- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 25. Sekt - Slöjskifling /
823-824

(1917) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sjömansgarn ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

trycket 20 sept. 1911 och trädde i laga kraft
1 jan. 1912. Sjömanshusen ha till ändamål att
samla och meddela upplysningar om allt inhemskt
sjöfolk och alla för handeln afsedda fartyg af
20 tons dräktighet och därutöfver, hvilka ha sin
hemort inom riket, att hålla förteckning öfver det
sjömanskap och de fartyg af omförmälda beskaffenhet,
som under hvarje år i handelssjöfart användas, samt
att i öfrigt egna eftersyn åt sjömännen och bereda
understöd åt behöfvande bland dem äfvensom åt deras
efterlämnade änkor och barn. F. n. (1916) finnas
sjömanshus i 47 städer, nämligen: Haparanda, Luleå,
Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand,
Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gäfle, Stockholm,
Södertälje, Nyköping, Norrköping, Söderköping,
Västervik, Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona,
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Kristianstad,
Simrishamn, Ystad, Trälleborg, Malmö, Landskrona,
Hälsingborg, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Göteborg,
Kungälf, Marstrand, Lysekil, Uddevalla, Strömstad,
Visby, Karlstad, Lidköping, Vadstena, Linköping,
Jönköping, Uppsala och Västerås. Sjömanshusen
stå under inseende af Kommerskollegium. Hvarje
sjömanshus förvaltas af en direktion, bestående
af 5 ledamöter (2 pers. för redarklassen, 1 kapten
för befälhafvarkl., 1 styrman eller maskinist för
underbefälhafvarkl. och 1 sjöman för manskapet);
direktionen väljer inom sig en ordf. Ledamotskap
åtföljes icke af någon löneinkomst. Ledamot kan
afsäga sig uppdraget, endast om han uppnått sextio
års ålder, är af sjuklighet eller förestående resa som
fartygsbefälhafvare förhindrad att sköta befattningen
eller redan utöfvat sådan under sammanlagdt 6
år. Direktionen skall under gemensam ansvarighet vårda
och förvalta sjömanshusets fasta och lösa egendom,
afgöra frågor om understöd åt under sjömanshuset
hörande sjömän samt deras änkor och barn, mottaga
och i föreskrifven ordning till direktionen öfver
Handelsflottans pensionsanstalt öfverlämna sjöfolks
pensionsansökningar samt tillställa vederbörande de
pensionsbref och penningbelopp, som till följd häraf
erhållas, m. m. Direktionen har till sitt biträde en
ombudsman; han tillsättes af Kommerskollegium och är
fristående af direktionen och har sig bl. a. ålagdt:
att på anmälan af fartygsbefälhafvare påmönstra
sjöfolk och utfärda sjömansrulla, att verkställa
sjöfolks afmönstring, att meddela fartygsredare och
befälhafvare, som vilja förhyra sjöfolk, anvisning
på och upplysningar om tjänstsökande, att medla vid
uppkommande mindre tvister mellan fartygsbefälhafvare
och besättning eller mellan personer af besättningen
inbördes samt att, då kvarlåtenskap efter afliden
sjöman kommit sjömanshuset till hända, ombesörja, att
densamma kommer vederbörande arfvingar oförskingrad
till godo.

Hvarje svensk sjöman – befälhafvare såväl som
maskinist, styrman och besättningskarl – skall
inskrifvas vid det sjömanshus, inom hvars distrikt
mannen är kyrkoskrifven. Inskrifven sjöman, som
befinner sig i torftiga omständigheter samt under
utöfvande af sin tjänst blifvit till någon lem så
skadad eller ådragit sig sådan sjuklighet eller
blifvit så ålderdomsbräcklig, att han till sjötjänst
ej vidare kan användas, är berättigad att för
sin återstående lifstid erhålla ett, efter hans
nödtorft och sjömanshuskassans tillgångar lämpadt,
årligt understöd. Änka samt fader- och moderlösa barn
efter sjöman, som varit berättigad till understöd,
ega rätt till fattighjälp, änka, så länge hon förblir
i sitt änkestånd, och barn intill fyllda 15 år.

Sjömanshusens inkomster äro följande: 1) Hvarje fartyg
af 20 tons dräktighet eller därutöfver, som från
svensk hamn afgår till utrikes ort, erlägger till
distriktets sjömanshus 3 öre pr ton, om fartyget är
svenskt eller tillhör en sådan främmande nation,
i hvars hamnar svenska fartyg behandlas lika
med samma nations egna, samt 5 öre pr ton för
alla andra fartyg. Om fartyget afgår flera gånger
under en kalendermånad från samma hamn, erlägges
afgiften endast en gång i månaden. 2) Då besättning
eller enskild person å inhemskt fartyg, som är
inskrifvet vid svenskt sjömanshus, afmönstrar,
vare sig inom- eller utomlands, skall till det
sjömanshus, i hvars register sjömannen är inskrifven,
erläggas 1 proc. å den sedan inmönstringen förtjänta
hyran. 3) Sjömanshusen bekomma af tonafgifterna för
året 4 kr. för hvarje man, som finnes i registret
införd. Bötesmedlen tillfalla sjömanshusen, men
fördelas af Kommerskollegium, dit alla sjömanshusens
inkomster redovisas. Dessa viten och böter ådömas
för följande försummelser och till nedanstående
belopp: a) Om en sjöman, som önskar inskrifvas vid
ett sjömanshus, döljer, att han förut tillhört ett
annat, eller falskeligen förebär, att han varit vid
annat sjömanshus inskrifven, straffas han med böter
till högst 100 kr. b) Om en sjöman ombyter namn,
utan att anmäla det vid det eller de sjömanshus,
där han blifvit inskrifven, är han förfallen till
böter från och med 10 till och med 100 kr. c) Om en
sjöman, som tagit hyra å främmande fartyg eller ingår
i krigstjänst, underlåter att därom göra anmälan
till sitt sjömanshus eller afsiktligt förstört sin
sjöfartsbok, får han icke tillräkna sig den tid han
redan varit vid sjömanshus inskrifven och får dessutom
bota högst 50 kr. d) Om befälhafvare vägrar att vid
afmönstring återställa sjöfartsboken eller däremot
svarande förklaring, ålägges han att bota från och
med 10 till och med 300 kr. e) Åsidosätter fartygs
egare eller redare att på föreskrifvet sätt anmäla
fartygets hemort, rederi, tontal m. m., som fordras
för behörig registrering, straffas han med böter från
och med 20 till och med 200 kr. f) Om befälhafvare,
som utan af- eller påmönstring öfver ett år har sin
besättning ombord, underlåter att före årets utgång
till vederbörande sjömanshus lämna redovisning för det
vid sjömanshuset inskrifna manskap, som tjänstgjort
å hans fartyg, straffas han med böter från och med
50 till och med 300 kr. g) Försummar eller vägrar
fartygsbefälhafvare eller redare att erlägga de
afgifter, som under 1) och 2) här ofvan äro omtalade,
straffas han med böter från och med 50 till och med
500 kr.

För granskning af sjömanshusens räkenskaper
och förvaltning utses årligen inom hvarje
distrikt 3 revisorer (af hvilka en skall
vara en magistratsperson, i Stockholm en
rådman). Revisionen, som börjar i förra hälften af
mars, skall vara afslutad före utgången af april s. å.
L. H.*

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:16:50 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfce/0436.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free