- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 34. Ö - Öyslebö; supplement: Aa - Cambon /
45-46

(1922) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Öfverlång ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

45

Öfverstjuktan-Öfverståthållarämbetet

46

genom dess öfre tons höjning är en kromatisk half-
ton större än den stora eller den rena intervallen
af samma slag. En öfverstigande prim är således
t. ex. c ciss, sekund c diss, kvart c fiss, sext
c aiss. Hvad ackord beträffar, utgöres likaså
den öfverstigande treklangen af grundton, stor
ters och öfverstigande kvint, t. ex. c e giss, öfver-
stigande sextackord af baston, stor ters och öfver-
stigande sext, t. ex. ass c fiss. Jfr Förmin-
ska d och I n t e r v a 11. E. F-t.

Öfverstjuktan, en 20 kvkm. stor fjällsjö i nord-
västra delen af Sorsele socken, Västerbottens län,
är belägen i barrskogsgränsen (489 m. ö. h.), samlar
en mängd mindre tillflöden från kringliggande
kalfjäll (Kuoltatjåkko, Stuortjåkko, Stångfjället och
Kusnfjäll) samt afflyter genom Juktån till Ume
älf. Längd 19 km., största bredd 2 km. J. V. E.

Öfverströmsskydd, elektrot. Se Kortslutning.

Öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna i
Finland har sitt upphof i det 1811 inrättade
Intendentsämbetet, sedermera Intendentskontoret
för allmänna byggnader. 1865 ombildades detta
till en öfverstyrelse, som numera lyder under
ministeriet för kommunikationerna och allmänna arbeten.
Den utgöres af l öfverdirektör samt l öfverarkitekt,
4 förste, 4 andre och 3 tredje arkitekter,
hvilka sistnämnda två kategorier äro föreståndare
för länsbyggnadskontoren, medan Nylands
läns kontor förestås af en förste arkitekt. 4 extra
arkitekter finnas å stat samt dessutom en maskiningenjör
och vanliga tjänstemän. För militieverkets
byggnader är anställd en särskild intendent. T. C.

Öfverstyrelsen för pressärendena i Finland
tillsattes 1865 och indrogs 1917 i samband med
tryckfrihetens fullständiga genomförande. Se vidare
Censur, sp. 1432.

Öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk,
ett under Ecklesiastikdepartementet lydande centralt
ämbetsverk, som enligt beslut af 1904 års
riksdag trädde i verksamhet fr. o. m. 1905 och
bestod af en ordf. (öfverdirektör) och 4
led. (läroverksråd), hvilka förordnades af
K. M:t för 5 år i sänder. Enligt instr. af 28 okt.
1904 hade det öfverinseende öfver rikets allmänna
läroverk och Högre lärarinneseminariet äfvensom
sådana flickskolor och andra enskilda eller kommunala,
med de allmänna läroverken jämförliga läroanstalter,
hvilka åtnjöto statsunderstöd eller i vederbörlig
ordning erhållit rätt att anställa studentexamen
eller realskolexamen eller ock fått sig tillerkänd
annan de allmänna läroverken tillkommande
förmån. Beträffande dessa läroanstalter skulle
Öfverstyrelsen antingen omedelbart vidtaga eller hos
K. M:t föreslå de åtgärder, som kunde finnas
erforderliga, för att de skulle motsvara sitt ändamål.
Öfverstyrelsen var från början i hufvudsak
organiserad som ett kollegialt ämbetsverk, i det att
de flesta ärendena skulle handläggas i plenum,
hvarvid såsom öfverstyrelsens beslut skulle gälla
den mening, hvarom flertalet förenat sig med
utslagsröst för öfverdirektören. Inom Öfverstyrelsen
anställdes särskildt sakkunnigt biträde i hygieniska
frågor (1905), särskilda inspektörer för undervisningen
i teckning (s. å.), gymnastik (s. å.), huslig
ekonomi (1914), manlig slöjd (s. å.), musik (1915)

och kvinnligt handarbete (s. å.). Sedan riksdagen
1913 beslutit upprättandet af en särskild Folkskolöfverstyrelse,
förändrades med 1914 års ingång
namnet Öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk
till Läroverksöfverstyrelsen, hvarjämte
dess chef och led. erhöllo fullmakt å sina befattningar.
genom beslut af 1919 års riksdag upprättades
en för hela skolväsendet gemensam Skolöfverstyrelse
(se d. o. Suppl.), omfattande
såväl Läroverksöfverstyrelsen som den 1913 inrättade
Folkskolöfverstyrelsen. Läroverksöfverstyrelsen
upphörde alltså att fungera som själfständigt
ämbetsverk fr. o. m. utgången af 1919 och ingick
som en af delning af Skolöfverstyrelsen. Samtidigt
fingo dess led. titeln undervisningsråd;
dessutom infördes "styrelseformen" med verks-
eller afdelningschefen som ensam beslutande i flertalet ärenden. H. Win.

Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna
i Finland efterträdde den 1799 inrättade, 1808
upplösta och 1816 återupprättade finska
strömrensningsdirektionen, hvilken 1860 omorganiserades
som öfverstyrelse. Dess instruktion är af 5 aug. 1887.
Den handhar ärenden ang. anläggningen af järnvägar
samt anläggningen och underhållet af kanaler, broar,
hamnar, vägar m. m. äfvensom ang. strömrensning,
sjöfällning, uttappning af
kärr och mossar o. s. v. Den utgöres af l öfverdirektör,
3 öfveringenjörer och l i
juridiska saker förfaren assessor. För Tagärenden ha tillkommit l öfveringenjör och
l byråingenjör, tills vidare interimistiska.
Under Öfverstyrelsen lyda 6 distrikt, som förestås
af hvar sin ingenjör, hvartill komma 3 interimistiska
vägdistrikt. Dessutom finnas vid Öfverstyrelsen en
särskild af delning för statens järnvägsbyggnad och
en 1907 inrättad hydrografisk byrå med l föreståndare,
l assistent och 3 extra ingenjörer. T. C.

Öfverstyrka, språkv. Se Accent, sp. 85.

Öfverstyrman. Se Styrman.

Öfverståthållare, titel på K. M:ts befallningshafvande
öfver Stockholms stad. Se vidare öfverståthållarämbetet.

Öfverståthållarhuset. Se Stockholm, sp.
1468, samt pl. VII, fig. 35, och öfverståthållarämbetet.

Öfverståthällarämbetet, den myndighet, som
utöfvar styrelsen öfver Stockholms stad. I spetsen
för ämbetet står Öfverståthållare n. Enligt senast
utfärdade instruktion (af l dec. 1882
med ändr. 24 febr. och 3 nov. 1899, 30 okt. 1903,
12 juli 1907, 29 sept. 1911, 5 maj 1916, 31 dec.
1917, 26 nov. 1920 och 28 okt. 1921) bör han i
allt hvad på honom beror tillse, att stadgandena
till upprätthållande af religionens och den allmänna
gudstjänstens helgd samt befrämjande af
sedlighet och uppfostran behörigen iakttagas, öfver
vissa sjukvårds- och andra allmänna inrättningar
utöfvar han det inseende honom enl. särskilda föreskrifter
tillkommer, och eger han, då han tillstädes är,
att föra ordet i styrelserna för dessa inrättningar,
så ock i de öfriga styrelser och kommittéer,
i hvilka han är pliktig eller berättigad att å ämbetets
vägnar deltaga. Han eger att föra ordet i
stadens magistrat och deltaga i dess öfverläggningar
och beslut samt, då han därtill finner anledning, å
ämbetets vägnar öfvervara rådstufvurättens förhand-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 01:57:11 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcn/0039.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free