- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
593-594

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - *Imperialism - Imperialkorn - *Imperium. 1. - Impermeabel - *Imponderabilier - Impregnation - Impression - *Impressionism - Impret l. Mpret - Impuls - *Imputera - In absentia - *Inafvel - Inaktivering - Inaskning - *Inbjudning till aktieteckning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

perialistisk politik med "världsherraväldet" som
yttersta mål Å andra sidan sparades från tyskt
håll ej på motsvarande beskyllningar, särskildt mot
England, som skulle genom "inringning" af Tyskland
ha velat tillintetgöra det starkaste hindret för
den brittiska imperialismens planer på hegemoni
i Europa och absolut sjöherravälde, hvarjämte
äfven fransk och rysk imperialism på liknande sätt
brännmärktes. Ehuru imperialismen sålunda å ömse
håll tadlades hos motparten som en till Världskriget
ledande tidsströmning och likaledes ömsesidigt af
svors för egen del, så ha imperialistiska strömningar
äfven efter Världskrigets slut och upprättandet
af ett med rakt motsatta idériktningar motiveradt
Nationernas förbund gjort sig märkbara, t. ex. i
Frankrikes nya allianssystem, i Polens östeuropeiska
expansionssträfvan-den, i det bolsjevikiska Eysslands
återförvärf af en del genom kriget och under
revolutionen förlorade gränsmarksområden, i Italiens
sträfvanden efter hegemoni i Medelhafvet, i det nya
Turkiets främlingsfientliga konsolideringspolitik
o. s. v. "Endast för Tyskland och dess ödeskamrater
sjönk imperialismens tidsålder 1918 i djupet",
anser Erich Mareks. I de tysk-nationella
revanschströmningarna vilja å andra sidan
Världskrigets segermakter gärna se frön till en
ny, obotfärdig tysk imperialism. Oppositionen mot
den imperialism i skilda länder, som ledde till
Världskriget, samlar sig nu efteråt vanligen
i sträfvanden för en diplomatisk afspänning i
samband med internationell rustnings-minskning och
reformering af Nationernas förbund till universell
omfattning och större öfverensstämmelse med
dess ursprungliga, hittills endast ofullständigt
förverkligade idé. - Om utvecklingen under senare
år af den brittiska imperialismen i betydelsen
af inre brittisk riksenhetsrörelse se vidare
Storbritannien. Historia. Suppl. V.S-g.

Imperiälkorn, landtbr., tätaxiga, tvåradiga
kornsorter, med uppräta ax och föga utbredda borst,
hvilka lätt affalla hos vissa sorter imperial-korn.
H. J. Dft.

* Imperium. 1. Det används stundom äfven (i betydelsen
"rike") som beteckning för hela brittiska riket
("det brittiska imperiet", eng. the empire) med dess
själfstyrande eller kronstyrda kolonier, därunder
lydande protektorat o. s. v. V. S-g.

Impermeäbel (af nekande in och permeabel, se d. o.),
ej genomtränglig. - Subst. Impermea-b i l i t e t;
möts. p e r m e a b i l i t e t (se d. o.).

*lmponderabilier. I bildlig bemärkelse används
uttrycket om psykologiska faktorer, hvilkas betydelse
i och för sig, t. ex. inom politiken, ej kan bestämdt
anges (är "ovägbar"), men som likväl kunna utöfva
beaktansvärdt inflytande, t. ex. stämningar, fördomar
och lidelser hos folk eller enskilda personer.

Impregnatiön (se Impregnering), miner., ett
förekomstsätt af malmmineral, där lösningar af
metallsalter inträngt i en bergart längs sprickor
eller skiktytor och där afsatt malmmineral,
utan att ur den omgifvande bergarten upplösa
några beståndsdelar. Har detta däremot varit
fallet, talar man om en metasomatisk (se
d. o. Suppl.) malmförekomst. Impregnationer
förekomma väsentligen i porösa bergarter, som äro
olösliga gentemot de saltlösningar, hvilka det här
gäller. K. A. G.

Impression (fr. impression), intryck, känning,
förnimmelse.

*Impressionism. Från den företrädesvis inom
måleriet utbildade impressionistiska riktningen har
benämningen äfven öfverförts till en inom de senare
årtiondenas musik yppad rörelse, som lämnar plastisk
formgifning därhän och lägger an på att omedelbart
återge naturintryck och förfinadt utmåla oklara
själsstämningar, gärna med användning af sällsam
harmonik och kolorit. Hufvudman för riktningen var
Cl. Debussy (se denne. Suppl.), och han har påverkat
tonsättare i flera länder. E. F–t.

Impret 1. Mpret (alban.; af lat. imperator), år
1914 titel för regenten i den 1913 af stormakterna
upprättade oberoende staten Albanien (se d. o.,
Suppl., sp. 103).

Impuls, Impulsskifva, urmak. Se Ur, sp. 1297 ff.

*lmputera. Om imputabilitet och i m p u-t ät i ön se
vidare T i l Ir ak n el i ghet, sp. 58.

In abse7ntia, lat., i ens frånvaro. Om doctor in
absentia se Doktor, sp. 637.

"Inafvel, biol. Så betecknas parningen mellan
djurindivider, som äro blodsförvanter. Sker parningen
mellan de närmaste anhöriga, betecknas den som incest
(se Incestafvel). L-e.

Inaktivering (af inaktiv, overksam) af ett
serum. Genom upphettning af ett (t. ex. hemolytiskt)
serum till 56° under */2 timme förstöres alexinet
1. komplementet, hvarför den kvarvarande oskadade
ambo-ceptorn (se d. o. Suppl.) icke kan åstadkomma
hemolys; tillsättes färskt serum, som alltid
innehåller komplement, reaktiveras serum, och
blodkroppsupplösning kan ånyo inträda. G-
Wrgn.

Inaskning, kem., förbränning af de
organiska beståndsdelarna i ett ämne, så
att blott askan, d. v. s. de oorganiska,
icke flyktiga delarna, återstår.
K. A. V-g.

’Inbjudning till aktieteckning. Nu gällande
aktiebolagslag af 12 aug. 1910 gör i fråga om sättet
för aktiebolags bildande ej någon skillnad emellan
simultanbildning och successivbildning. Vare sig
stiftarna af ett bolag öfverta alla aktierna eller åt
annan än stiftare lämnas tillfälle att teckna aktie,
skola samma regler för bildandet iakttagas. Stiftarna
skola städse upprätta en stiftelseurkund,
hvilken i formellt afseende äfvensom med afseende
å innehållet skall uppfylla föreskrifterna i §§
5-7 aktiebolagslagen. Stiftelseurkunden skall först
kungöras i allmänna tidningarna äfvensom i tidning
inom orten, där bolagets styrelse skall ha sitt
säte, och därefter i 2 exemplar jämte l exemplar af
de tidningar, i hvilka kungörelsen varit införd,
inges, om bolagets styrelse skall ha sitt säte i
Stockholm, till öfverståthållarämbetet och i annat
fall till K. M:ts -befallningshafvande i länet;
det ena exemplaret af urkunden skall förvaras för
att hållas tillgängligt för enhvar, som önskar taga
kännedom däraf; det andra skall, försedt med påskrift
om uppvisandet, återställas till stiftarna. (Se §§
8 och 9 i lagen.) Teckning af aktier skall ske å
teckningslista, som underskrifvits af stiftarna,
eller å en på visst sätt bestyrkt af skrift däraf,
och teckningslistan skall innefatta styrkt afskrift
af stiftelseurkunden jämte nyssnämnda påskrift samt
uppta vissa upplysningar, bl. a. för det fall, att

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 18:31:46 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0323.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free