- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 36. Supplement. Globe - Kövess /
635-636

(1924) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Inhampura ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

635

Innehållsobjekt-Inskrlf ning

636

vudarbetet angifna, regler om de löpande
skulde-brefven. Sålunda skall numera ett till följd af
obehörigt tvång (dock ej i svåraste form) eller svek
utställdt dylikt skuldebref kunna göras gällande af
innehafvare i god tro (se d. o. äfvensom Skuldebref,
sp. 1237-38), ehvad denne mottagit skuldebrefvet af
utställaren själf eller fått det till sig öfverlåtet
af annan (däremot icke, om han arf t det, så vida
ej också arflåtaren varit i god tro); anmälan om
tvånget eller sveket med efterföljande kungörelse
i tidning befriar icke i sådant fall utställaren
från betalningsskyldighet. T. o. m. om det löpande
skuldebrefvet i verkligheten aldrig utgetts, utan
mot undertecknarens vilja kommit ur hans besittning
(tappats, stulits), skall det ändå bli gällande mot
honom, så framt det "efter öfver-låtelse förvärf
väts af någon, som därvid var i god tro". Genom nu
nämnda ändringar har den svenska rätten i förevarande
punkter bragts i öfverensstämmelse med dansk och
norsk rätt, hvilka sedan länge haft motsvarande regler
för sina s. k. "nego-tiable dokumenter". Däremot har
åtskillnaden från den finländska rätten blifvit ännu
större än förut (se O r d e r p a p p e r, sp. 823).
C. G. Bj.

Innehållsobjekt, gramm. Se Objekt, sp. 409.

Inneragnar, bot. Se G r a m i n e se, sp. 99.

Innherad, officiellt namn för Indhered (sed. o.).

*lnnichen tillhör nu Italien. Dess officiella
italienska namn är San Candido.

* Innsbruck. Under Världskriget bombarderades I. af
italienska flygare 23 juli 1915 och 20 febr. 1918.
Efter österrikiska arméns sammanbrott i början af nov.
1918 besattes I. (och delar af Nord-Tyrolen) 7
s. m. af bajerska trupper "till skydd för bajerska
gränsen". Sedan bajrarna några dagar senare
utrymt staden, besattes denna af italienarna 20 s. m.
L. W .-son M.

Innvik. 1. Härad och pastorat i Sogn og Fjor-dane
fylke (före 1919 Nordre Bergenhus amt), Norge. 502,3i
kvkm. 2,925 inv. (1920). Boskapsskötsel och
fruktodling. - 2. Socken i I. härad. 107,80 kvkm. 976
inv. (1920). 1-2. K. G. G.

Inombordsmotor, stundom använd benämning å båtmotor
anbragt inne i båtens skrof, till skillnad från
utombordsmotor (se d. o.). Fmn.

Inosinsyra (jfr I n os i t), kem. Se Nuklein-syror.

*lnouye, Kaoru, dog 31 aug. 1915 (ej 1908). Han
upphöjdes 1907 till markis. - Hans brorson (och
adoptivson) Katsunosuke L, f. 1861, ingick 1884 på
diplomatbanan, var sändebud i Berlin 1898-1908 (från
1906 med ambassadörs rang) och ambassadör i London
1913-16. Han är medlem af Japans pärskammare.

Inredningsläss, text. Se Lass.

Inre front. Se Front. Suppl.

Inre Häfringe. SeHäfringe. Suppl.

Inre katalex, metr. Se Kontraktion 3.

Inreversera. Se Reversera (under Revers) och
Efterkraf. Suppl.

Inre vändning, obstetr. med. Se Vändning.

* Inrikesminister. I Sverige upphörde
Civildepartementet från l juli 1920, då dithörande
ärenden fördelades på Socialdepartementet och
Kommunikationsdepartementet (se dessa ord.
Suppl.). Om motsvarande förhållanden i Danmark
selndenrigs-ministeriet. Suppl. I Nederländerna
finns

numera ett särskildt ministerium för undervisning,
vetenskaper och sköna konster, i Portugal ett
särskildt undervisningsministerium; i Ryssland har det
gamla utrikesministeriet 1917 ersatts med ett antal
"folkkommissariat". Om nyordningen af hithörande
ärenden i England se Home office, Suppl., och
Storbritannien, Författning och förvaltning. Suppl.

Inrikesministeriet i F i r l a n d. Se M i n i s t
e-riet för inrikes, ärendena. Suppl.

Inscenéring (se Scen), iscensättning af ett dramatiskt
verk. Se Regissör.

InsegeL Se Sigill.

Insektärium, ett slags terrarium (se d. o.), i hvilket
insekter underhållas.

Insektdödande medel användas numera i stor
utsträckning för att bekämpa skadeinsekter i synnerhet
på trädgårdsväxter. De pläga indelas i mag gif ter,
som döda, sedan insekterna förtärt därmed förgiftade
växtdelar, och kontaktgifter, som döda, redan om
djuren bli fuktade med dem.

Bland maggift, som brukas till besprutning mot
frostfjärilslarver, krusbärsmask, äppelvecklare
m. fl. gnagande insekter, användas hufvudsakligen
arsenikföreningar. Det hittills mest använda har varit
kejsargrönt och schweinfurtgrönt (se dessa ord),
hvars giftiga beståndsdel är koppararsenit. Till
besprutning nyttjas en vätska, beredd af 75-100
gr. kejsargrönt, dubbelt så mycket nysläckt kalk och
100 1. vatten. I senare tid har det börjat ersättas
af blyarsenit, som fäster bättre på växterna; detta
säljes uppblandadt med blykromat, hvaraf det får
gul färg. - En mängd olika kontaktgift används till
besprutning eller rökning mot bladlöss, bladloppor,
sköldlöss, kvalster m. fl. sugande insekter. Sådana
äro: nikotinhaltiga vätskor, kvassiaextrakt,
svafvelkalkvätska (frisco) mot sköldlöss och vissa
kvalsterarter, karbolineumemul-sion, som begagnas
till besprutning under vintern mot på trädens stammar
öfvervintrande insekter och parasitsvampar. Ett
i handeln förekommande lösligt karbolineum är
defensolat (se d. o. Suppl.). Fotogenemulsion
används äfven. Inomhus tillgri-pes rökning med
kolsvafla och cyanväte, hvilkas användning kräfver
stor försiktighet, då det förra är eldfarligi, det
senare ytterst giftigt. H. J. Dft.

*lnsekthärjningar. Jfr art. Landtbrukets
skadeinsekter, Skogens skadeinsekter och Trädgårdens
skadeinsekter jämte därtill fogade färgplanscher.

’Insektätande växter, bot. Om fångapparaten hos
Utricularia se d. o. Suppl.

Insjölax, zool. Se Laxsläktet.

Insjön, järnvägsstation och samhälle i Als
socken, Dalarna, vid den omkr. 6 kvkm. stora,
161 m. ö. h. belägna Insjön, hvilken genomflytes af
Öster-Dalälfven, 5 km. nedom utloppet ur Siljan. Utom
bankkontor och hotell finnas där många handlande och
handtverkare samt en del industri, af hvilken den
största är Insjöns sågverk med 4 ramar och kolugnar
(egare Insjöns sågverks-a.-b., med ett aktiekapital
af 1,100,000 kr.). O. Sjn.

*lnskrifning. 1. Vid inskrifningsförrättningen
erhålla sådana värnpliktiga, hvilkas tilldelning
m. m. skall bestämmas af inskrifningsrevisionen,
i st. f. inskrifningsbok en inskrifningssedel
innehållande uppgift om, att den värnpliktige blifvit

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:44 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcp/0344.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free