- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 33. Väderlek - Äänekoski /
77-78

(1922) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Vägplogar ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Vägplogar-Vägsteklar

verk, hvars befattning enligt nu gällande instruk-
tion (af 30 dec. 1911 med ändring 31 dec. 1914)
omfattar handläggning af tekniska och administra-
tiva ärenden ang. 1) anläggning eller förbättring
af vägar, broar, färjor, kanaler, slussnr, hamnar
och andra dylika företag, 2) sjöars och vattendrags
tillgodogörande för sjöfart, flottning eller andra in-
dustriella behof och i samband därmed nödiga an-
läggningar, 3) skyddsåtgärder mot skärningar och
öfversvämningar af sådan omfattning och beskaffen-
het med hänsyn till det allmännas intressen, att
de anses böra utföras af staten och på dess be-
kostnad, 4) enskilda järnvägar, afsedda för allmän
trafik. Från styrelsens ämbetsbefattning undantas
dock de ärenden af ofvannämnda beskaffenhet, som
äro tillagda Vattenfallsstyrelsen (se d. o.). På
framställning af Landtbruksstyrelsen har Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen att af ge yttrande i ären-
den, som röra statsunderstöd i form af lån eller an-
slag för vattenaflednings-, afdiknin^s- eller odlings-
företag. I ofvannämnda fyra punkter upptagna ar-
beten äro dels sådana, som utföras af enskilda per-
soner, bolag eller menigheter, antingen h. o. h
på egen bekostnad eller med understöd af staten i
jform af anslag, lån eller andra förmåner, för så
vidt dessa arbeten äro af den beskaffenhet, att K.
M:ts tillstånd erfordras för deras verkställande,
och arbetena blifvit i afseende på såväl utförandet
som vidmakthållandet för det allmännas nytti
ställda under styrelsens kontroll, dels sådana, som
utföras af staten och på dess bekostnad genom sty-
relsens omedelbara försorg eller fortfarande äro
ställda under styrelsens öfverinseende och förvalt-
ning. I afseende på de förstnämnda arbetena ålig-
ger det styrelsen: att i rådgifvande egenskap lämna
biträde, anvisa lämpliga Undersökningsförrättnrp
eller arbetsledare samt i öfrigt öfvervaka dem; att
granska och omarbeta förslag till arbeten, till
hvilka K. M:ts tillstånd erfordras; att, då statsbi-
drag äskas, tillse, att därför sto d ?a de villkor äro
fullgjorda, att med utredning af frågan om stats-
bidrag underställa densamma K. M:ts pröfning,
att därefter underrätta vederbörande om beslutet
och vidtaga åtgärder för arbetets verkställande;
att tillse, att arbetena utföras i enlighet med fast-
ställda planer; att anmäla, om arbete ej blifvit
utfördt inom bestämd tid; att vaka öfver underhål-
let å redan utförda anläggningar; att låta verk-
ställa besiktning och afsyning af enskild järnväg
samt lämna tillstånd till densammas upplåtand0
för allmän trafik; att vidtaga de på styrelsen enliet
gällande flottningsstadga ankommande åtgärder
m. m. Därjämte åli?ger det styrelsen att, då så-
dant af K. M:t befallés, låta verkställa undersök-
ningar, utarbeta ritningar och upprätta kostnads-
förslag till arbetsföretag för statens räkning, att
afge utredningar i ärenden, som angå väg- och vat-
tenbyggnader; att förvalta och redovisa under sty-
relsens vård ställda medel; att till K. M:t afge
förslag till fördelning af de statsmedel, som riks-
dagen anvisar att utgå i form af anslag eller lån
till vissa slag af allmänna arbeten, samt att årli-
gen afge berättelse om utförda arbeten och för-
rättade inspektioner, m. m. Styrelsen utgöres af en
öfnerdirektör såsom chef för verket, 2 byråchefer.
hvaraf den ene förestår Tekniska byrån (för tekni-
ska ärenden med undantag af dem, som röra järn-

vägar) och den andre Järnvägsbyrån (för ärenden
ang. enskilda järnvägar), samt l byrådirektör, som
förestår styrelsens Administrativa byrå (för admi-
nistrativa ärenden). I styrelsen äro dessutom an-
ställda: på Tekniska byrån l förste byråingenjör,
2 byråingenjörer och l notarie; på Järnvägsbyrån
l förste byråingenjör, l byråingenjör och l ma-
skininspektör; på Administrativa byrån l registra-
tor (tillika aktuarie) samt l revisor och bokhållare,
hvarjämte 5 biträdande ingenjörer tjänstgöra på
Tekniska byrån, 2 biträd mde ingenjörer på Järn-
väsrsbyrån samt 2 extra revisorer på Administrativa
byrån. Enligt k. kung. 15 aug. 1913 skall där-
jämte från l maj 1913 tillsvidare under tiden för
vissa fiskehamnars byggande inom styrelsen finnas
en särskild hamnafdelning, under ledning af en
chef. På afdelningen finnas som tjänstemän anställ-
da l hamningenjör och l biträdande ingenjör. Ge-
nom hamnafdelningen skall ombesörjas utförande
af statens fiskehamnsbyggnader i enlighet med af
K. M:t fastställda planer och gifna föreskrifter. Af-
delningens chef skall i styrelsen föredraga alla icke
rent administrativa ärenden beträffande statens
fiskehamnsbyggnader samt därjämtu föredraga
andra inom styrelsen förekommande, icke rent ad-
ministrativa ärenden beträffande hamnar än dem,
hvilka angå statens fiskehamnsbyggnader. - De
allmänna arbetenas förvaltning utöfvades 1819-27
af K. strömrensningskommittén, 1828-40 af Stor-
amiralsämbetets tredje a f delning, 1840-41 af Sty-
relsen för allmänna vattenbyggnader och 1841-
82 af Styrelsen för allmänna väg- och vattenbygg-
nader samt omhänderhas från 1882 af Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen. Intill 1887 handhade
styrelsen statsbanornas byggande. N. B.

Vägiloqar. Se Vävmaskiner.

Vägport, järnv. SeBanunderföring.

Vägra i vändningen, s j öv. Se Vända.

Vägsenap, bot. SeSisymbrium.

Vägskatt. Se Väglag.

Vägsladdar. Se Vävmaskiner.

Vägsteklar, Pompilido, zool., en till gadd-
steklarna (se d. o.) hörande familj, som står nära
gräfsteklarna (se d. o.), men skiljes från dessa däri-
genom, att halssköldens sidohörn nå upp till eller
nära till vinglocken. De ha en svart, sparsamt
hårig kropp, som ofta har röda eller hvita teck-
ningar, samt långa och spensliga ben. Vägstek-
larna äro mycket lifliga och rörliga djur, som älska
värme och solsken och ej visa sig vid mulet väder.
Honorna draga försorg om sin af komma genom att
förse densamma med proviant, som utgöres af
spindlar. Dessa förlama de med ett styng af sin
gadd och insläpa dem därefter, vanligen gående
baklänges, i den hålighet, som de antingen gräft i
marken eller utvalt i murket trä, i murbruk, i
snäckskal o. d. Endast arterna af saktet Pseuda-
qevia mura själfva på skyddade ställen af lera små
celler för bytets förvaring. Vägsteklarna inlägga
endast en spindel i hvarje cell. och då denna spin-
del sålunda ensam skall utgöra en tillräcklig
nortion för stekelns larv, nöjer si? stekeln ej med
första bästa spindel, utan väljer en art, hvars stor-
lek står i lämpligt förhållande till hans e^en. T
de flesta fall infångas endast fullvuxna spindlar, i
vanliga fall uteslutande honor, emedan dessa ha

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:57:04 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcm/0055.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free