Mjölksyrejäsning, kek. Se Jäsning - 755-756
Mjölktecken - 755-756
Mjölktistel, bot. Se Sonchus - 755-756
Mjölktistelsläktet, bot. Se Sonchus - 755-756
Mjölkträd, bot. - 755-756
Mjölktvål - 755-756
Mjölktyp. Jft Mjölktecken - 755-756
Mjölktänder. Se Tänder - 755-756
Mjölkåder, veter. - 755-756, 757-758
Mjölkökande medel, med. Se Galactagoga - 757-758
Mjölmajs, bot. Se Majs - 757-758
Mjölmask, zool. Se Mjölbagge - 757-758
Mjölnarmatte, spelt. Se Mjölis - 757-758
Mjölne, nord. myt. Se Mjollner - 757-758
Mjölonbuske, Mjölonris, bot. Se Arctostaphylos och Ericaceae - 757-758
Mjölsand. Se Mo - 757-758
Mjölskifling, bot. Se Clitopilus - 757-758
Mjölzeolit, miner. Se Laumonit - 757-758
Mjölöka. Se Mjöldryga - 757-758
Mjöndalen, järnvägsstation i Nedre-Eker härad, Norge - 757-758
Mjören, ö i Kattegatt - 757-758
Mjörn, insjö i Västergötland - 757-758
Mjösen, Norges största insjö - 757-758
Mjösjöberget ö om Boden - 757-758
Mjösund. Se Mjaasund - 757-758
Mjösvand. Se Jösvand - 757-758
M. K., förkortning för medicine kandidat - 757-758
Mkani, bot. Se Allanblackia - 757-758
M'Kenna. Se Mac Kenna - 757-758
mkg., mek., meterkilogram l. kilogrammeter (se k g m samt Effekt) - 757-758
M'Kinlay, J. Se Mac Kinlay - 757-758
M'kullo (Monkullo), by i italienska Eritrea - 757-758
M. L., förkortning för medicine licentiat - 757-758
Mladá Boleslav. Se Bunzlan 2. - 757-758
Mlawa, kretsstad i rysk-polska Plock - 757-758, 759-760
Mlila, stad. Se Melilla - 759-760
Mljet. Se Meleda - 759-760
Mlle, förkortning för fr. mademoiselle - 759-760
mm, förkortning för millimeter - 759-760
m. m., förkortning för med mera - 759-760
MM., förkortning för fr. Messiurs (se Monsieur) - 759-760
M. M., en finländsk studentsångkör. Se Muntra musikanter - 759-760
M. M., mus, förkortning för Mälzels metronom. Se Metronom - 759-760
ÁÁ, (mymy), tecken för millimikron - 759-760
Mme, förkortning för fr. Madame - 759-760
Mn, kem., förkortning för 1 atom mangan - 759-760
Mna, grek., viktenhet och mynt. Se Mina - 759-760
Mnaseas, forngrekisk geograf - 759-760
Mnch., vid växtnamn förkortning för Konrad Moench - 759-760
Mneme - 759-760
Mneme 1. Myt. Se Muser - 759-760
Mneme 2. Biol. - 759-760
Mnemon, binamn på Artaxertes II - 759-760
Mnemonik, Mnemoteknik, minneskonst - 759-760, 761-762
Mnemosyne - 761-762
Mnemosyne 1. Grek. myt., minnets gudinna. (se Muser) - 761-762
Mnemosyne 2. Astron. en småplanet - 761-762
Mnemosyne, litterär tidskrift - 761-762
Mnemoteknik. Se Mnemotik - 761-762
Mnesikles, forngrekisk arkitekt. Se Akropolis - 761-762
Mnium, bot. Se Astrophyllum - 761-762
M-njamwesi, folkstam. Se Bantu - 761-762
Mo, kek., förkortning för 1 atom molybden - 761-762
Mo., förkortning för staten Missouri - 761-762
Mo - 761-762
Mo 1. En af sand eller grus bestående landsträcka - 761-762
Mo 2. Mo l. Mojord - 761-762
Mo - 761-762
Mo 1. Härad i Jönköpings län - 761-762
Mo 2. Socken i Gäfleborgs län - 761-762
Mo, namn på orter i Norge - 761-762, 763-764
Mo 1. M., härad och pastorat i Telemarken - 761-762
Mo 2. M., härad och pastorat i Ranenfjord - 761-762, 763-764
Moa, paleont. Se Dinornis - 763-764
Moab (Bibeln) - 763-764, 765-766
Moabit, en stadsdel i Berlin - 765-766
Moabiter. Se Moab - 765-766
Moala, ö. Se Fidji-öarna - 765-766
Moallakat. Se Muallakat - 765-766
Moaré, vattradt tyg - 765-766
Moa-trädet, bot. Se Illipe - 765-766
Moawija, kalifer. Se Muawija - 765-766
Mobangi. Se Ubangi - 765-766
Mobb, pöbel, pack - 765-766
Mobeck, gård i Norge - 765-766
Mobed, präst. Se Dastoor - 765-766
Moberg, Peter - 765-766
Moberg, Anders. Se Melodiverk - 765-766
Moberg, Karl Oskar - 765-766
Moberg, Johan Kristian - 765-766, 767-768
Moberg, Walfrid - 767-768
Moberg, Karl Axel - 767-768
Moberg, Adolf - 767-768
Moberger, Karl Johan - 767-768
Moberly, stad staten Missouri - 767-768
Mobil, rörlig, flyttbar. Krigsv. (på krigsfot) - 767-768
Mobile - 767-768, 769-770
Mobile 1. Flod i staten Alabama - 767-768
Mobile 2. Hamnstad i staten Alabama - 767-768, 769-770
Mobile perpetuum. Se Perpetuum mobile - 769-770
Mobilgarde, truppstyrka i Paris - 769-770
Mobilia personam sequuntur, lat, lösören följa personen - 769-770
Mobilier, bohag, husgeråd - 769-770
Mobilisering, krigsv. - 769-770
Mobiliseringsafdelningen. Se Marinstaben - 769-770
Mobiliserings- och statistiska afdelningen. Se Flottans stab - 769-770
Mobiliseringsorder. Se Mobilisering - 769-770
Mobiliseringsplan. Se Mobilisering - 769-770
Mobiliseringstransporter, krigsv. - 769-770
Mobiliseringsöfning l. Försöksmobilisering, krigsv. - 769-770
Mobil kolonn. Se Flygande kår - 769-770
Mobilmilis, andra linjens armé i Italien - 769-770
Moccili, it., små ljus - 769-770
Mocegnio, veneziansk adelssläkt - 769-770
Mocegnio Tommaso M. - 769-770
Mocegnio Pietro M. - 769-770
Mocegnio Luigi M. - 769-770
Mocegnio Aloisio M. - 769-770
Mocha. Se Mokka - 769-770
Mochnacki, Maurycy - 769-770, 771-772
Mockasin, Mokasin, fotbeklädnad - 771-772
Mocksinormen, zool - 771-772
Mockau, landskommun i sachsiska Leipzig - 771-772
Mockell, Albert Henri - 771-772
Mocker, landskommun i preussiska Marienwerder - 771-772
Mockfjärd, kapell i Kopparbergs län - 771-772
Mockle, Roland - 771-772
Mockurkalfve, nord. myt. - 771-772
Mocquereaeu, André - 771-772, 773-774
Mocrum, romarnas namn på Makarsa - 773-774
Moczer, folkstam. Se Biharbergen - 773-774
Mod, psyk. o, filos. - 773-774
Mod - 773-774
Mod 1. Förkortning för lat. modus - 773-774
Mod 2. Mus., förkortning för moderato - 773-774
Mod, skick och bruk - 773-774
Mod -(se Dräkt) - 773-774
Mod -- Modeartikel - 773-774
Mod -- Modedocka - 773-774
Mod -- Modejournal - 773-774
Mod., vid naturvetenskapliga namn förk. för Adolf Modéer - 773-774
Modala hjälpverb, språkv. - 773-774
Modalister. Se Antitrinitarier - 773-774
Modalitet, log. - 773-774
Modane, by i Franska Savoie - 773-774
Modanino. Se Mazzoni - 773-774
Modder rifer, flod i Afrika - 773-774
Mode, nord, myt., son af Tor. Se Magne - 773-774
Modeartikel. Se Mod - 773-774
Modedocka. Se Mod - 773-774
Modedårskap. Se Mod - 773-774
Modée, svensk adlig ätt - 773-774, 775-776
Modée 1. Reinhold Gustaf M. - 775-776
Modée 2. Karl Vilhelm M. - 775-776
Modéer, Adolf - 775-776, 777-778
Modegalenskap. Se Mod - 777-778
Modein, nu El-Medije, stad i Judéen (Bibeln) - 777-778
Modejournal. Se Mod - 777-778
Modell, förebild - 777-778
Modellera (se Modell) - 777-778
Modellist. Se Modellista - 777-778
Modellista (af Modell), senare Modellist och Modellötlöjtnant - 777-778
Modellkammaren, Kungliga - 777-778
Modellskydd. Se Mönsterskydd - 777-778
Modellör, tillverkare af modeller - 777-778
Modellörlöjtnant. Se Modellista - 777-778
Modena - 777-778, 779-780
Modena 1. Provins i Italien - 777-778
Modena 2. Fordom hertigdöme uti Italien - 777-778, 779-780
Modena, T. da, italiensk målare. Tommaso - 779-780
Modena, Leon (Jehuda) da - 779-780
Modena, Maria af. Se Maria - 779-780
Modena, Gustavo - 779-780, 781-782
Moderados, sp., "de sanasade" - 781-782
Moderat, sansad - 781-782
Moderata partiet (Första kammarens moderata parti) - 781-782
Moderation. Se Moderat - 781-782
Moderato, it., mus., "måttlig" - 781-782
Moderatörlampa. Se Lampa - 781-782
Moderband, anat. Se Lifmoder - 781-782
Modercell, bot. - 781-782
Moderdroppar, farm. Se Bäfvergäll - 781-782
Moderera. Se Moderat - 781-782
Moderfall, med., dets. som framfall. Se Kvinnosjukdomar - 781-782
Moderförsamling. Se Annexförsamling - 781-782
Modergångar, zool. Se Barkborrar - 781-782
Moderharts. Se Galbanum - 781-782
Moderkaka. Se Placenta - 781-782
Moderlut - 781-782
Moderlut 1. Kem. - 781-782
Moderlut 2. Baln. - 781-782
Moderlutsalt. Se Moderlut 2 - 781-782
Modermord. Se Fadermord - 781-782
Modermun, anat. Se Lifmoder - 781-782
Modern, nymodig - 781-782
Modernism - 781-782, 783-784
Moderpassion, hysteri - 783-784
Moderskapsförsäkring. Se Sjukförsäkring och Social försäkring - 783-784
Moderskärlek. Se Kärlek - 783-784
Moderslidan. Se Vagina - 783-784
Modersmålet, d. v. s. svenska språket - 783-784
Modersohn, Otto - 783-784
Modersugga, (se Svinafvel) - 783-784
Modersyra. Se Mjölkhushållning och Smör - 783-784
Modertapp, anat. Se Lifmoder - 783-784
Moderväxt, bot. - 783-784
Modest, anspråkslös - 783-784
Modestia, astron., en småplanet - 783-784
Modetidning. Se Mod - 783-784
Modgunn, nord. myt. Se Gjallarbron - 783-784
Modh-alfabet. Se Marattiska språket - 783-784
Modi. Se Modus - 783-784
Modica, kretsstad i italienska Siracusa - 783-784
Modifiera, Modificera - 783-784
Modig, Otto Johan - 783-784
Modigliana, stad i italienska Florens - 783-784
Modillon, fr., bygnk. Jfr Konsol och Pelarordning - 783-784
Modin, Karl Viktor - 783-784, 785-786
Modin, Erik - 785-786
Modist, modehandlerska, hattsömmerska - 785-786
Modius, lat., fornromerskt rymdmått för torra varor - 785-786
Modjeska, Helena. Se Modrzejewaka - 785-786
Modokindianer, stam i Oregon - 785-786
Modlin. Se Novo Georgievsk - 785-786
Modon, Modone. Se Methone - 785-786
Modrus-Fiume, kommitat i Kroatien-Slavonien - 785-786
Modrzejewaka. Helena - 785-786
Modrzewski, Andrzej - 785-786
Modsogner, nord. myt. Se Dvärg - 785-786
Modugno, stad i italienska Bari - 785-786
Modul. Se Modyl - 785-786
Modularekvationer, mat. Se Modyl - 785-786
Modulation - 785-786, 787-788
Modulation 1. Mus. Jfr Tonalitet - 785-786
Modulation 2. Språkv. Se Accent - 785-786, 787-788
Modum, härad och pastorat i Norge - 787-788
Modus, lat. - 787-788, 789-790, 791-792
Modus 1. Filos. - 787-788, 789-790, 791-792
Modus 2. Log. - 787-788
Modus 3. Jur. - 787-788
Modus 4. Språkv. - 787-788, 789-790, 791-792
Modus 4. Mus. - 791-792
Modus vivendi, lat. ("sätt att lefva") - 793-794
Modyl, Modul - 793-794
Modyl 1. Bygnk. - 793-794
Modyl 2. Mat. - 793-794
Modyl 3. förr i matematiken o fysiken - 793-794
Moe, Niels Green - 793-794
Moe - 793-794, 795-796
Moe 1. Jörgen Engebretsen M. - 793-794, 795-796
Moe 2. Ingebrekt Moltke M. - 795-796
Moe, Bernt - 795-796
Moe, Oscar - 795-796
Moe, Olefine Louise Margaretha - 795-796
Moe, Louis Maria Niels Peder Halling - 795-796, 797-798
Moe, Ragnvald - 797-798
Moeda. Se Moheda - 797-798
Moedebeck, Hermann - 797-798
Moehr., vid växt- och djurnamn förk. för Paul Heinrich Gerhard Möhring - 797-798
Moehringia L., bot. - 797-798
Moelven, samhälle i Hedemarken, Norge - 797-798
Moen, nord. myt. Jfr Goen - 797-798
Moench, Konrad - 797-798
Moenus, lat. Se Main - 797-798
Moeris, Moiris, sjö i Egypten. Se Birket Karun och Fajum - 797-798
Moeris, grekiska grammatiker. Se Moiris - 797-798
Moero-sjön Mweru, Meru), insjö i Afrika - 797-798
Moerotherium, paleon. Se Elefantdjuren - 797-798
Moesia. Se Mesien - 797-798
Moesting A, astron., månkrater - 797-798
Moestlin, M. Se Maestlin - 797-798
Moeyaert, Claes Cornelisz - 797-798
Mofalla, socken i Skaraborgs län - 797-798
Mofett, geol. Jfr Gasvulkan och Kolsyra - 797-798
Moffat, badort i skotska Dumfries - 797-798
Moffat, Robert - 799-800
Mogadischo, Makdischu, hufvudstad i italienska Somalilandet, Afrika - 799-800
Mogador, handelsplats i Marokko - 799-800
Mogadorgummi. Se Marokkogummi - 799-800
Mogata, socken i Östergötlands län - 799-800
Mogen, fjällgård i Telemarken, Norge - 799-800
Mogenhetspröfning, Mogenhetsexamen). Se Examen och Studentexamen - 799-800
Mogenssön, Mikkel - 799-800
Moggalana - 799-800
Moggalana 1. Ceylonsk lexikgraf - 799-800
Moggalana 2. Ceylonsk grammatiker (Moggalayana) - 799-800
Moggalayana. - 799-800
Mogigrafi. Se Skrifvarsjuka - 799-800
Mogila (Mohyla), Peter - 799-800
Mogilali, svårighet att tala - 799-800
Mogilev. Se Mohilev - 799-800
Mogistan, persiskt kustlandskap - 799-800
Mogk, Eugen - 799-800, 801-802
Mognad, landtbr. o. trädg. - 801-802
Mogningsprocess. Se Fotografi - 801-802
Moguer, stad i spanska Huelva - 801-802
Mogul. Se Stora Mogul - 801-802
Moguntiacum (Mag-), Moguntia (Mag-), latinska namnet på Mainz - 801-802
Mogård samt Mo och Åsunda (byar - gårdar ?) i Östergötland - 801-802
Mohács, kommun i Baranya, Ungern - 801-802
Mohair - 801-802, 803-804
Mohair 1. Engelsk benämning på angoraull - 801-802, 803-804
Mohair 2. Garn af angoraull eller annan lång ull - 803-804
Mohair 3. Slätt tvåskaftat tyg - 803-804
Mohair. Jfr Kamlott, Kämelgarn och Poil do chévre - 803-804
Mohammara. Se Muhammara - 803-804
Mohammed, Se Muhammed - 803-804
Moharek, ö och stad. Se Bahreinöarna - 803-804
Moharen, zool. Se Haren - 803-804
Moharram, detsamma som muharram. Se Hedjara - 803-804
Mohatra l. Contractus mohatrae, jur., ett skenaftal - 803-804
Mohave lake. Se Mohaver - 803-804
Mohaver, Yuma-indianstam - 803-804
Mohave river. Se Mohaver - 803-804
Mohaveöknen - 803-804
Mohawk - 803-804
Mohawk 1. Biflod till Hudson i staten New York - 803-804
Mohawk 2. En af Delawares källfloder - 803-804
Mohawk 3. Indianstam. Se Mohawker - 803-804
Mohawker - 803-804, 805-806
Mohed, förutvarande exercisplats för Hälsinge regemente - 805-806
Moheda (Moeda), socken i Kronobergs län - 805-806
Mohelli, en af Comoro-öarna - 805-806
Mohikaner, en algonkinsk indianstam - 805-806
Mohilev - 805-806
Mohilev 1. Guvernement i Ryssland - 805-806
Mohilev 2. Hufvudstad i M. 1. - 805-806
Mohilev 3. (M. Podolski) Kretsstad i ryska Podelien - 805-806
Mohilla, en af Comoro-öarna - 805-806
Mohl - 805-806, 807-808
Mohl 1. Robert von M. - 805-806, 807-808
Mohl 2. Julius von M. - 807-808
Mohl 3. Moritz von M. - 807-808
Mohl 4. Hugo von M. - 807-808
Mohla - 807-808
Mohla 1. Socken i Äyräpää, Viborgs län, Finland - 807-808
Mohla 2. Skans i M. 1. - 807-808
Mohn, ö utanför Estlands kust. Se Moon - 807-808
Mohn - 807-808
Mohn 1. Henrik M. - 807-808, 809-810
Mohn 2. Jakob Neumann M. - 809-810
Mohn 3. Emanuel Meyer M. - 809-810
Mohn. Jacques Alfred - 809-810
Mohnike, Gottlieb Christian Friedrich - 809-810
Mohr, Karl Friedrick - 809-810
Mohr, Christian - 809-810
Mohr, Eduard - 809-810
Mohr, August Christian - 809-810, 811-812
Mohr, Laura. Se Hansson - 811-812
Mohrenheim, Arthur Pavlovitj de - 811-812
Mohrenkopf, en stickelhårig häst med svart hufvud och svarta ben - 811-812
Mohrungen, jretsstad i preussiska Köningsberg - 811-812
Mohs, Friedrich - 811-812
Mohs hårdhetsskala, tekn. Se Hårdhet - 811-812
Mohur, ett indiskt guldmynt. Jfr Rupie - 811-812
Mohylla. Se Mogilla - 811-812
Mohylew. Se Mohilev - 811-812
Moi, ett annamitiskt namn på bergsfolk i Annam, ö om Mekongfloden - 811-812
Moigno, François Napoléon Marie - 811-812
Moijan, befäst slott i Livland - 811-812
Moinaux, Georges - 811-812
Moira, grek. myt., "del", "lott". Se Parcer - 811-812, 813-814
Moira, earl af. Se Hastings - 813-814
Moiré, fr. Se Moare - 813-814
Moiré-métellique, fr. Se Förtenning - 813-814
Moirer. Se Moira - 813-814
Moiris, attikisten, grekisk grammatiker - 813-814
Moiris, sjö. Se Fajum - 813-814
Moissac, arr.hufvudstad i franska Tarn-et-Garonne - 813-814
Moissan, Henri - 813-814
Moissi, Alexander - 813-814
Moitie, äkta hälft - 813-814, 815-816
Moitte, Jean Guillaume - 815-816
Moivre, Abraham de - 815-816
Mojanga, Se Majunga - 815-816
Moji, hamnstad på japanska Kiushiu - 815-816
Mojord. Se Mo 2. - 815-816
Mokalla (Makalla). Se Hadramaut - 815-816
Mokant. Se Mokera sig öfver - 815-816
Mokasin. Se Mockasin - 815-816
Mokottambergen, bergsträcka i Egypten ö. om Kairo - 815-816
Moke, Henri Guillaume Philippe - 815-816
Mokera sig öfver, håna - 815-816
Mokera sig öfver -- Mokant, hånfull - 815-816
Mokera sig öfver -- Mokerad, förolämpad - 815-816
Mokett, en mångfärgad sammetsväfvad - 815-816
Mokka, stad vit Röda hafvet - 815-816
Mokkakaffe (Pärlkaffe). Se Coffea och Kaffe - 815-816
Mokkasten l. Mossagat, miner. - 815-816
Mokkatillsättning, tekn. bot. Se Kaffesurrogat - 815-816
Moko, zool. Se Hawaii-öarna - 815-816
Mok-p-ho, hamnstad i Korea - 815-816
Moksa, sanskr., "befrielse" - 815-816, 817-818
Moksja, flod i Ryssland - 817-818
Moksjan, kretsstad i ryska Penza - 817-818
Mokuaveoveo. Se Hawaii - 817-818
Mokärnshyttan, masugn i Värmlands län. Se Uddeholmsverken - 817-818
Mol, kem., beteckning för grammolekyl - 817-818
Mola, Blåsmola, Drufbörd, Månadskalf, Månkalf, Missbörd, Ofostrig börd - 817-818
Mola l- Orthagoriscus, zool. Se Klumpfisksläktet - 817-818
Mola l. Mola di Bardi, stad i italienska Bari - 817-818
Mola - 817-818
Mola 1. Giovanni Battista M. - 817-818
Mola 2. Pietro Francesco M. - 817-818
Mola di Bari. Se Mola - 817-818
Molanda, gård. Se Morlanda - 817-818
Molander - 817-818, 819-820
Molander, Johan Harald - 817-818, 819-820
Molander, Klas Herman - 819-820
Molanus, Mattheus - 819-820
Molarer, bakre kindtänder. Se Tänder - 819-820
Molasin, ty. Se Melassfoder - 819-820
Molass, geol. - 819-820
Molas y Casas, Juan - 819-820
Molatycze, ort i Litauen - 819-820, 821-822
Molay, Jacques Bernand de - 821-822
Molbech - 821-822, 823-824
Molbech 1. Kristian M. - 821-822, 823-824
Molbech 2. Kristian Knud Frederik M. - 823-824
Molboer, innebyggare i Mols - 825-826
Molbohistorier, da. Se Molboer - 825-826
Mold, köping i engelska Flint - 825-826
Moldanum illustre, undervisningsanstalt i Grimma - 825-826
Moldau, Böhmens hufvudflod - 825-826
Moldau, fordom förstendöme - 825-826, 827-828, 829-830
Molde, stad i Romsdals amt, Norge - 829-830
Moldefjorden - 829-830
Moldenbatteriet. Se Hammerfest - 829-830
Moldenhawer - 829-830, 831-832
Moldenhawer 1. Daniel Gotthilf M. - 829-830
Moldenhawer 2. Johann Kakob Paul M. - 829-830
Moldenhawer 3. Johannes - 829-830, 831-832
Moldova, flod och furstendöme. Se Moldau - 831-832
Moldöen, fiskeläge i Ulvesundet, Norge - 831-832
Molé - 831-832
Molé 1. Mathieu M. - 831-832
Molé 2. Louis Mathieu M. - 831-832
Molek. Se Molok - 831-832
Molekyl - 831-832, 833-834
Molekylarattraktion, fys. Se Molekylarrörelse - 833-834
Molekylarbyggnad, Molekylarstruktur, kem. Se Konstitution 4 - 833-834
Molekylarföreningar l. Molekylföreningar - 833-834
Molekylarhypotesen, kem. - 833-834, 835-836
Molekylarkrafter, fys. - 835-836
Molekylarmagneter, Elementarmagneter, fys. - 835-836
Molekylarrefraktion, fys. Se Refraktion - 835-836
Molekylarrörelse, fys., kem. - 835-836
Molekylarströmmar, fys. - 835-836
Molekylarteorien, kem. Se Kinetisk gasteori, Molekyl och Molekylarhypotesen - 835-836
Molekylarvikt - 835-836, 837-838
Molekylarvolym, fy., kem. - 837-838, 839-840
Molekylföreningar. Se Molekylarföreningar - 839-840
Molekylkonfiguration, fys. Se Isomeri - 839-840
Molekylära föreningar, kem. Se Molekylarföreningar - 839-840
Molenaer - 839-840, 841-842
Molenaer 1. Jan Miense M. - 839-840, 841-842
Molenaer 2. Cornelis M. af annan släkt - 841-842
Molenbeek-Saint-Jean, förstad till Bruxelles - 841-842
Moler, geol. - 841-842
Moles, lat., massa. - 841-842
Moles, M. Hadriani. Se San Angelus borg - 841-842
Moleschott, Jakob - 841-842
Moleskin, eng. Se Mollskinn - 841-842
Molest, börda - 841-842
Molesworth, sir William - 841-842
Molett - 841-842
Molett 1. E vid tygtruckerier anvämd ståltrissa - 841-842
Molett 2. "Löpare" - 841-842
Molett 3. Her., sporrklinga - 841-842
Molfetta, hamnstad i italienska Bari - 841-842
Moliére, Jean Baptiste Poquelin - 841-842, 843-844, 845-846
Molijn, Pieter. Se Molyn - 845-846
Molilja. Se Målilla - 845-846
Molimba, folkslag. Se Kamerun - 845-846
Molin, Lars - 845-846, 847-848
Molin, Erik - 847-848, 849-850
Molin, Johan Peter - 849-850
Molin, Pelle - 849-850, 851-852
Molin, Adrian - 851-852
Molina - 851-852
Molina 1. M. de Aragón, stad i spanska Guadalajara - 851-852
Molina 2. M. de Murcia, stad i spanska Murcia - 851-852
Molina, Louis - 851-852
Molina, Tirso de. Se Tellez, G. - 851-852
Molina de Aragon. Se Molina 1. - 851-852
Molina de Murcia. Se Molina 2. - 851-852
Molinaeus, Pierre. Se Du Moulin - 851-852
Molinari, Gustave de - 851-852, 853-854
Molinazzo-Arbedo, ort i schweiziska kantonen Ticino - 853-854
Moline, stad i staten Illinois - 853-854
Molina Schrank, bot. - 853-854
Moliner, Auguste - 853-854
Molinister, anhängare af L. Molins lära - 853-854
Molinos, Miguel de - 853-854
Molins, Mariano Roca Togores - 853-854
Mol-ion, fys. - 853-854
Molioniderna (Molionerna); grek. myt. - 853-854, 855-856
Molique, Wilhelm Bernhars - 855-856
Molisch, Hans - 855-856
Molise, provins uti Italien, nu kallad Campobrasso - 855-856
Molitaeus, Mattias Marci - 855-856
Moliterno, stad i italienska Potenza - 855-856
Molitor, Gabriel Jean Joseph - 855-856
Molatitji. Se Molatycze - 855-856
Molkom, by i Nyeds socken, Värmland - 855-856
Moll, mus. - 855-856, 857-858
Moll, text. (tyg) - 857-858
Moll, kommun i belgiska Antwerpen - 857-858
Moll, svensk släkt - 857-858
Moll 1. Karl Tom M. - 857-858
Moll 2. Viktor Ludvig M. - 857-858
Moll, Willem - 857-858
Moll, Karl - 857-858
Moll, Albert - 857-858, 859-860
Mólla, "Vår Herre", "skriftlärd" - 859-860
Molla (Målla, Mell), bot. - 859-860
Molla (Målla), socken i Älfsborgs län - 859-860
Mollberg, en Bellmanfigur. Se Bellman 2. - 859-860
Mollbergsson, Olof, pseudonym för K. J. Livijn - 859-860
Mollendo, hamnstad i peruanska Arequipa - 859-860
Moller, familjenamn (se Zutfen, H. van) - 859-860
Moller, Joachim - 859-860
Moller, Johannes - 859-860
Moller, Arvid - 859-860
Mollerup, William - 859-860
Mollerus, Henricus. Se Möller, Heinrich - 859-860
Mollien - 859-860
Mollien 1. François Nicolas - 859-860
Mollien 2. Gaspard - 859-860
Mollier, Richard - 861-862
Molliskanalen. Se Linth - 861-862
Mollskinn. Jfr Engelskt skinn - 861-862
Mollusca, zool. Se Blötdjur - 861-862
Molluscum, lat., med. - 861-862
Mollusker, Mollusca, zool. Se Blötdjur - 861-862
Mollwitz, by i preussiska Breslau - 861-862
Molly Bawn, Författarinnan till. Se Hungerford, M. - 861-862
Molly Maguires, ett irländskt revolutionssamfund - 861-862
Mollösund - 861-862
Mollösund 1. Kapell och kommun i Göteborgs och Bohus län - 861-862
Mollösund 2. Fiskeläge i M. 1. - 861-862
Molmenti, Popea Gherardo - 861-862
Molmol, bot. Se Commiphora - 861-862
Moln, meteor. - 861-862, 863-864, (blank), Molnformer., Molnformer. (forts.), (blank), 865-866
Moln, planch med 12 molnbilder, mellan dessa spalter - 863-864, (blank), Molnformer., Molnformer. (forts.), (blank), 865-866
Molnagat, miner. Se Agat - 867-868
Molnighet. Se Moln - 867-868
Molnkommission. Se Meteorologiska kongresser - 867-868
Molo, hamnarm l. fördämning - 867-868
Molobrus pecoris, zool. Se Icteridae - 867-868
Moloch horridus, zool. Se Agamidae - 867-868
Mologa - 867-868
Mologa 1. Biflod till Volga - 867-868
Mologa 2. Kretsstad i ryska Jaroslav - 867-868
Molok (Bibeln) - 867-868
Molokai, en af Hawaiiöarna - 867-868
Molokaner, rysk sekt - 867-868
Moloken, Moloch horridus, zool. Se Agamidae - 867-868
Molokini, en af Hawaiiöarna - 867-868
Molorchus, zool. Se Långhorningar - 867-868
Moloss, metr., i klassisk metrik en versfot - 867-868
Molosser, en stam af icke-grekisk härkomst - 867-868, 869-870
Molotjanski liman, saltsjö i ryska Taurien - 869-870
Molotjnaja, flod. Se Molotjanski liman - 869-870
Mols, härad i Jylland (,Danmark) - 869-870
Mols, Niels Pedersen - 869-870
Mols bjerge. Se Mols - 869-870
Molsheim, kretsstad i Elsass-Lothringen - 869-870
Moltesen, Lavst - 869-870
Moltke, gammal dansk adlig ätt - 869-870, 871-872
Moltke 1. Fikke M. - 871-872
Moltke 2. Adam Gottlob M. - 871-872
Moltke 3. Joakim Godske M. - 871-872
Moltke 4. Frederik M. - 871-872
Moltke 5. Karl Frederik M. - 871-872
Moltke 6. Adam Vilhelm M. - 871-872, 873-874
Moltke 7. Karl M. - 873-874
Moltke 8. Leon M.- Huitfeldt - 873-874
Moltke 9. Harald Viggo M. - 873-874
Moltke - 873-874, 875-876
Moltke 1. Helmuth Karl Bernhard von M. - 873-874, 875-876
Moltke 2. Helmuth Johannes Ludwig von M. - 875-876
Moltke 3. Friedrich von M. - 875-876
Moltke 4. Kuno von M. - 875-876
Moltkea Steenstr., paleont., ett korallsläkte under yngre krittiden - 875-876
Moltkenberg, danskt fidekomiss - 875-876
Molto, it., mus., mycket - 875-876
Moluches, folkstam. Se Chile - 875-876
Molukkerna (Kryddöarna) (ö om Celebes) - 875-876, 877-878
Molukk-krabbor, Molukk-kräftor, zool. - 877-878
Molukksjön, sund mellan Celebes och Molukkerna - 877-878
Molva vulgaris, zool. Se Långa - 877-878
Molvärk, med. Se Ischias - 877-878
Moly, hvitblommig trolldomsört hos forngrekerna - 877-878
Molybden, kem., ett metalliskt grundämne - 877-878
Molbdenglans - 877-878, 879-880
Molbdenglans 1. Kem. - 877-878, 879-880
Molybdenglans 2. M. l. Molybdenit Beudant, miner. - 879-880
Molybdenit. Se Molybdenglans 2. - 879-880
Molyn, Pieter - 879-880
Molyneux, Samuel - 879-880
Molza - 879-880
Molza 1. Francesco Maria M. - 879-880
Molza 2. Tarquinia M. - 879-880
mom., förkortning för moment - 879-880
Momang, handvändning, ögonblick. Jfr Moment - 879-880
Mombasa l. Mombas - 879-880, 881-882
Mombello. Se Montebello 2. - 881-882
Mombert, Alfred - 881-882
Moment, afgörande vändpunkt, tidpunkt (jfr Momang) - 881-882, 883-884
Moment 1. Filos. - 881-882
Moment 2. Inom mekaniken och fysiken begagna ordet i flera betydelser - 881-882, 883-884
Momentan, ögonblicklig - 883-884
Momentana språkljud, fonet., kallas explosiva konsonanter - 883-884
Momentana strömmar, Strömstötar, fys. - 883-884
Momentanaxel, mek. Se Momentan - 883-884
Momentankraft, mek. Se Momentan - 883-884
Momentbild. Se Momentfotografi - 883-884
Momentfotografi l. Ögonblicksfotografi - 883-884, 885-886
Momentslutare. Se Momentfotografi - 885-886
Momiers, fr., eg. "hycklare" e. d. - 885-886
Momigny, Jérome Joseph de. - 885-886
Momma, industriidkarsläkt - 885-886
Momma 1. Willem M. - 885-886
Momma 2. Peter M. - 885-886
Momme, japansk vikt. Se Japan - 885-886
Mommers, Hendrik - 885-886
Mommsen, Theodor - 885-886, 887-888
Momordica L., bot., örtsläkte - 887-888
Momos, var inom den forngrekiska gudavärden den personifierade tadelsjukan - 887-888, 889-890
Momotombito, vulkan. Se Managuasjön och Maribios - 889-890
Momper, Jodocus de. - 889-890
Momus. Se Momos - 889-890
Momyllus. Se Romolus Augustus - 889-890
Mon, kronopark i Töftedals och Dals-Eds socknar - 889-890
Mon - 889-890
Mon 1. Järnvägsstation och tullkammare i Töftedals socken - 889-890
Mon 2. Ångsåg i Skönsmon nära Sundsvall - 889-890
Mon är det inhemska namnet på folket i Irawadi i Burma - 889-890
Mon., förkortning för lat. moneta, mynt - 889-890
Mona, namn på Anglesey (Caesar och Tacitus) - 889-890
Monacanthus, zool. Se Hornfiskar - 889-890
Monachia, astron., en småplanet - 889-890
Monachus albiventer, zool. Se Säldjur - 889-890
Monachi, Ernesto - 889-890
Monaco, furstendöme - 889-890, 891-892
Monaco, italiensk målare. Se Lorenzo 1. - 891-892
Monad - 891-892
Monad 1. Filos. - 891-892
Monad 2. Bot. zool. Se Monas - 891-892
Monadelphia, bot. - 891-892
Monadologi, filos. - 891-892
Monaghan - 891-892, 893-894
Monaghan 1. Grefskap i irländska Ulster - 891-892, 893-894
Monaghan 2. Hufvudstad i M. 1. - 893-894
Monakov, Konstantin von. - 893-894
Monaldeschi, Giovanni Rinaldo - 893-894
Monaldesco. Se Monaldeschi - 893-894
Mona Lisa. Se Lionardo da Vinci - 893-894
Monandrae, bot. Se Orchidaceae - 893-894
Monadria, bot - 893-894
Monandrister. Se Monandria - 893-894
Mon-annamitiska språk (Bortre och Främre Indien) - 893-894
Monarda L., bot. - 893-894
Monark, envåldshärskare. Jfr Monarki - 893-894
Monarki, envälde i vidsträkt mening (jfr Envälde) - 893-894, 895-896
Monarkianer. Se Antitrinitarier - 895-896
Monarkisk (se Monarki) - 895-896
Monarkomaker. Jfr Konung - 895-896
Monas, bot., zool. - 895-896
Monasterium, kloster. Jfr Münster - 895-896
Monastir - 895-896
Monastir 1. (Bitolia l. Toli M.) Stad i Macedonien - 895-896
Monastir 2. (Mistir) Hamnstad i Tunisien - 895-896
Monazit l. Edwardit, miner. - 895-896
Monbijou. Se Bijou - 895-896
Monboddo, James Burnett - 895-896
Monbuttu, centralafrikanskt folk - 895-896, 897-898
Moncada, Francisco de. - 897-898
Moncalieri, stad i italienske Turin - 897-898
Monceaux, Paul - 897-898
Moncey, Bon Adrien Jeanot de. - 897-898
Monceysfåret - 897-898
Mon cher ami, fr., min käre vän. Jfr Ma chère - 897-898
Monchique, Serra de, en bergskedja i portugisiska Algarve - 897-898
Monchique, stad i portugisiska Faro - 897-898, 899-900
Monchiquit, petrogr. - 899-900
Monck, George. Se Monk - 899-900
Monckhoven, Désiré van - 899-900
Monclova, stad i mexikanska Coahuila - 899-900
Moncountour, ort i franska Vienne - 899-900
Moncrif, François Augustin Paradis de. - 899-900
Moncton, stad i New Brunswick, Canada - 899-900
Mond, Ludwig - 899-900
Mondamin. Se Majsena - 899-900
Monde, fr., värd. Jfr Beau, Demimonde och Tout le monde - 899-900
Mondego, flod i portugisiska Beira - 899-900
Monde oriental, Le. Se Le monde oriental - 899-900
Mondgas, tekn. - 899-900, 901-902
Mon dieu, fr., min Gud! - 901-902
Mondino de Luzzi l. Mundïnus. Se Medicin - 901-902
Mondonedo, kretsstad i spanska Lugo - 901-902
Mondorf, brunns- och badort i Luxemburg - 901-902
Mondovi, stad i italienska Cuneo - 901-902
Mondragón, stad i spanska Guipuzcoa - 901-902
Mondsee, alpsjö i Öfre Österrike - 901-902
Mondän, bruklig i stora världen - 901-902
Mone, Franz Joseph - 901-902
Moneci, bot. Se Könsfördelning A 1. - 901-902
Monecist. Se Monoecia - 901-902
Monelmetall, metall., legering af koppar och nickel - 901-902
Monembasia (l. Monemvasia), Dorotheos från M. Se Dorotheos - 901-902
Monemphis. Se Menuf - 901-902
Monemvasia, stad i grekiska Lakedaimon - 901-902
Monenergïdiska celler, bot. Se Energid - 901-902
Monepigrafisk, nu. Se Epigraf - 901-902
Monerer, zool. - 903-904
Monergism, kyrkohist. Se Monoteleter - 903-904
Monesiabark, far. Se Pradosia - 903-904
Monet, Claude - 903-904
Moneta, rom. myt. - 903-904
Moneta 1. Binamn på Juno - 903-904
Moneta 2. namn på sånggudinnornas moder - 903-904
Moneta, Ernesto Theodore - 903-904
Money. Se M, sp 327 i del 17. - 903-904
Monfalcone, stad i österikiska Gradisca - 903-904
Monfalut. Se Mamfalut - 903-904
Monfar i Sors, Diego de. Se katalanska litteraturen - 903-904
Monferrato, hertigdöme i norra Italien - 903-904
Monferrina, en landtlig dans i Peimonte - 903-904
Monfia, ö. Se Mafia - 903-904
Monforte, M. de Lemos, kretsstad i spanska Lugo - 903-904
Mong, jap. Se Cash - 903-904
Monge, Gaspard - 903-904, 905-906
Monges metod. Se Linearritning - 905-906
Monghyr, Mungir. - 905-906
Monghyr 1. Distrikt i indiska Bengalen - 905-906
Monghyr 2. Hufvudstad i M. 1. - 905-906
Mongibello, benämning på Etna - 905-906
Mong-ku. Se Mongoliet - 905-906
Mongkut-Siam, siamesisk orden. Se Kronorden och Ordnar - 905-906
Mongolerna, folkslag - 905-906, 907-908, 909-910
Mongoliet, kinesiskt lydland i Asien - 909-910, 911-912
Mongoliska rasen l. Gula rasen - 911-912, 913-914
Mongoliska språket - 913-914, 915-916
Mongolid, besläktad med mongolerna - 915-916
Mongo ma Etinde, M. ma loba. Se Kamerunberget - 915-916
Mongsengg, jap. Se Cash - 915-916
Monickhouen, krigare i svensk tjänst - 915-916
Monier, Anton (Munier l. Monieur) - 915-916, 917-918
Monier, Joseph - 917-918
Moniersystemet. Se Monier J. - 917-918
Monier-Williams. Se Williams, M. - 917-918
Monies, David - 917-918
Monieur, Anton. Se Monier, A. - 917-918
Monika, den heliga (Monnika) - 917-918
Monikkala, säterirusthåll i Finland - 917-918
Monilia, bot. Se Fruktmögel och Sclerotinia - 917-918
Monimiaceae, bot. - 917-918
Moniquira, stad i Columbia - 917-918
Monis, Ernest - 917-918, 919-920
Monism, filos., enhetslära - 919-920
Monism 1. I vidsträckt bemärkelse.. - 919-920
Monism 2. I inskränktare bemärkelse.. - 919-920
Monism 3. I den speciellaste bemärkelsen.. - 919-920
Monist, anhängare af monismen - 919-920
Monistrol-sur-Loire, stad i franska Haute-Loire - 919-920
Moniteur universel, fransk tidning - 919-920
Monitor, skpsb, ett slags mindre pansarfartyg - 919-920, 921-922
Monitör - 921-922
Monitörsystemet, Se Växelundervisning - 921-922
Moniuszko, Stanislav - 921-922
Monk l. Monck, George - 921-922, 923-924
Monk Bretton, kommun i engelska York - 923-924
Monk-Bretton. Se Dodson - 923-924
Monke, bot. (munkhatt) - 923-924
Monkland Well, badort. Se Airdrie - 923-924
Monk-Lewis. Se Lewis, M. G. - 923-924
Monkullo. Se M'kullo - 923-924
Monkwearmouth, förstad till hamnstaden Sunderland - 923-924
Monluc. Se Montluc - 923-924
Monmouth - 923-924
Monmouth 1. Grefskap i England - 923-924
Monmouth 2. Hufvudstad i M. 1. - 923-924
Monmouth, hertig af. - 923-924, 925-926
Monmouth, Henrik af - 925-926
Monmouth park, kapplöpningsbana. Se Long branch - 925-926
Monna Vanna, drama af Maeterlinck - 925-926
Monnier, Henri - 925-926
Monnier 1. Marc M. - 925-926
Monnier 2. Philippe M. - 925-926
Monnika. Se Monika - 925-926
Mono-, kem. - 925-926
Monoceros, Enhörningen, astron., stjärnbild - 925-926
Monochammus, zool. Se Lamiinae - 925-926
Monochord. Se Monokord - 925-926
Monoclinia, bot. - 925-926
Monocotyledoneae, bot. (Enhjärtbladiga växter) - 925-926, 927-928
Monocykel. Se Velociped - 927-928
Monocyklisk, bot., enårig. Se Hapaxant - 927-928
Monocykliskt system, elektrot. - 927-928
Monod, Adolphe - 927-928
Monod, Gabriel - 927-928
Monodelfier, zool. - 927-928
Monodï - 927-928
Monodï 1. Enstämmig sång. Jfr Aria, Florentinska musikreformen och Madrigal - 927-928
Monodï 2. Monodisk, enstämmig. se Grekiska litteraturen - 927-928
Monodimetrisk. Se Projektion - 927-928
Monodon. Se Hvaldjuren - 927-928
Monodontomerus, zool. Se Pteromalidae - 927-928
Monodora Dun, bot. - 927-928
Monodram, drama, hvari endast en person uppträder - 927-928
Monoecia, bot - 929-930
Monoftong, språkv. - 929-930
Monofyletisk, biol. - 929-930
Monofysiter, dogmhist. - 929-930
Monogami, engifte. Jfr Äktenskap - 929-930, 931-932
Monogenea, zool. Se Sugmaskar - 931-932
Monogenesis - 931-932
Monogen fortplantning. Se Monogoni - 931-932
Monogoni, biol., könlös fortplantning. Se Fortplantning - 931-932
Monografi, skrift - 931-932
Monogram, namnchiffer - 931-932
Monograptus Gein., paleont. Se Graptoliter - 931-932
Monogynia, bot. - 931-932
Monoideism, psyk. - 931-932
Monoik, bot. Se Dekliner, Enbyggare och Monoecia - 931-932
Monokarpisk, bot. - 931-932
Monokasium, bot., esidigt knippe. Se Blomställning - 931-932
Monokel, enkellornjett. (se Lornjett) - 931-932
Monoklin - 931-932, 933-934
Monoklin 1. Monoklinisk), bot. Se Monokliner - 931-932, 933-934
Monoklin 2. Miner. Se Kristallografi - 933-934
Monokliner, bot. - 933-934
Monoklini, bot. Se Könsfördelning B. - 933-934
Monokloramin, kem. - 933-934
Monoklorfenol, kem. - 933-934
Monokocker, bot. Se Bakteriologi - 933-934
Monokord l. Sonometer. Jfr Psalmodikon - 933-934
Monokotyledoner. Se Monocotyledoneae - 933-934
Monokratern. Se Monosjön - 933-934
Monokrati, envälde - 933-934
Monokrom, enfärgad - 933-934
Monokrot. Se Pulslära - 933-934
Monokulär, fys., fysiol. - 933-934
Monolatri, Se Henoteism - 933-934
Monolit - 933-934
Monolog - 933-934
Monom, mat. Se Polynom - 933-934
Monoman - 933-934
Monomani - 933-934, 935-936
Monomani 1. Vurm - 933-934
Monomani 2. Psykiatr. - 933-934, 935-936
Monomer, bot. - 935-936
Monometallism, nationalek. Se Myntfot - 935-936
Monomorf, bot. - 935-936
Monomorfi, enformig gestaltning - 935-936
Monomorium, zool. Se Myrmicinae - 935-936
Monomotapa, kafferrike - 935-936
Monongahela - 935-936
Monongahela 1. Stad i staten Pennsylvania - 935-936
Monongahela 2. En af källfloderna till Ohio - 935-936
Monopasset. Se Monosjön - 935-936
Monopetal, bot. - 935-936
Monopetalae, bot. Se Corolliflorae - 935-936
Monoplan, flygmaskin - 935-936
Monoplegi, med. Se Nernsjukdomar - 935-936
Monopleurisk, bot. Se Kambrium - 935-936
Monopodi, metr. enkel - 935-936
Monopodial. Se Monopodium - 935-936
Monopodium, bot. - 935-936
Monopol, polit. ekon. - 935-936, 937-938
Monopoli, stad i italienska Bari - 937-938
Monopolisera - 937-938
Monopolpriset. Se Monopol - 937-938
Monoprionid, paleont. (se Graptoliter) - 937-938
Monopsykism, filos. - 939-940
Monopteros, bygnk. (se Lysikrates och Korag) - 939-940
Monoptoton, gramm. - 939-940
Monosexuell, bot., enkönad - 939-940
Monosjön, sjö i Kalifornien - 939-940
Monospermisk, bot., enfröig - 939-940
Monostomum, en parasit af sugmaskarnas ordning - 939-940
Monosulfopersyra l. Caroa syra, kem. - 939-940
Monosyllabiska språk, Enstafviga språk, Isolerande språk - 939-940, 941-942
Monosyllabum, enstafvigt ord - 941-942
Monosymmetrisk, bot. - 941-942
Monosymmetriskt system, miner. Se Kristallografi - 941-942
Monotecisk, bot. Se Ståndare - 941-942
Monoteism, enguderi - 941-942, 943-944
Monoteist, anhängare af monoteism - 943-944
Monoteleter, parti inom grekiska kyrkan - 943-944
Monoteletism. Se Monoteleter - 943-944
Monoton, entonig - 943-944
Monotremata, zool. Se Kloakdjuren - 943-944
Monotropa L., bot. - 943-944
Monotropi, fys. kem. - 943-944
Monotyp. Se Elektromonotyp. - Monotypisk - 943-944
Monovar, kretsstad i spanska Alikante - 943-944
Monoxider, kem. - 945-946
Monrad, Ditlev Gothard - 945-946, 947-948
Monrad - 947-948
Monrad 1. Marcus Jacob M - 947-948
Monrad 2. Cally M. - 947-948
Monreale, stad i italienska Palermo - 947-948
Monrepos, lustslott. Se Ludwigsburg - 947-948
Monro - 947-948, 949-950
Monro 1. Alexander M. d. ä. - 947-948, 949-950
Monro 2. Alexander M. d. y. - 949-950
Monro 3. Alexander M. "den tredje" - 949-950
Monro 4. Donald M. - 949-950
Monroe, namn på städer i Förenta staterna - 949-950
Monroe 1. Stad i Louisiana - 949-950
Monroe 2. Stad i Michigan - 949-950
Monroe 3. Stad i Wisconsin - 949-950
Monroe, James - 949-950
Monroedoktrinen - 949-950, 951-952
Monrose - 951-952, 953-954
Monrose 1. Claude Louis Séraphin M. - 951-952, 953-954
Monrose 2. Antoine Martial Louis M. - 953-954
Monrovia, hufvudstad i Liberia - 953-954
Mons, lat., berg. - 953-954
Mons, M. albanus. Se Albanobergen - 953-954
Mons, M. Argaeus. Se Kaisarie - 953-954
Mons, M. Argentarios. Se Cazorla - 953-954
Mons, M. Caelius. Se Caeliusmonr - 953-954
Mons, M. Calpe. Se Calpe - 953-954
Mons, M. Calvarie. Se Kalvarieberg - 953-954
Mons, M. Cemmius. Se Cevennerna - 953-954
Mons, M. Ciminus. Se Cimino - 953-954
Mons, M. Herminius. Se Estella, Serra da. - 953-954
Mons, M. Idubeda. Se Demanda - 953-954
Mons, M. latialis. Se Albanobergen - 953-954
Mons, M. sacer. Se Heliga berget - 953-954
Mons, M. Setius. Se Cette - 953-954
Mons, flam. Bergen, hufvudstad i belgiska Hainaut - 953-954
Monsefu, stad i Peru - 953-954
Monseigneur, fr., nådig herre - 953-954
Monselet, Charles - 953-954
Monselice, Christian Martin - 953-954
Monserrat, berg och kloster. Se Montserrat - 953-954
Mons Gratiae, birgittinkloster. Se Gnadenberg - 953-954
Monsheim, köping i Worms - 953-954
Monsieur, fr., herre - 953-954, 955-956
Monsignore, it. ("nådig herre") - 955-956
Monsigny, Pierre Alexandre - 955-956
Monsing, språkv. Se Månsing - 955-956
Monson, stad i staten Massachusetts - 955-956
Monster, vidunder - 955-956
Monstera Adans., bot - 955-956
Monstrans, relikgömma - 955-956, 957-958
Monstrositet. Se Missbildning och Monster - 957-958
Monstrum, lat., monster - 957-958
Monstruös, Monströs. Se Monster - 957-958
Monsummmano, ort i italianska Lucca - 957-958
Monsun, meteor., årstidsvind - 957-958, 959-960
Monsunkantring. Se Monsun - 959-960
Mont, fr., berg - 959-960
Mont (Montu), fornegyptisk gud - 959-960
Mont., förkortning för staten Montana - 959-960
Mont., vid växtnamn förkortning för J. F. C. Montagne - 959-960
Montabaur, stad i Wiesbaden - 959-960
Montafon, Montavon, alpdal i Vorarlberg - 959-960
Montafonrasen, alpboskap i Österrike - 959-960
Montage, fr. Se Montera - 959-960
Montagna, Bartolommeo - 959-960, 961-962
Montagnac, stad i franska Hérault - 961-962
Montagna del Matese, Se Apenninerna - 961-962
Montagnais, fr. Se Labrador - 961-962
Montagnana, distriktshufvudstad i italienska Padua - 961-962
Montagnards, fr. Se Berget - 961-962
Montagne, La. fr. Se Berget - 961-962
Montagne, Jean François Camille - 961-962
Montagne noire, fr. Se Cevennerna och Hérault 2. - 961-962
Montagnes russes, fr., ett vinternöje (rutchbana) - 961-962
Montagu, engelsk adelssläkt - 961-962, 963-964
Montagu 1. Sir Henry M. - 961-962
Montagu 2. Edward M. - 961-962, 963-964
Montagu 3. Charles M. - 963-964
Montagu 4. Charles M. - 963-964
Montagu 5. Lady Mary Wortley - 963-964
Montagu 6. John M. - 963-964
Montagu, astron., en småplanet - 963-964
Montagu, stad i staten Massachusetts - 963-964
Montagu-ön, i Sandwichgruppen i Södra ishafvet - 963-964
Montagus sugfisk, zool. Se Sugfiskar - 963-964
Montaigne, Michel de. - 963-964, 965-966
Montalant, Laure Cybthie. Se Cinti-Damoreau - 965-966
Montalba, Clara - 965-966
Montalbán. Se Montalván - 965-966
Montalcino, stad i italienska Siena - 965-966, 967-968
Montalembert - 967-968, 969-970
Montalembert 1. Marc René - 967-968
Montalembert 2. Charles Forbes de Tryon - 967-968, 969-970
Montalivet - 969-970
Montalivet 1. Jean Pierre Bachasson - 969-970
Montalivet 2. Marthe Camille Bachasson - 969-970
Montalte, Louis de. pseudonym för B. Pascal - 969-970
Montalto, släktnamn för påfven Sixtus V - 969-970
Montalván, Juan Pérez de. - 969-970
Montalvo, Luis Gálvez de. - 969-970, 971-972
Montalvo, García Ordoñez de. l. García Rodriguez de. - 971-972
Montan - 971-972
Montan 1. Erik Vilhelm M. - 971-972
Montan 2. Karl Otto M. - 971-972
Montana, stat i Förenta staterna - 971-972, 973-974
Montanaktier. Se Montanpapper - 973-974
Montanari, Geminidiao - 973-974
Montánchez, kretsstad i spanska Cáceres - 973-974, 975-976
Montanelli, Giuseppe - 975-976
Montañés, Juan Martinez - 975-976
Montanin, kem. - 975-976
Montanister, anhängare af en kristen sekt - 975-976, 977-978
Montanit, miner. - 977-978
Montanpapper, Montanvärden, Montanaktier, hand., grufpapper mm. - 977-978
Montanus, sektstiftare. Se Montanister - 977-978
Montanvärden. Se Montanpapper - 977-978
Montargis, stad i franska Loiret - 977-978
Montataire, stad i franska Oise - 977-978
Montauban, hufvudstad i franska Tarn-et-Garonne - 977-978
Montauban, Charles Guillaume Marie Cousin-M. Se Cousin-Montauban - 977-978
Montauer spitz, udde innanför Weichels och Nogats sammanflöde - 977-978
Mont-aux-Sources, höjd i Syd-Afrika (Drakbergen) - 977-978
Montavon. Se Montafon - 977-978
Mont-Avron, befäst höjd ö. om Paris - 977-978
Montbard, stad i franska Côte-d'or - 977-978
Montbéliard, stad i franska Doubs - 977-978
Mont Blanc, Alpernas högsta berg - 977-978, 979-980
Montblanch, stad i spanska Tarragona - 979-980
Montbretia, bot. Se Tritonia - 979-980
Montbrison, stad i franska Loire - 979-980
Montcalm, berg i Pyrenéerna - 979-980
Montcalm de Saint-éran, Louis Joseph - 979-980
Montcassel. Se Cassel - 979-980
Montceau-les-Mines, stad i franska Saône-et-Loire - 979-980
Mont-Cenis, pass mellan Frankrike och Italien - 979-980, 981-982
Montchanin-les-Mines, stad i franska Saône-et-Loire - 981-982
Montclair, stad i staten New Jersey - 981-982
Montcontour. Se Moncontour - 981-982
Mont Dauphin, fäste i franska Hautess-Alpes - 981-982
Mont-de-Marsan, hufvudstad i franska Landes - 981-982
Montdider, arr.hufvudstad i franska Somme - 981-982
Mont Dore, berg. Se Dore 1. - 981-982
Monte, it., berg - 981-982
Monte, M. Amitata. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. argentario. Se Orbetello - 981-982
Monte, M. Calvo. Se Albano-bergen - 981-982
Monte, M. Celio. Se Caelius mons - 981-982
Monte, M. Cenere. Se Cenere - 981-982
Monte, M. Cervati. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. Cervino. Se Matterhorn - 981-982
Monte, M. Cevedale. Se Ortleralperna - 981-982
Monte, M. Cimino. Se Cimino - 981-982
Monte, M. Cimone. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. Circello. Se Circeo - 981-982
Monte, M. Conto. Se. Conto - 981-982
Monte, M. Corno. Se Gran Sasso d'Italia - 981-982
Monte, M. Cridola. Se Cridola - 981-982
Monte, M. Cristallo. Se Cristallo - 981-982
Monte, M. di Penia. Se Marmolata - 981-982
Monte, M. Falterona. Se Falterona - 981-982
Monte, M. Gargano. Se Gargano - 981-982
Monte, M. Generoso. Se Generoso - 981-982
Monte, M. Gennaro. Se Lucretilis - 981-982
Monte, M. Gibello. Se Etna - 981-982
Monte, M. Legnone. Se Legnone - 981-982
Monte, M. Leone. Se Lepontiska alperna - 981-982
Monte, M. maggiore. Se Karst - 981-982
Monte, M. Marcicano. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. Massico. Se Massico - 981-982
Monte, M. nero. Se Kefallenia - 981-982
Monte, M. Peralba. Se Karniska alperna - 981-982
Monte, M. Petroso. Se Meta, La - 981-982
Monte, M. Pollino. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. rosa. Se särskild artikel - 981-982
Monte, M. San Angelo. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. San Felice. Se Circeo - 981-982
Monte, M. San Nicolà. Se Epomeda - 981-982
Monte, M. Santo. Se Athos - 981-982
Monte, M. San t'Oreste. Se Soracte - 981-982
Monte, M. Sila. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. Soraro. Se Capri - 981-982
Monte, M. Soratte. Se Apenninerna och Soracte - 981-982
Monte, M. Stelvio. Se Stilferjoch - 981-982
Monte, M. Velino. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. Viso. Se särskild artikel - 981-982
Monte, M. Vittore. Se Apenninerna - 981-982
Monte, M. Vulture. Se särskild artikel - 981-982
Monte, del, släktnamn för påfven Julius III - 981-982
Monte, Philippus de (Philippe Mons) - 981-982
Montebello - 981-982, 983-984
Montebello 1. by i italienska Pavia - 981-982, 983-984
Montebello 2. (Mombello) Slott i italienska Milano - 983-984
Montebello, de, hertig-, markis- och grefvetitel - 983-984
Montebelluna, distriktshufvudstad i italienska Treviso - 983-984
Monte Carlo. Se Monaco - 983-984
Monte Cassino, benediktinkloster - 983-984, 985-986
Montecatini, italienska badorter - 985-986
Montecatini 1. M. di Val di Cecina - 985-986
Montecatini 2. M. di Val di Nievole - 985-986
Monte Compatri. Se Labici - 985-986
Monte Cristo, ö i italienska Livorno - 985-986
Montecuccoli, Raimondo - 985-986
Montefalco (Montefalconius). Se Montfaucom, B. de. - 985-986
Montefeltro, berglandskap i italienska Pesaro e Urbino - 985-986, 987-988
Montefiascone, stad i italienska Rom - 987-988
Montefiore, Sir Moses - 987-988
Montefiore-Levi, Georges - 987-988
Montefrio, stad i spanska Granada - 987-988
Montegnée, kommun i belgiska Liège - 987-988
Montego l. M. bay, hamnstad på Jamaica - 987-988
Montégut, Jean Baptiste Joseph Émile - 987-988
Monteil, Parfait Louis - 987-988
Monteleone di Calabria, (Monteleone Calabro) stad i italienska Catanzaro - 987-988
Montélimar, arr.hufvudstad i franska Drôme - 987-988, 989-990
Montelius - 989-990, 991-992
Montelius 1. Gustaf Oskar Augustin M. - 989-990, 991-992
Montelius 2. Agda Georgina Dorotea Alexandra M. f.Reuterskiöld - 991-992
Montelupo Florentino, stad i italienska Florens - 991-992
Montemaggiore Belsito, stad i italienska Palermo - 991-992
Montemayor, Jorge de. - 991-992
Montemolin, stad i spanska Badajoz - 991-992
Montemolin, grefva af. Se Bourbon - 991-992
Montemór, två portugisiska städer - 991-992
Montemór 1. M. o Novo i Evora - 991-992
Montemór 2. M. o Velho i Coimbra - 991-992
Montemór, portugisisk namnform för Montemayor - 991-992
Montenard, Frédéric - 991-992
Montenegro, europeiskt konungarike - 991-992, 993-994, 995-996, 997-998, 999-1000
Montenotte, by i italienska Genua - 999-1000
Montenuevo, Vilhelm Albrecht - 999-1000
Montepeloso, Irsina, stad i italienska Potenza - 999-1000
Montépin, Xavier Aymon de - 999-1000
Montepulciano, kretsstad i italienska Siena - 999-1000, 1001-1002
Monter, glastäkt låda - 1001-1002
Montera - 1001-1002
Montera 1. Tekn., fastsätta, uppställa - 1001-1002
Montera 2. Krigsv. montera en kanon - 1001-1002
Montereau l. M.-faut-Yonne, stad i franska Seine-et-Marne - 1001-1002
Montereau, Perre de - 1001-1002
Monterey - 1001-1002
Monterey 1. (Monterrey) Hufvudstad i mexikanska Nuevo Leon - 1001-1002
Monterey 2. Hamnstad i Kalifornien - 1001-1002
Montero de Espinosa, Román - 1001-1002
Monteros, dep.hufvudstad i argentinska Tucuman - 1001-1002
Monte Rosa, bergsstock i Alperna - 1001-1002, 1003-1004
Monte Rotondo, stad i italienska Rom - 1003-1004
Monterrey. Se Monterey - 1003-1004
Montes, lat. - 1003-1004
Montes, M. albani. Se Albanobergen - 1003-1004
Montes, M. malditos. Se Maladetta - 1003-1004
Montes, M. mariani. Se Marianska bergsystemet - 1003-1004
Montes, M. sarmatici. Se Karpaterna - 1003-1004
Montes, M. subtropicos. Se Amerika - 1003-1004
Montes, Ismael - 1003-1004
Monte San Giuliano, stad i italienska Trapani - 1003-1004
Monte Sant' Angelo, stad i intalienska Foggia - 1003-1004
Montesaorden, spansk orden - 1003-1004
Montesarchio, stad i italienska Benevento - 1003-1004
Montescaglioso, stad i italienska Potenza - 1003-1004
Montespan, Françoise Athénaïs Rochechouart - 1003-1004
Montes pietatis, lat., välgörenhetsanstalter - 1003-1004
Montesquieu, Charles Louis de Secondat - 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008
Montesquieu-Fézensac. 1. François Xavier Marc Antoine - 1007-1008
Montesquieu-Fézensac. 2. Ambrosio Anatole Augustin - 1007-1008
Montevarchi, stad i italienska Arezzo - 1007-1008
Montevegetation. Se Colombia - 1007-1008
Monteverde, Guilio - 1007-1008
Monteverdi, Monteverde, Claudio - 1007-1008, 1009-1010
Monte Vergine, kloster i italienska Avellino - 1009-1010
Montevideo - 1009-1010
Montevideo 1. Departement i Uruguay - 1009-1010
Montevideo 2. Hufvudstad i M. 1. - 1009-1010
Monte Viso, Monviso, berg i Cottiska alperna - 1009-1010
Monte Vulture, slocknad vulkan i Appenninerna - 1009-1010
Montez, Lola - 1009-1010, 1011-1012
Montezuma, spansk namnform för aztekiska namnet Moteuczoma - 1011-1012
Montezuma 1. M. I, f. 1390 - 1011-1012
Montezuma 2. M. II, f. 1466 - 1011-1012
Montezumas cypress. Se Mexico - 1011-1012
Montfaucon, en höjd i Paris - 1011-1012
Montfaucon, Bernard de - 1011-1012
Mont-Ferrand, stad. Se Clermont 1. - 1011-1012
Montferrat. Se Monferrato - 1011-1012
Montfort, furste af. - 1011-1012
Montfort, fransk familj - 1011-1012, 1013-1014
Montfort 1. Simon - 1011-1012
Montfort 2. Amaury de M. - 1013-1014
Montfort 3. Simon de M. - 1013-1014
Montfort 4. Simon de M. d. y. - 1013-1014
Montgelas, Maximilian Joseph von - 1013-1014
Montgolfier, bröderna - 1013-1014, 1015-1016
Montgolfier, Joseph Michel - 1013-1014, 1015-1016
Montgolfier, Jacques Étienne - 1013-1014, 1015-1016
Montgolfiere, fr. Se Luftballong - 1015-1016
Montgomerie, ätter. Se Montgomery - 1015-1016
Montgomerie, earl af. Se Herbert 3 - 1015-1016
Montgomery - 1015-1016
Montgomery 1. Grefskap i engelska Wales - 1015-1016
Montgomery 2. Hufvudstad i M. 1. - 1015-1016
Montgomery 3. Hufvudstad i staten Alabama - 1015-1016
Montgomery 4. Distrikt i Indien - 1015-1016
Montgomery 5. Hufvudstad i M. 4. - 1015-1016
Montgomery (Montgomerie), svenska ätter - 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020
Montgomery 1. Robert M. - 1015-1016
Montgomery 2. Matilda Valeria Beatrix M. Se Gyllenhaal 4. - 1015-1016
Montgomery 3. Robert Nils Germund M.-Cederhielm - 1017-1018
Montgomery 4. Gustaf Adolf M. - 1017-1018
Montgomery 5. Robert August M. - 1017-1018, 1019-1020
Montgomery l. Montgomerie, normandisk släkt - 1019-1020
Montgomery 1. Roger de M. - 1021-1022
Montgomery 2. Roger af Bellême (Belesme) - 1021-1022
Montgomery 3. Sir John M of Eglington - 1021-1022
Montgomery 4. Jacques de M. - 1021-1022
Montgomery 5. Gabriel de M. - 1021-1022
Montgomery 6. Alexander M. - 1021-1022
Montgomery, Richard - 1021-1022
Montgomery, James - 1021-1022, 1023-1024
Montgomery, Robert - 1023-1024
Montgomery, Florence - 1023-1024
Montgomery-Cederhielm. Se Montgomery, sp 1016 - 1023-1024
Monthermé, stad i franska Ardennes - 1023-1024
Montholon, Charles Tristan de - 1023-1024
Monthyon. Se Montyon - 1023-1024
Monti, it., berg - 1023-1024
Monti, M. lepini. Se Apenninerna - 1023-1024
Monti, M. laziali. Se Albanobergen - 1023-1024
Monti, Vincenzo - 1023-1024, 1025-1026
Monti, Raffaelle - 1025-1026
Montia L., bot - 1025-1026
Monticelli, Adolphe Thomas Joseph - 1025-1026
Monticola, zool. Se Stentrastsläktet - 1025-1026
Monticulipora d'Orb., paleont - 1025-1026
Monti di pietá. Se Montes Pietatis - 1025-1026
Montiers-Sur-Saulx, köping i franska Meuse - 1025-1026, 1027-1028
Montignies l. M. sur-Sambro, köping i belgiska Hainaut - 1027-1028
Montignoso, grefvinna af. Se Lovisa - 1027-1028
Montigny-lés-Metz, fabriksby i tyska Lothringen - 1027-1028
Montijo, stad i spanska Badajoz - 1027-1028
Montilla, stad i spanska Córdoba - 1027-1028
Montin, Lars - 1027-1028
Monti Sibillini, de romerska Apenninernas sydligaste del - 1027-1028
Montivilliers, stad i franska Seine-inférieure - 1027-1028
Montjoie, kretsstad i Aschen - 1027-1028
Mont-joie Saint-Denis, fr., stridsrop - 1027-1028
Montjuich. Se Barcelona 2 - 1027-1028
Montlheri, stad i franska Seine-et-Oise - 1027-1028
Montlosier, François Dominique Reynaud - 1027-1028
Mont Louis, fäste i franska Pyrénées-orientales - 1027-1028
Montluc l. Monluc, Blaise de Lasseran-Massencôme - 1027-1028, 1029-1030
Montluçon, stad i franska Allier - 1029-1030
Montmartre, stadsdel i Paris - 1029-1030
Montmartreskolan. Se Montmartre - 1029-1030
Montmédy, arr.hufvudstad i franska Meuse - 1029-1030
Montmirail, stad i franska Marne - 1029-1030
Montmorency - 1029-1030
Montmorency 1. Stad i franska Seine-et-Oise - 1029-1030
Montmorency 2. Flod i Canada - 1029-1030
Montmorency, fransk släkt - 1029-1030, 1031-1032
Montmorency 1. Matthieu II de M. - 1029-1030, 1031-1032
Montmorency 2. Anne - 1031-1032
Montmorency 3. François - 1031-1032
Montmorency 4. Henri I - 1031-1032
Montmorency 5. Henri II - 1031-1032
Montmorency 6. Matthieu Jean Félicité - 1031-1032
Montmorillon, arr.hufvudstad i franska Vienne - 1031-1032
Montmorin de Saint-Hérem, Armand Marc - 1031-1032, 1033-1034
Montonardo, baron af. Se De Renzis - 1033-1034
Montoro, stad i spanska Córdoba - 1033-1034
Montorsoli, Fra Giovanni Angelo - 1033-1034
Montparnasse, kvarter i Paris - 1033-1034
Mont Pelée, vulkan på ön Martinique. Se Martinique - 1033-1034
Montpelier, hufvudstad i staten Vermont - 1033-1034
Montpelier, hufvudstad i franska Hérault - 1033-1034, 1035-1036
Montpensier, franskt grefskap och släktnamn - 1035-1036
Montpensier 1. Cathérine Marie de Lorraine - 1035-1036
Montpensier 2. Anne Marie Louise d'Orleans - 1035-1036
Mont Perdu, hög topp i Pyrenéerna - 1035-1036, 1037-1038
Montrachet, ett bourgognevin - 1037-1038
Montre, fr. Se Monter. - 1037-1038
Montreal, största staden i Dominion of Canada - 1037-1038, 1039-1040
Montreuil - 1039-1040
Montreuil 1. M.-sous-Bois, stad i franska Seine - 1039-1040
Montreuil 2. M.-sur-Mer - 1039-1040
Montreux, kurort i schweiziska Vaud - 1039-1040
Montrose, hamnstad i skotska Forfar - 1039-1040
Montrose, earl-, markis- och hertigtitel. Se Graham - 1039-1040
Montrouge, stad invid Paris - 1039-1040
Monts, fr., berg - 1039-1040
Mont-Saint-Amand, förstad till belgiska Gent - 1039-1040
Mont-Saint-Jean, by i belgiska Brabant - 1039-1040
Mont-Saint-Michel, Le, ö utanför Normandie - 1039-1040
Montserrat, Monserrat, bergskedja i spanska Barcelona - 1039-1040, 1041-1042
Montserrat, brittisk ö i Västindien - 1041-1042
Mont-sur-Marchienne, ort i belgiska Hainaut - 1041-1042
Montt, chilenska presidenter - 1041-1042
Montt 1. Manuel M. - 1041-1042
Montt 2. Jorje M. - 1041-1042
Montt 3. Pedro M. - 1041-1042
Montu, fornegyptisk gud. Se Mont - 1041-1042
Montucia, Jean Étienne - 1041-1042
Mont-Valérien, berg vid Paris - 1041-1042
Montyon l. Monthyon, Antoine Jean Baptiste Robert Auget - 1041-1042
Montör, tekn., arbetare. Jfr Installera 2. - 1041-1042
Monument, minnesmärke - 1041-1042
Monumenta Germaniae historia - 1041-1042, 1043-1044
Monumenta Germaniae paedagogica - 1043-1044
Monumenta historica Norvegiae - 1043-1044
Monumental. Se Monument - 1043-1044
Monument park. Se Colorado springs - 1043-1044
Monumentum aere perennius, lat. - 1043-1044
Monvel, Jacques Marie Boutet de - 1043-1044
Monviso. Se Monte Viso - 1043-1044
Monvoisin. Se La Voisin - 1043-1044
Monza, kretsstad i italienska Milano - 1043-1044, 1045-1046
Monzambano, Severiniua de, pseudonym, Se Pufendorf 2. - 1045-1046
Monzón, stad i spanska Huesca - 1045-1046
Moody, C. Gr. Fr., engelsk författarinna. Se Gore - 1045-1046
Moody, Dwight Lyman - 1045-1046
Mookerheden, hed i nederländska Gelderland - 1045-1046
Mooltan. Se Multan - 1045-1046
Moon, ö utaför Estland - 1045-1046
Moon, William. Se Blindundervisning - 1045-1046
Moonshi, eng. Se Munshi - 1045-1046
Moonska alfabetet. Se Relieftryck - 1045-1046
Moonta, stad i Australien - 1045-1046
Moor, ty., ett jordlager - 1045-1046
Moor, Antonis. Se Moro A. - 1045-1046
Moor, Carel de - 1045-1046
Moorack-Lüsterfåret - 1045-1046
Moorbad. Se Gyttjebad och Moor - 1045-1046
Moore, John - 1045-1046
Moore, sir John - 1045-1046, 1047-1048
Moore, Thomas - 1047-1048, 1049-1050
Moore, brittiska botanister - 1049-1050
Moore 1. David M. - 1049-1050
Moore 2. Thomas M. - 1049-1050
Moore, engelska målare - 1049-1050
Moore 1. Henry M. - 1049-1050
Moore 2. Albert M. - 1049-1050
Moore, George - 1049-1050
Moore, Frank Frankfort - 1049-1050
Moorea. Se Eimeo - 1049-1050
Moorhead, stad i staten Minnesota - 1049-1050, 1051-1052
Moorshedabad. Se Murshidabad - 1051-1052
Moos, Salomon - 1051-1052
Moosburg, stad i Ober-Bajern - 1051-1052
Moph, bibelns namn på Memfis - 1051-1052
Mopla, en blandras. Se Indien och Malabar - 1051-1052
Mopp, rengöringsverktyg - 1051-1052
Mopsen. Se Hunden - 1051-1052
Mopsuestia Mopsuhestia), forntida stad på Cilicien - 1051-1052
Moq. (Moq. Tand), vid växtnamn förkortning för Ch. H. B. A. Moquin-Tandon - 1051-1052
Moquegua, kustprovins i Peru - 1051-1052
Moquera, Moquant. Se Mokera sig öfver - 1051-1052
Moquette, fr. Se Mokett - 1051-1052
Moquin-Tandon, Christian Horace Bénédict Alfred - 1051-1052
Moqvist, Karl Johan - 1051-1052
Mor, sing. af morer - 1051-1052
Mora, paus - 1051-1052
Mora 1. Jur. Se Dröjsmål - 1051-1052
Mora 2. Metr., kort stafvelse - 1051-1052
Mora, grek., truppenhet - 1051-1052
Mora, it. Se Morra - 1051-1052
Mora - 1051-1052, 1053-1054
Mora 1. Tingslag i Kopparbergs län - 1051-1052
Mora 2. Socken i Kopparbergs län - 1051-1052, 1053-1054
Mora 3. Kontrakt i Västerås stift - 1053-1054
Mora, Albertus af. Se Gregorius - 1053-1054
Mora, José Joaquín de - 1053-1054
Mora, presidenter i Costarica - 1053-1054
Mora, Juan - 1053-1054
Mora, Rafael - 1053-1054
Morabhatta, ind. myt. Se Ganeça - 1053-1054
Moraceae, bot. - 1053-1054
Moradabad, Muradabad - 1053-1054
Moradabad 1. Distrikt i Indien - 1053-1054
Moradabad 2. Hufvudstad i M. 1. - 1053-1054
Moraes Barros, Prudente J. de - 1053-1054, 1055-1056
Moral - 1055-1056
Moral 1. Sedlighet - 1055-1056
Moral 2. Sedelära - 1055-1056
Morales, Luis de - 1055-1056
Morales, Christobal - 1055-1056
Morales, Augustin - 1055-1056
Morales, Olallo Juan Magnus - 1055-1056
Moralfilosofi (se Moral) - 1055-1056
Moral insanity, eng., psykiatr. Se Mani - 1055-1056
Moralisera (se Moral) - 1055-1056
Moralisk (se Moral) - 1055-1056, 1057-1058
Moralisk person. Se Moralisk - 1057-1058
Moralism, sedelärare - 1057-1058
Moralitet (se Moral) - 1057-1058
Morallagen, sedelagen - 1057-1058
Moralprincip (se Moral) (se Etik) - 1057-1058
Moralstatistik - 1057-1058
Moralteologi, teol. - 1057-1058, 1059-1060, 1061-1062, 1063-1064
Moran, Patrick Francis - 1063-1064
Morando, Paolo. Se Cavazzola - 1063-1064
Morando-Calabro, stad i italienska Cosenza - 1063-1064
Moran-Olden, Fanny - 1063-1064
Moranoret. Se Morastrand - 1063-1064
Morant, jur. - 1063-1064
Morant bay, hamn på Jamaica - 1063-1064
Morapan, zool. Se Markattorna - 1063-1064
Mora stenar. Mora i Lagga socken (Uppland) - 1063-1064
Morastforsen. Se Charlottenberg - 1065-1066
Morastrand, förr kyrkby - 1065-1066
Morast skans, i Värmland - 1065-1066
Morat. Se murten - 1065-1066
Morata, Olympia Fulvia - 1065-1066
Morantalla, stad i spanska Murcia - 1065-1066
Moratin, spanska författare - 1065-1066
Moratin, Nicolas - 1065-1066
Moratin, Leandro - 1065-1066
Moratorium, jur. - 1065-1066, 1067-1068
Morava - 1067-1068
Morava 1. Mährens hufvudflod. Se March - 1067-1068
Morava 2. Det tjechiska namnet på Mähren - 1067-1068
Morava 3. Biflod till Donau - 1067-1068
Moravia, den latinska namnformen för Mähren - 1067-1068
Morawski, Teodor - 1067-1068
Mora-Vänerns järnväg - 1067-1068, 1069-1070
Moray, grefskap i Skottland. Se Elgin - 1069-1070
Moray, earl af. Se Stuart - 1069-1070
Moray, Tiburce, pseud. Se Grousset - 1069-1070
Moray firth, hafsvik i Skottland - 1069-1070
Morazan, Francisco - 1069-1070
Mora-Älfdalens järnväg - 1069-1070
Morbidezza, målark. och bildh. - 1069-1070
Morbihan, departement i Frankrike - 1069-1070
Morbilitet, sjukdomsprocent - 1069-1070
Morbilli, lat., med., mässling - 1069-1070
Morbleu, fr. för tusan! - 1069-1070
Morbus, lat., sjukdom, sjuka. - 1069-1070
Morbus M. Addisoni. Se Addissons sjukdom - 1069-1070
Morbus M. anglicus. Se Engelska sjukan - 1069-1070
Morbus M. Basedowii. Se Basedowska sjukdomen - 1069-1070
Morbus M. ---flera utan hänvisning - 1069-1070
Morbus M. gallicus, m. hispanicus, m. indicus. Se Syflis - 1069-1070
Morbus M. nauticus. Se Sjösjuka - 1069-1070
Morbus M. niger Hippocratis. Se Melaena - 1069-1070
Morbus M. tauriensis. Se Krimskaja - 1069-1070
Morchella, bot. Se Murkla - 1069-1070
Morchenstern, stad i Böhmen - 1069-1070
Mord, jur - 1069-1070, 1071-1072
Mordants, fr. Betor. (se Betning) - 1071-1072
Mordaunt, Charles - 1071-1072
Mordbrand, jur. - 1071-1072
Mordella, zool. Se Mordellidae - 1071-1072, 1073-1074
Mordent, musikalisk utsirning - 1073-1074
Mordey, William - 1073-1074
Mordokai. Se Ester och Haman (Bibeln) - 1073-1074
Mordslag, krigsv. Se Handkula - 1073-1074
Mordslingerväxter, bot. Se Ficus - 1073-1074
Mordvinerna, finsk-ugriskt folk i Ryssland - 1073-1074
Mordvinska språket - 1073-1074
More, sir Thomas - 1073-1074, 1075-1076, 1077-1078
More, Hannah - 1077-1078
Morea, halfön Peloponnesos, se Grekland - 1077-1078
Moreagalläpplen. Se Galläpplen - 1077-1078
Moréas, Jean - 1077-1078
Moreau, Jean Michel - 1077-1078, 1079-1080
Moreau, Jean Victor - 1079-1080
Moreau, Mathurin - 1079-1080
Moreau, Gustave - 1079-1080, 1081-1082
Moreau de Tours, Jacques Joseph - 1081-1082
Moreau-Nélaton, Adolphe Étienne - 1081-1082
Moreaus borrmaskin. Se Korkfabrikation - 1081-1082
Morecambe, stad i engelska Lancaster - 1081-1082
Morecambeviken, vik af Irländska sjön - 1081-1082
Moreelse, Paulus - 1081-1082
More judaico, lat. Se Judeed - 1081-1082
Morel, fransk medeltidsskald. Se Deschamps, E. - 1081-1082
Morel, Jacques - 1081-1082
Morel, Bénédict Auguste - 1081-1082
Morel, Auguste François - 1081-1082
Morel-Fatio, Alfred - 1081-1082, 1083-1084
Morelia, hufvudstad i mexikanska Michoacan - 1083-1084
Morelia spilotes, Rutormen, zool. - 1083-1084
Morell, Ernst Johan - 1083-1084
Morell, Kathrine. Se Gjelstrup, A. G. - 1083-1084
Morella, stad i spanska Castellón de la Plana - 1083-1084
Moreller, ett slags körsbär - 1083-1084
Morellet, André - 1083-1084
Morelli, Giovanni - 1083-1084
Morelli, Domenico - 1083-1084, 1085-1086
Morello, Federico - 1085-1086
Morelly, fransk författare - 1085-1086
Morelos - 1085-1086
Morelos 1. stat i Mexico - 1085-1086
Morelos 2. stad i M. 1. - 1085-1086
Morelos, José Maria - 1085-1086
Morelsjiki, religionssekt. Se Raskolniker - 1085-1086
More majorum, lat., efter fädernas sed - 1085-1086
Morén, Karl Gustaf - 1085-1086
Morena, Sierra. Se Marianska bergsystemet - 1085-1086
Morendo, mus. - 1085-1086
Moreno, Garcia - 1085-1086
Morer (mörka raser) - 1085-1086
Mores, goda seder - 1085-1086
Moresby-öarna, ögrupp vid Nya Guinea - 1085-1086
Moresca. Se Morisca - 1085-1086
Moresk. Se Arabesk - 1085-1086
Moresnet, område på belgisk-preussiska gränsen - 1085-1086, 1087-1088
Moretonviken, bukt på östra Australien - 1087-1088
Moreto y Cavaña l. M. y Cabaña, Augustin - 1087-1088
Moretto da Brescia. Se Bonvicino - 1087-1088
Moret y Prendergast, Segismundo - 1087-1088
Morez, stad i franska Jura - 1087-1088
Morfem l. Språkform - 1087-1088, 1089-1090
Morfeus, grek. o. rom. myt., drömmarnas gud - 1089-1090
Morfin, farm. med., kem. - 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094
Morfinförgiftning, toxik. med. - 1093-1094
Morfinförgiftning 1. Akut m. Se Morgin - 1093-1094
Morfinförgiftning 2. Kronisk m. Se Morfinism - 1093-1094
Morfinism l. Kronisk morfinförgiftning, toxik. med. - 1093-1094, 1095-1096
Morfinist (se Morfinism) - 1095-1096
Morfinomani. Se Morfinism - 1095-1096
Morfinspruta l. Pravaz' spruta, med. se vidare Injektion - 1095-1096
Morfologi - 1095-1096
Morfologi 1. Bot. - 1095-1096
Morfologi 2. Zool. Se Zoologi - 1095-1096
Morfologi 3. Miner. Se Kristallografi - 1095-1096
Morfologi 4. Språkv. - 1095-1096
Morfos, bot. - 1095-1096
Morfosan, kem. - 1095-1096
Morfotropi - 1095-1096
Morgagni, Giovanni - 1095-1096, 1097-1098
Morgan, lady Charles. (Sydney Owenson) - 1097-1098
Morgan, Augustus De - 1097-1098
Morgan, Lewis Henry - 1097-1098
Morgan, John Hunt - 1097-1098
Morgan, sir George Osborn - 1097-1098, 1099-1100
Morgan, John Pierpont - 1099-1100
Morgan, Conwy Lloyd - 1099-1100
Morgan, Jacques Jean Marie de - 1099-1100, 1101-1102
Morgana. Se Fata morgana - 1101-1102
Morganatiskt äktenskap, jur. - 1101-1102
Morgans hjul. Se Hjulskoflar - 1101-1102
Morgantown, stad i staten West Virginia - 1101-1102
Morgarten, bergssluttning i schweiziska Zug - 1101-1102
Morgedal, dalkjusa i Norge - 1101-1102
Morgen, ty. ett fältmått, ungefär 36ar - 1101-1102
Morgenbladet, Norsk tidning - 1101-1102
Morgenbladet, Dansk tidning - 1101-1102
Morgenstern, Christian - 1101-1102
Morgenstern, Lina, född Bauer - 1101-1102, 1103-1104
Morgenstern, Heinrich. Se Marczali - 1103-1104
Morgenstierne, von Munthe af, dansk-norsk släkt - 1103-1104
Morgenstierne 1. Bredo Henrik von Munthe af M. - 1103-1104
Morgenstierne 2. Bredo Henrik von Munthe af M. - 1103-1104
Morgenstierne 3. Wilhelm Herman Ludvig von Munthe af M. - 1103-1104
Morges, ty. Morsee, stad i schweiziska Vaud - 1103-1104
Morghen, Raphaelle - 1103-1104, 1105-1106
Morgonbladet, finsk tidning - 1105-1106
Morgonböner. Se Morgon- och aftonböner - 1105-1106
Morgongåfva var namnet på en af mannens skänker vid det germanska bröllopet - 1105-1106, 1107-1108
Morgongåfva, station i Västmanlands län - 1107-1108
Morgon- och aftonböner i kyrkan på söckendagar - 1107-1108
Morgonposten. Se Göteborgs morgonpost - 1107-1108
Morgonpunkt, astron. Se Aftonpunkt - 1107-1108
Morgonrodnad, meteor. - 1107-1108
Morgonstjärna - 1107-1108
Morgonstjärna 1. Astron., benämning på planeten Venus - 1107-1108
Morgonstjärna 2. En under medeltiden bruklig stridsklubba - 1107-1108
Morgonvind, meteor. Se Dagvind - 1107-1108
Morgue, fr., byggnad för påträffade lik - 1107-1108
Morgårdshammar, järnvägsstation i Kopparbergs län - 1107-1108, 1109-1110
Morhof, Daniel Georg - 1109-1110
Mori, Arinori - 1109-1110
Moria, ett land (Bibeln) - 1109-1110
Morian, i de nordgermanska språken liktydligt med neger - 1109-1110
Morianen, roman af M. J. Crusenstolpe - 1109-1110
Morichales, sp. Se Llanos - 1109-1110
Morichepalmen, bot. Se Mauritia - 1109-1110
Morier, James - 1109-1110
Morillo, Pablo - 1109-1110
Morin, kem. - 1109-1110
Morin, Sven Nilsson - 1109-1110
Morin, Jean (lat. Joannes Morinus) - 1109-1110, 1111-1112
Morin, Arthur Jules - 1111-1112
Morina L., bot. - 1111-1112
Morinaga (l. Moriyoshi), japansk statsman - 1111-1112
Morinda L., bot. - 1111-1112
Moriner, ett keltiskt folk i Gallia belgica - 1111-1112
Moring, sjöv. - 1111-1112
Moringa Juss., bot. Se Moringaceae - 1111-1112
Moringaceae, bot. - 1111-1112
Moringarfsyra, kem., detsamma som Maclurin - 1111-1112
Moringsankare, sjöv. Jfr Ankare - 1111-1112
Morio. Se Hofnarr - 1111-1112
Morioka, hufvudstad i i japanska Iwate - 1111-1112
Morion, fr. ett slags hjälm. Se Dräkt - 1111-1112
Morion, fr. miner. (se Dammastock ovh Kvarts) - 1111-1112
Moripan, zool. Se Ripsläktet - 1111-1112
Moriporren, zool. Se Orrsläktet - 1111-1112
Moris., vid växtnamn förkortning för Robert Morison - 1111-1112
Morisca, en från araberna härstammande dans. (jfr. Dans) - 1111-1112
Morisker, döpta morer i Spanien - 1111-1112, 1113-1114
Morisk konst - 1113-1114
Moriskt bad, detsamma som turkiskt bad. Se Bad - 1113-1114
Morison, Robert - 1113-1114
Morisons piller - 1113-1114
Morisot, Berthe - 1113-1114
Morits, prins af Oranien - 1113-1114, 1115-1116
Morits, tyska furstar - 1115-1116, 1117-1118
Morits 1. M., kurfurste af Sachsen - 1115-1116
Morits 2. M., grefve af Sachsen - 1115-1116, 1117-1118
Moritsberg, gods. Se Mauritzberg - 1117-1118
Moritüri te salutant, lat. Se Gladiator - 1117-1118
Moritz, Sankt. Se Sankt Moritz - 1117-1118
Moritz, Ida. Se Brag, Ida - 1117-1118
Moritz, Karl Philipp - 1117-1118
Moritzburg, sachsiskt jaktslott - 1117-1118
Moritz von Reichenbach. Se Bethusu-Hue - 1117-1118
Moriyoshi. Se Band XII, sp. 1461 ((Japan, Historia)) - 1117-1118
Morjärv, järnvägsstation i Norrbottens län - 1117-1118
Morkarla, socken i Uppsala län - 1117-1118
Morkere l. Morcar, jarl af Northumberland - 1117-1118
Morkinskinna. Jfr Isländska litteraturen - 1117-1118, 1119-1120
Morkov, Arkadij Ivanovitj - 1119-1120
Morkullan, zool. Se Morkullsläktet - 1119-1120
Morkullsläktet, zool. - 1119-1120
Morkullssträck. Se Morkullsläktet - 1119-1120
Morlacchi, Francesco - 1119-1120
Morlacker, benämning på befolkningen i Dalmatien - 1119-1120
Morlaise, fr. Se Morlaix - 1119-1120
Morlaix, stad i franska Finistère - 1119-1120
Morland, George - 1119-1120, 1121-1122
Morlanda - 1121-1122
Morlanda 1. Socken i Göteborgs och Bohus län - 1121-1122
Morlanda 2. Sätesgård i M. 1. - 1121-1122
Morlanwelz, kommun i belgiska Hainaut - 1121-1122
Morley, stad i engelska York - 1121-1122
Morley, Thomas - 1121-1122
Morley, Samuel - 1121-1122
Morley, Henry - 1121-1122, 1123-1124
Morley, John - 1123-1124
Mormakin, zool. Se Lemur - 1123-1124
Mormantjåkko. Se Kebenekaise - 1123-1124
Mormolyce, zool. Se Jordlöparfamiljen - 1123-1124
Mormon, zool. Se Lunnesläktet - 1123-1124
Mormoner. Nordamerikansk sekt - 1123-1124, 1125-1126, 1127-1128, 1129-1130
Mormorando, it., mus., i hviskande ton - 1129-1130
Mormyridae, zool. Se Mormyrus - 1129-1130
Mormyrus, zool., tillhör fiskfamiljen - 1129-1130
Mormässa, en kyrklig fest - 1129-1130
Mornay - 1129-1130
Mornay 1. Charles de M. - 1129-1130
Mornay 2. Johan Karlsson de M. - 1129-1130
Mornay, Philippe de - 1129-1130, 1131-1132
Morning chronicle, The, tidning i London - 1131-1132
Morning post, The, tidning i London - 1131-1132
Mornington, ö bland Wellesleyöarna (Australien) - 1131-1132
Mornington, lord. Se Wellesley - 1131-1132
Morny, Charles Auguste Louis Joseph de - 1131-1132, 1133-1134
Moro, Passo del, ett pass i Valaisalperna - 1133-1134
Moro, Il. Se Torbido - 1133-1134
Moro, Antonio l. Antonis Moor van Dashorst - 1133-1134
Moroideae, bot. Se Maclura - 1133-1134
Moron, stad i argentinska Buenos Aires - 1133-1134
Morón de la Frontera, stad i spanska Sevilla - 1133-1134
Morone - 1133-1134
Morone 1. Domenico M. - 1133-1134
Morone 2. Fransesco M. - 1133-1134
Morone 3. Giovanni Battista M. Se Moroni - 1133-1134
Morone - 1133-1134
Morone 1. Girolamo de M - 1133-1134
Morone 2. Giovanni de M. - 1133-1134
Morone - 1133-1134
Moron1 l. Morone, Giovanni Battista - 1133-1134, 1135-1136
Moroni. Se Mormoner - 1135-1136
Mororan (Muroran), hamn på japanska ön Yezo - 1135-1136
Moros, grek. myt. Se Kerer - 1135-1136
Moros, infödingar på Filippinerna - 1135-1136
Morosini, veneziansk släkt - 1135-1136
Morosini 1. Domenico M. - 1135-1136
Morosini 2. Andrea M. - 1135-1136
Morosini 3. Francesco M. - 1135-1136
Morositet, dystert och retligt lynne - 1135-1136
Morot, bot. Se Morotsläktet - 1135-1136
Morot, Aimé Nicolas - 1135-1136
Morotai, en af Molukkerna - 1135-1136
Morotflugan, zool. - 1135-1136
Morotsläktet, bot. - 1135-1136, 1137-1138
Moroxit, min. - 1137-1138
Morpeth, stad i engelska Northumberland - 1137-1138
Morpeth, viscount. Se Howard 12. - 1137-1138
Morphea, med., spetälska - 1137-1138
Morphinae, zool. Dagfjärilar - 1137-1138
Morphium, nlat., kem., morfin - 1137-1138
Morpho, zool. Se Morphinae - 1137-1138
Morphy, Paul Charles - 1137-1138, 1139-1140
Morr., vid växtnamn förkortning för Ch. F. A. Morren - 1139-1140
Morra, Mora, italienskt fingerspel - 1139-1140
Morren, belgiska botanister - 1139-1140
Morren 1. Charles François Antoine M. - 1139-1140
Morren 2. Charles Jacques Edouard M. - 1139-1140
Morren, Teophil, pseud. Se Hofmannsthal, H. v. - 1139-1140
Morris, stad i staten Illinois - 1139-1140
Morris, Robert - 1139-1140
Morris, Gouverneur - 1139-1140
Morris, George Pope - 1139-1140
Morris, sir Lewis - 1139-1140
Morris, William - 1141-1142
Morris, Max - 1141-1142
Morris-dance, eng. Se Morisca - 1141-1142
Morriskanalen i staten New Jersey - 1141-1142
Morrison, Mount, berg på Formosa - 1143-1144
Morrison, Robert - 1143-1144
Morrison, George Ernest - 1143-1144
Morrisons piller. Se Morisons piller - 1143-1144
Morristown, stad i staten New Jersey - 1143-1144
Mors, lat., döden. - 1143-1144
Mors, M. ultima rerum, döden är slutet på allt - 1143-1144
Mors, ö i Jylland - 1143-1144
Morsbach, Lorenz - 1143-1144
Morse, Samuel Finley Breese - 1143-1144, 1145-1146
Morse-alfabetet. Se Telegraf - 1145-1146
Morsee, stad. Se Morges - 1145-1146
Morseller, farm. - 1145-1146
Morse-signalering. Se Signal - 1145-1146
Morsheusser, Paulus - 1145-1146
Morsinger, invånare i Mors - 1145-1146
Morsjansk, stad i ryska Tambov - 1145-1146
Morsmössa, ett fästningstorn i Bohus - 1145-1146
Morsus diaboli, lat. anat. Se Lifmoder - 1145-1146
Morsö, dansk ö. Se Mors - 1145-1146
Mortagne. arr.hufvudstad i franska Orne - 1145-1146
Mortalin, ohyresmedel. Se Hemliga medel - 1145-1146
Mortalitet, dödlighet - 1145-1146
Mortalitet, Mortaltetsstatistik. Se Dödlighet - 1145-1146
Mortalitet, mortalitetstabeller, dödlighetstabeller. Se Dödlighet - 1145-1146
Mortaphis. Se Hemliga medel - 1145-1146
Mortara, stad i italienska Pavia - 1145-1146
Morten Mogensen. Se Martinus de Danica - 1145-1146
Mortensen, Johan Martin - 1145-1146
Mortensen (Töndebinder), Klaus - 1145-1146, 1147-1148
Mortensen, Karl - 1147-1148
Mortensens borrapparat. Se Borrmaskiner - 1147-1148
Mortensson, Ivar Julius - 1147-1148
Mortgage, fr. jur. och eng. jur., jord, pantsatt - 1147-1148
Mortier, Édouard Adolphe Casimir Joseph - 1147-1148
Mortifikation, dödande, tillintetgörelse - 1147-1148, 1149-1150
Mortifikation 1. De sinnliga begärens dödande - 1147-1148
Mortifikation 2. Patol. en organisk väfnads bortdöende, "brand" - 1147-1148
Mortifikation 3. Kötts upphängning - 1147-1148
Mortifikation 4. (Dödande) Jur. Se Dödsförklaring, Skadegörelse och Skuldebref - 1147-1148, 1149-1150
Mortillet - 1149-1150
Mortillet 1. Gabriel de - 1149-1150
Mortillet 2. Adrien de - 1149-1150
Mortimer, engelsk stormanssläkt - 1149-1150, 1151-1152
Mortimer 1. Roger (II) de M. - 1149-1150
Mortimer 2. Roger (IV) de m. - 1149-1150, 1151-1152
Mortimer 3. Edmund (II) de M. - 1151-1152
Mortimer 4. Roger (VI) de M. - 1151-1152
Mortimer 5. Edmund (IV) de M. - 1151-1152
Morton, John - 1151-1152
Morton, earl af. Se Doouglas - 1151-1152
Morton, John - 1151-1152, 1153-1154
Mortorp, socken i Kalmar län - 1153-1154
Moru, negerfolk. Se Madi - 1153-1154
Morungen, H. von. Se Heinrich, tyska medeltidsskalder 7. - 1153-1154
Morup, socken i Hallands län - 1153-1154
Morus L., Mullbärsträdet, bot. Se vidare Silkesodling - 1153-1154
Morus, Thomas. Se More - 1153-1154
Morvan, granitplatå mellan franska Nivernais och Bourgogne - 1153-1154
Morveau, Louis Bernard Guyton de - 1153-1154
Morven - 1153-1154
Morven 1. Bergstrakt i norra Skottland - 1153-1154
Morven 2. Halfö i Skottland - 1153-1154
Morvenit, miner. Se Harmotom - 1153-1154
Morän, geol. Se Glaciärer - 1153-1154
Morängrus. Jökelgrus, Krosstensgrus, geol. Se Glaciärer - 1153-1154
Moränlera l. Jökellera, Krosstenslera, geol. Se Glaciärer - 1153-1154, 1155-1156
Moränmärgel, geol. Se Moränlera - 1155-1156
Mos, farm. - 1155-1156
Mosa, skogsh., flotte af timmer för bogsering - 1155-1156
Mosa, latinsk namnform för Meuse - 1155-1156
Mosaik - 1155-1156, 1157-1158, 1159-1160
Mosaikbastard, bot - 1159-1160
Mosaiksjuka på tobak - 1159-1160, 1161-1162
Mosaisk, som härrör från Mose - 1161-1162
Mosaiska församlingar - 1161-1162
Mosaiska lagen. Se Lag - 1161-1162
Mosaiska trosbekännare. Se Judar och Mosaiska församlingar - 1161-1162
Mosaism. Jfr Helig och Judendom - 1161-1162
Mosaist, konstnär som utför mosaikarbete - 1161-1162
Mosambik - 1161-1162, 1163-1164
Mosambik 1. Portugisisk kolonialprovins i Afrika - 1161-1162, 1163-1164
Mosambik 2. Stad i M. 1. - 1163-1164
Mosambik 3. Distrikt i M. 1. - 1163-1164
Mosambikfolken. Se Bantu - 1163-1164
Mosambik-kanalen, hafssund mellan Mosambik och Madagaskar - 1163-1164
Mosambik-kopal. Se Kopal - 1163-1164
Mosambikspråken. Se Bantuspråken - 1163-1164
Mosambikströmmen. Se Mosambik-kanalen - 1163-1164
Mosand, geol. - 1163-1164, 1165-1166
Mosander, Karl Gustaf. Jfr Erbium - 1165-1166
Mosandrum, kem. Se Erbium - 1165-1166
Mosasaurus, paleont., fossilt ödlesläkte - 1165-1166
Mosbach, kretsstad i Baden - 1165-1166
Mos-balsam. Se Hemliga medel - 1165-1166
Moscheles, Ignaz - 1165-1166
Moscherosch, Johann Michael - 1165-1166
Moschi, landskap i Sudan. Se Mossi - 1165-1166
Moschinae, zool. Se Myskdjuren - 1165-1166
Moschopolis (Muskopolje), ort i turkiska Monastir - 1165-1166, 1167-1168
Moschos, forngrekisk epiker - 1167-1168
Moschus - 1167-1168
Moschus 1. Farm. Se Mysk - 1167-1168
Moschus 2. Zool. Se Myskdjuren - 1167-1168
Mosdok, stad i ryska Terek - 1167-1168
Mose (Bibeln) - 1167-1168, 1169-1170
Mosebacke, förlustelseställe i Stockholm - 1169-1170
Mose ben Maimun, Rabbi. Se Maimonides - 1169-1170
Moseböcker. Se Pentateuken - 1169-1170
Mosede, fort. Se Köpenhamn - 1169-1170
Mosel, biflod till Rhen - 1169-1170
Moselle - 1169-1170
Moselle 1. Flod. Se Mosel - 1169-1170
Moselle 2. Fordom franskt departement - 1169-1170
Mosellinjen, Fransk försvarslinje - 1169-1170, 1171-1172
Moseln l. Öfre Lothringen. Se Lothringen - 1171-1172
Moselviner, viner som odlas på floden Mosels stränder - 1171-1172
Mosén, Karl Vilhelm Hjalmar - 1171-1172
Mosen, Julius - 1171-1172
Mosenthal, Salomon Hermann von. - 1171-1172
Moser, Lukas - 1171-1172
Moser - 1171-1172, 1173-1174
Moser 1. Johann Jakob M. - 1171-1172
Moser 2. Karl Friedrich, friherre von M. - 1173-1174
Moser, L. F. Se Mosers figurer - 1173-1174
Moser, Gustav von - 1173-1174
Moser, Koloman - 1173-1174
Mosers figurer l. Mosers bilder, fys. Ludwig Ferdinand Moser. Se Elektriska figurer - 1173-1174
Moses, israeliternas lagstiftare. Se Mose - 1173-1174
Moses af Chorene, Se Armeniska litteraturen - 1173-1174
Moses brinnande buske, bot. Se Pilea - 1173-1174
Moses källor, karantänanstalt. Se Internationella karantänskommisioner - 1173-1174
Mosfell, namn på två berg på Island och släkter - 1173-1174
Mosfell 2. Mosfell i Kjós - 1173-1174
Mosfell 2. Mosfell i Grímsnesi - 1173-1174
Mosfellingarna, isländsk släkt. Se Gizurr, Isleifr, Mosfell - 1173-1174
Moshaisk, kretsstad i ryska Moskva - 1173-1174
Mosheim, Johann Lorenz von - 1173-1174, 1175-1176
Mosilikatse. Se Matabele - 1175-1176
Mosivatunja, vattenfall i Sambesi - 1175-1176
Mosjesj, kafferhöfding - 1175-1176
Mosjö (Mosås), socken i Örebro län - 1175-1176
Mosjöen, lastageplats i Norge - 1175-1176
Moské - 1175-1176, 1177-1178, 1179-1180, 1181-1182
Moskélampa. Se Glasfabrikation - 1181-1182
Moskenesöen (Moskenesöy), en Lofotenö i Norge - 1181-1182
Moskenströmmen. Se Malström - 1181-1182
Moskiter, zool. Se Stickmyggor - 1181-1182
Moskiter -Moskitobrigader. Se Frossa - 1181-1182
Moskitokusten. Se Mosquitokusten - 1181-1182
Moskonisia, öar på Mindre Asiens västra kust - 1181-1182
Moskovad. Se Maskovas - 1181-1182
Moskoviter, invånare i Moskva - 1181-1182
Moskovskija vjedomosti, rusk tidning - 1181-1182
Moskva, biflod till Oka. Se Moskva 1. - 1181-1182
Moskva - 1181-1182, 1183-1184, Till art. Moskva. I., Till art. Moskva. II., 1185-1186, 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192
Moskva 1. Guvernement i Ryssland - 1181-1182, 1183-1184
Moskva 2. Fordon hufvudstad u ryska riket - 1183-1184, Till art. Moskva. I., Till art. Moskva. II., 1185-1186, 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192
Moskva, furste af. Se Ney, M. - 1191-1192
Moslavina, vinbergstrakt i kroatisk-slavonska Belovar-Kreutz - 1191-1192
Moslem, rättare muslim - 1191-1192
Mosler, Karl Friedrich - 1191-1192
Mosnäppan, zool. Se Strandpiparesläktet - 1191-1192
Moson, ungerska namnet på Wieselburg - 1191-1192
Mosquitokusten, vid Nicaragua - 1191-1192
Mosquitos - 1191-1192
Mosquitos 1. Indianstam. Se Mosquitokusten - 1191-1192
Mosquitos 2. Zool. Se Stickmyggor - 1191-1192
Moss - 1191-1192
Moss 1. Härad och socken i Smaalenenes amt, Norge - 1191-1192
Moss 2. stad i M. 1. - 1191-1192
Mossa. Se Mosviken - 1191-1192
Mossagat, miner. Se Mokkasten - 1191-1192
Mossamedes - 1191-1192, 1193-1194
Mossamedes 1. Distrikt i portugisiska Angola - 1191-1192, 1193-1194
Mossamedes 2. Hufvudstad i M. 1. - 1193-1194
Mossbrand, geol. fys. Se Jordbrand - 1193-1194
Mossdjur, zool. - 1193-1194, 1195-1196
Mosse, vanligen torfmark - 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202
Mossebo (Måssebo), socken i Älfsborgs län - 1201-1202
Mossebolinjen l. Mosseboförslaget, en ståndpunkt i rösträttsfrågan - 1201-1202
Mossel bay - 1201-1202
Mossel bay 1. Division af Kapkolonien - 1201-1202
Mossel bay 2. Hufvudstad i M. 1. - 1201-1202
Mossel bay 3. Bukt på norra kusten af Spetsbergen - 1201-1202
Mosseruption. Se Mosse - 1201-1202
Mossfynd, arkeol. - 1201-1202, 1203-1204
Mossfynd 1. Boplatser från stenåldern - 1201-1202
Mossfynd 2. Som offer till gudar eller till de döde - 1201-1202
Mossfynd 3. De stora mossfynden från järnåldern - 1201-1202
Mossfynd 4. En särskild fyndgrupp utgöra torfmossliken - 1201-1202, 1203-1204
Mosshumla, zool. Se Humlor - 1203-1204
Mossi (Moschi), landskap i västra Sudan - 1203-1204
Mossingmetoden. Se Kinabark - 1203-1204
Mosskultur, Mossodling - 1203-1204
Mosskulturföreningen, Svenska - 1203-1204
Mosslagg. Se Mosse - 1203-1204
Mossley, stad i engelska Lancaster - 1203-1204
Mosso, it., mus., rörligt - 1203-1204
Mosso, Angelo. Jfr Ergograf - 1203-1204, 1205-1206
Mossodling. Se Mosskultur - 1205-1206
Mossor, bot - 1205-1206
Mossplan. Se Mosse - 1205-1206
Mossrand. Se Mosse - 1205-1206
Mossrot, bot. - 1205-1206
Mosstena (Måstena), fidekomiss i Bälinge socken, Södermanlands län - 1205-1206
Mosstorf, Mosstorfsjord. Se Torfmossejordarter - 1205-1206
Mossul. Se Mosul - 1205-1206
Mossö, sjö i Danmark - 1205-1206
Most, stad. Se Brüx - 1205-1206
Most, Johann Joseph - 1205-1206, 1207-1208
Mostaert, konstnärsfamilj - 1207-1208
Mostaert 1. Jan M. - 1207-1208
Mostaert 2. Gillis M. d. ä. - 1207-1208
Mostaganem, arr.hufvudstad i Algeriet - 1207-1208
Mostar, stad i Bosnien - 1207-1208
Most-ar-Rhenim. Se Mostagenem - 1207-1208
Moster l. Mosteröen, ö i Norge - 1207-1208
Mosterhavn. Se Moster - 1207-1208
Mosterö, härad i Stavanger amt, Norge - 1207-1208
Mosteröen. Se Moster - 1207-1208
Most honourable, eng. Se Honourable. - Most reverend. Se Reverend - 1207-1208
Mosul (Mossul), hufvudstad i Mosul i Asiatiska Turkiet - 1207-1208, 1209-1210
Moswidius, M. Se Litauiska språket - 1209-1210
Mosviken, härad och socken i Norge - 1209-1210
Mosynoiker, ett folkslag - 1209-1210
Mosyr, kretsstad i ryska Minsk - 1209-1210
Moszkowski, Moritz - 1209-1210
Mosås. Se Mosjö - 1209-1210
Mot. Se Öland - 1209-1210
Mota boll. Se Bollspel - 1209-1210
Motacilla, zool. Se Ärlesläktet - 1209-1210
Motaker. Se Heloter - 1209-1210
Motala - 1209-1210, 1211-1212
Motala församling. Se Motala landskomun - 1211-1212
Motala landskommun, socken i Östergötlands län - 1211-1212
Motala mekaniska verkstad - 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216
Motalasmycket. Se Guldsmedskonsten - 1215-1216
Motala ström - 1215-1216
Motanabbi. Se Mutanabbi - 1215-1216
Motanfall, krigsv. - 1215-1216
Motbevis, jur. - 1215-1216, 1217-1218
Moteld, skogsh. - 1217-1218
Motelektromotorisk kraft, elektrot. - 1217-1218
Motella, zool. Se Skärlångsläktet - 1217-1218
Motenebbi. Se Mutansbbi - 1217-1218
Moter, beduinstam. Se Araber - 1217-1218
Motett, mus. - 1217-1218
Motettpassion, mus. - 1217-1218
Moteuczoma. Se Montezuma - 1217-1218
Motfärger. Se Färgblindhet - 1217-1218
Motgift, antidotum. - 1217-1218, 1219-1220
Moth - 1219-1220
Moth 1. Mathias M. - 1219-1220
Moth 2. Sofie Amalie M. - 1219-1220
Mothakes, gerk. Se Heloter - 1219-1220
Motharmoni, mus. Se Fuga - 1219-1220
Mothe-Guyon, de la. Se Guyon, J. M. B. - 1219-1220
Mother-Lode. Se Kaligornien - 1219-1220
Motherwell, William - 1219-1220
Mothes, Oskar - 1219-1220
Mothone. Se Methone - 1219-1220
Motihari, hufvudstad i Champaran - 1219-1220
Motion - 1219-1220, 1221-1222
Motion 1. Kroppsrörelse - 1219-1220
Motion 2. Statsr., förslag, som väckes i en beslutande församling - 1219-1220, 1221-1222
Motionera (se Motion), ge kroppsrörelse - 1221-1222
Motionera, väcka ett förslag i en - 1221-1222
Motionera -- Motionär, en som väcker en motion - 1221-1222
Motionsgymnastik. Se Sjukgymnastik - 1221-1222
Motiv - 1221-1222
Motiv 1. Bevekelsegrund - 1221-1222
Motiv 2. I poetiken kallar man - 1221-1222
Motiv 3. Mus., den minsta. Om ledmotiv se d.o. - 1221-1222
Motivera (se Motiv), framlägga skälen för - 1221-1222
Motiverad dagordning, Se Dagordning - 1221-1222
Motjord. Se Centralelden - 1221-1222
Motkejsare, romerska - 1221-1222
Motkonung - 1221-1222
Motley, John Lothrop - 1221-1222, 1223-1224
Motlutande fältvall, fortif. Se Fältvall - 1223-1224
Motlutande vattenfall. Se Hydrogeologi - 1223-1224
Motmagnetisering, elektrot. Se Elektriska maskiner - 1223-1224
Motokultur, benämning på jordens bearbetning med mekaniska motorer - 1223-1224
Motor, mek. - 1223-1224, 1225-1226
Motorballong. Se Luftskepp - 1225-1226
Motorbrandsprutor. Se Brandväsende - 1225-1226
Motorbåtar, skpsb. - 1225-1226, 1227-1228
Motorcykel. Se Velociped - 1227-1228
Motordressiner, järnvägstekn, - 1227-1228
Motorfartyg, skpsb. - 1227-1228, 1229-1230
Motorgenerator, elektrot. - 1229-1230
Motorindustri - 1229-1230
Motorisk (se Motor), med. - 1229-1230
Motorisk Motoriska Kärnor. Se Hjärnan - 1229-1230
Motorisk Motoriska nerver. Se Nerver - 1229-1230
Motorisk Motoriska zonen. Se Hjärnverksamhet - 1229-1230
Motorisk Motorisk insufficiens. Se Magsjukdomar - 1229-1230
Motormätare. Se Elektricitetsmätare - 1229-1230
Motorpost, postv. - 1229-1230
Motorsläde, en släde - 1229-1230
Motort, vergsv. Se Ort - 1229-1230
Motorvagnar, järnvägstekn. - 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236, 1237-1238
Motpåfve. Se Påfve - 1237-1238
Motraye, Aubry de La - 1237-1238
Motreformationen - 1237-1238, 1239-1240
Motril, stad i spanska Granada - 1239-1240
Moträkning - 1239-1240
Motrörelse, mus. Se Imitation - 1239-1240
Motsats - 1239-1240
Motsats 1. Log. - 1239-1240
Motsats 2. Filos. - 1239-1240
Motsats 3. Mus. Se Fuga - 1239-1240
Motsatta, bot. - 1239-1240
Motsken. Se Zodiakalljus - 1239-1240
Motskymning. Se Skymning - 1239-1240
Motsol, meteor. - 1239-1240
Motsol 1. Detsamma som antheli. Se Halofenomen - 1239-1240
Motsol 2. gegensonne (Se Diffraktion) - 1239-1240
Motsols, meteor. - 1239-1240
Mots savants, fr., lärda ord. Se Latinska språket - 1239-1240
Motström. Se Haf - 1239-1240
Motströmskondensor, mek. Se Kondensor - 1239-1240
Motstånd, mek. (se Elektrisk uppvärmning) (se Elekrtiska mätningar) - 1239-1240, 1241-1242
Motståndsenhet. Se Ledningsförmåga - 1241-1242
Motståndétalon i. Motståndslikare, fys. - 1241-1242
Motståndshäfstång, Motståndsrörelse. Se Medikomekanisk gymnastik - 1241-1242
Motståndslikare, fys. Se Motståndsétalon - 1241-1242
Motståndslåda, fys. Se Motståndsétalon - 1241-1242
Motståndsrulle, fys. Se Motståndsétalon - 1241-1242
Motståndssats, fys. Se Motståndsétalon - 1241-1242
Motståndsstapel, fys. Se Motståndsétalon - 1241-1242
Motståndsugn, tekn. Se Elektrisk ugn - 1241-1242
Motstånd vid offentlig förrättning, jur. - 1241-1242, 1243-1244
Motstöt. Se Fäktkonst - 1243-1244
Motsägelse, log. - 1243-1244
Motsägelsegrundsatsen, log. Se Tankelagarna - 1243-1244
Mott, J. R. Se Kristliga studentvärldsförbundet - 1243-1244
Motta, Jodé vianna da - 1243-1244
Mottagningsbevis, postv. - 1243-1244
Mottagningspost, krigsv. - 1243-1244
Motte-Fénelon. Se Fénelon - 1243-1244
Motte-Fougué, de la. Se Fougué - 1243-1244
Motte-les-Bains l. La Motte-Saint-Martin, badort i franska Isère - 1243-1244
Mottfjärilar, zool. - 1243-1244, 1245-1246
Motti, Felix - 1245-1246
Motto, it., kvickt infall, tänkespråk - 1245-1246
Mottola, stad i italienska Lecce - 1245-1246
Motukaflugan, zool. - 1245-1246
Motu proprio, lat., af egen drift - 1245-1246
Motus, lat., rörelse - 1245-1246
Motus 1. Astron. M. proprius, egenrörelse - 1245-1246
Motus 2. Mus. - 1245-1246
Motverkan, mek. - 1245-1246
Motya, stad. Se Marsala - 1245-1246
Motyca, romarnas namn på staden Modica - 1245-1246
Motzfeldt, norsk släkt - 1245-1246, 1247-1248
Motzfeldt 1. Peter Nikolay M - 1245-1246
Motzfeldt 2. Peter M. - 1245-1246, 1247-1248
Motzfeldt 3. Fredrik M. - 1247-1248
Motzfeldt 4. Ulrik Anton M. - 1247-1248
Motzfeldt 5. Karl Fredrik M. - 1247-1248
Motzfeldt 6. Ketil Johnsen Melsted M. - 1247-1248
Motzfeldt 7. Ernst M. - 1247-1248
Mouchamouli, ort. Se Angasija - 1247-1248
Mouchard, fr., polisspion - 1247-1248
Mouche, fr., fluga. Se Musch - 1247-1248
Mouches volantes, ett entoptiskt fenomen, flygande punkter för ögonen - 1247-1248
Moucheron, Frédéric de - 1247-1248, 1249-1250
Mouchez, Amédée Ernest Barthélemy - 1249-1250
Moudon, kretsstad i schweiziska Vaud - 1249-1250
Mouhijärvi, socken i Åbo län, Finland - 1249-1250
Mouillera. Se Muljerande språkljud - 1249-1250
Moulage, fr., afgjutning. Jfr Lassar, O. - 1249-1250
Moule, Le, hamnstad på Guadeloupe - 1249-1250
Moulinage, fr. ("tramesilke") - 1249-1250
Moulinégarn, Jfr Vigoreuxgarn) - 1249-1250
Moulins, hufvudstad i franska Alier - 1249-1250
Moulins, Mästaren från. Se Mästaren från Moulins - 1249-1250
Moulmain, stad. Se Maulmain - 1249-1250
Moulton, Ellen Louise, född Chandler - 1249-1250
Mounds och Moundbuilders, eng., arkeol. Se Fornlämningar och Indianer - 1249-1250
Moundsville, stad i staten West Virginia - 1249-1250
Mounet-Sully, Jean - 1249-1250, 1251-1252
Mounier, Jean Joseph - 1251-1252
Mounster. Se Munster - 1251-1252
Mount, eng. berg, bergskedja - 1251-1252
Mountain - 1251-1252
Mountain, eng., berg - 1251-1252
Mountain limestone. Se Bergkalk - 1251-1252
Mountain Ash, stadsdistrikt i Wales - 1251-1252
Mount Carmel - 1251-1252
Mount Carmel 1. Ort i staten Pennsylvania - 1251-1252
Mount Carmel 2. Stad i staten Illinois - 1251-1252
Mount Clemens, stad i staten Michigan - 1251-1252
Mount Desert, ö. Se Frenchmans bay - 1251-1252
Mount Gambier, stad i Syd-Australien - 1251-1252
Mountjoy, lord. Se Blount - 1251-1252
Mount Morgan, stadsliknande sammhälle i Queensland - 1251-1252
Mountnorris, baron. Se Annesley - 1251-1252
Mount Pleasant, namn på städer i Förenta staterna - 1251-1252
Mount Pleasant 1. Stad i Iowa - 1251-1252
Mount Pleasant 2. Stad i Pennsylvania - 1251-1252
Mount Pleasant 3. Stad i Michigan - 1251-1252
Mountstephen, lord. Se Stephen - 1251-1252
Mount Sterling, stad i staten Kentucky - 1251-1252
Mount Vernon, namn på flera orter i Förenta staterna - 1251-1252
Mount Vernon 1. Landställe i Virginia - 1251-1252
Mount Vernon 2. Stad i Ohio - 1251-1252
Mount Vernon 3. Stad i Illinois - 1251-1252
Mount Vernon 4. Stad i Indiana - 1251-1252
Mount Vernon 5. Stad i New York - 1251-1252
Mount Wilson. Se Pasadena - 1251-1252
Mouradgea D'Ohsson. Se D'Ohsson 1. och 2. - 1251-1252
Mourmelon le Grand, köping i franska Marne - 1251-1252
Mouroni, Se Angasija - 1251-1252
Mouru, oas. Se Merv - 1251-1252
Mouscron, kommun i belgiska Westflandern - 1253-1254
Mousse, fr., kokk. - 1253-1254
Moussera. Se Mussera - 1253-1254
Mousson, J. R. A. Se Mss - 1253-1254
Moussorgsky, M. P. Se Musorgskij - 1253-1254
Moustache, fr. Se Mustasch - 1253-1254
Moustérien. Se Moustérientiden - 1253-1254
Moustérientiden, Moustiertiden. Jfr Stenåldern - 1253-1254
Moustier, Moustiertiden, arkeol. Se Moustérientiden - 1253-1254
Moutarde, fr., senap - 1253-1254
Mouthe, La, fransk by i Tayac - 1253-1254
Moutiers, arr.hufvudstad i franska Savoie - 1253-1254
Mouton, Jean (de Hollingue) - 1253-1254
Mouton, Georges. Se Lobau - 1253-1254
Mouton d'or, franskt guldmynt - 1253-1254
Mouy, Charles Louis Stanislas - 1253-1254
Mouzon, stad i franska Ardennes - 1253-1254
Movers, Franz Karl - 1253-1254, 1255-1256
Moviken, masugn i Bjuråkers socken - 1255-1256
Movimento, it., mus., rörelse, tempo. Jfr Doppi movimento - 1255-1256
Movipan, zool. Se Strandvipesläktet - 1255-1256
Movitz, en Bellmansfigur. Se Bellman 2. - 1255-1256
Moxa, kir. - 1255-1256
Moy, marquis de. Se Crozat, Pierre - 1255-1256
Moya, Pedro de. - 1255-1256
Moyaert, holländsk målare. Se Moeyaert - 1255-1256
Moyen age, fr., medeltiden - 1255-1256
Moynier, Gustave - 1255-1256
Moyobamba, hufvudstad i peruanska Loreto - 1255-1256
Mozambique. Se Mosambik - 1255-1256
Mozambique-strömmen. Se Mosambik-kanalen - 1255-1256
Mozarber, (arabiska stammar) - 1255-1256
Mozarbiska liturgien. Se Mozarber - 1255-1256
Mozart, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus - 1255-1256, 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262
Mozart, Wolfgang Amadeus M. - 1255-1256, 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262
Mozarteum. Mozartstiftelse. Se Mozart - 1261-1262
m. p., förkortning för lat. manu propria - 1261-1262
M. P., förkortning för eng. member of parliament - 1261-1262
Mpanda (Panda). Se Sululandet - 1261-1262
Mpongwe, folkstam. Se Fau - 1261-1262
Mr, Mrs. Se Monsieur - 1261-1262
Mr., förkortning för eng. mister, herr - 1261-1262
Mrakesch, berber. Se Marokko - 1261-1262
Mrcchakatika, sanskr. Se Çudraka och Indiens språk och litteratur - 1261-1262
Mrima ("berg"), kuststräcka på Afrikas östkust - 1261-1262
Mromgowiusz, Krzysztof Celestyn - 1261-1262
Mrs., förkortning för eng. mistress - 1261-1262
Mrs. Alexander, pseud. Se Hector - 1261-1262
Ms, förkortning för manuskript - 1261-1262
m. s. Se Ma-in - 1261-1262
M. S., i latinska inskrifter, memoriae sacrum - 1261-1262
Msambo, bot. Se Allanblackia - 1261-1262
Msapere, handelsplats på Mayofta - 1261-1262
Mschatta, ruin i Syrien - 1261-1262
Mscrpt, en förkortning. Se Ms - 1261-1262
Msendua. Se Kongo - 1261-1262
Msidis rike. Se Msiris rike - 1261-1262
Msiris rike (Msidis rike, Garenganza), Katanga - 1261-1262
Mss, förkortning. Se M s. - 1261-1262
Mss., vid djurnamn förkortning för Johan Rudolf Albert Mousson - 1261-1262
Msta, flod i Ryssland - 1261-1262
Mstislav, ryska medeltida furstar - 1261-1262
Mstislav, kretsstad i ryska Mohilev - 1261-1262
Mszczoniw, stad i rysk-polska Warschau - 1261-1262
Mt. eng. förkortning för mount - 1261-1262
M:t, förkortning för majestät - 1261-1262
Mtesa, konung i Uganda - 1261-1262
Mtkvari, flod. Se Kura - 1261-1262
Mts., förkortning. Se Mt. - 1261-1262
Mtschet (Mzchet), stad i ryska Transkaukasien - 1261-1262, 1263-1264
Mtsensk (Mzensk), kretsstad i ryska Orel - 1263-1264
Muahhidin. Se Druser - 1263-1264
Muallakat (Moallakat), arabiska skaldestycken - 1263-1264
Muanga, konung i Uganda - 1263-1264
Muansa (Moansa, Mvansa, Mouanza), militärstation i Tyska Öst-Afrika - 1263-1264
Muata Jamvo och Muata Jamvos rike. Se Luanda - 1263-1264
Muata Kazembe. Se Kazembe - 1263-1264
Muawija, kalifer. Se Kalifat - 1263-1264
Muavin, arab. Se Mudir - 1263-1264
Muavin, kem. - 1263-1264
Mubarrad l. Mobarrad, Abu-l-Abbas Muhammed ibn Jezid el-Azdi, arab. grammatiker - 1263-1264
Mubbe-aimo. Se Mytologi - 1263-1264
Mucedin, kem. - 1263-1264
Mucedineae, Mucedinaceae, bot - 1263-1264
Much, landskommun i preussiska Köln - 1263-1264
Much, Matthäus - 1263-1264
Mucha, Alfons - 1263-1264
Mushtar, arab. Se Mudir - 1263-1264
Much Woolton, stad i engelska Lancaster - 1263-1264
Mucianus - 1265-1266
Mucianus 1. Publius Licinus (Crassius Dives) - 1265-1266
Mucianus 2. Gajus Licinius Crassus - 1265-1266
Mucilago, Slem, farm,. med. - 1265-1266
Muciner, Mucinämnen l. Slemämnen - 1265-1266
Mucinämnen, farm. Se Muciner - 1265-1266
Mucius, fornromersk släkt - 1265-1266
Mucius 1. Gajus M. Cordus - 1265-1266
Mucius 2. Publius M. Scaevola - 1265-1266
Mucius 3. Quintus M. Scaevola - 1265-1266
Mucius 4. Quintus M. Scaevola - 1265-1266
Muck, Karl - 1265-1266, 1267-1268
Muckadell, danskt grefskap på Fyn - 1267-1268
Mucker, ett tyskt skymford ("skrymtare") - 1267-1268
Muckle Roe, en af Shetlandsöarna - 1267-1268
Muckross, insjö på Irland. Se Killarney - 1267-1268
Mucor, bot. Se Mucorineae - 1267-1268
Mucorineae, bot. - 1267-1268
Mucronatakrita, geol. (se Kritsystemet) - 1267-1268
Mucuna Adans, bot., farm. - 1267-1268
Mud, holl., äldre holländskt spannmålsmått - 1267-1268
Mudania, stad i turkiska Khodavendikiar - 1267-1268
Mudder, muddrat material - 1267-1268
Mudderelevator - 1267-1268, 1269-1270
Mudderflotte - 1269-1270
Mudderpråm - 1269-1270
Mudderskopa - 1269-1270
Mudderverk - 1269-1270
Muddhål, öppning i ångpanna - 1269-1270
Muddring, gräfning under vatten - 1269-1270
Muddus-jaure, sjö. Se Muddus-jokk - 1269-1270
Muddus-jokk, tillflöde till Stora Lule älf - 1269-1270
Muddus-kårtje, vattenfall. Se Lule älf - 1269-1270
Muddusmyrarna. Se Muddus-jokk - 1269-1270
Mudeford, badort. Se Christchurch - 1269-1270
Mudejarstil, bygnk. - 1269-1270
Muderris (arab., "lärare") - 1269-1270
Mudersbach, lansdkommun i preussiska Koblenz - 1269-1270
Mudian, sjöv. Se Bermuda-båt - 1269-1270
Mudie, Charles Edward - 1269-1270
Mudir (arab., "styresman") - 1271-1272
Mudiríje, förvaltningsdistrikt i Egypten. Jfr Mudir - 1271-1272
Mudlumps, öar i Missisippis mynning - 1271-1272
Mudraraksasa, ett indiskt drama - 1271-1272
Mudschellid, arab., handtverkere - 1271-1272
Mudschtehid, persisk kyrklig rang - 1271-1272
Mueddin l. Muezzin, böneutropare - 1271-1272
Muehlenbergia, bot. Se Gramineae - 1271-1272
Muela de San Juan, en bergstopp i spanska Teruel - 1271-1272
Muelenaere, belgisk statsman - 1271-1272
Muelich, Hans. Se Müelich, Hans - 1271-1272
Muezzin. Se Mueddin - 1271-1272
Muff (vinterhandske) - 1271-1272
Muff. Se Axelkoppling, Elektriska ledningar och Rör - 1271-1272
Muff, apparatdel i laboratorier - 1271-1272
Muffat, Georg - 1271-1272
Muffel, ett af eldfast lera förfärdigat kärl - 1271-1272, 1273-1274
Muffind, eng., bakverk - 1273-1274
Muffkoppling. Se Axelkoppling och Rörförbindning - 1273-1274
Muflonen, zool. Se Fårsläktet - 1273-1274
Mufti, (se Fetva) - 1273-1274
Mug, folkstam. Se Arakan - 1273-1274
Mugan (Mogan), en stäpp i ryska Baku - 1273-1274
Mugdhabodha, en grammatik öfver sanskrit - 1273-1274
Mugg, (lera),veter., inflammation i extremiteter - 1273-1274
Muggbrand, veter. Se Drankmugg - 1273-1274
Muggendorf, köping i bajerska Oberfranken - 1273-1274
Muggia, stad i österrikisk-illyriska kustlandet - 1273-1274
Muggsjöarna, sjöar i västra Härjedalen - 1273-1274
Mugian, sjöv. Se Bermuda-båt - 1273-1274
Mugil, zool. Se Multesläktet - 1273-1274
Muhadjir, arab. - 1273-1274
Muhafis, arab., guvernör - 1273-1274
Muhammed l. Mohammed - 1273-1274, 1275-1276, 1277-1278, 1279-1280
Muhammed, 7 kalifer. Se Kalifat - 1279-1280
Muhammed, imamer. Se Imam - 1279-1280
Muhammed, fem turkiska sultaner - 1279-1280, 1281-1282, 1283-1284
Muhammer 1. M. I. - 1279-1280, 1281-1282
Muhammed 2. M. II Böjük - 1281-1282
Muhammed 3. M. III. - 1281-1282, 1283-1284
Muhammed 4. M. IV. - 1283-1284
Muhammed 5. M. V. - 1283-1284
Muhammed af Ghor. Se Indien - 1283-1284
Muhammed Ahmed ibn Seijid Abdullah - 1283-1284
Muhammed Ali (Mehemed Ali) - 1283-1284, 1285-1286
Muhammed Ali. Se Babi - 1285-1286
Muhammed Ali, schah af Persien - 1285-1286
Muhammed Ali pascha, turkisk militär - 1285-1286, 1287-1288
Muhammedan - 1287-1288
Muhammed Bahadur Schah, stormogul. Se Indien - 1287-1288
Muhammed Baltadsji, turkisk storvesir. Se Baltadsji - 1287-1288
Muhammed Ben Abdallah. Se Bu-Maza - 1287-1288
Muhammed el-bakir. Se Imam - 1287-1288
Muhammed el-máhdi. Se Imam - 1287-1288
Muhammed-el-mehdi. Se Marokko - 1287-1288
Muhammed Emin Ali pascha, turkisk statsman. Se Ali - 1287-1288
Muhammed es Sadok, bej af Tunisien - 1287-1288
Muhammed et-taki. Se Imam - 1287-1288
Muhammed Ferid-ed-din. Se `Attar (el `Attär) - 1287-1288
Muhammed ibn Abdallah. Se Imam - 1287-1288
Muhammed ibn Abdallah, med tillnamnet galne mollan - 1287-1288
Muhammed ibn Abi Amir. Se Al-Mansur - 1287-1288
Muhammed ibn Djabir el-Bettani. Se Bettani - 1287-1288
Muhammed ibn Ishak en-Nadim - 1287-1288
Muhammed ibn Ismail Darazi. Se Druser - 1287-1288
Muhammed ibn Musa Alchwarizmi. Se Chwârazmi - 1287-1288
Muhammed ibn Tumart. Se Almohader och Imam - 1287-1288
Muhammed pascha Kybrusli, turkisk statsman - 1287-1288
Muhammed Ruschdi pascha, turkisk statsman - 1287-1288
Muhammed Tughlak - 1287-1288
Muhammera (Mohammara, Mohamra), handelsstad i persiska Arabistan - 1287-1288, 1289-1290
Muharram. Se Hedjra - 1289-1290
Muhhoma, det estniska namnet på ön Moon - 1289-1290
Muhlman, Henrik. Se Seulenberg, Henrik von - 1289-1290
Muhos, socken i Uleåborgs län - 1289-1290
Muhrbeck. Se under Murbeck - 1289-1290
Muid, fr., äldre franskt rymdmått - 1289-1290
Muiden, stad i nederländska Nord-Holland - 1289-1290
Muikku, fi., siklöja - 1289-1290
Muir - 1289-1290
Muir 1. John M. - 1289-1290
Muir 2. Sir William M. - 1289-1290
Muirkirk, stad i skotska Ayr - 1289-1290
Muisca, Muyscas l. Chibcha), sydamerikanskt indianfolk - 1289-1290
Muiss-ad.din. Se Fatimider - 1289-1290
Muiz, asiatisk härskare. Se Ghorider - 1289-1290
Mujua (Woodlark), ö vid Nya Guinea - 1289-1290
Mukari, arab., hästuthyrare - 1289-1290
Mukatta, Nahrel-M. Se Kison - 1289-1290
Mukaur, ruinställe. Se Makerus - 1289-1290
Mukden, hufvudstad i Mandschuriet - 1289-1290, 1291-1292
Mukhtar pascha (Achmed M.), turkisk fältherre - 1291-1292
Mukimbungu, Svensk missionsstation i Kongo - 1291-1292
Mukoider, kem. Se Glykoproteider och Mucider - 1291-1292
Mukos, kem., en sockerart - 1291-1292
Mukös, slemmig. Se Epitel och Slemhinna - 1291-1292
Mukösa papler. Se Kondylom - 1291-1292
Mula, stad i spanska Murcia - 1291-1292
Mulan, zool. Se Hästdjuren - 1291-1292
Mularp, socken i Skaraborgs län - 1291-1292
Múlasysla. Se Mulating - 1291-1292
Mulating, en tingssammankomst för östra Island - 1291-1292
Mulatt, afkomling af hvit fader och en negrinna - 1291-1292
Mulatt, mulattska, fem. af mulatt - 1291-1292
Mulbete, förv., kreaturs bete på "ostängd mark" - 1291-1292
Mulbänk (Mullbänk). Se Tobak - 1291-1292
Mulbär, bot. Se Mullbär - 1291-1292
Mulciber, rom. myt., namn på eldens gud Vulcanus, se Hefaistos - 1291-1292
Mulde, biflod till Elbe - 1291-1292, 1293-1294
Mulder, Gerardus Johannes - 1293-1294
Muldia, socken i Vasa län - 1293-1294
Muldjuret, zool. Se Hästdjuren - 1293-1294
Mule - 1293-1294
Mule 1. Veter., den hårlösa delen af öfverläppen hos nötkreaturen - 1293-1294
Mule 2. Zool. Se Alca - 1293-1294
Mule 3. Krigsv. Se Hane 2. - 1293-1294
Mule, eng. Se Jennystol - 1293-1294
Mulei, titel och tilltalsord för sultanerna i Marokko - 1293-1294
Mule-jenny. Se Jennystol - 1293-1294
Mulgarn, text. på mulstol spunnet garn - 1293-1294
Mulgascrub, bot. Se Australien - 1293-1294
Mulgedium Cass, bot. - 1293-1294
Mulgrave, engelsk adelstitel (Phipps och Sheffield) - 1293-1294
Mulgraveöarna. Se Gilbertöarna - 1293-1294
Mulhacen, Cumbre de. Se Cumbre - 1293-1294
Mulhacen, markis de. Se Ibañez, C. - 1293-1294
Mulier - 1293-1294, 1295-1296
Mulier 1. Pieter M. den äldre - 1293-1294, 1295-1296
Mulier 1. Pieter M. den yngre - 1295-1296
Mulier taceat in ecclesia, lat. "kvinnan tige i församlingen" - 1295-1296
Muljera. Se Muljerande språkljud - 1295-1296
Muljerande språkljud, fonet. - 1295-1296
Muljering (se Muljerande språkljud) - 1295-1296
Muljör (Mulljör), Fällarm, mekanism för ankarets fällande - 1295-1296
Mull, en af inre Hebriderna - 1295-1296, 1297-1298
Mullbänk. Se Tobak - 1297-1298
Mullbär, bot. Se Morus - 1297-1298
Mullbärsfikonträdet, bot. Se Ficus - 1297-1298
Mullbärsspinnare, zool. Se Silkesfjärilar - 1297-1298
Mullbärssten, patol. Se Blåssten - 1297-1298
Mullbärsträdet, bot. Se Morus - 1297-1298
Mullen, Guldstrimmiga, och Rödmullen, zool. Se Mullus - 1297-1298
Muller, Pieter Lodewyk - 1297-1298
Mullfjället, fjällparti i Jämtland - 1297-1298
Mullidae, zool. Se Mullus - 1297-1298
Mulligatawny, eng., starkt kryddad soppa - 1297-1298
Mullinger, hufvudstad i irländska Westmeath - 1297-1298
Mulljör. Se Muljör - 1297-1298
Mullkroppar, kem. Se Humusämnen - 1297-1298
Mull of Galloway. Se Galloway - 1297-1298
Mull of Kintyre. Se Kintyre - 1297-1298
Mullpenningar, afgift för graf - 1297-1298
Mullsorken, zool. Se Sorksläktet - 1297-1298
Mullsyror, kem. Se Humusämnen 1. - 1297-1298
Mullsäck, metall. Jfr Masugn och Uppsättningsmål - 1297-1298
Mulltimmer, metall. Jfr Masugn - 1297-1298
Mullus, zool. En fisk - 1297-1298, 1299-1300
Mullvadar, zool. Se Mullvadartade däggdjur - 1299-1300
Mullvadartade däggdjur - 1299-1300, 1301-1302
Mullvaden, zool. Se Mullvadartade däggdjur - 1301-1302
Mullvadssläktet, zool. Se Mullvadartade däggdjur - 1301-1302
Mullvadsyrsan, zool. Se Syrsor - 1301-1302
Mullväxt, Humusväxt, bot. - 1301-1302
Mullämnen. Se Humusämnen - 1301-1302
Mul- och klöfsjuka l. Smittsam mul- och klöfsjuka, veter. - 1301-1302, 1303-1304
Mulock, Dinah Maria - 1303-1304
Mulready, William - 1303-1304
Mulseryd, socken i Jönköpings län - 1303-1304
Mulstek, sjöv. Se Stek - 1303-1304
Mulstol, ett slags spinnmaskin. Se Jennystol - 1303-1304
Mulsum, lat. vinmjöd - 1303-1304
Multan, Mooltan - 1303-1304
Multan 1. Division i Punjab, Indien - 1303-1304
Multan 2. Distrikt M. 1. - 1303-1304
Multan 3. Hufvudstad i M. 2. - 1303-1304
Multa paucis, lat., "mycket i få ord" - 1303-1304
Multatuli, pseudonym. Se Dekker, E. D. - 1303-1304
Multegröt. Se Multer - 1303-1304
Multer, Multor, Mylter, bot., hjortron - 1303-1304
Multesläktet, zool., en fisk - 1303-1304, 1305-1306
Multezim. Se Iltizam - 1305-1306
Multia, finsk namnform för Muldia - 1305-1306
Multiform, månggestaltad - 1305-1306
Multigraf, detsamma som hektograf - 1305-1306
Multikopapper, ett fotografiskt kopieringspapper - 1305-1306
Multikromtryck, flerfärgstryck. Se Färggravyr - 1305-1306
Multilateral, Radiär, Flersymmetrisk, bot. - 1305-1306
Multipel, mat., mångfald - 1305-1306
Multipelbord. Se Centralstation 6. - 1305-1306
Multipelborrmaskin. Se Borrmaskiner - 1305-1306
Multipelétalon, fys. Se Motståndsétalon - 1305-1306
Multipelfält. Se Centralstation 6. - 1305-1306
Multipelintegral, mat. Se Multipel - 1305-1306
Multipeljack. Se Centralstation 2. - 1305-1306
Multipleunitsystem. Se Elektriska järnvägar - 1305-1306
Multiplextelegraf. Se Telegraf - 1305-1306
Multiplicera, mat. - 1305-1306
Multiplikand. Se Multiplikation - 1305-1306
Multiplikation, mat. - 1305-1306
Multiplikationstabell, mat. Se Multiplikation - 1305-1306
Multiplikationstabell, mat. Se Multiplikation - 1305-1306
Multiplikativ. Se Räkneord - 1305-1306
Multiplikator - 1305-1306
Multiplikator 1. Mat. Se Multiplikation - 1305-1306
Multiplikator 2. Fys. - 1305-1306
Multiplikator 3. Mek. Se Hydraulisk smidesprocess - 1305-1306
Multirotation, fys. kem. - 1305-1306, 1307-1308
Multituberculata. paleont - 1307-1308
Multostat, med., elektrisk apparat - 1307-1308
Multrå, socken i Västernorrlands län - 1307-1308
Multråberget. Se Multrå - 1307-1308
Multscher, Hans - 1307-1308
Multum, lat., mycket - 1307-1308
Multungula, zool. - 1307-1308, 1309-1310
Mu-lua, folkstam. Se Bantu - 1309-1310
Muluja (Muloia), flod i Marokko - 1309-1310
Mulus, Muldjuret, zool. Se Hästdjuren - 1309-1310
Mulåsnan, zool. Se Hästdjuren - 1309-1310
Mumblingshammare. Se Hammare - 1309-1310
Mumie - 1309-1310, 1311-1312
Mumiebagge, zool. Se Pillerbagge - 1311-1312
Mumifierad, bot. Se Fruktmögel och Sclerotinia - 1311-1312
Mumifikation, patol., "torr brand". Se Brand 3. - 1311-1312
Mumin, arab., "rättrogen" - 1311-1312
Mumma. Se Braunschweig-mumma - 1311-1312
Mummius, en fornromersk släkt - 1311-1312
Mummius 1. Lucius M. - 1311-1312
Mummius 2. Spurius M. - 1311-1312
Mumm von Scgwarzenstein, philipp Alfons von. - 1311-1312
Mun, anat. - 1311-1312
Mun, Adrien Albert Marie de - 1313-1314
Munafikun, arab. Se Muhammed - 1313-1314
Munarmar, zool. Se Coelenterata - 1313-1314
Munart. Se Dialekt - 1313-1314
Munatius, en fornromersk släkt - 1313-1314
Munbrand, med. Se Munsjukdomar - 1313-1314
Munch, norsk släkt - 1313-1314, 1315-1316, 1317-1318, 1319-1320
Munch 1. Johan Storm M. - 1313-1314, 1315-1316
Munch 2. Peter Andreas M. - 1315-1316, 1317-1318
Munch 3. Andreas M. - 1317-1318
Munch 4. Johan Storm M. - 1317-1318
Munch 5. Edvard M. - 1317-1318, 1319-1320
Munch, Peter - 1319-1320
Munch-Petersen, Hans Vilhelm - 1319-1320
Muncie, stad i staten Indiana - 1319-1320
Munck, Petrus - 1319-1320, 1321-1322
Munck, danska släkter. Se Munk - 1321-1322
Munck till Fulkila, svensk ätt - 1321-1322
Munck till Fulkila 1. Adolf Fredrik M. - 1321-1322, 1323-1324
Munck till Fulkila 2. Otto Magnus M. - 1323-1324
Munck till Fulkila 3. Ebba Henrietta M. - 1323-1324
Munck af Rosenschöld, svensk ätt - 1323-1324, 1325-1326
Munck af Rosenschöld 1. Eberhard Sakarias M. - 1323-1324, 1325-1326
Munck af Rosenschöld 2. David M. - 1325-1326
Munck af Rosenschöld 3. Eberhard M. - 1325-1326
Munck af Rosenschöld 4. Tomas M. - 1325-1326
Muncker, Franz - 1325-1326
Muncktelius, M. O. Se Munktell - 1325-1326
Muncktell, J. F. Se Munktell 1. - 1325-1326
Mund, Mundr, rättshist. - 1325-1326, 1327-1328
Mund 1. Mund (munt) betyder eg. hand - 1325-1326, 1327-1328
Mund 2. Mundr betyrer i de isländska - 1327-1328
Mund, Pros - 1327-1328
Munda, romersk koloni i Baetica - 1327-1328
Munda, folk. Se Kolh - 1327-1328
Mundal l. Fjaerland, socken i Norge - 1327-1328
Mundari, folk. Se Ho och Kolh - 1327-1328
Munday l. Monday, Anthony - 1327-1328
Mundelföre (Mundilfare, Mundilfere), nord. myt. - 1327-1328
Mundella, Anthony John - 1327-1328, 1329-1330
Mundera - 1329-1330
Mundera 1. Förse soldater med beklädnad - 1329-1330
Mundera 2. Renskrifva - 1329-1330
Mundering, krigsv. - 1329-1330
Munderingsanslag, krigsv. Se Mundering - 1329-1330
Munderingsutrustning - 1329-1330
Mundilfarne (Mundilfere), nord. myt. Se Mundelföre - 1329-1330
Mundinus. Se Medicin - 1329-1330
Mundium, mlat. Se Mund, rättshist - 1329-1330
Mundr, rättshist. Se Mund - 1329-1330
Mundrukus, inianstam vid Amasonfloden - 1329-1330
Mundt - 1329-1330
Mundt 1. Theodor M. - 1329-1330
Mundt 2. Klara M., f. Müller - 1329-1330
Mundus, lat. Se Manes, rom. myt. - 1329-1330
Mundus vult decipi, ergo decipiatur, lat. - 1329-1330
Muneira, en spansk dans - 1331-1332
Munemori. Se Bd. XII, sp. 1455 - 1331-1332
Munen (Munin), nord. myt. Se Hugin - 1331-1332
Mungiga, ett musikinstrument - 1331-1332
Mungir. Se Monghyr - 1331-1332
Mungo. Se Konstull - 1331-1332
Mungo, folkslag. Se Kamerun - 1331-1332
Mungon, zool. Se Mangustsläktet - 1331-1332
Mungo Park. Se Park - 1331-1332
Munharmonika. Se Harmonika - 1331-1332
Munhygien (se Hyhien) - 1331-1332
Munhäfta. Se Munläsa - 1331-1332
Muni, flod och koloni i Väst-Afrika. Se Rio Muni - 1331-1332
Muni, markis Del M. Se Leon y Castillo - 1331-1332
Municipal-, som har afseende på en (stads-)kommun - 1331-1332
Municipal corporations act. Se Borgare och Storbritannien - 1331-1332
Municipalfullmäktige. Se Municipalsamhälle - 1331-1332
Municipalitet, en stadskommuns styrelsemedlemmar - 1331-1332
Municipalnämnd. Se Municipalsamhälle - 1331-1332
Municipalråd. Se Frankrike - 1331-1332
Municipalsamhälle - 1331-1332, 1333-1334
Municipalstyrelse. Se Municipalsamhälle - 1333-1334
Municipalstämma. Se Municipalsamhälle - 1333-1334
Municipes, lat. Se Municipium - 1333-1334
Municipios, sp. Se Mexico - 1333-1334
Municipium, lat. - 1333-1334, 1335-1336
Municipium Flavium magontanum. Se Mahón - 1335-1336
Munier. Se Munen - 1335-1336
Muninflammation. Se Munsjukdomar - 1335-1336
Munjistin, bot. tekn. Se Krapp - 1335-1336
Munk, fisk. Se Karpdammar - 1335-1336
Munk. Se Kloster och Munkordnar - 1335-1336
Munk l. Munkark, boktr. - 1335-1336
Munk, danska ätter - 1335-1336, 1337-1338
Munk 1. Iver M. - 1335-1336
Munk 2. Mogens M. - 1335-1336
Munk 3. Oluf M. - 1335-1336
Munk 4. Peder M. - 1335-1336
Munk 5. Ludvig M. - 1335-1336
Munk 6. Kirsten M. - 1335-1336, 1337-1338
Munk, Jens - 1337-1338
Munk, S. R. Se Munch, norsk släkt - 1337-1338
Munk - 1337-1338
Munk 1. Hans M. - 1337-1338
Munk 2. Hans M. - 1337-1338
Munk, Salomon - 1337-1338
Munk, Hermann - 1337-1338
Munkabälte, text. - 1337-1338
Munkács, stad i ungerska Bereg - 1337-1338
Munkácsy, Mihaly - 1337-1338, 1339-1340
Munkalif, kloster. Se Munkeliv - 1339-1340
Munka-Ljungby, socken i Kristianstads län - 1339-1340
Munkarp, socken i Malmöhus län - 1339-1340
Munkatarr, Munslemhinnekatarr. Se Munsjukdomar - 1339-1340
Munka Tvärå kloster, en gård på Island - 1339-1340, 1341-1342
Munkbibeln. Se Biblia pauperum - 1341-1342
Munkbron, ett torg i Stockholm - 1341-1342
Munkbroteatern. Se Stockholmsteatrar - 1341-1342
Munkebjerj, ett backparti i Danmark - 1341-1342
Munkeboda. Se Norsholm - 1341-1342
Munkedal, fabriksegendom i Foss socken - 1341-1342
Munkedals järnväg - 1341-1342
Munkeholm, invid Falsterbo - 1341-1342
Munkeliderne. Se Kungsholmen - 1341-1342
Munkeliv, ett Norskt kloster - 1341-1342
Munkelägret. - 1341-1342
Munken, bergstopp i Alperna - 1341-1342
Munken, en klippa på Färöarna - 1341-1342
Munkfnat, bot. - 1341-1342
Munkfors, ort i Ransäters socken i Värmlands län - 1341-1342, 1343-1344
Munkgamen, zool., namn på grå gamen - 1343-1344
Munkhatt, bot. Se Monke - 1343-1344
Munkhaven, J. Se Monickhouen - 1343-1344
Munkholmen, holme i Trondhjemsfjorden - 1343-1344
Munkhätta, bot. - 1343-1344
Munklatin, dåligt latin. Se Kökslatin - 1343-1344
Munklikör l. Benediktinlikör - 1343-1344
Munkordnar och Religiösa samfund - 1343-1344, 1345-1346, 1347-1348
Munkordnar I. Ordnarna sönderfalla i 4 grupper - 1343-1344, 1345-1346, 1347-1348
Munkordnar II. Kongregationerna - 1347-1348
Munkordnar III. Religiösa instituten - 1347-1348
Munkorg - 1347-1348
Munkorgslagen. Se Örbom, K. G. A. - 1347-1348
Munkpeppar, bot. Se Vitex Angus castus - 1347-1348
Munkrabarber, bot. Se Rheum - 1347-1348
Munksammetsfågeln, zool. - 1347-1348
Munksjö, pappersbruk i Jönköpings stad - 1347-1348, 1349-1350
Munksjön, sjö invid Jönköping - 1349-1350
Munkskrift, Götisk skrift - 1349-1350
Munkstol - 1349-1350
Munksund och Skuthamn, ångsågar i Piteå socken - 1349-1350
Munktell, svensk släkt - 1349-1350, 1351-1352
Munktell 1. Johan Fredrik Muncktell - 1349-1350
Munktell 2. Johan Teofron M. - 1349-1350, 1351-1352
Munktell 3. Johan Henrik M. - 1351-1352
Munktell 4. Henrik M. - 1351-1352
Munktell 5. Helena Matilda M. - 1351-1352
Munktells mekaniska verkstad. Se Eskilstuna och Lokomotiv - 1351-1352
Munktorp - 1351-1352
Munktorp 1. Kontrakt i Västerås stift - 1351-1352
Munktorp 2. Socken i Västmanlands län - 1351-1352
Munkväsen. Se Kloster, Munk och Munkordnar - 1351-1352
Munlack. Se Oblat - 1351-1352
Munlim. Se Lim - 1351-1352
Munläsa, Munhäfta - 1351-1352
Munnens bekännelse, teol. Se Bot. - 1351-1352
Munnvorp, isländsk strof. Se Jormsvikingadrapa - 1351-1352
Muñoz, Egidius. Se Klemens - 1351-1352
Muñoz, Augustin Fernando - 1351-1352
Munro, Monto l. Monroe, Robert - 1351-1352, 1353-1354
Munro, sir Hector - 1353-1354
Munro, Hugh Andrew Johnstone - 1353-1354
Munro, Robert - 1353-1354
Munsala, kustsocken i Vasa län, Finland - 1353-1354
Munshi, Moonshi, i Indien benämning på infödda lärare - 1353-1354
Munsjukdomar - 1353-1354
Munsjör, gunstig herre - 1353-1354
Munskifva, zool. Se Koraller - 1353-1354
Munskolla. Se Munsjukdomar - 1353-1354
Munskänk (Skänkare, Skänk) - 1353-1354
Munsköld, zool. Se Insekter - 1353-1354
Munslemhinnekatarr. Se Munsjukdomar - 1353-1354
Munspel. Se Harmonika - 1353-1354
Munstege, veter. - 1353-1354
Munster l. Mounster, provins uti Irland - 1353-1354
Munster, earl af. Se Fitzclarence - 1353-1354
Munsterhjelm - 1353-1354, 1355-1356
Munsterhjelm 1. Magnus Hjalmar M. - 1353-1354, 1355-1356
Munsterhjelm 2. Alarik Gustaf Valdemar - 1355-1356
Munstycke - 1355-1356
Munstycke 1. Mus. - 1355-1356
Munstycke 2. Ridk. (se Betsel) - 1355-1356
Munsår, med. Se Herpes - 1355-1356
Munsö - 1355-1356
Munsö 1. Förr ö i Mälaren - 1355-1356
Munsö 2. Socken i Stockholms län - 1355-1356
Muntaner, Ramón - 1355-1356
Muntenia, rumänska namnet på Valakiet - 1355-1356
Muntentakler, zool., detsamma som munarmar - 1355-1356
Munter, Jeremias. Se Fornell, B. E. - 1355-1356
Munthe (tidigare Munte), flandrisk adelssläkt - 1355-1356, 1357-1358
Munthe, svensk släkt - 1357-1358, 1359-1360
Munthe 1. Sven Johan M. - 1357-1358
Munthe 2. Sven M. - 1357-1358
Munthe 3. Johan Lorens M. - 1357-1358
Munthe 4. Sven Abraham M. - 1357-1358
Munthe 5. Henrik Mattias M. - 1357-1358
Munthe 6. Karl David Ludvig Vilhelm W:son M. - 1357-1358, 1359-1360
Munthe 7. Anna Katarina Fredrika M. - 1359-1360
Munthe 8. Larl Lusvig Arnold M. - 1359-1360
Munthe 9. Axel Martin Fredrik M. - 1359-1360
Munthe 10. Helge Åke Rudolf W:son M. - 1359-1360
Munthe 11. Henrik Vilhelm M. - 1359-1360
Munthe, norsk släkt - 1359-1360
Munthe 1. Gerhard M. - 1359-1360, 1361-1362
Munthe 2. Adolf Fredrik M. - 1361-1362
Munthe 3. Ludvig M. - 1361-1362
Munthe 4. Holm M. - 1361-1362
Munthe 5. Gerhard Peter Frantz Vilhelm M. - 1361-1362, 1363-1364
Munthe 6. Karl Oscar M. - 1363-1364
Munthe af Morgenstierne, von. Se Morgenstierne - 1363-1364
Munthelius, Johannes. Se Lagercrona, A. - 1363-1364
Muntjaken l. Kidangen, zool. - 1363-1364
Muntlighet, den anordning af förfarandet inför rätta - 1363-1364, 1365-1366
Muntligt förhör. Se Förhör - 1365-1366
Muntligt porträtt, Porträtt i ord. Se Bertillon 3. - 1365-1366
Muntligt-protokollariskt förfarande, jur. Se Muntlighet - 1365-1366
Muntra musikanter ("M. M."), finländsk manskör - 1365-1366
Muntrådar, Skäggtömmar, zool. Jfr Torsksläktet - 1365-1366
Muntz metall, (se Förhydring och Mässing) - 1365-1366
Munvatten, kosmet. med. - 1365-1366
Munychia l. Munichia, halfö i Grekland - 1365-1366
Munzinger, Werner - 1365-1366, 1367-1368
Muola, finsk namnform för Mohla - 1367-1368
Muong (Myong), folkstam. Se Moi - 1367-1368
Muonio - 1367-1368
Muonio 1. Kronopark i Mounionalusta kapellförsamling i Pajala socken, Norbottens län - 1367-1368
Muonio 2. Sockenalmänning i M. 1. - 1367-1368
Muonio, biflod till Torne älf - 1367-1368
Muoniojoki, fi. Se Muonio - 1367-1368
Muonionalusta, kapell i Norrbottens län - 1367-1368
Muonionkoski, fors. Se Muonio - 1367-1368
Muonionniska, socken i Uleåborgs län, Finland - 1367-1368
Muota, tillflöde till Vierwaldstättersjön i Schweiz - 1367-1368
Muqaddasi, arabisk geograf. Se Maqdisï - 1367-1368
Mur, Murverk - 1367-1368, 1369-1370, 1371-1372, 1373-1374
Murad, namn på fem turkiska sultaner - 1373-1374, 1375-1376
Murad 1. M. I Rasi - 1373-1374
Murad 2. M. II - 1373-1374
Murad 3. M. III - 1373-1374
Murad 4. M. IV - 1373-1374, 1375-1376
Murad 5. M. V - 1375-1376
Murad abad. Se Moradabad - 1375-1376
Murad efendi - 1375-1376
Murad Su. Se Eufrat - 1375-1376
Muraena, zool. Se Murena - 1375-1376
Muraena, en fornromersk familj - 1375-1376
Muraena 1. Lucius Licinius M. - 1375-1376
Muraena 2. Lucius Licinius M. - 1375-1376
Muraena 3. Aulus Terentius Varro M. - 1375-1376
Muraenidae, zool. Se Ålfiskarna - 1375-1376
Muraeus, Stefan Larsson - 1375-1376
Muraille, fr. (mur) - 1375-1376
Muraköz, Se Mur, flod - 1375-1376
Muralkvadrant. Se Astronomiska instrument - 1375-1376
Murankare, bygnk. Se Förankring - 1375-1376
Murano, stad i italienska Venezia - 1375-1376
Murano, Antonio da - 1375-1376, 1377-1378
Murarbin, zool. Se Megachilinae - 1377-1378
Murargetingar, zool. (se Getingar) - 1377-1378
Muras, en indianstam vid Amasonfloden - 1377-1378
Murat, arr.hufvudstad i franska Cantal - 1377-1378
Murat, Henriette Julie de Castelnau - 1377-1378
Murat, Joakim - 1377-1378
Muratori, Lodovico Antonio - 1377-1378
Muratoriska fragmentet (Murartoriska kanon) - 1377-1378
Murartoriska kanon. Se Muratoriska fragmentet - 1377-1378
Muraviev, rysk adelsätt - 1377-1378, 1379-1380, 1381-1382
Muraviev 1. Michail Nikititij M. - 1377-1378, 1379-1380
Muraviev 2. Nikolaj Nikolajevitj M. - 1379-1380
Muraviev 3. Aleksander Nikolajevitj M. - 1379-1380
Muraviev 4. Nikolaj Nikolajevitj M.-Karskij - 1379-1380
Muraviev 5. Michail Nikolajevitj M. - 1379-1380, 1381-1382
Muraviev 6. Sergej Ivanovitj M.-Apostol - 1381-1382
Muraviev 7. Andrej Nikolajevitj M. - 1381-1382
Muraviev 8. Nikolaj Nikolajevitj M.-Amurskij - 1381-1382
Muraviev 9. Michail Nikolajevitj M. - 1381-1382
Muraviev 10. Michail Valerianovitj M. - 1381-1382
Muravliv, pseud. Se Golitsyn 10 - 1381-1382
Murazzi. Se Venezia - 1381-1382
Murbeck, Peter - 1381-1382, 1383-1384
Murbeck, Svante Samuel - 1383-1384
Murbecks inrättning för fattiga flickor - 1383-1384, 1385-1386
Murberg, Johan - 1385-1386
Murbin, zool. Se Murargetingar - 1385-1386
Murbruk är ett slags kitt - 1385-1386
Murbruksstruktur, geol. Se Kataklastiska bergarter - 1385-1386
Murbräcka, krigsv - 1385-1386, 1387-1388
Murbräcka 1. Ett anfallsvapen - 1385-1386, 1387-1388
Murbräcka 2. Under 1500-talet benämning på tunga artilleripjäser - 1387-1388
Murbåge, bygnk. Se Hvalf - 1387-1388
Murch., vid paleonyologiska namn förkortning för R. I. Murchison - 1387-1388
Murchison - 1387-1388
Murchison 1. Flod i Väst-Australien - 1387-1388
Murchison 2. Bergverksdistrikt i Väst-Australien - 1387-1388
Murchison 3. M-fallen i Victoria (Afrika) - 1387-1388
Murchison 4. Berg i Rocky mountains i Canada - 1387-1388
Murchison, sir Roderick Impey - 1387-1388
Murchisonfallen. Se Murchison 3. - 1387-1388
Murchison goldfield. Se Murchison 2. - 1387-1388
Murchisonia. paleont - 1387-1388
Murchisonit, miner. - 1387-1388
Murchisonpriset. Se Murchison R. I. - 1387-1388
Murcia, rom. myt. Se Venus - 1387-1388
Murcia - 1387-1388, 1389-1390
Murcia 1. Provins i Spanien - 1387-1388, 1389-1390
Murcia 2. Hufvudstad i M. 1. - 1389-1390
Murdjiter, muhammedansk sekt. Se Islam - 1389-1390
Murdock l. Murdoch, William - 1389-1390
Mure, provins. Se Muri - 1389-1390
Murén, Per - 1389-1390
Murena, zool., till ålfiskar hörande fisksläkte - 1389-1390
Muret, arr.hufvudstad i franska Haute-Garonne - 1389-1390, 1391-1392
Muret, Marc Antonio - 1391-1392
Muret, Edouard - 1391-1392
Muretus. Se Muret, M. A. - 1391-1392
Murex L. zool. Jfr Purpursnäcka - 1391-1392
Murexid, kem. - 1391-1392
Murexidprof, med. kem. - 1391-1392
Murfreesboro, stad i staten Tennessee - 1391-1392
Murfvel, förklenande benämning på tidningsman - 1391-1392
Murförband. Se Mur - 1391-1392
Murg, biflod till Rhen - 1391-1392
Murgab, Murghab - 1391-1392
Murgab, Murghab 1. Flod i Central-Asien - 1391-1392
Murgab, Murghab 2. En källflod till Amu-darja (Pamir) - 1391-1392
Murgalt, en öppen gryta - 1391-1392
Murgeckon, zool. Se Geckonidae - 1391-1392
Murger, Henri - 1391-1392, 1393-1394
Murgröna, bot - 1393-1394
Muri, Mure, Hamura, provins i Nird-Nigeria - 1393-1394
Muridae, zool. Se Mössdjur - 1393-1394
Muridism, religiös rörelse - 1393-1394
Murdillo, Bartolmé Estebán - 1393-1394, 1395-1396, 1397-1398
Murillo, Juan. Se Bravo-Murillo - 1397-1398
Murillo, Toro Manuel - 1397-1398
Murini, zool. Se Mössdjur - 1397-1398
Muris - 1397-1398
Muris 1. Joannes de M. (Normannus) - 1397-1398
Muris 2. Joannes de M. (de Francia, Julianus de M. och Jean de Meurs) - 1397-1398
Murium, kem. - 1397-1398
Murjek, station vid Luleå-Gällivarebanan - 1397-1398
Murkelfamiljen (Murklefamiljen), bot. Se Helvellineae - 1397-1398
Murkla, bot - 1397-1398, 1399-1400
Murko, Mathiás - 1399-1400
Murkrona, krona eller diadem - 1399-1400
Murkkryparen, zool. Se Murkryparsläktet - 1399-1400
Murkryparsläktet, zool. - 1399-1400
Murkvadrant. Se Astronomiska instrument - 1399-1400
Murman, Johan Vilhelm - 1399-1400
Murmanska hafvet. Se Murmanska kusten - 1399-1400
Murmanska kusten, norra kusten af halfön Kola i ryska Archangel - 1399-1400
Murmeldjuret, zool. Se Murmeldjursläktet - 1399-1400
Murmeldjursläktet, zool. - 1399-1400, 1401-1402
Murmellius, Johannes - 1401-1402
Murmi. Se Himalayafolk - 1401-1402
Murner, Thomas - 1401-1402
Murole kanal. Se Näsijärvi - 1401-1402
Muro Lucano, stad i italienska Potenza - 1401-1402
Murom, kretsstad i ryska Vladimir - 1401-1402
Muroma. Se Mordvinerna - 1401-1402
Muromtsev, Sergej Andrejevitj - 1401-1402
Muroran. Se Mororan - 1401-1402
Muros, hamnstad i spanska La Coruña - 1403-1404
Murphy, Anna. Se Jameson - 1403-1404
Murphy, Robert - 1403-1404
Murr., vid växtnamn förkortning för Johan Anders Murray - 1403-1404
Murray - 1403-1404
Murray 1. Gammal skrifform för Moray, skotskt grefskap. Se Elgin - 1403-1404
Murray 2. (Gulba, Goolwa) Australiens största flod - 1403-1404
Murray, svensk släkt - 1403-1404, 1405-1406
Murray 1. Johan Anders M. - 1403-1404
Murray 2. Gustaf M. - 1403-1404
Murray 3. Adolf M. - 1403-1404, 1405-1406
Murray, gammal skotsk adelssläkt - 1405-1406, 1407-1408
Murray 1. John M. - 1405-1406
Murray 2. John M. - 1405-1406
Murray 3. William M. - 1405-1406
Murray 4. Lord George M. - 1405-1406
Murray 5. William M. - 1405-1406
Murray 6. James M. - 1405-1406, 1407-1408
Murray 7. Sir George M. - 1407-1408
Murray 8. Sir Charles Augustus M. - 1407-1408
Murray 9. Alexander William Charles Oliphant M., lord Murray of Elibank - 1407-1408
Murray l Moray, James Stuart - 1407-1408
Murray, sir Robert - 1407-1408
Murray, engelsk bokförläggarfamilj - 1407-1408
Murray 1. John M. - 1407-1408
Murray 2. John M. - 1407-1408
Murray, Grenville - 1407-1408
Murray, sir James Augustus Henry - 1407-1408
Murray, sir John - 1407-1408, 1409-1410
Murree, stad i Rawalpindi, Indien - 1409-1410
Murrhinska kärl, kärl från Indien - 1409-1410
Murrill, William Alphonso - 1409-1410
Murrumdidgee, flod i Australien - 1409-1410
Mursa, romersk koloni. Se Esseg - 1409-1410
Mursalt - 1409-1410
Murschid (Mursjid), arab., ledare - 1409-1410
Murshidabad, Moorshedabad - 1409-1410
Murshidabad 1. Distrikt i Indien - 1409-1410
Murshidabad 2. Stad i M. 1. - 1409-1410
Mursinsk, ädelstensgrufvor i ryska Perm - 1409-1410
Mursjid. Se Murschid - 1409-1410
Mursuk (Murzuk), hufvudstad i Fessan i Tripolis - 1409-1410
Mursvalan, zool. Se Seglarna - 1409-1410
Murtana, stad i Mindre Asien - 1409-1410
Murten, stad i schweiziska Fribourg - 1409-1410
Murtensjön, insjö i Schweiz - 1409-1410, 1411-1412
Murum, socken i Älfsborgs län - 1411-1412
Mur-ussu. Se Jang-tse-kiang - 1411-1412
Murva, öl beredt af hirs - 1411-1412
Murverk. Se Mur - 1411-1412
Murviedro. Se Sagunto - 1411-1412
Murwinkel. Se Mur, flod - 1411-1412
Murzuk. Se Mursuk - 1411-1412
Murön. Se Mur, flod - 1411-1412
Mus, zool. - 1411-1412
Mus 1. Latinska namnet på råttsläktet - 1411-1412
Mus 2. Svensk benämning på de mindre artena - 1411-1412
Musa, sånggudinna. Se Muser - 1411-1412
Musa L., Bananväxt, Pisang, bot. - 1411-1412
Musa, sjöv. - 1411-1412
Musa, arabisk namnform för Mose - 1411-1412
Musa, Djebel (Moses berg) - 1413-1414
Musa 1. (Äfven Sierra Bullones) i Marokko - 1413-1414
Musa 2. Berg på Sinaihalfön - 1413-1414
Musa, Antonius - 1413-1414
Musaceae, Musacéer, bot. - 1413-1414
Musacéer, bot. Se Musaceae - 1413-1414
Musa el-hadi. Se Kalifat - 1413-1414
Musa el-kazim. Se Imam 4. - 1413-1414
Musaeus. Se Musaios och Musäus - 1413-1414
Musaffer el-din, schah af Persien - 1413-1414
Musagetes, grek., ett binamn på guden Apollon - 1413-1414
Musa ibn-Nuseir, arabisk fältherre - 1413-1414
Musaios, namn på forngrekiska skalder - 1413-1414
Musaios 1. En af sagotidens prästerliga sångare - 1413-1414
Musaios 2. M. Grammatikern - 1413-1414
Musana, svensk missinsstation. Se Kongo och Mission - 1413-1414
Musangen, zool. Se Rullmårdsläktet - 1413-1414
Musard, Philippe - 1413-1414
Musartpasset i Tian-schan - 1413-1414
Musca L., zool. Se Muscidae - 1413-1414
Muscadins, myskdoftande sprättar. Jfr Jeunesse dorée - 1413-1414
Musca domestica, zool. Se Husflugan - 1413-1414
Muscardine, fr. Se Muskardin - 1413-1414
Muscardinus, zool. Se Myoxus - 1413-1414
Muscari Mill., bot. - 1413-1414
Muscatine, stad i staten Iowa - 1413-1414, 1415-1416
Musch, försköningsmedel - 1415-1416
Musch, Muschplåster. Se Engelskt plåster - 1415-1416
Muscha-öarna, öar i Adenviken - 1415-1416
Muschlik. Se Musjik - 1415-1416
Muschir, turkisk titel - 1415-1416
Musci, lat., mossor - 1415-1416
Muscicapa, zool. Se Flugsnapparsläktet och Halsbandsflugsnapparen - 1415-1416
Muscidae, zool., familj af tvåvingarnas ordning bland insekterna - 1415-1416, 1417-1418
Musci frondosi, bot. Se Löfmossor - 1417-1418
Muscineae, lat., mossor - 1417-1418
Muscipeta, zool. Se Paradissnapparna - 1417-1418
Musci veri, bot. Se Löfmossor - 1417-1418
Muscologi, läran om mossorna - 1417-1418
Muscovit. Ae Aplit, Cordierit och Glimmergruppen - 1417-1418
Musculi, lat. Se Muskler - 1417-1418
Museal (se Museum) - 1417-1418
Musée, fr., museum - 1417-1418
Museion. Se Museum - 1417-1418
Museipesten, zool. Se Dermestidae - 1417-1418
Museiteknik, Museivetenskap. Se Museum - 1417-1418
Muselman, muhammedan. Se Islam - 1417-1418
Musenalmanach, ty., benämning på kalendrar (i fickformat) - 1417-1418
Museografi, beskrifning på museer och museiföremål - 1417-1418
Museologisk. Se Museal - 1417-1418
Muser, sångens gudinnor - 1417-1418, 1419-1420
Musette, mus. - 1419-1420
Musette 1. Fransk benämning på säckpipa - 1419-1420
Musette 2. ..pastoral dans - 1419-1420
Museum - 1419-1420, 1421-1422, 1423-1424, 1425-1426, 1427-1428, 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434
Museum, Museibyggnader - 1423-1424
Museum, Konstmuseum - 1429-1430
Museum, Konstslöjdsmuseum - 1429-1430
Museum, Historiska museer - 1431-1432
Museum, Musikhistoriska museer - 1431-1432
Museum, Provinsmuseer - 1433-1434
Museum d'histoire naturelle, fr. Jardin des plantes i Paris - 1433-1434
Musgravekedjan - 1433-1434, 1435-1436
Musgravekedjan 1. En bergskedja i Australien - 1433-1434
Musgravekedjan 2. Bergskedja i Nya Guinea - 1433-1434, 1435-1436
Musi, Agostino di, kallad Agostino Veneziano - 1435-1436
Musica da camera, it. Se Kammarmusik - 1435-1436
Musica divina l. Musica sacra, kyrkomusik - 1435-1436
Musicera, utföra musik, spela - 1435-1436
Music halls, eng., konsertsalonger - 1435-1436
Musicki, Lukijan - 1435-1436
Musicus, Se under Mysikant - 1435-1436
Musik - 1435-1436, 1437-1438, 1439-1440, 1441-1442, 1443-1444, 1445-1446
Musik, Musikens historia - 1437-1438
Musik, Den kristna tonkonsten - 1439-1440
Musik, Naturfolkens musik - 1443-1444
Musik, Musiklitteratur - 1445-1446
Musikakademi. Se Akademi, Konservatorium och Musikaliska akademien - 1445-1446
Musikalier, nothäften - 1445-1446
Musikalisk, melodisk - 1445-1446
Musikaliska akademien i Stockholm - 1445-1446, 1447-1448, 1449-1450
Musikaliska konstföreningen - 1449-1450
Musikaliskt kvodlibet. Se Kvodlibet - 1449-1450
Musikaliskt tidsfördrif - 1449-1450
Musikant, handtverksmässig musikidkare - 1449-1450
Musikantskrån (medeltiden) - 1449-1450
Musikapparater. Se Mekaniska musikapparater - 1449-1450
Musikdiktat. Se Diktat - 1449-1450
Musikdirektor, ty. Se Musikdirektör - 1449-1450
Musikdirektör (jfr Direktör) - 1449-1450, 1451-1452
Musikdirektör 1. I sverige enl. äldre bestämmelser - 1449-1450, 1451-1452
Musikdirektör 2. I dagligt tal benämning på musikanförare i allmänhet - 1451-1452
Musikdrama, urspr. liktydligt med opera - 1451-1452
Musikelev vid armén. Se Musikpersonalen - 1451-1452
Musiker. Se under Musikant - 1451-1452
Musikfanjunkare. Se Musikpersonalen - 1451-1452
Musikfester - 1451-1452
Musikforeningen i Köpenhamn - 1451-1452
Musikföreningar. Se Musiksällskap - 1451-1452
Musikföreningen i Stockholm - 1451-1452, 1453-1454
Musikhistoriska museer. Se Museum - 1453-1454
Musikinstitut, enskild eller offentlig musikskola. Se även Konservatorium - 1453-1454
Musikinstrument. Se Instrument 1. - 1453-1454
Musikkonservatoriom. Se Konservatorium och Musikaliska akademien - 1453-1454
Musikkorpral. Se Musikpersonalen - 1453-1454
Musiklitteratur. Se Musik - 1453-1454
Musikpersonalen vid svenska armén - 1453-1454
Musikprocessen i Uppsala år 1800 - 1453-1454
Musiksergeant. Se Musikpersonalen - 1453-1454
Musiksällskap - 1453-1454, 1455-1456
Musikunderlöjtnant. Se Musikpersonalen - 1455-1456
Musikunderofficer. Se Musikpersonalen - 1455-1456
Musikundervisning i skolorna - 1455-1456
Musikus. Se under Musikant - 1455-1456
Musikvolontär. Se Musikpersonalen - 1455-1456
Musil, Alois - 1455-1456
Mu-simba, bantu-stam. Se Bantu - 1455-1456
Musin-Pusjkin, rysk bojarsläkt - 1455-1456, 1457-1458
Musin-Pusjkin 1. Valentin-Platonobitj M. - 1455-1456
Musin-Pusjkin 2. Aleksej Ivanovitj M. - 1455-1456, 1457-1458
Musis amici l. Sällskapet M. A., en litterär förening i Uppsala - 1457-1458
Musisk agon. Se Isthmiska spelen - 1457-1458
Musivguld och Musivsilfver. Jfr Bladmetall - 1457-1458
Musivisk, som utgöres af, hänför sig till mosaik - 1457-1458
Musivisk, Musiviskt arbete. Se Mosaik - 1457-1458
Musivisk, Musiviskt seende. Se Fasettögon - 1457-1458
Musjik (Muschik), ry., bonde - 1457-1458
Muskardin. Se Cordyceps och Silkesodling - 1457-1458
Muskarin, kem. - 1457-1458
Muskat, Muskatell, viner - 1457-1458
Muskatbalsam, farm. - 1457-1458
Muskatblüt, tysk medeltidsskald - 1457-1458
Muskatell. Se Muskat - 1457-1458
Muskatolja, kem. - 1457-1458
Muskau, stad i preussiska Liegnitz - 1457-1458
Muskedunder, ett tungt och klumpigt gevär - 1457-1458
Muskegon, stad i staten Michigan - 1457-1458
Muskegs, sjöar elle sphagnumkärr. Se Keewatin - 1457-1458
Muskel. Se Muskler - 1457-1458
Muskelarbete, fysiol. - 1457-1458, 1459-1460
Muskelatrofi, med. Se Muskelsjukdomar - 1459-1460
Muskelcell. Se Cell och Muskler - 1459-1460
Muskeldystrofi, med. Se Muskelsjukdomar - 1459-1460
Muskelelektricitet, fysiol. Se Djurelektricitet - 1459-1460
Muskelfibriller l. Kontraktila fibriller. Se Muskler - 1459-1460
Muskelförlamning, med. Se Förlamning - 1459-1460
Muskelförtvining, med. Se Muskelsjukdomar - 1459-1460
Muskelhinna, anat. Se Mage - 1459-1460
Muskelhypertrofi, med. Se Muskelsjukdomar - 1459-1460
Muskelinflammation, med. Se Muskelsjukdomar - 1459-1460
Muskelkramp, med. Se Kontraktur och Muskelsjukdomar - 1459-1460
Muskelkurva, fysiol. Se Myograf - 1459-1460
Muskelljud - 1459-1460
Muskelmagen, zool. Se Mage 2. - 1459-1460
Muskelreumatism, med. Se Muskelsjukdomar och Reumatism - 1459-1460
Muskelruptur, med. Se Muskelsjukdomar - 1459-1460
Muskelrörelse, fysiol. - 1459-1460
Muskelsammandragning, fysiol. Se Muskler - 1459-1460
Muskelsinne, fysiol. - 1459-1460
Muskelsjukdomar, med. - 1459-1460, 1461-1462
Muskelströmmar, fysiol. Se Djurelektricitet - 1461-1462
Muskelton, fysiol. Se Muskelljud - 1461-1462
Muskeltrådar, anat. Se Muskler - 1461-1462
Muskelverkan, fysiol. - 1461-1462
Muskelvärme, fysiol. Se Muskelsrbete och Muskler - 1461-1462
Muskelägghvitkroppar, anat. Se Muskler - 1461-1462
Musketerare l. Musketör, den med muskör beväpnade infanteristen - 1461-1462
Musketör. Se Musketerare - 1461-1462
Musk-kila, sjöv., en träklubba - 1461-1462
Muskiter, zool. Se Stickmyggor - 1461-1462
Muskler - 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466
Muskogee, stad i staten Oklahoma - 1465-1466
Muskoki, nordamerikansk indianstam - 1465-1466
Muskologi. Se Muscologi - 1465-1466
Muskon, kem. - 1465-1466
Muskopolje. Se Moschopolis - 1467-1468
Muskot, bot., krydda - 1467-1468
Muskotblomma, bot. Se Muskot - 1467-1468
Muskotnöt, bot. Se Muskot - 1467-1468
Muskotnötlefver, med. Se Lefversjukdomar - 1467-1468
Muskotträdet, bot. Se Muskot - 1467-1468
Muskovit. Se Muscovit - 1467-1468
Muskulatur, muskelsystem - 1467-1468
Muskulär, som har afseende på muskler - 1467-1468
Muskulös, muskelstark - 1467-1468
Muskö, socken i Stockholms län - 1467-1468
Musköt, krigsv. Se Hakebössa, Handeldvapen och Musketerare - 1467-1468
Musköteri l. Muskötteri. Se Märsgastar - 1467-1468, 1469-1470
Musköteri, Musköterikorpral. Se Korpral - 1469-1470
Muslim, muhammedan - 1469-1470
Muslimibnel-haddjadj, ryktbar imam - 1469-1470
Muslin, ett glest och lätt, mjukt fjunigt tyg - 1469-1470
Musnicki, Nikodem - 1469-1470
Musning. Se Musa, sjöv. - 1469-1470
Musonius Rufus (Rufus Musonius) - 1469-1470
Musophagidae, Bananätarfåglarna, zool. - 1469-1470
Musorgskij, Modest Petrovitj - 1469-1470
Muspelhem l. Muspell, nord. myt. - 1469-1470
Muspell, nord. myt. - 1469-1470, 1471-1472
Muspell 1. Världens förstörelse med eld - 1469-1470, 1471-1472
Muspell 2. Detsamma som Muspelhem - 1471-1472
Muspell 3. Egaren till skeppet Naglfar - 1471-1472
Muspells söner. Se Muspell - 1471-1472
Muspilli - 1471-1472
Muspratt, James Sheridan - 1471-1472
Musri, mineisk koloni i norra Arabien - 1471-1472
Mussaf, tilläggsbön - 1471-1472
Mussafia, Adolfo - 1471-1472
Muss Alla, bergstopp vid Öst-Rumelien - 1471-1472
Mussar, gammalt namn på staden Vasa - 1471-1472
Musschebroek, Petrus van - 1471-1472
Musscher, Michiel van - 1471-1472
Musselburgh, stad i skotska Edinburgh - 1471-1472
Musseldjur, zool. Se Blötdjur III. - 1471-1472
Musselförgiftning - 1471-1472
Musselhatt. Se Pilgrim - 1471-1472
Musselhvalf, bygnk. Se Hvalf - 1471-1472
Musselkalk, heol. - 1471-1472, 1473-1474
Musselkräftor, zool. - 1473-1474
Mussera, fradga sig, skumma - 1473-1474
Mussera, Musserande vin - 1473-1474
Musserande vin. Se Mussera - 1473-1474
Mussering - 1473-1474
Mussering 1. Åtgärd för att bringa ett vin att mussera - 1473-1474
Mussering 2. Her. Se Hjälmtäcke - 1473-1474
Musseron, bot. svampsläkte - 1473-1474
Musset - 1473-1474, 1475-1476, 1477-1478
Musset 1. Paul Edme de M. - 1473-1474
Musset 2. Louis Charles Alfred de M. - 1473-1474, 1475-1476, 1477-1478
Musslin. Se Muslin - 1477-1478
Musslor, zool. - 1477-1478
Mus-släktet, zool. Se Råttsläktet - 1477-1478
Mussomeli, stad i italienska Caltanisetta - 1477-1478
Mustad, Hans - 1477-1478
Mustadfors l. Katrineholm, fabrik i Steneby socken, Älfsborgs län - 1477-1478
Mustafa, arab, "utvald", namn på fyra turkiska sultaner - 1477-1478, 1479-1480
Mustafa 1. M. I. - 1477-1478
Mustafa 2. M. II. - 1477-1478, 1479-1480
Mustafa 3. M. III - 1479-1480
Mustafa 4. M. IV. - 1479-1480
Mustafa, pseudonym. Se Kuylenstierna 1. - 1479-1480
Mustafa Ibn Abdallah. Se Hadji Chalifa - 1479-1480
Mustafa Reschid pascha. Se Reschid pascha - 1479-1480
Mustag, berg. Se Karakoram - 1479-1480
Mustagh-ata - 1479-1480
Mustagh-ata 1. (Mustag), berg. Se Karakoram - 1479-1480
Mustagh-ata 2. Bergstopp i södra Pamir - 1479-1480
Mustahfyz, arab., landstormsman i Turkiet - 1479-1480
Mustahfyz, Mustahfyza, landstorm - 1479-1480
Mustangen, namn på hästen i Paraguay - 1479-1480
Mustapha, två förstäder till Alger - 1479-1480
Mustapha M. Inférieur - 1479-1480
Mustapha M. Supérieur - 1479-1480
Mustasaari, kustsocken i Vasa län, Finlans - 1479-1480
Mustasch, skägg på öfverläppen - 1479-1480
Musschflädermus, zool. Se Flädermöss - 1479-1480
Mustela, zool. Se Hermelinen och Vesslesläktet - 1479-1480
Mustelidae, zool. Se Vessledjuren - 1479-1480
Musteschar, turkisk titel - 1479-1480
Mustiala, ort i Tavastehus, Finland - 1479-1480
Mustio, finsk namnform på Svartå - 1479-1480
Mustoxydes, Andreas - 1479-1480
Musurus, Markos - 1479-1480
Musurus pascha, Konstantin - 1479-1480
Musvråken, zool. Se Vråksläktet - 1479-1480
Musäus, Johan Karl August - 1479-1480, 1481-1482
Musö, bebodd ö i Kattegatt - 1481-1482
Mut, egyptisk gudomlighet. Se Amon och Egypten - 1481-1482
Muta, mus. Se M (förkortningar) - 1481-1482
Mutabilitet, föränderlighet. Se vidare Mutation - 1481-1482
Mutae l. Litterae mutae. Se Konsonant - 1481-1482
Mutakkil-Nusku, konung i Assyrien - 1481-1482
Mutanabbi, en diktare på arabiskt språk - 1481-1482
Mutant. Se Mutera - 1481-1482
Muta Nzige (Mwutan Nzige), sjö. Se Albert Edvard Njansa - 1481-1482
Mutassa, hufvudort i Manika - 1481-1482
Mutatio, lat. ombyte. Jfr Mutation - 1481-1482
Mutatio elenchi, log. Se Elenchus - 1481-1482
Mutatio quaestionis, log. Se Felslut - 1481-1482
Mutation - 1481-1482
Mutation 1. Mus - 1481-1482
Mutation 2. Målbrott - 1481-1482
Mutation 3. Språngvariation, Spontan variation - 1481-1482, 1483-1484, 1485-1486
Mutation 4. Paleont. - 1485-1486
Mutaatis Mutandis, lat. - 1485-1486
Mutawile, muhammedansk sekt. Se Islam - 1485-1486
Mutaziliter, muhammedansk sekt. Se Islam - 1485-1486
Mutbevis, provisoriskt tillståndsbevis - 1485-1486
Mutenebbi. Se Mutanabbi - 1485-1486
Mutera, bot., språngvariation. Se Mutation 3. - 1485-1486
Mutesárrif, högre turkisk ämbetsman. Jfr Kaimmakam och Liva - 1485-1486
Mutesarriflik, distrikt - 1485-1486
Mutevelli, förvaltare - 1485-1486
Mutha. Se Khond - 1485-1486
Muther, Theodor - 1485-1486
Muther, Richard - 1485-1486
Muthesius, Hermann - 1485-1486, 1487-1488
Muthul, flod i Numidien - 1487-1488
Mutianus, Conrad M. Rufus - 1487-1488
Mutilation, stympning af lemmar o. d. - 1487-1488
Mutilla, Mutillidae, zool. Se Bimyra och Spindelsteklar - 1487-1488
Mutilus, Caius Papius - 1487-1488
Mutina, det latinska namnet på Modena - 1487-1488
Mutinensiska kriget. Se Modena - 1487-1488
Mutinheim. Se Seligenstedt - 1487-1488
Mutisia, bot. Se Labiatiflorae - 1487-1488
Mutkavarre, fjälltopp där Norge, Finland och Rysslands gränser sammanstöta - 1487-1488
Mutkurov, Savva - 1487-1488
Mutoskop, en apparat för förevisning af kinematografiska seriebilder - 1487-1488
Mutran-el-Iskandererije. Se Koptiska kyrkan - 1487-1488
Mutsedel, tillståndsbevis vid inmutning - 1487-1488
Mutsu, Munemitsu - 1487-1488, 1489-1490
Mutsuhito, kejsare af Japan - 1489-1490
Mutahir, upprorisk furste i Arabien - 1489-1490
Mutter. Se Skruf - 1489-1490
Mutterlås. Se Skruf - 1489-1490
Muterrecht, ty. Se Matriarkat - 1489-1490
Mutterwitz, ty., medfödd kvickhet - 1489-1490
Muttonchops, eng. fårkotletter - 1489-1490
Muttra, Mathura, Mattra. - 1489-1490
Muttra 1. Distrikt i Indien - 1489-1490
Muttra 2. Hufvudstad i M. 1. - 1489-1490
Mutual aid, eng., "ömsesidig hjälp" - 1489-1490
Mutualistisk, bot. Se Symbios - 1489-1490
Mutul. Jfr Metop och Pelarordning - 1489-1490
Mutulus, lat. Se Mutul - 1491-1492
Mutuus consensus, jur. Se vidare Aftal - 1491-1492
Mutyce, stad. Se Modica - 1491-1492
Muurla, kapellförsamling. Se Uskela - 1491-1492
Muuruvesi, socken i Kuopio län, Finland - 1491-1492
Muyscas. Se Muisca - 1491-1492
Muzaffargarh, distrikt i Indien - 1491-1492
Muzaffarnagar - 1491-1492
Muzaffarnagar 1. Distrikt i Indien - 1491-1492
Muzaffarnagar 2. Hufvudstad i M. 1. - 1491-1492
Muzaffarpur - 1491-1492
Muzaffarpur 1. Distrikt i Indien - 1491-1492
Muzaffarpur 2. Hufvudstad i M. 1. - 1491-1492
Muzakow, vend. Se Muskau - 1491-1492
Muzdawidj, arab. Se Mesnevi - 1491-1492
Muziano, Girolami - 1491-1492
Muzo, stad i Boyacá, Colombia - 1491-1492
m. v., mus., förkortning för mezza voce. Se Mezzo - 1491-1492
M. Wagn., vid latinska djurnamn, förkortning för Moritz Wagner - 1491-1492
Mwanga, konung af Uganda - 1491-1492
Mwansa. Se Muansa - 1491-1492
Mvensi, bergstopp. Se Kilima-ndjaro - 1491-1492
Mweru. Se Moero-sjön - 1491-1492
Mwita. Se Mombasa - 1491-1492
Mwutan Nzige. Se Albert Edvard Njansa. Jfr Albert Njansa - 1491-1492
Mya L. zool., ett släkte bland musslorna (se Blötdjur). Jfr Myahafvet - 1491-1492
Myahafvet, geol. - 1491-1492
Myalgi, muskelsmärta. Se Muskelsjukdomar - 1491-1492
Mycale, lat. Se Mykale - 1491-1492
Mycelium, Mycel, bot. Se Svampar 2. - 1491-1492
Mycenae, lat. Se Mykenai - 1491-1492
Mycetes - 1491-1492
Mycetes 1. Bot. Se Svampar 2. - 1491-1492
Mycetes 2. zool. Se Vrålaporna - 1491-1492
Mycetoma, med. Se Madurafot - 1491-1492
Mycetomasvamp, med. Se Madurafot - 1491-1492
Mycetophilidae, zool. Se Svampmyggor - 1491-1492
Mycetozoa, Myxomycetes, Phytosarcodina, Myxothallophyta, Myxomyceter, Slemsvampar, bot - 1491-1492, 1493-1494
Myckenhetsting, jur. Se Köp - 1493-1494
Mycklaflon, insjö i Småland - 1493-1494
Myckleby, socken i Göteborgs och Bohus län - 1493-1494
Mycobacterium, bot. - 1493-1494
Mycoderma, bot. Se Jäsning och Saccharomycetes - 1493-1494
Mycomycetes, bot. - 1493-1494
Mycomyringitis aspergillina, en svampbeläggning i örat. Se Aspergillus - 1493-1494
Myconius - 1493-1494
Myconius 1. Oswald M. - 1493-1494
Myconius 2. Friedrich M. - 1493-1494
Mycosis, med. Se Svampsjukdom - 1493-1494
Mycteria, zool. Se Storkfåglar - 1493-1494
Mydatoxin, fysiol. kem. - 1493-1494
Mydaus, zool. Se Stinkgräflingsläktet - 1493-1494
Mydorge, Claude. Se Matematik - 1493-1494
Mydriasis, grek., med. - 1493-1494, 1495-1496
Mydriatica l. Pupillutvidgande medel, med. - 1495-1496
Müelich, Hans - 1495-1496
Myelin, nervmärg - 1495-1496
Myelitis, inflammation i ryggmärgen. Se Ryggmärgssjukdomar - 1495-1496
Myelocyter. (se Märg) - 1495-1496
Müffling, Friedrich Karl Ferdinand von - 1497-1498
Mygale, zool. Se Fågelspindlar - 1497-1498
Mygdonia, landskap i det forna Macedonien - 1497-1498
Mügeln - 1497-1498
Mügeln 1. (M. bei Leipzig) Stad i sachiska Leipzig - 1497-1498
Mügeln 2. (M. bei Pirna) Landskommun i sachiska Dresden - 1497-1498
Myggblomster, bot. Se Malaxis - 1497-1498
Mügge, Theodor - 1497-1498
Müggelsee, sjöliknand utvidgning af Spree - 1497-1498
Myggenes, en af Färöarna - 1497-1498
Myggor, zool. - 1497-1498
Müglin, H. von. Se Heinrich, tyska medeltidsskalder 8. - 1497-1498
Müglitz, stad i Mähren - 1497-1498
Mühlau, förstad. Se Mannheim - 1497-1498
Mühlbach, Louise, pseud. för Klars Mundt - 1497-1498
Mühlbacher, Engelbert - 1497-1498
Mühlberg - 1497-1498, 1499-1500
Mühlberg 1. (M. an der Elbe) Stad i preussiska Merseburg - 1497-1498, 1499-1500
Mühlberg 2. Slott. Se Gleichen - 1499-1500
Mühldorf, stad i bajerska Oberbaiern - 1499-1500
Mühlenbeckia, bot. Se Australien - 1499-1500
Mühlendorf, von. Se Manteuffel - 1499-1500
Mühlhausen - 1499-1500
Mühlhausen 1. (M. in Thüringen) Stad i preussiska Erfurt - 1499-1500
Mühlhausen 2. Stad i Elsass-Lothringen - 1499-1500
Mühlheim - 1499-1500
Mühlheim 1. Landskommun i hessiska Starkenburg - 1499-1500
Mühlheim 2. Städer i Rhenprovinsen. Se Mülheim - 1499-1500
My house is my castle, eng., "mitt hem är min borg" - 1499-1500
Myhrberg, Maximilian August - 1499-1500
Myhre, Jakob Fabricius - 1499-1500
Myhrman, David Vilhelm - 1499-1500, 1501-1502
Myïa. Se Korinna - 1501-1502
Myïasis, zool. Se Muscidae - 1501-1502
Myït, med., muskelknöl. Se Muskelsjukdomar - 1501-1502
Myïtis, med., muskelinflammation. Se Muskelsjukdomar - 1501-1502
Mykale, bergig halfö, nu kallad Samsun dag. Mindre Asien - 1501-1502

Project Runeberg, Tue Dec 18 16:12:55 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfbr/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free