- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 25. Sekt - Slöjskifling /
765-766

(1917) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Själfregistrerande apparater ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Ofta nog igenkännas själfporträtt på den skarpt
fixerande blicken. Själfporträtt af skulptörer äro
mindre vanliga än af målare. Som exempel kunna återges
Sergels medaljonger och byst af sig själf. Skulpterade
själfporträtt skilja sig icke i kompositionen från
andra porträttskulpturer. I Palazzo degli Uffizi i
Florens finnes en stor samling af berömda målares
själfporträtt, bland dem omkr. ett dussin af svenska
konstnärer. A. L. R.

Själfregistrerande apparater, fys. Se
Registreringsapparater.

Själfregistrerande barometer, fys. Se Barograf.

Själfreglerande kompasser. Se Kompass, sp. 695.

Själfrening af vattendrag kallas den företeelse,
att i hvarje vattendrag försiggår en förbrukning
af organiska ämnen, som ger sig till känna på
så sätt att, om organiska föroreningar på ett
ställe tillföras, dessa under vattendragets lopp
småningom minskas i mängd och slutligen alldeles
kunna försvinna, så att vattnet praktiskt taget
blir lika rent, som innan föroreningarna tillfördes
vattendraget. Vid denna själfrening kunna vissa
fysikaliska omständigheter, såsom utspädning,
afsättning, afdunstning o. d., äfvensom rent
kemiska processer inverka, men till öfvervägande
del är själfreningen af fysiologisk natur, och man
anser, att sönderdelningen af de organiska ämnena
i vattnet hufvudsakligast sker genom inverkan af
s. k. aëroba bakterier under förbrukning af syre. Om
syrehalten i vattnet härvid förbrukas i större
utsträckning, än som motsvarar den tillförsel, som
sker genom diffusion från atmosfärluften och genom
vattenväxternas assimilation, uppstår en minskning
af vattnets syrehalt. Detta sker i allmänhet, då
organiska ämnen, som äro underkastade förruttnelse,
tillföras vattnet öfver en viss gräns. Skulle
föroreningen ökas så långt, att allt syre förbrukats,
börja de s. k. anaëroba bakterierna sin verksamhet,
och märkbara förruttnelseprocesser inträda. Jfr
Assimilation, sp. 239, och Bakteriologi, sp. 710.
G. H-r.

Själfskrifvenhet, rätt att utföra en offentlig
funktion eller tjänstgöra som organ åt stat eller
annat samhälle, utan att därtill ha särskildt
bemyndigats genom utnämning eller val. Grunden
till en sådan rätt kan vara börd. Exempel härpå
äro regeringsmaktens utöfning i ärftliga monarkier,
vasallernas myndighet inom feodalstatens ärftliga län
(se Länsväsen), den ärftliga representationsrätten
i adelskamrar, härstammande från ståndsförfattningens
tid (den engelska peervärdigheten, hufvudmannaskapet
på det svenska riddarhuset), men äfven den
moderna rösträtten, hvars grundläggande villkor,
medborgarskap, förvärf vas genom födseln. En fara
med själfskrifvenhet, beroende af börd, är frestelsen
att betrakta den ej som ett uppdrag i det allmännas
tjänst, utan som en privat rättighet, som får nyttjas
till privat fördel. Själfskrifvenhet kan emellertid
uppkomma äfven på sådant sätt, att befogenhet till
utöfning af en offentlig funktion utan vidare följer
af rätt att utöfva en annan (s. k. potentierad
organställning). Så är t. ex. fallet med den tyska
kejsarvärdigheten, hvartill innehafvåren af Preussens
konungakrona är själfskrifven, med den i en del
stater vissa högre ämbetsmän tillkommande rätten
att vara medlemmar af den öfre kammaren (de engelske
biskoparnas platser i öfverhuset), samt med svensk
biskops själfskrifvenhet som led. af kyrkomötet (under
ståndstiden äfven af riksdagen) och svensk kyrkoherdes
själfskrifvenhet som ordf. i kyrko- och skolråd.
Ö. U.

Själfspelande pianospelapparater. Se
Pianospelapparater.

Själfspilling, detsamma som själfmördare (se
Själfmord).

Själfspänning, krigsv. Se Handeldvapen, sp. 1317.

Själfsteril (af lat. sterilis, ofruktsam), bot.,
säges en växt vara, hvars eget frömjöl är overksamt,
eller, med andra ord, för att frukt skall bildas,
fordras pollination med frömjöl, härstammande från
en annan individ. Som exempel på själfsterila
växter kunna de flesta körsbärssorterna nämnas;
ett ensamstående körsbärsträd bär därför ofta ingen
frukt, trots rik blomning. Motsats själffertil
(af lat. fertilis, fruktsam). G.L-m.

Själfstympning, zool. Se Autotomi.

Själfstyrelse, en politisk term, hvarmed förstås
en organisation af statslifvet, som ej allenast ger
folket omedelbart eller genom valda representanter
inflytande på lagstiftning och beskattning, utan ock
inrymmer en viss själfständig verksamhet (jfr Autonomi
2
) åt kommuner, såväl de mindre (primärkommunerna) som
de större (provinser, län o. d.), samt åt enskilda
associationer o. s. v., hvarmed sammanhänger en
begränsning af regeringens och ämbetsmannaorganens
befogenhet i afseende på förvaltningen.
Själfstyrelsesystemet går med andra ord ut på att
ge största möjliga mått af rätt och frihet åt
den enskilde medborgaren att inom vissa områden
utöfva verksamhet för uppnående af samhällslifvets
ändamål. Själfstyrelsen står i direkt motsättning mot
den s. k. centralisationen i statsförvaltningen,
enligt hvilket system förvaltningens alla grenar
äro samlade i den högsta regeringsmaktens hand. En
långt drifven centralisation medför ofördelaktiga
och farliga följder för folket och därmed för
staten därigenom, att de enskildes själfverksamhet
stäckes och till följd däraf deras intresse för det
allmännas angelägenheter och för främjande af allmänt
väl förlamas; vidare därigenom, att den skapar en
byråkrati, hvilken, på samma gång som den utöfvar
ett otillbörligt förmynderskap öfver medborgarna, blir
i hög grad beroende och osjälfständig i förhållande
till regeringsmakten; och slutligen därigenom, att det
stora antal statstjänstemän, som en dylik organisation
kräfver, medför alltför betungande kostnader för
det allmänna. Själfstyrelsen kan däremot verka i
hög grad uppfostrande och lifgifvande: hos ett folk,
som är mäktigt däraf, uppväcker och vidmakthåller den
en kraftig och vaken medborgaranda samt framkallar
lust och förmåga till en fruktbringande verksamhet på
olika områden. Det faller emellertid af sig själf och
följer af statsbegreppet, att en icke oväsentlig del
af förvaltningsgöromålen måste ledas och regleras af
regeringsmakten, d. v. s. i större eller mindre mån
vara underkastad centralisation. Själfstyrelsen
och centralisationen måste förenas. Vissa
förvaltningsgrenar

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 18:30:05 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfce/0405.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free