- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 35. Supplement. Cambrai - Glis /
1171-1172

(1923) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Förfrukt ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1171

Förmyndare-För nit och redlighet i rikets tjänst

1172

förmultningsvärmet i den underliggande
ströbädden. - Om förmultningens betydelse för
jordbruket se Humusämnen 2. Om förhindrande af
trävir-kesförmultning se Impregnering 2 och Trä,
sp. 124-125. Om förruttnelse se d. o. Suppl.
K- A. V-g.

* Förmyndare. Nu gällande svensk rätt (1920
års lagstiftning) tillåter moder att behålla
förmyn-derskapet för sina barn, äfven om hon ingår
nytt gifte. I sådana fall, då vårdnaden om barnen
tillkommer den ena af föräldrarna med uteslutande af
den andra (se härom Vårdnad om barn, sp. 1290),
är vårdnadshafvaren jämväl förmyndare. Omsorg
om myndlingens uppfostran och tjänstanställning
tillkommer numera förmyndaren, endast för så vidt
han har vårdnaden (se anförd artikel). Kommunal
rösträtt för myndlingen eger förmyndaren (sedan
1918) utöfva blott i ärende, som rör myndlingens
i mantal satta jord. Af Lagberedningen har (under
samarbete med danska och norska delegerade) uppgjorts
"Förslag till lag om förmyn-derskap m. m." (1921).
C. G. Bj.

Enligt lag af 19 aug. 1898 åligger det i Finland
häradsrätt på landet och rådstufvu-rätt i stad att
tillse, att omyndig ej saknar förmyndare, samt ha
vårdnad öfver förmynderskap. Därvid biträdes rätten
af en i hvarje kommun förefintlig förmyndarnämnd,
som närmast har att vaka öfver, att förmyndare
behörigen vårda sig om de omyndige och deras
egendom. Förmyndare, som har egendom att förvalta,
bör enligt nämndens pröfning årligen eller minst
hvart tredje år till denna afge redovisning för
sin förvaltning. Föreligger skäl till anmärkning,
eger nämnden därom anmäla hos domstolen. I hvarje
kommun skall enligt lag af 27 juli 1922 finnas
en under för-myndarnämndens tillsyn stående
kommunal barntill-syningsman, som är god man för
alla utom äktenskapet födda barn i kommunen;
skall förmyndare utses för sådant barn, bör i
regel barntillsynings-mannen därtill förordnas.
O. B-n.

’Förmyndarkammaren. Enligt lagen af 24 mars
1916 om rätt domstol i vissa mål och ärenden
angående frälsemän har förmyndarkammaren
fått sig anförtrodda vården och förvaltningen
jämväl af frälse förmynderskap och godmanskap i
Stockholm. Enligt senare ändringar och tillägg i
1907 års instruktion utgöres förmyndarkammaren
nu af borgmästaren, en rådman (förut två) och
en lagfaren assistent, hvarjämte bland de där
anställde de två protokollsnotarierna ersatts af två
civilassessorer. Dit ingående dödsfallsförteckningar
äro numera ej inskränkta till att omfatta ofrälse
personer. Gällande räntefot är bestämd enl. k. br. 28
april 1922 och utgör 4Y? proc. (1923).

I förmyndarkammaren innestodo vid 1921 års slut:

För omyndiga samt frånvarande eller okända

arfvingar.............................. kr.
6,309,751:40

Garantifonden........................ »
902,809:39

öfverskott till allmänna barnhuset
.............................. » 339,992:13

Härförutom förvarades värdehandlingar för omyndiga
samt frånvarande eller okända arfvingar till nominellt
belopp af kr.. 54,154,234: -. O. Borg.

* Förmänsrätt. Bland de under senare år vidtagna
ändringarna i vår lags förmånsrättsordning

(kap. 17 Handelsb.) må här nämnas följande. I samband
med 1921 års konkurslagstiftning gafs åt borgenär,
som har retentionsrätt (se d. o.) i lös sak,
enahanda förmånsrätt i denna, som innehafvande af
lös sak under panträtt medför. Samtidigt infördes
allmän förmånsrätt för borgenärs kostnad för
gäldenärens försättande i konkurs samt för arfvode och
kostnadsersättning åt Kattens ombudsman och god man
i ackordsförhandling utan konkurs. De några år förut
tillkomna nya arterna af inteckning, i tomträtt och i
vatten-fallsrätt (se dessa ord), hade också utrustats
med förmånsrätt, liksom fastighetsinteckning. Men
fr. o. m. 1914 ge dessa inteckningar ej förmånsrätt
för ogulden ränta för mer än 2 år tillbaka före
utmätning eller konkursansökning; motsvarande
tid vid fartygs- och förlagsinteckning är
däremot fortfarande 3 år (jfr hufvudarbetet).
C. G. Bj.

Förmärsgastar, sjöv. Se Märsgastar.

’Förmögenhetsgemenskap ingår ej i den egendomsordning,
som jämlikt nya Giftermålsb. består i efter 1921
års ingång sammanvigda makars äktenskap. I stället
har hvardera maken en särskild rätt, giftorätt,
i hufvudparten af den andres egendom. Se vidare
Giftorätt och Giftorättsgods, båda i Suppl.
C. G. Bj.

’Förmögenhetsskatt infördes i 1910 års
ännu gällande förordning om inkomst- och
förmögenhetsskatt som beteckning för den
högre skatt på inkomster af förmögenhet, som
förordningen pålägger genom föreskriften, att
den uppskattade inkomsten skall förhöjas med 1/eo
af förmögenheten. Förmögenhetstillägget anpassas
sålunda efter den uppskattade förmögenhetens storlek
och innebär sålunda en beskattning normerad efter
förmögenhet. Detta är hvad som i vidsträcktare
bemärkelse kallas förmögenhetsskatt; i inskränktare
bemärkelse förstås därmed en skatt, som medtar
del af förmögenheten för gäldandet, hvilket
icke är afsedt vid vår inkomstbeskattning. Dess
förmögenhetstillägg innebär en förhöjning af
inkomstskatten med 1/a. Normal ränta anses i Sverige
nämligen sedan länge vara 5 proc., d. v. s. å 60,000
kr förmögenhet en ränteinkomst af 3,000 kr., hvilken
ränteinkomst med tillägg för 1/eo af förmögenheten
ju blir förhöjd med YS, d. v. s. taxerad till 4,000
kr. Se f. ö. Inko m’s t- och förmögenhetsskatt. Suppl.
E. F. K. S-n.

*Förna, geol., "biol., bildas af de till
humus öfvergående växt- och djurresterna i fasta
växtsamhällen vare sig på torr mark eller i vatten. Af
förnan på torr mark bildas genom förmultning (se
d. o. Suppl.) antingen mullämnen, om lufttillgången
är tillräcklig, i annat fall råhumus. I vatten
bildas af förnan humusämnen, vanligen i form af
torf. Forna är ett gammalt allmogenamn, som i senare
tider blifvit upptaget i marklärans terminologi med
strikt definition. Af ja (se d. o.) är en motsvarande
bildning af i vatten lefvande växt- och djursamhällen.
K. A. G.

För nit och redlighet i rikets tjänst,
belöningsmedalj, som utdelas af K. M:t, har på åtsidan
den regerande konungens bröstbild och på frånsidan,
på en upphöjd kantram, ofvanstående inskrift samt
vid öfre kanten en liten eklöfskrans (ofvanför den
belönades titel och namn) och nederst

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Thu Sep 30 02:38:44 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfco/0608.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free