- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
489-490

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Huë ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

489

Huitfeldtska stipendiefonden

490

som där vid önskelig och kristlig information i
bokliga konster kunde fruktbarligen uppdragas". I
j testamentet uttalas som dess sylte främst "Guds j
gudomliga namns ära och den nytta, som däraf kan j
följa till Guds kyrkas uppbyggelse och fäderneslandets
ornament och prydnad". I detta syfte skulle vid
gymnasiet inrättas libera mensa för 30 eller flera
skolpersoner, som vore obemedlade och lämpade för god
uppfostran, med viss företrädesrätt för prästsöner
från Tjörn och Sotenäs härad. Testamentet innehåller
bestämmelser bl. a. om underhåll af Huitfeldtska
graf koret i Valla kyrka, ev. af kyrkan, om sättet
för de donerade egendomarnas förvaltning, förbud mot
deras af yttrande m. m. Testamentet konfirmerades
dels af förmyndarregeringen 20 aug. 1664, dels af
Karl XI som myndig konung, genom konfirmationsbref
af 5 aug. 1673. I sistnämnda bref bestämdes
bl. a., att någon af riksens råd, helst den, som
vore lagman i Bohus län, skulle ha inseende öfver
godset. Till kuratorer för godset förordnades förutom
lagmannen äfven landshöfdin-gen i länet, stiftets
biskop och justitieborgmästaren i Göteborg. Efter
lagmansrätternas indragning 1849 lämnades lagmannens
plats i kuratelet obesatt. Enligt senaste instruktion
(k. kung. 31 dec. 1918) består kuratelet af,
förutom ofvan nämnda 3 själfskrifna, 2 af K. M:t
särskildt förordnade led. För förvaltningen äro
anställda l sekreterare och ombudsman och l kassör och
bokförare. Skogen å egendomen står under skogsstatens
vård och förvaltning. Om säteriernas arrendering
ges i instruktionen i hufvudsak samma bestämmelser
som de för kronans jordbruksdomäner gällande. För
upplåtelse af de under säterierna arbetsskyldiga
hemmanen och torpen funnos länge inga särskilda
föreskrifter. Ett k. bref af 8 mars 1815 förordnade
bl. a., att åborna skulle tills vidare vara frikallade
från ar-betsskyldigheten in natura mot erläggande
af årlig afgift till stipendieinrättningen. Denna
afgift regleras af K. M:t för viss tid och utgår
i spannmål med lösen i penningar efter 10-årigt
medelmarke-gångspris. Dessutom erlägges ett
penningbelopp, motsvarande den gamla frälseräntan
och vid åboombyte särskild afgift. Under åborätt
upplåtna hemman och torp voro, innan försäljning af
dem börjades, fördelade å 680 brukningsdelar. De
å fiskelägena befintliga bostads-, magasins-
och sjöbodtomterna m. m. gå nu samtliga under
benämningen skärgårdslägenheter. För dem erlades
före 1815 en mindre grundlega i penningar, hvartill
kom viss skjutsfärdsskyldighet, hvilken sedermera
utbytts mot en viss årlig afgift, underkastad
reglering genom beslut af K. M:t. Besittningsrätten
till skärgårdslägenhet följer eganderätten till å
lägenheten uppförd byggnad, så länge för lägenheten
bestämda afgifter behörigen erläggas. Antalet upplåtna
skärgårdslägenheter utgjorde, innan försäljning af
dem påbörjades, 2,296.

Reglerna för den i hufvudarbetet omtalade
försäljningen af inrättningen tillhörande fastigheter
återfinnas i k. br. af 2 dec. 1904, k. br. af 6 juni
1906 (om skärgårdslägenheter), k. br. af 14 febr. 1908
(om under åborätt innehafda hemman och torp). Från
försäljning undantogos säterierna Sundsby och Åby samt
vissa andra utarrenderade egendomar. Skärgårdslägenhet
skulle få till innehafvaren försäljas mot en
köpeskilling, bestämd genom kapitali-

sering af för lägenheten utgående afgifter efter
en räntefot af 3 proc. Oupplåtna lägenheter skulle
efter sakkunnig värdering försäljas å auktion
eller under hand. Till fiskeläge, som bildade
särskildt munici-palsamhälle, finge af kuratelet
utan ersättning öfver-låtas gator och vissa andra
allmänna platser. Äfven för under åborätt innehafda
hemman och torp stadgades värdering af sakkunniga
och kapitalisering efter 3 proc., nämligen af de för
fastigheterna utgående afgifternas medeltalsvärde
med tillägg af Vio af fastigheten åsätt värde
samt, då skog eller berg särskildt värderats,
det då uppskattade värdet af skogen och halfva det
uppskattade värdet af bergen. För åborna medgåfvos
synnerligen gynnsamma betalningsvillkor. Dessa
bestämmelser, urspr, gifna för 5 år, utsträcktes
sedan att gälla till 14 mars 1919, och f. n. (1924)
beror på K. M:ts pröfning en framställning om rätt
till fortsatt försäljning på i hufvudsak oförändrade
villkor.

Hittills ha försålts 1,954 skärgårdslägenheter
(däraf flera ej förut upplåtna), 608 under åborätt
upplåtna hemmansdelar (om tills. 1272/s mantal)
och 50 med åborätt upplåtna torplägenheter samt
(efter särskildt medgifvande) 3 under arrende på
viss tid upplåtna jordbruksfastigheter (tills. 2l/u
mantal). Försäljningen omfattar alltså 2,615
fastigheter och har tillfört inrättningen ett kapital
af 1,404,879 kr. Därigenom ha, till stor fördel
för länets utveckling, jord, hvars brukande under
sekler varit bundet inom alltför snäfva gränser,
frigjorts och ett mycket stort antal egna hem
skapats. Stiftelseförmögenhetens förvandling har
äfven medfört en betydlig utvidgning af inrättningens
understödjande verksamhet.

I samband med 1918 års instruktion fastställdes
utgiftsstat för inrätningen att gälla tills vidare
under högst 10 år frän l jan. 1919. I denna upptagas,
förutom löner och andra förvaltningskostnader, anslag
till läroverksbibliotek, stipendier vid läroverk,
universitet och högskolor, samt resestipendier. Vidare
stadgas af sättande af 20,000 kr. till ökning
af fondens kapital och återstående årsinkomsters
af-sättande till en öfverskottsfond.

Läroverksstipendierna äro af tre slag: bohuslänska
stipendier, stiftsstipendier och tillfälliga
belöningar. De förstnämnda tilldelas lärjungar vid
allmänna läroverkens inom Göteborgs och Bohus län
gymnasier, stiftsstipendierna och de tillfälliga
belöningarna lärjungar vid gymnasierna i de
allmänna läroverken i Göteborgs stad. Universitets-
och hög-pedagogiskt ändamål framstående idkare af
studerande, som efter att ha genomgått i Göteborgs
och Bohus län förlagdt gymnasium med dimissionsrätt
fortsätter sina studier vid universitet eller
högskola inom riket eller vid Chalmers’ tekniska
institut (härtill vissa villkor om födelse- eller
boningsort). Resestipendierna tilldelas för resor i
vetenskapligt eller pedagogiskt ändamål framstående
idkare af studier, hvilka genomgått gymnasium med
dimissionsrätt i Göteborgs och Bohus län eller vid
sådant allmänt gymnasium tjänstgöra som ord. lärare. -
Från öfverskottsfonden utdelas understöd eller
bidrag för bedrifvande af vetenskapliga eller
pedagogiska studier, utgifvande af vetenskapliga
eller j pedagogiska arbeten, meddelande af
undervisning j eller annat med syftet i testamentet
öfverensstäm-mande ändamål, företrädesvis sådant,
som kan

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0267.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free