- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 28. Syrten-vikarna - Tidsbestämning /
761-762

(1919) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Telegrafverkets pensionsinrättning - Telegrafverkets pensionskassa för pensionering af verkstads-, förråds- och linjearbetare - Telegrafverkets undervisningsanstalt

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

eller afkortad och beräknas efter det för hvarje
tjänstebefattning bestämda pensionsunderlaget
utgörande högst 5,500 kr. och lägst 800
kr. Hel pension utgör samma belopp som det för
tjänstinnehafvaren vid tiden för hans afgång från
tjänsten gällande pensionsunderlaget, dock skall
för tjänstinnehafvare, som under kortare tid än
fem år innehaft den tjänst, från hvilken afgång eger
rum, beloppet af hel pension utgöra en femtedel af
sammanlagda beloppen af de högsta pensionsunderlag,
hvilka under hvart och ett af de senaste fem åren
varit för honom gällande. Afkortad pension utgör viss
del af hel pension och utgår med belopp, minskadt
i förhållande till det mindre antalet tjänstår,
hvilket dock icke får understiga tio. Pension utgår
dels af pensionsinrättningens tillgångar till högst 75
proc. af pensionsunderlaget, dels som fyllnadspension
af telegrafverkets medel. Rätt till hel pension
inträder vid uppnådda 65 lefnads- och 35 tjänstår,
dock att sådan rätt inträder för tjänstinnehafvare i
Telegrafstyrelsen vid 67 lefnads- och 35 tjänstår, för
verkstadsdirektör, linjeingenjör, verkstadsingenjör,
assistent, linjemästare, linjeförman och reparatör
vid 60 lefnads- och 35 tjänstår, för samtliga kvinnliga
tjänstinnehafvare vid 60 lefnads- och 30 tjänstår (för
telegrafister och interurbantelefonister dock vid 55
lefnads- och 35 tjänstår). För tjänstinnehafvare,
som träffats af olycksfall i tjänsten, utgår,
där olycksfallet medför oförmåga till vidare
tjänstgöring, hel pension till belopp, motsvarande
det vid olycksfallet för tjänstinnehafvaren gällande
pensionsunderlaget. Tjänstinnehafvare, som icke
uppnått den för åtnjutande af pension stadgade
lefnadsåldern, erhåller, om han efter att under
fem på hvarandra följande år i följd af sjukdom,
vanförhet eller lyte är oförmögen till tjänstgöring,
hel pension, såvida han innehar stadgadt antal
tjänstår, men om tjänstårens antal är lägre, dock
icke understigande tio, afkortad pension till
minst 75 proc. af pensionsunderlaget. Rätt till
fyllnadspension tillkommer ej den, som blifvit från
tjänsten afsatt eller för fel eller försumlighet från
tjänsten skild, ej heller den, som vid afgång från
tjänsten icke är svensk medborgare. Delegare skall
erlägga pensionsafgift till årligt belopp af den
i reglementet angifna procenten utaf det honom vid
stadgad pensionsålder tillkommande pensionsbeloppet
samt dessutom med vissa undantag befordringsafgift
hvarje gång förflyttning eger rum till befattning,
som medför förhöjd pensionsrätt. Beträffande
generaldirektören och chefen for telegrafverket
är särskildt stadgadt. (Beloppet af hans pension
är alltefter tjänstetidens längd 5,000, 5,500
eller 6,000 kr.) Pensionsinrättningens tillgångar
uppgingo vid 1917 års slut till 9,484,280 kr. 89
öre. Pensionsinrättningen förvaltas af Direktionen
öfver telegrafverkets pensionsanstalter,
som
består af 5 personer, af hvilka ordf. och vice
ordf. äro förordnade af K. M:t och 3 led. valda af
pensionsinrättningens fullmäktige, hvilka, utsedda
af delegarna, sammanträda till lagtima möte hvart
tredje år.
A. A.

Telegrafverkets pensionskassa för pensionering
af verkstads-, förråds- och linjearbetare.

Sedan riksdagen 12 juni 1917 beslutit,
att som bidrag för pensionering af vissa på extra stat
upptagna befattningshavare vid telegrafverket skulle
fr. o. m. 1918 af telegrafverkets medel årligen
afsättas 154,500 kr., utfärdades 29 juni 1917
k. reglemente för kassan. Skyldig att inträda
som delegare i kassan är fr. o. m. 18 års
ålder befattningshafvare, som utan att bekläda
ord. befattning vid telegrafverket eller annat
statens verk, innehar fast anställning som verkstads-,
förråds- eller linjearbetare vid telegrafverket. Som
underlag för bestämmande af pension skall tjäna
ett belopp, som med 200 kr. öfverstiger 1,800
gånger timlönen, dock högst 850 kr. mer än 800
gånger timlönen. Där befattningshavare har månads-
eller dagaflöning, beräknas pensionsunderlaget utgöra
1/250-del af månadslönen och 1/10-del af daglönen. Har
befattningshavare bostadsförmån, ingår äfven värdet
häraf vid beräkning af pensionsunderlaget. Delegare
skall erlägga månadsafgift, som består af dels
grundafgift, motsvarande 7 gånger den timlön,
delegaren har, när afgift första gången erlägges,
dels ock tilläggsafgifter, som motsvara erhållna
aflöningsförhöjningar. Telegrafverket lämnar
årligen det bidrag till pensioneringen, som
tillsammans med delegarnas afgifter motsvarar deras
pensionsrätt. Pension utgår med i reglementet
angifven proc. af det högsta pensionsunderlag,
som varit för delegaren gällande under hvart och
ett af de fem sista tjänståren. Rätt till pension
inträder för delegare, som i följd af olycksfall
i tjänsten eller eljest till följd af sjukdom,
hvilken han genom tjänstutöfning ådragit sig, af
Telegrafstyrelsen entledigas. I sådant fall utgör
pensionen minst 70 proc. af pensionsunderlaget samt,
därest olycksfallet eller sjukdomen omöjliggör för
delegaren att vidare bidraga till sin försörjning,
hel pension. Delegare, som räknar minst 10 tjänstår
och i följd af kroppsskada eller sjukdom i andra fall,
än nyss är sagdt, eller ock till följd af väsentligen
minskad arbetsförmåga entledigas, erhåller pension,
hvilken, därest de förhållanden, som grundlagt
rätten till pension, omöjliggöra för delegaren att
vidare bidraga till sin försörjning, skall motsvara
minst 70 proc. af pensionsunderlaget. Delegare,
som räknar minst 10 tjänstår och uppnått en
lefnadsålder af för man 65 år och för kvinna 60 år,
erhåller vid afgång från tjänsten pension efter
tjänstårens antal och efter uppnådda 35 tjänstår
hel pension. Af delegares pension från kassan utgör
högst 850 kr. statspension, och återstoden är
afgiftspension. Rätt till pension tillkommer ej den,
som för fel eller försumlighet blifvit från tjänsten
skild, ej heller den, som vid afgång från tjänsten
icke är svensk medborgare. Pensionskassan
förvaltas af Telegrafstyrelsen.
A. A.

Telegrafverkets undervisningsanstalt,
institution, där större delen af telegrafverkets
personal erhåller sin fackutbildning. Vid
denna undervisningsanstalt förekomma förutom
de egentliga s. k. elevkurserna för utbildning
af e. o. assistenter, e. o. telegrafister och
e. o. radiotelegrafister (se Telegrafelevkurser)
äfven kurser för utbildning af radiokommissarier och
s. k. högre tekniska kurser för verkets assistenter
och linjeingenjörer. Äfven tillfälliga kurser för viss
personals utbildning i ett speciellt telegrafsystem
ha förekommit. — Redan 1873 togos de första stegen
till att utbilda ett eget undervisningsväsen vid
telegrafverket, och i samband därmed infördes ett

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Sep 6 16:02:03 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfch/0411.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free