- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
621-622

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Ing ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

*Ingenjör. Om vattenrättsingenjör se Vattendomstol.

Ingenjör-doktor (fr. ingénieur-docteur], genom lag
30 april 1923 införd grad vid franska universitetens
"facultés des sciences". Jfr Doktor-ingenjör.

Ingenjörhögskola. Se Artilleri- och ingenjörhögskolan
(äfven i Suppl.).

*Ingenjörkongresser, Internationella. Se
Internationella kongresser (äfven i Suppl.).

*Ingenjörkår är numera benämning på de 4
ingenjörtruppförband, som ingå i 1914 års
härordning. Se vidare Ingenjörtrupper samt Bodens
ingenjörkår (äfven i Suppl.), Göta ingenjörkår,
Norrlands ingenjörkår (i Suppl.) och Svea ingenjörkår.

L. W:son M.

illustration placeholder
Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj. (1/2 af orig:s

storl.) Åtsidan visar Prometheus bringande elden.

(Medaljgravör: Erik Lindberg.)


Ingenjörsvetenskapsakademien, den yngsta af de
svenska akademierna, räknar sitt konstituerande
från 24 okt. 1919 och har till ändamål att genom
befordrande af teknisk-vetenskaplig forskning främja
svenska industrien och tillvaratagandet af landets
naturtillgångar. Enligt de af K. M:t 19 juli 1919
stadfästa stadgarna har den till fyllande af sin
uppgift att anordna systematiska undersökningar
rörande tekniska problem, särskildt sådana, som afse
de inhemska naturtillgångarnas tillgodogörande,
och, om så befinnes lämpligt, för sådana frågors
studium inrätta särskilda institut; att i mån af
tillgångar stödja forskningsarbetet vid landets
tekniska undervisningsanstalter, profnings-anstalter
och af industriella organisationer inrättade
forskningslaboratorier; att i enlighet med särskilda
bestämmelser medelst lån eller understöd förhjälpa
enskilda forskare till fullföljande af uppslag,
som anses däraf förtjänta; att genom utdelning af
belöningar i form af penningar eller äretecken (se fig.)
uppmuntra den tekniska forskningen,
vare sig den framträdt spontant eller bedrifvits
till följd af pristäflingar anordnade af akad. e. d.;
att till trycket befordra förtjänstfulla afhandlingar
och utredningar, författade af akad:s egna ledamöter
och institut eller af forskare och institutioner,
som erhållit akad:s understöd; samt att i öfrigt på
sätt i stadgarna anges eller eljest befinnes lämpligt
arbeta för sitt ändamål.

Akad., hvars beskyddare är H. M. Konungen, består af
dels arbetande led. (högst 80), dels förste hedersled,
(högst 8). - När arbetande led. uppnår 65 lefnadsår,
öfvergår han till hedersledamotsklassen. Endast
arbetande led. ha beslutande rätt. Preses och vice
preses förordnas för 3 år af K. M:t
efter förslag af akad. K. M:t konstituerar vidare
på akad:s förslag en verkställande direktör. Vid
akad:s tillkomst utsåg K. M:t de förste 40 led.,
hvarefter komplettering skett och sker genom
val bland personer af svensk nationalitet,
kända för framstående själfständigt arbete för
ingenjörsvetenskapens och teknikens utveckling inom
någon af de vetenskapsgrenar, som nedan anges. De
arbetande led. äro fördelade på af delningar för
1. mekanisktekniska, skeppsbyggnadstekniska
och värmetekniska, 2. elektrotekniska,
3. byggnadstekniska, 4. kemisk-tekniska,
5. bergstekniska, 6. produktions- och fabrikstekniska,
och 7. tekniska gräns- och hjälpvetenskaper. Antalet
arbetande led. skall i regel vara 20 å afd. för
kemisk-tekniska vetenskaper och 10 å hvar och en af de
öfriga; i särskilda fall, där omständigheterna därtill
föranleda, kan akad. nedsätta detta antal till minst
15 å den kemisk-tekniska afd. och minst 7 å hvar och
en af de öfriga. Ledningen af akad:s angelägenheter
handhas närmast af ett förvaltningsutskott, bestående
af ordf. i afdelningarna jämte preses, vice preses
och direktören. Medel till akad:s verksamhet
härflyta dels från akad:s stiftelse, baserad på en
inom industrien insamlad fond (nära 2 mill. kr.),
dels från statsanslag. Utom ett ord. anslag för
sin allmänna verksamhet åtnjuter akad. särskilda
anslag till vissa forskningsarbetens utförande,
nämligen dels på kraft- och bränsleområdet, dels
rörande byggnadsmaterial. Dessa arbeten handhas af
särskilda delegationer inom akademien. Akad. utger
Handlingar, innehållande teknisk-vetenskapliga
afh., och Meddelanden, som innehålla uppsatser af
företrädesvis praktisk-teknisk karaktär berörande
akad:s verksamhetsområde.

Under akad:s direkta ledning eller med dess understöd
ha öfver ett hundratal forskningsarbeten igångsatts,
omfattande såväl rent vetenskapliga undersökningar
som praktisk-tekniska sådana. Bland de problem, som
upptagits till bearbetning, må som exempel nämnas
torf, oljeskiffrar, ved och vedeldning, ångekonomi,
ugnar för olika ändamål, hushållseldstäder,
byggnadsmaterialiers värmeisole-rande beskaffenhet,
materialbehandling och materialbearbetning inom
verkstadsindustrien, lager-smörjning, elektriska
ugnar, nyttiga produkter ur trät j ära och
cellulosalutar, masugnsgasers tillgodogörande,
spannmålstorkning, psykologiens användning för
praktisk-industriella ändamål m. fl.

Akad:s tillkomst är ett led i de moderna sträfvandena
att närmare anknyta vetenskapen och dess framsteg
till det tekniska och industriella arbetet. En
stark tendens i denna riktning har gjort sig
alltmer märkbar i den industriella utvecklingen i
alla länder under de sista årtiondena och kom under
Världskriget till särskildt påtagligt uttryck. Utom
i Tyskland, där redan tidigt ett organiseradt
teknisk-vetenskapligt arbete utvecklats, ha under de
senare åren i England, Frankrike, Förenta staterna,
Canada, Australien, Japan m. fl. länder dylika
organisationer skapats med statens medverkan och
understöd för utvecklande af teknisk-vetenskaplig
forskning, särskildt inriktad mot nationella mål.

A. E–m.

*Ingenjörtrupper. Enligt 1914 års härordning ha
styrkan och sammansättningen af de förutvarande 4
kårerna ändrats, hvarjämte en 5:e kår,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0337.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free