- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 20. Norrsken - Paprocki /
713-714

(1914) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Omskärelsefest ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

713

Omvändningstermometer-Omyndig

714

d-c1; af c-e blir E-c eller e-c1 o. s. v. (jfr
Kontrapunkt). - 2) Ömvändning af ackord, växling af
ackordets baston. Som hvarje ton i ett ackord kan
bli baston, har alltså treklangen, utom grundläget
(ceg), två ömvändningar, kallade sextackord (egc)
och kvartsextackord (gce]; septimackordet har
tre ömvändningar utom grundläget (cegb), nämligen
kvintsextackord (egbc), terskvartsextackord (gbce) och
sekundackord (bceg). Jfr Ackord. - 3) Ömvändning af
tema, förskjutning af temats alla intervaller, så att
de stigande bli fallande och tvärtom (jfr Inversion
4); förekommer hufvudsakligen i fugor. A. L.*

Omvändningstermometer, hydrogr., meteor., är ett af
Negretti & Zambra i London konstrueradt instrument
för uppmätning af temperaturen på hafs-djupet. I en
urholkad trälåda är fäst en kvicksilvertermometer,
som nära kulan har en förträngning, så att, när
instrumentet omstjälpes, kvick-silfverpelaren
ofvanför detta ställe afskiljes och nedfaller i
rörets öfre del. Graderingen börjar från öfre
rörändan och går nedåt, så att längden af den
afskilda kvicksilfverpelaren efter omstjälpnin-gen
omedelbart kan afläsas. För att med detta instrument
observera temperaturen på ett bestämdt djup nedfirar
man det i upprätt ställning. Därefter verkställes
omstjälpningen genom en falltyngd, som afhäktar
haken från den vid trälådan anbragta ringen,
och linan uppdrages med instrumentet hängande
i upp- och nedvänd ställning. Man kan använda
om vändningstermometern äfven för uppmätning af
temperaturen i luften eller i slutet rum, i hvilket
fall omstjälpningen måste verkställas genom ett urverk
eller på annat sätt alltefter det afsedda ändamålet.
B- B.*

Omvändt, bot., säges om ett äggrundt eller hjärtlikt
blad, hvars skaft är fäst i den smalare ändan. Om
omvändt fröämne se d. o. G- I^~m-

Omympning. trädg. Se Omförädling.

Omyndig (af den nekande partikeln o och mund =
hand, makt), jur., kallas den, som ej uppnått
myndighetsåldern, eller, fastän hunnen däröfver,
ställts under förmyndare på grund af vanvett, slöseri
eller annan orsak af beskaffenhet att hindra honom
från att själf vårda sig och sin egendom eller
endera. Härtill må för svensk rätts del allenast
erinras, att myndighetsåldern är 21 år, men att
kvinna med äktenskaps laga ingående städse förvärfvar
myndighet och behåller den vid mannens död, skilsmässa
eller återgång af äktenskapet samt under detta ej kan
sättas i omyndighet (se Ärfdab. kap. 19 §§ 1-4 och
lag af 5 juli 1884). - Medan vid tal om myndling man
särskildt tänker på veder-börandes förhållande till
sin förmyndare, förutsätter uttrycket "omyndig" ej med
nödvändighet tillvaro af förmyndare och ger uttryck
åt personens brist på rättslig handlingsförmåga,
särskildt i hvad rör aftal och annan rättshandel som
medel att förändra förmögenhetsförhållanden till
andra, l dessa delar afvika f. ö. rättssystemens
regler väsentligen från hvarandra och äro allenast
så till vida lika, som omyndighet ej behöfver
fullständigt utesluta nämnda slags förmåga. - Hvad
svensk rätt angår, må härutinnan följande märkas med
afseende på dem, som äro omyndiga på grund af sin
ålder. Brott grundlägger skadeståndsansvar utan hinder
af gärningsmannens omyndighet, blott att, då han är

under 15 år och därför, trots att handlingen,
bort-sedt från nämnda omständighet, både i subjektivt
och objektivt hänseende uppfyller förutsättningarna
för ett brott, icke är straffbar, skadestånd ej
utgår af hans egendom, om och i mån som sådan kan
utfås af någon, som.på grund af bristande vårdnad
om hans person får anses ha vållat hans gärning och
förty är därför ersättningsskyldig (se Straffl.,
kap. 6 § 6). Med undantag för brott inträder åter,
till den del, som skadeståndsansvar betingar
ett gärningsmannens vållande, sådant ansvar för
omyndig, när han kan anses ha insett sin handlings
innebörd. Under lika villkor är en den omyndiges
rättshandel giltig, så snart den för hans del är rent
benefik, d. v. s. uteslutande föranleder förmån och
icke någon som helst rättslig förpliktelse. Vid gåfvor
kan det sålunda exempelvis ställa sig väsentligen
olika, allteftersom det skänkts ett barn en leksak
eller fast egendom under gåfvobrefs ut-händigande till
detsamma. Märkas må f. ö., dels att, äfven då enligt
dessa regler en gåfva är för gifvarens del bindande,
förmyndaren eger att tillbakavisa och återställa
den, såframt den omyndige är under 15 år och därför
ej eger någon förvaltningsrätt eller det gifna ej
lämnats honom att själf förvalta, dels att gåfva af
förmyndare till myndlingen är som annat deras aftal
principiellt utan lags verkan. Tjänsteprestationer kan
omyndig rättslisren åtaga sig, så snart han grundlagt
en själfständig ekonomisk existens, d. v. s. själf
förtjänar sitt fulla uppehälle under fritt val af
näringsfång (jfr 1833 års Legostadga § 18). Med
15 år får omyndig förvaltningsrätt till hvad han
därefter med sitt arbete förvärfvar och därmed ock
befogenhet att, utan undantag för testamente eller
gåfvohandling, däröfver fritt förfoga (se Ärfdab.,
kap. 16 § 2 och kap. 19 § 1). Till afhändalse och
förpantning af fast egendom anses dock i rättspraxis
höra förmyndarens samtycke (jfr Jordab., kap. 4 §
7). Å andra sidan bereder äktenskaps laga ingående
äfven mannen myndig persons testationshabilitet. Utan
förmyndarens samtycke kan den omyndige, äfven då han
har eget förvaltningsgods, ej åtaga sig gäldansvar
(se förordn, af 7 juni 1749 § 4). Men förmyndaren
kan äfven lämna sådant samtycke på förhand och utan
sammanhang med visst aftal. Bland annat kan så ske
med afseende på de gäldförbindelser, som den omyndige
kan komma att ingå i en af honom lagligen drifven
handelsrörelse. Men till detta senare hör åter, att
förmyndaren ej blott lämnat sitt samtycke därtill,
utan äfven iklädt sig personlig ansvarighet för
nämnda förbindelser (se förordn, af 18 juni 1864 §
6). För gälden häftar f. ö. då all den omyndiges
egendom. Äfven för nyssnämnda fall är emellertid
omyndigs borgen ogill (se Handelsb., kap. 10 §
13). Om enligt förestående regler en rättshandel ej
från början har laga verkan, kan dess o giltighet
påstås från såväl den ena som den andra sidan,
men ock hinder härför läggas genom ett dessförinnan
mellankom-met godkännande från den omyndiges sida. Ett
sådant kan ligga redan i ett fullgörande, exempelvis
därigenom, att den omyndige med medel under sin
rådighet återbetalar försträckta medel eller efter
ett sitt kreditköp gäldar köpeskillingen. Godkännande
kan dock äfven ske allenast genom en

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Thu Sep 30 02:36:18 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbt/0387.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free