- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 25. Sekt - Slöjskifling /
817-818

(1917) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sjöhundar ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

817

Sjökrigsspel-Sjölag

818

själfva krigsakademien på Karlberg (1836-49), dels
inför en särskild pröfningskommission i Karlskrona
(1824-64). På sistnämnda ort fanns nämligen en
med styrmans-, skeppar- och artilleriskolorna
förenad fortsättningskurs, benämnd läroanstalt för
officerare vid k. flottan i Karlskrona. Då slutligen
krigsakademien 1862 ombil-dades till en militärisk
tillämpningsskola "för alla vid armén och flottan
behöfliga officerare", medförde denna organisation
sådana rubbningar, särskildt med afseende på
inträdesålder, undervisning och öfningar, att skolan
ansågs olämplig för sjö-kadetternas utbildning till
dugliga yrkesmän. Sedan en kommitté 1865 af gett
"förslag till ordnande af sjöofficersbildningen",
utfärdades den första stadgan för k. Sjökrigsskolan,
hvilken började sin verksamhet 1867 och året därpå
mottog jämväl sjö-kadetterna från Karlberg. Ända
till 1911 egde skolan 6 klasser, hvarje med
1-årig kurs dels från l okt. till omkr. l maj vid
skolan i Stockholm, dels under sommarmånaderna
vid skolan ombord, företrädesvis å sjögående,
seglande örlogsfartyg (kor-vetterna "af Chapman",
"Norrköping", "Saga" och "Freja" samt fregatten
"Vanadis"). Undervisningen vid skolan i land
omfattade dels i vanliga skolämnen hufvudsakligen
de kurser, som in-gingo i undervisningsplanen för de
allmänna läroverken, till omfång icke understigande
fordringarna för studentexamen, dels militära ämnen,
samt vid skolan ombord nästan uteslutande praktiska
öfningar. - Inträde kunde i allmänhet vinnas endast
i skolans l:a klass vid 14-16 års ålder och efter
undergången pröfning, hvari under en följd af år
ingick äfven en s. k. aspirantkurs ombord. - På grund
af 1909 års riksdagsbeslut omlades utbildningen
h. o. h. från 1911. För inträde i skolan fordras
numera an1 ägd studentexamen, och undervisningen
för sjökadetterna vid skolan, i land och ombord å
tidsenliga stridsfartyg, omfattar nästan uteslutande
militära ämnen under en något mer än 3-årig kurs. -
Enligt det senast (8 okt. 1915) för skolan utfärdade
reglementet är dess ändamål att å en sjöofficerslinje
i teoretiskt, praktiskt och disciplinärt hänseende
meddela den utbildning, som kräfves för att vinna
lägsta officersgraden vid flottan, samt att å en
kustartillerilinje meddela en del af den utbildning,
som kräfves för att vinna lägsta officersgraden vid
kustartilleriet. Skolans lärjungar benämnas kadetter
("sjökadetter" och "kustartillerikadetter") och utgöra
tillsammans mannens kadettkår. Skolans verksamhet
är fördelad mellan skola i land för båda linjerna
med 2 läsår för sjöofficerslinjen och l läsår för
kustartillerilinjen samt rekrytkurs och skola ombord
för endast sjöofficerslinjen. Läsåret vid skolan
i land omfattar tiden omkr. 21 okt.-l maj med 3
veckors julferier, rekrytkursen 15 juli-l okt. (i
Karlskrona) och skolan ombord å "kadett-fartyg"
en vinter och tre somrar. - Ehuru undervisning i
de flesta humanistiska ämnen numera icke meddelas
vid skolan, omfattar undervisningen där dock ett
mycket stort antal läro- och öfningsämnen, nämligen
vid skolan i land å sjöofficerslinjen: navigation
jämte trigonometri, vapenlära, sjökrigskonst,
skeppsbyggen, maskin-, torped- och min-lära,
befästningskonst, organisationslära, krigs- och
sjölagar, intendenturtjänst, fysik, matematik och

mekanik samt engelska och franska språken,
äfvensom maskinarbete, gymnastik- och vapenföring,
handvapensexercis, idrott och skjutöfningar;
å kustartillerilinjen: vapen-, kustfästnings-,
min- och torpedlära, befästningskonst och
topografi, organisationslära, reglemente för
marinen och krigslagar, navigation, maskinlära,
skeppsbyggen, sjö-krigskonst, landtkrigskonst och
intendenturtjänst, äfvensom gymnastik och vapenföring,
handvapensexercis och idrott; vid skolan ombord äro
läroämnena navigation, sjömanskap, jämväl omfattande
teoretisk fartygsmanöver, reglementen, krigslagar,
vapenlära och fartygskännedom samt öfningsämnena
praktisk navigation, astronomiska observationer,
artilleriexercis, skjutöfningar med artilleripjäser,
torpedlära, minöfning, elektroteknik, signalering,
bevakningsöfning, maskinskötsel, befälstjänstgöring,
praktisk fartygsmanöver, instruktionsöfningar,
båtars handterande, handvapensexercis, skjutöfningar
med handvapen, sjömätning, fältbefästningsarbeten,
hälso- och förbandslära, gymnastik och vapen-öfning
jämte idrott, samt vid sidan häraf den praktiska
tjänsten ombord.

För antagning till sjökadett fordras bl. a. aflagd
studentexamen och en ålder af minst 17, högst
20 år (under kalenderåret). För antagning till
kust-artillerikadett fordras bl. a. aflagd
studentexamen eller flyttning till IV:e ringen
vid gymnasium och en ålder af minst 16, högst
21 år (under kalenderåret). Utbildningen eger
rum vid kustartilleriet utom en kortare tid
ombord å flottans fartyg samt ett läsår vid
Sjökrigsskolan under tillsammans vid pass 2Va år
(k. kung. 11 dec. 1914). - Sjökrigs-skolan omfattar
f. n. (1916) 69 kadetter. Undervisning meddelas af 20
lärare. Befälspersonalen utgöres af l chef, l adjutant
och bibliotekarie, högst 8 ord. kadettofficerare,
extra kadettofficerare, l intendent och l
läkare. Högsta inseendet öfver skolan utöfvas
af chefen för Sjöförsvarsdepartementet. - Sedan
1879 eger Sjökrigsskolan en för densamma särskildt
uppförd byggnad på Skeppsholmen (se d. o., fig.).
H. W-1.

Sjökrigsspel. Se Krigsspel.

Sjökräftan, zool. Se Kejsarhummern.

Sjökung, zool. Se Alkekungsläktet.

Sjökvaesthuskassen i Norge, upprättad 1674, utbetalar
pensioner till i marinen fast anställdt manskap, som
erhållit afsked, och till dessa personers änkor. Till
densamma lades 1871 en 1801 upprättad fond, urspr,
afsedd lör i slaget på Köpenhamns redd 2 april
1801 sårades och stupades efterlefvande, men senare
utvidgad äfven till fromma för anhöriga till dem,
som sårats eller fallit under 1807-14 års krig. S:s
kapital, hvars förvaltning sorterar omedelbart under
försvarsdepartementet, utgjorde 30 juni 1916 1,072,567
kr. K. V. H.

Sjökål, bot.y detsamma som strandkål. Se C r a m b e.

Sjölag, lag angående sådana privaträttsliga
förhållanden, som röra sjöfarten. Sveriges äldsta
sjölag utfärdades 1667 och gällde ända till 1865. Den
nu gällande utfärdades 12 juni 1891 och trädde i
kraft l jan. 1892. Den är resultatet af ett flerårigt
samarbete mellan svenska samt danska och norska
kommitterade, och den är äfven i allt väsentligt
öfverensstämmande med den danska af l april 1892 och
den norska af 20 juli 1893. I- Afz.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:56:32 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfce/0433.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free