- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 23. Retzius - Ryssland

(1916) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Leche, V, professor vid Stockholms högskola
Nyström, J. F., lektor vid högre realläroverket å Norrmalm
Warburg, K., professor vid Stockholms högskola
Westrin, Th., förste arkivarie i Riksarkivet, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin
Redaktörer af bokstafven R: R. G:son Berg och V. Söderberg

TJUGUTREDJE BANDET
RETZIUS - RYSSLAND

Stockholm 1916
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 23:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur detta band: Ryssland.

Planscher ur bandet: Ännu ej inlästa.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - ix
Förteckning öfver illustrationerna i tjugutredje bandet - ix, x, xi, xii
Förkortningar - xiii, xiv, xv
Rättelser - xvi

R


Retzius. 1. Anders Jahan R. - 1-2
Retzius. 2. Lorens Kristofer R. - 1-2
Retzius. 3. Magnus Kristian R. - 1-2, 3-4
Retzius. 4. Anders Adolf R. - 3-4, 5-6
Retzius. 5. Anna Vilhelmina Hierta-R. - 5-6
Retzius. 6. Magnus Gustaf R. - 5-6, 7-8
Retämne - 7-8
Reuchlin. 1. Johann R. - 7-8, 9-10
Reuchlin. 2. Hermann R. - 9-10
Reuleaux, Franz - 9-10
Reumatisk - 9-10
Reumatisk plelirit - 9-10
Reumatism l. Rheumatism - 9-10, 11-12, 13-14
Reumert, Elith - 13-14
Reumont, Alfred von - 13-14, 15-16
Réunion - 15-16, 17-18
Réunion du manège. Se Jakobiner, sp. 1191 - 17-18
Reunioner - 17-18
Reunionskamrar. Se Reunioner - 17-18
Reus - 17-18
Reusch, Franz Heinrich - 19-20
Reusch, Friedrich - 19-20
Reusch, Hans Henrik - 19-20
Reuschle, Karl Gustav - 19-20
Reusner. 1. Christoph R. - 19-20
Reusner. 2. Kristofer R. d. y., d. 1658 - 19-20
Reusner. 3. Kristofer R., d. 1698 - 19-20, 21-22
Reuss, biflod till Aar - 21-22
Reuss, två suveräna furstendömen i Tyskland - 21-22, 23-24
Reuss, Heinrich VII, prins R. - 23-24
Reuss, Ferdinand Friedrich von - 23-24
Reuss, Édouard Guillaume Eugène - 23-24
Reute. Se Reutte. - 23-24
Reutélien. Se Paleolitiska perioden, sp. 1282 o. fig. 1-4 - 23-24
Reuter, Christian - 23-24
Reuter, Heinrich Ludwig Christian Fritz - 23-24, 25-26
Reuter, Paul Julius von - 25-26, 27-28
Reuter. 1. Odo Morannal K. - 27-28
Reuter. 2. Jonatan R. - 27-28
Reuter. 3. Enzio Rafael R. - 27-28, 29-30
Reuter, Gabriele - 29-30
Reuter, Florizel von - 29-30
Reuterdahl, Henrik - 29-30, 31-32, 33-34
Reuterdahl, Henry - 33-34
Reuterholm. 1. Nils Esbjörnsson R. - 33-34
Reuterholm. 2. Esbjörn Kristian R. - 33-34, 35-36
Reuterholm. 3. Gustaf Adolf R. - 35-36, 37-38, 39-40
Reuterholmska papperen - 39-40
Reutern (Rejtern), Michail Christoforovitj - 39-40
Reuterskiöld, adlig och friherrlig ätt. 1. Alexander Fabian Zefanias R. - 39-40
Reuterskiöld. 2. Karl Ludvig August Axel - 39-40, 41-42
Reuter's Office. Se Reuter, P. J. von. - 41-42
Reuterswärd, adelsätt. 1. Patrik Oskar R. - 41-42
Reuterswärd. 2. Matilda Jungstedt-R. Se Jungstedt 3. - 41-42
Reutlingen - 41-42
Reutte l. Reute - 41-42
Rewa. 1. Vasallstat i Brittiska Indien - 41-42
Rewa. 2. Hufvudstad i Rewa 1. - 41-42
Revaccination - 41-42
Révai, Miklós (Nikolaus) - 41-42, 43-44
Reval (ry. Revel; Kolyvan; estn. Tallinna l. Tannilin) - 43-44, 45-46, 47-48
Revalenta arabica - 47-48
Revan, persiskt namn på Erivan (se d. o.). - 47-48
Revansch - 47-48
Rewbell, Jean François - 47-48
Revdinsky zavod - 47-48
Reveillère, Paul Émile Marie - 47-48
Revelation - 47-48
Revelj - 47-48
Revelstoke - 47-48
Revenons à nos moutons - 47-48
Reventlow, holsteinsk adlig ätt - 47-48, 49-50
Reventlow. A. Danska grenen: 1. Konrad R. - 49-50
Reventlow. 2. Ditlev R. - 49-50
Reventlow. 3. Kristian Ditlev Frederik R. - 49-50
Reventlow. 4. Johan Ludvig R. - 49-50
Reventlow. B. Holsteinska grenen: 1. Friedrich R., grefve R. - 49-50
Reventlow. 2. Ernst Kristian R. - 49-50, 51-52
Reventlow. 3. Theodor R. - 51-52
Reventlow. 4. Ernst R. - 51-52
Reventlow-Criminil. Se Criminil - 51-52
Reveny - 51-52
Reverber. Se Reflektor - 51-52
Reverberugn - 51-52
Reverdil, Élie Salomon François - 51-52
Revere, kommun - 51-52
Revere, Giuseppe - 51-52
Reverend - 51-52
Revererns - 51-52
Rêverie - 51-52
Reverquier. Se Revertier - 51-52
Revers. 1. Frånsidan på mynt och medaljer - 51-52
Revers. 2. Jur. - 51-52
Reversal - 51-52
Reversgalleri. Se Galleri 9 - 51-52
Reversibel - 51-52
Reversion - 51-52
Reversionspendel. Se Pendel - 51-52
Reversionsprisma. Se Reflexionsprisma - 51-52
Reverskaponjär. Se Kaponjär - 51-52
Revertier - 51-52
Revetera - 51-52
Revett, Nicholas - 51-52
Revidera - 51-52, 53-54
Reviderark. Se Revidera - 53-54
Revier. Se Revir - 53-54
Reviering - 53-54
Review - 53-54
Review of reviews - 53-54
Reviken - 53-54
Revilla-Gigedo - 53-54
Revilla y Moreno, Manuel dela - 53-54
Réville. 1. Albert R. - 53-54
Réville. 2. Jean R. - 53-54
Révillon, Antoine (Tony) - 53-54
Revillout, Eugène - 53-54
Revindicera - 53-54
Revir - 53-54
Revision. 1. Granskning af räkenskaper - 53-54
Revision. 2. Jur. - 53-54, 55-56
Revisionism - 55-56
Revisionist. Se Revisionism - 55-56
Revisionsansökning - 55-56
Revisionsbetjänte. Se Betjänte - 55-56
Revisionsdepartementet - 55-56
Revisionsdomstol. Se Instans och Kassationsdomstol - 55-56
Revisionsexpeditionen. Se Kansli, sp. 808 ff - 55-56
Revisionsinlaga - 55-56
Revisionskammaren - 55-56
Revisionskansliet. Se Nedre justitierevisionen - 55-56
Revisionskommissarie. Se Kammarrätten - 55-56
Revisionsrätten - 55-56, 57-58
Revisionssekreterare - 57-58
Revisionsskilling - 57-58
Revisionssumma. Se Summa revisibilis - 57-58
Revisor - 57-58
Revisorssamfundet. Se Svenska revisorssamfundet - 57-58
Révoil, Pierre Henri - 57-58
Révoil, Louise. Se Colet - 57-58
Révoil, Paul Amedée - 57-58, 59-60
Revolahti - 59-60
Revolaks - 59-60
Revolt - 59-60
Revolution - 59-60
Revolutionssolidum - 59-60, 61-62
Revolutionstribunalet - 61-62
Revolutionär. Se Revolution - 61-62
Revolutiv - 61-62
Revolver - 61-62
Revolverhandmörsare. Se Mörsare, sp. 347 - 61-62
Revolverjournalistik - 61-62
Revolverkanon. Se Kulspruta, sp. 217 - 61-62
Revue - 61-62
Revue des deux mondes - 61-62
Revy - 61-62, 63-64
Revär - 63-64
Rex - 63-64
Rex regnat, sed non gubernat. Se Le roi règne et ne gouverne pas - 63-64
Reybaud, Marie Roch Louis - 63-64
Reyd, E. van. Se Reid - 63-64
Reyðarfjörður - 63-64
Rey de Artieda, Micer Andrés - 63-64
Reye, Theodor - 63-64
Reyer, hette eg. Rey, Louis Étienne Ernest - 63-64, 65-66
Reyes, Matias de los - 65-66
Reyes, Rafael, president. Se Colombia, sp. 560 - 65-66
Reyes, Arturo - 65-66
Reyes Ortiz, Felix - 65-66
Reykdoelasaga - 65-66
Reykholt - 65-66
Reykir - 65-66
Reykjanes - 65-66
Reykjavik - 65-66, 67-68
Reymar. Se Römer - 67-68
Reymersholm - 67-68
Reymerswale (Roemerswaele, Roymerswale), Marinus van - 67-68
Reymont, Wladyslaw - 67-68
Reynaud, Jean Ernest - 67-68
Reynier, Jean Louis Ebenezer - 67-68
Reynolds, sir Joshua - 67-68, 69-70
Reynolds, John Hamilton - 69-70
Reyscher, August Ludwig - 69-70
Rez-de-chaussée - 69-70
Rezek, Anton - 69-70
Rezia - 69-70
Reznicek, Emil Nikolaus von - 69-70, 71-72
Rezonville - 71-72
Rf. (rfz.) - 71-72
R. F. - 71-72
rfz. Se Rf. - 71-72
Rgl. - 71-72
Rh. - 71-72
R. H. - 71-72
Rha - 71-72
Rhabanus Maurus. Se Rabanus Maurus - 71-72
Rhabdit G. Rose. Se Schreibersit - 71-72
Rhabdomer. Se Fasettögon, sp. 1423 - 71-72
Rhabdos. Se Rapsod - 71-72
Rhachianectidæ - 71-72
Rhacorphorus. Se Amfibier, sp. 837 - 71-72
Rhadamanthys - 71-72
Rhadames. Se Ghadames - 71-72
Rhæticus (Rheticus), Georg Joachim - 71-72
Rhagades - 71-72
Rhagium. Se Lepturinæ - 71-72
Rhamnaceæ - 71-72
Rhamnacéer. Se Rhamnaceæ - 71-72
Rhamnales - 71-72
Rhamnetin - 71-72
Rhamnin - 71-72
Rhamninos - 71-72
Rhamnos - 71-72
Rhamnoxantin - 73-74
Rhamnus. Brakvedssläktet - 73-74
Rhamnus, forngrekisk landtkommun - 73-74
Rhamphastus. Se Pepparätarna - 73-74
Rhamphorhynchus. Se Pterosauria - 73-74
Rhandeia - 73-74
Rhaphania. Se Ergotism - 73-74
Rhapis - 73-74
Rhapsodi. Se Rapsodi - 73-74
Rhapsodomanti - 73-74
R. Hart. - 73-74
R. Hartm. - 73-74
Rhat. Se Ghat. - 73-74
Rhazes (eg. Abu Bekr Muhammed Ben Zakarijja el-Rhazi) - 73-74
Rhea - 75-76
Rhea. 1. Astron. - 75-76
Rhea. 2. grek. myt. - 75-76
Rhea. 3. Zool. Se Nanduerna - 75-76
Rhea Silvia (Rea Silvia) - 75-76
Rheda, lat. - 75-76
Rheda, stad - 75-76
Rheede (Reede) tot Drakenstein, Hendrik Adrian van - 75-76
Rhegas, Rhigas, Konstantinos - 75-76
Rhegion - 75-76, 77-78
Rhegium. Se Rhegion - 77-78
Rhégius (Rieger), Urbanus - 77-78
Rheidt. Se Rheydt - 77-78
Rheidt, Bylandt-. Se Bylandt-Rheidt - 77-78
Rheims. Se Reims - 77-78
Rhein - 77-78
Rheina-Wolbeck. Se Rheine - 77-78
Rheinbaben, Georg von - 77-78
Rheinberger, Joseph Gabriel - 77-78
Rheindahlen. Se Dahlen 1 - 77-78
Rheine, R. links der Ems - 77-78, 79-80
Rheineck - 79-80
Rheinfelden - 79-80
Rheinfels - 79-80
Rheingau - 79-80
Rheingraf. Se Wildgraf - 79-80
Rheinhausen - 79-80
Rheinhessen. Se Rhen-Hessen - 79-80
Rheinisch-Westfälische zeitung - 79-80
Rheinland. Se Rhenprovinsen - 79-80
Rheinländer - 79-80
Rheinpfalz. Se Rhen-Pfalz - 79-80
Rheinpreussen. Se Rhenprovinsen - 79-80
Rheinprovinz. Se Rhenprovinsen - 79-80
Rheinsberg - 79-80
Rheinsbergkanalen - 79-80
Rheinstein - 79-80
Rheinwalddalen l. Val Rhin. Se Rhen - 79-80
Rheinwaldhorn - 79-80
Rheita, Anton Maria Schyrlseus de - 79-80, 81-82
Rhen - 81-82, 83-84, 85-86, 87-88
Rhenanus, Beatus (eg. Bild von Rheinau) - 87-88
Rhen-Bajern. Se Rhen-Pfalz - 87-88
Rhendepartementen - 87-88
Rheneia - 87-88
Rhenen - 87-88
Rhenfrankiska. Se Fornhögtyska - 87-88
Rhenförbundet. 1. Försvarsförbund från 1658 - 87-88, 89-90
Rhenförbundet. 2. Förbund från 1806 - 89-90
Rhengrefven. Se Otto Ludvig - 89-90
Rhen-Hessen - 89-90
Rhenländare. Se Rheinländer - 89-90
Rhen-Marnekanalen. Se Marne-Rhenkanalen under Marne 1 - 89-90
Rhen-Pfalz - 89-90
Rhenprovinsen - 89-90, 91-92, 93-94
Rhen-Rhônekanalen - 93-94
Rhens. Se Rense - 93-94
Rhenska skifferbergen - 93-94
Rhenska stadsförbundet - 93-94
Rhenviner - 93-94, 95-96
Rheo.... Se Reo.... - 95-96
R. Hertw. - 95-96
Rheticus. Se Rhæticus - 95-96
Rhetrai - 95-96
Rheum, Rabarber - 95-96, 97-98
Rheumatism. Se Reumatism - 97-98
Rheumatobates. Se Vattenlöpare - 97-98
Rheydt (Rheidt) - 97-98
Rhezelius (Reese), Jonas Haquini - 97-98, 99-100
Rhianos - 99-100
Rhigas. Se Rhegas - 99-100
Rhin, Le. Franska namnet på Rhen - 99-100
Rhin, biflod till nedre Havel - 99-100
Rhinanthaceæ. Se Scrophulariaceæ - 99-100
Rhinanthoideæ. Se Scrophulariaceæ - 99-100
Rhinanthus - 99-100
Rhind, folkstam. Se Iraner - 99-100
Rhind, Alexander Henry - 99-100
Rhinoceros. Se Noshörningar - 99-100
Rhinocerotidæ. Se Noshörningar - 99-100
Rhinocolura. Se Arisj - 99-100
Rhinologi - 99-100
Rhinolophus. Se Bladnossläktet - 99-100
Rhinoplastik. Se Gräfe, K. F. von. - 99-100
Rhinorrhagia - 99-100
Rhinorrhoea - 99-100
Rhinosklerom - 99-100
Rhins, Jules Dutreuil de - 99-100
Rhinton - 99-100
Rhion. Se Lepantoviken - 99-100
Rhipæi montes - 99-100
Rhipidius. Se Rhipiphoridæ - 99-100
Rhipiphoridæ - 99-100, 101-102
Rhipiptera. Se Vridvingar - 101-102
Rhipsalis - 101-102
Rhizobium leguminosarum - 101-102
Rhizoboleæ. Se Caryocaraceæ - 101-102
Rhizocarpeæ, detsamma som Hydropteridineæ - 101-102
Rhizocarpon geographicum - 101-102
Rhizocephala. Se Säckkräftor - 101-102
Rhizocrinus lofotensis. Se Hårstjärnor - 101-102
Rhizoctonia - 101-102
Rhizoider - 101-102
Rhizom - 101-102
Rhizomopteris - 101-102
Rhizomorpha fragilis - 101-102
Rhizophora - 101-102, 103-104
Rhizophoraceæ. Se Rhizophora - 103-104
Rhizophyllum - 103-104
Rhizopoda - 103-104, 105-106, 107-108
Rhizopogon - 103-104
Rhizosolenia. Se Plankton - 103-104
Rhizotrogus. Se Ollonborrfamiljen - 103-104
Rhò - 103-104
Rhodanet - 103-104
Rhodanthe. Se Helipterum - 103-104
Rhodanus - 103-104
Rhode Island - 103-104
Rhode Island - 109-110
Rhodes, James Ford - 109-110
Rhodes, Cecil John - 109-110, 111-112, 113-114
Rhodesia - 113-114, 115-116, 117-118, 119-120
Rhodes scholarships - 119-120
Rhodez - 119-120
Rhodia - 119-120
Rhodin, Hans Daniel Gustaf - 119-120
Rhodinal. Se Citral - 119-120
Rhodiola - 119-120
Rhodiserriddare. Se Johannitorden - 119-120
Rhodiska lagen rörande sjökast. Se Lex 31 - 119-120
Rhodites - 119-120
Rhodobacteriaceæ. Se Svafvelbakterier - 119-120
Rfiodochiton. Se Scrophulariaceæ - 119-120
Rhododendroideæ. Se Ericaceæ och Rhodoraceæ - 119-120
Rhododendron - 119-120, 121-122
Rhododendrum. Se Rhododendron - 121-122
Rhodofyllin. Se Klorofyll - 121-122
Rhodokrom - 121-122
Rhodonit - 121-122
Rhodope, astron. - 121-122
Rhodope, bergskedja - 121-122
Rhodophyceæ - 121-122, 123-124
Rhodoporfyrin - 121-122
Rhodoraceæ - 121-122
Rhodos - 121-122
Rhodos - 125-126, 127-128
Rhodymenia - 127-128
Rhoeadales - 127-128
Rhoeadineæ. Se Rhoeadales - 127-128
Rhoikos - 127-128
Rhomb och Rhomboid. Se Romb - 127-128
Rhombus. 1. Mat. Se Romb - 127-128
Rhombus. 2. Zool. Se Varsläktet - 127-128
Rhonchus - 127-128
Rhondda - 127-128
Rhône - 127-128, 129-130, 131-132
Rhônegiaciären - 131-132
Rhônekanalen. Se Rhen-Rhônekanalen - 131-132
Rhônemynningarna - 131-132
Rhôneviner - 131-132
Rhopalocera. Se Dagfjärilar - 131-132
Rhopalum. Se Rofsteklar - 131-132
Rhophites. Se Panurginæ - 131-132
Rhotacism - 131-132
Rhus - 131-132, 133-134
Rhyakolit - 133-134
Rhyl - 133-134
Rhymney - 133-134
Rhynchites. Se Viflar - 133-134
Rhynchocephalia - 133-134
Rhyncholiter - 133-134, 135-136
Rhynchonella. Se Kritsystemet, sp 1475 - 135-136
Rhynchophora. Se Viflar - 135-136
Rhynchops. Se Saxnäbbsläktet - 135-136
Rhynchospora - 135-136
Rhynchota. Se Halfvingar - 135-136
Rhynchotus rufescens - 135-136
Rhyphidæ. Se Fönstermyggor - 135-136
Rhyphus. Se Fönstermyggor - 135-136
Rhys, sir John - 135-136
Rhyssa - 135-136
Rhytidoma. Se Fällbark. - 135-136
Rhytina borealis. Se Barkdjuret - 135-136
Rhytm. Se Rytm - 135-136
Rhyzelius, Andreas Olavi - 135-136, 137-138
Rhätien. Se Rätien - 137-138
Rhätikon. Se Rätikon - 137-138
Rhätiska alperna. Se Alperna, sp. 698 - 137-138
Rhätizit - 137-138
Rhön - 137-138
Ri, skpsb. - 137-138
Ri, vägmått. Se Japan, sp. 1279 - 137-138
R. I. - 137-138
Ria, sp. geogr. - 137-138
Ria, byggnad - 137-138
Riad, Er-riad - 137-138
Riaia - 137-138
Rialto, Ponte di - 137-138
Riant, Paul - 137-138
Riario - 137-138, 139-140
Riasten - 139-140
Riaza, Pedro Liñán de - 139-140
Riaz pascha - 139-140
Ribadeneyra, Pedro de - 139-140
Ribadeo l. Rivadeo - 139-140
Ribalta, spanska målare. 1. Francisco di R. - 139-140
Ribalta. 2. Juan de R. - 139-140
Ribas y Canfranc, José Ibero - 139-140
Ribat. Se Rabat - 139-140
Ribattuta - 139-140
Ribb - 139-140
Ribba. Se Däck - 139-140
Ribb-bana - 139-140
Ribbeck, Otto - 139-140
Ribbenesöy - 139-140
Ribbert, Hugo - 141-142
Ribbing, svensk adlig ätt - 141-142
Ribbing. 1. Bengt R. - 141-142
Ribbing. 2. Seved R. f. 1552 - 141-142
Ribbing. 3. Bo R. - 141-142, 143-144
Ribbing. 4. Lindorm R. - 143-144
Ribbing. 5. Peder R. - 143-144
Ribbing. 6. Per R. - 143-144, 145-146
Ribbing. 7. Konrad R. - 145-146
Ribbing. 8. Gustaf R. f. 1719 - 145-146
Ribbing. 9. Fredrik R. - 145-146, 147-148
Ribbing. 10. Adolf Ludvig R. - 147-148
Ribbing. 11. Sigurd R. - 147-148, 149-150
Ribbing. 12. Sofia Amalia E. - 149-150
Ribbing. 13. Seved R. f. 1845 - 149-150
Ribbing. 14. Gustaf R. f. 1849 - 149-150
Ribbingelund - 149-150
Ribbingshof - 149-150
Ribbingsholm - 149-150, 151-152
Ribbingstorp. Se Broxvik - 151-152
Ribbkolare - 151-152
Ribble - 151-152
Ribbtugg l. Karf - 151-152
Ribbungerne - 151-152
Ribbvagn - 151-152
Ribe, stad - 151-152
Ribe, svensk släkt - 151-152, 153-154
Ribeaa l. Nibsaa - 153-154
Ribe amt - 153-154
Ribeauvillé. Se Rappoltsweiler - 153-154
Ribeira. 1. R. Grande, stad på Azorerna - 153-154
Ribeira. 2. Stad på ön São Thiago på Kap Verde-öarna - 153-154
Ribeira. 3. Stad på ön São Antão på Kap Verde-öarna - 153-154
Ribeira. 4. R. Brava, stad på ön São Nicolão på Kap Verde-öarna - 153-154
Ribeiro. 1. Bernardim R. Se Portugisiska Litteraturen, sp. 1468 - 153-154
Ribeiro. 2. Thomas Antonio R. Ferreira - 153-154
Ribera, stad - 153-154
Ribera, Jusepe de - 153-154, 155-156
Ribera y Fernandez, Juan Antonio - 155-156
Ribes - 155-156
Ribesiaceæ. Se Saxifragaceæ - 155-156
Ribesioideæ. Se Saxifragaceæ - 155-156
Ribhu - 155-156, 157-158
Ribla - 157-158
Ribnitz - 157-158
Ribot, Augustin Théodule - 157-158
Ribot, Théodule Armand - 157-158
Ribot, Alexandre Félix Joseph - 157-158, 159-160
Ribs. Se Ribes - 159-160
Ric - 159-160
Ricamarie, La - 159-160
Ricambio. Se Recambio - 159-160
Ricard, Louis Gustave - 159-160
Ricard, Olfert Herman - 159-160, 161-162
Ricardo, David - 161-162, 163-164
Ricasoli, Bettino - 163-164
Riccardi, Pietro - 163-164
Riccardia pinguis. Se Jungermanniaceæ - 163-164
Riccati. 1. Jacopo Francesco R. - 163-164, 165-166
Riccati. 2. Vincenzo R. - 165-166
Riccatis ekvation. Se Riccati 1 - 165-166
Ricci, Giovanni Pietro. Se Pedrini, G. - 165-166
Ricci, Matteo - 165-166
Ricci, Scipione de - 165-166
Ricci, Corrado - 165-166
Riccia. Se Ricciaceæ - 165-166
Ricciaceæ - 165-166
Ricciardetto. Se Forteguerri - 165-166
Ricciarelli, Daniele - 165-166, 167-168
Riccio. 1. Andrea R. - 167-168
Riccio. 2. Domenico R. - 167-168
Riccio, Davide. Se Rizzio - 167-168
Ricciocarpus. Se Ricciaceæ - 167-168
Riccioli, Giovanni Battista - 167-168
Riccius, August Ferdinand - 167-168
Ricco, Annibale - 167-168
Riccoboni, Luigi - 167-168
Rice, James - 167-168
Ricercar l. Ricercata - 167-168
Rich, lady. Se Devereux, Penelope - 167-168
Rich, Claudius James - 167-168, 169-170
Rich. - 169-170
Richard, namn på tre engelska konungar. Se Rikard. - 169-170
Richard. 1. Louis Claude Marie R. - 169-170
Richard. 2. Achille R. - 169-170
Richard, Fleury François - 169-170
Richard, François Marie Benjamin - 169-170
Richardia æthiopica. Se Zantedeschia - 169-170
Richard Leander, pseudonym. Se Volkmann 2 - 169-170
Richards, Henry Brinley - 169-170
Richards, Pearl Mary Teresa - 169-170
Richards, Theodore William - 169-170
Richards, förkortning - 169-170
Richardson, Jakob - 169-170, 171-172
Richardson, Samuel - 171-172
Richardson, sir John - 171-172
Richardson, James - 171-172
Richardson, sir Benjamin Ward - 171-172
Richardsonia - 171-172
Richardt, Ferdinand - 171-172
Richardt, Ernst Kristian - 171-172, 173-174
Richborough - 173-174
Richelieu. 1. Stad - 173-174
Richelieu. 2. Champlainsjöns aflopp - 173-174
Richelieu. 1. Armand Jean du Plessis - 173-174, 175-176, 177-178
Richelieu. 2. Louis François Armand du Plessis de Vignerod, hertig af R. - 177-178
Richelieu. 3. Armand du Plessis, hertig af R. - 177-178, 179-180
Richelieu, Andreas du Plessis de - 179-180
Richepin, Jean - 179-180
Richer, frankisk krönikeskrifvare. Se Richerus - 179-180
Richer, Edmond - 179-180, 181-182
Richer, Jean - 181-182
Richert, svensk släkt - 181-182
Richert. 1. Johan Gabriel R. - 181-182, 183-184, 185-186
Richert. 2. Josef Gabriel R. - 185-186
Richert. 3. Mårten Birger R. - 185-186
Richert. 4. Johan Gustaf R. - 185-186, 187-188
Richerus - 187-188
Richesse oblige - 187-188
Richet, Louis Dominique Alfred - 187-188
Richet, Charles Robert - 187-188, 189-190
Richmann, Georg Vilhelm. Se Richmanns lag - 189-190
Richmanns lag (R:s regel) - 189-190
Richmond. 1. Stad i Surrey - 189-190
Richmond. 2. Stad i York - 189-190
Richmond. 3. Stad i Indiana - 189-190
Richmond. 4. Hufvudstad i Virginia - 189-190
Richmond. 5. Stad i Kentucky - 189-190
Richmond. 6. Stad i Missouri - 189-190
Richmond. 7. Stadsdel i Greater New York - 189-190
Richmond. 8. Förstad till Melbourne - 189-190
Richmond, earler och hertigar af - 189-190, 191-192
Richmond, engelska målare. 1. George R. - 191-192
Richmond. 2. Sir William Blake R. - 191-192
Richrath-Reusrath - 191-192
Richson, Karl Erik - 191-192
Richter, Jakob - 191-192
Richter, konstnärssläkt - 191-192, 193-194
Richter. 1. David R. d. ä. - 193-194
Richter. 2. David (Hansson) R. d. y. - 193-194
Richter. 3. Johan R. - 193-194
Richter. 4. Bengt R. - 193-194
Richter. 5. Kristian R. - 193-194
Richter. 6. Karl R. - 193-194
Richter. 7. Henrik (Hansson) R. - 193-194
Richter, Franz Xaver - 193-194
Richter, Karl August - 193-194
Richter, Karolina Sofia. Se Bock - 193-194
Richter, August Gottlieb - 193-194
Richter, Jeremias Benjamin - 193-194, 195-196
Richter, Johann Paul Friedrich - 195-196, 197-198
Richter, Adrian Ludwig - 197-198, 199-200
Richter, Ernst Friedrich Eduard - 199-200
Richter, Hermann Eberhard - 199-200
Richter, Ämilius Ludwig - 199-200
Richter, Gustav Karl Ludwig - 199-200
Richter, Theodor - 199-200
Richter, Ole Jörgensen - 199-200, 201-202
Richter, Eugen - 201-202
Richter, Hans - 201-202, 203-204
Richter, Eduard - 203-204
Richter, Raoul - 203-204
Richterit - 203-204
Richterswyl (Richterschwil) - 203-204
Richthofen, tysk adelsläkt. 1. Emil Karl Heinrich von R. - 203-204
Richthofen. 2. Karl Otto Johannes Theresius von R. - 203-204
Richthofen. 3. Ferdinand Paul Wilhelm von R. - 203-204, 205-206
Richthofen. 4. Oswald von R. - 205-206
Richthofenbergen - 205-206
Richthofensberg - 205-206
Ricimer - 205-206
Ricin - 205-206, 207-208
Ricinodendron - 207-208
Ricinolja - 207-208
Ricinus - 207-208, 209-210
Rickardit - 209-210
Rickert, Heinrich, tysk politiker - 209-210
Rickert, Heinrich, tysk filosof - 209-210
Rickholtz - 209-210
Rickmansworth - 209-210
Rickson, Levi - 209-210
Rico, Martin - 209-210
Ricochet. Se Rikoschettering - 209-210
Ricord, Philippe - 209-210
Ricordi, Giovanni - 209-210
Ricotti, Ercole - 209-210
Ricotti-Magnani, Cesare Francesco - 209-210, 211-212
Ricz, Lambrecht (Lambertus Ryxius pictor) - 211-212
Rida, sjöv. - 211-212
Ridande - 211-212
Ridande artilleri. Se Artilleri, sp. 103 - 211-212
Ridbana - 211-212, 213-214
Riddarakademi. Se Akademi, sp. 411 - 213-214
Riddar Blåskägg. Se Blåskägg - 213-214
Riddarcensus. Se Equites, sp. 733 - 213-214
Riddarcreutz, Lars. Se Rosenborg, Lars - 213-214
Riddardikt. Se Riddare, sp. 217 - 213-214
Riddare, kokk. - 213-214
Riddare, hederstitel - 213-214, 215-216, 217-218
Riddaren af den sorgliga skepnaden - 217-218
Riddarens väg - 217-218
Riddare utan fruktan och tadel. Se under Chevalier - 217-218
Riddarfiskar - 217-218
Riddarfjärden. Se Mälaren - 217-218
Riddarfjärilar. Se Papilionidæ - 217-218
Riddarholmen - 217-218, 219-220
Riddarholmskyrkan - 219-220, 221-222, 223-224
Riddarhus - 223-224, 225-226, 227-228, 229-230
Riddarhusafgift - 229-230
Riddarhusdirektionen - 231-232
Riddarhuskamrerare. Se Riddarhusdirektionen - 231-232
Riddarhuskanslist. Se Riddarhusdirektionen - 231-232
Riddarhusordning - 231-232, 233-234
Riddarhussekreterare. Se Riddarhusdirektionen - 233-234
Riddarhusstipendier - 233-234
Riddarhusutskott. 1. Utskott under ståndsförfattningens tid - 233-234
Riddarhusutskott. 2. Utskott under adelsmöte - 233-234
Riddarhyttan - 233-234, 235-236
Riddarhällan - 235-236
Riddarklassen - 235-236
Riddarlän. Se Länsväsen, sp. 203 - 235-236
Riddarmusseron. Se Musseron - 235-236
Riddarna af runda bordet. Se Artursagan - 235-236
Riddarordnar - 235-236, 237-238
Riddarpoesi - 237-238
Riddarromaner. Se Riddarpoesi och Roman - 237-238
Riddarskinnbaggen. Se Lygæidæ - 237-238
Riddarslag. Se Riddare - 237-238
Riddarspel. Se Karusell och Tornerspel - 237-238
Riddarsporre. Se Delphinium, sp. 111 - 237-238
Riddarståndet - 237-238
Riddarsynerätt - 237-238
Riddarvisor - 237-238
Riddarväsendet. Se Riddare - 237-238
Riddaröfverste. Se Riksridderskap - 237-238
Riddercrona, Peter - 237-238
Ridderhielm, Israel - 237-238
Ridderhierta, Gabriel Fredrik - 237-238, 239-240
Riddermarck. 1. Lars R. - 239-240
Riddermarck. 2. Andreas R. - 239-240
Riddersberg - 239-240
Ridderschantz, Ebbe - 239-240
Ridderskapet och adeln - 239-240, 241-242
Ridderstad. 1. Karl Fredrik R. - 241-242, 243-244
Ridderstad. 2. Karl Vilhelm Edvard R. - 243-244
Ridderstad. 3. Karl Anton August R. - 243-244
Ridderstierna, Johan Heysig-R. - 243-244
Ridderstolpe. 1. Karl R. - 243-244, 245-246
Ridderstolpe. 2. Karl Johan R. - 245-246
Riddersvik - 245-246
Riddervold. 1. Hans R. - 245-246
Riddervold. 2. Julius R. - 245-246
Ridentem dicere verum - 245-246
Ride, si sapis - 245-246
Ridgeway, sir Joseph West - 245-246, 247-248
Ridgrimma - 247-248
Ridhus. Se Ridbana - 247-248
Ridhäst - 247-248
Rididrott. Se Ridkonst och Ridsport - 247-248
Ridikyl - 247-248
Ridinger, Johann Elias - 247-248
Ridkonst - 247-248
Ridkäpp. Se Piska och Ridspö - 247-248
Ridley, Nicholas - 247-248, 249-250
Ridley, Matthew White - 249-250
Ridning. Se Ridkonst - 249-250
Ridpiska. Se Ridspö - 249-250
Ridsadel. Se Sadel - 249-250
Ridskola - 249-250
Ridsport - 249-250, 251-252
Ridspö - 251-252
Ridstång. Se Betsel 1 - 251-252
Ridå - 251-252
Ridön. 1. ö i Prästfjärden i Mälaren - 251-252
Ridön. 2. ö s. om Västeråsfjärden - 251-252
Riebeckit - 251-252
Riebeckitfonolit. Se Riebeckit - 251-252
Riebeckitgranit. Se Riebeckit - 251-252
Riebeckittrakyt. Se Riebeckit - 251-252
Rieck-Müller, Sara Maria Polonia - 251-252
Ried - 251-252
Riedel. 1. August Heinrich R. - 251-252
Riedel. 2. Eduard von R. - 251-252
Riedel, Karl - 251-252, 253-254
Riedel, Bernhard Moritz Karl Ludwig - 253-254
Riedkirchen, friherre von. Se Ramming, W. - 253-254
Riedler, Alois - 253-254
Riedmüller, Franz Xaver von - 253-254
Riefstahl, Wilhelm Ludwig Friedrich - 253-254
Riegel, Hermann - 253-254
Riegel, Franz - 253-254
Riegels, Niels Ditlev - 253-254
Rieger, tysk namnform för Rhegius - 253-254
Rieger, Georg Konrad - 253-254, 255-256
Rieger, Frantisek Ladislav - 255-256
Riegl, Alois - 255-256
Riego. 1. Amalia R. - 255-256
Riego. 2. John Isak R. - 255-256
Riego y Nuñez, Rafael del - 255-256, 257-258
Riehl, Wilhelm Heinrich - 257-258
Riehl, Aloys - 257-258
Riehl, Gustav - 257-258
Riehm, Eduard Karl August - 257-258
Rieka - 257-258
Riel, Louis - 257-258
Riemann, Georg Friedrich Bernhard - 257-258, 259-260
Riemann, Karl Wilhelm Julius Hugo - 259-260, 261-262
Riemannska funktionsteorien. Se Riemann, G. F. B. - 261-262
Riemenschmied, Richard - 261-262
Riemenschneider, Tilmann - 261-262
Riemer, Friedrich Wilhelm - 261-262
Rien, pseudonym. Se Wahlenberg, A. M. L. - 261-262
Rienzi l. Rienzo, Niccolo di, kallad Cola di R. - 261-262, 263-264
Rienzo, Niccolo di. Se Rienzi - 263-264
Riepenhausen, tyska konstnärer - 263-264
Riera y Bertrán, Joaquin - 263-264
Ries, slätt i Bajern - 263-264
Ries, Ferdinand - 263-264
Riesa - 263-264
Riesco, Feman - 263-264
Riesener, Jean Henri - 263-264
Riesengebirge - 263-264, 265-266
Riesi - 265-266
Riess, Theophil - 265-266
Rieti - 265-266
Rietschel. 1. Ernst Friederich August R. - 265-266, 267-268
Rietschel. 2. Georg R. - 267-268
Rietschel. 3. Hermann Samuel R. - 267-268
Rietz, Julius - 267-268
Rietz, Johan Ernst - 267-268
Rif, Er-Rif - 267-268
Riffbesättning. Se Lås, sp. 156 - 267-268
Riflemen - 267-268
Rifljud. Se Frikativa ljud - 267-268
Rifningsbreccia. Se Breccia och Förkastning - 267-268
Riformati - 267-268
Rifpirater. Se Rif och Marokko, sp. 1031 - 267-268
Riftyg. Se Elektricitetsmaskin - 267-268
Rifva, bot. Se Paddfot - 267-268
Rifva, jaktv. - 267-268
Rig - 267-268
Riga - 267-268, 269-270, 271-272, 273-274, 275-276
Rigabalsam - 275-276
Rigabukten. Se Rigaviken - 275-276
Rigasche zeitung - 275-276
Riga skans. Se Riga - 277-278
Rigaud, Hyacinthe - 277-278
Rigaudon - 277-278
Rigault, Raoul - 277-278
Rigault de Genouilly, Charles - 277-278
Rigaviken - 277-278
Rigby, Elizabeth. Se Eastlake - 277-278
Rigel, astron. - 277-278
Rigel l. Regel, enkel låsanordning. Se Lås, sp. 155 - 277-278
Rigfenid - 277-278
Rigg - 277-278
Riggenbachs system. Se Kuggstångsbana - 277-278
Riggska sjukan - 277-278
Righi, Augusto - 277-278
Righini, Vincenzo - 277-278, 279-280
Righis oscillator - 279-280
Right honourable - 279-280
Right or wrong - my country - 279-280
Right reverend. Se Reverend - 279-280
Rigi - 279-280, 281-282
Rigiditet - 281-282
Rigny, Henri Gauthier de - 281-282
Rigolering - 281-282
Rigolet. Se Eskimåviken - 281-282
Rigolin - 281-282
Rigorism - 281-282
Rigor mortis - 281-282
Rigorös. Se Rigorism - 281-282
Rigsarkivet, Danska. Se Riksarkivet - 281-282
Rigsbanksdaler. Se Daler, sp. 1164 - 281-282
Rigsforsamling, Den grundlovsgivende - 281-282
Rigshospitalet - 281-282
Rigsregistranter, Norske. Se Registratur - 281-282
Rigstula - 281-282
Rigveda - 281-282, 283-284, 285-286
Riingsbotnen. Se Riingsbræen - 285-286
Riingsbræen - 285-286, 287-288
Riingstind. Se Riingsbræen - 287-288
Riis, Claus Pavels - 287-288
Rijckaert. Se Ryckaert - 287-288
Rijder - 287-288
Rijeka - 287-288
Rijholmsalnen (Rydaholmsalnen). Se Aln, sp. 687 - 287-288
Rijksdaalder. Se Daalder - 287-288
Rijmer, Jan de, pseud. för J. J. A. Goeverneur (se d. o.) - 287-288
Rijnland. Se Holland, sp. 978 - 287-288
Rijswijk l. Ryswyk - 287-288
Rijswijk, Jan Theodoor van - 287-288
Rik. Se Ric - 287-288
Rikard (eng. Richard), konungar af England. 1. R. I Lejonhjärta - 287-288, 289-290
Rikard. 2. R. II - 289-290, 291-292
Rikard. 3. R. III - 291-292, 293-294
Rikard (eng. Richard), engelska prinsar. 1. R. af Cornwall. Se Rikard, romersk-tysk konung - 293-294
Rikard. 2. R. af Cambridge - 293-294
Rikard. 3. R. af York, f. 1411 - 293-294, 295-296
. 4. R. af York, f. 1472 - 295-296
Rikard (fr. Richard), hertigar af Normandie (se d. o., sp. 1455) - 295-296
Rikard (eng. Richard), romersk-tysk konung - 295-296
Rikard af Cirencester - 295-296
Rikard af Cornwall. Se Rikard, romersk-tysk konung - 295-296
Rikard af Middleton - 295-296
Rikard af S:t Victor - 295-296
Rikardis l. Rixa - 295-296
Rikard Lejonhjärta. Se Rikard, engelska konungar 1. - 297-298
Rikets allmänna kartverk - 297-298
Rikets allmänna ärenders beredning - 297-298
Rikets ekonomiska kartverk. Se Rikets allmänna kartverk - 297-298
Rikets herrar - 297-298
Rikets råd. Se Riksråd - 297-298
Rikets ständer. Se Riksdag - 297-298
Rikets ständers bank - 297-298
Rikets ständers kontor. Se Riksgäldskontoret - 297-298
Rikets ärenders allmänna beredning. Se Rikets allmänna ärenders beredning - 297-298
Riki - 297-298
Rikissa, svenska drottningar och prinsessor. 1. R. f. 1106 - 297-298, 299-300
Rikissa. 2. R. den föregåendes dotterdotter - 299-300
Rikissa. 3. R. den föregåendes dotterdotter, f. omkr. 1238 - 299-300
Rikissa. 4. R. den föregåendes brorsdotter - 299-300
Rikissa. 5. R. den föregåendes kusin - 299-300
Rikli, Arnold - 299-300
Rikli, Martin - 299-300
Rikoschettbatteri. Se Rikoschettering - 299-300
Rikoschettering - 299-300
Riksadvokat - 299-300
Riksaftal. Se Kollektivaftal, sp. 550-551 - 299-300
Riksakt - 299-300
Riksakten. 1. Namn på en skrift - 299-300, 301-302
Riksakten. 2. Namn på en lag - 301-302
Riksamiral - 301-302
Riksantikvarie - 301-302, 303-304
Riksarkivarie - 303-304
Riksarkivet, Svenska - 303-304, 305-306, 307-308, 309-310
Riksarkivet (Rigsarkivet), Danska - 311-312
Riksarkivet, Norska - 311-312, 313-314
Riksbanken - 313-314, 315-316, 317-318
Riksbankens myntkabinett. Se Myntkabinett - 317-318
Riksbanksdaler. Se Mynt, sp. 57. - 317-318
Riksbibliotekarie - 317-318
Riksbiblioteket - 317-318
Riksbokslutsbyrån - 317-318
Riksbokslutskontoret - 317-318
Riksbyar - 317-318
Riksdag - 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326, 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336, 337-338, 339-340, 341-342
Riksdagens bibliotek - 341-342
Riksdagens justitieombudsman. Se Justitieombudsman - 341-342
Riksdagens kansli. Se Kansli, sp. 811 - 341-342
Riksdagens revisorer - 341-342, 343-344
Riksdagsbeslut - 343-344, 345-346
Riksdagshuset i Stockholm - 345-346, 347-348, 349-350
Riksdagsman. Se Riksdag - 349-350
Riksdagsmannaval - 349-350, 351-352, 353-354
Riksdagsordningen - 353-354, 355-356
Riksdagspollett - 355-356
Riksdagspredikan - 355-356
Riksdagstidning - 355-356
Riksdaler - 355-356, 357-358, 359-360
Riksdeputation - 359-360
Riksdiskontverket. Se Diskont, sp. 507 - 359-360
Riksdomstolen - 359-360
Riksdrots. Se Drots - 359-360
Riksduma. Se Duma och Ryssland, Författning - 359-360
Riksens ständer - 359-360
Riksens ständers bank l. Riksbanken. Se Bank, sp. 865 och Riksbanken - 359-360
Riksens ständers kontor. Se Riksgäldskontoret - 359-360
Riksens ständers lag- och hushållsberedning. Se Kommitterade för tryckfrihetens vård - 359-360
Riksfiskal. Se Justitiekansleren - 359-360
Riksfriherre - 359-360
Riksfurstar - 359-360
Riksfäder - 359-360
Riksfälttygmästare l. Rikstygmästare. Se Riksämbetsmän - 359-360
Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Se Utlandssvenskar - 359-360
Riksföreståndare - 359-360, 361-362
Riksförsäkringsanstalten - 361-362, 363-364, 365-366
Riksgeneralkvartermästare. Se Dahlbergh, sp. 1092 och Riksämbetsmän - 365-366
Riksgeograf - 365-366
Riksgränsbanan - 365-366, 367-368, 369-370
Riksgränsen - 369-370
Riksguardin, Riksvärdin, Riksvardein, Riksvardman - 369-370
Riksgälds. Se Banko och Riksdaler - 369-370
Riksgäldsdirektionen. Se Riksgäldskontoret - 369-370
Riksgäldsdiskonten. Se Diskont, sp. 507 - 369-370
Riksgäldsfullmäktige. Se Riksgäldskontoret - 369-370
Riksgäldskontoret - 369-370, 371-372
Riksheraldiker - 371-372
Rikshistoriograf - 371-372
Rikshofmarskalk. Se Marskalk - 371-372
Rikshofmästare - 371-372, 373-374
Rikshofrådet - 373-374
Rikshospitalet - 373-374
Rikshufvudbok - 373-374
Rikshärold - 373-374, 375-376
Rikshöfvitsman - 375-376
Riksinsignier. Se Riksregalier - 375-376
Riksjägmästare. Se Riksämbetsmän - 375-376
Rikskammarrätten - 375-376
Rikskansler - 375-376
Rikskansliråd. Se Kansli, sp. 809 - 375-376
Riksklämma - 375-376
Rikskonferenser - 375-376
Rikskonsistorium. Se Ecklesiastikdepartementet och Prästestånd, sp. 477 - 375-376
Riksland - 375-376, 377-378
Rikslikare - 377-378
Riksmark (ty. reichsmark). Se Mark, sp. 995 - 377-378
Riksmarkegång - 377-378
Riksmarsk. Se Marsk - 377-378
Riksmarskalk - 377-378
Riksmarskalksämbetet - 377-378
Riksmuseum. Se Vetenskapsakademien - 377-378
Riksmynt - 377-378
Riksomedelbar - 377-378, 379-380
Riksort. Se Mynt, sp. 56, och jfr Ort - 379-380
Rikspark. Se Nationalpark - 379-380
Riksregalier - 379-380, 381-382, 383-384
Riksregistraturet. Se Registratur - 383-384
Riksridderskap - 383-384
Riksråd - 383-384, 385-386, 387-388, 389-390
Riksrätt - 389-390, 391-392
Riksrös. Se Gränsmärke - 391-392
Rikssalen. Se Stockholms slott - 391-392
Riksskattmästaren - 391-392, 393-394
Riksspråk - 393-394
Riksstallmästare. Se Riksämbetsmän - 393-394
Riksstambok - 393-394
Riksstandard. Se Radiumstandard - 393-394
Riksstat - 393-394, 395-396
Riksstånd - 395-396
Riksståthållare - 395-396
Riksstäder - 395-396, 397-398
Riksständer. Se Riksstånd - 397-398
Rikstelefon. Se Telefon - 397-398
Riksten - 397-398
Rikstygmästare. Se Riksämbetsmän - 397-398
Riksvakanslista - 397-398
Riksvapnet, Svenska - 397-398, 399-400, 401-402
Riksvardein. Se Riksguardin - 401-402
Riksvardman. Se Riksguardin - 401-402
Riksviceamiral - 401-402
Riksvikarie - 401-402
Riksvärdie l. Riksvärdin. Se Riksguardin - 401-402
Riksämbetsmän - 401-402, 403-404
Riksäpple - 403-404
Riksärkemarskalk. Se Marskalk - 403-404
Riktafdelning - 403-404
Riktare - 403-404
Riktbataljon. Se Riktafdelning - 403-404
Riktbåge. Se Riktmedel - 403-404
Riktdiopter. Se Riktmedel - 403-404
Riktflagga. Se Riktafdelning - 403-404
Rikthyfvel. 1. En trähyfvelmaskin - 403-404
Rikthyfvel. 2. Ett snickeriverktyg - 403-404
Riktinrättning - 403-404
Riktinstrument. Se Riktmedel - 403-404
Riktkompani. Se Riktafdelning - 403-404
Riktkontrollspegel - 403-404
Riktkäpp - 403-404
Riktmedel - 403-404, 405-406, 407-408, 409-410
Riktning - 409-410, 411-412
Riktningskroppar l. Polceller. Se Befruktning, sp. 1192 - 411-412
Riktningsögon. Se öga - 411-412
Riktpunkt - 411-412
Riktrote. Se Riktafdelning - 411-412
Riktspö - 411-412
Riktstång. Se Riktspö - 411-412
Rikva - 411-412
Rila (R. planina) - 411-412
Rilaks - 411-412
Rilaksfjärden. Se Rilaks - 411-412
Rilasciando - 411-412
Rilke, Rainer Maria - 411-412
Rilliet, Frédéric - 411-412
Rim, meteor. Se Rimfrost - 411-412
Rim, metr. - 413-414, 415-416
Rima, anat. - 415-416
Rima. Se Rimor - 415-416
Rimaszombat - 415-416
Rimbaud, Arthur - 415-416
Rimbault, Edward Francis - 415-416
Rimbegla - 415-416
Rimbert (Rembert). 1. Nordens andre ärkebiskop - 415-416
Rimbert. 2. Dansk missionär - 415-416
Rimbobanan - 415-416
Rimbo-Sunds järnväg. Se Stockholm-Roslagens järnvägar - 415-416
Rimedi Mattei (= Matteimedel). Se Hemliga medel - 417-418
Rimestad. 1. Kristian Vilhelm R. - 417-418
Rimestad. 2. Kristian R. f. 1830 - 417-418
Rimestad. 3. Kristian R. f. 1878 - 417-418
Rimfaxe - 417-418
Rimforsa - 417-418
Rimfrost - 417-418
Rimini - 417-418, 419-420
Rimito - 419-420
Rimkrönike, Den danske - 419-420
Rimkrönikorna - 419-420
Rimlexikon - 419-420
Rimmon - 419-420
Rimmö, Stora och Lilla - 419-420
Rimnicu. 1. R.-Sarat. Län i Rumänien - 419-420, 421-422
Rimnicu. 2. Hufvudstad i 1. - 421-422
Rimnicu. 3. R.-Vâlcea. Hufvudstad i Vâlcea. - 421-422
Rimnik. Se Rimnicu - 421-422
Rimor - 421-422
Rimouski - 421-422
Rimpler, Georg - 421-422
Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andrejevitj - 421-422
Rimtursar - 421-422
Rimur. Se Rimor - 421-422
Rin - 421-422
Rinaldo Rinaldini - 421-422
Rinascimento - 421-422
Rinck, Johann Christian Heinrich - 421-422
Rind, nord. myt. - 423-424
Rind, Hans - 423-424
Rindalen - 423-424
Rinde, Peder - 423-424
Rindell, Arthur - 423-424
Rindfleisch, Georg Eduard von - 423-424
Rindöbaden. Se Rindön - 425-426
Rindön - 425-426
Rindö redutt. Se Rindön - 425-426
Rinforzando - 425-426
Ring. 1. Jaktv. Se Ringa - 425-426
Ring. 2. Kulturhist. - 425-426, 427-428
Ring. 3. Nationalek. Se Kartell och Trust - 427-428
Ring. 4. Skolv. - 427-428
Ring, namn på konungar och jarlar - 427-428
Ring, tom (zum), tysk konstnärsfamilj - 427-428
Ring, Max - 427-428
Ring, Ferdinand Edvard - 427-428
Ring, norsk familj. 1. Ole R. - 427-428
Ring. 2. Barbra R. - 427-428, 429-430
Ring, Lauritz Andersen - 429-430
Ring, Helga Marie. Se Reusch, sp. 20 - 429-430
Ringa - 429-430
Ringaby - 429-430
Ringamåla - 429-430
Ringankare. Se Ankare 3 - 429-430
Ringaren. Se Klockfåglarna - 429-430
Ringarum - 429-430
Ringat. Se Indragiri - 429-430
Ringbana - 429-430
Ringberg. Se Månen, sp. 211 och plansch - 429-430
Ringblomma. Se Calendula - 429-430
Ringbom. Se Flottning, sp. 648 - 429-430
Ringbrosk. Se Struphufvud - 429-430
Ringbrynja l. Ringskjorta. Se Pansarskjorta - 429-430
Ringbult - 429-430
Ring Dagsson. Se Ring, namn på... - 429-430
Ringdahl, Johan Julius - 429-430, 431-432
Ringdans. Se Dans, sp. 1324-25 - 431-432
Ringdufvan. Se Dufsläktet - 431-432
Ringe - 431-432
Ringebu - 431-432
Ringedalsfoss. Se Ringedalsvand - 431-432
Ringedalsvand l. Skjeggedalsvand - 431-432
Ringenen - 431-432
Ringerike - 431-432
Ringfasanen. Se Fasansläktet, sp. 1420 - 431-432
Ringformigt hvalf. Se Hvalf, sp. 1392 - 431-432
Ringfot. Se Hof, sp. 897 - 431-432
Ringfotboll. Se Bollspel, sp. 1031 - 431-432
Ringgranat. Se Granat 1 - 431-432
Ringhorne - 431-432
Ringius, Hans Henrik - 431-432
Ringius, Henrik Florus - 431-432
Ringkarleby, socken. Se Rinkaby 2 - 431-432
Ringkedja. Se Kätting 1 - 431-432
Ringkedjan l. Tretåiga måsen. Se Måssläktet, sp. 226 - 431-432
Ringkjöbing - 431-432
Ringkjöbing amt - 431-432, 433-434
Ringkjöbingfjorden. Se Ringkjöbing amt - 433-434
Ringkollen - 433-434
Ringkors - 433-434
Ringkota - 433-434
Ringkrage - 433-434
Ringkärl. Se Cell, fig. 3, C och Kärl 2 - 433-434
Ringlade hundhajen. Se Doggfisksläktet - 433-434
Ringlade sälen. Se Säldjur - 433-434
Ringlekar - 433-434
Ringlås. Se Lås, sp. 160 - 433-434
Ringmaskar - 433-434, 435-436
Ringmikrometer. Se Astronomiska instrument, sp. 298 - 435-436
Ringmur. 1. Befästningsk. - 435-436
Ringmur. 2. Metall. - 435-436
Ringnebulosa. Se Nebulosa, sp. 666 - 435-436
Ringnes, Ellef - 435-436
Ringnesöerne, ögrupp. Se Ringnes, E. - 435-436
Ringning - 435-436
Ringnot. Se Fiskredskap, sp. 451, och Not, sp. 63 - 435-436
Ringorm. Se Ref-orm - 435-436
Ringpor - 435-436
Ringref l. Atoller. Se Korallref - 435-436
Ringränning. Se Karusell - 435-436
Ringröta - 435-436
Ringsaker - 435-436
Ringselforsen - 435-436
Ringsjön - 435-436, 437-438
Ringsko - 437-438
Ringspinnaren - 437-438
Ringstadholm (Ringstadaholm) - 437-438
Ringsted - 437-438
Ringstrand, Nils Gustaf - 437-438, 439-440
Ringström, Johan Erik - 439-440
Ringström, Georg Robert - 439-440
Ringsö. 1. Ö i Södermanlands skärgård - 439-440
Ringsö. 2. Ö ö. om Selaön - 439-440
Ringtolk. Se Måttverktyg, sp. 227 - 439-440
Ringtrast. Se Trastsläktet - 439-440
Ringugn. Se Tegel och Ugn - 439-440
Ringwaldt, Bartholomäus - 439-440
Ringvall, Axel Vilhelm Leopold - 439-440
Ringvassöy - 439-440
Ringvält. Se Vält - 439-440
Ringäpplen. Se Äpplen - 439-440
Rinism - 439-440, 441-442
Rinit - 441-442
Rink, Hinrich Johannes - 441-442
Rinkaby. 1. Socken i Kristianstads län - 441-442
Rinkaby. 2. (Rinkarleby) Socken i Örebro län - 441-442
Rinkart (Rinckhart), Martin - 441-442
Rinkesta - 441-442, 443-444
Rinman. 1. Sven R. - 443-444
Rinman. 2. Karl R. - 443-444
Rinman. 3. Erik Benjamin R. - 443-444
Rinmans grönt. Se Koboltgrönt - 443-444
Rinna - 443-444
Rinne, Fritz - 443-444, 445-446
Rinnovamento - 445-446
Rinoplastik - 445-446
Rinosklerom - 445-446
Rinoskop - 445-446
Rinoskopi. Se Rinoskop - 445-446
Rinteln - 445-446
Rinuccini, Ottavio - 445-446
Rio, bäck, ström, flod - 445-446
Rió, en vikt och ett mynt i Japan. Se Catty och Kobang - 445-446
Rio, Julian Sanz del - 445-446
Rio Ambriz, flod. Se Mbrije - 445-446
Riobamba l. Royabamba - 445-446
Rio Bermejo. Se Vermejo - 445-446
Rio Blanco. Se Guadalaviar - 445-446
Rio Branco. Se Rio Negro 1. - 445-446
Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, baron de R. - 445-446
Rio Bravo del Norte. Se Norte, Rio del - 445-446
Rio Chaparé - 445-446
Rio Colorado - 445-446
Rio Copiapo - 445-446
Rio Cuarto - 445-446
Rio das Amazonas. Se Amazonfloden - 445-446
Rio de Gubão. Se Gabun - 445-446
Rio de Janeiro. 1. Stat i Brasilien - 445-446, 447-448
Rio de Janeiro. 2. Förbundsdistrikt - 447-448
Rio de Janeiro. 3. Hufvudstad i Brasilien - 447-448, 449-450, 451-452
Rio de la Plata. Se La Plata - 451-452
Rio de los Conchos - 451-452
Rio del Rey. Se Kamerun, sp. 720 - 451-452
Rio de Oro - 451-452, 453-454
Rio de São Marcos - 453-454
Rio doce - 453-454
Rio dos Camarões - 453-454
Rio dulce - 453-454
Rio Gila - 453-454
Rio grande. 1. Rio g. de Minas, Brasilien - 453-454
Rio grande. 2. Biflod till Tocantins - 453-454
Rio grande. 3. Flod i Guatemala - 453-454
Rio grande. 4. Flod i Costa Rica - 453-454
Rio grande. 5. Flod i Bolivia - 453-454
Rio grande. 6. Rio g. del Norte, Nordamerika - 453-454
Rio grande. 7. Flod i Portugisiska Guinea - 453-454
Rio grande de Santiago - 453-454
Rio grande do Belmonte - 453-454
Rio grande do Norte - 453-454
Rio grande do Sul. 1. Stat i Brasilien - 453-454, 455-456
Rio grande do Sul. 2. Stad i 1. - 455-456
Riohacha. Se Hacha - 455-456
Rio Hondo. Se Hondo - 455-456
Rio Hondo de Lerma. Se Rio grande de Santiago - 455-456
Rioja, La - 455-456
Rioja, Francisco de - 455-456
Rioja Alavese. Se Alava - 455-456
Riom - 455-456
Rio Magdalena. Se Magdalena 1 - 455-456
Rio Muni. Se Spanska Guinea - 455-456
Rion. Se Korone - 455-456
Rione. Se Fasis 1 - 455-456
Rio negro. 1. Biflod till Amazonfloden - 455-456
Rio negro. 2. Flod i Argentina - 455-456
Rio negro. 3. Territorium i Argentina - 455-456
Rio negro. 4. Departement i Uruguay - 455-456
Rio negro. 5 - 455-456, 457-458
Rionero in Volture - 457-458
Rio Nun - 457-458
Rio Pardo - 457-458
Rios, Los Rios, provins - 457-458
Rios, José Amador de los. Se Amador de los Rios - 457-458
Rios, Blanca de Lampérez de los - 457-458
Rio Saladillo. Se Rio dulce - 457-458
Rio Salado. Se Salado - 457-458
Rio Tala. Se Rio dulce - 457-458
Rio tinto - 457-458
Riou-arkipelagen. Se Bintang-öarna - 457-458
Rio Vermejo. Se Vermejo - 457-458
Rio Volta l. Amu - 457-458
R. I. P. - 457-458
Ripa. Se Ripsläktet - 457-458
Riparia - 457-458
Ripbär. Se Arctostaphylos - 457-458
Ripidolit - 457-458
Ripieno - 457-458
Ripjärpe. Se Ripsläktet - 457-458
Ripley, stad - 457-458
Ripley, George - 457-458
Ripon. 1. Stad i York - 457-458
Ripon. 2. Stad i Wisconsin - 457-458
Ripon, earl och markis af - 459-460
Riponfallen - 459-460
Riporre. Se Ripsläktet - 459-460
Riposo - 459-460
Riposte - 459-460
Riposto - 459-460
Riperda, Johan Willem - 459-460
Rippmann, Walter - 459-460
Rippoldsau - 459-460
Ripresa - 459-460
Rips - 459-460, 461-462
Ripsa - 461-462
Ripsläktet - 461-462, 463-464
Ripspiké - 463-464
Riptjäder. Se Ripsläktet - 463-464
Ripuarier. Se Franker. - 463-464
Ripört. Se Chamorchis. - 463-464
Riquet, de. Se Chimay - 463-464
Riquet, Pierre Paul de - 463-464
Riquetti, de. Se Mirabeau - 463-464
Ris. bot. - 463-464
Ris, ett antal af 20 böcker (papper) - 463-464
Ris, Hans Nikolaus - 463-464
R. I. S. A. - 463-464, 465-466
Risagrotten - 465-466
Risalit - 465-466
Risbeklädnad. Se Beklädnadsarbete - 465-466
Risberg, Johan Bernhard - 465-466
Risberget - 465-466
Risbergsfältet. Se Grängesberg, sp. 466 - 465-466
Risbrigh, Börge - 465-466
Risbrännvin. Se Arrak och Brännvin, sp. 427 - 465-466
Risbäck - 465-466
Risca - 465-466
Riscontro. Se Reskontra - 465-466
Ris de veau - 465-466
Risdike. Se Täckdikning - 465-466
Riseberga, socken - 465-466
Riseberga. 1. Fordom kloster - 465-466, 467-468
Riseberga. 2. Jordegendom - 467-468
Risehulen - 467-468
Risekatslösa - 467-468
Risell, Johan - 467-468
Riset - 467-468
Risflingor. Se Ris, bot. - 467-468
Risfodermjöl - 467-468
Risfågeln, Nordamerikanska. Se Icteridæ - 467-468
Risgryn. Se Gryn och Ris - 467-468
Risgrynsrätter - 467-468, 469-470
Risharf. Se Harf - 469-470
Rishi - 469-470
Rishton - 469-470
Risico - 469-470
Risinge - 469-470
Risinge, Hällestads och Tjällmo tingslag - 469-470
Risingh, Johan - 469-470, 471-472
Risk - 471-472
Riska - 471-472
Riskista - 471-472
Riskli - 471-472
Riskontrera. Se Skontrera - 471-472
Riskpremie. Se Risk - 471-472
Risler, Joseph Édouard - 471-472
Rismjöl. Se Ris, bot. - 471-472
Rismosse - 471-472
Risoluto - 471-472
Risorgimento - 471-472
Risotto. Se Risgrynsrätter - 471-472
Rispa - 471-472
Rispapper. Se Araliaceæ - 471-472
Risposta - 471-472
Risrunden. Se Dans, sp. 1326 - 471-472
Riss. - 471-472
Rissa - 471-472
Rissalar. Se Alfågel - 471-472
Rissanen, Juho Vilho - 471-472, 473-474
Rissen - 473-474
Rissjölandet - 473-474
Rissler, John Gottlieb - 473-474
Rissloch - 473-474
Risso, Giovanni Antonio - 473-474
Rissolle - 473-474
Risstärkelse. Se Ris, bot. - 473-474
Rist, landtbr. Se Plog - 473-474
Rist, nord. myt. - 473-474
Rist, Johann - 473-474
Rist, Johan Georg - 473-474, 475-476
Rist, Peter Frederik - 475-476
Rista blodörn. Se Blodörn - 475-476
Ristafallen. Se Indalsälfven - 475-476
Ristdörne. Se Dörne - 475-476
Ristell, Adolf Fredrik - 475-476
Risten, Lilla och Stora - 475-476
Ristenpart, Friedrich Wilhelm - 475-476, 477-478
Ristic, Jovan - 477-478
Ristiina. Se Kristina, socken - 477-478
Ristijärvi - 477-478
Ristning - 477-478
Ristori, Adelaide, markisinna del Grillo - 477-478
Ristorno, riktigare Ritorno - 477-478, 479-480
Riström, Johan. Se Läsare, sp. 231 - 479-480
Risuke. Se Ito, H. - 479-480
Risum teneatis, amici? - 479-480
Risus sardonius - 479-480
Risvegliato - 479-480
Risö - 479-480
Risöbank - 479-480
Risöhavn. Se Risösundet - 479-480
Risör - 479-480
Risösundet - 479-480
Rit (jfr Ritual) - 479-480
rit. mus. - 479-480
Rita - 479-480
Ritarakademien, Kongl. Se Konstakademien, sp. 825 - 479-480
Ritardando - 479-480
Ritbestick. Se Bestick - 479-480
Ritbord. Se Ritinstrument - 479-480
Ritbräde. Se Ritinstrument - 479-480
Ritchie, Anne Isabella. Se under Thackeray, W. H. - 479-480
Ritchie, Charles Thomson, lord R. - 479-480
Rite - 479-480
Ritenbenk - 479-480
Ritenuto - 479-480
Ritgen, Hugo von - 481-482
Riti - 481-482
Ritinstrument - 481-482, 483-484
Ritmaterial. Se Ritinstrument - 483-484
Ritning, öfningsämne. Se Frihandsteckning 2 - 483-484
Ritornell - 483-484
Ritorno. Se Ristorno - 483-484
Ritschl. 1. Friedrich Wilhelm R. - 483-484
Ritschl. 2. Albrecht Benjamin R. - 483-484, 485-486, 487-488, 489-490, 491-492
Ritschl. 3. Otto R. - 491-492
Ritschlianism - 491-492
Ritskubbe. Se Uppritsning - 491-492
Ritsuo, Ogawa - 491-492
Ritter (Ritter von), ty. adelstitel - 491-492
Ritter, Johann Wilhelm - 491-492
Ritter, Karl - 491-492, 493-494
Ritter, August Heinrich - 493-494
Ritter, August Gottfried - 493-494
Ritter, Henry - 493-494
Ritter, August - 493-494
Ritter, Alexander - 493-494
Ritter, Moritz - 493-494
Ritter, Théodore - 493-494
Ritterbergen. Se Kwen-lun - 493-494
Rittershaus, Friedrich Emil - 493-494
Ritthausen, Karl Heinrich Leopold - 493-494
Rittner, Rudolf - 493-494, 495-496
Ritual - 495-496
Ritualmord - 495-496
Rituell - 495-496
Riturnell. Se Ritornell - 495-496
Ritus - 495-496
Ritusamhara - 495-496
Ritzaus byrå - 495-496
Ritzebüttel - 495-496
Riu-kiu-öarna - 495-496, 497-498
Riuzoji Masanobu - 497-498
Riva - 497-498
Riva Aguero, José de la - 497-498
Rivadavia, Bernardo - 497-498
Rivadeneira, Manuel - 497-498
Rivadeo. Se Ribadeo - 497-498
Rivail, H. L. D. - 497-498
Rival - 497-498
Rivalens sund. Se Kung Karls land - 497-498
Riva-Rocci, Scipione - 497-498, 499-500
Rivarol, Antoine - 499-500
Rivas. 1. Angel Pérez de Saavedra, hertig af R. - 499-500
Rivas. 2. Enrique Ramirez de Saavedra, hertig af R. - 499-500
Rive, F. J. Pictet de la. Se Pictet 3 - 499-500
Rive de Gier - 499-500
River - 499-500
Rivera, departement i Uruguay - 499-500
Rivera, C. L. Se Ribera y Fernandez - 499-500
Rivera, Luis - 499-500, 501-502
River drift. Se Australien, sp. 450 - 501-502
Rivers, earler af. Se Woodville - 501-502
Rivers, Thomas - 501-502
Rivers dryck. Se Potio Riveri - 501-502
Riverside - 501-502
Riverso - 501-502
Rivesaltes - 501-502
Rivier, nedre delen av en flod - 501-502
Rivier, Alphonse Pierre Octave - 501-502
Rivieran - 501-502, 503-504
Rivière, Anna. Se Bishop 2 - 503-504
Rivière, Henri Laurent - 503-504
Rivière, Émile - 503-504
Rivière, Briton - 503-504, 505-506
Rivière, Henri - 505-506
Rivière de la Biche - 505-506
Rivière-du-Loup - 505-506
Rivières du Sud - 505-506
Rivière-Thèodore, Louis Auguste - 505-506
Rivina. Se Phytolaccaceæ - 505-506
Rivinus, August Quirinus - 505-506
Rivoire, André - 505-506
Rivolgimento - 505-506
Rivoli. 1. Stad i prov. Turin - 505-506
Rivoli. 2. By i prov. Verona - 505-506
Rivoli, hertig af. Se Massena, A. - 507-508
Rivtind - 507-508
Rivularia. Se Myxophyceæ - 507-508
Rixa. Se Rikardis - 507-508
Rixdorf - 507-508
Rixens, Jean André - 507-508
Riza Kull - 507-508
Rizal, José - 507-508
Rizanesander, Hans Larsson - 507-508
Riza pascha, Hassan - 507-508
Rizzio l. Riccio, Davide - 507-508, 509-510
Rizzo, Antonio - 509-510
Rjazan. 1. Guvernement - 509-510
Rjazan. 2. Hufvudstad i 1. - 509-510
Rjazjsk - 509-510, 511-512
Rjepin, I. J. Se Repin - 511-512
Rjesjetnikov, Fedor Michajlovitj - 511-512
Rjetj - 511-512
Rjetsjitsa - 511-512
Rjezjitsa - 511-512
Rjukan - 511-512, 513-514
Rjukanfos(s). Se Rjukan - 513-514
Rjurik. Se Rurik - 513-514
R. Leuck. - 513-514
R. M. - 513-514
R. M. C. - 513-514
Rms. - 513-514
Ro. 1. Anat. Se Höft. - 513-514
Ro. 2. Se Rodd - 513-514
R. O. - 513-514
Roadster - 513-514
Roald, härad och socken - 513-514
Roald Rygg och Hadd den hårde - 513-514
Roan - 513-514
Roanne - 513-514
Roanoke. 1. Flod - 513-514
Roanoke. 2. Stad - 513-514
Roaroa. Se Apteryx - 513-514
Roasjö - 513-514
Roastbeef, eng. Se Rostbiff - 513-514
Roba el-Khali. Se Dehna - 513-514
Robarts, E. Se Kristliga föreningen af unga kvinnor - 513-514
Robbert - 513-514
Robbia. 1. Luca della R. - 513-514, 515-516, 517-518
Robbia. 2. Andrea della R. - 517-518
Robe - 517-518
Robeck, Jonas - 517-518
Roberg, Lars - 517-518
Roberg, Paul Emil Rikard - 517-518, 519-520
Robert, konungar af Frankrike. 1. R. I - 519-520
Robert. 2. R. II, den fromme (le pieux) - 519-520
Robert (it. Roberto) den gode l. den vise - 521-522
Robert, konungar af Skottland. 1. R. I Bruce - 521-522
Robert. 2. R. II kallad R. the Stewart - 521-522
Robert. 3. R. III - 521-522
Robert, hertig af Chartres. Se Orléans, sp. 908 - 521-522
Robert, grefvar af Flandern - 521-522
Robert, hertigar af Normandie. 1. R. I. - 521-522
Robert. 2. R. II (el. I) Djävulen (le diable) - 521-522
Robert. 3. R. III (II) - 521-522, 523-524
Robert, hertig af Parma - 523-524
Robert, Hubert - 523-524
Robert, Ernst Friedrich Ludwig - 523-524
Robert, Léopold - 523-524
Robert, Jules. Se Challamel, J. B. M. A. - 523-524
Robert, Emmerich - 523-524
Roberta - 523-524
Robert af Genève - 523-524
Robert af Gloucester - 523-524, 525-526
Robert af Jumièges - 525-526
Robert de Clari - 525-526
Robert-Dumesnil - 525-526
Robert-Fleury. 1. Joseph Nicolas R. - 525-526, 527-528
Robert Guiscard - 527-528
Roberti, Ercole - 527-528
Roberto, Federico de - 527-528
Roberts, David - 527-528, 529-530
Roberts, Isaac - 529-530
Roberts, Frederick Sleigh - 529-530
Robertsfors - 529-530, 531-532
Robertson, William - 531-532
Robertson, Frederick William - 531-532
Robertson, Thomas William - 533-534
Robertsonska metoden - 533-534
Robertsås - 533-534
Roberty de la Cerda, Eugène de - 533-534
Roberval, Gilles Personnier de - 533-534
Robesonkanalen - 533-534
Robespierre, Maximilien Marie Isidore - 533-534, 535-536, 537-538
Robida, Albert - 537-538
Robigus - 537-538
Robilant, Carlo Felice Nicolis - 537-538
Robin, Émile. Se Robins donationer - 537-538
Robin, Charles Philippe - 537-538
Robinet, Jean Baptiste - 537-538, 539-540
Robinet, Jean François Eugène - 539-540
Robin goodfellow. Se Nisse och Puck - 539-540
Robin Hood - 539-540
Robinia - 539-540
Robins, Benjamin - 539-540
Robins donationer - 541-542
Robinson, pseudonym för Olof Otto Urban von Feilitzen - 541-542
Robinson, John - 541-542
Robinson, engelsk adelsätt - 541-542
Robinson. 1. Frederick John R. - 541-542
Robinson. 2. George Frederick Samuel R. - 541-542, 543-544
Robinson, John - 543-544
Robinson, John Thomas Romney - 543-544
Robinson. 1. Edward R. - 543-544
Robinson. 2. Therese Albertine Luise R., född von Jakob - 543-544, 545-546
Robinson, Hercules George R., baron Rosmead - 545-546
Robinson, Mary, engelsk författarinna. Se Darmesteter 2. - 545-546
Robinson, Benjamin Lincoln - 545-546
Robinsonader - 545-546
Robinson Crusoe - 545-546
Robins' pendel - 545-546
Robiou, Félix Marie Louis Jean - 545-546
Robles, Francesco - 545-546
Roborantia - 545-546
Robot - 545-546
Rob Roy, beryktad skotsk fredlös - 545-546, 547-548
Rob Roy, populärt namn på författaren John Macgregor (se d. o) - 547-548
Robsahm, Brita Sofia. Se Krafft 2. - 547-548
Robsart, Amy. Se Dudley, sp. 1014. - 547-548
Robust - 547-548
Robusti, Jacobi - 547-548, 549-550
Roca, Cabo da, udde - 549-550
Roca, Julio - 549-550
Roca de Togores. Se Molins - 549-550
Rocafuerte, Vicente - 549-550
Rocaille - 549-550
Rocaillefluss - 549-550
Rocamadour - 549-550
Roca y Roca, José - 549-550
Roccella, bot. - 549-550
Roccella-Jonica - 549-550
Roccellin. Se Naftalinfärgämnen - 549-550
Rocha - 549-550
Rochambeau. 1. Jean Baptiste Donatien de Vimeur, grefve de R. - 549-550, 551-552
Rochambeau. 2. Donatien Marie Joseph de Vimeur, vikomt de R. - 551-552
Rochdale - 551-552
Roche, Jules - 551-552
Rochea - 551-552
Rochechouart, stad - 551-552
Rochechouart, Françoise Athénaïs de. Se Montespan - 551-552
Rochefort, R.-sur-mer, stad - 551-552, 553-554
Rochefort, Victor Henri, markis de R.-Luçay - 553-554, 555-556
Rochefoucauld, La, stad - 555-556
Rochefoucauld, fransk adelssläkt. Se La Rochefoucauld - 555-556
Rochegrosse, Georges Antoine - 555-556
Rochejaquelein. Se La Rochejaquelein - 555-556
Rochelle. Se La Rochelle - 555-556
Rochellesalt. Se Seignettesalt - 555-556
Rochemont, Pictet de Ch. Se Pictet 2. - 555-556
Roches, Col des - 555-556
Rochester. 1. Stad i Kent - 555-556
Rochester. 2. Stad i staten New York - 555-556, 557-558
Rochester. 3. Stad i Minnesota - 557-558
Rochester. 4. Stad i New Hampshire - 557-558
Rochester. 5. Köping (borough) i Pennsylvania - 557-558
Rochester, earler af. Se Hyde 4 och Wilmot - 557-558
Roche-sur-Yon. Se La Roche-sur-Yon - 557-558
Rochette, Désiré Raoul - 557-558
Rochetus. Se Biskopsskrud - 557-558
Rochholz, Ernst Ludwig - 557-558
Rochleder, Friedrich - 557-558
Rochlitz. 1. Stad i sachsiska kretsen Leipzig - 557-558
Rochlitz. 2. Köping i Böhmen - 557-558
Rochlitz, Johann Friedrich - 557-558
Rocholl, Theodor - 557-558
Rochon, Alexis Marie - 557-558
Rochus, Sankt - 557-558
Rochussen, Karel - 557-558
Rock - 559-560
Rocka. 1. Bot. Se Raphanus - 559-560
Rocka. 2. Zool. Se Rockor - 559-560
Rockad. Se Rockera - 559-560
Rockall - 559-560
Rockaway beach - 559-560
Rockbär. Se Vaccinium - 559-560
Rockefeller, John Davison - 559-560
Rockefellerinstitutet. Se Rockefeller - 559-560
Rockelsta - 559-560
Rockenit - 559-560, 561-562
Rockentraf. Se Turritis - 561-562
Rockera - 561-562
Rockford - 561-562
Rockhampton - 561-562
Rock hill - 561-562
Rockinger, Ludwig von - 561-562
Rockingham, kommun i Vermont - 561-562
Rockingham, markis af. Se Watson-Wentworth - 561-562
Rockingmikrotom. Se Mikrotom - 561-562
Rock Island - 561-562
Rockland - 561-562
Rockor - 561-562, 563-564
Rockport - 563-564
Rock river - 563-564
Rocksläktet. Se Rockor - 563-564
Rock Springs - 563-564
Rockville - 563-564, 565-566
Rocky mountains. Se Klippbergen - 565-566
Rococo. Se Rokoko - 565-566
Rocoux - 565-566
Rocroi l. Rocroy - 565-566
Rocuna. Se Blåsrör 2 - 565-566
Rod, engelskt längdmått - 565-566
Rod, Édouard - 565-566
Roda, stad i Sachen-Altenburg - 565-566
Roda, La, stad i Spanien - 565-566
Rodagen - 565-566
Rodan. Se Cyan - 565-566
Rodanammonium - 565-566
Rodanföreningar - 565-566
Rodankvicksilfver l. Kvicksilfverrodanid. Se Kvicksilfver, sp. 402 - 567-568
Rodari, Tommaso - 567-568
Roda Roda, Alexander Friedrich Ladislaus - 567-568
Rodbertus, Johann Karl - 567-568, 569-570
Rodd, framdrivning av båt - 569-570
Rodd, sir James Rennell - 569-570, 571-572
Roddidrott - 571-572, 573-574, 575-576, 577-578
Rode, Hermann - 577-578
Rode, Christian Bernhard - 577-578
Rode, Jacques Pierre Joseph - 577-578, 579-580
Rode. 1. Gotfred R. - 579-580
Rode. 2. Ove R. - 579-580
Rode. 3. Helge R. - 579-580
Rode, Fohström-von R., Alma Evelina, finsk sångerska. Se Fohström-von Rode - 579-580
Rode, Halfdan - 579-580
Rodelökken. Se Kristiania, sp. 1388 - 579-580
Roden, förr by - 579-580
Roden. Se Roslagen - 579-580
Rodén, Karl Gustaf - 579-580, 581-582
Rodenbach, Georges - 581-582
Rodenberg, Julius - 581-582, 583-584
Rodenburgh, Johan von - 583-584
Rodentia. Se Gnagare - 583-584
Roder - 583-584, 585-586, 587-588
Roderbeslag. Se Roder - 587-588
Roderbroms. Se Styrinrättning - 587-588
Roderdubb. Se Roder - 587-588
Roderik, västgotisk konung. Se Västgöter - 587-588
Roderkvadrant. Se Roder - 587-588
Roderlås. Se Roder - 587-588
Roderplåt. Se Roder - 587-588
Roderskvallra. Se Styrinrättning - 587-588
Roderstäf (Rorstäf). Se Akterstäf - 587-588
Rodertelegraf. Se Styrinrättning - 587-588
Rodervisare. Se Styrinrättning - 587-588
Rodet, Marie Thérèse. Se Geoffrin - 587-588
Rodez l. Rhodez - 587-588
Rodhe. 1. Bengt Karl R. - 587-588
Rodhe. 2. Eva Sofia R. - 587-588
Rodhe. 3. Edvard Herman R. - 587-588, 589-590
Rodhe. 4. Gustaf Emil R. - 589-590
Rodhe. 5. Edvard Magnus R. - 589-590
Rodin, Auguste - 589-590, 591-592, 593-594
Rodinal - 593-594
Rodium l. Rhodium - 593-594
Rodiumguld - 593-594
Rodnad - 593-594
Rodney, George Brydges, baron R. - 593-594, 595-596
Rodofycéer. Se Rhodophyceæ - 595-596
Rodokrosit - 595-596
Rodologi - 595-596
Rodomna. Se Roanne - 595-596
Rodomontad - 595-596
Rodosto - 595-596
Rodotilit - 595-596
Rodrigues, João Barbosa - 595-596
Rodrigues-Gradis, Eugénie Rebecca. Se Foa, E. - 595-596
Rodriguez l. Diego Rodriguez, ö - 595-596
Roe, sir Thomas - 595-596, 597-598
Roe, Edward Payson - 597-598
Roeber. 1. Friedrich R. - 597-598
Roeber. 2. Ernst R. - 597-598
Roeber. 3. Fritz R. - 597-598
Roebling (Röbling), John Augustus - 597-598
Roebuck, John Arthur - 597-598, 599-600
Roed, Jörgen Pedersen - 599-600
Roederer, Louis. Champagnefirma - 599-600
Roederer. 1. Pierre Louis R. - 599-600
Roederer. 2. Antoine Marie R. - 599-600, 601-602
Roélas, Juan de las - 601-602
Roelofs, Willem - 601-602
Roem. - 601-602
Roemer (Römer), Johann Jakob - 601-602
Roemer (Römer), Ferdinand - 601-602
Roemerswaele, Marinus van. Se Reymerswale - 601-602
Roepstorff, grefskap - 601-602
Roepstorff, Frederik Adolf de - 601-602
Roer - 601-602
Roeren, Hermann - 601-602, 603-604
Roerich, Henri Jacques Moise - 603-604
Roermond - 603-604
Roesel von Rosenhof, August Johann - 603-604
Roethe, Gustav - 603-604
Rofdjuren - 603-604, 605-606
Rofflugor - 605-606, 607-608
Roffåglarna - 607-608, 609-610
Rofkål, detsamma som kålraps. Se Brassica - 609-610
Rofnäbb. Se Roffåglarna - 609-610
Rofolja - 609-610
Rofpungdjuren - 609-610
Rofraps. Se Brassica - 609-610
Rofriddare. Se Riddare, sp. 217 - 609-610
Rofskinnbaggar - 609-610
Rofsteklar - 609-610, 611-612, 613-614
Roftand. Se Rofdjuren - 613-614
Rofva. Se Brassica - 613-614
Rofvefjäril. Se Kålfjärilsläktet - 613-614
Rofväxt. Se Brassica - 613-614
Rogaland - 613-614
Rogasen - 613-614
Rogate - 613-614
Rogatio - 613-614
Rogatjev - 613-614
Rogberg. 1. Samuel R. - 613-614
Rogberg. 2. Karl Georg R. - 613-614, 615-616
Rogberg. 3. Karl Erik Johan R. - 615-616
Rogberga - 615-616
Rogelskällan - 615-616
Rogen, sjö. Se Härjedalen - 615-616
Roger, it. Ruggiero, furstar i Italien. 1. R. kallad Bursa - 615-616
Roger. 2. R. I - 615-616
Roger. 3. R. II - 615-616
Roger, Thomas - 615-616, 617-618
Roger, Gustave Hippolyte - 617-618
Roger af Hoveden, engelsk krönikeskrivare. Se Hoveden - 617-618
Roger af Wendover - 617-618
Roger-Bloche, Paul - 617-618
Rogers, Samuel - 617-618
Rogers, James Edwin Thorold - 617-618, 619-620
Rogers, John Randolph - 619-620
Rogerus från Helmershausen - 619-620
Roger-wiek. Se Rågö - 619-620
Rogge, Konrad (Kort) - 619-620, 621-622
Roggered (Roggjerd), socken. Se Råggärd - 621-622
Roggeveen, Jacob - 621-622
Rogier. 1. Firmin François Marie R. - 621-622
Rogier. 2. Charles Latour R. - 621-622
Rogifvande medel - 621-622
Rogniat, Joseph de - 621-622, 623-624
Rogozno. Se Rogasen - 623-624
Roglösa - 623-624
Rogsta - 623-624
Rogstad, Anna Georgine - 623-624
Rohan, Fransk adelsätt - 623-624
Rohan. 1. Henri de R., hertig af R. - 623-624, 625-626
Rohan. 2. Louis René Edouard, prins af R.-Guéménée - 625-626
Rohatyn - 625-626
Rohbau - 625-626
Rohde, Niels Frederik Martin - 625-626
Rohde, Erwin - 625-626
Rohde, Johan - 625-626
Rohden. l. Rhoden, tyska målare. 1. Martin R. - 625-626
Rohden. 2. Franz von R. - 625-626
Rohilkand - 625-626
Rohilla - 627-628
Rohitsch-Sauerbrunn - 627-628
Rohlfs, Gerhard - 627-628
Rohrbach, Paul - 627-628
Rohrbacher, René François - 627-628
Rohrscheidt, Kurt von - 627-628
Rohtak - 627-628
Rothlieb, Johannes - 627-628, 629-630
Roi - 629-630
Roides, Emanuel - 629-630
Roig, Mosén Jaume, katalansk författare. Se Katalanska litteraturen, sp. 1251 - 629-630
Roine - 629-630
Rois d'armes, "vapenkonungar". Se Härold - 629-630
Rois fainéants. Se Fainéant. - 629-630
Roi soleil - 629-630
Rojalism - 629-630
Rojas, Fernando de - 629-630
Rojas, Liberato - 629-630
Rojas Villandrando, Augustin de - 629-630
Rojas y Zorilla, Francisco de - 629-630
Rok, nordiska sagohjältar. 1. R. son till Sävil Jarl - 629-630
Rok. 2. R. den svarte och R. den hvite - 629-630
Rok, österländsk sagofågel. Se Rock. - 629-630
Rokassovskij, Platon Ivanovitj - 629-630, 631-632
Roketnice. Se Rochlitz 2 - 631-632
Rokitansky, Karl, friherre von R. - 631-632
Rokitno-träsken - 631-632
Rokitzan - 631-632
Rokkala - 631-632
Rokkedyss. Se Rokkesteen 2 - 631-632
Rokoko - 631-632, 633-634, 635-636
Rokycana - 635-636
Rokycany. Se Rokitzan - 635-636
Rokyta, Jan, anhängare af Böhmiska bröderna - 635-636
Rokyta, Jan, pseudonym - 635-636
Roland - 635-636
Roland de la Platière. 1. Jean Marie R. - 635-636, 637-638
Roland de la Platière. 2. Marie Jeanne (Manon) R. - 637-638
Rolander, Daniel - 637-638
Roiandsbräschen. Se Brèche de Roland och Mont Perdu - 637-638
Rolandseck - 637-638, 639-640
Rolandssagan - 639-640, 641-642
Rolandsskansen - 641-642
Rolandsstod - 641-642
Rolandssången. Se Rolandssagan - 641-642
Rôles d'Oléron. Se Oléron - 641-642
Rolf, viking. Se Gånge-Rolf - 641-642
Rolf, pseudonym. Se Lagerborg, R. O. - 641-642
Rolf Krake - 641-642, 643-644
Rolfsen, Johan Nordahl Brun - 643-644
Rolfstorp - 643-644
Rolfsö - 643-644
Rolfsösund. Se Rolfsö - 643-644
Rolin-Jacquemyns, Gustave - 643-644
Roll - 643-644
Roll, Ferdinand Nicolai - 643-644
Roll, Alfred Philippe - 643-644, 645-646
Rolla l. Rollöy, ö - 645-646
Rolla, Alessandro - 645-646
Rollag - 645-646
Rolland, Romain - 645-646, 647-648
Rolle, Michel - 647-648
Rolle, Johann Heinrich - 647-648
Rollenhagen, Georg - 647-648
Roller, Heinrich - 647-648
Roller, Alfred - 649-650
Roller gin. Valsegrenermaskin. Se Egrenermaskin. - 649-650
Rollett, Hermann - 649-650
Rollin, Charles - 649-650
Rollo - 649-650
Rollöy. Se Rolla - 649-650
Roloff, Friedrich - 649-650
Rolset skans - 649-650
Rolsöen. Se Rolvsöen - 649-650
Rolvsöen - 649-650
Rolåt. Se Låt - 649-650
Rom, brännvin - 649-650
Rom, zool. - 649-650
Rom, provins i Italien - 649-650, 651-652
Rom, stad. I. Gamla Rom - 651-652, Till art. Rom. I., (blank), Till art. Rom. II., (blank), 653-654, 655-656, Till art. Rom. III., Till art. Rom. IV., Till art. Rom. V., Till art. Rom. VI., Till art. Rom. VII., Till art. Rom. VIII., 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666
Rom. II. Medeltidens Rom - 665-666, 667-668, 669-670
Rom. III. Nyare tidens Rom - 669-670, 671-672, Till art. Rom. Namnregister till kartan öfver Rom. I., Till art. Rom. Namnregister till kartan öfver Rom. II., Till art. Rom. Namnregister till kartan öfver Rom. III., Till art. Rom. Namnregister till kartan öfver Rom. IV., (blank), Rom, Rom (forts.), (blank), Till art. Rom. IX., Till art. Rom. X., Till art. Rom. XI., Till art. Rom. XII., Till art. Rom. XIII., Till art. Rom. XIV., 673-674, 675-676, 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, Roms omgifning, (blank), 685-686
Roma, astron. - 685-686
Roma, socken i Gottlands län - 685-686
Roma, kloster på Gotland - 685-686, 687-688
Roma. 1. Italiens hufvudstad. Se Rom, stad. - 687-688
Roma. 2. (Dea Roma), myt. - 687-688
Romagna - 687-688
Romagnarasen - 687-688
Romagnosi, Giovanni Domenico - 687-688
Romain, Le, konstnärsbinamn. Se Picart 1 - 687-688
Roman. 1. Län i Rumänien - 687-688
Roman. 2. Hufvudstad i 1. - 687-688
Roman, skrift - 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696, 697-698
Roman, Johan Helmich - 697-698, 699-700
Romana, Pedro Caro y Sureda dela - 699-700
Romanati - 699-700
Romancement. Se Cement, sp. 1419 - 699-700
Romancero. Se Romans - 699-700
Romanchedjupet - 699-700
Romancuk, Julij - 699-700
Roman de la rose, fransk medeltidsdikt. Se Franska litteraturen, sp. 1195 - 699-700
Roman de Renard, fransk medeltidsdikt. Se Franska litteraturen, sp. 1195 - 699-700
Romanes, George John - 699-700
Romanesca. Se Galliard - 699-700
Romanesk - 699-700
Romani. Se Quirites - 699-700
Romania (Rumenia), Kap (eg. Kap Ramunia), udde - 699-700
Romania. Se Romanska språk och Rumänien - 699-700
Romania, vetenskaplig tidskrift - 699-700, 701-702
România - 701-702
Romanino, Girolamo - 701-702
Romanisera - 701-702
Romanism - 701-702
Romano. Se Giulio Romano - 701-702
Romano, Enotrio, pseudonym för italienske skalden Carducci (se d. o.) - 701-702
Romanos, östromersk hymndiktare - 701-702
Romanos, östromerska kejsare. 1. R. I Lekapenos - 701-702
Romanos. 2. R. II - 701-702
Romanos. 3. R. III, kallad Argyros - 701-702
Romanos. 4. R. IV Diogenes - 701-702
Romanov - 701-702, 703-704
Romanovitj, Peder Eriksson. Se Petrus Erici - 703-704
Romanovo-Borisoglebsk - 703-704
Romanowski, Mieczyslaw - 703-704
Romanovskij - 703-704
Romans, stad - 703-704
Romans. 1. Litt. hist. - 703-704
Romans. 1. Mus. - 703-704
Romanshorn - 703-704
Romansk - 703-704
Romanska språk - 703-704, 705-706, 707-708
Romanska svin - 707-708
Romansk stil - 707-708, 709-710
Romanson, Henrik Vilhelm - 709-710
Romantik - 711-712
Romantiker. Se under Romantik - 711-712
Romantisera - 711-712
Romantisk. Se under Romantik - 711-712
Romantiska skolan - 711-712
Romantsjuk - 711-712
Roman type. Se Antikva - 711-712
Romanus, östromerska kejsare. Se Romanos - 711-712
Romanus. Se Johannes, påfvar 19 - 711-712
Romanus, Clemens R. Se Klemens, sp. 248 - 711-712
Romanvisa. Se Folkvisor, sp. 804 - 711-712
Romanzov. Se Rumjantsev - 711-712
Romanäs' sanatorium - 711-712, 713-714
Romarbrefvet - 713-714
Romare. Se Romerska riket - 713-714
Romarskotten. Se Peterspenningen - 713-714
Romb - 713-714
Rombach - 713-714
Rombaken - 713-714
Rombaksfjorden. Se Rombaken - 713-714
Rombaksstötta. Se Rombaken - 713-714
Rombdodekaeder - 713-714
Romberg. 1. Andreas Jakob R. - 713-714
Romberg. 2. Bernhard R. - 713-714
Romberg, Moritz Heinrich - 713-714, 715-716
Romberg, Herman - 715-716
Rombergska fenomenet. Se Romberg, M. H. - 715-716
Rombiska systemet - 715-716
Romboeder - 715-716
Romboid. Se Romb - 715-716
Romboidalharf - 715-716
Romboidiska nätet - 715-716
Rombouts, Theodoor - 715-716
Rombouts, holländska landskapsmålare. 1. Jillis R. - 715-716
Rombouts. 2. Salomon R. - 715-716
Rombporfyr - 715-716
Romdahl, Axel Ludvig - 715-716, 717-718
Rome. 1. Stad i staten New York - 717-718
Rome. 2. Stad i Georgia - 717-718
Romedal - 717-718
Romé de Lisle, Jean Baptiste Louis - 717-718
Romelanda - 717-718
Romeled (Romele), socken. Se Rommele - 717-718
Romele klint. Se Romeleåsen - 717-718
Romeleåsen - 717-718
Romell, Lars - 717-718
Romen. Se Romny - 717-718
Romeo och Julia - 717-718
Romerike - 717-718
Romero, Sylvio - 717-718, 719-720
Romero de Cepeda, Joaquín - 719-720
Romero Larrañaga, Gregorio - 719-720
Romero Ortiz, Antonio - 719-720
Romero Robledo, Francisco - 719-720
Romershausenska pressen. Se Aerostatisk - 719-720
Romerska Apenninerna. Se Apenninerna - 719-720
Romerska bad - 719-720, 721-722
Romerska kampagnan. Se Campagna di Roma och Rom, sp. 672 - 721-722
Romerska kurian. Se Kurian - 721-722
Romerska litteraturen. Se Latinska litteraturen - 721-722
Romerska mynt. Se Mynt, sp. 51 - 721-722
Romerska mytologien. Se Mytologi, sp. 153 - 721-722
Romerska priset (Rompriset) - 721-722
Romerska republiken - 721-722
Romerska riket - 721-722
Romerska riket. A. Romerska rikets historia. I. Ursprungstiden. Rom konungarike (till 509 f. Kr.) - 721-722, 723-724
Romerska riket. II. Rom republik (509-31 f. Kr.) - 723-724, (blank), Romerska riket omkring midten af 2:a århundradet e. Kr., Romerska riket (forts.), (blank), 725-726, 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736, 737-738
Romerska riket. III. Rom kejsardöme (31 f. Kr.-476 e. Kr.) - 737-738, 739-740, 741-742, 743-744, 745-746, 747-748, 749-750
Romerska riket. Kronologisk öfversikt - 749-750, 751-752
Romerska riket. B. Statens uppkomst. Samhällsklasser - 751-752, 753-754
Romerska riket. C. Statsmakter och statsförfattning - 753-754, 755-756, 757-758
Romerska riket. D. Romerska rikets organisation och förvaltning - 757-758, 759-760, 761-762
Romerska riket. E. Hären och flottan - 761-762, 763-764
Romerska riket. F. Rättskipningen - 763-764
Romerska riket. G. Statsreligionen - 763-764, 765-766, 767-768
Romerska riket. Litteratur - 767-768, 769-770
Romerska riket af tyska nationen - 769-770
Romerska siffror. Se Siffra - 769-770
Romerska skolan - 769-770
Romerska språket. Se Latinska språket - 769-770
Romerska Subapenninerna. Se Apenninerna - 769-770
Romersk filosofi - 769-770
Romersk hyacint. Se Hyacint 1 - 769-770
Romersk indiktion. Se Indiktion - 769-770
Romersk kamomill. Se Kamomillblommor - 769-770
Romersk-katolska kyrkan - 769-770, 771-772, 773-774, 775-776, 777-778, 779-780, 781-782
Romersk konung - 781-782
Romersk kummin, dets. som spiskummin (se Cuminum) - 781-782
Romersk kål. Se Beta - 781-782
Romersk mytologi. Se Mytologi, sp. 153 - 783-784
Romersk ordning. Se Pelarordning, sp. 361 - 783-784
Romersk provinskultur - 783-784, 785-786, 787-788, 789-790, 791-792
Romersk rätt - 791-792, 793-794, 795-796
Romersk tid - 795-796, 797-798, 799-800
Romerskt kapitäl. Se Komposita kapitäl. - 799-800
Romerskt skattetal. Se Indiktion. - 799-800
Romersk-tyska kejsardömet. Se Tyskland. - 799-800
Romersk våg l. Romansk våg, detsamma som pyndare (se d. o.). - 799-800
Romessens. Se Ananasolja. - 799-800
Romeyn, Willem - 799-800
Romfarskulla, socken. Se Rumskulla - 799-800
Romfartuna - 799-800
Romford - 799-800
Romilly l. R.-sur-Seine, stad - 799-800
Romilly, sir Samuel - 799-800
Rominte - 799-800
Rominter heide. Se Rominte - 799-800
Romit - 799-800
Romkläckningsapparat. Se Fiskodling med figurer - 799-800
Rommehed - 799-800
Rommele (Romeled) - 799-800
Romney l. New R., stad - 799-800
Romney, George - 799-800, 801-802
Romney marsh. Se Romney. - 801-802
Romny l. Romen - 801-802
Romorantin - 801-802
Rom-priset. Se Romerska priset - 801-802
Romsdalen - 801-802
Romsdals amt - 801-802, 803-804
Romsdalsfjorden - 803-804
Romsdalshorn - 803-804
Romsey - 803-804
Romsjö. Se Rö - 803-804
Romsten. Se Oolit - 803-804
Romuald den helige - 803-804
Romualdin-orden. Se Camaldulens-orden - 803-804
Romualdo. Se Romuald - 803-804
Romulus - 803-804, 805-806
Romulus Augustus - 805-806
Romundt, Heinrich - 805-806
Rómverjasogur - 805-806
Romö. Se Römö - 805-806
Ron, Jean Martin de - 805-806
Ronaldshay - 805-806
Ronander, Karl Vilhelm Henrik - 805-806
Roncaglia - 805-806
Roncegno - 805-806
Roncesvalles - 807-808
Roncevaux. Se Roncesvalles - 807-808
Ronchi. Se Rassel - 807-808
Ronciglione - 807-808
Rond, rund (se d. o.), kringvandring - 807-808
Ronda - 807-808
Rondane - 807-808
Rondaut. Se Kingston 5 - 807-808
Rondeau. Se Rondå - 807-808
Rondeletius (Rondelitius, Rundeletius), Jakob Petri - 807-808
Rondeslottet. Se Rondane - 807-808
Rondo. 1. Musikform uppkommen ur rondån - 807-808
Rondo. 2. Medeltida musikform - 807-808
Rondo. 3. Medeltida växelsång - 807-808
Rond-point - 807-808
Rondå - 807-808
Rone - 807-808
Ronehamn - 807-808, 809-810
Ronehamn-Hemse järnväg - 809-810
Rone myr - 809-810
Ronge, Johannes - 809-810
Ronger, Florimond, fransk kompositör. Se Hervé - 809-810
Ro-nin. Se bd XII, sp. 458 - 809-810
Ronkaliska fälten. Se Roncaglia - 809-810
Ronn - 809-810
Ronneburg. 1. Stad i Sachsen-Altenburg - 809-810
Ronneburg. 2. (Runeborg) Slott i Livland - 809-810
Ronneby - 809-810, 811-812, 813-814
Ronneby brunns- och badinrättning - 813-814, 815-816
Ronneby socken - 817-818
Ronnebyån - 817-818
Ronsard, Pierre de - 817-818, 819-820
Ronsdorf - 819-820
Ronsdorfarnas sekt. Se Eller, E. - 819-820
Ronse, det flamländska namnet på Renaix - 819-820
Roob - 819-820
Rood - 819-820
Rook, ö. Se Ruk - 819-820
Rooke, sir George - 819-820
Rookwoodporslin - 819-820
Roon, Albrecht Theodor Emil von - 819-820, 821-822
Roorkee - 821-822
Roos, svensk adlig ätt. Se Tre rosor - 821-822
Roos af Hjelmsäter, svensk adlig ätt - 821-822
Roos af Hjelmsäter. 1. Karl Gustaf R. - 821-822
Roos af Hjelmsäter. 2. Axel Erik R. - 821-822
Roos af Hjelmsäter. 3. Leonard Henrik R. - 821-822, 823-824
Roos. 1. Petrus R. - 823-824
Roos. 2. Matilda Lovisa R. - 823-824
Roos, Rosalie Ulrika. Se Olivecrona, sp 615 - 823-824
Roos. 1. Adolf Vilhelm R. - 823-824, 825-826
Roos. 2. Gustaf Vilhelm Alexander R. - 825-826
Roos. 3. Anna Maria R. - 825-826
Roos, tysk målarfamilj. 1. Johann Heinrich R. - 825-826
Roos. 2. Teodor R. - 825-826
Roos. 3. Philipp Peter R. - 825-826
Roos. 4. Johann Melchior R. - 825-826
Roos. 5. Joseph R. - 825-826
Roos, Magnus Friedrich - 825-826, 827-828
Roose, Aage Valdemar Larsen - 827-828
Roosebeke. Se Rosbecque - 827-828
Roosen, Carl Bonaparte - 827-828
Rooses, Max - 827-828
Roosevelt, Rio, flod - 827-828
Roosevelt, Theodore - 827-828, 829-830, 831-832
Roosval, Johnny August Emanuel - 831-832, 833-834
Roosval-Kallstenius, Gerda Maria. Se Kallstenius 2 - 833-834
Root, Elihu - 833-834
Root-and-branch-partiet - 833-834
Rooth, Karl Anders - 833-834
Roothaan, Johann Philipp von - 833-834
Roots blower. Se Blåsmaskin - 833-834
Roozeboom, Hendrik Willem Bakhuis - 833-834, 835-836
Ropare. Se Megafon med fig. - 835-836
Rope-ro-hunt. Se Labyrint, sp. 742 - 835-836
Ropivaarakoski. Se Levas-joensuukoski - 835-836
Ropp, Goswin von der - 835-836
Rops, Félicien Joseph Victor - 835-836
Ropt, Roptatyr - 835-836
Roquefort, by - 835-836
Roquefort, Jean Baptiste Bonaventure de - 835-836
Roqueplan. 1. Camille R. - 835-836
Roqueplan. 2. Louis Victor Nestor R. - 835-836
Roquette, Otto - 835-836, 837-838
Ror, jämte öfriga, här nedan ej nämnda sammansättningar med detta ord, se Roder - 837-838
Roraima - 837-838
Rorarii - 837-838
Rorate, Roratemässa - 837-838
Rorblad. Se Roder - 837-838
Rore, Cipriano de - 837-838
Rorgängare - 837-838
Rorhake. Se Roder - 837-838
Rorhufvud. Se Roder - 837-838
Rorke's drift. Se Oskarsberg - 837-838
Rorkrage. Se Krage - 837-838
Rorkult. Se Roder - 837-838
Rorledning l. Styrledning. Se Styrinrättning - 837-838
Rormalja. Se Fingerling och Roder - 837-838
Rorman. Se Rorgängare - 837-838
Rorok. Se Roder - 837-838
Rorpinne. Se Roder - 837-838
Rorschach - 837-838
Rorskifva. Se Roder - 837-838
Rorskädda. Se Roder - 837-838
Rorstäf l. Roderstäf. Se Akterstäf - 837-838
Rorsula. Se Roder - 837-838
Rorvinkel. Se Roder - 837-838
Ros, bot. - 837-838
Ros, med. Se Rosfeber - 837-838
Ros, metall. - 837-838
Ros, Anders Emanuel - 837-838, 839-840
Rosa, bot. Törnrosor - 839-840, 841-842, 843-844
Rosa, en serie blandfärger. Jfr Färg, sp. 266 - 843-844
Rosa, Sisto - 843-844
Rosa, Salvator - 843-844, 845-846
Rosa, Martinez de la. Se Martinez de la Rosa - 845-846
Rosa, Pietro - 845-846
Rosa, Carlo (eg. Karl Rose) - 845-846
Rosaartad - 845-846
Rosaas, Torkel Guttormsen - 845-846
Rosaceæ - 845-846, 847-848
Rosacéer. Se Rosaceæ - 847-848
Rosa di Tivoli, målare. Se Roos 3. Philipp Peter R. - 847-848
Rosales, bot. - 847-848
Rosales, Eduardo - 847-848
Rosalia - 847-848
Rosalie - 847-848
Rosa Mariæ, birgittinkloster. Se Marienkamp - 847-848
Rosamond. Se Rosamunda - 847-848
Rosamunda, langobardkonungen Alboins gemål - 847-848
Rosamunda, Henrik II:s älskarinna - 847-848
Rosamunde - 847-848
Rosander, Karl - 847-848
Rosanilin, Rosanilingruppen. Se Anilinfärger - 847-848
Rosario. 1. Stad i Argentina - 847-848
Rosario. 2. Stad i Mexico - 847-848
Rosario. 3. R. de Cucuta. Stad i Colombia - 847-848
Rosarium. 1. Rosenkrans (se d. o. 1). - 847-848
Rosarium. 2. Trädg. - 847-848
Rosartad influensa - 847-848, 849-850
Rosas, Juan Manuel de - 849-850
Rosbeck, Frans Gustaf Bernhard - 849-850
Rosbecque l. Roosebeke - 849-850
Rosberg, Johan Evert - 849-850
Rosblommiga. Se Rosaceæ - 849-850
Roscellinus (Roscelin) - 849-850, 851-852
Roscher. 1. Wilhelm R. - 851-852
Roscher. 2. Wilhelm Heinrich R. - 851-852
Roscius. 1. Quintus R. Gallus - 851-852, 853-854
Roscius. 2. Sextus R. - 853-854
Roscoe, William - 853-854
Roscoe, Henry Enfield - 853-854
Roscoëlit - 853-854
Roscoff - 853-854
Roscommon - 853-854
Ros de Olano, Antonio, markis af Guad-el-Jelú - 853-854
Rosdzin - 853-854
Rose, Kristoffer Paulli - 853-854
Rose. 1. Valentin R. d. ä. - 853-854, 855-856
Rose. 2. Valentin R. d. y. - 855-856
Rose. 3. Heinrich R. - 855-856
Rose. 4. Gustav R. - 855-856
Rose, Hugo Henry, baron Strathnairn - 855-856
Rose, John Holland - 855-856, 857-858
Rosé, Arnold Josef - 857-858
Roseau l. Charlottetown - 857-858
Rosebery, earl af. Se Primrose - 857-858
Rosecrans, William Starke - 857-858
Rose-croix - 857-858
Rosegger, Peter (eg. Petri Kettenfeier) - 857-858, 859-860
Rosehill. Se Parramatta - 859-860
Rosein. Se Anilinfärger - 859-860
Roselit - 859-860
Roselius. Se Rosenheim, J. von - 859-860
Rosell, Anton - 859-860
Rosella. Se Papegojor, sp. 1485 - 859-860
Rosellan - 859-860
Rosellen, Henri - 859-860
Roselli, Cosimo. Se Rosselli, C. - 859-860
Rosellini, Ippolito - 859-860
Rosell y Lopez, Cayetano - 859-860, 861-862
Rose Magdala. Se Magdalarödt - 861-862
Rosen, von, svenska adliga ätter - 861-862
Rosen. 1. Gustaf Fredrik von R. - 861-862
Rosen. 2. Fredrik Ulrik von R. - 861-862, 863-864
Rosen. 3. Robert Magnus von R. - 863-864
Rosen. 4. Axel Pontus von R. - 863-864
Rosen. 5. Adolf Eugène von R. - 863-864, 865-866
Rosen. 6. Johan Georg Otto von R. - 865-866, 867-868
Rosen. 7. Erik Karl Gustaf Bloomfield von R. - 867-868
Rosen. 1. Reinhold von R. - 867-868, Till art. Rosen 6. I., Till art. Rosen 6. II., 869-870
Rosen. 2. Conrad de R. - 869-870
Rosen, Gregor Vladimirovitj von - 869-870
Rosen, Andrej Jevgenjevitj - 869-870
Rosen, Karl Georg Wilhelm - 869-870
Rosen. 1. Friedrich August R. - 869-870
Rosen. 2. Georg R. - 869-870
Rosen. 3. Friedrich R. - 869-870, 871-872
Rosen, Julius, pseudonym - 871-872
Rosen, Viktor Romanovitj von R. - 871-872
Rosen, Anton - 871-872
Rosén, svensk släkt - 871-872
Rosén. 1. Sven R. - 871-872, 873-874
Rosén. 2. Gabriel R. - 873-874
Rosén. 3. Johan R. - 873-874, 875-876
Rosén. 4. Gustaf R. - 875-876
Rosén. 5. Erik Gabriel von R. - 875-876
Rosén. 6. Johan Magnus R. - 875-876, 877-878
Rosén, Per Gustaf - 877-878
Rosén, Johan (John) Peter August - 877-878
Rosenadler. 1. Johan R. - 877-878, 879-880
Rosenadler. 2. Karl Albrekt R. - 879-880
Rosenaprikos - 879-880
Rosenau (ung. Rozsnyó) - 879-880
Rosenberg. 1. Kretsstad i preussiska reg.-omr. Oppeln - 879-880
Rosenberg. 2. Kretsstad i preussiska reg.-omr. Marienwerder - 879-880
Rosenberg. 3. Borg i Bajern. Se Kronach. - 879-880
Rosenberg. 4. Stor fabriksby i ungerska komitatet Liptau - 879-880
Rosenberg. 5. Stad i södra Böhmen - 879-880
Rosenberg, Anders Gustaf - 879-880
Rosenberg. 1. Johan Olof R. - 879-880, 881-882
Rosenberg. 2. Karl Martin R. - 881-882
Rosenberg. 3. Gustaf Otto R. - 881-882
Rosenberg, Axel Edvard Johan - 881-882
Rosenberg, Hermann von - 881-882
Rosenberg. 1. Karl Frederik Vilhelm Matildus R. - 881-882, 883-884
Rosenberg. 2. Peter Andreas R. - 883-884
Rosenberg. 3. Vilhelm R. - 883-884
Rosenberg, Adolf - 883-884
Rosenbergska reseunderstöd - 883-884
Rosenblad, farm., med. - 883-884
Rosenblad, svensk adlig ätt - 883-884
Rosenblad. 1. Eberhard R. - 883-884, 885-886
Rosenblad. 2. Nils R. - 885-886
Rosenblad. 3. Mattias R. - 885-886, 887-888
Rosenblad. 4. Bernhard Emanuel R. - 887-888
Rosenblüt, l. Rosenplüt - 887-888
Rosenborg, danskt slott - 887-888, 889-890
Rosenborg, Lars - 889-890
Rosenborg, Johan Vilhelm - 889-890
Rosenbusch, Karl Harry Ferdinand - 889-890
Rosenbuschit - 889-890
Rosenböna. Se Phaseolus, sp. 761 - 889-890
Rosencrantz, svenska adliga ätter. Se Rosenkrands - 889-890
Rosencreutz, Hans Hansen - 889-890
Rosencrone, Marcus Gerhard de - 889-890, 891-892
Rosendaël - 891-892
Rosendahl, Henrik Viktor - 891-892
Rosendal. 1. Kungligt lustslott på Djurgården - 891-892
Rosendal. 2. Herresäte i Malmöhus län - 891-892
Rosendal, stort jordagods i Norge - 891-892, 893-894
Rosendal, Hans - 893-894
Rosendomherren. Se Domherresläktet, sp. 661 - 893-894
Rosendrosseln. Se Drosselsläktet - 893-894
Rosenfeld, Leopold - 893-894
Rosenfeld, Morris - 893-894
Rosenfelder, Karl Ludwig - 893-894
Rosenfeldt, Verner von - 893-894
Rosenfest - 893-894
Rosenfinken, Rosenfinksläktet. Se Carpodacus - 893-894
Rosenfors - 893-894
Rosenfälth, Hans. Se Eriks skrin - 893-894
Rosengarten, tysk hjältedikt - 893-894, 895-896
Rosengarten, Albert - 895-896
Rosengren, Ture Jakobsson - 895-896
Rosengren, Erik - 895-896
Rosengren, Lars Fredrik - 895-896
Rosengång - 895-896
Rosenh. - 895-896
Rosenhagtorn - 895-896
Rosenhain, Johann Georg - 895-896
Rosenhane, svensk adlig ätt - 895-896
Rosenhane. 1. Johan Jöransson R., f. 1571 - 895-896, 897-898
Rosenhane. 2. Schering R. d. ä. - 897-898, 899-900
Rosenhane. 3. Johan R., f. 1611 - 899-900
Rosenhane. 4. Gustaf R. - 901-902
Rosenhane. 5. Johan Scheringsson R., f. 1642 - 901-902
Rosenhane. 6. Schering R. d. y. - 901-902
Rosenheim, stad i Oberbayern - 901-902
Rosenheim, Johan von - 901-902
Rosenhoff, Kaspar Klaudius - 901-902
Rosenholm - 903-904
Roseninfusion. Se Rosenblad, farm. - 903-904
Rosenius, Erik - 903-904
Rosenius. 1. Karl Olof R. - 903-904, 905-906
Rosenius. 2. Martin Gabriel R. - 905-906
Rosenius. 3. Johan Anders Martin Paul R. - 905-906
Rosenjungfru. Se Rosenfest - 905-906
Rosenkam - 905-906
Rosenkammaren - 905-906
Rosenkampff, Karl - 905-906
Rosenkilde. 1. Kristian Niemann R. - 905-906
Rosenkilde. 2. Adolf R. - 905-906, 907-908
Rosenkjær, Hans Nielsen - 907-908
Rosenkrands, Dansk adelsläkt - 907-908
Rosenkrands. 1. Holger R., f. 1517 - 907-908
Rosenkrands. 2. Erik R., f. 1519 - 907-908
Rosenkrands. 3. Jörgen R., f. 1523 - 907-908
Rosenkrands. 4. Holger R., f. 1574 - 907-908
Rosenkrands. 5. Gunde R. - 907-908, 909-910
Rosenkrands. 6. Jörgen R., f. 1607 - 909-910
Rosenkrands. 7. Erik R., f. 1612 - 909-910
Rosenkrands. 8. Oluf R. - 909-910
Rosenkrands. 9. Niels R., f. 1627 - 909-910
Rosenkrands. 10. Iver K. - 909-910
Rosenkrands. 11. Frederik Kristian R. - 909-910
Rosenkrands. 12. Niels R., f. 1757 - 909-910
Rosenkrands. 13. Marcus Gjöe R. - 909-910, 911-912
Rosenkrands. 14. Palle Adam Vilhelm R. - 911-912
Rosenkrands, Kristofer - 911-912
Rosenkrans. 1. Radband - 911-912
Rosenkrans. 2. Jaktv. - 911-912
Rosenkrans. 3. Med. - 911-912
Rosenkrans. 4. Zool. Se. Hjortdjuren, sp. 804 - 911-912
Rosenkransfesten. Se Mariafester - 911-912
Rosenkrans' torn. Se Bergenhus, sp. 1447, och Rosenkrands 2. - 911-912
Rosenkrantz. Se Rosenkrands - 911-912
Rosenkrantz, Wilhelm - 911-912
Rosenkrantz Johnsen, norsk författare. Se Johnsen, P. M. G. R. - 911-912
Rosenkranz, Johann Karl Friedrich - 911-912, 913-914
Rosenkreutzare - 913-914
Rosenkvarts - 913-914
Rosenkål. Se Brassica - 913-914
Rosenlager. Se Nerium - 913-914
Rosenlauibad. Se Rosenlaui-glaciären - 913-914
Rosenlaui-glaciären - 913-914
Rosenmüller, Johann, tysk tonsättare - 913-914
Rosenmüller. 1. Johann Georg R., tysk teolog - 913-914
Rosenmüller. 2. Ernst Friedrich Karl R. - 913-914
Rosenobel. Se Nobel - 913-914
Rosenolja - 913-914, 915-916
Rosenpapegoja. Se Papegojor, sp. 1484 - 915-916
Rosenplüt. Se Rosenblüt - 915-916
Rosenpotatis, Amerikansk. Se Potatis, sp. 58 - 915-916
Rosenqvist. 1. Georg Gustaf Alexander R. - 915-916
Rosenqvist. 2. Vilhelm Teodor R. - 915-916
Rosenribs. Se Ribes - 915-916
Rosenrodh, Johannes - 915-916
Rosenrot - 915-916
Roséns ammpulver - 915-916
Roséns barnpulver - 915-916, 917-918
Roséns bröstdroppar - 917-918
Rosenschöld, Munck af. Se Munck af Rosenschöld - 917-918
Roséns kylande pulver. Se Kylande pulver - 917-918
Rosensparre, dansk adelssläkt - 917-918
Rosenstand, Vilhelm Jakob - 917-918
Rosenstand-Goiske, Peder - 917-918
Rosenstaren, Rosenstarsläktet. Se Drosselsläktet - 917-918
Rosenstein, slott. Se Kannstatt - 917-918
Rosenstein. Se Rosén von Rosenstein - 917-918
Rosenstein, Samuel Sigmund - 917-918
Rosensten. Se Diamant - 917-918
Rosenstockarna. Se Hjortdjuren, sp. 803-804 - 917-918
Rosenstolpe, Johan - 917-918, 919-920
Rosensvärd, Johan Henrik - 919-920
Rosensylt. Se Rosenblad - 919-920
Rosensöndag. Se Midtfastosöndag - 919-920
Rosenthal, Eduard - 919-920
Rosenthal, Moritz - 919-920
Rosentry. Se Lonicera, sp. 1088 - 919-920
Rosenträ. Se Cordia, Dicypellium caryophyllatum och Physocalymna - 919-920
Rosenvatten - 919-920
Rosenved. Se Rosenrot - 919-920
Rosenvinge. Se Kolderup-Rosenvinge - 919-920
Rosenvold - 919-920
Rosén von Rosenstein. 1. Nils R. - 919-920, 921-922
Rosén von Rosenstein. 2. Nils R. (skref sig själf blott von Rosenstein) - 921-922, 923-924
Rosén von Rosenstein. 3. Magnus (Måns) R. - 923-924
Rosén von Rosenstein. 4. Karl R. - 923-924, 925-926
Rosenådern. Se Saphena - 925-926
Rosenörn, dansk adelssläkt - 925-926
Rosenörn. 1. Ernst Emil R. - 925-926
Rosenörn. 2. Matthias Hans R. - 925-926
Rosenörn. 3. Theodor R.-Teilmann - 925-926
Rosenörn. 4. Otto Ditiev R.-Lehn - 925-926
Roseola - 925-926
Rosersberg - 925-926, 927-928
Roses de Provins, "Provinsrosor". Se Provins - 927-928
Roses legering - 927-928
Roses metall. Se Roses legering - 927-928
Rosett - 927-928
Rosette 1. Rosetta - 927-928
Rosettestenen. Se Rosette - 927-928
Rosettfönster. Se Hjulfönster - 927-928
Rosetti, Constantin A. - 927-928, 929-930
Rosetti, Teodor - 929-930
Rosettställda - 929-930
Rosfamiljen. Se Rosaceæ - 929-930
Rosfeber - 929-930
Rosfjorden. Se Rosfjordvatn - 929-930
Rosfjordvatn - 929-930
Rosfönster. Se Hjulfönster - 929-930
Rosidor, Claude Guilmois de - 929-930, 931-932
Rosier, P. J. Se Faassen - 931-932
Rosifloræ. Se Rosaceæ - 931-932
Rosin, Heinrich - 931-932
Rosinante - 931-932
Rosineæ. Se Rosales - 931-932
Rosing, dansk släkt - 931-932
Rosing. 1. Mikael R. - 931-932
Rosing. 2. (Hans) Anton R. - 931-932
Rosing. 3. Mikael R. - 931-932
Rosini, Giovanni - 931-932
Rosit. Se Rosellan - 931-932
Roskarlen, Roskarlsläktet. Se Höttringsläktet - 931-932
Roskilde - 931-932, 933-934
Roskilde amt - 933-934
Roskildebrödre - 933-934
Roskilde fjord - 933-934
Roskilde krönike - 933-934
Rosknop. Se Knop - 933-934
Roskva - 933-934
Roslagen - 933-934, 935-936
Roslags-Bro - 935-936
Roslags-Kulla - 935-936
Roslagsskuta (fig. i spalt 936) - 935-936
Roslags västra kontrakt - 935-936
Roslags östra kontrakt - 935-936
Roslavl - 935-936
Roslin, Alexander - 935-936, Till art. Roslin. I., Till art. Roslin. II., 937-938, 939-940
Rosling. Se Andromeda - 939-940
Rosman, Holger - 939-940
Rosmaridæ. Se Säldjur - 939-940
Rosmarin. Se Rosmarinus officinalis - 939-940
Rosmarinus officinalis - 939-940, 941-942
Rosmarus. Se Hvalross-släktet och Säldjur - 941-942
Rosmead, lord, brittisk koloniguvernör. Se Robinson, H. G. - 941-942
Rosmini-Serbati, Antonio - 941-942
Rosny, kommuner i Frankrike. 1. R.-sous-Bois - 941-942
Rosny. 2. R.-sur-Seine - 941-942
Rosny, Léon Louis Lucien Prunol de - 941-942
Rosny, J.-H. - 943-944
Rosnæs gnib skans - 943-944
Rosoglio - 943-944
Rosoideæ. Se Rosaceæ - 943-944
Rosolsyra - 943-944, 945-946
Rosornas krig l. Krigen emellan Röda och Hvita rosen. Se England, sp. 615-616. - 945-946
Rospigg. 1. Invånare i Roslagen - 945-946
Rospigg. 2. Se Roslagsskuta - 945-946
Ross. 1. Sir John R. - 945-946
Ross. 2. Sir James Clark R. - 945-946
Ross, Ludwig - 945-946
Ross. 1. Hans Mathias Elisæus R. - 945-946
Ross. 2. Immanuel Christian Grave R. - 945-946
Ross, Kristian Meyer - 945-946
Ross, sir Ronald - 947-948
Ross and Cromarty - 947-948
Rossander, Karl Jakob - 947-948, 949-950
Rossano - 949-950
Rossbach, by - 949-950
Rossbach, August Wilhelm - 949-950
Rossberg - 949-950
Rosse, earl af. Se Parsons, W. - 949-950
Rossel, Virgile - 949-950
Rosselli, Cosimo di Lorenzo Filippo - 949-950
Rossellino. 1. Bernando R. - 949-950
Rossellino. 2. Antonio R. - 949-950, 951-952
Rossetti. 1. Gabriele R. - 951-952
Rossetti. 2. Gabriel Charles Dante R. - 951-952, 953-954
Rosshårsgrane - 953-954
Rossi, vid djurnamn beteckning för P. Rozzi - 953-954
Rossi, Francesco de' - 953-954, 955-956
Rossi, Asarja dei. Se Rabbinska språket och litteraturen, sp. 819 - 955-956
Rossi, Frans Josef Anton - 955-956
Rossi, Pellegrino Luigi Odoardo - 955-956, 957-958
Rossi, Giovanni Battista (Giambattista) de - 957-958
Rossi, Ernesto - 957-958
Rorssia - 957-958
Rossieny - 957-958
Rossini, Gioacchino Antonio - 957-958, 959-960
Rossitten - 959-960
Rossland - 959-960
Rosslau - 959-960
Rossleben - 959-960
Rossläder. Se Läder, sp. 173 - 959-960
Rossm. - 959-960
Rossmässler, Emil Adolph - 959-960
Rosso, italiensk bildhuggare. Se Bartolo, G. di - 959-960
Rosso, italiensk målare, hette Giovanni Battista di Jacopo - 959-960, 961-962
Rosso antico - 961-962
Rosso di Levante - 961-962
Rossolis - 961-962
Rossthiofus - 961-962
Rosstjänst. Se Rusttjänst - 961-962
Rosswein - 961-962
Rossvik - 961-962
Rossö - 961-962
Rost. 1. Bot. - 961-962, 963-964, 965-966
Rost. 2. Kem. - 965-966
Rost. 3. Tekn. - 965-966
Rost, Johann Christoph - 965-966
Rost, Valentin Christian Friedrich - 965-966
Rostaelv - 965-966
Rostaf. - 965-966
Rostand, Edmond - 965-966, 967-968
Rostanden. Se Andfåglar, sp. 967 - 967-968
Rostavatn, Litle och Store. Se Rostaelv - 967-968
Rostbiff - 967-968
Rostbås. Se Koppar, sp. 977 o. fig. 1 - 967-968
Rosted, Jakob - 967-968
Rostgaard, Frederik - 967-968, 969-970
Rostgummi - 969-970
Rostgåsen - 969-970
Rosthög. Se Koppar, sp. 977 med fig. - 969-970
Rostning. 1. Landtbr. Se Bränning. - 969-970
Rostning. 2. Metall. - 969-970
Rostock, hälsokälla i Dalsland - 969-970
Rostock, stad - 969-970, 971-972
Rostoptjin, Fedor Vasiljevitj - 971-972
Rostov. 1. (R. velikij l. R. Jaroslavskij), stad i ryska guv. Jaroslav - 971-972
Rostov. 2. (R. na Donn, R. vid Don), stad i ryska guv. Donska - 971-972, 973-974
Rostovskij. Se Dimitrij Rostovskij - 973-974
Rostpendel. Se Pendel, sp. 391 - 973-974
Rostra - 973-974
Rostral, oriktig form för rastral (se d. o.). - 973-974
Rostrum - 973-974
Rostrup, Emil - 973-974
Roströr. Se Konkretion - 973-974
Rostsvampar. Se Uredinaceæ - 973-974
Rostugn - 975-976
Rosvecklaren, Rosenvecklaren - 975-976
Rosverk. Se Spröjsverk - 975-976
Roswitha, en af småplaneterna - 975-976
Roswitha, Hroswitha eller Hrotsuitha, benediktinnunna - 975-976
Rosväxter. Se Rosaceæ - 975-976
Rosyth - 975-976
Rosäpple. Se Jambosa - 975-976
Rot. 1. Bot. - 975-976, 977-978
Rot. 2. Mat. - 977-978
Rot. 3. Språkv. - 977-978, 979-980
Rota, ö. Se Marianerna - 979-980
Rota, kyrkohist. Se Rota romana. - 979-980
Rota, mus. Se Kanon, sp. 777 - 979-980
Rota, nord. myt. - 979-980
Rota, Giuseppe - 979-980
Rotabagge - 979-980
Rotacism. Se Rhotacism - 979-980
Rotal - 979-980
Rotang. Se Palmer, sp. 1354, och Calamus - 979-980
Rotari, langobardisk konung - 979-980
Rotari, Pietro - 979-980
Rota romana - 979-980, 981-982
Rotation. 1. Astron. - 981-982
Rotation. 2. Landtbr. Se Växtföljd - 981-982
Rotation. 3. Mek. - 981-982, 983-984
Rotationsapparat - 983-984
Rotationsaxel. Se Rotationsyta - 983-984
Rotationsellipsoid. Se Ellipsoid - 983-984
Rotationsfotografi, detsamma som kilometerfotografi (se d. o.) - 983-984
Rotationsförmåga. Se Sackarimetri och Vridningsförmåga - 983-984
Rotationshastighet. Se Rotation 3 - 983-984
Rotationsmagnetism - 983-984
Rotationsmaskin. Se Rotationsapparat - 983-984
Rotationsparaboloid. Se Paraboloid - 983-984
Rotationspress. Se Tryckpress - 983-984
Rotationspump. Se Pump, sp. 586, 591 och fig. 4-6 - 983-984
Rotationsrörelse, bot. Se Cell, sp. 1389 - 983-984
Rotationsvisare. Se Rotation 3 - 983-984
Rotationsyta - 985-986
Rotativos. Se Portugal, sp. 1463 - 985-986
Rotatoria. Se Hvirfveldjur - 985-986
Rotbeskärning - 985-986
Rotblad. Se Jordblad - 985-986
Rote. 1. jur. - 985-986
Rote. 2. krigsv. - 985-986
Rotebro - 985-986
Roteböcker. Se Båtsmanshåll - 985-986
Rote erde, ty. Se Forst 2 - 985-986
Rotefrihetsafgift - 985-986
Rotehållare - 985-986
Rotekista. Se Mundering - 985-986
Rotekolonn. Se Rote 2 - 985-986
Rotel - 985-986, 987-988
Roteman - 987-988
Rotemästare. 1. Gymn. - 987-988
Rotemästare. 2. Kam. - 987-988
Rotenburg - 987-988
Rotens skans - 987-988
Rotenturmpasset - 987-988
Rotepenningar. Se Indelta armén, sp. 474 - 987-988
Rotera - 987-988
Roterande fält. Se Elektriska maskiner, sp. 285 - 987-988
Roterande handkvarn. Se Kvarn, sp. 367 med fig. - 987-988
Roterande nutation. Se Nutation 2 - 987-988
Roterande omformare. Se Elektriska maskiner, sp. 290 - 987-988
Roterande spegel - 987-988
Rotering - 987-988, 989-990
Roteringskassa - 989-990
Roteutryckning. Se Rote 2 - 989-990
Rotevakansafgift - 989-990
Rotexponent. Se Rot 2 - 989-990
Rotfiltsjuka - 989-990
Rotfiltsvamp, namn på Rhizoctonia (se d. o.) - 989-990
Rotfjärilar - 989-990
Rotfotingar. Se Rankfotingar, sp. 1010, och Rhizopoda - 989-990
Rotfrukter - 989-990, 991-992
Rotfruktsröta - 991-992
Rotgeln. Se Rödhaken - 991-992
Roth, Martin David - 991-992
Roth, Johan Jakob - 991-992
Roth, Magnus - 991-992
Roth, Alfred - 991-992
Roth, Albrecht Wilhelm - 991-992
Roth, Justus Ludwig Adolf - 991-992, 993-994
Roth, Paul Rudolf von - 993-994
Roth, Rudolph von - 993-994
Roth, Wilhelm August - 993-994
Roth, Christoph - 993-994
Rothaargebirge - 993-994
Rothals. Se Rot 1 - 993-994
Rothamsted - 993-994
Rothe, Johann Andreas - 993-994
Rothe. 1. Tyge Jesper R. - 993-994
Rothe. 2. Vilhelm R. - 993-994, 995-996
Rothe, Richard - 995-996
Rothemühle - 995-996
Rothenburg, R. an (ob) der Tauber - 995-996, 997-998
Rothenburg. Se Franken, sp. 1086 - 997-998
Rothenburg, Meir b. Baruk von. Se Rabbinska språket och litteraturen, sp. 820 - 997-998
Rothenfelde - 997-998
Rothenstein, William - 997-998
Rother, König Rother l. Ruother - 997-998
Rother, Christian von - 997-998
Rotherham (figurer i sp. 997-998) - 997-998, 999-1000
Rotherhithe - 999-1000
Rotherstiftung. Se Rother, Chr. v. - 999-1000
Rothes, earler af. Se Leslie, sp. 246 - 999-1000
Rothesay - 999-1000
Rothgülden. Se Pyrargyrit - 999-1000
Rothière, La. Se La Rothière - 999-1000
Rothlieb, Karl Fredrik - 999-1000
Rothliegende. Se Permiska systemet, sp. 506 - 999-1000
Rothlöben. Se Ziervogel 1 - 999-1000
Rothman. 1. Johan Stensson R. - 999-1000
Rothman. 2. Jakob Gabriel R. - 999-1000
Rothman. 3. Georg (Göran) R. - 999-1000, 1001-1002
Rothoff. 1. Birger Fredrik R. - 1001-1002
Rothoff. 2. Emanuel R. - 1001-1002
Rothovius. 1. Isak R. - 1001-1002, 1003-1004
Rothovius. 2. Jonas R. - 1003-1004
Rothschild - 1003-1004, 1005-1006
Rothstein, Hugo - 1005-1006
Rothsten, Fredrik Vilhelm - 1005-1006
Rothuggning - 1005-1006
Rothwell. 1. Stad i grefskapet Northampton - 1005-1006
Rothwell. 2. Urban district i grefskapet York - 1005-1006
Rothzinkerz - 1005-1006
Rothål, detsamma som mikropyle. Se Fröämnet - 1005-1006
Rothår - 1005-1006, 1007-1008
Rotifera - 1007-1008
Rotindex. Se Rot, mat. - 1007-1008
Rotklättrare. Se Rot, bot. - 1007-1008
Rotknöl. Se Rot, bot. - 1007-1008
Rotknölsbakterien, namn på Rhizobium leguminosarum (se d. o.) - 1007-1008
Rotkvantitet. Se Rot, mat. - 1007-1008
Rotlagergebirge, bergskam. Se Rothaargebirge - 1007-1008
Rotlidens kronopark - 1007-1008
Rotmärke. Se Rot, mat. - 1007-1008
Rotmästare. Se Rotemästare. - 1007-1008
Rotmössa. Se Rot, bot. - 1007-1008
Rotolo - 1007-1008
Rotonda, la. Se Pantheon 1. - 1007-1008
Rotondo y Rabasco, Antonio - 1007-1008
Rotor - 1007-1008
Rotord. Se Primitiva ord och Rot, språkv. - 1007-1008
Rotparasit - 1007-1008
Rotpersilja. Se Persilja - 1007-1008
Rotrou, Jean - 1007-1008
Rots - 1007-1008, 1009-1010
Rotskott. Se Rot, bot. - 1009-1010
Rotspon - 1009-1010
Rotstock - 1009-1010
Rotta, musikinstrument - 1009-1010
Rotta, Antonio - 1009-1010
Rotteck, Karl Wenzel Rodecker von - 1009-1010, 1011-1012
Rottecken. Se Rot, mat. - 1011-1012
Rotten borough - 1011-1012
Rottenburg, stad - 1011-1012
Rottenburg, Franz Johannes von - 1011-1012
Rottenhammer, Johann - 1011-1012
Rotterdam - 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016
Rotterdamsche Lloyd - 1015-1016
Rotterdamus, Erasmus. Se Erasmus, D. - 1015-1016
Rotthausen - 1015-1016
Rotti - 1015-1016
Rotting - 1015-1016
Rottingbast. Se Rotting - 1015-1016
Rottl. - 1015-1016
Rottlera tinctoria. Se Euphorbiaceæ och Kamala - 1015-1016
Rottlerin - 1015-1016
Rottmann, tyska målare. 1. Karl R. - 1015-1016
Rottmann. 2. Leopold R. - 1015-1016
Rottne, socknar. Se Söraby. - 1015-1016
Rottnen. 1. Sjö i sydöstra Småland - 1015-1016, 1017-1018
Rottnen. 2. Sjö i Värmland - 1017-1018
Rottneros - 1017-1018
Rottryck - 1019-1020
Rottryffel. Se Scleroderma - 1019-1020
Rottweil - 1019-1020
Rortula - 1019-1020
Rotumah - 1019-1020
Rotunda - 1019-1020
Roturier - 1019-1020
Rotutdragning. Se Rot, mat. - 1019-1020
Rotwitt, Karl Edvard - 1019-1020
Rotvold - 1019-1020
Rotvälska - 1019-1020
Roty, Louis Oscar - 1019-1020
Rotälfven - 1019-1020
Rotämne. Se Frö, sp. 53, och Groning - 1019-1020
Rotätare. Se Rotfjärilar - 1019-1020
Roubaix - 1019-1020
Roubillac, Louis François - 1019-1020
Roucou - 1019-1020
Roucourt. Se Rocoux - 1019-1020
Roudaire, François Élie - 1019-1020, 1021-1022
Roudnice, tjechisk form för Raudnitz - 1021-1022
Roué - 1021-1022
Rouel, François. Se Kullberg, K. A. af - 1021-1022
Rouen - 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026
Rouenankan - 1025-1026
Rougé, Olivier Charles Camille Emmanuel - 1025-1026
Rouge et noir - 1025-1026
Rougemont, bergstopp. Se Donon - 1025-1026
Rouge solide. Se Naftalinfärgämnen - 1025-1026
Rouget. Se Leptus autumnalis - 1025-1026
Rouget de Lisle, Claude Joseph - 1025-1026
Rouget du porc, fr., rödsjuka. - 1025-1026
Rough boards. Se Bräder - 1025-1026
Rough riders - 1025-1026, 1027-1028
Rouher, Eugène - 1027-1028
Roujon, Henri - 1027-1028
Roulade. Se Rulad - 1027-1028
Roulers. Se Rousselaere - 1027-1028
Roulette. Se Färggravyr, Kritteckningsmaner och Rulell - 1027-1028
Roumanille, Joseph - 1027-1028
Roundheads. Se Rundhufvuden - 1027-1028
Rouquayrol-Denayrouzes dykarapparat. Se Dykeri, sp. 1162 o. fig. 6 - 1027-1028
Roure y Bofill, Conrado - 1027-1028
Rousay - 1027-1028
Rousseau, Jean Baptiste - 1027-1028, 1029-1030
Rousseau, Jean Jacques - 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1037-1038, 1039-1040
Rousseau, franska målare. 1. Théodore R. - 1039-1040
Rousseau. 2. Phillipe R. - 1039-1040, 1041-1042
Rousseau, Samuel Alexandre - 1041-1042
Rousseau, Victor - 1041-1042
Roussel, Théophile - 1041-1042
Rousselaere - 1041-1042
Rousses, Les - 1041-1042
Rousset, Camille Félix Michel - 1041-1042
Rousset de Missy, Jean - 1041-1042
Roussillon. 1. Fordom fransk provins - 1041-1042, 1043-1044
Roussillon. 2. Fransk kommun - 1043-1044
Roussin, Albin Keine - 1043-1044
Roussins salter - 1043-1044
Route, fr. Se Rut - 1043-1044
Routiers - 1043-1044
Routine, fr. Se Rutin - 1043-1044
Routledge, George - 1043-1044
Rouvier, Maurice - 1043-1044, 1045-1046
Rouvray, Johan Theodor von - 1045-1046
Rouvray, A. de, pseudonym för P. A. Fiorentino (se d. o.) - 1045-1046
Roux, kommun i belgiska prov. Hainaut - 1045-1046
Roux, Philibert Joseph - 1045-1046
Roux, Jules - 1045-1046
Roux, Wilhelm - 1045-1046
Roux, Pierre Paul Émile - 1045-1046, 1047-1048
Rouy, Georges - 1047-1048
Rovaniemi - 1047-1048
Rovde - 1047-1048
Rovdefjord. Se Rovde - 1047-1048
Rowe, Nicholas - 1047-1048
Rowel, M., pseudonym för den danske författaren V. A. Thisted - 1047-1048
Rovere, della, italiensk ätt. 1. Francesco della R. - 1047-1048
Rovere. 2. Giuliano della R. - 1047-1048
Rovere. 3. Francesco Maria I della R. - 1047-1048
Rovere. 4. Francesco Maria II della R. - 1047-1048
Roveredo. Se Rovereto - 1049-1050
Rovereto - 1049-1050
Rovetta, Girolamo - 1049-1050
Rovigno - 1049-1050
Rovigo. 1. Provins i norra Italien - 1049-1050
Rovigo. 2. Hufvudstad i nämnda provins - 1049-1050
Rovigo, hertig af. Se Savary - 1049-1050
Rowland, Henry Augustus - 1049-1050
Rowlandson, Thomas - 1049-1050
Rowley Regis - 1049-1050
Rovno - 1049-1050
Rovsing, Torkild - 1049-1050, 1051-1052
Rowton-houses - 1051-1052
Rovuma - 1051-1052
Roxane, astron. - 1051-1052
Roxane, Alexander den stores gemål - 1051-1052
Roxb. - 1051-1052
Roxburgh, grefskap i Skottland - 1051-1052
Roxburgh, William - 1051-1052
Roxburghe, earl och hertigtitel - 1051-1052
Roxburghe Club - 1051-1052
Roxbury - 1051-1052
Roxen - 1051-1052
Roxolaner - 1051-1052, 1053-1054
Roy, Marcus. Se Fidelis den helige - 1053-1054
Roy, Arendt de - 1053-1054
Roy, Antoine - 1053-1054
Roy, Rammohun. Se Rammohun Roy - 1053-1054
Roy, Fitz. Se Fitzroy 4 - 1053-1054
Royabamba. Se Riobamba - 1053-1054
Royal, kunglig - 1053-1054
Royal canal - 1053-1054
Royal exchange. Se London, sp. 1052 - 1053-1054
Royal geographical society. Se Geografiska sällskap, sp. 971 - 1053-1054
Royal institution of Great Britain - 1053-1054
Royal island. Se Eleuthera - 1053-1054
Royal italian opera. Se Covent-garden-teatern - 1053-1054
Royal Leamington Spaa. Se Leamington - 1053-1054
Royal mail steam packet company - 1053-1054
Royal-matta. Se Axminster-matta - 1053-1054
Royal meteorological society. Se Meteorologiska sällskap - 1053-1054
Royal mint. Se London, sp. 1062 - 1053-1054
Royal Niger company. Se National African Company - 1053-1054
Royalskepp. Se Regalskepp - 1053-1054
Royal society - 1053-1054
Royal suédois, "Kungliga svenska". 1. Regemente i fransk tjänst - 1053-1054, 1055-1056
Royal suédois. 2. Ett regemente i svensk tjänst - 1055-1056
Royalty - 1055-1056
Royan - 1055-1056
Royat - 1055-1056
Royauté - 1055-1056
Roybet, Ferdinand Victor Léon - 1055-1056
Royce, Josiah - 1055-1056
Royer-Collard, Pierre Paul - 1055-1056, 1057-1058
Royle, John Forbes - 1057-1058
Roymerswale, Marinus van. Se Reymerswale - 1057-1058
Royston. 1. Stad i grefsk. York - 1057-1058
Royston. 2. Stad i grefsk. Hertfordshire - 1057-1058
Royton - 1057-1058
Rozan - 1057-1058
Rozanov, Vasilij Vasiljevitj - 1057-1058
Rozites gongylophora. Se Bladskärande myror. - 1057-1058
Rozitten. Se Rjezjitsa - 1057-1058
Rozjestvenskij, Zinovij Petrovitj - 1057-1058
Rózsahegy. Se Rosenberg 4 - 1057-1058
Rozsnyó. Se Rosenau - 1057-1058
Rp, på telegram - 1057-1058
R. P. - 1057-1058
R. R. - 1057-1058
RRR. - 1057-1058
R-salt - 1057-1058
Rshi, ind. relig. Se Rishi - 1057-1058
Rsi, ind. relig. Se Rishi - 1057-1058
Rssm. - 1057-1058
R. S. V. P. - 1057-1058
Rt. - 1059-1060
Rta-, ind. relig. Se Rita - 1059-1060
R. T. C. Se Reuter, P. J. von - 1059-1060
Rth. - 1059-1060
Rtzb. - 1059-1060
Ru, kem. - 1059-1060
Ruad, by i Fenicien. Se Aradus - 1059-1060
Ruaha, öfre delen af floden Rufidji (se d. o.) - 1059-1060
Ruanda - 1059-1060
Rubank. Se Hyfvel - 1059-1060
Rubato, Tempo rubato - 1059-1060
Rubber. Se Robbert - 1059-1060
Rubefacientia - 1059-1060
Rubel - 1059-1060
Rubelfonden - 1059-1060
Rubellan - 1059-1060
Rubellit - 1059-1060
Ruben, enl. G. T. - 1059-1060
Ruben, Ludvig - 1059-1060, 1061-1062
Ruben, Christian - 1061-1062
Rubens, Nils - 1061-1062
Rubens, Petrus Paulus - 1061-1062, 1063-1064, Till art. Rubens, P. P. I., Till art. Rubens, P. P. II., 1065-1066, 1067-1068, 1069-1070, 1071-1072, 1073-1074
Rubens, Heinrich - 1073-1074
Rubenson. 1. Albert R. - 1073-1074
Rubenson. 2. Robert R. - 1073-1074, 1075-1076
Rubenson. 3. Salomon Morits R. - 1075-1076
Rubenson. 4. Semmy R. - 1075-1076
Rubenson, Maurits - 1075-1076
Rubeola. Se Röda hunden - 1075-1076
Ruberytrinsyra. Se Krapp 1 - 1075-1076
Rubi, forntida stad i Apulien. Se Ruvo di Puglia - 1075-1076
Rubia. Se Krapp 1 - 1075-1076
Rubiaceæ - 1075-1076, 1077-1078
Rubiacéer. Se Rubiaceæ - 1077-1078
Rubiacin, dets. som purpurin (se d. o.) - 1077-1078
Rubiales - 1077-1078
Rubianus, tysk humanist. Se Crotus Rubianus. - 1077-1078
Rubicell - 1077-1078
Rubicon - 1077-1078
Rubidin - 1077-1078
Rubidium - 1077-1078
Rubiinæ, dets. som Rubiales - 1077-1078
Rubin, ädelsten - 1077-1078
Rubin, Markus - 1077-1078
Rubinglas. Se Glasfabrikation, sp. 1287 - 1077-1078
Rubinglimmer, miner. Se Göthit - 1077-1078
Rubini, Giovanni Battista - 1077-1078, 1079-1080
Rubinspinell, högröd spinell (se d. o.) - 1079-1080
Rubinstein. 1. Anton R. - 1079-1080
Rubinstein. 2. Nikolaj R. - 1079-1080, 1081-1082
Rubinstein, Susanna - 1081-1082
Rubio, Carlos - 1081-1082
Rubiola, ostsort. Se Ceva - 1081-1082
Rubio y Ors, Joaquin - 1081-1082
Rubner, Max - 1081-1082
Rubricatus. Se Llobregat - 1081-1082
Rubricera - 1081-1082
Rubrik - 1081-1082
Rubrikatorer. Se Rubrik - 1081-1082
Rubrikstil. Se Rubrik - 1081-1082
Rubruquis, rättare Rubruk - 1081-1082, 1083-1084
Rubus - 1083-1084
Ruccellai, Giovanni - 1083-1084
Ruchet, Marc Émile - 1083-1084
Ruchonnet, Louis - 1083-1084, 1085-1086
Ruchrath, Johann - 1085-1086
Rucke, Heinrich von, minnesångare. Se Heinrich 10. - 1085-1086
Ruckers - 1085-1086
Ruckman, Johan Gustaf - 1085-1086
Ruckmans elektriska apparater. Se Hemliga medel - 1085-1086
Rud, Ryd, Röd, -red, namn på en mängd svenska orter - 1085-1086
Rud, dansk adelssläkt - 1085-1086
Rud. - 1085-1086
Ruda, by - 1085-1086
Ruda, zool. Se Rudsläktet - 1085-1086
Ruda, Elias Vilhelm - 1085-1086, 1087-1088
Rudabborre. Se Aborre, sp 22. - 1087-1088
Ruda-Finsjö-Oskarshamns järnvägsaktiebolag. Se Ruda-Oskarshamns järnväg - 1087-1088
Rudagi, Hakim Farid-ed-din Muhammed Abdallah - 1087-1088
Ruda-Oskarshamns järnväg - 1087-1088
Rudbeck, svenska adliga ätter - 1087-1088
Rudbeck. 1. Olof R. d. ä. (Olavus Rudbeckius pater) - 1087-1088, 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096
Rudbeck. 2. Olof R. d. y. (Olavus Rudbeckius filius) - 1095-1096, 1097-1098
Rudbeck. 3. Ture Gustaf R. f. 1714 - 1097-1098
Rudbeck. 4. Olof R. den yngste - 1097-1098
Rudbeck. 5. Ture Gustaf R. f. 1806 - 1097-1098, 1099-1100
Rudbeck. 6. Oskar Ture Gustaf Alexander Fredrik R. - 1099-1100
Rudbeck. 7. Johannes Reinhold Gustaf R. - 1099-1100
Rudbeck, Erik - 1099-1100
Rudbeckia - 1099-1100
Rudbeckius. 1. Johannes Johannis R. (d. ä.) - 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104
Rudbeckius. 2. Nicolaus Johannis R. - 1103-1104
Rudbeckius. 3. Johannes Johannis R. d. y. (Arosiensis) - 1103-1104
Rudbeckius. 4. Petrus Johannis R. d. y. - 1103-1104
Rudbeckius. 5. Olavus R. Se Rudbeck 1 o. 2. - 1103-1104
Rudberg, Fredrik - 1105-1106
Rudberg, Karl Leonard - 1105-1106
Rudder, Isidore de - 1105-1106
Rude, François - 1105-1106, 1107-1108
Rudebecks homeopatiska medel. Se Hemliga medel - 1107-1108
Rudebecks ört-te vid magkatarr. Se Hemliga medel - 1107-1108
Rudeen, Torsten - 1107-1108
Rudelbach, Andreas Gottlob - 1107-1108
Ruden - 1107-1108
Rudenschöld, svensk adlig ätt - 1107-1108, 1109-1110
Rudenschöld. 1. Karl R. - 1109-1110
Rudenschöld. 2. Ulrik R. - 1109-1110
Rudenschöld. 3. Magdalena Charlotta R. - 1109-1110, 1111-1112
Rudenschöld. 4. Torsten R. - 1111-1112, 1113-1114
Rudera - 1113-1114
Ruderalväxter, Ruderatväxter. Se Nitrofyter - 1113-1114
Ruders, Karl Israel - 1113-1114
Rudimaterie - 1113-1114
Rudiment - 1113-1114
Rudimentära organ - 1113-1114, 1115-1116
Rudin, Per - 1115-1116
Rudin, Erik Georg Valdemar Napoleon - 1115-1116, 1117-1118
Rudini, Antonio Starraba di - 1117-1118
Rudis - 1117-1118
Rudis indigestaque moles - 1117-1118
Rudister - 1117-1118, 1119-1120
Rudkjöbing - 1119-1120
Rudman, Andreas (Johansson) - 1119-1120
Rudmört. Se Sarf - 1119-1120
Rudnick, Wilhelm August Ferdinand - 1119-1120
Rudo Hori, tjechiska namnet på Erzgebirge - 1119-1120
Rudolf, konungar i Burgund (se d. o. 4-6) - 1119-1120
Rudolf, tyska konungar och kejsare. 1. R. af Schwaben - 1119-1120
Rudolf. 2. R. I af Habsburg - 1119-1120, 1121-1122
Rudolf. 3. R. II - 1121-1122
Rudolf, Frans Karl Josef, kronprins af Österrike-Ungern - 1121-1122, 1123-1124
Rudolf från Ems, tysk medeltidsskald - 1123-1124
Rudolfiska tabellerna, Tabulæ Rudolphinæ. Se Kepler, sp. 1428 - 1123-1124
Rudolfsbad. Se Reichenau 4 - 1123-1124
Rudolfsjön. Se Basso-narok - 1123-1124
Rudolphi, Israel (Karl) Asmund - 1123-1124
Rudolstadt - 1123-1124
Rudor. Se Rudsläktet - 1123-1124
Rudorff. 1. Adolf August Friedrich R. - 1123-1124
Rudorff. 2. Ernst R. - 1123-1124
Rudra - 1123-1124, 1125-1126
Rudskoga - 1125-1126
Rudsläktet - 1125-1126
Rue, fr., gata - 1125-1126
Rueda, Lope de - 1125-1126, 1127-1128
Rueda, Salvador - 1127-1128
Ruegger, Elsa - 1127-1128
Rueil - 1127-1128
Ruelle - 1127-1128
Ruellia - 1127-1128
Ruemann, Wilhelm von - 1127-1128
Ruet, Francisco de Paula - 1127-1128
Ruete, Christian Georg Theodor - 1127-1128
Ruff - 1127-1128
Ruffini, Paolo - 1127-1128, 1129-1130
Ruffini, Giovanni Domenico - 1129-1130
Ruffo, Fabrizio - 1129-1130
Ruffy, Eugène - 1129-1130
Rufia. Se Alfeios - 1129-1130
Rufidji l. Lufidji - 1129-1130
Rufigallol. Se Rufigallussyra - 1129-1130
Rufigallussyra - 1129-1130
Rufinus, östromersk statsman - 1129-1130
Rufinus (Ruf. Tyrannius, Turranius, Toranus), kyrkolärare - 1129-1130, 1131-1132
Rufisque - 1131-1132
Rufius, Sextus, vanligen benämnd Rufus Festus - 1131-1132
Rufning. Se Fåglar, sp. 183 - 1131-1132
Rufos från Efesos - 1131-1132
Rufu, Ruvu, floder i Tyska Öst-Afrika. 1. R. l. Kingani - 1131-1132
Rufu. 2. Se Pangani - 1131-1132
Rufus, Servius Sulpicius. Se Súlpicius - 1131-1132
Rufus, Curtius. Se Curtius 2, sp. 976 - 1131-1132
Rufus Musonius. Se Musonius Rufus - 1131-1132
Ruganda. Se Uganda - 1131-1132
Rugby, stad i engelska grefsk. Warwick - 1131-1132
Rugbyfotboll. Se Bollspel, sp. 1030 - 1131-1132
Ruge, Arnold - 1131-1132
Ruge, Sophus - 1131-1132
Ruge, Georg - 1131-1132, 1133-1134
Rugendas, tyska konstnärer. 1. Georg Philipp R. - 1133-1134
Rugendas. 2. Johann Lorenz R. - 1133-1134
Rugendas. 3. Johann Moritz R. - 1133-1134
Rugga, text. Se Appretera, sp. 1250 - 1133-1134
Ruggeri. Se Rugieri - 1133-1134
Ruggiero. Se Roger, sp. 615 - 1133-1134
Ruggning. Se Fjäder, sp. 485 - 1133-1134
Rughman. Se Rugman - 1133-1134
Rugier - 1133-1134
Rugieri - 1133-1134
Rugman (Rugh-), Jón - 1133-1134
Rugsund. Se Rugsundö - 1133-1134
Rugsundö - 1133-1134
Ruha. Se Mandéer, sp. 727 - 1133-1134
Ruhe, Algot Henrik Leonhard - 1133-1134, 1135-1136
Ruhla - 1135-1136
Ruhmkorff. Se Rühmkorff - 1135-1136
Ruhmkorffs rulle. Se Induktorium - 1135-1136
Ruhnken, David - 1135-1136
Ruho. Se Mytologi, sp. 169 - 1135-1136
Ruhr. 1. Biflod fr. h. till Rhen - 1135-1136
Ruhr. 2. Biflod till Maas. Se Roer 1 - 1135-1136
Ruhrort - 1135-1136
Ruijsch. Se Ruysch. - 1135-1136
Ruijsdael. Se Ruysdael. - 1135-1136
Ruijter. Se Ruyter - 1135-1136
Ruin, förstöring förstörelse - 1135-1136
Ruin, Valdemar - 1135-1136, 1137-1138
Ruinart, Thierry - 1137-1138
Ruisbroek, J. van. Se Ruysbroek - 1137-1138
Ruisdael. Se Ruysdael - 1137-1138
Ruiz, Juan - 1137-1138
Ruiz Aguilera. Se Aguilera - 1137-1138
Ruiz de Alarcón. Se Alarcón y Mendoza - 1137-1138
Ruiz Estèvez, Francisco - 1137-1138
Ruiz Lopez, Hipolito - 1137-1138
Ruiz Martinez. Se Martinez Ruiz - 1137-1138
Ruk. 1. (Rook l. Umboi) ö i Bismarck-arkipelagen - 1137-1138
Ruk. 2. ö bland Karolinerna - 1137-1138
Ruk. 3. Se Rock - 1137-1138
Rukarara. Se Kagera - 1137-1138
Rukkedalen - 1137-1138
Rukkedalselven. Se Rukkedalen - 1137-1138
Rukmini. Se Laksmi - 1137-1138
Rukva. Se Rikva - 1137-1138
Rulad. 1. Mus. - 1137-1138
Rulad. 2. Kokk. - 1137-1138
Ruland, Karl - 1137-1138
Rule Britannia - 1137-1138
Rulett - 1137-1138
Rulev, pseudonym för ryske författaren V. A. Gringmut (se d. o.) - 1137-1138
Rulhière, Claude Carloman de - 1139-1140
Rulla, krigsv. - 1139-1140
Rulla, sjöv. - 1139-1140
Rullande järnvägsmateriel. Se Järnvägsmateriel - 1139-1140
Rullapor. Se P rimates, sp. 258 - 1139-1140
Rullbenet. Se Has, sp. 40 - 1139-1140
Rullbjörn, ett slags låg vagn. Se Björn, bygnk. - 1139-1140
Rullbomb - 1139-1140
Rullborr. Se Borrar, sp. 1216 ff. med fig. - 1139-1140
Rulldamm, väg- o. vattenb. Se Damm, sp. 1226 med fig. - 1139-1140
Rullfilm. Se Film. - 1139-1140
Rullföringsbefälhafvare. Se Rullföringsområde - 1139-1140
Rullföringsbiträde. Se Rullföringsområde - 1139-1140
Rullföringsofficerare. Se Rullföringsområde - 1139-1140
Rullföringsområde - 1139-1140
Rullharf. Se Harf - 1139-1140
Rull-led, anat. Se Led 1. - 1139-1140
Rullmårdsläktet - 1139-1140
Rullningsfriktion. Se Friktion, sp. 1432 - 1139-1140
Rullningsförsök. Se Rullningsperiod - 1139-1140
Rullningsgyroskop - 1139-1140, 1141-1142
Rullningsperiod - 1141-1142
Rullschakt. Se Grufbrytning, sp. 389 - 1141-1142
Rullskikt. Se Mur, sp. 1369 - 1141-1142
Rullsten. Se Klappersten - 1141-1142
Rullstensgrus - 1141-1142
Rullstensåsar - 1143-1144
Rullsvansaporna, Cebidæ. Se Primates - 1143-1144
Rullsvällare - 1143-1144
Rullviflar - 1143-1144
Rullås. Se Lås, sp. 155 - 1143-1144
Rum. 1. Mat. - 1143-1144
Rum. 2. Sjöv. - 1143-1144
Rum, namn på Mindre Asien - 1143-1144
Rum, eng. Se Rom - 1143-1144
Rumanien. Se Rumänien - 1143-1144
Rumankare. Se Ankare, sp. 1051 - 1143-1144
Rumblaborg. Se Rumlaborg - 1143-1144
Rumbold. 1. Sir Thomas R. - 1143-1144
Rumbold. 2. Sir George Berriman R. - 1143-1144
Rumbold. 3. Sir Horace R. - 1143-1144, 1145-1146
Rumburg - 1145-1146
Rumelien - 1145-1146
Rumen. Se Idisslare - 1145-1146
Rumenia, Kap. Se Romania, Kap - 1145-1146
Rumex - 1145-1146
Rumfaratuna. Se Romfartuna - 1145-1146
Rumford, Benjamin Thompson von - 1145-1146, 1147-1148
Rumfordmedaljen - 1147-1148
Rumfords fotometer, fys. Se Fotometer, sp. 1010 - 1147-1148
Rumgitter - 1147-1148
Rumi, Mevlana Djelal ud-din Muhammed - 1147-1148, 1149-1150
Rumicoideæ - 1149-1150
Rumilien. Se Rumelien - 1149-1150
Rumina, Diva R., rom. myt. - 1149-1150
Ruminantia. Se Idisslare - 1149-1150
Ruminat - 1149-1150
Rumination, idissling - 1149-1150
Ruminerad. Se Ruminat - 1149-1150
Rumjantsev l. Romanzov. 1. Aleksandr Ivanovitj R. - 1149-1150
Rumjantsev. 2. Petr Aleksandrovitj R. - 1149-1150
Rumjantsev. 3. Nikolaj Petrovitj R. - 1149-1150, 1151-1152
Rumlaborg - 1151-1152
Rumma. Se Rymma - 1151-1152
Rummel, Franz - 1151-1152
Rummeln - 1151-1152
Rummet. 1. Filos. - 1151-1152, 1153-1154
Rummet. 2. Psyk. - 1153-1154, 1155-1156
Rumohr, Karl Friedrich Ludwig Felix von - 1155-1156
Rumohr, Theodor Vilhelm - 1155-1156
Rumor - 1155-1156
Rumormästare. 1. En militärisk värdighet - 1155-1156
Rumormästare. 2. I äldre tider en tjänsteman - 1155-1156
Rump, Christian Gotfred - 1155-1156, 1157-1158
Rumparasit - 1157-1158
Rumpf (Rumphius), Georg Eberhard - 1157-1158
Rumpfit - 1157-1158
Rumpning. Se Landrensning - 1157-1158
Rumpparlamentet - 1157-1158
Rumpskatt - 1157-1158
Rumsinredning - 1157-1158
Rumsinteriör - 1157-1158
Rum sjö. Se Sjörum - 1157-1158
Rumskonst - 1157-1158
Rumskots. Se Fördevind och Rum vind. - 1157-1158
Rumskulla - 1157-1158
Rumsstorhet - 1157-1158
Rum vind - 1157-1158
Rumäner - 1157-1158, 1159-1160
Rumänien - 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176
Rumäniens krona. Se Ordnar (Rumänien), sp. 836 - 1175-1176
Rumäniens stjärna. Se Ordnar (Rumänien), sp. 836 - 1175-1176
Rumänit. Se Bärnsten, sp. 849 - 1175-1176
Rumänska akademien. Se Rumänien, sp. 1163 - 1175-1176
Rumänska kronorden. Se Ordnar (Rumänien), sp. 836 - 1175-1176
Rumänska språket och litteraturen - 1175-1176, 1177-1178
Run. 1. Hand. - 1177-1178
Run. 2. Sjöv. Se Gå för run - 1177-1178
Run, pseudonym för A. V. Jäderin (se d. o.) - 1177-1178
Runa. Se Runor - 1177-1178
Runa, antikvarisk tidskrift - 1177-1178
Runa, pseudonym för Elisabet Maria Beskow. Se Beskow 2. - 1177-1178
Runafer - 1177-1178
Runamo - 1177-1178
Runciman, Walter - 1177-1178, 1179-1180
Runcorn - 1179-1180
Rund (Rond) - 1179-1180
Rund. Se Gelning och Repslageri, sp. 1437 - 1179-1180
Runda bordets ridderskap. Se Artursagan - 1179-1180
Runda fönstret. Se Fönster, anat. - 1179-1180
Rundberg, Ernst Axel - 1179-1180
Rundboll. Se Bollspel, sp. 1023 - 1179-1180
Rundbrännare. Se Belysning, sp. 1307, och Lampa - 1179-1180
Rundbåge - 1179-1180
Rundbågsfris - 1179-1180
Rundbåt - 1179-1180
Rundbäck. 1. Abraham R. - 1179-1180, 1181-1182
Rundbäck. 2. Jöns R. - 1181-1182
Runddamm. Se Damm, skpsb. - 1181-1182
Runddans. Se Dans, sp. 1317 - 1181-1182
Rundel. Se Bastej - 1181-1182
Rundeletius. Se Rondeletius - 1181-1182
Rundemanden - 1181-1182
Rundetaarn - 1181-1182
Rundfisk. Se Torskfiske - 1181-1182
Rundfjäll, detsamma som cykloidfjäll. Se Fjäll, sp. 491 - 1181-1182
Rundgata. Se Fästning, sp. 313 - 1181-1182
Rundgattad. Se Gatt. - 1181-1182
Rundgren, Klas Herman - 1181-1182, 1183-1184
Rundgren, Viktor Emanuel - 1183-1184
Rundhufvuden - 1183-1184
Rundhult - 1183-1184
Rundhyfvel. Se Hyfvel - 1183-1184
Rundhyfvelmaskin. Se Hyfvelmaskin - 1183-1184
Rundhäll - 1183-1184, 1185-1186
Rundist. Se Juvelerarkonsten, sp. 341 - 1185-1186
Rundkaflar. Se Kafvelbro - 1185-1186
Rundkula. Se Projektil, sp. 344 - 1185-1186
Rundkyrka - 1185-1186
Rundie, sir Henry Macleod Leslie - 1185-1186
Rundlet - 1185-1186
Rundloge. Se Loge, sp. 974 - 1185-1186
Rundmaskar - 1185-1186
Rundmunnar - 1185-1186
Rundmunsnäcka - 1185-1186
Rundmålning. Se Panorama - 1185-1186
Rundning, fonet. Se Labialisering - 1185-1186
Rundpanna, mek. Se Lokomotiv, sp. 1013 - 1185-1186
Rundsax. Se Bleckslageri, sp. 662 - 1185-1186
Rundskrift - 1185-1186, 1187-1188
Rundskrifvelse. Se Cirkulär - 1187-1188
Rundstaf - 1187-1188
Rundstycke. Se Runstycke - 1187-1188
Rundtimmer - 1187-1188
Rundtörn - 1187-1188
Rundvik - 1187-1188
Rundvirke - 1187-1188
Rundö l. Runde - 1187-1188
Runeberg, svensk, i både Sverige och Finland fortlefvande släkt - 1187-1188
Runeberg. 1. Edvard Fredrik R. - 1187-1188
Runeberg. 2. Efraim Otto R. - 1187-1188
Runeberg. 3. Johan Ludvig R. - 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202
Runeberg. 4. Fredrika Charlotta R. - 1201-1202
Runeberg. 5. Valter Magnus R. - 1201-1202, 1203-1204
Runeberg. 6. Johan Vilhelm R. - 1203-1204
Runeberg. 7. Hjalmar Johannes (Nino) R. - 1203-1204, 1205-1206
Runebom. Se Mytologi, sp. 180. - 1205-1206
Runeborg. Se Ronnebrog 2. - 1205-1206
Runell, Erik. Se Palmskiöld - 1205-1206
Rung. 1. Henrik R. - 1205-1206
Rung. 2. Frederik R. - 1205-1206
Runge, Philip Otto - 1205-1206, 1207-1208
Runge, Friedlieb Ferdinand - 1207-1208
Runge, Karl David Tolmé - 1207-1208
Rungner - 1207-1208
Rungsted - 1207-1208
Runhenda - 1207-1208, 1209-1210
Runinskrifter. Se Runor - 1209-1210
Runius, Johan - 1209-1210
Runkelstein - 1209-1210
Runmarö - 1209-1210
Runmynder. Se Runor, sp. 1214-15 - 1209-1210
Runmärket. Se Nationalmärke (Suppl.) - 1209-1210
Runn, insjö - 1209-1210
Runn, ångsåg - 1209-1210
Runn, eng., saltträsk. Se Rann - 1209-1210
Runnare - 1209-1210
Runnström, Johan Axel Maurits - 1209-1210, 1211-1212
Runnymede - 1211-1212
Runnö - 1211-1212
Runologi - 1211-1212
Runo-meter - 1211-1212
Runor. 1. bokstafsskrift - 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216, 1217-1218, 1219-1220
Runor. 2. Namn på finska kväden. Se Kalevala, sp. 603 - 1219-1220
Runrad. Se Runor - 1219-1220
Runristning. Se Runor - 1219-1220
Runsa - 1219-1220, 1221-1222
Runsala, ö nära Åbo (se d. o.) - 1221-1222
Runskrift. Se Runor - 1221-1222
Runslare. Se Runnare - 1221-1222
Runsoro. Se Ruwenzori - 1221-1222
Runstaf, Primstaf l. Årsstaf - 1221-1222, 1223-1224
Runstedt, Axel Fredrik - 1223-1224
Runsten. Se Bautasten och Runor - 1223-1224
Runsten. 1. Härad i Kalmar län - 1223-1224
Runsten. 2. Socken i Kalmar län - 1223-1224
Runsten, Laura, författarinna. Se Fitinghoff - 1223-1224
Runstensslinga. Se Drakslinga - 1223-1224
Runstycke - 1223-1224
Runtuna - 1223-1224
Runviken, sjö i Södermanland. Se Svärtaån - 1223-1224
Runze, Paul Wilhelm K. Maximilian (Max) - 1223-1224
Runö - 1223-1224, 1225-1226
Ruokolaks - 1227-1228
Ruona - 1227-1228
Ruotevare, Ruotevarit. Se Ruoutevare - 1227-1228
Ruotsalainen, Paavo (Paul) Henrik - 1227-1228
Ruotsi - 1227-1228
Ruotsin Pyhtää. Se Strömfors - 1227-1228
Ruotsinsalmi. Se Svensksund - 1227-1228
Ruotus - 1227-1228
Ruoutekårtje, vattenfall i Lule älf. Se Porjus, sp. 1389 och fig. 1. - 1227-1228
Ruoutevare - 1227-1228
Ruovesi. 1. Domsaga under Åbo hofrätt - 1227-1228
Ruovesi. 2. Härad under Tavastehus län - 1227-1228
Ruovesi. 3. Kontrakt i Borgå stift - 1227-1228
Ruovesi. 4. Socken i R. 3 - 1227-1228
Rupee, eng. Se Rupie. - 1227-1228
Rupel. Se Dyle - 1227-1228
Rupert, flod - 1227-1228
Rupert (Ruprecht, Hrodbert) den helige - 1227-1228, 1229-1230
Rupert (Ruprecht), prins af Pfalz - 1229-1230
Rupert af Deutz, mystiker och teolog - 1229-1230
Rupert knekt - 1229-1230
Ruperto-Carola. 1. Namn på universitetet i Heidelberg - 1231-1232
Ruperto-Carola. 2. Astron. - 1231-1232
Ruperfs house. Se Rupert, flod - 1231-1232
Ruperts land. Se Hudson-bay-kompaniet och Hudson-bay-länderna - 1231-1232
Rupertusorden. Se Rupert den helige - 1231-1232
Rupicapra tragus. Se Gemsen - 1231-1232
Rupicola crocea. Se Klipphönan - 1231-1232
Rupie - 1231-1232
Rupp. - 1231-1232
Ruppia - 1231-1232
Ruppin (Neu-R.) - 1231-1232
Ruppinkanalen - 1231-1232
Rupr., Rpr. - 1231-1232
Ruprecht den helige. Se Rupert den helige - 1231-1232
Ruprecht (Rupprecht), tyska furstar - 1231-1232
Ruprecht. 1. R. af Pfalz, tysk konung - 1231-1232
Ruprecht. 2. R. af Pfalz, son till konung Fredrik V af Böhmen. Se Rupert - 1231-1232
Ruprecht. 3. Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand - 1231-1232, 1233-1234
Ruprecht, Franz Joseph - 1233-1234
Ruptur - 1233-1234
Rural - 1233-1234
Rural district - 1233-1234
Ruremonde. Se Roermond - 1233-1234
Rurik - 1233-1234
Rurki, stad i Indien. Se Roorkee - 1233-1234
Rurutu - 1233-1234
Rus, benämning på Ryssland - 1233-1234
Rus, plur. russer, benämning på studenter - 1233-1234
Rus, Broder - 1233-1234
Rusa - 1233-1234
Rusadir. Se Melilla - 1233-1234
Rusalkor - 1233-1234
Rusbroek. Se Ruysbroek - 1233-1234
Ruschdi pascha. Se Muhammed Ruschdi pascha - 1233-1234
Ruscino - 1233-1234
Ruscuk. Se Russe - 1233-1234
Ruscus - 1233-1234, 1235-1236
Rusdorf, Johan Joakim von - 1235-1236
Rusdrycker - 1235-1236, 1237-1238, 1239-1240
Ruse, Henrik, baron af Rysensteen - 1239-1240
Rusellæ - 1239-1240
Rush, eng. sportv. - 1239-1240
Rush, Benjamin - 1239-1240
Rushden - 1239-1240
Rushworth, John - 1239-1240
Rusicada. Se Philippeville 2 - 1239-1240
Rusiñol, Santiago - 1239-1240, 1241-1242
Ruskeala - 1241-1242
Ruskin, John - 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246
Rusko - 1245-1246
Ruskprick l. Kvastprick. Se Prick, sp. 247 - 1245-1246
Rusköi, stad. Se Kesan - 1245-1246
Rusot - 1245-1246
Russ, arkeol. Se Kummel 1. - 1245-1246
Russ (jfr Gottlandsrussen), ett slags ponny - 1245-1246
Russ, mynningsarm af Njemen (se d. o.) - 1245-1246
Russ, Melchior - 1245-1246
Russe - 1245-1246
Russell, engelsk adelssläkt - 1245-1246
Russell. 1. John R., 1:e earl af Bedford - 1245-1246
Russell. 2. Francis R., 2:e earl af Bedford - 1245-1246
Russell. 3. Francis R., 4:e earl af Bedford - 1245-1246, 1247-1248
Russell. 4. William R. 5:e earl och 1:e heritg af Bedford - 1247-1248
Russell. 5. William R. sedan 1678 kallad lord R. - 1247-1248
Russell. 6. Edward R., earl af Orford - 1247-1248
Russell. 7. John R., 4:e hertig af Bedford - 1247-1248
Russell. 8. Francis R., 5:e hertig af Bedford - 1247-1248
Russell. 9. John R., mest bekant som lord John R., f. 1792 - 1247-1248, 1249-1250
Russell. 10. Odo William Leopold R., 1:e baron Ampthill - 1249-1250
Russell. 11. George William Erskine R. - 1249-1250, 1251-1252
Russell. 12. Arthur Oliver Villiers R., 2:e baron Ampthill - 1251-1252
Russell. 13. Bertrand Arthur William R. - 1251-1252
Russell, John Scott - 1251-1252
Russell, sir William Howard - 1251-1252
Russell, Charles, baron Russell of Killowen - 1251-1252, 1253-1254
Russell, Thomas William - 1253-1254
Russell, Israel Cook - 1253-1254
Russia. 1. Astron. - 1253-1254
Russia. 2. Nylatinsk benämning på Ryssland - 1253-1254
Russificera l. Russifiera - 1253-1254
Russin - 1253-1254
Russinstjälk - 1253-1254
Russkaja pravda - 1253-1254
Russkaja starina - 1253-1254, 1255-1256
Russki, oriktig form för Ruzskij (se d. o.) - 1255-1256
Russkija vjedomosti - 1255-1256
Russkij vjestnik - 1255-1256
Russofil - 1255-1256
Russofob - 1255-1256
Russtjänst. Se Rusttjänst - 1255-1256
Russula. Se Krämla. - 1255-1256
Russvatn - 1255-1256
Russwurm, Karl - 1255-1256
Rust. 1. Friedrich Wilhelm R. - 1255-1256
Rust, Johann Nepomuk - 1255-1256
Rustad, Hans - 1255-1256
Rustan, Anna Sofia - 1255-1256, 1257-1258
Rustbädd. Se Bädd 3 - 1257-1258
Rustem pascha - 1257-1258
Ruster ausbruch. Se Ruszt. - 1257-1258
Rusthåll - 1257-1258
Rusthållare. Se Rustning, förv. - 1257-1258
Rusthållsbref. Se Indelta armén, sp. 476 - 1257-1258
Rusthållsbåtsman. Se Indelningsbåtsman - 1257-1258
Rusthållsinrättningen - 1257-1258
Rusthållsstam. Se Indelta armén, sp. 476 - 1257-1258
Rusti, Olav - 1257-1258
Rustica (opus rusticum). Se Rustik - 1257-1258
Rustige, Heinrich Franz Gaudenz von - 1257-1258
Rustik - 1257-1258
Rustiques figulines - 1257-1258
Rustkammare - 1257-1258
Rustkammaren, Kungl. Se Lifrustkammaren - 1257-1258
Rustkammarhjälpen. Se Byggningshjälpen - 1257-1258
Rustkammarkorpral. Se Korpral 2 - 1259-1260
Rustlina - 1259-1260
Rustmästare - 1259-1260
Rustning. 1. Förv. - 1259-1260
Rustning. 2. Krigsv. - 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264
Rustningsfjället. Se Hogdal 1 - 1263-1264
Rustningsstam, detsamma som rusthållsstam. Se Indelta armén, sp. 476 - 1263-1264
Rust Roest, pseudonym. Se Elkan, Sofia - 1263-1264
Rustschuk, stad i Bulgarien. Se Russe - 1263-1264
Rusttjänst - 1263-1264
Rusttjänstbevillning. Se Rusttjänst - 1263-1264
Rusttjänstlängd. Se Rusttjänst - 1263-1264
Rusttjänstmark. Se Rusttjänst - 1263-1264
Rusttjänstordning. Se Rusttjänst - 1263-1264
Rusttjänstpersedlar. Se Rusttjänst - 1263-1264
Rustung - 1263-1264, 1265-1266
Ruszt - 1265-1266
Rut (fr. route), väg, farled - 1265-1266
Rut, den davidiska konungaättens stammoder. Se Ruts bok - 1265-1266
Ruta - 1265-1266
Rutabaga. Se Rotabagge - 1265-1266
Rutaceæ, Rutacéer - 1265-1266
Rutakko - 1265-1266
Rutberg, Johan Jakob - 1265-1266
Rute, socken i Gottlands län - 1265-1266
Rute, stad i spanska prov. Córdoba - 1265-1266
Rutebeuf - 1265-1266
Ruten - 1265-1266
Rutena. Se Rodez. - 1265-1266
Rutener - 1265-1266, 1267-1268
Rutenium - 1267-1268
Ruteniumrödt - 1267-1268
Ruteniumtetroxid, kem. Se Rutenium - 1267-1268
Rutensparre, Karl - 1267-1268
Ruter. Se Kort, sp. 1108 - 1267-1268
Rutfjälien - 1267-1268
Rutformig. 1. Bot. - 1267-1268
Rutformig. 2. Her. - 1267-1268
Rutgersius, Jan - 1267-1268
Ruth, Måns Assarsson. Se Mannerfelt - 1267-1268
Ruth, William Reinhold - 1267-1268, 1269-1270
Ruthart, Karl Borromäus Andreas - 1269-1270
Ruthenia, nlat., namn på Ryssland - 1269-1270
Ruthenium, dets. som rutenium (se d. o.) - 1269-1270
Rutherford, Daniel - 1269-1270
Rutherford, Ernest - 1269-1270, 1271-1272
Rutherfordin - 1271-1272
Rutherfurd, Lewis Morris - 1271-1272
Rutherglen - 1271-1272
Ruthner, Anton - 1271-1272
Ruths, Johann Georg Valentin - 1271-1272
Ruthström, Bror Olof Julius - 1271-1272, 1273-1274
Ruthwellkorset - 1273-1274
Ruthven, skotsk släkt - 1273-1274
Ruthven. 1. William R. - 1273-1274
Ruthven. 2. John R. - 1273-1274, 1275-1276
Ruthven. 3. Patrick R. - 1275-1276
Rutil - 1275-1276
Rutilius. 1. Publius R. Rufus - 1275-1276, 1277-1278
Rutilius. 2. Se Lupus, Publius - 1277-1278
Rutilius. 3. Se Namatianus - 1277-1278
Rutin. 1. Inöfvad vana - 1277-1278
Rutin. 2. Sjöv. - 1277-1278
Rutin, kem. - 1277-1278
Rutintafla - 1277-1278
Rutkors. Se Kors, sp. 1081 - 1277-1278
Rutkrans - 1277-1278
Rutkroneorden. Se Ordnar (Sachsen), sp. 837 - 1277-1278
Rutland. 1. Minsta grefskapet i England - 1277-1278
Rutland. 2. Stad i Vermont - 1277-1278
Rutland, earler och hertigar af. Se Manners - 1277-1278
Ruto. Se Mytologi, sp. 175 - 1277-1278
Rutoideæ. Se Rutaceæ - 1277-1278
Rutormen. Se Morelia spilotes - 1277-1278
Rutot, Aimé - 1277-1278
Rutsbo - 1277-1278
Ruts bok - 1277-1278, 1279-1280
Rutschbanor - 1279-1280
Rutscher - 1279-1280
Rutschsegel. Se Brandväsende, sp. 1498 och fig. 44 - 1279-1280
Rutström, Anders Karl (1.) - 1279-1280, 1281-1282
Rutström. 2. Karl Birger R. - 1281-1282, 1283-1284
Rutsådd. Se Sådd - 1283-1284
Rutuler - 1283-1284
Rutzvik. Se Rossvik - 1283-1284
Ruuta (Rwtha), Theodoricus Petri - 1283-1284
Ruuth, namn på flera svenska adliga ätter - 1283-1284
Ruuth, Erik R. - 1283-1284, 1285-1286
Ruuth. 1. Johan Vilhelm R. - 1285-1286
Ruuth. 2. Martti Juhana R. - 1285-1286
Ruuthsbo. Se Rutsbo - 1285-1286
Ruwenzori - 1285-1286, 1287-1288
Ruvigny, markis af. Se Massue de Ruvigny, H. de. - 1287-1288
Ruvo di Puglia - 1287-1288
Ruvu, flod och stad. Se Pangani - 1287-1288
Ruysbroek, Jan van - 1287-1288
Ruysch. 1. Frederik R. - 1287-1288
Ruysch. 2. Rachel R. - 1287-1288, 1289-1290
Ruysdael, van, holländsk landskapsmålarfamilj. 1. Salomon v. R. - 1289-1290
Ruysdael. 2. Jacob Salomonsz. v. R. - 1289-1290
Ruysdael. 3. Isack v. R. - 1289-1290
Ruysdael. 4. Jacob Isacksz. v. R. (skrev sig Ruisdael) - 1289-1290, 1291-1292, 1293-1294
Ruysselede - 1293-1294
Ruyter, Michiel Adriaanszoon van - 1293-1294
Ruzname (Ruznameh) - 1293-1294
Ruzskij, Nikolaj Vladimirovitj - 1293-1294, 1295-1296
Ry, by i Jylland - 1295-1296
Ry l. Ryd kloster - 1295-1296
Rya, socken - 1295-1296
Rya. Se Schabrak - 1295-1296
Rya nabbe - 1295-1296
Rübel, Eduard August - 1295-1296
Ryberg, Niels - 1295-1296
Rübezahl - 1295-1296
Rybinsk - 1295-1296
Rybinski, Mat(t)hias - 1295-1296
Rybnik - 1295-1296
Rybnikov, Pavel Nikolajevitj - 1295-1296
Rüchel, Ernst Philipp von - 1297-1298
Rychnov, tjech. Se Reichenau 2 - 1297-1298
Ryckaert, flamsk målarfamilj. 1. David R. d. ä. - 1297-1298
Ryckaert. 2. David R. d. y. - 1297-1298
Ryckaert. 3. Martin R. - 1297-1298
Rückauf, Anton - 1297-1298
Rückert. 1. Friedrich R. - 1297-1298, 1299-1300
Rückert. 2. Heinrich R. - 1299-1300
Rückert, Leopold Immanuel - 1299-1300
Ryckx, Lambert, annan namnform för L. Ricz (se d. o.) - 1299-1300
Ryd (i ortnamn). Se Rud - 1299-1300
Ryd, socken i Skaraborgs län - 1299-1300
Ryd, Västra, socknar. Se Västra Ryd - 1299-1300
Ryd, Östra, socknar. Se Östra Ryd - 1299-1300
Ryd, municipalsamhälle i Kronobergslän - 1299-1300
Ryda - 1299-1300
Ryd-aarbogen. Se Ry, kloster - 1299-1300
Rydaholm - 1299-1300
Rydaholmsalnen. Se Aln, sp. 687 - 1299-1300
Rydal - 1299-1300, 1301-1302
Rydb. - 1301-1302
Rydberg, Abraham - 1301-1302
Rydberg, Karl Henrik - 1301-1302
Rydberg, Olof Simon - 1301-1302, 1303-1304
Rydberg, Abraham Viktor - 1303-1304, 1305-1306, 1307-1308, 1309-1310
Rydberg, Per Axel - 1309-1310
Rydbergska stiftelsen. - 1309-1310
Rydboholm, herrgård - 1309-1310, 1311-1312
Rydboholm, blekeri, färgeri och väfnadstryckeri - 1311-1312
Ryde, stad - 1311-1312
Rydel, Lucyan - 1311-1312
Rydelius. 1. Andreas R. - 1311-1312, 1313-1314, 1315-1316
Rydelius. 2. Magnus R. - 1315-1316
Rydén, Klas Värner - 1315-1316
Ryder, Carl Hartvig - 1315-1316
Rüdesheim - 1315-1316
Rüdesheimer. Se Rüdesheim - 1317-1318
Rüdiger, Fedor Vasiljevitj - 1317-1318
Rydin, Herman Ludvig - 1317-1318, 1319-1320
Ryding. 1. Knut Axel R. - 1319-1320
Ryding. 2. Bror Tolf Gustaf R. - 1319-1320, 1321-1322
Rüdinger, Nicolaes von - 1321-1322
Rydingsvärd, Johan Henrik - 1321-1322
Ryd kloster. Se Ry - 1321-1322
Rüdling, Johann George - 1321-1322
Rüdorff, Friedrich - 1321-1322
Rydqvist. 1. Johan Erik R. - 1321-1322, 1323-1324
Rydqvist. 2. Karl Magnus R. - 1323-1324
Rydsgård - 1323-1324, 1325-1326
Ryds sanatorium. Se Ryd - 1325-1326
Rydö - 1325-1326
Rye, stad och badort - 1325-1326
Rye, Olaf - 1325-1326
Rye house plot - 1325-1326
Rüfer, Philippe Bartholomé - 1325-1326
Ryfors - 1325-1326, 1327-1328
Ryfylke - 1327-1328
Ryg, Asger. Se Asser Rig - 1327-1328
Ryge, Johan Kristian - 1327-1328
Rügen - 1327-1328, 1329-1330
Rügenwalde - 1329-1330
Rygg, Nicolai Theodosius Nilssen - 1329-1330
Ryggbrytning - 1329-1330
Rygge - 1329-1330
Ryggfena. Se Fiskar, sp. 411 - 1329-1330
Ryggkota. Se Kota 1 - 1329-1330
Ryggkärl. Se Insekter, sp. 712, med fig - 1329-1330
Rygglinje - 1329-1330
Ryggmärg - 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334
Ryggmärgslidande. Se Ryggmärgssjukdomar - 1333-1334
Ryggmärgssjukdomar - 1333-1334, 1335-1336, 1337-1338
Ryggning - 1337-1338
Ryggpositiv - 1337-1338
Ryggpuckel. Se Puckel - 1337-1338
Ryggrad - 1337-1338, 1339-1340
Ryggradsdjur. Se Vertebrater - 1339-1340
Ryggradskrökning - 1339-1340
Ryggradslösa djur. Se Evertebrater - 1339-1340
Ryggradssjukdomar - 1339-1340, 1341-1342
Ryggradsskador - 1341-1342
Ryggsimmare. Se Vattenskinnbaggar - 1341-1342
Ryggskott - 1341-1342
Ryggsträng. Se Vertebrater - 1341-1342
Ryggsöm - 1341-1342
Ryggvall - 1341-1342
Ryggåsstuga (figurer på 1343-1344) - 1341-1342
Rygh, norsk familj. 1. Oluf R. - 1341-1342, 1343-1344, 1345-1346
Rygh. 2. Karl Ditlev R. - 1345-1346
Rygh. 3. Evald R. - 1345-1346
Rygjarbit. Se Agder - 1345-1346
Rygnestad - 1345-1346
Rühle von Lilienstern, Johann Jakob Otto August - 1345-1346
Rühmkorff, Heinrich Daniel - 1345-1346
Ryholm - 1345-1346, 1347-1348
Rühs, Christian Friedrich - 1347-1348
Rykanfossen - 1347-1348
Rykatjev, Michail - 1347-1348
Rykt - 1347-1348
Ryktborste - 1347-1348, 1349-1350
Ryktvante. Se Ryktborste - 1349-1350
Ryl. Se Pyrola - 1349-1350
Rylander, Karl Isak - 1349-1350
Rylander, Ottilia Sofia. Se Littmarck - 1349-1350
Ryle. 1. John Charles R. - 1349-1350
Ryle. 2. Herbert Edward R. - 1349-1350
Rylejev, Kondratij Fedorovitj - 1349-1350
Rylsk - 1349-1350
Rym. Se Hrym - 1349-1350
Rymbegla, dets. som Rimbegla (se d. o.) - 1349-1350
Rymdgeometri. Se Geometri och Stereometri - 1349-1350
Rymdmått. Se Kubikmått och Metersystemet, sp. 294 - 1349-1350
Rümelin. 1. Gustav R. f. 1815 - 1349-1350
Rümelin. 2. Gustav R. f. 1848 - 1349-1350
Rümelin. 3. Max Friedrich Gustav von R. - 1349-1350, 1351-1352
Rymer, Thomas - 1351-1352
Rümker, Karl Ludwig Christian - 1351-1352
Rümker, Kurt Heinrich Teodor von - 1351-1352
Rymma (Rumma) - 1351-1352
Rymning - 1351-1352
Rymningen - 1351-1352
Rymnål - 1351-1352
Rymättylä, finsk namnform för Rimito (se d. o.) - 1351-1352
Ryncheoliter. Se Rhyncholiter - 1351-1352
Ryncoliter. Se Rhyncholiter - 1351-1352
Rynestadh, medeltida stad i Skåne. Se Luntertun - 1351-1352
Ryning, svensk adlig ätt - 1351-1352
Ryning. 1. Axel Nilsson R. - 1351-1352, 1353-1354
Ryning. 2. Erik Eriksson R. - 1353-1354
Ryningsberg - 1353-1354
Ryningsnäs - 1353-1354
Ryobu-shinto - 1353-1354
Ryotaxit - 1353-1354
Rüpp. - 1353-1354
Rüppell, Wilhelm Peter Eduard Simon - 1353-1354, 1355-1356
Ryr, socknar. Se Lane-Ryr, Sundals-Ryr, Valbo-Ryr och Väne-Ryr - 1355-1356
Rysch - 1355-1356
Rysensteen, Henrik, baron af. Se Ruse, Henrik - 1355-1356
Ryska Armenien - 1355-1356
Ryska Central-Asien - 1355-1356
Ryska Finland. Se Gamla Finland - 1355-1356
Ryska hornmusiken. Se Hornmusik - 1355-1356
Ryska kalendern - 1355-1356
Ryska Karelen. Se Karelen 2 - 1355-1356
Ryska katekesen. Se Confessio, sp. 639, och Katekes, sp. 1292 - 1355-1356
Ryska Lappland. Se Lappland 3 - 1355-1356
Ryska litteraturen. A. Den storryska litteraturen - 1355-1356
Ryska litteraturen. I. Den fornryska litteraturen - 1355-1356
Ryska litteraturen. II. Den moskovitiska litteraturen till Peter den Store - 1357-1358, 1359-1360
Ryska litteraturen. III. Från Peter den store till Pusjkin. - 1359-1360, 1361-1362, 1363-1364
Ryska litteraturen. IV. Den nya vitterheten fr. o. m. Aleksandr Pusjkin - 1363-1364, 1365-1366, 1367-1368
Ryska litteraturen. B. Folklitteraturen - 1367-1368, 1369-1370, 1371-1372
Ryska musiksällskapet, Kejserliga. Se Musiksällskap, sp. 1445 - 1371-1372
Ryska pistoler, myntv. Se Imperial 2 - 1371-1372
Ryska snufvan - 1371-1372
Ryska språket - 1371-1372, 1373-1374, 1375-1376
Ryska stäpphöns. Se Rapphönssläktet, sp. 1031 - 1375-1376
Rysk-japanska kriget 1904-05 - 1375-1376, 1377-1378, 1379-1380, 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386, 1387-1388
Rysk kanin. Se Kaninen - 1387-1388
Rysk lakritsrot. Se Lakritsrot - 1387-1388
Rysk mysk. Se Mysk, sp. 120 - 1387-1388
Rysk-turkiska krig - 1387-1388
Ryslinge - 1387-1388
Ryss (Kolryss) - 1387-1388
Ryssby. 1. Socken i Kalmar län - 1387-1388, 1389-1390
Ryssby. 2. Socken i Kronobergs län - 1389-1390
Ryssbylund - 1389-1390
Ryssel. Se Lille, sp. 516 - 1389-1390
Rysselberghe, Théo van - 1389-1390
Ryssgrafven. Se Almare Stäke 1 - 1389-1390
Ryssgubbe. Se Bunias orientalis - 1389-1390
Ryssja - 1389-1390
Ryssjeknut. Se Knut, sp. 415 - 1389-1390
Ryssland - 1389-1390, 1391-1392, 1393-1394
Ryssland. Nationalitet - 1393-1394, 1395-1396
Ryssland. Ytbildning och vattendrag - 1395-1396, 1397-1398
Ryssland. Klimat - 1397-1398, 1399-1400
Ryssland. Flora - 1399-1400, 1401-1402
Ryssland. Fauna - 1401-1402
Ryssland. Kyrkliga förhållanden - 1401-1402, 1403-1404, 1405-1406
Ryssland. Undervisningsväsen - 1405-1406, 1407-1408
Ryssland. Näringar. Åkerbruk - 1407-1408
Ryssland. Boskapskötsel - 1407-1408
Ryssland. Skogsbruk - 1409-1410
Ryssland. Fiske, jakt - 1409-1410
Ryssland. Bergsbruk - 1409-1410
Ryssland. Industri - 1409-1410
Ryssland. Handel - 1409-1410, 1411-1412
Ryssland. Sjöfart - 1411-1412
Ryssland. Järnvägar - 1411-1412
Ryssland. Längdmått - 1411-1412
Ryssland. Myntväsen - 1411-1412
Ryssland. Kreditanstalter - 1411-1412, 1413-1414
Ryssland. Försvarväsen - 1413-1414, 1415-1416, 1417-1418, 1419-1420
Ryssland. Författning - 1419-1420, 1421-1422
Ryssland. Förvaltning - 1421-1422, 1423-1424, 1425-1426
Ryssland. Rättskipning - 1425-1426
Ryssland. Finanser - 1425-1426
Ryssland. Riksvapnet, flagga, ordnar - 1425-1426, 1427-1428
Ryssland. Förhistorisk tid - 1427-1428, Till art. Ryssland. I., Till art. Ryssland. II., Till art. Ryssland. III., Till art. Ryssland. IV., 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434, 1435-1436
Ryssland. Historia - 1435-1436
Ryssland. Historia I. Den normanniska tiden 862-1054 - 1435-1436, 1437-1438, 1439-1440
Ryssland. Historia II. Den bysantinska tiden 1054-1240 - 1439-1440, 1441-1442, 1443-1444
Ryssland. Historia III. Den tatariska tiden 1240-1480 - 1443-1444, 1445-1446, 1447-1448
Ryssland. Historia IV. Den moskovitiska tiden 1480-1700 - 1447-1448, (blank), Karta till Rysslands historia, Karta till Rysslands historia (forts.), (blank), 1449-1450, 1451-1452, 1453-1454, 1455-1456, 1457-1458, 1459-1460
Ryssland. Historia V. Den petersburgska tiden 1700- - 1459-1460, 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466, 1467-1468, 1469-1470, 1471-1472, 1473-1474, 1475-1476, 1477-1478, 1479-1480, 1481-1482, 1483-1484, 1485-1486, 1487-1488, 1489-1490, 1491-1492, 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498, 1499-1500, 1501-1502, 1503-1504, 1505-1506, 1507-1508, 1509-1510, 1511-1512, 1513-1514

Project Runeberg, Tue Dec 18 15:27:52 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfcc/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free